Ayetul Kursi

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Ayetul Kursi Duasini hər vacib namazdan sonra oxuyan kəs ölümündən dərhal sonra Cennete (Allahumma inni asalukal Cennet) gedər.

Imam Baqir (salam) buyurur: Dəstamaz alarkən Ayetul Kursi Duasini oxuyan kimsəyə Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) qirx ilin savabini əta edər. Dərəcəsini qirx məqam artirar. Qirx huri (Allahumma zavvicni min al hur il ain) əta edər.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Yuxuda Ayetul Kursi Duasini oxuduğunu görən kəs var-dövlət sahibi olar.

Imam Sadiq (salam) buyurur: RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) yatmazdan öncə Ayetul Kursi Duasini və ardinca bu duani oxuyardi:
Allahin (Ya Rəhman Allah) Ismi (Ya Rəhman Allah) ilə. Allaha (Ya Rəhman Allah) iman gətirdim. Tağutdan (Auzu billahi minaş şaitanir racim) üz çevirdim. Allahim (Ya Rəhman Allah) Məni (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) yatdiğim və oyaq olduğum halda qoru.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Yirtici heyvandan qorxduğunuz zaman Ayetul Kursi Duasini və ardinca bu duani oxuyun:
Səndən qorunmaq üçün Allahi (Ya Rəhman Allah) və Hezreti Muhammadi (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) və Hezreti Suleymani (salam) və Hezreti Alini (salam) və On Iki Imami (salam) köməyə çağiriram.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Bir kəs evdə tək yatsa Ayetul Kursi Duasini və ardinca bu duani oxusun:
Allahim (Ya Rəhman Allah). Mənim nigarançiliğima munis ol. Məni qorxudan amanda saxla və tək qaldiqda məni hifz et.

Imam Sadiq (salam) buyurur: "Beqere" Suresinin əvvəlindən dörd aye, Ayetul Kursi Duasini və sonraki iki ayeni və "Beqere" Suresinin axirinci üç ayesini oxuyan kəs özündə, ailəsində və malinda xoşagəlməz hal görməz. Qurani (Allahumma inni asaluka imanan daiman) unutmaz. Şeytan (Auzu billahi minaş şaitanir racim) o kəsə yaxin düşə bilməz.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Alif. Lam. Mim. ("Beqere" Suresi, 1). Bu qətiyyən şübhə doğurmayan, müttəqilərə doğru yol göstərən bir Kitabdir. ("Beqere" Suresi, 2). O kəslər ki, qeybə iman gətirir, namaz qilir və Bizim onlara verdiyimiz ruzidən (Allah Yolunda) xərcləyirlər. ("Beqere" Suresi, 3). O kəslər ki, Sənə nazil olana və Səndən əvvəl nazil olanlara iman gətirir, Axirətə də yəqinliklə inanirlar. ("Beqere" Suresi, 4).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Peyğember öz Rebbinden Ona nazil edilənə iman gətirdi, möminlər də (iman gətirdilər). Hamisi Allaha, Onun mələklərinə, Kitablarina və Elçilərinə iman gətirdilər. (Onlar dedilər): "Biz Onun Elçiləri arasinda fərq qoymuruq." Onlar dedilər: "Eşitdik və itaət etdik. Ey Rebbimiz. Səndən bağişlanma diləyirik, dönüş də yalniz Sənədir." ("Beqere" Suresi, 285). Allah hər kəsi yalniz onun qüvvəsi çatdiği qədər mükəlləf edər. Hər kəsin qazandiği (xeyir yalniz) onun özünə, qazandiği (şər də yalniz) öz ələyhinədir. "Ey Rebbimiz, unutsaq və ya xəta etsək bizi cəzalandirma. Ey Rebbimiz, bizdən əvvəlkiləri yüklədiyin kimi, bizə də ağir yük yükləmə. Ey Rebbimiz, gücümüz çatmayan şeyi daşimağa bizi vadar etmə. Bizi əfv et, bizi bağişla və bizə rəhm et. Sən bizim Himayədarimizsan. Kafirləri məğlub etməkdə bizə yardim et." ("Beqere" Suresi, 286).

Imam Kazim (salam) buyurur: Yatərkən Ayetul Kursi Duasini oxuyan kəs iflic olmaz.

Imam Kazim (salam) buyurur: Vacib namazdan sonra Ayetul Kursi Duasini oxuyan kimsəyə heç bir zəhərli canli zərər yetirə bilməz.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Qarninda sari su olan kimsə Ayetul Kursi Duasini yazsa, sonra yuyub suyunu içsə, Allahin (Ya Rəhman Allah) Izni ilə o xəstəlikdən şəfa tapar.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Məkruh günlərdə səfərə çixmaq istəyən kəs sədəqə versin. Və Ayetul Kursi Duasini oxusun.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Hər hansi bir xəstəliyə tutulan kəs istiğfar etsin. Salavat desin. Və bu duani oxusun:
Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) hər bir nöqsandan uzaqdir. Həmdu-səna Allaha (Ya Rəhman Allah) məxsusdur. Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) vesf edənlərin vesfinden Böyükdür. Uca və Əzəmətli Allahdan (Ya Rəhman Allah) başqa qorxu və qüvvə yoxdur.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Hər kimsə evdən çixarkən Ayetul Kursi Duasini oxusa Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) həmin kimsə üçün istiğfar və dua etsin deyə yetmiş min mələk göndərər.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Hər kimsə evə daxil olarkən Ayetul Kursi Duasini oxusa Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) o kimsəni kasib və fəqir etməz.

Imam Ali (salam) buyurur: Sizlərdən bir kimsə hacət yazərkən Ayetul Kursi Duasini və "Kəhf" Suresinin axirinci ayelerini oxusa hacətinə çatar.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Yatərkən qorxan kimsə "Feleq" Duasini, "Nas" Duasini və Ayetul Kursi Duasini oxusun.

"Feleq" Suresi.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
De: "Siğiniram sübhün Rebbine. ("Feleq" Suresi, 1). Məxluqatinin şərindən. ("Feleq" Suresi, 2). Çökən zülmətin şərindən. ("Feleq" Suresi, 3). Düyünlərə üfürən (cadugar) qadinlarin şərindən. ("Feleq" Suresi, 4). Və həsəd aparan zaman paxillarin şərindən." ("Feleq" Suresi, 5).

"Nas" Suresi.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
De: "Siğiniram insanlarin Rebbine. ("Nas" Suresi, 1). Insanlarin Hökmdarina. ("Nas" Suresi, 2). Insanlarin Məbuduna. ("Nas" Suresi, 3). Vesvese verənin (Allahin Ismi çəkiləndə isə hövlündən) geri çəkilən (şeytanin) şərindən. ("Nas" Suresi, 4). (O şeytan) ki, insanlarin ürəklərinə vesvese salir. ("Nas" Suresi, 5). Cinlərdən də (olur) insanlardan da." ("Nas" Suresi, 6).

Imam Sadiq (salam) buyurur: Qorxduğunuz zaman bu ayeni və ardinca Ayetul Kursi Duasini oxuyun:
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Ya Rebbim. Məni daxil edəcəyin yerə xoşluqla daxil et. Məni çixaracağin yerdən xoşluqla çixart. Öz Dərgahindan mənə kömək olan dəlil ver. ("Isra" Suresi, 80).

Imam Sadiq (salam) buyurur: Səfərə çixan kimsə öz evinin qapisi ilə üzbəüz dayanib "Fatiha" Suresini oxusun. Sonra üzünü sağ tərəfə çevirib "Fatiha" Suresini oxusun. Daha sonra üzünü sol tərəfə çevirib "Fatiha" Suresini oxusun. Ardinca üzü qapiya Ayetul Kursi Duasini oxusun. Sonra üzünü sağ tərəfə çevirib Ayetul Kursi Duasini oxusun. Daha sonra üzünü sol tərəfə çevirib Ayetul Kursi Duasini oxusun. Ardinca belə dua etsin:
Allahim (Ya Rəhman Allah). Məni və mənimlə olanlari qoru. Məni və mənimlə olanlari salamat et. Məni və mənimlə olanlari məqsədinə çatdir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Bir kəs miniyə minməmiş Ayetul Kursi Duasini oxusa, ardinca "Ondan başqa məbud olmayan Əbədi və Əzəli Allahdan (Ya Rəhman Allah) günahlarimin bağişlanmasini diləyirəm. Və Ona tərəf qayidiram. Allahim (Ya Rəhman Allah). Günahlarimi bağişla. Çünki Səndən (Ya Rəhman Allah) başqa günahlari bağişlayan yoxdur." - deyə dua edərsə, Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) Öz mələklərinə buyurar:
- Bəndəm deyir ki, Məndən (Ya Rəhman Allah) başqa heç kəs onun günahlarini bağişlaya bilməz. Şahid olun ki, Mən (Ya Rəhman Allah) bəndəmin günahlarini bağişladim.

Imam Kazim (salam) buyurur: Hər kəs Əsr vaxti dörd rukət namaz qilsa və hər ruketde "Fatiha" Suresini və Ayetul Kursi Duasini oxusa, Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) o kəsin Ailəsini, Dinini, Malini və Dünyasini (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) şər-bəladan hifz edər.

Imam Kazim (salam) buyurur: Gözü ağriyan kəs Ayetul Kursi Duasini oxusa şəfa tapar.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: "Fatiha" Suresini, Ayetul Kursi Duasini və "Ali Imran" Suresinin iki ayesini oxumaq ("Ali Imran" Suresi, 18 ve "Ali Imran" Suresi, 26) birbaşa Allaha siğinmaqdir.

"Fatiha" Suresi.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Mərhəmətli və Rəhmli Allahin Ismi ilə. ("Fatiha" Suresi, 1). Hemd olsun aləmlərin Rebbi Allaha. ("Fatiha" Suresi, 2). Mərhəmətli və Rəhmliyə. ("Fatiha" Suresi, 3). Haqq-hesab gününün Hökmdarina. ("Fatiha" Suresi, 4). Biz yalniz Sənə ibadət edir və yalniz Səndən kömək diləyirik ("Fatiha" Suresi, 5). Bizi doğru yola yönəlt. ("Fatiha" Suresi, 6). Nemət bəxş etdiyin kəslərin yoluna, qəzəbə uğramişlarin və azmişlarin (yoluna) deyil. ("Fatiha" Suresi, 7).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Allah Özündən başqa Tanrinin olmadiğina şahidlik etdi, mələklər və elm sahibləri də (şahidlik etdilər). Allah (əbədi olaraq) Ədalətli olmaqdadir. Ondan başqa ilah yoxdur. Qüdrətlidir. Müdrikdir. ("Ali-Imran" Suresi, 18).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
De: "Ey mülkün sahibi Allahim. Sən istədiyin kəsə mülkü verir və istədiyindən də onu geri alirsan; istədiyin kimsəni yüksəldir və istədiyini də alçaldirsan. Xeyir (yalniz) Sənin Əlindədir. Həqiqətən Sən hər şeyə Qadirsən. ("Ali Imran" Suresi, 26).

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Hər kimsənin mühim bir işi olsa Cümə axşami o işə başlasin. Evdən çixarkən "Ali Imran" Suresinin ayelerini ("Ali Imran" Suresi, 189-194) Ayetul Kursi Duasini, "Qedr" Suresini" və "Fatiha" Suresini oxusun. Çünki Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) və Axirət (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) hacətlərinin rəvasi bu Ayelerdedir.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Göylərin və Yerin hökmranliği Allaha məxsusdur. Allah hər şeyə Qadirdir. ("Ali Imran" Suresi, 189). Doğrusu, Göylərin və Yerin xəlq edilməsində, gecə ilə gündüzun bir-birini əvəz etməsində ağilli adamlar üçün dəlillər vardir. ("Ali Imran" Suresi, 190). O kəslər ki, ayaq üstə olanda da, oturanda da, uzananda da Allahi yad edir, Göylərin və Yerin yaradilmasi haqqinda düşünür (və deyirlər:) "Ey Rebbimiz. Sən bunlari əbəs yerə xəlq etməmisən. Sən Pak və Müqəddəssən. Bizi Odun əzabindan qoru." ("Ali Imran" Suresi, 191). Ey Rebbimiz. Sən Oda saldiğin kəsi rüsvay edərsən. Zalimlarin köməkçiləri olmaz. ("Ali Imran" Suresi, 192). Ey Rebbimiz. Həqiqətən, biz: "Rebbinize iman gətirin!" - deyə imana çağiran bir kimsənin çağirişini eşidib iman gətirdik. Ey Rebbimiz. Günahlarimizi bizə bağişla, təqsirlərimizdən keç və canimizi itaətkarlarla bir yerdə al. ("Ali Imran" Suresi, 193). Ey Rebbimiz. Öz Elçilərinin vasitəsi ilə bizə vəd etdiklərini ver və Qiyamət Günü bizi rüsvay etmə. Şübhəsiz ki, Sən Vədindən dönməzsən." ("Ali Imran" Suresi, 194).

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Ayetul Kursi Duasini yüz dəfə oxuyan kəs ömrü boyu Allaha (Ya Rəhman Allah) ibadət etmiş kimi sayilar.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Ticarət malinin qorunmasini istəyən kəs Ayetul Kursi Duasini, "Yasin" Suresi, 9 və bu duani (duanin axiri "Tövbe" Suresi, 129) oxusun.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Biz onlarin önlərindən bir sədd, arxalarindan da başqa bir sədd çəkdik və gözlərinə pərdə saldiq. Buna görə də onlar (haqqi) görmürlər. ("Yasin" Suresi, 9).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Allahin qoruduğu şey heç vaxt zay olmaz. Əgər onlar üz döndərsələr de: Mənə təkcə Allah yetər. Ondan başqa tanri yoxdur. Ona təvəkkül etdim mən. O böyuk Ərşin Sahibidir. (duanin axiri - "Tövbe" Suresi, 129).

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Hər kəs bu ayeleri ("Beqere" Suresi, 255-257 və "Ğafir" Suresi, 2-3) səhər oxusa gecəyə qədər amanda qalar. Və her kəs bu ayeleri ("Beqere" Suresi, 255-257 və "Ğafir" Suresi, 2-3) gecə oxusa səhərə kimi amanda qalar.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Ha mim. ("Ğafir" Suresi, 1). Bu Kitab Qüdrətli, Müdrik Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) tərəfindən nazil edilmişdir. ("Ğafir" Suresi, 2). (Bu) günahlari Bağişlayan, tövbələri qəbul edən, cəzasi şiddətli olan Lütf Sahibindəndir. Ondan başqa məbud yoxdur. Dönüş də Onadir. ("Ğafir" Suresi, 3).

Bir kişi Imam Sadiqe (salam) baş ağrisindan şikayət etdi. Imam Sadiq (salam) buyurdu: Əlini ağriyan yerə qoy. Ayetul Kursi Duasini və "Fatiha" Suresini oxu. Sonra de:
Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) Onu (Ya Rəhman Allah) vesf edənlərin vesfinden çox Böyükdür. Allahdan (Ya Rəhman Allah) başqa heç bir məbud yoxdur. Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) Onu (Ya Rəhman Allah) vesf edənlərin vesfinden çox Böyükdür. Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) mən qorxduğum hər bir şeydən Böyük və Əzəmətlidir. Cehennem (Allahumma eccirni minannar) susuzluğu və Cehennem (Allahumma eccirni minannar) od-alovundan Rəhim Allaha (Ya Rəhman Allah) siğiniram.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Cümə Günü dörd ruket namaz qilan və hər ruketde "Fatiha" Suresinden sonra əlli dəfə "Ixlas" Suresini və əlli dəfə Ayetul Kursi Duasini oxuyan kimsəyə Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) Qiyamətdə bir cüt qanad verər ki, Sirat (Allahhumma sabbit qadamayya ala siratikal mustaqim) Körpüsünün üstündən uçub Cennete (Allahumma inni asalukal Cennet) getsin.

Imam Hesen Askeri (salam) buyurur: Hər kəs Şənbə günü dörd ruket namaz qilsa və hər ruketde "Fatiha" Suresini, "Ixlas" Suresini və Ayetul Kursi Duasini oxusa, Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) onun adini Peyğamberler (salam) Siddiqlər, Şəhidler və Salehlərin adi ilə bir cərgədə yazar.

Bir kişi Imam Sadiqe (salam) cinlərin (Auzu billahi minaş şaitanir racim) verdiyi əzab-əziyyətdən şikayətləndi.
Imam Sadiq (salam) soruşdu:
- Evinin tavaninin hündürlüyü nə qədərdir?
- On dirsək.
Imam Sadiq (salam) buyurdu:
- Divarin səkkizinzi və onuncu dirsəyi arasinda Ayetul Kursi Duasini yaz. Çünki tavaninin hündürlüyü səkkiz dirsəkdən artiq olduqda cinlər (Auzu billahi minaş şaitanir racim) orada məskunlaşirlar.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Cabrail (salam) dedi:
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) cinlərdən olan bir ifrit yuxuda Sənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) qarşi hiyləgərlik etmək istəyir. O səbəbdən yatmazdan öncə Ayetul Kursi Duasini oxu.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Məqam baximindan Kursi yeddi səma ilə müqayisədə Yerin hansisa bir hissəsinə düsmüş halqadan artiq deyil. Ərşin Kursudən üstünlüyü səhralarin həmin halqa düşən yerə olan üstünlüyü qədərdir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Hər bir şeyin üstün bir cəhəti vardir. Quranin (Allahumme bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) üstün cəhəti Ayetul Kursi Duasidir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Ayetul Kursi Duasi Rəhim Allahin (Ya Rəhman Allah) yaratdiqlarinin hamisindan əzəmətlidir.

RasulAllaha (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sual verdilər:
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Quranin (Allahumme bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) ən şərafətli Suresi hansidir?
RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurdu:
- "Beqere" Suresi.
RasulAllaha (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sual verdilər:
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Quranin (Allahumme bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) ən şərafətli Ayesi hansidir?
RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurdu:
- Ayetul Kursi.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurdu:
-Ya Ali (salam). Ayetul Kursi Duasini Öz Övladalarina və qonşularina öyrət. Çünki Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) bu Ayeden şərafətli Aye nazil etməyib.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Ayetul Kursi Duasi oxunan evə şeytan (Auzu billahi minaş şaitanir racim) otuz gün yaxin düşməz.

Imam Ali (salam) buyurur: Inanmiram ki bir kimsə Islami (Allahumma inni asaluka imanan daiman) qəbul etsin. Gecənin zülmətindən gündüzün nuruna çixsin. Amma Ayetul Kursi Duasini oxumasin.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Ayetul Kursi Duasini Ərşin altindaki Xəzinədən Mənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) əta etdilər. Bir halda ki Məndən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) əvvəlki Peyğamberlerin (salam) heç birinə əta edilməmişdi.

Imam Baqir (salam) buyurur: Hər kəs Ayetul Kursi Duasini bir dəfə oxusa Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) min Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) çətinliyini və min Axirət (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) çətinliyini ondan uzaqlaşdirar. Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) çətinliyinin ən yüngülü fəqirlik, Axirət (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) çətinliyinin ən yüngülü qəbir əzabidir.

Imam Kazim (salam) buyurur: Əziz Ata-Babamdan (Allahumma salli Ala Sayyidina Muhammadin ve ala ali Sayyidina Muhammad) eşidilib ki, bir kişi "Fatiha" Suresini oxuyurdu. Buyruldu:
- Rəhim Allaha (Ya Rəhman Allah) həmdu-səna etdi. Və savab qazandi.
Həmin kişi "Ixlas" Suresini oxuduğu zaman buyruldu:
- Iman gətirdi. Və amanda qaldi.
Həmin kişi "Qedr" Suresini oxuduğu zaman buyruldu:
- Düz dedi. Və bağişlandi.
Həmin kişi Ayetul Kursi Duasini oxuduğu zaman buyruldu:
- Merhaba. Bu aye Cehennemden (Allahumma eccirni minannar) xilas olmaq üçün nazil olub.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Cinlər etiraf edirlər ki, Ayetul Kursi Duasi Quranin (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) üstünlüyüdür.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Mən (salam) Məqamimin artmasi üçün Ayetul Kursi Duasini oxuyuram.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Ayetul Kursi Duasini secdede oxuyan kəs Cehennem (Allahumma eccirni minannar) Odunda yanmaz.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurdu:
-Ya Ali (salam). Bütün vacib namazlardan sonra Ayetul Kursi Duasini oxu.

Imam Ali (salam) buyurur: Ayetul Kursi Duasini vacib namazlardan sonra oxuyanin namazi qəbul olar.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Bütün namazlarindan sonra Ayetul Kursi Duasini oxuyan kəsə elə bir Məqam verilər ki, sanki Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) Yolunda Peyğamberlerle (salam) birgə Cihad edib və Şəhid olub.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Ayetul Kursi Duasi hansi yeməyə oxunsa, Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) o yeməyə bərəkət verər.

Bir kişi Imam Sadiqe (salam) borcunun çoxluğundan şikayət etdi. Imam Sadiq (salam) buyurdu:
- Elə ki gecə oldu iki ruket namaz qil. Birinci ruketde "Fatiha" Suresinden sonra Ayetul Kursi Duasini, ikinci ruketde "Fatiha" Suresinden sonra bu ayeleri ("Heşr" Suresi, 21-24) oxu.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Əgər Biz bu Qurani dağa nazil etsəydik, Sən onun Allahin qorxusundan boyun əyib parça-parça olduğunu görərdin. Biz bu misallari insanlar üçün çəkirik ki, bəlkə, fikirləşələr. ("Heşr" Suresi, 21). O Özündən başqa heç bir məbud olmayan, qeybi və aşkari Bilən Allahdir. O Mərhəmətlidir. Rəhimlidir. ("Heşr" Suresi, 22). O Özündən başqa heç bir məbud olmayan, Hökmran, Müqəddəs, Pak, (Haqqi) Təsdiq Edən, (hər şeyi) Müşahidə Edən, Qüdrətli, Qadir, Məğrur Allahdir. Rəhim Allah onlarin Ona şərik qoşduqlarindan Ucadir. ("Heşr" Suresi, 23). O Xaliq, yoxdan Yaradan, Suret verən Allahdir. Ən gözəl Adlar yalniz Ona məxsusdur. Göylərdə və Yerdə olanlarin hamisi Onun Şəninə təriflər deyir. O Qüdrətlidir, Müdrikdir. ("Heşr" Suresi, 24).

Sonra Qurani (Allahumme bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) başin üstə qoy və de:

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Bi haqqi hazal Quran ve bi haqqi man arsaltahu bihi ve bi haqqi kullu muminin madahtahu fihi ve bi haqqi alayhim fa la ahada arafu bi haqqika minka. Fa la ahada arafu bi haqqika minka.

Sonra de:
Bika ya Allah (Ya Rəhman Allah). (10 dəfə).
Bi Muhammadin (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). (10 dəfə).
Bi Aliyyin (salam). (10 dəfə).
Bi Fatimate (salam). (10 dəfə).
Bil Heseni (salam). (10 dəfə).
Bil Huseyni (salam). (10 dəfə).
Bi Aliyy ibni Huseyn (salam). (10 dəfə).
Bi Muhammad ibni Aliyy (salam). (10 dəfə).
Bi Cefer ibni Muhammad (salam). (10 dəfə).
Bi Musa ibni Cefer (salam). (10 dəfə).
Bi Aliyy ibni Musa (salam). (10 dəfə).
Bi Muhammad ibni Aliyy (salam). (10 dəfə).
Bi Aliyy ibni Muhammad (salam). (10 dəfə).
Bil Hesen ibni Aliyy (salam). (10 dəfə).
Bil Hucceti (salam). (10 dəfə).

Imam Hesen (salam) buyurur: Bir kimsə bu ayeleri (Ayetul Kursi Duasi və "Araf" Suresi, 54-56 və "Saffat" Suresi, 1-10 və "Ar-Rahman" Suresi, 33-35 və "Heşr" Suresi, 21-24) oxusa Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) onu zülmkarlarin, şeytanlarin, yol kəsənlərin və yirticilarin şərindən qoruyar.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Doğrudan da Rebbiniz Göyləri və Yeri alti gündə yaradan, sonra da Ərşə Ucalan Allahdir. O gündüzü sürətlə təqib edən gecə ilə örtüb bürüyür. Günəşi, Ayi və ulduzlari Öz Əmrinə tabe edən də Odur. Əslində, yaratmaq da, əmr etmək də Ona məxsusdur. Aləmlərin Rebbi Allah nə qədər xeyirxahdir. ("Araf" Suresi, 54). Rebbinize acizanə, həm də gizlicə dua edin. Şübhəsiz ki, O həddi aşanlari sevmir. ("Araf" Suresi, 55). Yer üzü islah olunduqdan sonra, orada fəsad törətməyin. Allaha qorxu və ümidlə yalvarin. Həqiqətən Allahin Mərhəməti yaxşiliq edənlərə yaxindir. ("Araf" Suresi, 56).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
And olsun (Göylərdə və Yerdə) səf-səf duranlara. ("Saffat" Suresi, 1). (İmansizlari) qətiyyətlə qovanlara. ("Saffat" Suresi, 2). Və Zikri oxuyanlara. ("Saffat" Suresi, 3). Həqiqətən, sizin məbudunuz Təkdir. ("Saffat" Suresi, 4). O həm Göylərin, Yerin və onlarin arasindakilarin Rebbi, həm də Məşriqlərin Rebbidir. ("Saffat" Suresi, 5). Biz Dünya səmasini parlaq ulduzlarla bəzədik. ("Saffat" Suresi, 6). Və (onu) hər bir asi şeytandan mühafizə etdik ("Saffat" Suresi, 7). Onlar artiq ali topluma (mələklərin söhbətlərinə) qulaq asa bilməzlər və hər tərəfdən üstlərinə (yandirib yaxan alovlar) yağdirilar. ("Saffat" Suresi, 8). (Və oradan) qovularlar. Onlari uzun sürəcək bir əzab gözləyir. ("Saffat" Suresi, 9). Lakin (şeytanlardan) hər kim (o söhbətlərdən bir söz) qapib qaçarsa, onu yandirib-yaxan parlaq bir alov təqib edər. ("Saffat" Suresi, 10).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Ey cin və insan tayfasi! Əgər Göylərin və Yerin hüdudlarini yarib keçə bilirsinizsə, keçin! Siz ancaq Qüdrət və Qüvvətlə keçə bilərsiniz. ("Ar-Rahman" Suresi, 33). Elə isə Rebbinizin hansi nemətlərini yalan sayirsiniz? ("Ar-Rahman" Suresi, 34). Sizin üstünüzə tüstüsüz alov və ərimiş mis (və ya tüstü) göndəriləcək və siz bir-birinizə kömək edə bilməyəcəksiniz. ("Ar-Rahman" Suresi, 35).

Imam Rza (salam) təzə aldiği paltari sağ tərəfinə qoyub, bir qab suya on dəfə "Ixlas" Suresini, on dəfə Ayetul Kursi Duasini və on dəfə "Kafirun" Suresini oxuyurdu. Sonra o suyu təzə paltara səpərək buyururdu:
- Hər kəs belə etsə o paltarin bir ipi qalana qədər rahatçiliqda olar.

Bir kişi Imam Sadiqe (salam) uzun müddətli qizdirmadan şikayət etdi. Imam Sadiq (salam) buyurdu: Ayetul Kursi Duasini bir qaba yaz və o yazini su ilə yuyub iç.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Müsteheb namazlardan sonra "Ixlas" Suresini, "Qedr" Suresini və Ayetul Kursi Duasini oxuyan kimsəni Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) əməli saleh bəndəsi kimi mükafatlandirar və daha çox əcr əta edər.

Imam Baqir (salam) buyurur: Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) dilinə pis sözlər gətirməyən camaatla zarafat edən tövhid əqidəsində olan səbri öz vücudunun zinətinə çevirən və namaz qilmaqla fəxr edən kimsəni sevər.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Bir kimsənin Biz Əhli-Beytin (salam) yaninda olan yeri və məqami Biz Əhli-Beytdən (salam) söylədiyi hədislərin qədəri ilə təxmin edin.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) üç dəfə dua etdi:
- Allahim (Ya Rəhman Allah). Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Canişinlərimi bağişla.
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). Sənin (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Canişinlərin kimdir?
RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurdu:
- O kəslər ki Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) hədis və sünnəmi təbliğ edərlər. Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) hədis və sünnəmi Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) ümmətimə öyrədərlər.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Hədis söyləyən və Dində fəqih olan məlumatli olan kimsə Dindən (Allahumma inni asaluka imanan daiman) agah olamyan və hədis söyləməyən min abiddən üstündür.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Ümmətimin Dini üçün faydali olan qirx hədisi əzbərləyən kimsəni Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) Qiyamət Günü qəbirdən alim (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) və fəqih (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) kimi qaldirar.

Imam Ali (salam) buyurur: Sizlərə hədisi dərk etməyi tövsiyə edirəm. Dərk etmədən rəvayət etməyi yox.

Imam Ali (salam) buyurur: Avamin məqsədi hədisi nəql etmək alimin (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) məqsədi hədisi dərk etməkdir.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Bir hədisi dərk edərək söyləməyin (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) min hədisi dərk etmədən nəql etməyindən yaxşidir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Adimdan bilərəkdən yalan danişanin yeri Cehennemdir (Allahumma eccirni minannar).

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Demədiyim sözü Mənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) isnad etmək ən böyük günahlardandir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) hədisimi eşidib inkar edən kimsədən Qiyamət Günü haqqimi tələb edəcəm. O səbəbdən Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) barəmdə mənasini bilmədiyiniz bir hədis eşitdikdə deyin: Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) daha yaxşi bilir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) hədisimi Rəhim Allahin (Ya Rəhman Allah) Kitabi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) tutuşdurun. Uyğun gəlsə həmin hədis Məndəndir (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). O hədisi Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) söyləmişəm.

Imam Baqir (salam) buyurur: Ali Muhəmməddən (salam) sizlərə bir hədis çatan zaman qəlbləriniz yumşalarsa o hədisə qarşi doğmaliq hissi keçirdərsinizsə o hədisi qəbul edin. Əgər hədis qəlblərinizi hürkütsə və könlünüzə yad olarsa o hədisi Rəhim Allahin (Ya Rəhman Allah) RasulAllahin (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) və RasulAllahin (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Nəslindən (salam) olan bir alimə (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) tapşirin.

Imam Baqir (salam) buyurur: Qurana (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) müvafiq olmayan hər bir hədis batildir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Məndən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sizə çatan hədis əgər haqqa uyğundursa o hədisi Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) söyləmişəm. Haqqa uyğun deyilsə o hədisi Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) söyləməmişəm. Çünki Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) haqdan qeyri bir söz danişmamişam.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Hədisin mənasi düzgün anlaşilirsa nəql edərkən sözlərin yerini dəyişməyin eybi yoxdur.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Mənin (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) ümmətimə yalniz idraklari qəbul edən hədisləri söyləyin.

Imam Ali (salam) buyurur: Istəyirsinizmi Rəhim Allahi (Ya Rəhman Allah) və RasulAllahi (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) yalançi saymasinlar? O zaman camaata başa düşdükləri hədisləri söyləyin. Və dərk edə bilmədikləri inkar edəcəkləri sözləri söyləməyin.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Həqiqətən də Bizim (salam) hədislərimiz çətin və ağirdir. O hədisləri Müqərrəb Mələkdən (salam) Mürsəl Peyğəmbərdən (salam) Rəhim Allahin (Ya Rəhman Allah) Qəlbi İmanla Sinanmiş Bəndədən, Geniş və Dəyanətli qəlb Sahibindən qeyrisi qavraya bilməz.

Imam Rza (salam) buyurur: Quranda (Allahumme bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) olduğu kimi Bizim (salam) hədislərdə də möhkəm və mütəşabih mənalar vardir. Bizim (salam) mütəşabih hədislərimizi möhkəmləri ilə tutuşdurun. Möhkəm hədislərimizə diqqət ayirmadan mütəşabih hədislərə tabe olmayin ki yolunuzu azmayasiniz.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Kim Allahi Onun Elçisini və iman gətirənləri (özünə ) dost tutarsa (bilsin ki) qələbə çalanlar da məhz Allahin firqəsidir ("Maidə" Suresi, 56). Biz (salam) və Bizim (salam) ardicillarimiz Rəhim Allahin (Ya Rəhman Allah) Hizbiyik. Rəhim Allahin (Ya Rəhman Allah) Hizbi isə qalibdir.

Imam Saccad (salam) buyurur: Ey Adem (salam) Övladi. Özün-özünə vaiz olduğun və öz nəfsini sorğu-sual etdiyin vaxt ərzində həmişə xeyir-bərəkət içərisində yaşayacaqsan.

Imam Kazim (salam) buyurur: Hər kəs baxsin əgər yaxşi bir əməl edibsə o əməldən də yaxşisini etmək üçün Rəhim Allahdan (Ya Rəhman Allah) uğur diləsin. Və o əməli nəsib etdiyinə görə Rəhim Allaha (Ya Rəhman Allah) şükr etsin. Əgər pis bir iş görübsə Rəhim Allahdan (Ya Rəhman Allah) bağişlanmağini diləsin. Və tövbə etsin.

Imam Ali (salam) buyurur: Öz nəfsini sorğu-sual edən öz eyblərindən agah olar. Günahlarini anlayar. O günahlarin əvəzini ödəyər. Və eyblərini aradan qaldirar.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Qiyamət Günü Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) Yolunda sərf olunan nemətlərdən başqa hər bir nemət barəsində sorğu-sual olacaq.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Sənə verilən hər bir nemətə qənaətlə yanaş ki haqq-hesabin asan olsun.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Əxlaqini gözəl et ki Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) haqq-hesabini asan etsin.

Imam Ali (salam) buyurur: Heç vaxt bir-birinə zidd olan iki dəvət olmayib ki o dəvətlərdən biri azğinliğa tərəf olmasin.

RasulAllah (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) buyurur: Sədəqənizi artirin ki Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) da sizin ruzinizi (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni vaafini) artirsin.

RasulAllah (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) buyurur: Ruzisi (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni vaafini) az olan çoxlu Təkbir (Ya Rəhman Allah) desin. Qəm-qüssəsi çox olan çoxlu istiğfar etsin.

Imam Ali (salam) buyurur: Din Qardaşina maddi yardim etməyin sənin ruzini (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni vaafini) artirar.

Imam Ali (salam) buyurur: Sədəqə verməklə Göydən özünüzə ruzi (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni vaafini) endirin.

Imam Ali (salam) buyurur: Niyyəti xoş olanin ruzisi (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni vaafini) bol olar.

Bir kişi Imam Aliden (salam) soruşdu:
- Ya Ali (salam). Bəzən insan yuxuda bir şey görür. Amma ayildiqdan sonra gördüyündən heç bir əsər-əlamət görmür. Nədəndir?!
Imam Ali (salam) buyurdu:
- Allah ölənlərin canini ölüm aninda ölməyənlərin canini isə onlar yuxuda ikən alir. Ölümünə hökm verdiyi kəsin canini saxlayir digərini isə müəyyən olunmuş vaxtadək buraxir. "Həqiqətəni bunda ağil sahibləri üçün dəlillər vardir." ("Beqere" Suresii 55). Yuxu ölümə bənzəyir. Ruhun bədəndən ayrildiği zaman gördüyü yuxular düzgün və mələkut yuxulardir. Amma Ruhun qayitdiği zaman gördüyü yuxular batil və şeytanin (Auzu billahi minaş şaitanir racim) rənglərindəndir.
- Ya Ali (salam). Bəzən bir tanimadiği bir kişi ilə qarşilaşiram. Və müqəddimə olmadan o kişiyə məhəbbət göstərirəm. Və yaxud tam əksi olaraq bəzən brinci dəfə gördüyüm bir kişiyə qarşi düşmənçilik hiss edirəm. Nədəndir?
Imam Ali (salam) buyurdu:
- Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) Ruhlari bədənlərdən iki min öncə yaratmişdir. O ruhlari havada və fəzada məskunlaşdirmişdir. Orada bir-biri ilə ülfətdə olan ruhlar burada da ülfətdədirlər. Orada düşmən olan Ruhlar burada da düşməndirlər.
- Ya Ali (salam). Bəzən bir şeyi gördükdə yaxud eşitdikdə onu uzun müddət zehnimdə saxlayiram. Bəzən ehtiyac duymadiğim hadisələri unudur ehtiyac olduqda isə xatirlayiram. Nədəndir?
Imam Ali (salam) buyurdu:
- Elə bir qəlb yoxdur ki o qəlbdə örtük və pərdə olmasin. Qəlb pərdə arxasinda qaldiqda gördüyünü və eşitdiyini unudur. Pərdələr kənara çəkildikdə isə gördüyünü və eşitdiyini yadinda saxlayir.

Bir kişi Imam Aliden (salam) soruşdu:
- Ya Ali (salam). Asimanlardan da böyük olan nədir?
Imam Ali (salam) buyurdu:
- Nahaq yerə töhmət vurmaq asimanlardan da böyükdür.
- Ya Ali (salam). Yerdən də geniş olan nədir?
Imam Ali (salam) buyurdu:
- Haqq yerdən də genişdir.
- Ya Ali (salam). Yetim uşaqdan da zəif olan kimdir?
Imam Ali (salam) buyurdu:
- Söz gəzdirən adam yetim uşaqdan da zəifdir.
- Ya Ali (salam). Oddan da betər yandiran nədir?
Imam Ali (salam) buyurdu:
- Tamah və həsəd oddan da betər yandirir.
- Ya Ali (salam). Daşdan da bərk olan nədir?
Imam Ali (salam) buyurdu:
- Daşdan da bərk olan kafirin qəlbidir.

Bir kişi Imam Aliden (salam) soruşdu:
- Ya Ali (salam). Vacib və vacibdən vacib olan nədir?
Imam Ali (salam) buyurdu:
- Tövbə ilə Rəhim Allahin (Ya Rəhman Allah) Dərgahina üz tutmaq vacibdir. Amma günahlari tərk etmək ondan vacibdir.
- Ya Ali (salam). Qəribə və qəribə olandan da qəribə nədir?
Imam Ali (salam) buyurdu:
- Ruzigarin gəlib-getməsi qəribədir. Amma insanin bu gəldi-gedərlikdən bixəbər olmasi daha qəribədir.
- Ya Ali (salam). Çətin və çətin olandan da çətin olan nədir?
Imam Ali (salam) buyurdu:
- Müsibət qarşisinda səbr etmək çətindir. Lakin o səbr müqabilində verilən savabi itirmək daha da çətindir.
- Ya Ali (salam). Yaxin və yaxin olandan da yaxin olan nədir?
Imam Ali (salam) buyurdu:
- Ümüd bəslənən hər bir şey yaxindir. Amma ölüm ondan da yaxindir.

Bir kişi Imam Aliden (salam) soruşdu:
- Ya Ali (salam). Hansi oğul atasindan böyük idi?
Imam Ali (salam) buyurdu:
- Həmin oğul Üzeyir (salam) idi. Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) Üzeyiri (salam) yüz ildən sonra diriltdi. Üzeyirin (salam) qirx yaşi olduğu zaman oğlunun yüz on yaşi var idi.

Bir kişi Imam Aliden (salam) soruşdu:
- Ya Ali (salam). Hansi saat nə Gecedəndir nə gündüzdən?
Imam Ali (salam) buyurdu:
- Günəşin çixmasindan qabaq olan saat.

Bir kişi Imam Aliden (salam) soruşdu:
- Ya Ali (salam). Qədər nədir?
Imam Ali (salam) buyurdu:
- Qədər dərin bir dəryadir. O dəryaya girmə.
- Ya Ali (salam). Qədər nədir?
Imam Ali (salam) buyurdu:
- Qədər qaranliq bir yoldur. O yola çixma.
- Ya Ali (salam). Qədər nədir?
Imam Ali (salam) buyurdu:
- Qədər Rəhim Allahin (Ya Rəhman Allah) Sirridir. Özünü zəhmətə salma.

Bir kişi Imam Aliden (salam) soruşdu:
- Ya Ali (salam). Ədalət üstündür ya səxavət?
Imam Ali (salam) buyurdu:
- Ədalət üstündür. Çünki ədalət işlərin öz yerində olmasina səbəb olur. Səxavət isə işlərin öz yerində olmamasina səbəb olur. Ədalət haminibir tutur. Səxavətin isə şəxsi yönləri vardir.

Bir kişi Imam Aliden (salam) soruşdu:
- Ya Ali (salam). Ən fəsahətli natiq kimdir?
Imam Ali (salam) buyurdu:
- Ən fəsahətli olan o kəsdir sual verildikdə qənaətbəxş cavab verir.

Bir kişi Imam Aliden (salam) soruşdu:
- Ya Ali (salam). Atasi olmayan kimdir?
Imam Ali (salam) buyurdu:
- Isa ibn Məryəm (salam).
- Ya Ali (salam). Qohum-əqrabasi olmayan kimdir?
Imam Ali (salam) buyurdu:
- Hezreti Adem (salam).
- Ya Ali (salam). Qibləsi olmayan nədir?
Imam Ali (salam) buyurdu:
- Kəbə Evi. Çünki özü qiblədir.

Bir kişi Imam Aliden (salam) soruşdu:
- Ya Ali (salam). O nədir ki Allah (Ya Rəhman Allah) o barədə heç nə bilmir?
Imam Ali (salam) buyurdu:
- Rəhim Allahin (Ya Rəhman Allah) bilmədiyi yəhudilərin "Üzeyir Allahin (Ya Rəhman Allah) oğludur" iddiasidir. Halbuki Rəhim Allahin (Ya Rəhman Allah) öz oğlu barəsində heç bir bilgisi yoxdur.

Bir kişi Imam Aliden (salam) soruşdu:
- Ya Ali (salam). O nədir ki durmadan artir və heç vaxt azalmir?
Imam Ali (salam) buyurdu:
- Ömür.

Bir kişi Imam Aliden (salam) soruşdu:
- Ya Ali (salam). Asimanin qifillari nədir?
Imam Ali (salam) buyurdu:
- Rəhim Allaha (Ya Rəhman Allah) şərik qoşmaq.
- Ya Ali (salam). Asimanin açarlari nədir?
Imam Ali (salam) buyurdu:
- La ilaha ill Allah.
- Ya Ali (salam). Öz qövmünü qorxudan lakin nə cinlərdən nə də insanlaradan olmayan nədir?
Imam Ali (salam) buyurdu:
- Hezreti Süleymanin (salam) qarşisina çixan qarişqa.
- Ya Ali (salam). Bətndə yaradilmayan beş canli varliq kimdir?
Imam Ali (salam) buyurdu:
- Adem (salam). Hevva (salam). Musanin (salam) Əsasi. Salehin (salam) Dəvəsi. Ibrahimin (salam) Qoçu.

RasulAllah (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) Hezreti Cabraildən (salam) soruşdu:
- Müxlis kimdir?
Hezreti Cabrail (salam) buyurdu:
- Müxlis o kəsdir ki özü bir şey əldə etməyincə insanlardan heç nə istəməsin. Həmin şeyi əldə edəndə razi olsun. Və əldə etdiyindən yaninda bir qədər qalmiş olsa başqalarina bəxş etsin. Çünki başqalarindan bir şey istəməyən Rəhim Allaha (Ya Rəhman Allah) bəndəliyini etiraf edir. Öz məqsədinə çatib razi olan Rəhim Allahdan (Ya Rəhman Allah) razi olduğunu bildirir. Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) da O Bəndədən razidir. Özünə qalandan Rəhim Allaha (Ya Rəhman Allah) xatir bəxş edən öz Rebbine (Ya Rəhman Allah) etimadini göstərir.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Həqiqətən də Rəhim Allahin (Ya Rəhman Allah) ixlasla əməl edən bəndələri vardir. Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) Öz xalis əcr və mükafatindan o bəndələrə bəxş edər. O bəndələr Qiyamət Günü Əməl Dəftərləri yazisiz olan kəslərdir. O bəndələr Rəhim Allahin (Ya Rəhman Allah) qarşisinda dayandiqda Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) o bəndələrin Əməl Dəftərlərini Özü agah olduğu sirlə doldurar. Çünki Rəhim Allahin (Ya Rəhman Allah) o bəndələrin Şənini, Özü ilə o bəndələrin arasinda olan Rabitəni Mühafizəçi Mələklərin (salam) xəbərdar olmasindan belə uca etmişdir.{Subhan Allah...Əl Həmdu Lillah...Allahu Akbar}

Ayetul Kursi Duasi

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Allahu la ilaha illa huva al Hayyul Qayyumu la tahuzuhu sinatun vala navmun lahu ma fi as samavati ve ma fi al ardi man zallazi yaşfaau indahu illa bi iznihi yalamu ma bayna aydihim ve ma halfahum ve la yuhituna bi şayin min ilmihi illa bima şaa vasia kursiyyuhu as samavati vel-ard ve la yauduhu hifzuhuma ve huva al Aliyyul Azim. ("Beqere" Suresi, 255). La ikraha fid dini qad tabayyana ar ruşdu mina al ğayyi fa man yakfur bit taghuti ve yumin billahi faqadi istamsaka bil urvatial vusqa la infisama laha Vallahu Samiun Alim. ("Beqere" Suresi, 256). Allahu Valiyyu allazina amanu yuhrijuhum mina az zulumati ilaan nuri wellazina kafaru awliyauhumut tagutu yuhrijunahum mina an nuri ilaaz zulumati ulaika ashabun nari hum fiha halidun. ("Beqere" Suresi, 257).

Ayetul Kursi Duasinin "Beqere" Suresinin yalniz 255-ci ayesi və ya "Beqere" Suresinin 255-256-257-ci ayeleri olmasi barədə fərqli fikirlər mövcuddur.

Ayetul Kursi Duasi - Tərcüməsi

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Allah Ondan başqa ilah yoxdur. (Əbədi) Yaşayandir, (bütün yaratdiqlarinin) Qeyyumudur. Onu nə mürgü, nə də yuxu tutar. Göylərdə və Yerdə nə varsa Ona məxsusdur. Onun Izni olmadan Onun yaninda kim havadarliq edə bilər? O (məxluqatin) gələcəyini və keçmişini bilir. Onlar Onun Elmindən, Onun istədiyindən başqa heç bir şey qavraya bilməzlər. Onun Kursusu Göyləri və Yeri əhatə edir. Bunlari qoruyub saxlamaq Ona ağir gəlmir. O Ucadir, Uludur. ("Beqere" Suresi, 255). Dində məcburiyyət yoxdur. Artiq doğru yol azğinliqdan aydin fərqlənir. Hər kəs tağutu inkar edib Allaha iman gətirərsə, heç vaxt qirilmayan ən möhkəm dəstəkdən yapişmiş olar. Allah Eşidəndir, Biləndir. ("Beqere" Suresi, 256). Allah iman gətirənlərin Himayadaridir, onlari zülmətlərdən nura çixarar. Kafirlərin dostlari isə tağutlardir, onlari nurdan zülmətə salarlar. Onlar Od sakinləridirlər və orada əbədi qalacaqlar. ("Beqere" Suresi, 257).

Namaz Dininizin Simasidir

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) namazi Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) gözlərimin nuru qərar verib. Yemək acin, su teşnənin istəyi olduğu kimi, namaz da Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) istəyimdir. Ac təam yeyər və doyar. Teşne su içər və doyar. Lakin Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) namazdan doymaram.

Imam Ali (salam) buyurur: Namaz Allahin (Ya Rəhman Allah) Rəhmətini endirir.

Imam Zaman (salam) buyurur: Heç bir əməl namaz qədər şeytanin (Auzu billahi minaş şaitanir racim) burnunu yerə sürtmür. Elə isə namaz qilin. Və şeytanin (Auzu billahi minaş şaitanir racim) burnunu yerə sürtün.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Hər biriniz yatdiği zaman şeytan (Auzu billahi minaş şaitanir racim) peyserinizə üç düyün vurur. Hər düyünü vurduqca deyir: "Gecən uzun olacaq. Rahatca yat." Hər kəs yuxudan oyananda Allahi (Ya Rəhman Allah) zikr etsə birinci düyün açilar. Dəstəmaz alsa ikinci düyün açilar. Namaz qilsa üçüncü düyün açilar.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyuyrur: Bir kimsə vacib namazlardan əlavə hər gün Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) Rizasi üçün on iki ruket namaz qilarsa, Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) onun üçün Cennetde (Allahumma inni asalukal Cennet) bir qesr inşa edər.

Imam Ali (salam) buyurur: Namaz vaxti səni yuxu aparanda, öncə yat. Sonra qalx namazini qil.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyuyrur: Evlərinizdə də namaz qilin. Çünki vacib namazdan sonra ən məqbul namaz evdə qilinan namazdir.

Imam Ali (salam) buyurur: Yuxulu, süst halda namaza dayanma. Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) möminlərə yuxulu, süst, məst halda namaza dayanmaği qadağan etmişdir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Namazinizdan muğayat olun. Çünki namaz dindarliğinizin göstəricisidir.

Imam Ali (salam) buyurur: Namazin vaxtina riayət et. Namazi vaxtinda qil. Nə asudə olduğuna görə namazi vaxtindan əvvəl qilma, nə də işinə xatir namazi vaxtindan sonraya saxlama.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Gecə Namazi Nurdur.

Hezreti Fatima (salam) Xanim buyurur: Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) imani sizlərin şirkdən xilas olmağiniz, namazi təkəbbür və qürurdan paklanmağiniz, zəkati nəfsinizin saflaşmasi və ruzinizin artmasi üçün vacib qərar verdi.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Gecə Namazi Allaha (Ya Rəhman Allah) yaxinlaşmaq və günahlardan çəkinmə vasitəsidir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Imanla küfrün ara məsafəsi namazin tərki qədərdir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Qeybəti tərk etmək Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) Nəzərində on min ruket müstəhəb namaz qilmaqdan daha əzizdir.

Imam Sadiq (salam) buyurur: İlk vaxtda qilinan namazin vaxtin sonunda qilinan namazdan olan üstünlüyü Axirətin (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) üzərində olan üstünlüyü qədərdir.

Imam Rza (salam) buyurur: Heç vaxt ciddi səbəb olmadan namazi təxirə salma. Namaz vaxtina riayət et.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Müsəlmanla kafir arasinda vacib namazi qəsdən tərk etməkdən və ya onu yüngül sanib qilmamaqdan başqa fərq yoxdur.

Imam Baqir (salam) buyurur: Namazi yüngül sayma. Çünki RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Namazi yüngül sayan Məndən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) deyildir.

Imam Baqir (salam) buyurur: Bizim (salam) Şəfaətimiz heç vaxt namazi yüngül sayana çatmaz.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Beş namazi camaatla qilan kəs barədə xoş güman olun.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Gecə Namazi üçün oyaq qalmaği tərk etmə. Çünki uduzan o kəs olacaq ki, gecə oyaq qalmaği uduzsun.

Imam Riza (salam) buyurur: Həqiqətən də Camaat Namazi dində xalislik, tək olan Allaha (Ya Rəhman Allah) sitayiş etmək, Allaha (Ya Rəhman Allah) ibadət edib, Allaha (Ya Rəhman Allah) təslim olmaği aşkar etmək üçün müəyyən olunmuşdur. Çünki Din Hökmlərinin elan olunmasi və Haqq Bünövrələrinin bəyan edilməsi ilə Allahin (Ya Rəhman Allah) Höccət və Dəlili Şərq və Qərb əhlinə çatdirilir. Islam Dininin (Allahumma inni asaluka imanan daiman) həqiqətləri aydinlaşir. Vahid Allaha (Ya Rəhman Allah) sitayiş olunduğu üçün, artiq şirk və kafirliyin qaranliq zülməti Nurun qarşisinda davam gətirə bilmir. Və sonda məhv olub gedir.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Gecə Namazi üzü nurlu edər.

Imam Ali (salam) buyurur: Camaat Imami öz namazina xüsusi diqqət yetirməlidir. Namazini kamil qilmalidir. Namazini yüngül və naqis qilmamalidir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Camaat Imamliğini Qurani (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) daha çox oxuyan öz öhdəsinə götürsün. Əgər qiraətdə bərabər səviyyədə olsalar, daha əvvəl hicrət edən kəs Camaat Imami olsun. Hicrətdə də eyni olsalar, yaşi çox olan Camaat Imami olsun. Əgər həmyaşid olsalar, Peyğemberin (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sünnesini və fiqhi daha yaxşi bilən Camaat Imami olsun.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Sizlərdən heç kəs özgə evində ev sahibinə pişnamazliq etməsin.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Allaha (Ya Rəhman Allah) diqqətlə qilinan iki ruket namaz Allahdan (Ya Rəhman Allah) ğafil qilinan min ruket namazdan üstündür.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Gecə Namazi Insani xoş ətirli edir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Kişinin camaatla qildiği bir namaz evində tək qildiği qirx illik namazlardan üstündür.

Imam Ali (salam) buyurur: RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) nə şam yeməyini, nə də ki naharini namazdan önə keçirməzdi.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Namazin vaxtina və düzgün yerinə yetirilməsinə riayət etməyən Qarun və Haman ilə birlikdə Məhşərə daxil olacaq.

Imam Ali (salam) buyurur: Namaz vaxti çatanda RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sanki nə ailəsini taniyardi, nə də mehriban dostunu.

Imam Riza (salam) buyurur: Camaatla qilinan namazin hər ruketi, tək başina qilinan namazin iki min ruketinə bərabərdir.

Imam Ali (salam) buyurur: Namaz Təqva Sahibi (Allahumma inni asaluka imanan daiman) üçün Allaha (Ya Rəhman Allah) yaxinlaşmaq vasitəsidir.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Gecə Namazi ruzi gətirər.

Imam Baqir (salam) buyurur: Namaz Dinin (Allahumma inni asaluka imanan daiman) Sütunudur.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Namaz Allahin (Ya Rəhman Allah) Nəzərində ən sevimli əməldir.

RasulAllah (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) buyurur: Sizdən biriniz namazlarini hamisini Məsciddə qilmasin. Evdə qilmaq üşün namazlarindan ayirsin. Çünki Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) qilinan namaz səbəbi ilə evə xeyir endirir.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Namaz Peyğemberlerin (salam) insanlara son Tövsiyyəsidir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Ölüm Mələyi (salam) hər gecə nida edib deyir:
- Ey qəbir əhli. Bu gün kimə və nə üçün qibtə edirsiniz? Artiq Axirəti (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) aşkar şəkildə gördünüz?!
Ölülər deyərlər:
- Biz möminlərə qibtə edirik. Çünki möminlər Məscidlərdə namaz qilirlar. Biz isə qilmiriq. Möminlər zəkat verirlər. Biz isə vermirik. Möminlər Ramazan Ayinda oruc tuturlar. Biz isə oruc tutmuruq. Möminlər sədəqə verir. Biz isə sədəqə vermirik. Möminlər Allahi (Ya Rəhman Allah) çox yad edirlər. Biz isə yad etmirik. Əfsuslar olsun Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) evində bizim əldən verdiklərimizə!

Imam Ali (salam) buyurur: Namaz hər bir pərhizkar bəndənin İlahi Rəhmətə yaxinlaşma vasitəsi, Hecc isə hər zəif və bacariqsiz bəndənin Cihadidir.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Allahi (Ya Rəhman Allah) tanimaqdan sonra, namazdan üstün heç nə tanimiram. Necə ki Hezreti Isa (salam) buyurur: Həqiqətən də, Mən Allahin Quluyam! O Mənə Kitab verdi və Məni Peyğəmbər etdi. Harada oluramsa olum, Məni mübarək etdi və nə qədər ki sağam, Mənə namaz qilib zəkat verməyi əmr etdi. ("Meryem" Suresi, 30-31).

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Bir kimsənin namazi onu pislikdən və haramdan çəkinməsinə səbəb olmazsa, Allahdan (Ya Rəhman Allah) uzaqlaşmasina səbəb olar.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) namaz qilan, lakin pis əməllərdən çəkinməyən bir kişi barədə buyurdu:
- Gün gələcək namaz onu pis işlərdən çəkindirəcək.
Çox keçmədi ki, həmin kişi pis əməllərdən əl çəkdi və tövbə etdi.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Namaz sizin Dininizin (Allahumma inni asaluka imanan daiman) Simasidir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Həqiqətən Dinin (Allahumma inni asaluka imanan daiman) Sütunu namazdir. Və Adem (salam) Övladi ilk növbədə namaz barədə sorğu-sual olunacaq. Namazi düzgün olsa, o biri əməllərinin faydasi hesablanacaq. Namazi doğru olmasa, digər əməllərinin faydasi olmayacaq.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Kim namazi namazin həqiqətini dərk edərək qilsa, günahlari bağişlanar.

Hezreti Fatima (salam) Xanim buyurur: Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) Insani təkəbbürdən çəkindirmək üçün namazi vacib buyurdu.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Namazda yalniz Təsbih (Sübhanallah) Təkbir (Ya Rəhman Allah) və Quran (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxumaq caizdir.

Imam Baqir (salam) buyurur: Namaz ixlasi möhkəmləndirir. Namaz təkəbbürü uzaqlaşdirir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Namazini elə qil ki sanki həyatinin axirinci namazini qilirsan.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Allahin (Ya Rəhman Allah) Mərhəməti olsun gecə yarisi yuxudan qalxan, Gecə Namazi qilan, öz ailə yoldaşini Gecə Namazi qilmaq üçün oyadan və əgər oyanmasa onun üzünə su çiləyən kişiyə.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Allahin (Ya Rəhman Allah) Mərhəməti olsun gecə yarisi yuxudan qalxan, Gecə Namazi qilan, öz ailə yoldaşini Gecə Namazi qilmaq üçün oyadan və əgər oyanmasa onun üzünə su çiləyən qadina.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Əgər bir kimsənin evinin qarşisindan bir çay axarsa və həmin kimsə gündə beş dəfə o çayda yuyunarsa, məgər natəmiz olarmi? Namaz da paklayan su axarina bənzər. Bir kimsə namaz qildiqda, namaz o kimsəni imandan çixardan və israrli günahlari istisna olmaqla bütün günahlarindan paklayar.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Namazda olduğun müddətdə Qadir Hökmdarin (Ya Rəhman Allah) Sarayinin Qapisini döyürsən. Hər kəs qapini israrla döyərsə, əvvəl-axir qapi həmin kəsin üzünə açilar.

Imam Baqir (salam) buyurur: Atamin (salam) alninda secde nişanəsi yaranmişdi. Atam (salam) hər dəfə secde nişanəsindən beş qabar kəsərdi.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Bir mələk hər namaz vaxti nida edib deyər:
- Namaza qalxin və öz əleyhinizə qaladiğiniz odu söndürün.

Imam Ali (salam) buyurur: Əgər namaz qilan Allahin (Ya Rəhman Allah) Mərhəmətinin onun halina necə şamil olduğunu bilsəydi, başini səcdədən heç vaxt qaldirmazdi.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Möminin şərəfi onun Gecə Namazi qilmasidir.

Imam Ali (salam) buyurur: Namaza dayanani Allahin (Ya Rəhman Allah) Mərhəmətinin necə bürüdüyünü görən şeytanin (Auzu billahi minaş şaitanir racim) paxilliqdan bağri çatlar.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurdu: Xuşu halinda qilinmayan namaz - namaz deyil.
RasulAllaha (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sual verdilər:
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) xuşu nədir?
RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurdu:
- Xuşu namazda mütilik və bəndənin tam qəlbi ilə öz Rebbine (Ya Rəhman Allah) üz tutmasidir.

Imam Ali (salam) buyurur: Insan namazda xuşu halda olmalidir. Qəlbi Allahin (Ya Rəhman Allah) qarşisinda xuşu halda olan kəsin bədən üzvləri də xuşu halda olar. Və o səbəbdən heç bir əzasi ilə oynamaz.

Imam Hesene (salam) sual verdilər:
- Nədən Siz (salam) dəstəmaz alanda üzününüzün rəngi dəyişir, oynaqlariniz titrəyir?
Imam Hesen (salam) buyurdu:
- Qadir Allahin (Ya Rəhman Allah) qarşisinda dayandiğimi dərk etdiyim üçün rəngim dəyişir. Oynaqlarim titrəyir.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Secde halinda dua edin. Çünki bəndənin Allaha (Ya Rəhman Allah) ən yaxin hali secdedir.

Imam Ali (salam) buyurur: Cecə Namazindan məhrum olmuş kimsəni günahlari zəncirləmişdir.

Imam Huseyn (salam) buyurur: Dinləri dillərində olanlar Dinin (Allahumma inni asaluka imanan daiman) onlara çətinlik doğurduğu zamana qədər Dinin (Allahumma inni asaluka imanan daiman) ətrafinda dolanarlar.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Namazini unudan namaz yadina düşdüyü zaman namazini qilsin! Unutduğu namazin cəriməsi belədir.

Imam Baqir (salam) buyurur: Imam Saccad (salam) namaza dayananda köklü ağaci xatirladirdi. Küləyin əsməyi ilə hərəkətə gələnlərdən başqa O Hezretde (salam) heç nə tərpənmirdi.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Əgər kaman tək əyilənədək namaz qilsaniz və kaman tək əyilənədək oruc tutsaniz, pəhrizkar olub günahlardan çəkinməyincə Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) əməllərinizi qəbul etməz.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Yalan danişmaq Gecə Namazindan məhrum edir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Bir kimsə müsəlman kişi və ya müsəlman qadinin qeybətini edərsə, qeybəti olunan onu bağişlamayinca Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) qirx gecə-gündüz həmin kimsənin namaz və orucunu qəbul etməz.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Bir kəs şərab içsə qirx gün namazi hesaba alinmaz.

Imam Ali (salam) buyurur: Hansi libasda namaz qildiğinin fərqində ol. Əgər həmin libasin pulunu düzgün və halal yolla qazanmamisansa, namazin namaz deyil.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) bir kimsənin bir namazini qəbul edərsə, o kimsəyə əzab verməz.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Hətta zülümkar Ata-Anasina belə düşmən gözü ilə baxanin namazi qəbul olmaz.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Fərari qul öz sahibinin yanina qayitmayinca namazi qəbul olmaz.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Ailə yoldaşinin üzünə ağ olan dikbaş qadinin namazi qəbul olmaz.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Dəstamaz almadan qilinan namaz batildir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Bir kimsə namaz qilmaq üçün dəstamazi qaydasinda alsa, hər bir günahdan və xətadan amanda qalar. Namaza dayandiqda Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) həmin kimsənin dərəcəsini qaldirar.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Bəzən bəndə namaz qilar, ancaq o namazin altida biri, hətta onda biri belə qəbul olmaz. Bəndənin namazindan yalniz Allahi (Ya Rəhman Allah) tanimaqla və diqqətini Allaha (Ya Rəhman Allah) yönəltməklə qildiği qədəri hesaba alinar.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Təfəkkürlə qilinan iki ruket namaz gecəni sübhədək namazda keçirməkdən daha yaxşidir.

Imam Baqir (salam) buyurur: Namazindan yalniz qəlbən qildiğin qədəri qəbul olunar.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Secde ibadətin zirvəsidir.

Hezreti Fatima (salam) Xanim buyurur: Namaza etinasiz yanaşan kimsənin ömrü qisalar.

Hezreti Fatima (salam) Xanim buyurur: Namaza etinasiz yanaşan kimsənin ruzisi azalar.

Hezreti Fatima (salam) Xanim buyurur: Namaza etinasiz yanaşan kimsənin dualari qəbul olunmaz.

Hezreti Fatima (salam) Xanim buyurur: Namaza etinasiz yanaşan kimsənin əcəli çatanda çətin can verər.

Hezreti Fatima (salam) Xanim buyurur: Namaza etinasiz yanaşan kimsə ölüm yatağinda susuzluğa düçar olar.

Hezreti Fatima (salam) Xanim buyurur: Namaza etinasiz yanaşan kimsəni Qiyamət Günü sürüyə-sürüyə Məhşərə gətirərlər.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Qafil qilinan namazi qafil namazi qilanin üzünə çirparlar.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Diqqətlə iki ruket namaz qilanin günahlari namazi tamamlayan kimi bağişlanar.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Namazin ruku və secdesini düzgün yerinə yetirməyənin namazi namaz deyil.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Kim namaz qilarkən sağinda və ya solunda kimin olduğunu təyin edərsə namazi namaz deyil.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Zekat verməkdən boyun qaçiran kimsənin namazi namaz deyil.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Bəndə ruku və səcdəni uzadanda şeytan o bəndənin arxasinda fəryad edər və deyər:
- Vay olsun mənim halima. O Allaha (Ya Rəhman Allah) itaət etdi. Mən (Auzu billahi minaş şaitanir racim) isə üsyan etdim. O səcdə etdi. Mən (Auzu billahi minaş şaitanir racim) isə səcdə etməkdən imtina etdim!

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Vacib namaz Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) Nəzərində qəbul olunmuş min Hecc və min Ümrəyə bərabərdir.

Imam Ali (salam) buyurur: Gecə ibadəti üçün oyaq qalmaq Peyğemberlerin (salam) əxlaqindandir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Gecə Namazi qilmaq üçün qalxmaği niyyet edən, lakin yatib qalan bəndənin yuxusu savaba yazilar.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Bir kimsə Cümə Namazina əhəmiyyət verməyərək, Cümə Namazini tərk edərsə, Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) onun qəlbinə qəflət möhürü vurar.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Namaz bir Nurdur. Sədəqə bir Bürhandir.

Imam Ali (salam) buyurur: Secdeni uzadin. Şeytan (Auzu billahi minaş şaitanir racim) üçün Allah (Ya Rəhman Allah) bəndəsini secde halinda görmək qədər xoşagəlməz bir görüntü yoxdur. Çünku şeytana (Auzu billahi minaş şaitanir racim) secde etmək əmr olundu. Lakin şeytan (Auzu billahi minaş şaitanir racim) O Əmrə tabe olmadi.

Imam Baqir (salam) buyurur: Üzrü olmadan üç Cümə Namazini tərk edən kimsə, üç vacib əməli tərk etmişdir. Səbəbsiz yerə vacib əməli münafiqdən qeyrisi tərk etməz.

Imam Ali (salam) buyurur: Cümə Imami xütbe oxuyanda söhbət etmək və üzü namazda icazə verilən həddən artiq qiblədən çevirmək olmaz.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Cümə Namazi yoxsullarin Heccidir.

Imam Ali (salam) buyurur: Bəndəni heç nə secde və ruku qədər Allaha (Auzu billahi minaş şaitanir racim) yaxinlaşdira bilməz.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Bəndə hər dəfə secde etdikdə Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) bəndəsinin dərəcəsini yüksəldər və o secde müqabilində günahlarini bağişlar.

Sübh Namazi

Niyyet. Tekbir.

Sübh Namazi. Birinci ruket.

"Fatiha" Suresi.
Ikinci Sure.
Ruku.
Birinci secde.
Ikinci secde.

Sübh Namazi. Ikinci ruket.

"Fatiha" Suresi.
Ikinci Sure.
Qunut.
Ruku.
Birinci secde.
Ikinci secde.
Teşehhud.
Salam.
Tekbir.

Zöhr Namazi

Niyyet. Tekbir.

Zöhr Namazi. Birinci ruket.
"Fatiha" Suresi.
Ikinci Sure.
Ruku.
Birinci secde.
Ikinci secde.

Zöhr Namazi. Ikinci ruket.
"Fatiha" Suresi.
Ikinci Sure.
Qunut.
Ruku.
Birinci secde.
Ikinci secde.
Teşehhud.

Zöhr Namazi. Üçüncü ruket.
"Fatiha" Suresi.
Ruku.
Birinci secde.
Ikinci secde.

Zöhr Namazi. Dördüncü ruket.
"Fatiha" Suresi.
Ruku.
Birinci secde.
Ikinci secde.
Teşehhud.
Salam.
Tekbir.

Asr Namazi

Niyyet. Tekbir.

Asr Namazi. Birinci ruket.
"Fatiha" Suresi.
Ikinci Sure.
Ruku.
Birinci secde.
Ikinci secde.

Asr Namazi. Ikinci ruket.
"Fatiha" Suresi.
Ikinci Sure.
Qunut.
Ruku.
Birinci secde.
Ikinci secde.
Teşehhud.

Asr Namazi. Üçüncü ruket.
"Fatiha" Suresi.
Ruku.
Birinci secde.
Ikinci secde.

Asr Namazi. Dördüncü ruket.
"Fatiha" Suresi.
Ruku.
Birinci secde.
Ikinci secde.
Teşehhud.
Salam.
Tekbir.

Şam Namazi

Niyyet. Tekbir.

Şam Namazi. Birinci ruket.
"Fatiha" Suresi.
Ikinci Sure.
Ruku.
Birinci secde.
Ikinci secde.

Şam Namazi. Ikinci ruket.
"Fatiha" Suresi.
Ikinci Sure.
Qunut.
Ruku.
Birinci secde.
Ikinci secde.
Teşehhud.

Şam Namazi. Üçüncü ruket.
"Fatiha" Suresi.
Ruku.
Birinci secde.
Ikinci secde.
Teşehhud.
Salam.
Tekbir.

Xiften Namazi

Niyyet. Tekbir.

Xiften Namazi. Birinci ruket.
"Fatiha" Suresi.
Ikinci Sure.
Ruku.
Birinci secde.
Ikinci secde.

Xiften Namazi. Ikinci ruket.
"Fatiha" Suresi.
Ikinci Sure.
Qunut.
Ruku.
Birinci secde.
Ikinci secde.
Teşehhud.

Xiften Namazi. Üçüncü ruket.
"Fatiha" Suresi.
Ruku.
Birinci secde.
Ikinci secde.

Xiften Namazi. Dördüncü ruket.
"Fatiha" Suresi.
Ruku.
Birinci secde.
Ikinci secde.
Teşehhud.
Salam.
Tekbir.

Namazin Vacibati

Niyyet. Qiyam. Tekbir. "Fatiha" Suresi. Ikinci Sure. Ruku. Birinci secde. Ikinci secde. Teşehhud. Salam. Tertib. Mivalat.

Niyyet.
Niyyet qurbet qesdi ilə edilir. Yəni namaza dayananin Rəhim Allahin (Ya Rəhman Allah) vacib buyurduğu əməli yerinə yetirmək niyyeti olmalidir. Sübh namazi (və ya Zöhr namazi və ya Asr namazi və ya Şam namazi və ya Xiften namazi) qiliram vacib qurbeten ilAllah.

Tekbir.
Hər namazdan əvvəl Allahu Akbar demək vacibdir. Namazi tamamladiqdan sonra üç Tekbir deyilir.

Qiraet.
Gündəlik namazin birinci və ikinci ruketinde əvvəl "Fatiha" Suresi, sonra ikinci Sure tam oxunur. Namazin üçüncü və dördüncü ruketlerinde ya bir dəfə "Fatiha" Suresi və ya üç dəfə "Subhah Allahi val hamdu lillahi ve la ilaha ill Allahu Vallahu Akbar." deyilir.

Qunut.
Ikinci ruketin rukusundan əvvəl Qunut tutmaq mustehebdir. Qunut tutmaq istəyən kəs gərəkdir əllərini üzünün bərabərinə qaldirsin. Rica qəsdilə əllərinin içini üzü Göyə tytsun və baş barmaq istisna olmaqla barmaqlarini birləşdirsin. Əllərininin mərkəzinə baxaraq dua etsin.

Ruku.
Hər ruketde Qiraetden sonra ruku edilir. Yəni irəli əyilərək əllər diz qapaqlarina qoyulur.

Rukuda deyilir:
Subhana Rabbiyal Azimi ve bi hamdih. (1 dəfə)
ve ya Subhan Allah. (3 dəfə).

Rukudan qalxarkən mustehebdir deyilsin:
Səmi Allahu liman hamidah.

Secde.
Rukudan sonra iki secde yerinə yetirilir. Secde odur ki alin, iki əllərin içi, dizlər və ayaqlarin iki baş barmaği yerə qoyulsun.

Secdede deyilir:
Subhana Rabbiyal Ala ve bi hamdih. (1 dəfə)
və ya Subhan Allah. (3 dəfə).

Iki secde arasi müstehebdir deyilsin:
Astaghfir Allah Rabbi ve atubu ilayh.

Teşehhud.
Sübh namazinin ikinci ruketinde Teşehhud deyilir. Şam namazinin ikinci və üçüncü ruketinde Teşehhud deyilir. Zöhr namazinin, Asr namazinin ve Xiften namazinin ikinci ve dördüncü ruketinde Teşehhud deyilir. Yəni iki secdeni yerine yetirdikden sonra deyilir:
Aşhadu an la ilaha ill Allahu vahdahu la şarika lah va aşhadu anna Muhammadan Abduhu va Rasuluh. Allaahumma salli alaa Sayidina Muhammadin va alaa ali Sayidina Muhammadin kamaa sallaita alaa Sayidina Ibraahima va alaa ali Sayidina Ibraahima. Innaka Hamidun Macid. Alaahumma baarik ala Sayidina Muhammadin va alaa ali Sayidina Muhammadin kamaa baarakta alaa Sayidina Ibraahima va alaa ali Sayidina Ibraahima. Innaka Hamidun Macid.

Salam.

Assalamu Alayka ayyuhan Nabiyyu va rahmatullahi va barakatuh.
Assalamu Alayna va ala ibadillahis salihin.
Assalamu Alaykum va rahmatullahi va barakatuh.

Tərtib.
Qəsdən namazin tərtibini pozmaq, məsələn, secdeni rukudan əvvəl etmək namazi batil edir.

Mivalat.
Namaz mivalatla qilinmalidir. Əgər namazda yerinə yetirilən əməllər arasinda həddən artiq fasilə verilsə namaz batildir. Ruku və secdeni uzatmaq mivalati pozmur.

Namazdan Sonra Oxunan Dualar

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Allahu la ilaha illa huva al Hayyul Qayyumu la tahuzuhu sinatun vala navmun lahu ma fi as samavati ve ma fi al ardi man zallazi yaşfaau indahu illa bi iznihi yalamu ma bayna aydihim ve ma halfahum ve la yuhituna bi şayin min ilmihi illa bima şaa vasia kursiyyuhu as samavati vel-ard ve la yauduhu hifzuhuma ve huva al Aliyyul Azim. ("Beqere" Suresi, 255). La ikraha fid dini qad tabayyana ar ruşdu mina al ğayyi fa man yakfur bit taghuti ve yumin billahi faqadi istamsaka bil urvatial vusqa la infisama laha Vallahu Samiun Alim. ("Beqere" Suresi, 256). Allahu Valiyyu allazina amanu yuhrijuhum mina az zulumati ilaan nuri wellazina kafaru awliyauhumut tagutu yuhrijunahum mina an nuri ilaaz zulumati ulaika ashabun nari hum fiha halidun. ("Beqere" Suresi, 257).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Lav anzalna haza al Quranaala cabalin laraytahu haşian mutasaddian min haşyati Allahi ve tilka al amsalu nadribuha linnasi lllahum yatafakkarun. ("Heşr" Suresi, 21). Huva Allahu allazi la ilaha illa Huve Alimu al ğaybi veş şahadati Huve ar Rahmanu ar Rahim. ("Heşr" Suresi, 22). Huva Allahu allazi la ilaha illa Huve al Maliku al Quddusu as Salamu al Muminu al Muhayminu al Azizu al Cabbaru al Mutakabbiru Subhana Allahi amma yuşrikun. ("Heşr" Suresi, 23). Huva Allahu al Haliqu al Bariu al Musavviru lahu al Asmau al Husna yusabbihu lahu ma fi as samavati vel ardi ve Huve al azizu al Hakim. ("Heşr" Suresi, 24).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Inna Rabbakumu Allahu allazi halaqa as samavati vel arda fi sittati ayyamin summa istava alaal arşi yuğşi al layla an nahara yatlubuhu hasisan veş şamsa vel qamara ven nucuma musahharatin bi amrihi ala lahu al halqu vel amru tabaraka Allahu Rabbu al alamin. ("Araf" Suresi, 54). Udu Rabbakum tadarru an ve hufyatan innahu la yuhibbu al mutadin. ("Araf" Suresi, 55). Ve la tufsidu fi al ardi bada islahiha vaduhu havfan ve tamaaninna rahmata Allahi qaribun mina al muhsinin. ("Araf" Suresi, 56).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Alif Lam Mim. ("Beqere" Suresi, 1). Zalika al Kitabu la Rayba fihi hudan lil muttaqin. ("Beqere" Suresi, 2). Allazina yuminuna bil ğaybi va yuqimuna as salata va mimma razaqnahum yunfiqun. ("Beqere" Suresi, 3). Vallazina yuminuna bi ma unzila ilayka va ma unzila min qablika va bil ahiratihum yuqinun. ("Beqere" Suresi, 4).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Amana ar Rasulu bi ma unzila ilayhi min Rabbihi val muminuna kullun amana billahi va malaikatihi va kutubihi va Rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi va qalu samina va atana ğufranaka Rabbana va ilayka al masir. ("Beqere" Suresi, 285).
La yukallifu Allahu nafsan illa vusaha laha ma kasabat va alayha ma iktasabat Rabbana la tuahizna in nasina av ahtana Rabbana va la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala allazina min qablina Rabbana va la tuhammilna ma la taqata lana bihi vafu anna vağfir lana varhamna anta Mavlana fansurna ala al qavmi al kafirin. ("Beqere" Suresi, 286).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Şahida Allahu annahu la ilaha illa Huva val malaikatu va uluu al ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa Huva al Azizu al Hakim. ("Ali Imran" Suresi, 18). Quli Allahumma malika al mulki tuti al mulka man taşau va tanziu al mulka mimman taşau va tuizzu man taşau va tuzillu man taşau biyadika al hayru innaka ala kulli şayin Qadir. ("Ali Imran" Suresi, 26).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Vas saffati saffa. ("Saffat" Suresi, 1).
Faz zacirati zacra. ("Saffat" Suresi, 3).
Fattaliyati zikra. ("Saffat" Suresi, 3).
Inna ilahakum la Vahid. ("Saffat" Suresi, 4).
Rabbu as samavati val ardi va ma baynahuma va Rabbu al maşariq. ("Saffat" Suresi, 5).
Inna zayyanna as samaaad dunya bi zinatin al kavakib. ("Saffat" Suresi, 6).
Va hifzan min kulli şaytanin marid. ("Saffat" Suresi, 7).
La yassammauna ila al malai al ala va yuqzafuna min kulli canib. ("Saffat" Suresi, 8).
Duhuran va lahum azabun vasib. ("Saffat" Suresi, 9).
İlla man hatifa al hatfata fa atbaahu şihabun saqib. ("Saffat" Suresi, 10).

"Ala" Suresi.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Sabbihi isma Rabbika al Ala. ("Ala" Suresi, 1).
Allazi halaqa fasavva. ("Ala" Suresi, 2).
Vallazi qaddara fahada. ("Ala" Suresi, 3).
Vallazi ahraca al mara. ("Ala" Suresi, 4).
Facaalahu ğusaan ahva. ("Ala" Suresi, 5).
Sanuqriuka fala tansa. ("Ala" Suresi, 6).
İlla ma şaa Allahu innahu yalamu al cahra va ma yahfa. ("Ala" Suresi, 7).
Va nuyassiruka lilyusra. ("Ala" Suresi, 8).
Fazakkir in nafaatiz zikra. ("Ala" Suresi, 9).
Sayazzakkaru man yahşa. ("Ala" Suresi, 10).
Va yatacannabuha al aşqa. ("Ala" Suresi, 11).
Allazi yasla an naraal kubra. ("Ala" Suresi, 12).
Summa la yamutu fiha va la yahya. ("Ala" Suresi, 13).
Qad aflaha man tazakka. ("Ala" Suresi, 14).
Va zakara Isma Rabbihi fasalla. ("Ala" Suresi, 15).
Bal tusiruna al həyata ad dunya. ("Ala" Suresi, 16).
Val ahiratu hayrun va abqa. ("Ala" Suresi, 17).
Inna haza lafi as suhufi al ula. ("Ala" Suresi, 18).
Suhufi Ibrahima va Musa. ("Ala" Suresi, 19).

"Muzzammil" Suresi.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Ya ayyuha al muzzammil. ("Muzzammil" Suresi, 1).
Qumi allayla illa qalila. ("Muzzammil" Suresi, 2).
Nisfahu avinqus minhu qalila. ("Muzzammil" Suresi, 3).
Av zid alayhi varattili al Qurana tartila. ("Muzzammil" Suresi, 4).
Inna sanulqi alayka qavlan saqila. ("Muzzammil" Suresi, 5).
Inna naşiata allayli hiya aşaddu vatan vaaqvamu qila. ("Muzzammil" Suresi, 6).
Inna laka fi annahari sabhantavila. ("Muzzammil" Suresi, 7).
Vazkuri Isma Rabbika ve tabattal ilayhi tabtila. ("Muzzammil" Suresi, 8).
Rabbu al maşriqi val mağribi la ilaha illa Huva fattahizhu vakila. ("Muzzammil" Suresi, 9).
Vasbir ala ma yaquluna vahcurhum hacran camila. ("Muzzammil" Suresi, 10).
Ve zarni vel mukazzibina uliannamati ve mahhilhum qalila. ("Muzzammil" Suresi, 11).
Inna ladayna ankalan ve cahima. ("Muzzammil" Suresi, 12).
Ve taman za ğussatin ve azaban alima. ("Muzzammil" Suresi, 13).
Yavma tarcufu al ardu vel cibalu ve kanati al cibalu kasiban mahila. ("Muzzammil" Suresi, 14).
Inna arsalna ilaykum Rasulan şahidan alaykum kama arsalna ilafiravna Rasula. ("Muzzammil" Suresi, 15).
Feasa firavnu ar Rasula feehaznahu ahzan vabila. ("Muzzammil" Suresi, 16).
Fakayfa tattaquna in kafartum yavman yacalu alvildana şiba. ("Muzzammil" Suresi, 17).
As samau munfatirun bihi kana vaduhu mafula. ("Muzzammil" Suresi, 18).
Inna hazihi tazkiratun faman şittahaza ila Rabbihi sabila. ("Muzzammil" Suresi, 19).
Inna Rabbaka yalamu annaka taqumu adna min zuluzayi allayli ve nisfahu ve zuluzahu ve taifatun mina allazina meaka vallahu yuqaddiru allayla ven nahara alima an lan tuhsuhu fataba alaykum faqrau ma tayassara minel Qurani alima an sayakunu minkum marda ve aharuna yadribuna fi alardi yabtağuna min fadliAllahi ve aharuna yuqatiluna fi sabiliAllahi faqrauu ma tayassara minhu ve qimuas salata ve atu azzakata ve aqridu Allaha qardan hasanan ve ma tuqaddimu lianfusikum min hayrin taciduhu inda Allahi Huva hayran ve azama acran vastaghfirullaha inna Allaha Ğafurun Rahim. ("Muzzammil" Suresi, 20).

"Şems" Suresi.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Vaş şamsi va duhaha. ("Şems" Suresi, 1).
Val qamari iza talaha. ("Şems" Suresi, 2).
Van nahari iza callaha. ("Şems" Suresi, 3).
Val layli iza yağşaha. ("Şems" Suresi, 4).
Vas samai va ma banaha. ("Şems" Suresi, 5).
Val ardi va ma tahaha. ("Şems" Suresi, 6).
Va nafsin va ma savvaha. ("Şems" Suresi, 7).
Faalhamaha fucuraha va taqvaha. ("Şems" Suresi, 8).
Qad aflaha man zakkaha. ("Şems" Suresi, 9).
Va qad haba man dassaha. ("Şems" Suresi, 10).
Kazzabat samudu bi tağvaha. ("Şems" Suresi, 11).
Izi inbaaza aşqaha. ("Şems" Suresi, 12).
Faqala lahum Rasulu Allahi naqata Allahi va suqyaha. ("Şems" Suresi, 13).
Fakazzabuhu faaqaruha fadamdama alayhim Rabbuhum bizanbihim fasavvaha. ("Şems" Suresi, 14). Va la yahafu uqbaha. ("Şems" Suresi, 15).

"Leyl" Suresi.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Val layli iza yağşa. ("Leyl" Suresi, 1).
Van nahari iza tacalla. ("Leyl" Suresi, 2).
Vama halaqa az zakara val unsa. ("Leyl" Suresi, 3).
Inna sayakum laşatta. ("Leyl" Suresi, 4).
Faamma man ata vattaqa. ("Leyl" Suresi, 5).
Va saddaqa bilhusna. ("Leyl" Suresi, 6).
Fasanuyassiruhu lilyusra. ("Leyl" Suresi, 7).
Va amma man bahila vastağna. ("Leyl" Suresi, 8).
Va kazzaba bilhusna. ("Leyl" Suresi, 9).
Fasanuyassiruhu lil usra. ("Leyl" Suresi, 10).
Va ma yuğni anhu maluhu iza taradda. ("Leyl" Suresi, 11).
Inna alayna lalhuda. ("Leyl" Suresi, 12).
Va inna lana lal ahirata val ula. ("Leyl" Suresi, 13).
Faanzartukum naran talazza. ("Leyl" Suresi, 14).
La yaslaha illaal aşqa. ("Leyl" Suresi, 15).
Allazi kazzaba va tavalla. ("Leyl" Suresi, 16).
Va sayucannabuha al atqa. ("Leyl" Suresi, 17).
Allazi yuti malahu yatazakka. ("Leyl" Suresi, 18).
Va ma li ahadin indahu min nimatin tucza. ("Leyl" Suresi, 19).
Illa ibtiğaa vachi Rabbihi al Ala. ("Leyl" Suresi, 20).
Va lasavfa yarda. ("Leyl" Suresi, 21).

"Duha" Suresi.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Vad duha. ("Duha" Suresi, 1).
Val layli iza saca. ("Duha" Suresi, 2).
Ma vaddaaka Rabbuka va ma qala. ("Duha" Suresi, 3).
Va lal ahiratu hayrun laka minaal ula. ("Duha" Suresi, 4).
Va lasavfa yutika Rabbuka fatarda. ("Duha" Suresi, 5).
Alam yacidka yatiman faava. ("Duha" Suresi, 6).
Va vacadaka dallan fahada. ("Duha" Suresi, 7).
Va vacadaka ailan faağna. ("Duha" Suresi, 8).
Faamma al yatima fala taqhar. ("Duha" Suresi, 9).
Va amma assaila fala tanhar. ("Duha" Suresi, 10).
Va amma binimati Rabbika fahaddis. ("Duha" Suresi, 11).

"Inşirah" Suresi.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Alam naşrah laka sadrak. ("Inşirah" Suresi, 1).
Ve vadana anka vizrak. ("Inşirah" Suresi, 2).
Allazi anqada zahrak. ("Inşirah" Suresi, 3).
Ve rafana laka zikrak. ("Inşirah" Suresi, 4).
Fa inna mealusri yusra. ("Inşirah" Suresi, 5).
Inna mealusri yusra. ("Inşirah" Suresi, 6).
Faiza farağta fansab. ("Inşirah" Suresi, 7).
Ve ila Rabbika farğab. ("Inşirah" Suresi, 8).

"Fatiha" Suresi.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Al hamdu lillahi Rabbil alemin.
Ar Rahmanir Rahim.
Maliki yavmi addin.
Iyyaka nabudu ve iyyaka nastain.
Ihdinas siratal mustaqim.
Sirata allazina anamta alayhim ğayril mağzubi alayhim ve lad dallin.

"Ixlas" Suresi.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Qul Huva Allahu ahad. ("Ixlas" Suresi, 1).
Allahu as samad. ("Ixlas" Suresi, 2).
Lam yalid ve lam yulad. ("Ixlas" Suresi, 3).
Ve lam yakun lahu kufuvan ahad. ("Ixlas" Suresi, 4).

"Feleq" Suresi.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Qul auzu bi Rabbi al falaq. ("Feleq" Suresi, 1).
Min şarri ma halaq. ("Feleq" Suresi, 2).
Ve min şarri ğasiqin iza vaqab. ("Feleq" Suresi, 3).
Ve min şarrin naffasati fil uqad. ("Feleq" Suresi, 4).
Ve min şarri hasidin iza hasad. ("Feleq" Suresi, 5).

"Nas" Suresi.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Qul auzu bi Rabbin nas. ("Nas" Suresi, 1).
Malikin nas. ("Nas" Suresi, 2).
İlahin nas. ("Nas" Suresi, 3).
Min şarril vasvasil hannas. ("Nas" Suresi, 4).
Allazi yuvasvisu fi sudurin nas. ("Nas" Suresi, 5).
Mina al cinnati van nas. ("Nas" Suresi, 6).

"Qedr" Suresi.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Inna anzalnahu fee laylatil qadr. ("Qedr" Suresi, 1).
Ve ma adraka ma laylatul qadr. ("Qedr" Suresi, 2).
Laylatul qadri hayrun min alfi şahr. ("Qedr" Suresi, 3).
Tanazzalul malaikatu wer ruhu fiha bi izni Rabbihim min kulli amr. ("Qedr" Suresi, 4).
Salamun hiya hatta matlail facr. ("Qedr" Suresi, 5).

"Kafirun" Suresi.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Qul ya ayyuha al kafirun. ("Kafirun" Suresi, 1).
La abudu ma tabudun. ("Kafirun" Suresi, 2).
Ve la antum abiduna ma abud. ("Kafirun" Suresi, 3).
Ve la ana abidun ma abadtum. ("Kafirun" Suresi, 4).
Ve la antum abiduna ma abud. ("Kafirun" Suresi, 5).
Lakum dinukum ve liya din. ("Kafirun" Suresi, 6).

Rəzitu Billahi Rəbba və bi Muhəmmədin sallAllahu aleyhi ve alihi Nəbiyya və bil İslami dina və bil Qurani Kitaba və bil Kəbəti qiblətən və bi Əliyyun Vəliyyən və İmama və bil Həsəni vəl Huseyni və Əliyy ibnil Huseyni və Məhəmməd ibni Əliyyun və Cəfər ibni Muhəmmədin və Musa ibni Cəfərin və Əliyy ibni Musa və Muhəmməd ibni Əliyyun və Əliyy ibni Muhəmmədin və Həsən ibni Əliyyin vəl Huccət ibnil Həsən səlavatullahi ələyhim əimməh. Allahummə inni rəzitu bihim əimmətən fərzəni ləhum. İnnəkə əla kulli şəyin Qadir.

Yəstəşir Duasi

Bismillahir Rəhmanir Rəhim. Əl həmdu lilahilləzi la ilahaə illa Huvəl Məlikil Həqul Mubinul Mudəbbir bila vəzirin və əla xəlqin min ibadihi yəstəşirul əvvəlu ğəyru məvsuf vəl baqi bədəfənail xəlqiləzimur rububiyyəh nurus səmavati vəl ərəzinəvə fatiruhu ma mubtədiuhuma bi ğəyri əmədin xələqəhuma və fətəqəhuma fətqən fəfəqmətissəmavatutaiatin bi əmrih vəstəqərrətil ərəzunə biəvtadihafəvqəl ma summə əla Rəbbuna fəs səmavatil ulər Rəhmanu ələl ərşistəva ləhu ma fis səmavati və ma fil ərzi və ma bəynəhuma və matəhtəs səra fəənə əşhədu bi ənnəkə əntəllahu la rafiə lima vəzətə və la vaziə lima rəfətə lima rəfət və la muizzə limən əzləltə və la muzillə limən əzəztə və la maniə lima ətəytə və la mutiyəlima mənət və Ənt Allahu la ilahə illa Ənt kuntə iz ləm təkun səmaun məbniyyətunvə la ərzunmədhiyyətun və la şəmsun muziətun və la ləylun muzlim və la nəharun muzyun və la bəhrun lucciyun və la cəbəlin rifsin və la nəcmun sar və laqəmərun munirun və la rihun təhubbu və la səhabun yəskub və la bərqun yəlməu və la rədun yusəbbih və la ruhun tənəffəsu və la tairun yətir və la narun tətəvəqqqəd və la maun yəttərid kuntə qəblə kulli şəyin və kəvvəntə kullə şəy və qədərtə əla kulli şəyin vəbtədətə kullə şəy və əğnəytə və əfqərtə və əməttə və əhyəytə və əzhəktə və əbkəyt və ələl ərşistəvəyt fətabarəktə ya Allahu və əaləytə ənt Allahulləzi la ilahə illa əntəl Xəllaqul muin əmrukə ğalibun və ilmukə nafizun və kəydukə ğəribun və vədukə sabdiqun və qəvlukə həqqun və hukmukə ədl və kəlamukə hudən və vəhyukə nurun və rəhmətukə vasiəh və əfvukə əzimun və fəzlukə kəsir və ətaukə cəzilun və həblukə mətin və imkanukə ətidun və carukə əziz vəbəsukə şədidun və məkrukə məkid əntə ya Rəbbi məvziu kulli şəkva haziri kulli mələin və şahidi kulli nəcva muntəha kulli hacətin mufərricu kulli huznğina kulli miskin hisnu kulli haribin əmanu kulli xaif hirzuz zuəfai kənzul fuqərai mufərricul ğəmmai muinus salihin zalik Allahu Rəbbuna la ilaha illa Hu təkfi min ibadikə mən təvəkkələ ələykə və Əntə caru mən lazə bik və təzərrəə iləykə ismətu mənitəsəmə bikə təğfiruz zunub li mənistəğfərəkə Cəbbarul cəbabirəh Əzimul uzəma Kəbirul Kubəra Səyyidus sadati məvləl məvali sərixul mustəsrixin munəffisun ənil məkrubin Mucibu dəvətil muztərrin əsməus samiinə əbsərun nazirin əhkamul hakiminə əsrəul hasibin Ərhəmur rahiminə Xəyrul ğafirin Qazi cəvaicil muminin muğisus salihin ənt Allahu la ilahə Əntə Rəbbul alaəmin. Əntəl Xaliqu və ənəl məxluq. Və Əntəl Maliku və ənəl məmluk. Və Əntər Rəbbu və ənəl əbd. Və Əntər Raziqu və ənəl mərzuq. Və Əntəl Muti və ənəs sail. Və Əntəl Cavadu və ənəl bəxil. Və Əntəl Qəviyyu və ənəz zəif. Və Əntəl Əzizu və ənəl zəlil. Və Əntəl Ğəniyyu və ənəl fəqir. Və Əntəs Səyyidu və ənəl əbd. Və Əntəl Ğafiru və ənəl musi. Və Əntəl Alimu və ənəl cahil. Və Əntəl Həlimu və ənəl əcul. Və Əntər Rəhmanu və ənəl mərhum. Və Əntəl Muafi və ənəl mubtəla. Və Əntəl Mucibu və ənəl muztər. Və ənə əşədu bi ənnəkə ənt Allahu laiha illa ənt. Əl muti ibadəkə bila sual və əşhədu bi ənnəkə ənt Allahul Vahidul Əhədul Mutəfərridus Samadul Fard. Vəiləykəl məsiru və sallAllahu əla Muhəmmədin və Əhli Bəytihit təyyibinət tahirin. Vəğfir li zunubi vəstur ələyyə uyubi vəftəh li min lədunkə Rəhmətən və rizqən Vasia. Ya Ərhəmər rahimin. Vəl həmdu lillahi Rəbbil aləmin. Və həsbun Allahu və Niməl Vəkil. Və la həvlə və la qüvvətə illa billahil Əliyyul Əzim.

Orucun Savabi

Imam Ali (salam) buyurur: Əgər iman təkcə söz olsaydi oruc, namaz, halal və haram nazil olmazdi.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Bəndə Allah (Ya Rəhman Allah) qarşisinda dayanacaği zaman vacib namaz, vacib zekat, vacib oruc, vacib Hecc və Biz (salam) Ehli Beytin (salam) Vilayeti barədə sorğu olunacaq. Əgər Bizim (salam) Vilayetimizi və Məhəbbətimizi etiraf edərək bu Dünyadan (Rabbana atina fid dunya hasanatan) köçmüş olsa namazi, orucu, zekati və Hecci də meqbul sayilacaq.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Adəm (salam) övladinin hər bir yaxşi əməlinin savabi on dəfədən yeddi yüzə qədərdir. Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) buyurur: Yalniz ouc tutanlar istisnadir. Orucun mükafatini Mən (Ya Rəhman Allah) Özüm verəcəyəm. Çünki qulum Mənə (Ya Rəhman Allah) görə şəhvətini və yeməyini tərk edir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Həqiqətən də xoşxasiyyət Insana gündüzləri oruc tutan və Geceleri ibadətdə keçirən kəsin savabi verilər.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Namaz Peyğembere (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) salam göndərməklə tamalandiği kimi orucun tamamlanmasinin şərtlərindən biri də Fitredir. Belə ki bir kimsə Ramazan Ayinin orucunu tutub, qəsdən Fitreni verməzsə, orucunun da faydasi olmaz.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Əgər kaman tək əyilənədək namaz qilsaniz, kaman tək əyilənədək oruc tutsaniz, pəhrizkar olub günahlardan (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) çəkinməyincə Allah (Ya Rəhman Allah) əməllərinizi sizdən qəbul etməz.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Bir kimsə müsəlman kişi və ya qadinin qeybətini edərsə, qeybəti gedən onu bağişlamayinca Allah (Ya Rəhman Allah) qirx Gece-gündüz onun namaz və orucunu qəbul etməz.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Oruc tutan öz yatağinda yatanda belə müsəlmanin qeybətini etməyincə Allaha (Ya Rəhman Allah) ibadət halindadir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Oruc tutan yemək yeyilən məclisə daxil olanda onun bədən əzalari Rəhim Allaha (Ya Rəhman Allah) tesbih söylər. Mələklər ona salam göndərər və dua edərlər. Mələklərin duasi oruc tutanin günahlarinin (Allahumağfirli varhamni vahdini varzuqni) bağişlanmasi diləyi olar.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Oruc od qarşisinda bir qalxandir.

Imam Baqir (salam) buyurur: Oruc və Hecc qəlblərə rahatliq endirir.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Oruc tutanin yuxusu ibadət, sükutu tesbih, əməli qəbul olunmuş və duasi müstecabdir.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Oruc tutanin iki sevinc ani vardir. Bir sevinci Iftar vaxti, digəri isə öz Rebbi (Ya Rəhman Allah) ilə görüşəcəyi andir.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Oruc tutana Iftar verənin savabi oruc tutanin savabi qədərdir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Bir kimsə könüllü olaraq bir gün oruc tutsa və o kimsəyə Yer üzü qədər qizil verilsə, öz mükafatini tam şəkildə almamiş sayilar. Həmin kimsə yalniz Qiyamət Günü mükafatini tam şəkildə alar.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Ölüm Mələyi (salam) hər Gece nida edib deyər:
- Ey qəbir əhli. Bu gün kimə və nə üçün qibtə edirsiniz? Artiq Axirəti (Rabbana atina fil ahirati hasanatan) aşkar şəkildə gördünüz…
Ölülər deyərlər:
- Biz möminlərə qibtə edirik. Çünki möminlər Məscidlərdə namaz qilirlar. Biz isə qilmiriq. Möminlər zəkat verirlər. Biz isə vermirik. Möminlər Ramazan Ayinda oruc tuturlar. Biz isə oruc tutmuruq. Möminlər sədəqə verir. Biz isə sədəqə vermirik. Möminlər Rəhim Allahi (Ya Rəhman Allah) çox yad edirlər. Biz isə yad etmirik. Əfsuslar olsun Dünya (Rabbana atina fid dunya hasanatan) evində bizim əldən verdiklərimizə!

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Bir kimsə oruc savabi qazanmaq niyyetile bir gün könüllü oruc tutarsa günahlari (Allahumağfirli varhamni vahdini varzuqni) bağişlanar.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Bir kimsə hər ay üç gün oruc tutarsa, ömrü boyu oruc tutmuş kimi sayilar.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Bir kəs oruc savabi qazanmaq niyyetile bir gün könüllü oruc tutsa Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) həmin oruc müqabilində onu Cennete (Allahumma inini assalukal Cennet) aparar.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) buyurur:
- Bir kimsənin bədən üzvləri Mənim (Ya Rəhman Allah) haram buyurduqlarimdan oruc tutmursa, kiminsə Mənə (Ya Rəhman Allah) görə yeməkdən, içməkdən çəkinməsinə heç bir ehtiyacim yoxdur.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Oruc tutan yeməkdən, içməkdən çəkindiyi kimi, haramlardan da çəkinməlidir.

Hazreti Fatima (salam) Xanim buyurur: Əgər oruc tutan öz dilini, qulağini, gözünü, əl-ayağini, bədən üzvlərini haramlardan saxlamirsa orucunun bir faydasi varmi?!

Hazreti Fatima (salam) Xanim buyurur: Allah (Ya Rəhman Allah) orucu ixlasi sağlamlaşdirmaq üçün farz etdi.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Oruc tutduğun gün, oruc tutmadiğin gün ilə eyni olmasin.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Qişin orucu fərəh bəxş edən bir qənimətdir.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Ən üstün Cihad bürkülü havada oruc tutmaqdir.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) Tövrati (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Ramazan Ayinin altisinda Incili (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Ramazan Ayinin on ikisində Qurani (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) isə Qedr Gecesinde nazil etdi.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Qiş fəsli möminin baharidir. Gece ibadəti üçün qişin uzun Gecelerinden bəhrələnər və qisa gündüzləri oruc tutmaq üçün fürsət bilər.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Üç şey unutqanliği aradan aparir və hafizəni artirir. Quran (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxumaq. Dişləri firçalamaq. Oruc tutmaq.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Oruc tutanin gərək qulaği, gözü, saçi və dərisi də oruc tutsun.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Ramazan Ayi digər aylarin Efendisidir. Qedr Gecesi digər Gecelerin Efendisidir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Suhur edin ki oruc tutmağa qüvvəniz olsun. Günorta yatin ki Gece ibadət etməyə qüvvəniz olsun.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Dəryadaki baliqlar da Rəhim Allahdan (Ya Rəhman Allah) Ramazan Ayininin orucunu tutanin bağişlanmasini diləyər.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Ramazan Ayinda oruc tutana Iftar verənin günahlari (Allahumağfirli varhamni vahdini varzuqni) bagişlanar.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Ramazan Ayinda oruc tutmaq böyük savabdir. Üzürsüz oruc tutmamaq böyük günahdir (Allahumağfirli varhamni vahdini varzuqni).

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Ramazan Ayinda bir gün oruc tutmayan bunun əvəzinə il boyu oruc tutsa, Ramazan Ayindaki o bir günün orucunun savabina çata bilməz.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Hər kəs Ramazan Ayinin fəzilətinə inanaraq və Ramazan Ayinin savabini umaraq Teravih Namazi qilsa keçmiş günahlari (Allahumağfirli varhamni vahdini varzuqni) bağişlanar.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Ramazan Ayinda on gün itikaf edən kimsəyə iki nafile Hecc və iki nafile Umre savabi verilər.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Suhur Rəhim Allahin (Ya Rəhman Allah) nazil etdiyi bərəkətdir. Suhuru tərk etməyin.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Ramazan Ayinda Kelmeyi Şehadeti tez-tez zikr edin.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Ramazan Ayinda çox istiğfar edin.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Ramazan Ayinda usanmadan Rəhim Allahdan (Ya Rəhman Allah) Cenneti (Allahumma inini assalukal Cennet) istəyin.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Ramazan Ayinin son Gecesi Ramazan Ayinin orucunu tutanin günahlari (Allahumağfirli varhamni vahdini varzuqni) ahv olunar.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Ramazan Ayinda əxlaqini gözəlləşdirən kəs Sirat Körpüsündən keçmək üçün rüsxət alar.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Oruc tutarkən pis danişmayin. Birisi sizə söz atarsa "Mən orucam" deyin.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Oruc tutan mömin sahur və Iftar vaxtlarinda "Qedr" Suresini oxusa, bu iki vaxt arasinda Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) Yolunda canini fəda edən kimsə kimidir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Rəhim Allahin (Ya Rəhman Allah) Rizasi üçün bir gün oruc tutani Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) bu oruc müqabilində Cehennem (Allahumma eccirni minannar) atəşindən yetmiş il uzaq tutar.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Oruc tutan bir kimsə həqarət edildiyi vaxt:
- Allahin (Ya Rəhman Allah) Salami sənə olsun. Mən bu gün orucam, - desə, Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) buyurar:
- Oruclu qulum Mənə (Ya Rəhman Allah) siğindi. O qulumu Cehennem (Allahumma eccirni minannar) atəşindən uzaq tutun. O qulumu Cennetde (Allahumma inini assalukal Cennet) yerləşdirin.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Oruc tutanin duasi Iftar vaxti qəbul olar.

Imam Ali (salam) buyurur: Ramazan deməyin. Çünki Ramazan (Ya Rəhman Allah) Aziz (Ya Rəhman Allah) və Celil (Ya Rəhman Allah) olan Allahin (Ya Rəhman Allah) Isimlerinden olan bir Isimdir. Ramazan Ayi deyin.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) buyurur:
- Bəndəmin orucdan başqa hər bir əməli özü üçündür. Oruc isə Mənim (Ya Rəhman Allah) üçündür. Mükafatini da Mən (Ya Rəhman Allah) verəcəyəm.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Ramazan Ayinda qilinan nafile namaza, zikre sədəqəyə və digər nafile ibadətlərə verilən savab başqa aylarda yerine yetirilən farzlara verilən savab qədərdir. Bu ayda yerinə yetirilən bir farz, başqa aylarda yerinə yetirilən yetmiş farz kimidir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Bizim orucumuz ilə Kitab Ehlinin orucu arasindaki ən önəmli fərq Sahur yeməyidir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Cennetde (Allahumma inini assalukal Cennet) Reyyan deyilən bir Qapi vardir ki Qiyamət Günü o Qapidan yalniz oruc tutanlar keçəcək. Oruc tutanlardan başqa bir kimsə keçməyəcəkdir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Oruc tytanin ağiz qoxusu Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) üçün müşk qoxusundan da gözəldir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Həqiqətən şeytan (Auzu billahi minaş şaytanir racim) Insanin damarlarinda dolaşir. O səbəbdən ac qalmaqla şeytanin (Auzu billahi minaş şaytanir racim) dolaşim kanallarini daraldin. Şeytani (Auzu billahi minaş şaytanir racim) sixişdirin.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Oruc tutduğu halda ölənə Qiyamət Cününə qədər oruc tuturmuş kimi savab yazilar.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Ramazan Ayinin pişvazina Quran (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) qiraətilə gedin.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Rəhim Allahin (Ya Rəhman Allah) gözlərin görmədiyi, qulaqlarin eşitmədiyi və heç bir kimsənin xəyalina belə gətirmədiyi nemət dolu Süfrəsi yalniz oruc tutanlar üçündür.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Ramazan Ayinda ailənizin nefeqasini geniş tutun. Ramazan Ayinda çəkilən xərclər Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) Yolunda çəkilən xərclər kimidir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Ramazan Ayinda oruc tutana Iftar verən Cehennemden (Allahumma eccirni minannar) azad olar. Oruc tutanin savabi qədər ayrica Iftar verənə də savab verilər. Bu zaman oruc tutanin savabi əsla azalmaz.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Ramazan Ayinin ilk Gecesi olunca şeytanlar (Auzu billahi minaş şaytanir racim) və azğin cinlər (Auzu billahi minaş şaytanir racim) zəncirlənir. Cehennemin (Allahumma eccirni minannar) qapilari bağlanir. Və Ramazan Ayi boyunca heç bir qapisi açilmir. Cennetin (Allahumma inini assalukal Cennet) Qapilari açilir. Və Ramazan Ayi boyunca heç bir qapisi bağlanmir. Bir munadi:
- Ey xeyir istəyən, xeyrə yönəl. Ey pislik istəyən pislikdən əl çək, - deyə nida edir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Ramazan Ayi Mübarək bir aydir. Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) sizə Ramazan Ayinin orucunu vacib etdi. Ramazan Ayinda Rəhmət Qapilari açilir. Cehennemin (Allahumma eccirni minannar) qapilari bağlanir. Şeytanlar (Auzu billahi minaş şaytanir racim) zəncirlənir. Ramazan Ayinda bir Gece vardir ki, min aydan daha fəzilətlidir. O Gecenin xeyrindən məhrum olan kimsə hər bir xeyirdən məhrum olan kimsədir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Kim Receb Ayinda səkkiz gün oruc tutsa, Cennetin (Allahumma inini assalukal Cennet) Səkkiz Qapisi o kəsin üzünə açilar.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Hər kimsə Receb Ayinin Gecesinde iki rükət namaz qilsa və hər ruketde yüz dəfə "İxlas" Suresini oxusa həmin kimsəyə yüz ilin orucunun savabi verilər. Və Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) o kimsəyə Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) yüz saray bəxş edər.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Kim Receb Ayinda on gün oruc tutsa hacətinə çatar.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Kim Receb Ayinda bir gün əvvəldə, bir gün ortada, bir gün axirda oruc tutsa bütün Receb Ayini oruc tutmuş kimi sayilar.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Receb Ayinda bir gün oruc tutana Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) Cennetde (Allahumma inini assalukal Cennet) Receb Nehrinden su içirdər.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) Receb Ayinin axirindan bir gün oruc tutan kimsəni ölüm çətinliyindən, ölümdən sonraki qorxudan və qəbir əzabindan amanda saxlar.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) Receb Ayinin axirindan iki gün oruc tutan kimsəni Sirat Körpüsünün çətinliklərindən amanda saxlar.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) Receb Ayinin axirindan üç gün oruc tutan kimsəni Qiyamət Gününün böyük qorxusundan amanda saxlar.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Bir kimsə Receb Ayinda bir gün oruc tutsa, Cehennemden (Allahumma eccirni minannar) bir illik yol qədər uzaqlaşar.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Bir kimsə Receb Ayinda üç gün oruc tutsa, Cennet (Allahumma inini assalukal Cennet) o kimsəyə vacib olar.

Imam Kazim (salam) buyurur: Receb - Cennetde (Allahumma inini assalukal Cennet) süddən ağ, baldan şirin olan bir nehrin adidir. Receb Ayinda bir gün oruc tutan kəs mütləq o nehrdən içəcəkdir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Şaban Ayinda bir gün oruc tutan Cehennem (Allahumma eccirni minannar) əzabindan qurtular.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Şaban Ayinda yeddi gün oruc tutan Övliyalarla bərabər tutular.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Orucun bir yarisi sebr, o biri yarisi imandir.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Əgər sual versələr ki, niyə Ramazan Ayinin orucu olduğundan az və ya çox farz edilmədi?
Belə cavab ver: Bu zəif və güclünün gücünün yetdiyi bir miqdardir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Bir kimsə Hecc və Umre Ziyarəti zamani ölsə Cennete (Allahumma inini assalukal Cennet) gedər. Kim Ramazan Ayinin orucunu tutduğu halda ölsə Cennete (Allahumma inini assalukal Cennet) gedər.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Kim Ramazan Ayinda Qurandan (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) bir Aye oxusa, digər aylarda Qurani (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) xetm edən kimsə kimidir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Hər kimsə Ramazan Ayinin fəzilətinə inanaraq və Ramazan Ayinin savabini umaraq oruc tutarsa keçmiş günahlari (Allahumağfirli varhamni vahdini varzuqni) bagişlanar.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Hər kimsə Ramazan Ayinin orucunu və Şevval Ayinda alti gün oruc tutarsa il boyu oruc tutmuş kimi sayilar.

Imam Ali (salam) buyurur: Ramazan Ayinin fəzilətini bilsəydiniz il boyu Ramazan Ayi olmasini istərdiniz.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Oruc tutmaq şeytanin (Auzu billahi minaş şaytanir racim) üzünü qaraldar. Allah (Ya Rəhman Allah) Yolunda sedeqe vermək şeytanin (Auzu billahi minaş şaytanir racim) belini qirar. Allaha (Ya Rəhman Allah) xatir sevmək, davamli saleh əməllər etmək şeytanin (Auzu billahi minaş şaytanir racim) quyruğunu kəsər. Allahdan (Ya Rəhman Allah) bağişlanma diləmək şeytanin (Auzu billahi minaş şaytanir racim) ürəyinin damarini qirar.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Ramazan Ayinda la ilaha illallah, Allahu Akbar, Əlhəmdulillah və Subhanallah zikrlərini çox zikr edin.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Ramazan Ayi sebr ayidir.

Imam Ali (salam) buyurur: Hər ay üç gün oruc tutmaq qəlblərdə olan qəm-qüssəni və vəsvəsəni aradan aparir.

Imam Zeynal Abidin (salam) duasinda buyurur: Salam olsun sənə ey Allahin (Ya Rəhman Allah) ən Fəzilətli Ayi. Salam olsun sənə ey Allah (Ya Rəhman Allah) Dostlarinin Ayi.

Fitr Namazi

Fitr Namazi Ramazan Bayraminda qilinir. Fitr namazinin qilinacagi vaxt Günəş doğduqdan günortaya qədərdir. Fitr namazini günün əvvəl saatlarinda, Fitre zekatini verdikdən sonra qilmaq mustehebdir.
Fitr Zekati Fitr Bayraminda verilir. Bayramdan sonra verilse fitre deyil, sədəqə hesab olunacaq. Fitr Zekati feqirə verilməlidir. Özünun və ailəsinin illik xərcini ödəyə bilməyən kəs feqir sayilir. Fitr Zekati Rəhim Allahin (Ya Rəhman Allah) Əmrini yerinə yetirmək məqsədilə verilməlidir. Fitr Zekati verən zaman Fitre vermək niyyeti edilməlidir. Fitr Zekati mütləq halal maldan verilməlidir. Fitr Zekati verərkən feqir qohumlara və feqir qonşulara üstünlük vermək müstehebdir.
Fitr Bayrami namazini qilan kəs Fitreni namazdan əvvəl verməlidir. Fitr Bayrami namazini qilmayan kəs günortaya qədər Fitre verə bilər.
Fitr Bayrami Gecesinin Gün batmazdan əvvəlki vaxti, Gün batan vaxti, Gün batdiqdan sonraki vaxti süfre başina toplaşmiş qonaqlarinin Fitresini ev sahibi verməlidir.
Yeni ailə quran xanim Gün batmazdan əvvəl ər evinə qetsə, Fitreni xanimin ailə yoldaşi verməlidir. Fitreni günah (Allahumağfirli varhamni vahdini varzuqni) işlərdə xərcləyəciyi bəlli olan kəsə Fitre vermək olmaz.

Ədilə Duasi

Bismillahir Rəhmanir Rəhim. Şəhid Allahu la ilahə illa Hu vəl məlaikətu və ulul ilmi qaimən bil qist. La ilahə illa Huvəl Əzizul Həkim. İnnəd dinə ind Allahil İslam. Və ənəl əbduz zaiful muznibul asil muhtacul həqir. Əşhədu li Munimi və xaliqi və Raziqi və Mukrimi kəma şəhidə izatih və şəhidət ləhul məlaikətu və ulul ilmi min ibadih bi ənnəhu la ilahə illa Huvə Zun Niəmi vəl ihsani vəl kərəmi vəl imtinan Qadirun Əzəlliyun Alimun Əbədiyyun Həyyun Əhədiyyun Məvcud Sərmədiyyun Səmiun Bəsirun Muridun Karihun Mudrikun Samədiyyun yəstəhiqqu hazihis sifat. Və Huvə əla ma Huvə ələyhi fi izzi sifatih kanə Qəviyyən qəblə vucudil Qudrəti vəl quvvəh və kanə Alimən qəblə icadil ilmi vəl illah ləm yəzəl sultanən iz la məmləkətə və la mal və ləm yuzəl Subhanən əla cəmiil əhval vucuduhu qəbləl qəbli fi əzəlil azal. Və bəqauhu bədəl bədi min gəyrintiqalin vəla zəval. Gəniyyun fil Əvvəli vəl Axir. Mustəğnin fil Batini vəz Zahir. La cəvrə fi qəziyyətihi və la məylə fi məşiyyətihi və la zulmə fi təqdirih və la mərhəbə min hukumətihi və la məlcəə min sətəvatihi və la məncamin nəqimatihsəbəqət rəhmətuhu ğəzəbəh və lə yəfutuhu əhədun iza tələbəhu əzahəl ilələ fit təklif v əsəvvət təvfiqə bəynəz zəifi vəş şərif məkkənə ədaəl məmuri və səhhələ səbiləc tinabil məzhur ləm yukəllifit taətə illa dunəl vusi vət taqəh. Subhanəhu ma əbyənə Kərəməhu və əla şənəh. Subhanəhu ma əcəllə nəyləhu və əzəmə ihsanəh bəəsəl Ənbiyaə li yubəyyinə ədləh və nəsəbəl əvsiyaə liyuzhirə təvləhu və fəzləh və cəəlna min umməti Səyyidil Ənbiyai və Xəyril Əvliyai və Əfzəlil Əsfiyai və ələl əzkia Muhəmmədin sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam amənna bihi və bima Quranilləzi ənzələhu ələyhi və bi vəsiyyihilləzi nəsəbəhu yəvməl Qədir və əşarə bi qəvlihi haza Əliyyun iləyh və əşhədu ənnəl əimmətəl əbrarə vəl xulafaəl əxyarə bədər Rəsuli muxtar Əliyyun qamiul kuffar və min bədihi Səyyidu əvladihil Həsənubnu Əliyyun summə əxuhus sibtut tabiu li mərzatillahil Huseyn summəl abidu Əliyyun summəl Baqiru Muhəmməd summəs Sadiqu Cəfərin summəl Kazimu Musa summər Riza Əliyyun summət Təqiyyu Muhəmməd summən Nəqiyu Əliyyun summəz Zəkiyyul Əskəriyyul Həsən summəl Huccətul Xələful Qaimul Muntəzərul Məhdiyyul murcəlləzi bi bəqaihi bəqiyətid dunya və biyumnihiruziqəl vəra və bi vucidihi səbətətil ərzu vəs səma və bihi yəmləullahul ərzə qistən və ədlən bədə ma muliət zulmən və cəvra və əşhədu ənnə əqvaləhum huccətun vəmtisaləhum Huccətun vəmtisaləhum fərizətun və taətəhum məfruzəh və məvəddətəhum lazimətun məqziyyətun vəl iqtidaə bihim munciyətun və muxaləfətəhum murdiyəh və hum sadati Əhlil Cənnəti əcməin və şufəau yəvmid dini və əimmətu əhlil ərzi ələl yəqini və əfzəlil əvsiyail mərziyyin və əşhədu ənnəl məvtə həqqun və musaələtəl qəbri həqq vəl bəsə həqqun vən nuşurə həqqun vəs siratə həqq vəl mizanə həqqun vəl hisabə həqqun vəl Kitabə həqq vəl Cənnətə həqqun vən narə həqqun və ənnəs saətə atiyətun la rəybə fih və ənn Allahə yəbəsu mən fil qubur. Allahummə fəzlukə rəcai və Kərəmukə və Rəhmətukə əməli və əmələ li əstəhiqqu bihil Cənnətə və la taətə li əstəvcibu bihər Rizvan illa ənni təqədtu təvhidikə və ədlik vərtəcəytu ihsanəkə və fəzlək və təşəffətu iləykə bin Nəbiyyi və Alihi min əhibbətik və əntə Əkrəmul əkrəminə və Ərhəmur Rahimin. Və sallAllahu əla Nəbiyyina Muhəmmədun və Alihi əcməinət Təyyibinət Tahirin və səlləmətəslimən kəsirən kəsira. Vəla həvlə və la qüvvətə illa Billahil Əliyyil Əzim. Allahummə ya Ərhəmər Rahiminə inni əvdətukə yəqini haza və səbata dini və əntə xəyru mustəvdəin və qəd əmərtəna bi hifzil vədai fəruddəhu ələyyə vəqtə huzuri məvti. Bi Rəhmətikə ya Ərhəmər Rahimin.

Seyfi Səğir Duasi

Bismillahir Rəhmanir Rəhim. Rəbbi ədxilni fi huccəti bəhri əhdiyyətikə və təmami yəmmi vəhdaniyyətik və qəvvini bi qüvvəti sətvəti sultani fərdaniyyətik hətta əxrucə ila fəzai səəti rəhmətik və fi vəchi ləməatu bərqil qurbi min asari himayətik məhibən bi həybətikə Əzizən bi inayətik mutəllilən mukərrəmən bi təlimikə və təzkiyətik və əlbisni xiləəl izzəti vəl qəbul və səhhil li mənahicəl vusləti vəl vusul və təvvicni bi tacil kəraməti vəl vəqar və ləif bəyni və bəynə əhibbaikə fi darid dunya və daril qərar vərzuqni min nur İsmikə həybətən və sətvəh tənqadu liyəl qulubi vəl ərvah və təxzəu lədəyyən nufusi vəl əşbah ya mən zəllət ləhu riqaabil cəbabirəh və xəzəət lədəyhi ənaqul əkasirəti la məlcəə və mənca minkə illa iləyk və la ianətə illa bikə və ləttiəkə illa ələyk ifdə ənni kəydəl hasidin və zulumati şərri muanidin vərhəmni təhtə suradiqati ərşik. Ya Əkrəməl əkrəmin. Əyyid zahiri fi təhsili mərazik və nəvvir qəlbi və sirri bi ittilai əla mənahici məsaik İlahi kəyfə əsduru ən babikə bi xəybətin minkə və qəd vərədtuhu əla siqətin bik və kəyfə tuyisuni min ətaik və qəd əmərtəni bi duaik və ha ənə muqbilun ələykə multəciun iləyk baid bəyni və bəynə ədai kəma baədtə bəynə ədaixtətif əbsarəhum ənni bi nuri qudsik və cəlali məcdik. İnnəkə ənt Allahul muti cəlailən niəmi mukərrəməti limən nacakə bi lətaifi Rəhmətik. Ya Həyyu. Ya Qəyyumu. Ya Zəl Cəlali vəl İkram. Və sallAllahu əla Səyyidina və Nəbiyyina Muhəmmədin və Alihi əcməinət təyyibinət tahirin.

Dünya və Axirət Duasi

Allahummə inni əsəlukə bi Rəhmətikəlləti la tunalu minkə illa bi Rizak vəl xurucə min cəmii məasik vəd duxulə fi kulli ma yurzik vən nəcatə min kulli vərtəh vəl məxrəcə min kulli Kəbirətin əta biha minni əmd əv zəllə biha ələyyə xətaratu şəytan. Əsəlukəxəvfən tuqifuni bihi əla hududi rizak və təşəbə bihi ənni kullu şəhvətin xətərə biha həvay vəstuzillə biha rəyi li yucavizə həddə həlalik. Əsəlukə Allahumməl əxzə bi əhsəni ma tələm və tərki səyyil kulli ma tələm əv uxtiə min həysu la ələm əv min həysu ələm. Əsəlukəs səətə fir rizqi vəz zuhdə fil kəfaf vəl məxrəcə bil bəyani min kulli şubhəh vəs səvabə fi kulli Huccətin vəs sidqə fi cəmiil məvatin və insafən nasi min nəfsi fima ələyyə və liy vət təzəllulə fi itain nəsəfi min cəmii məvatinis səxəti vər iza və tərkə qəlilil bəğy və kəsirihi fil qəvli minni vəl lil və təmamə niəmikə fi cəmiil əşyai vəş şukrə ləkə ələyha li kəy tərza və bədər Riza və əsəlukəl axirətə fi kulli ma yəkunu fihil xirəytəhu biməysuril umuri kulliha la bi məsuriha. Ya Kərimu. Ya Kərimu. Ya Kərim. Vəftəh li babaəl Əmrilləzi fihil afiyətu vəl fərəc. Vəftəh li babaəhu və yəssir li məxrəcəh. Və Mən qəddərtə ləhu ələyyə məqdurətən min xəlqik. Fəxuz ənni bi Səmihi və Bəsərihi və Lisanihi və yədih. Və xuzhu ən yəminihi və ən yəsarih. Və min xəlifihi və min quddamih. Vəmnəhu ən yəsilə iləyyə bisu əzzə carukə və cəllə sənau vəchik və la ilahə ğəyruk. Əntə Rəbbi və ənə əbduh. Allahummə əntə rəcai fi kulli kurbəh və əntə siqəti fi kulli şiddəh və Əntə li fi kulli Əmrin nəzələ bi siqətun və uddəh. Fəkəm min kərbin yəzufu ənhul fuad və təqillu fihil hiyləh və yəşmətu bihil əduvvu və tuya fihil umur ənzəltuhu bikə və şəkəvtuhu iləykə rağibən iləykə fihi əmmən sivak qəd fərrəctəhu və kəfəytəh. Fə Əntə Vəliyyu kulli niməh. Və sahibi kulli hacətin və muntəha kulli rəğbəh. Fə ləkəl həmdu kəsirən və ləkəl Mənnu Fazila.

Məzlumun Duasi

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Hətta kafir olan məzlumun duasindan (Rabbana vataqabbal dua) qorxun. Çünki məzlumun duasi (Rabbana vataqabbal dua) qəbul olur.

Allahummə inni ətəzzu bi Dinikə və əkrumu bi Hidayətik və !...! yuzilluni bi şərrihi və yuhinuni bi əziyyətih və yuibuni bi vəlai Əvliyaik və yəbhətuni bi dəvah və qəd citu ila məvzid duai və zəmanikəl icabəh. Allahummə salli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd və əidni ələyhis saətəs saəh.

Məvlayə İmami məzlunistəda əal zalimih. Ən Nəsrən nəsr. Ən Nəsrən nəsr. Ən Nəsrən nəsr.

Heyati Anlatan Hikmətli Hedisler

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) buyuracaq:
- Ey Adem Oğlu! Səndən yemək istədim, Mənə (Ya Rəhman Allah) yemək vermədin.
- Ya Rebbi (Ya Rəhman Allah). Sən (Ya Rəhman Allah) Aləmlərin Rebbisen (Ya Rəhman Allah). Necə ola bilər ki, məndən yemək istəyəsən, mən də Sənə (Ya Rəhman Allah) yemək verməyim?
Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) buyuracaq:
- Mənim (Ya Rəhman Allah) qulum səndən yemək istədi. Sən də Mənim (Ya Rəhman Allah) quluma yemək vermədin. Məgər bilmirdin ki, əgər Mənim (Ya Rəhman Allah) quluma yemək versəydin bunun mükafatini Mən (Ya Rəhman Allah) verəcəkdim.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) buyuracaq:
- Ey Adem Oğlu! Səndən su istədim, Mənə (Ya Rəhman Allah) su vermədin.
- Ya Rebbi (Ya Rəhman Allah). Sən (Ya Rəhman Allah) Aləmlərin Rebbisen (Ya Rəhman Allah). Necə ola bilər ki, məndən su istəyəsən, mən də Sənə (Ya Rəhman Allah) su verməyim?
Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) buyuracaq:
- Mənim (Ya Rəhman Allah) qulum səndən su istədi. Sən də Mənim (Ya Rəhman Allah) quluma su vermədin. Məgər bilmirdin ki, əgər Mənim (Ya Rəhman Allah) quluma su versəydin bunun mükafatini Mən (Ya Rəhman Allah) verəcəkdim.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) buyuracaq:
- Ey Adem Oğlu! Mən (Ya Rəhman Allah) xəstələndim, sən isə Məni (Ya Rəhman Allah) ziyarət etmədin.
- Ya Rebbi (Ya Rəhman Allah). Sən (Ya Rəhman Allah) Aləmlərin Rebbisen (Ya Rəhman Allah). Necə ola bilər ki, Sən (Ya Rəhman Allah) xəstələnəsən mən də Səni (Ya Rəhman Allah) ziyarət etməyim?
Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) buyuracaq:
- Mənim (Ya Rəhman Allah) qulum xəstələndi. Sən də Mənim (Ya Rəhman Allah) qulumu ziyarət etmədin. Məgər bilmirdin ki, əgər Mənim (Ya Rəhman Allah) qulumu ziyarət etsəydin bunun mükafatini Mən (Ya Rəhman Allah) verəcəkdim.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Yaxşi Əmələ tərəf yönəldən, Yaxşi Əməli yerinə yetrən kimidir.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Məgər bilmirsiniz ki, sizin Əməl Dəftərləriniz RasulAllaha (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) göstərilir? Əməl Dəftərlərinizdə pis əməl gördükdə, RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) narahat olur. Pis əməllərinizlə RasulAllahi (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) narahat etməyin. Yaxşi Əməllərinizlə RasulAllahi (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sevindirin.

Imam Sadiq (salam) imkanli şəxslərin əleyhinə danişan kişinin cavabinda buyurdu:
- Əgər imkanli kimsə öz qohumlarinin qeydinə qalsa və qardaşlarina yaxşiliq etsə, Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) o kimsənin muzdunu ikiqat verər. Necə ki Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) buyurur: "Sizi Bizə yaxinlaşdira biləcək nə var-dövlətiniz, nə də oğul-uşağinizdir. Ancaq iman gətirib yaxşi işlər görənlər istisnadir. Məhz onlarin mükafatlari etdikləri əməllərə görə qat-qat artirilacaq və onlar (Cennetdeki) mənzillərində asudə yaşayacaqlar." ("Saba" Suresi, 37).

Imam Ali (salam) buyurur: Hər Insanin dəyəri onun etdiyi Yaxşi Əməllə ölçülür.

RasulAllahdan (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) nəql buyurur: Həmsöhbət seşimində son dərəcə diqqətli olun. Insan ölüm yatağinda uzandiği zaman gözləri önündə mütəmadi ünsiyyətdə olduğu fikirlərini bölüşdüyü kimsələr canlanar. Əgər o kimsələr xoş təbiətli və əməli saleh kəslər olmuşlarsa can verənin üzündə sevinc və şadliq əlamətləri görünər. Yox əgər o kimsələr nadan və cahil adamlar olmuşlarsa can verənin üzündə qəm və kədər müşahidə olunar.

Imam Baqir (salam) buyurur: Bütün vaxtini heç bir faydasi olmayan əyləncələrə sərf edənlərdən uzaq olun.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Yaxşi insanlarin qarşilqli dostluq etməsi qarşilqli savab qazandirir.

Imam Baqir (salam) buyurur: Dəyərli məsləhət verənin söylədiklərindən ibrət alin. Dəyərli məsləhət sahibində gördüyünüz hər bir gözəl xüsusiyyəti özünüzdə cəmləyin.

Imam Sadiq (salam) buyurur: İllər boyu dostluq etdiyiniz dostlariniza belə ifrat dərəcədə etibar etməyin.

Imam Ali (salam) buyurur: Müəmmali sözlər söyləyən şübhəli şəxslərin məclislərinə getməyin.

RasulAllahdan (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) nəql buyurur: Məzəmmə və danlağa layiq olan o kəsdir ki zərər yetirə biləcək məclisdə iştirak etməyə can atir.

Imam Kazim (salam) buyurur: Elm Sahibi ilə xarabaliqda üns qurmaq cahil ilə gözəl sarayda söhbət etməkdən daha xeyirlidir.

Imam Baqir (salam) buyurur: Iman Əhli olmayan varli adamlarla ünsiyyətdə olmaqdan çəkinin. İlk baxişda siz o varlilarin xeyirxah və səxavətli olduqlarini güman edəcəksiniz. Lakin bir qədər söhbət etdikdən sonra o adamlarin var-dövləti insani keyfiyyətləri qurban verərək qazandiqlarini anlayacaqsiniz.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurdu:
- Ölülərlə dostluq etməyin.
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). Ölülər dedikdə kimləri nəzərdə tutursunuz?
RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurdu:
- Ölülər - Rəhim Allahi (Ya Rəhman Allah) unutmuş dövlətlilərdir.

Imam Kazim (salam) buyurur: Atalarinizin dostluq etdiyi əməli saleh insanlarla siz də dostluq edin. Atalarinizin əməli saleh dostlarina yaxşiliq etsəniz Ataya yaxşiliq etməyin savabini qazanarsiniz.

Imam Ali (salam) buyurur: Yersiz zarafat etməyin. Qəh-qəhə çəkib gülməyin. O siradan olan şeytani xislətlər insanin iman və mənəviyyatina xələl gətirir.

Imam Baqir (salam) buyurur: Özünüzü saxlaya bilməyib qəh-qəhə ilə gülsəniz gülüb qurtardiqdan sonra deyin: Allahummə la təmqətəni. {Allahim (Ya Rəhman Allah). Məni Öz düşmənlərindən qərar vermə.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Mələklər deyər:
- Ya Rebbi (Ya Rəhman Allah). Sənin (Ya Rəhman Allah) qulun pis bir əməl etmək istəyir.
Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) buyurar:
- Gözləyin! Əgər o əməli yerinə yetirsə, qulum üçün əməlinin mislini yazin. Əgər o əməli tərk etsə, qulum üçün Yaxşi Əməl yazin. Çünki qulum o əməli Mənə (Ya Rəhman Allah) xatir tərk edər.

Imam Baqir (salam) buyurur: Tənbəllik və hövsələsizlik bütün pisliklərin açaridir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Bir kimsənin Dini (Allahumma inni asaluka imanan daiman) gözəl olsa Rəhim Allahla (Ya Rəhman Allah) görüşənə qədər etdiyi hər bir Yaxşi Əmələ görə o kimsəyə on qatdan yeddi yüz qata qədər savab yazilar. Və etdiyi hər pis əməlin misli (bir günah) yazilar.

Imam Ali (salam) buyurur: Avam insanin dostluğu dağilan buluda və səhrada gözdən itən buluda bənzəyir.

Imam Ali (salam) buyurur: Aşiqin gözləri məşuqun eyblərini görməyə kor qulaği pislikləri barədə eşitməyə kardir.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Bir müsəlmanin ehtiyacini aradan götürmək yolunda addim atan kimsə Sefa ilə Merva arasinda səy edən kimsə kimidir.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Hər kimsə bir müsəlmanin bir ehtiyacini ödəyərsə, Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) Qiyamət Günü o kimsənin yüz min ehtiyacini ödəyər.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Qonşusu ac ikən özü tox yatan kəs Mənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) iman gətirməyib.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Bir kimsəyə mömin qardaşi yoxsul vaxtinda öz ehtiyacini söyləsə və həmin kimsə özü, yaxud da başqasinin vasitəsilə yoxsul möminin ehtiyacini ödəmək iqtidarinda olsa, lakin köməyini əsirgəsə Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) Qiyamət Günü onu əlləri boynunun arxasinda bağli halda qəbirdən qaldirar. Və digər bəndələrinin sorğu-suali sona yetənədək həmin vəziyyətdə saxlar.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Cabrail (salam) Adem Övladinda olan yeddi gözəl xüsusiyyətə görə Insan zümrəsindən olmaği istərdi. Camaat namazi qilmaq. Alimlərlə ünsiyyət qurmaq. Iki nəfəri barişdirmaq. Yetimə nəvaziş göstərmək. Xəstələrə baş çəkmək. Dəfn mərasimində iştirak etmək. Hecc mərasimində susuzlara su vermək.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Günah etmək niyyeti mömini ruzidən məhrum edir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Mömin qardaşinin bir ehtiyacini ödəyən kimsə, bütün ömrünü Rəhim Allaha (Ya Rəhman Allah) ibadətdə keçirən kimsə kimidir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Yaxşi Əməlin icrasina vasitəçi olan Yaxşi Əməli edən kimidir.

Hezreti Fatimə (salam) Xanim buyurur:
- Mən (salam) gecə istirahət etməyə hazirlaşdiğim vaxt RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) yanima gəlib buyurdu:
- Ey Fatime (salam). Dörd əməli yerinə yetirməzdən öncə yatma. Qurani (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) xetm et. Peyğemberlerin (salam) Şəfaətindən bəhrələn. Möminləri özündən razi sal. Hecc və Umre yerinə yetir.
RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) bunlari dedikdən sonra namaz qilmağa başladi. Namazini bitirdikdən sonra dedim:
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). Mənə (salam) qüdrətimdən xaric olan dörd əməli tövsiyə etdin.
RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) təbəssüm edərək buyurdu:
- Əgər "Ixlas" süresini üç dəfə oxusan, Qurani (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) xetm etmiş olarsan. Əgər Mənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) və Məndən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) əvvəlki Peyğemberlere (salam) salavat göndərsən, Qiyamət Günündə Sənin (salam) Şəfaətçilərin olariq. Əgər möminlər üçün istiğfar etsən, onlar Səndən (salam) razi olarlar. Və əgər "Subhan Allahi val hamdu lillahi ve la ilaha ill Allah" desən, Hecc və Umre yerinə yetirmiş olarsan.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Ən ağilli mömin tez-tez ölümünü fikirləşən, ölümünə hazirliq görən mömindir.

Imam Huseyn (salam) buyurur: Yaxşi Əməli tərif hədəfi olasan deyə yerinə yetirmə. Yaxşi Əməli tənqid hədəfi olmayasan deyə tərk etmə.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Mömin qardaşinin ehtiyacini ödəmək və mömin qardaşina xeyir yetirmək üçün çalişan kimsəyə Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) Yolunda Cihad edənin savabi yazilar.

Imam Baqir (salam) buyurur: Yenicə varlanmiş varliya möhtac olan kimsənin hekayəti, əfi ilanin ağzinda olan bir dirhəmin hekayətidir. Həm sən o varliya ehtiyac duyursan, həm də əfi ilandan qorxursan.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Yaxşi Əmələ səsləyənə Yaxşi Əməli yerinə yetirən qədər savab verilər.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) Nəzərində ən Yaxşi Əməl az olsa da mütəmadi yerinə yetirilən əməldir.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Bizim (salam) Dostlarimizdan biri ehtiyac əlini müsəlman qardaşina tərəf uzatdiği zaman Dostumuzdan köməyini əsirgəyəni Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) Bizim (salam) düşmənlərimizdən birinin ehtiyacini ödəməyə mübtəla edər.

Imam Ali (salam) buyurur: Yaxşi Əməlin savabi o əməli yerinə yetirməyə sərf olunan zəhmətlə ölçülür.

Imam Ali (salam) buyurur: Yaxşi Əməlin savabi o əməlin özündən üstündür.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Yaxşi Əməl qəlbin nuru, üzün zinəti və işin qüvvəsi, pis əməl isə qəlbin qarasi, üzün çirkinliyi və işin zəifliyidir.

Imam Ali (salam) buyurur: Nə çoxdur Yaxşi Əməlləri təxirə salanlar ki qəflətən əcəl onlari haqlayib.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Xoşbəxtlərdən olan kimsə xoşbəxtlərin etdiyi əməlləri edəcəkdir. Bədbəxtlərdən olan kimsə bədbəxtlərin etdiyi əməlləri edəcəkdir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Hər kəs nə üçün yaradilibsa o da onun üçün asanlanşdirilacaq. Xoşbəxtlərdən olan kimsə üçün xoşbəxtlərin etdiyi əməllər asanlanşdirilacaq. Bədbəxtlərdən olan kimsə üçün bədbəxtlərin etdiyi əməllər asanlanşdirilacaq.

Imam Baqir (salam) buyurur: Həqiqətən də Yaxşi Əmələ səsləyib pis əməldən çəkindirmək Peyğəmbərlərin (salam) Yoludur.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Mömin bir Yaxşi Əməl edərsə, Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) o əməlin savabini yeddi yüz dəfəyə qədər artirar.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Qəlblərin xəmiri onlara Yaxşiliq edənə qarşi məhəbbətdən, pislik edənə qarşi isə nifrətdən yoğrulmuşdur.

Imam Ali (salam) buyurur: Yaxşi Əməl ən gəlirli ticarətdir.

Imam Ali (salam) buyurur: Yaxşiliğina görə minnət qoyan xeyirxahlarin ən pisidir.

Imam Baqir (salam) buyurur: Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) Hezreti Şüeybe (salam) vəhy etdi:
- Həqiqətən də Sənin qövmündən yüz min nəfərə əzab verəcəyəm. Onlardan qirx mini pis adamlar, altmiş mini isə yaxşi adamlardir.
Hezreti Şüeyb (salam) dedi:
- Ya Rebbim (Ya Rəhman Allah). Pisləri haqlayan əzabin səbəbi bəllidir. Bəs yaxşi insanlari haqlayacaq əzabin səbəbi nədir?
Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) buyurdu:
- Yaxşi insanlara əzab verməyimin səbəbi budur ki, onlar günahkarlarin əməlləri qarşisinda razi olub, sükut etdilər və günahkarlar asi olan zaman Mənim (Ya Rəhman Allah) Qəzəbimlə qəzəblənmədilər.

Imam Ali (salam) buyurur: YaxşiƏməl Axirət (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) üçün necə də gözəl azuqədir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) Nəzərində vacib əməldən sonra ən Yaxşi Əməl müsəlmani şad etməkdir.

Imam Ali (salam) buyurur: Əgər Yaxşi Əməl etmisənsə, özünə hörmət qoyub, özünə yaxşiliq etmisən. Yox əgər pis əməl etmisənsə özünü xar edib, özünə zərər yetirmisən.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Yaxşi Əməlinə sevinib, pis əməlindən narahat olan kəs mömindir.

Imam Ali (salam) buyurur: Hər kəs səndən Xeyir umursa, onun ümidini üzmə.

Imam Salam (salam) buyurur: Mömin öləndən sonra alti Yaxşi Əməlin savabinina çatar. Həmin mömin üçün Allahdan (Ya Rəhman Allah) məğfirət diləyən saleh övlad. Həmin mömindən sonra oxunan Quran (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal). Möminin camaatin istifadəsi üçün qazdiği quyu. Əkdiyi ağac. Ehsan üçün cari etdiyi su. Mömindən sonra camaatin əməl etdiyi gözəl sünnə.

Imam Ali (salam) buyurur: Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) hidayet edən bir Kitab (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) nazil etdi. Və həmin Kitabda (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Yaxşi Əməli və pis əməli bəyan etdi. O səbəbdən Yaxşi Əməl edin ki, hidayət olunasiniz. Pis əməldən uzaqlaşin ki, məqsədinizə çatasiniz.

Hezreti Fatima (salam) Xanim buyurur: Sizin Dünyanizda (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) üç əməl Mənim (salam) üçün sevimlimdir. Quran (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxumaq. RasulAllahin (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) üzünə baxmaq. Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) Yolunda infaq etmək.

Imam Ali (salam) buyurur: Səni kədərləndirən Pis Əməlin səni məğrur edən Yaxşi Əməlindən daha yaxşidir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Iki xeyirdən üstün heç bir xeyir yoxdur. Allaha (Ya Rəhman Allah) iman gətirmək və Allah (Ya Rəhman Allah) bəndələrinə xeyir yetirmək. Iki zərərdən böyük zərər yoxdur. Allaha (Ya Rəhman Allah) şərik qoşmaq və Allah (Ya Rəhman Allah) bəndələrinə zülm etmək.

Imam Ali (salam) buyurur: Pis əməldən daha pis olan pis əməlin cəzasi, Yaxşi Əməldən daha xeyirli olan Yaxşi Əməlin mükafatidir.

Imam Ali (salam) buyurur: Yaxşi Əməllər et ki nefsin şərafətinə çatasan. Axirətin (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) abad olsun. Hörmət sahibi olasan.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) buyurur:
- Qulum pis bir əməl etməyi niyyət edərsə, lakin o əməli yerinə yetirməkdən vaz keçərsə, Mən (Ya Rəhman Allah) onu bağişlayaram. O əməli yerinə yetirərsə Mən (Ya Rəhman Allah) onun üçün əməlinin mislini yazaram.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Vay olsun o kəslərin halina ki Yaxşi Əmələ səsləyib, pis əməldən çəkindirməklə Allahin (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) Dinini (Allahumma inni asaluka imanan daiman) himayə etmirlər.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Yaxşi Əməl etmək üçün zəhmətə qatlaşin.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Yaxşi Əməl ömrü uzadir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Xalis Yaxşi Əməl odur ki, gizlində də aşkarda eyni əməli edəsən.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Hər kimsə Yaxşi Əmələ səsləyib pis əməldən çəkindirirsə, Allahin (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) və Allahin (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) Rasulunun (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Yer üzündəki Canişinidir.

Imam Ali (salam) buyurur: Bütün Yaxşi Əməllər, hətta Allah (Ya Rəhman Allah) Yolunda Cihad belə Yaxşi Əmələ dəvət etməklə və Pis Əməldən çəkindirməklə müqayisədə dənizə tökülən bir neçə damla su nisbətindədir.

Imam Ali (salam) buyurur: Yaxşi Əmələ dəvət edən, lakin Yaxşi Əməli icra etməyən Rəhim Allahin (Ya Rəhman Allah) Qəzəbinə düçar olar. Pis Əməldən çəkindirən, lakin pis əməli tərk etməyən Rəhim Allahin (Ya Rəhman Allah) Qəzəbinə düçar olar.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Bir müsəlmani haram işdən çəkindirməyin savabi yetmiş qəbul olunmuş Hecc savabindan artiqdir.

Imam Ali (salam) buyurur: Xeyir əmələ dəvət ən üstün əməldir.

Imam Ali (salam) buyurur: Məgər Yaxşi Əmələ dəvət və Pis Əməldən çəkindirmək kiminsə əcəlini yaxinlaşdirib, ya bir kiminsə ruzisini azaldib?!

Imam Baqir (salam) buyurur: Yaxşi Əmələ dəvət etmək və pis əməldən çəkindirmək Peyğemberlerin (salam) Yolu və Yaxşi Əməl Sahiblərinin Həyat Tərzidir.

Imam Baqir (salam) buyurur: Yaxşi Əmələdəvət etmək və pis əməldən çəkindirmək vacib əməldir. Digər vacib əməllər onun vasitəsilə yerinə yetirilir. Yollar rahat, gəlirlər halal olur. Zorla alinmiş haqq və zəbt olunmuş mal sahibinə qaytarilir. Yer üzü abadlaşir. Düşmənlərdən intiqam alinir. Işlər sahmana salinir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Ya Yaxşi Əmələ dəvət edib, pis əməldən çəkindirməlisiniz, ya da haminizi Allahin (Ya Rəhman Allah) Qəzəbi bürüyəcək.

Imam Cavad (salam) buyurur: Pis əməli Yaxşi Əməl sayan kimsə həmin pisliyə şərikdir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Yaxşi Əmələ dəvət edən kimsə dəvətini gözəl tərzdə etməlidir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: O Əməli ki istəmirsən camaat görsün gizlində də etmə.

Imam Ali (salam) buyurur: Bir kimsə Yaxşi Əmələ çağirib özü o əmələ riayət etməzsə, pis əməldən çəkindirib özü isə o pis əməli törədərsə Rəhim Allahin (Ya Rəhman Allah) Qəzəbinə düçar olar.

Imam Ali (salam) buyurur: Pis əməldən çəkindirin və özünüz də pis əməldən çəkinin. Çünki sizlərə əvvəlcə pis əməldən çəkinib sonra başqalarini çəkindirmək əmr olunub.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Yaxşi Əmələ dəvət edib və Pis Əməldən çəkindirən kimsə bu üç şərtə əməl etməlidir. Dəvət etdiyinə özü əməl etsin və çəkindirdiyindən özü də uzaq olsun. Ədalətə riayət etsin. Mülayim davransin.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Sizlərdən biri pis əməlin şahidi olarsa, həmin pisliyin qarşisini əli ilə almalidir. Bunu bacarmasa, dili ilə pisliyin qarşisini almalidir. Yenə də bacarmasa, qəlbində pisliyə qarşi etiraz etməlidir. Sonuncusu imanin ən zəif dərəcəsidir.

Imam Ali (salam) buyurur: Pis əməl törədəni ürəyi, əli və dili ilə inkar etməyən kəs dirilər arasinda olsa da bir ölüdür.

Imam Ali (salam) buyurur: Yaxşi Əməl törətmirsənsə, ibadət etmirsənsə Cennet (Allahumma inni asalukal Cennet) ümüdündə də olma.

Imam Hesen (salam) buyurur: Vacib əməllərə əngəl olan müstəhəb əməllərdən əl çəkin.

Imam Ali (salam) buyurur: RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) bizə əmr etdi ki, pis əməl törədənlərlə qaşqabaqla və sərt üzlə görüşək.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Xeyir əkən tezliklə xeyir biçər.

Imam Ali (salam) buyurur: Yaxşi Əməl saf və təravətli nübardir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Qiyamət Günü möminin Əməl Tərəzisinə xoş xasiyyətdən ağir heç nə qoyulmayacaq.

Imam Ali (salam) buyurur: Yaxşiliq Ağaci əkən şirin meyvələr dərər.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Meyvə ağaci əkən müsəlmana o ağacin bar verdiyi meyvələrin sayi qədər savab yazilar.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Həqiqətən də ağilsiz Insan öz ağilsizliği ilə pis adamin pis əməlindən də pis iş görər.

Imam Ali (salam) buyurur: Kim bir Yaxşi Əməl edərsə, ilk növbədə özünə xeyir yetirər.

Imam Ali (salam) buyurur: Yaxşi Əməl etmək pis əməl etməkdən asandir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) buyurur:
- Qulum yaxşi bir əməl etməyi niyyət edərsə, lakin o əməli yerinə yetirə bilməzsə Mən (Ya Rəhman Allah) onun üçün bir Yaxşi Əməl yazaram. O əməli yerinə yetirərsə Mən (Ya Rəhman Allah) onun üçün əməlinin on mislini yazaram.

Imam Ali (salam) buyurur: Əbədi nemətlərə rəğbətli olmaq və yox olub aradan gedənlərə əhəmiyyət verməmək Xeyirin Təməlidir.

Imam Ali (salam) buyurur: Allaha (Ya Rəhman Allah) xatir dostluq və Allaha (Ya Rəhman Allah) xatir düşmənçilik etmək, Allaha (Ya Rəhman Allah) xatir sevmək və Allaha (Ya Rəhman Allah) xatir nifrət etmək bütün Xeyirlərin başlanğicidir.

Imam Saccad (salam) buyurur: Tamah gözünü xalqin mal-dövlətindən çəkmək hər kəsə yalniz Xeyir gətirər.

Imam Saccad (salam) buyurur: Nefsi nəzarətdə saxlamaq Yaxşi Əməldir.

Imam Saccad (salam) buyurur: Pis əməli tərk etməyə tələs. Pis əməl sənə şöhrət, var-dövlət gətirsə də pis əməli tərk etməyə tələs.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Allahi (Ya Rəhman Allah) zikr edən dil, Allaha (Ya Rəhman Allah) şükr edən qəlb, dözümlü bədən və ləyaqətli zövcə verilən kimsəyə Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) və Axirət (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) Xeyri verilib.

Imam Ali (salam) buyurur: Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) və Axirət (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) Xeyri əməli saleh insanlarla sirdaşliq və dostluq etməkdədir.

Imam Ali (salam) buyurur: Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) və Axirət (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) Xeyrini bəndəsinin Gözəl Əxlaqina və Pak Niyyətinə görə bəxş edir.

Imam Ali (salam) buyurur: Mal-dövlətin və övladlarin çoxluğu hələ Xeyirə çatmaq deyil. Kamil Xeyir sənin Dərin Elmə (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) və Geniş Sebre malik olmağin, Rebbine (Ya Rəhman Allah) ibadət etdiyinə görə xalq arasinda baş ucaliğin, Yaxşi Əməl etdiyin zaman Allaha (Ya Rəhman Allah) şükr etməyin və pis əməl etdiyin zaman Allahdan (Ya Rəhman Allah) məğfirət diləməyindir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) bəndəsinə xeyir yetirmək istədikdə onu Dində (Allahumma inni asaluka imanan daiman) Feqih (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) və Dərrakəli (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) Dünyaya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) etinasiz edər. Bəndəsinin diqqətini yol verdiyi xətalara yönəldər.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) Xeyirini istədiyi bəndəsini yuxuda məzəmmət edər.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) bəndəsinə xeyir yetirmək istədikdə ölümündən öncə ona Yaxşi Əməl etməyi nəsib edər və yalniz bundan sonra canini alar.

Imam Ali (salam) buyurur: Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) bəndəsinə Xeyir yetirmək istədikdə ona qənaətə sövq edər və ləyaqətli zövcə yetirər.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) bir qövmə Xeyir yetirmək istədikdə o qövmün Dindarlarinin sayini artirar. Və o qövmün cahillərinin sayini azaldar. Nəticədə Feqih bir söz söyləyəndə özünə tərəfdar tapar. Cahil bir söz söyləyəndə tərafdaşsiz qalar.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) bir ailəyə xeyir yetirmək istədikdə həmin ailənin üzvlərini Dinində (Allahumma inni asaluka imanan daiman) agah və Dərrakəli (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) edər. Ailənin kiçikləri böyüklərə hörmətlə yanaşar. Ailə üzvləri bir-biri ilə mülayim davranar, bir-birinə nəvaziş göstərər, məişət xərclərində qənaətcil olar və israf etməzlər. Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) həmin ailə üzvlərini öz eyiblərindən agah edər ki, nöqsanlarini düzəltsinlər.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Yaxşi Əməl Qapisi bir kəsin üzünə açildiği zaman, həmin kəs yaranmiş fürsəti gerçəkləşdirməyə tələssin. Çünki Yaxşi Əməl Qapisi qəfil açildiği kimi qəfil də bağlana bilər.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) təcili həyata keçirilən Yaxşi Əməli sevir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Ibadət yetmiş qismdir. Ən üstünü halal qazancdir.

Imam Ali (salam) buyurur: Yaxşi Əməli təcili yerinə yetirməyə çalişin ki, ortaya çixan başqa bir iş sizi o Yaxşi Əməldən yayindirmasin.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Atam (salam) deyərdi: Elə ki, hansisa bir Yaxşi Əməli niyyet etdin, həmin Yaxşi Əməli yerinə yetirməyə tələs. Çünki başina nə gələcəyini bilmirsən.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Ən Yaxşi Əməl vacib əməl, ən pis əməl isə bidetdir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Ən Yaxşi Əməl aqibəti Yaxşi olan əməldir.

Imam Ali (salam) buyurur: Əməllərin ən Yaxşisi başlanğici asan, sonu ürəyə yatan və nəticəsi bəyəlinən əməldir.

Imam Kazim (salam) buyurur: Əməllərin ən Yaxşisi orta həddə olan əməldir.

Imam Ali (salam) buyurur: Yaxşi Əməlləri yerinə yetirin. Yaxşi Əməllərin heç birini kiçik sanmayin. Çünki Yaxşi Əməlin kiçiyi böyük, azi isə çoxdur.

Imam Ali (salam) buyurur: Pis əməl etdiyinə sevinən pislərin ən pisidir.

Imam Ali (salam) buyurur: Yaxşiliği tanimaq istəsən yaxşiliq et ki Yaxşiliq Əhlini taniyasan.

Imam Ali (salam) buyurur: Pisliyi tanimaq istəsən pislik et ki Şər Əhlini taniyasan.

Imam Baqir (salam) buyurur: Cennet (Allahumma inni asalukal Cennet) əhli içərisində Cennete (Allahumma inni asalukal Cennet) birinci Yaxşi Əməl Sahibləri daxil olacaq.

Imam Ali (salam) buyurur: Ən üstün əməl Allaha (Ya Rəhman Allah) xatir edilən əməldir.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Vaxtinda qilinan namaz, Ata-Anaya (Rabbi irhamhuma kama Rabbayani sağira) edilən yaxşiliq və Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) Yolunda edilən Cihad ən Yaxşi Əməldir.

Imam Ali (salam) buyurur: Ağil pis əməllərdən uzaqlaşdirar və Yaxşi Əməllərə sövq edər.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Allaha (Ya Rəhman Allah) şərik qoşanin heç bir əməli fayda verməz.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Ata-Anasina (Rabbi irhamhuma kama Rabbayani sağira) itaətsizlik edənin heç bir əməli fayda verməz.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Cihaddan qaçanin heç bir əməli fayda verməz.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) bir kimsənin birYaxşi Əməlini qəbul edərsə, o kimsəyə əzab verməz.

Imam Ali (salam) buyurur: Qəzəbin başlanğici dəlilik, sonu isə peşmançiliqdir.

Imam Baqir (salam) buyurur: Şəkk və inkar olan yerdə heç bir əməlin faydasi olmaz.

Imam Ali (salam) buyurur: Heç bir əməl yalan qədər eybəcər deyil.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) mömin qardaşina qarşi bəd niyyetde olan müsəlmanin heç bir əməlini qəbul etməz.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) mömindən soruşacaq:
- O günahi etdinmi? Bu günahi etdinmi?
- Bəli. Ya Rebbim (Ya Rəhman Allah).
Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) möminə günahlarini etiraf etdirdikcə mömin öz-özlüyündə həlak olduğunu güman edəcək.
O zaman Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) buyuracaq:
- Dünyada (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) sənin günahlarinin üstünə örtük çəkdim. Bu Gün də Mən (Ya Rəhman Allah) sənin günahlarini bağişlayiram.
Sonra möminə Yaxşi Əməlləri yazilmiş bir Kitab (Allahumma bayyiz vachi yavma tasvaddufihil vucuh va la tusavvid vachi yavma tabyazzul vucuh) veriləcək.

Imam Huseyn (salam) buyurur: Hər səhər ümmetin əməlləri Rəhim Allaha (Ya Rəhman Allah) təqdim olunur.

Imam Ali (salam) buyurur: Sağ tərəfdəki mələk Yaxşi Əməlləri, sol tərəfdəki mələk pis əməlləri yazir. Iki gündüz mələyi Insanin gündüz etdiyi əməlləri, iki gecə mələyi Insanin gecə etdiyi əməlləri qeyd edir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Mömin öz qəbirindən qalxdiqda əməli gözəl bir Suretde qarşisinda canlanar.
Mömin soruşar:
- Sən kimsən? Səni yaxşi və düzgün Insan şəklində görürəm.
- Mən sənin əməlinəm.
Sonra möminin əməli mömin üçün Cennet (Allahumma inni asalukal Cennet) bələdçisi və Cennetde (Allahumma inni asalukal Cennet) saçan Nur olar.
Kafir öz qəbirindən qalxdiqda əməli bədheybət bir şəkildə qarşisinda canlanar.
Kafir soruşar:
- Sən kimsən? Səni pis bir Insan kimi görürəm.
- Mən sənin əməlinəm.
Sonra kafirin əməli kafiri Cehenneme (Allahumma eccirni minannar) aparar.

Imam Ali (salam) buyurur: Mömin üçün ən qiymətli hədiyyə ölümdür.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Mömin pöhrəyə bənzər. Külək əsən zaman pöhrəni əyər. Külək sakitləşdiyi zaman pöhrə dikələr. Mömin də müsibətlərə məruz qalsa da əqidəsindən dönməz.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Mömini məzəmmət edəni Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) və Axirətdə (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) məzəmmət edər.

Imam Ali (salam) buyurur: Yaxşi Əməl xoşbəxtlik endirir.

Imam Həsən Askeri (salam) buyurur: Möminin zillətə sürükləyən əmələ meyl etməsi necə də acinacaqlidir.

Imam Ali (salam) buyurur: Nefsinizi Yaxşi Əməllərlə bəzəyin.

Imam Ali (salam) buyurur: Əməllər barədə Allaha (Ya Rəhman Allah) hesabat verildikdə həqiqi xoşbəxt həqiqi bədbəxtdən ayrilar.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Qiyamət Günü bir bəndə öz Yaxşi Əməllərinə sevindiyi halda Məhşərə gətirilər.
Bu zaman bir nəfər deyər:
- Ey Rebbim (Ya Rəhman Allah). Bu bəndə mənə zülm etmişdir.
Bu sözlərdən sonra Məhşərə çəkilən bəndənin savabindan götürülər və zülmə məruz qalan bəndənin savablarina qatilar. Bu minvalla Məhşərə çəkilən bəndənin zülm etdiyi insanlar bir-bir gəlib öz haqlarini alarlar. Sonda Məhşərə çəkilən bəndənin nə bir savabi nə də bir Yaxşi Əməli qalmaz. Bundan sonra öz haqqini istəyənlərin günahlarindan götürüb Məhşərə çəkilən bəndənin günahlarina cəmləyərlər.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Hər şeyi unutduracaq dərəcədə olan feqirlik gəlməzdən öncə Yaxşi Əməl etməyə tələsin.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Yolunuzu azdiracaq dərəcədə olan var-dövlət gəlməzdən öncə Yaxşi Əməl etməyə tələsin.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Qüvvənizi alacaq dərəcədə olan xəstəlik gəlməzdən öncə Yaxşi Əməl etməyə tələsin.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Düşüncənizi alacaq dərəcədə olan qocaliq gəlməzdən öncə Yaxşi Əməl etməyə tələsin.

Imam Ali (salam) boş-boş danişib, mənasiz yerə gülən bir dəstə cavanin yanindan ötdükdə buyurdu:
- Niyə Əməl Dəftərinizi bu cür işlərlə qaraldirsiniz?
-Ya Əmirəlmöminin (salam). Bunlar da yazilirmi?
Imam Ali (salam) buyurdu:
- Bəli. Hətta aldiğiniz nəfəs də Əməl Dəftərinizə yazilir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Yaxşi Əmələ çağiran və bu çağirişi qəbul edən eyni dərəcədə savab qazanir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Pis əmələ çağiran və bu çağirişi qəbul edən eyni dərəcədə günah qazanir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Sizin əməlləriniz hər gün Mənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) göstərilir. Əməlləriniz yaxşi olduqda, Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Allahdan (Ya Rəhman Allah) Yaxşi Əməllərinizin artmasini diləyirəm. Əməlləriniz pis olduqda Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Allahdan (Ya Rəhman Allah) sizin bağişlanmağinizi diləyirəm.

Imam Ali (salam) buyurur: Allaha (Ya Rəhman Allah) İtaətə sebr etmək, Allahin (Ya Rəhman Allah) Əzabina dözməkdən asandir.

Imam Ali (salam) buyurur: Zəhmət və qazancin əziyyətinə sebr etməyən yoxsulluğun əziyyətinə sebr etməlidir.

Imam Ali (salam) buyurur: Əgər sebrli olsan, İlahi Müqəddərat sənin barəndə icra olunar. Və sən savab qazanarsan. Sebirsizlik etsən İlahi Müqəddərat sənin barəndə icra olunar. Və sən günah qazanarsan.

Hezreti Isa (salam) buyurur: Istəmədiyinə sebr etməyən istəyinə çatmaz.

Imam Ali (salam) buyurur: Sebr çətin işi asan edir.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Möminin xəmiri çətinliklərə sebr etməkdən yoğrulmuşdur.

Imam Ali (salam) buyurur: Sebr nicat verməyən kimsəni sebirsizlik həlak edər.

Imam Ali (salam) buyurur: Sebrin təməli Allaha həqiqi (Ya Rəhman Allah) əminliyin olmasidir.

Imam Ali (salam) buyurur: Sebr qəlbi qüvvətləndirir.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Müsibətə sebr edən onun müsibətinə sevinən üçün bir müsibətdir.

Imam Ali (salam) buyurur: Allaha xatir (Ya Rəhman Allah) sebr edən məqsədinə çatar.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Sebr imanin tacidir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Həqiqətən də qələbə sebrle və uğurlu sonluq çətinliklə müşaiyət olunur.

Imam Ali (salam) buyurur: Qisa müddət sebr edən uzun müddət rahatliq tapar.

Imam Ali (salam) buyurur: Çətinliyə sebr edən üçün Şəhid savabi yazilar.

Imam Ali (salam) buyurur: Sebr insanin çətinlik və müsibətlə qarşilaşdiqa qəzəbini boğmasidir.

Imam Ali (salam) buyurur: Sebr iki növdür. Xoşuna gəlməyənlərə sebr etmək və xoşuna gələnlərdən özünü hifz etmək.

Imam Ali (salam) buyurur: Ən gözəl sebr heç kəsə giley və şikayət olunmadan edilən sebrdir.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Biz (salam) sebrliyik. Hərçənd Bizim (salam) ardicillarimiz Bizdən (salam) də sebirlidir. Çünki Biz (salam) bildiklərimizə sebr edirik. Ardicillarimiz isə bilmədiklərinə sebr edirlər.

Imam Zeynal Abidin (salam) ) buyurur: Möminin beş nişanəsi vardir. Xəlvətdə təqvali olmaq. Mal-dövləti az olarkən sədəqə vermək. Müsibət baş verərkən sebr etmək. Qəzəblənərkən həlim olmaq. Qorxarkən düz danişmaq.

Imam Ali (salam) buyurur: Adət Insana hakim kəsilir.

Imam Hadi (salam) buyurur: Bəla sebirli üçün bir, sebirsiz üçün ikidir.

Imam Ali (salam) buyurur: Tənbəlliyə adət edən heç vaxt xoşbəxt olmaz.

Imam Ali (salam) buyurur: Adətlərinə tabe olan yüksək məqama çatmaz.

Imam Ali (salam) buyurur: Qəzəbini cilovla ki qəzəblənmək sənin adətin olmasin.

Imam Ali (salam) buyurur: Adətdən əl çəkmək ibadətdir.

Imam Ali (salam) buyurur: Adəti tərk etmək ibadəti asanlaşdirir.

Imam Ali (salam) buyurur: Adəti tərk etməklə nefsinizi ram edin, itaətə doğru yönəldin.

Imam Ali (salam) buyurur: Nefsinizi tamah və adətlərdən çəkindirməklə tərbiyə edin.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Dinin (Allahumma inni asaluka imanan daiman) Müqəddiməsi Rəhim Allaha (Ya Rəhman Allah) xatir Dinə xatir, Peygembere (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) xatir Müsəlmanlara xatir öyüddür, nəsihətdir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Yol kənarinda oturmaqdan çəkinin. Yol kənarinda oturmaqdan çəkinmirsinizsə yolun haqqini ödəyin. Yolun haqqi gözləri haramlara yummaq, pisliklərdən çəkinmək, salami almaq, Yaxşi Əmələ dəvət etmək və pis əməldən çəkindirməkdir.

Imam Ali (salam) buyurur: Mülayim tərzdə danişmaq və salam vermək ibadətdir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Salam vermək müstehebdir. Salami almaq vacib.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Rastlaşdiğin hər bir müsəlmana salam vermək təvazökarliqdandir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Bir salamla olsa belə Sileyi-Rehmi yerinə yetirin.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Birinci salam verən təkəbbürdən uzaqdir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Bir-birinizlə qarşilaşanda salam verin. Bir-birinizdən ayrilanda məğfirət diləyin.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Allahin (Ya Rəhman Allah) Nəzərində və RasulAllahin (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Nəzərində ən əziz olan salami birinci verəndir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Kiçik böyüyə salam versin. Bir nəfər iki nəfərə, sayi az olanlar sayi çox olanlara, yol gedən dayanana, ayaq üstə duran oturana salam versin.

Imam Ali (salam) buyurur: Salam vermək gözəl əxlaqdan irəli gəlir.

Imam Sadiq (salam) buyurur: "As Salamu Aleykum" deyən kimsə on savab qazanir. "As Salamu Aleykum ve Rehmetullahi" deyən kimsə iyirmi savab qazanir. "As Salamu Aleykum ve Rehmetullahi ve Berekatuh" deyən kimsə otuz savab qazanir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Sözünüzə salamla başlayin. Hər kəs sizinlə salamsiz söhbətə başlasa, o kəslə söhbət etməyin.

Imam Baqir (salam) buyurur: Namaz qilana (namaz vaxti) salam verməyin. Çünki namaz qilan salamin cavabini verə bilmir. Hərçənd müsəlmana salam vermək mustehebbdir. Salami almaq isə vacib.

Imam Rza (salam) buyurur: Kim kasib müsəlmanla qarşilaşdiqda ona varli ilə görüşdükdə verdiyi salamdan fərqli salam verərsə, Qiyamət Günündə Rəhim Allahin (Ya Rəhman Allah) Qəzəbinə düçar olacaq.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Salam verin. Qohumlarinizla qohumluq əlaqələrini bərqarar edin. Camaat yatmiş olduğu halda Gecə Namazi qilin. Təam verin. Danişiğinizi gözəl edin ki Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhlindən olasiniz.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Hər kəs bir möminə əziyyət versə, şübhəsiz ki Mənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) əziyyət vermişdir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Özün üçün istədiyini hami üçün istə ki möminlərdən sayilasan.

Imam Ali (salam) buyurur: Bir kimsə mömin qardaşinin çətinliyə düşdüyünü bilsə dərhal o möminin köməyinə tələssin. Macal verməsin ki mömin öz diləyini dilə gətirsin.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Hər kimsə bir möminin malini nahaq yerə qəsb etsə, tövbə etməyib, mali sahibinə qaytarmayinca, Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) o kimsədən razi olmaz. Gözəl və saleh əməllərini qəbul etməz.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Dörd səciyyəvi cəhət Peyğəmbərlərin (salam) əxlaqindandir. Yaxşiliq etmək. Səxavət göstərmək. Çətinlikdə sebr etmək. Mömini haqqina çatdirmaq üçün tədbir tökmək.

Imam Ali (salam) buyurur: Allahin (Ya Rəhman Allah) Mərəhməti olsun o kəsə ki, haqqi dirçəldir. Batili aradan aparir. Zülmü qəbul etmir. Və ədaləti bərqərar edir.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Rəhim Allaha (Ya Rəhman Allah) möminin haqqini əda etməkdən fəzilətli bir Yolla ibadət olunmaz.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Möminin şərəfi Gecə Namazi qilmaq, izzəti başqalarindan ehtiyacsiz olmaqdir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Bir kimsə möminə kömək etsə, Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) o kimsənin yetmiş üç çətinliyini aradan qaldirar. Bir Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) çətinliyini və yetmiş iki Axirət (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) çətinliyini.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Bir kimsə borc istəyən müsəlman qardaşina borc verməsə, Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) ehsan sahibinə mükafat verəcəyi gün həmin kimsəni Cennetden (Allahumma inni assalukal Cennet) məhrum edər.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Yaxşi əməlinə sevinib, pis əməlindən narahat olan mömindir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Mömin möminin aynasidir. Mömin möminin qardaşidir. Mömin möminin ehtiyacini ödəyər. Mömin qaib olsa digər mömin onun işlərinə göz yetirər. Irsini, malini, şərəfini qoruyar.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Bir kimsə öz mömin qardaşinin bir Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) qəm-qüssəsini aradan aparsa, Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) həmin kimsənin Qiyamət qəm-qüssəsindən birini aradan aparar.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Mömin agillidir. Mömin geniş anlayişlidir. Mömin sebrlidir. Mömin həlim xasiyyətlidir. Mömin səxavətlidir.

Imam Kazim (salam) buyurur: Mömin tərəzinin iki gözü kimidir. Imani artdiqca bəlasi da artar.

Imam Hesen Askeri (salam) buyurur: Möminin zillətə sürükləyən əmələ meyl etməsi necə də acinacaqlidir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Mömin hamidan çox zəhmət çəkər. Çünki mömin həm Axirət (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) həm də Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) işləri ilə üçün çalişir.

Imam Baqir (salam) buyurur: Vacibdir ki mömin möminin yetmiş böyük günahini (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) gizlətsin.

Imam Ali (salam) buyurur: Mömin onunla insafsiz rəftar edənlə də insafla davranar.

Imam Ali (salam) buyurur: Xəyanətlərin ən qəbahətlisi möminin gizli sirlərini faş etməkdir.

Imam Ali (salam) buyurur: Allah (Ya Rəhman Allah) Dərgahinda ən sevimli əməllərdən biri də mömini sevindirmək, mömin ac olarsa onu doyurmaq, möminin qəm-qüssəsini dağitmaq və möminin borcunu ödəməkdir.

Imam Kazim (salam) buyurur: Mömin qardaşini müttəhim edən kəs məlundur. Mömin qardaşini aldadan kəs məlundur. Mömin qardaşina nəsihət verməyən kəs məlundur. Mömin qardaşinin qeybətini edən kəs məlundur.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Ey mömini məmnun və məsud edən! Yalniz mömini məmnun və məsud etdiyini zənn etmə. Bil ki bu əməlinlə sən RasulAllahi (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) və Bizi (salam) məmnun və məsud edirsən.

Imam Ali (salam) buyurur: Gözəl xasiyyət gözəl dostdur.

Imam Saccad (salam) buyurur: Dostunun haqqi onunla mehriban və insafla rəftar etməyindir. Eləcə də dostun sənə hörmət etdiyi qədər sən də dostuna hörmət etməlisən. Heç bir bəxşişdə dostunun səni qabaqlamasina imkan vermə. Əgər qabaqlasa bu yaxşiliğinin əvəzini qaytar. Dostun səni sevdiyi qədər, sən də onu sev. Əgər bir günah (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) etməyi qərara alsa, dostunu günahdan (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) çəkindir. Dostun üçün məhəbbət mənşəyi ol. Dostunun əzabina bais olma.

Imam Ali (salam) buyurur: Rəhim Allaha (Ya Rəhman Allah) Itaət Yolunda sənə köməklik edən kəs sənin ən yaxşi dostundur.

Imam Hesen Askeri (salam) buyurur: Dostlarinin ən yaxşisi etdiyin xətalarini unudub, etdiyin yaxşiliği yadda saxlayandir.

Imam Ali (salam) buyurur: Dost - yaxinlarin ən yaxinidir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Ən yaxşi dostun səninlə uyğunsuzluğu az və uyğunluğu çox olandir.

Imam Ali (salam) buyurur: Fasiqlə dostluq etmə. Çünki pislik pisliyə tərəf çəkər.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Insan öz dostunun dinindədir. O səbəbdən kiminlə dostluq etdiyinizin fərqində olun.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Mənim (salam) ən sevimli və ən yaxşi dostum eyiblərimi Mənə (salam) söyləyəndir.

Imam Ali (salam) buyurur: Nadan adamla dostluq əziyyət və çətinlikdir.

Imam Ali (salam) buyurur: Xəsislik ardir. Qorxaqliq nöqsandir. Sebr şücaətdir. Zahidlik sərvətdir.

Imam Ali (salam) buyurur: Nefsinle mübarizədə sənə yardimçi olmayan dostun sənin üçün ağir yükdür.

Imam Sadiq (salam) buyurur: O kəslə dostluq et ki onunla zinət taparsan.

Imam Ali (salam) buyurur: Səni Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) çağiran ve Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) çatmaq üçün sənə yardimçi olan kəs ən qayğikeş dostundur.

Imam Huseyn (salam) buyurur: Fisq-fücur əhli ilə yoldaşliq edən kimsəyə qarşi sui-zənn yaranir.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Təmiz nefsli saf niyyetli Insanla dostluq etməyə çaliş.

Imam Ali (salam) buyurur: Həqiqətən də müsəlmanin üç dostu var. O dostlardan biri deyir ki, mən həm sağliğinda, həm də öləndən sonra səninlə dostam. Həmin dost hər kəsin Əməlidir. O dostlardan digəri deyir ki, mən qəbirə qədər sənin dostunam. Sonra səni tərk edəcəyəm. Həmin dost hər kəsin Övladidir. O dostlardan sonuncusu deyir ki, mən səninlə ölənə qədər dostam. Həmin dost hər kəsin Dövlətidir. Ölən kimi varislərin ixtiyarina keçir.

Imam Ali (salam) buyurur: Dostu olmayanin ehtiyyat azuqəsi olmaz.

Imam Ali (salm) buyurur: Qətiyyən bütün işlərin ehli-ayalin üçün çalişmaq olmasin. Əgər ehli-ayalin Allahin (Ya Rəhman Allah) dosltaridirsa Allah (Ya Rəhman Allah) dostlarini tək qoymaz. Yox əqər Allahin (Ya Rəhman Allah) düsmənləridirsə niyə Allahin (Ya Rəhman Allah) düsmənləri üçün bu qədər çalisirsan?!

Imam Sadiq (salam) buyurur: Düz əməllər edən və düz danişan kəslə dostluq et. Və səy et ki o dostundan çoxlu mərifət kəsb edəsən. O cür dost sənin rifahda yaşadiğin zaman arxa-dayağin, müsibət zamani isə köməyin olar.

Imam Ali (salam) buyurur: Insanlarin ən acizi dost qazanmaqda aciz olandir. Ondan da acizi tapdiği dostu itirəndir.

Imam Saccad (salam) buyurur: Günahkarla (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) dost olmaqdan, zalima yardimçi olmaqdan uzaq ol.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Elm (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) Sahiblərindən soruşun. Hikmət (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) Sahibləri ilə həmsöhbət olun. Fəqirlərlə yoldaşliq edin.

Imam Saccad (salam) buyurur: Yalançilarla yoldaşliq etmə. Çünki onlar ilğim kimidir. Yaxini uzaq, uzaği isə yaxin göstərər. Fasiqlə yoldaşliq etmə. Çünki o səni bir tikə çörəyə, yaxud ondan da az qiymətə satar. Paxilla yoldaşliq etmə. Çünki ehtiyacli olduğun vaxtda səni maldan məhrum edər. Axmaqla yoldaşliq etmə. Çünki o sənə xeyir yetirmək istəyər, amma nadanliq ucbatindan zərər yetirər. Qohum-əqrəbasi ilə əlaqələrini kəsənlə yoldaşliq etmə. Çünki Mən (salam) Rəhim Allahin (Ya Rəhman Allah) Kitabinda (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) onu üç yerdə lənətlənmiş gördüm.

Imam Hesen Askeri (salam) buyurur: Dostuna xəlvətdə nəsihət verən dostunu zinətləndirir.

Imam Hesen Askeri (salam) buyurur: Dostuna aşkarda nəsihət verən dostunu xəcil edir.

Imam Riza (salam) buyurur: Bizi (salam) ziyarət edə bilməyənlər Saleh Dostlarimizi ziyarət etsinlər. O zaman onlara Bizi (salam) ziyarət edənin savabi verilər.

Imam Baqir (salam) buyurur: Hər kəs Rəhim Allaha (salam) itaət etsə Bizim (salam) Dostumuzdur. Hər kəs Uca (salam) Allaha asi olsa Bizim (salam) düşmənimizdir.

Imam Baqir (salam) buyurur: Bizim (salam) Dostluğumuza ancaq əməl və teqva ilə çatmaq olar.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Qocalanadək cavanliğindan bəhrələn.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Xəstələnənədək sağlamliğindan bəhrələn.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Kasiblayanadək var-dövlətindən bəhrələn.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Məşğul olanadək boş vaxtindan bəhrələn.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Ölənədək həyatindan bəhrələn.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Öz dilini saxlamayan imani dadmaz.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: O əməli ki istəmirsən camaat görsün xəlvətdə də o əməli etmə.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Heç bir işi sabaha saxlama. Hər günün öz işi var.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) Vəlilərinin (salam) təbiətinin xəmirini səxavətdən yoğurmuşdir.

Imam Ali (salam) buyurur: Səxavət məhəbbət toxumu səpir.

Imam Ali (salam) buyurur: Səxavət məhəbbət gətirər, əxlaqi və xasiyyəti bəzər.

Imam Ali (salam) buyurur: Səxavət müdrikliyin meyvəsidir. Qənaət şərəfin dəlilidir.

Imam Ali (salam) buyurur: Səxavət Rəhim Allaha (Ya Rəhman Allah) və insanlara yaxinlaşmağin vasitəsidir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Hər kim ölümündən bir il əvvəl tövbə еtsə Uca Аllаh (Ya Rəhman Allah) оnun tövbəsini qəbul еdər. Bir il çохdur. Əgər bir аy qаbаq tövbə еtsə Uca Аllаh (Ya Rəhman Allah) оnu bаğişlаr. Bir аy dа çохdur. Hər kim bir həftə əvvəl tövbə еtsə Uca Аllаh (Ya Rəhman Allah) оnun tövbəsini qəbul еdər. Bir həftə də çохdur. Hər kim bir gün qаbаq tövbə еtsə Uca Аllаh (Ya Rəhman Allah) оnun tövbəsini qəbul еdər.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Bir müsəlman öldükdə ən yaxin qonşularindan dörd nəfər onun xeyrinə şahidlik etsə Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) buyurar:
- Mən (Ya Rəhman Allah) onlarin bildiklərini qəbul etdim. Və onlarin bilmədiklərini də bağişladim.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) istər ki bəndələri Onun (Ya Rəhman Allah) nemətlərini iqrar etsinlər. Və Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) o nemətləri artirsin. Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) istər ki bəndələri öz günahlarini (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) etiraf etsinlər. Və Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) o günahlari (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) bağişlasin.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Tövbə edən sanki heç günah (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) etməyib.

Imam Huseyn (salam) buyurur: Etdiyi günahin (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) cəzasini yaddan çixardanlardan olma.

Imam Ali (salam) buyurur: Günah (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) etməmək tövbə etməkdən asandir.

Imam Ali (salam) buyurur: Şeytan (Auzu billahi minaş şaitanir racim) onlari azğinliq atina mindirərək mənasiz sözləri nəzərlərində bəzəkli göstərdi. Onlarin işləri şeytanin (Auzu billahi minaş şaitanir racim) öz qüdrətində şərik edib onun dili ilə öz səhv və batil sözlərini dediyi bir kimsənin işi kimi idi.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Tövbə edən etdiyi günahi (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) təkrarlamamalidir.

Imam Ali (salam) buyurur: Fitnə-fəsad törəndiyi zaman minilməyən və südü sağilmayan dəvə kimi ol.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Az günah (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) edən rahat can verər.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Günah (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) edənə sübhdən gecəyə qədər möhlət verilir. Əgər tövbə edərsə etdiyi günah (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) hesaba alinmaz.

Imam Ali (salam) buyurur: Tövbə ilə özünüzü ətirləyin ki günahlarin (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) pis qoxusu sizi rüsvay etməsin.

Imam Ali (salam) buyurur: Allah (Ya Rəhman Allah) Nəzərində ən ağir günah (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) günahkarin öz günahini (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) yüngül saymasidir.

Imam Ali (salam) buyurur: Ən fəzilətli Cihad nəfsə qarşi aparilan Cihaddir.

Imam Ali (salam) buyurur: Mənim (salam) səkkiz tələbkаrim var. Uca Аllаh (Ya Rəhman Allah) Məndən (salam) vаcibləri tələb еdir. RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Məndən (salam) sünnəyə əməl еtməyi tələb еdir. Mələklər dоğru dаnişmаğimi tələb еdir. Ölüm Mələyi Ruhumu (salam) tələb еdir. Аilə хərclərinin ödənməsini tələb еdir. Şеytаn (Auzu billahi minaş şaitanir racim) günаh etməyimi tələb еdir. Nəfsi-əmmаrə şəhvət tələb еdir. Dünyа (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) məhəbbətini tələb еdir.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Ən böyük günah (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) Rəhim Allaha (Ya Rəhman Allah) şərik qoşmaqdir. Necə ki Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) buyurur: Allaha şərik qoşan kəs, əlbəttə, böyük günah etmiş olur. ("Nisa" Suresi, 48).

Imam Sadiq (salam) buyurur: Rəhim Allahin (Ya Rəhman Allah) Rəhmətindən ümidsiz olmaq böyük günahdir (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni).

Imam Sadiq (salam) buyurur: Ata-Ananin (Rebbenağfirlii ve li vaalideyye ve lil muminine yevme yekumul hisaab) üzünə ağ olmaq böyük günahdir (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni).

Imam Sadiq (salam) buyurur: Yaxin qohum-əqrəba ilə rabitəni kəsmək böyük günahdir (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni).

Imam Sadiq (salam) buyurur: Yalandan şəhadət vermək böyük günahdir (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni).

Imam Sadiq (salam) buyurur: Sehr və cadu etmək böyük günahdir (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni).

Imam Sadiq (salam) buyurur: Yetimlərin malini yemək böyük günahdir (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni).

Imam Ali (salam) buyurur: Nemətin bir hissəsi sizə çatdiqda az şükr (Allahumme eğinniiy ala zikrike ve şukrike ve husni ibadetik) etməklə o nemətin qalan hissəsini özünüzdən uzaqlaşdirmayin.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Vacib olan zəkati verməmək böyük günahdir (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni).

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Unutmayin! Yandirdiğiniz canlar qədər caniniz yanacaq. Və üzdüyünüz qədər üzüləcəksiniz.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Rəhim Allaha (Ya Rəhman Allah) Hüsni-Zənn budur ki Rəhim Allahdan (Ya Rəhman Allah) başqa heç kəsə ümidvar olmayasan. Və günahlarindan (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) başqa heç nədən qorxmayasan.

Imam Ali (salam) buyurur: Qəsdən günah (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) edən bağişlanmağa layiq deyildir.

Imam Ali (salam) buyurur: Bağişlanan günahlar (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) o günahlardir ki Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) Dünyada (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) həmin günahlar (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) üçün cəza tədbirləri müəyyən edib.

Imam Ali (salam) buyurur: Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) günahkar (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) üçün Tövbə Qapisini açiq qoyub. Günahkar (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) hər bir zaman tövbə edib Rəhim Allahin (Ya Rəhman Allah) Dərgahina üz tuta bilər.

Imam Ali (salam) buyurur: Tövbə etmək qəlbləri paklayir.

Imam Kazim (salam) buyurur: Nəfsini faydasiz həvəslərdən qoru.

Imam Ali (salam) buyurur: Bəziləri Rəhim Allaha (Ya Rəhman Allah) savaba xatir ibadət edər. Bu ibadət tacirlərin ibadətidir. Digərləri Rəhim Allaha (Ya Rəhman Allah) qorxusundan ibadət edər. Bu ibadət kölələrin ibadətidir. Bir bolüm isə Rəhim Allaha (Ya Rəhman Allah) şükr etmək üçün ibadət edər. Bu ibadət azad insanlarin ibadətidir.

Imam Ali (salam) buyurur: Vacibata zərər verən müstəhəblərlə yaxin getmə.

Imam Ali (salam) buyurur: Məxluqa itaət Xaliqə (Ya Rəhman Allah) üsyan deməkdir.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Başqasinin sirri üzərindən pərdəni götürənin öz evinin sirləri açilar.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Sənə zülm edənə belə zülm etmə.

Imam Hesen (salam) buyurur: Zarafat kişinin zəhmini azaldir.

Imam Ali (salam) buyurur: Qeybətə qulaq asan qeybət edən kimidir.

Imam Ali (salam) buyurur: Ləzzətlərin gedəcəyi və günahlarin (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) qalacağini unutma.

Imam Ali (salam) buyurur: Dini Hökmləri bilmədən ticarət edən sələmə düçar olar.

Imam Ali (salam) buyurur: Insan öz günahlarindan (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) qorxmalidir.

Imam Ali (salam) buyurur: Allahdan (Ya Rəhman Allah) həya etmək günahlarin (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) qarşisini kəsir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Yaxşi iş gördükdə sevinən, pis iş gördükdə istiğfar edən, nemət veriləndə şükr (Allahumme eğinniiy ala zikrike ve şukrike ve husni ibadetik) edən çətinliyə düşdükdə sebr edən və qəzəbləndikdə güzəştə gedən ən yaxşi bəndədir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Xəta və günahin (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) kiçikliyinə deyil, kimin qarşisinda xəta və günah (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) etdiyinə bax!

Imam Ali (salam) buyurur: Günah (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) edərkən Rəhim Allahin (Ya Rəhman Allah) Məqami sənin nəzərində necədirsə, sənin də məqamin Rəhim Allahin (Ya Rəhman Allah) Nəzərində elədir.

Imam Baqir (salam) buyurur: Sileyi-Rəhm əməlləri xalis edir, mal-dövləti çoxaldir, bəlani uzaqlaşdirir, haqq-hesabi asan edir və ömrü uzadir.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Məgər bilmirsiniz ki, sizin Əməl Dəftərləriniz RasulAllaha (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) göstərilir? Əməl Dəftərlərinizdə pis əməl gördükdə, RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) narahat olur. Pis əməllərinizlə RasulAllahi (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) narahat etməyin. Yaxşi əməllərinizlə RasulAllahi (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sevindirin.

Imam Ali (salam) buyurur: Qəlbin qəsavət bağlamasinin səbəbi göz yaşinin qurumasidir. Göz yaşinin qurumasinin səbəbi günahin (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) çoxluğudur.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Ruzi və hacət ardinca sübh tezdən gedin.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Sizlərdən Sirat (Allahhumma sabbit qadamayya ala siratikal mustaqim) üzərində ən sabit qədəmliniz, Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Ehli-Beytime (salam) daha çox məhəbbəti olaninizdir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Dəstamazi kamil şəkildə al ki Siratdan (Allahhumma sabbit qadamayya ala siratikal mustaqim) bulud kimi keçəsən.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Sirat (Allahhumma sabbit qadamayya ala siratikal mustaqim) tükdən nazik, qilincdan itidir.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Cehennem (Allahumma eccirni minannar) üzərində olan Sirat Körpüsü bir pusqudur. Sirat (Allahhumma sabbit qadamayya ala siratikal mustaqim) Körpüsündən boynunda hətta bir mezleme olan kəs də keçə bilməyəcək.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Insanlar Sirat (Allahhumma sabbit qadamayya ala siratikal mustaqim) Körpüsündən keçməklərinə görə bir neçə dəstəyə bölünərlər. Bəziləri ildirim sürətilə Sirat (Allahhumma sabbit qadamayya ala siratikal mustaqim) Körpüsündən keçər. Bəziləri çapar kimi Sirat (Allahhumma sabbit qadamayya ala siratikal mustaqim) Körpüsündən keçər. Bəziləri sürünə-sürünə Sirat (Allahhumma sabbit qadamayya ala siratikal mustaqim) Körpüsündən keçər. Bəziləri Sirat (Allahhumma sabbit qadamayya ala siratikal mustaqim) Körpüsündən asilaraq, bədənlərinin bir hissəsini od bürürmüş halda Sirat (Allahhumma sabbit qadamayya ala siratikal mustaqim) Körpüsündən keçər.

Imam Ali (salam) buyurur: Rəhim Allahin (Ya Rəhman Allah) itaətinə sebr etmək, Rəhim Allahin (Ya Rəhman Allah) əzabina dözməkdən asandir.

Imam Ali (salam) buyurur: Günahda (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) israr etmək böyük günahdir (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni).

Imam Saccad (salam) buyurur: Allahim (Ya Rəhman Allah). Günahlara (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) israr etməkdən və günahlari (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) yüngül saymaqdan Sənə (Ya Rəhman Allah) pənah gətirirəm.

Imam Baqir (salam) buyurur: Tövbəni təxirə salmaq tövbəni təxirə salanin boğulacaği bir dənizə bənzər.

Imam Baqir (salam) buyurur: Günahdan (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) ləzzət alan xar və zəlil olar.

Imam Saccad (salam) buyurur: Günah (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) edən zaman şadlanmaq günah (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) etməkdən pisdir.

Imam Ali (salam) buyurur: Tövbəni təxirə salanin Dini (Allahumma inni asaluka imanan daiman) yoxdur.

Imam Ali (salam) buyurur: Uzun-uzadi arzularinla tövbəni təxirə salma.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Günah (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) etdikdən sonra tövbə edən sanki heç günah (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) etməyib.

RasulAllahdan (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) soruşdular:
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). Nədən bəzən kahinlərin söylədikləri düz olur?
RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurdu:
- Həmin kəlmələr cinlərdəndir. Cinlər o kəlmələri oğurlayaraq vəlisinin qulağina toyuğun qaqqildadiği kimi qaqqildayirlar.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) Mənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) vəhy etdi ki, bir-birinizə qarşi təvazökar olun, bir-birinizə təcavüz etməyin və bir-birinizin yaninda lovğalanmayin.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Söyüşən iki nəfər, bir-birini təqsirləndirən və bir-birinə yalan söyləyən iki şeytandir (Auzu billahi minaş şaitanir racim).

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Zənnə qapilmaqdan çəkinin!

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Cəsusluq etməyin. Bir-birinizlə rəqabət aparmayin. Bir-birinizə arxa çevirməyin. Bir-birinizə həsəd aparmayin. Br-birinizə nifrət etməyin. Ey Allahin (Ya Rəhman Allah) Qullari! Qardaş olun!

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Həya ancaq xeyir gətirir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Utanmirsansa, istədiyini et.

Imam Baqir (salam) buyurur: Bu günü qənimət bil. Sabaha kimi qalib-qalmayacağin bəlli deyil.

Imam Ali (salam) buyurur: Dünyanin (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) şirinliyi Axirət (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) aciliğidir. Dünyanin (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) aciliği Axirət (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) şirinliyidir.

Imam Hesen (salam) buyurur: Bir kimsənin düşüncə sahibi olub-olmadiği qəzəbləndiyi vaxt bəlli olur.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Çox gülmək qəlbi öldürür.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Bir kimsənin üzünə tərif demək o kimsəni qətlə yetirmək kimidir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Rəhim Allahin (Ya Rəhman Allah) insanlara zahiri və batini iki höccəti vardir. Zahiri Höccət Rasullar (salam) Peyğəmbərlər (salam) və Imamlardir (salam). Batini Höccət isə ağildir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Çox yemək qəlbdə qəsavət yaradir.

Imam Ali (salam) buyurur: Nadanliq kimi yoxsulluq yoxdur.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Düşünmək ibadətdir. Məsləhət köməkdir.

Imam Ali (salam) buyurur: Təəccüb edirəm o kimsəyə ki malik olmadiği xüsusiyyətə görə tərif edildikdə sevinir.

Imam Ali (salam) buyurur: Təəccüb edirəm o kimsəyə ki malik olduği xüsusiyyətə görə tənqid edildikdə qəzəblənir.

Imam Ali (salam) buyurur: Insanlarin ən pisi başqasinda eyib axtarib öz eyibini görməyəndir.

Imam Ali (salam) buyurur: Insanlarin ən pisi başqalarinin səhvini bağişlamayan və eyiblərini örtməyən kəsdir.

Imam Ali (salam) buyurur: Qeybəti dinləyən kimsə qeybət edənlə şərikdir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Müsəlmanlarin eybini aramayin.

Imam Ali (salam) buyurur: Işi sonraya saxlamaq tənbəllik əlamətidir.

Imam Hesen (salam) buyurur: Mömin Dünyadan (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) Axirəti (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) kafir isə bəhrəsi üçün istifadə edər.

Imam Hesen Askeri (salam) buyurur: Bütün pisliklər bir evdə toplanib. O evin açari yalandir.

Imam Ali (salam) buyurur: Yaxşi və yumşaq davranişla islah olmayani yaxşi cəzalar islah edər.

Imam Baqir (salam) buyurur: Sənə zülm edəni bağişla. Dostluğu kəsənlə dostluğu bərpa et. Cahil adamla dözümlü davran.

Imam Riza (salam) buyurur: Sükut hikmət qapisidir.

Imam Hesen Askeri (salam) buyurur: Batil miniyinə minən peşmançilq evində enər.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Ticarət edən kəs beş xislətdən qorunmali və ya alveri tərk etməlidir. Riba. And içmək. Eybi gizlətmək. Satanda tərifləmək. Alanda pisləmək.

Imam Kazim (salam) buyurur: Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) mali dəniz suyuna bənzər. Susamiş kimsə həmin sudan içdikcə susuzluğu artar.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Qohumlarin səninlə əlaqəni kəssə də, sən qohumlarinla əlaqəni kəsmə.

Imam Ali (salam) buyurur: Hər kəs nəfsində cürbəcür yeməklər sevgisi əksə, cürbəcür xəstəliklər meyvəsi dərəcəkdir.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Pis xasiyyətli adam özü özünə əzab verir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Ummetimin kişilərinə ipək paltar geyinmək və qizil taxmaq haram, qadinlarina isə halal buyrulmuşdur.

Imam Ali (salam) buyurur: Başqalarina eyib bildiyini özünə də eyib bil.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Aza qane olsan ehtiyacsiz olarsan. Paxilliq etməsən rahatliq taparsan.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Yetimlərin və qadinlarin haqqina məxsusi diqqət yetirin.

Imam Ali (salam) buyurur: Haqq ilə batil arasindaki məsafə dörd barmaqdir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Ən pak qazanc əlin zəhməti ilə əldə olunan qazancdir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Qeybət edən və qeybətə qulaq asan eyni dərəcədə günah (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) qazanir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Bütün insanlar imtahana çəkilir. Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) ummetimin imtahani var-dövlətdir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Riyakarin üç əlaməti var. Yalan danişir. Vədinə əməl etmir. Əmanətə xəyanət edir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Hər kəs ruzisinin bol, ömrünün uzun olmasini istəyirsə, gərəkdir öz qohum-əqrəbasi ilə six əlaqə yaratsin.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Hecc zamani çəkilən xərclərə Cihad zamani çəkilən xərclər kimi yeddi yüz dəfə çox savab verilir.

Imam Ali (salam) buyurur: Həyat ölümə necə də yaxindir!

Imam Ali (salam) buyurur: Xoş xasiyyət ruzini artirir.

Imam Baqir (salam) buyurur: Başqalarinin haqqinda öz haqqinizda deyilməsini istədiyiniz sözləri danişin.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Qeybət Dini (Allahumma inni asaluka imanan daiman) puç edir.

Imam Hesen (salam) buyurur: Qeybət korlanmiş ətin vücuda vurduğu ziyandan çox ziyan vurur.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Qeybəti tərk etmək Allah (Ya Rəhman Allah) Nəzərində on min ruket nafile namazdan əzizdir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Batini zahirinə müxalif olan kəs münafiqdir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Çox danişmaği tərk et.

Imam Ali (salam) buyurur: Zarafatlaşmaq kişinin abrini və heybətini aparir.

Imam Saccad (salam) buyurur: Istər kiçik olsun, istər böyük, istər ciddi olsun, istər də zarafatla yalan danişmaqdan çəkin. Həqiqətən də kiçik yalan danişan böyük yalana cəsarətlənir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Iki günü bir-birindən fərqlənməyən kəs zərərdədir.

Imam Saccad (salam) buyurur: Tamah yolunu seçən kəs özünü kiçiltdi. Çətinliyini bildirən kəs zillətə boyun əydi. Dilini özünə hakim edən kəs özünü qiymətdən saldi.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Imanini xalis et ki az ibadət də sənə kifayət etsin.

Imam Huseyn (salam) buyurur: Səni peşman edən və üzr istəməyə məcbur edən sözləri deməkdən çəkin.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Sənə etibar edənə sən də etibar et. Səni aldadani sən aldatma.

Imam Hesen Askeri (salam) buyurur: Şöhrət və rəyasət istəyi Insani məhv edir.

Imam Ali (salam) buyurur: Vəfa etməkdə acizsənsə vəd vermə.

Imam Ali (salam) buyurur: Qədər qapqaranliq bir Yoldur. O Yolla getməyin. Qədər çox dərin bir dənizdir. O dənizə baş vurmayin.

Imam Ali (salam) buyurur: Iman - könüllə tanimaq dillə iqrar etmək əza ilə xidmətdə dayanmaq deməkdir.

Imam Hadi (salam) buyurur: Bəla sebirli kəs üçün bir sebirsiz kəs üçün ikidir.

Imam Ali (salam) buyurur: Fürsət tez gedər və gec qayidar.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Zülm etmə və zülmə zülmlə cavab vermə.

Imam Hesen Askeri (salam) buyurur: Müsibət görmüş Insanin yaninda şadlanmaq ədəbsizlikdir.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Qəzəb bütün pislik və şərlərin açaridir.

Imam Ali (salam) buyurur: Məşvərət edən xəta etməz.

Imam Huseyn (salam) buyurur: Üzr istəməli olacağin işdən uzaq ol. Çünki momin nə pis iş görər, nə də üzr istər.

Imam Hesen Əskəri (salam) buyurur: Ehtiyatin bir həddi vardir ki onu aşdiqda qorxaqliğa çevrilir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Əgər Adem Övladinin qizildan iki çayi olsa belə, üçüncü çayin arzusunda olar. Adəm Övladinin batinini torpaqdan başqa heç nə doydura bilməz.

Imam Hesen (salam) buyurur: Insan qisa zaman kəşiyində və sayli günlərdə yaşayir.

Imam Hesen Askeri (salam) buyurur: Ədəbli olmaq istəyirsənsə başqasinda bəyənmədiklərini özündən uzaqlaşdir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Bir kəs vəfat etdikdən sonra onu rahat buraxin və onun haqqinda pis danişmayin.

Imam Baqir (salam) buyurur: Səni tərifləsələr sevinmə.

Imam Ali (salam) buyurur: Yuxunu qəbrin, arzulari Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) tərifi Mizanin, rahatliği Siratin (Allahhumma sabbit qadamayya ala siratikal mustaqim) ixtiyarina buraxin.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Fürsəti əldən verən qəm-qüssəyə düçar olar.

Imam Baqir (salam) buyurur: Hikməti hətta hikmətə əməl etməyəndən də öyrənin.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Qiyamət Günü möminin Əməl Tərəzisinə xoş xasiyyətdən ağir heç nə qoyulmayacaq.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Müsəlmanlarin işinə yaramayan müsəlman deyildir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Adem Övladinin xətalarinin çoxu dilinin ucbatindandir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Istər ciddi istər zarafatyana yalanlari tərk etməyən imani dadmaz.

Imam Ali (salam) buyurur: Nə qədər çoxdur ibrət dərsləri, nə qədər azdir ibrət alan.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Müsəlmanlara qarşi hiylə edən Bizdən (salam) deyildir.

Imam Baqir (salam) buyurur: Sənin üçün fürsət yarandiqda səhlankarliq etmə.

Imam Ali (salam) buyurur: Evdən çixan zibili gecə çaği evdə saxlamayin. Çünkü şeytanlar (Auzu billahi minaş şaitanir racim) orada məskən salir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Sirkə bali məhv etdiyi kimi qəzəb də imani məhv edir.

Imam Ali (salam) buyurur: Insanlar ağaclar kimidir. Hamisi bir sudan içər, amma meyvələri bir-birindən fərqlənər.

Imam Ali (salam) buyurur: Hikmətlə şəhvət bir qəlbə siğmaz.

Imam Ali (salam) buyurur: Hər kim öz Din Qardaşinin əqidəsinin düzgünlüyünə etimad bəsləyirsə O Qardaşi barəsində danişilanlara əhəmiyyət verməsin.

Imam Ali (salam) buyurur: Kişi öz dilinin altinda gizlənmişdir.

Imam Riza (salam) buyurur: Qohumluq əlaqəsini bir içim su ilə də olsa möhkəmləndir.

Imam Hadi (salam) buyurur: Öz dəyərini anlamayan Insanin şərindən qorun.

Imam Ali (salam) buyurur: Yoxsul öz Vətənində də qəribdir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Ibadətin birinci mərhələsi yersiz danişmamaqdir.

Imam Hesen (salam) buyurur: Ağli (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) olmayanin ədəbi İradəsi (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) olmayanin igidliyi Dini (Allahumma inni asaluka imanan daiman) olmayanin abir-həyasi olmaz.

Imam Ali (salam) buyurur: Xoş o kəsin halina ki arzulari qisadir və ömrünü qənimət sayir.

Hezreti Loğman (salam) buyurur: Hər bir əməli - Yaxşi Əməli, ya pis əməli, xardal toxumu boyda, ən möhkəm və gizli yerdə, ən uca göylərdə və ya Yerin dərin qatlarinda olsa belə, Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) Məhşər Günü Ədalət Tərəzisində çəkəcək.

Hezreti Loğman (salam) buyurur: Namazi yaxşi və mükəmməl qaydada qil. Namaz bəndə ilə Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) arasinda bir əlaqədir. Namaz Insani yaramaz işlərdən çəkindirən bir vasitədir.

Hezreti Loğman (salam) buyurur: Naqis adamlari tərbiyə etməyə çaliş. Xalqa nefsini, ruhunu təmizləməkdə yol göstər.

Hezreti Loğman (salam) buyurur: Camaatin dərdinə öz sebrinle yardimçi ol. Camaatla dikbaş davranma. Camaatdan üz döndərmə.

Hezreti Loğman (salam) buyurur: Təkəbbürlə, lovğaliqla yol getmə. Çünki Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) özündən razi olanlari sevmir. Qədəmlərini təbiətinə uyğun at. Sünilikdən çəkin. Nə zülmkarlar kimi yeri, nə də yaziqlar kimi ayağini sürüklə.

Hezreti Loğman (salam) buyurur: Ahəstə və mülayim daniş. Çünki söhbət əsnasinda qişqirmaq ədəb qaydalarindan uzaqdir. Yadinda saxla ki, ən pis səs ulağin anqirtisidir.

Hezreti Loğman (salam) buyurur: Dünya (Allahumme atina fid dunya hasene) dərin və ucsuz-bucaqsiz dənizə bənzər. O dənizin qoynunda saysiz-hesabsiz insanlar həlak olublar. O səbəbdən bu dənizdən keçmək üçün özünə imandan gəmi inşa et. Həmin gəminin göyərtəsində sebir yelkəni dalğalandir. Bu qorxulu səfərdə pəhrizkarliği və dindarliği özünə qida seç.

Hezreti Loğman (salam) buyurur: Dünya (Allahumme atina fid dunya hasene) malindan o qədər götür ki, səni istəyinə çatdirsin və başqalarina möhtac olmayasan. Elə dolan ki, dilənçi kökünə düşməyəsən və başqalarinin çiyninə cənazə kimi ağir yük olmayasan. Fəqət. Bu Dünyanin (Allahumme atina fid dunya hasene) gərdişinin, xeyir və ziyanin fikirini çox çəkmə. Əks halda nəfsinin pakliğini itirib, Axirətin (Allahumme atina fil ahireti hasene) əbədi səadətindən məhrum olarsan.

Hezreti Loğman (salam) buyurur: Nefsini və ürəyindəki zərərli vərdişləri oruc tutmaqla müalicə et. Lakin orucu elə tut ki zəifləməyəsən üzülməyəsən.

Hezreti Loğman (salam) buyurur: Məhşər Günündən qorx. Eyni zamanda Allahinla (Ya Rəhman Allah) elə rabitə yarat ki, Məhşərə çəkiləcəyin gün qəlbində Rəhim Allahin (Ya Rəhman Allah) afvinə ümüd olsun.

Hezreti Loğman (salam) buyurur: Gecə-gündüz boş vaxtini Elm (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) öyrənməyə sərf et. Çünki Elm (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) öyrənməyi tərk etməkdən böyük ziyan yoxdur. Alimlərlə üns qur. Alimlərlə söhbət edərkən ədəb qaydalarini gözlə. Yersiz mübahisədən çəkin. Inadkarliq etmə.

Hezreti Loğman (salam) buyurur: Mübahisə edərkən kobudluq etmə. Zalim və cinayətkarlarla qardaşliq əhdi bağlama. Böhtançilarla dostluq etmə.

Hezreti Loğman (salam) buyurur: Mən (salam) dəfələrlə ağir qayalari çiynimdə daşimişam. Ancaq pis qonşudan ağir yük çəkməmişəm. Həyatin aciliqlarini dadmişam. Ancaq yoxsulluqdan aci heç nə görməmişəm. Odur ki, bir gün sənə yoxsulluq üz versə, bu sirri özünlə Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) arasinda gizli saxla. Və camaata bildirmə.

Hezreti Loğman (salam) buyurur: Özünə min dost tut. Və bil ki, min dost azdir. Özünə bir düşmən belə qazanma. Və bil ki, bir düşmən çoxdur.

Hezreti Loğman (salam) buyurur: Dinin üç əlaməti var. Elm (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman). Iman (Allahumma inni asaluka imanan daiman). Elmin (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) və İmanin (Allahumma inni asaluka imanan daiman) şərtlərinə əməl etmək.

Hezreti Loğman (salam) buyurur: Imanin (Allahumma inni asaluka imanan daiman) üç əlaməti var. Allaha (Ya Rəhman Allah) Iman (Allahumma inni asaluka imanan daiman). Allahin (Ya Rəhman Allah) Kitablarina (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Iman (Allahumma inni asaluka imanan daiman). Allahin (Ya Rəhman Allah) Peyğemberlerine (salam) Iman (Allahumma inni asaluka imanan daiman).

Hezreti Loğman (salam) buyurur: Elm (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) Sahibinin üç əlaməti var. Allahi (Ya Rəhman Allah) Allahin (Ya Rəhman Allah) Dostunu və Allahin (Ya Rəhman Allah) düşmənini tanimaq.

Hezreti Loğman (salam) buyurur: Dindarliğin üç əlaməti var. Namaz qilmaq. Oruc tutmaq. Zekat vermək.

Hezreti Loğman (salam) buyurur: Zalimin üç əlaməti var. Allaha (Ya Rəhman Allah) tabe olmayaraq zülm edər. Özündən asili olanlarin hüququnu tapdalar. Zülmkarlara dəstək olar.

Hezreti Loğman (salam) buyurur: Satqinin üç əlaməti var. Dili ilə ürəyi, niyyeti ilə əməli və zahiri ilə daxili ziddiyyətli olar.

Hezreti Loğman (salam) buyurur: Günahkarin (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) üç əlaməti var. Xəyanəti rəva görər. Yalandan çəkinməz. Əməli ilə sözü müxalif olar.

Hezreti Loğman (salam) buyurur: Ikiüzlünün üç əlaməti var. Xəlvətdə özünü zəif və süst göstərər. Camaat içində özünü fəal və çalişqan qələmə verər. Hər bir işə xalqin tərifinə xatir əncam verər.

Hezreti Loğman (salam) buyurur: Paxilin üç əlaməti var. Arxaca eyiblərdən danişar. Üzə düşəndə yaltaqlanar. Başqasinin müsibətinə sevinər.

Hezreti Loğman (salam) buyurur: Tənbəlin üç əlaməti var. Səhlankarliği ucbatindan fürsəti əldən verər. Fürsəti əldən verməklə işinini parəkəndə salar. Mənasiz iş tutmaqla günah qazanar.

Hezreti Loğman (salam) buyurur: Camaatl adət və qanunlar əsnasinda rəftar et. Nə isə istəyəndə imkanlarini nəzərə al. Əks halda yaxin adamlarin belə səndən uzaq gəzər. Həddən artiq iş tapşirdiğin adam səndən qaçaq düşər. Tək qalarsan. Nə dostun olar. Nə də köməkçin. Tək qalarsan. Zəif və gücsüz olarsan.

Hezreti Loğman (salam) buyurur: Bir kimsəyə nalayiq sözlər demə ki, o kimsəni də nalayiq sözlər deməyə vadar edərsən. Və nəticədə özünün və Ata-Ananin hörmətsizliyinə bais olarsan.

Hezreti Loğman (salam) buyurur: Yaxşi Əməlinlə qürrələnsən özünü fəlakətə sürükləyərsən.

Hezreti Loğman (salam) buyurur: Tez özündən çixma. Hirsini heç kəsin üzərinə tökmə. Dözümsüzlükdən saqin. Çünki heç bir dost bu hərəkətlərinə dözməyəcək.

Hezreti Loğman (salam) buyurur: Işində təmkinli ol. Əsəblərini cilovla. Dostluq naminə əziyyətə qatlaş.

Hezreti Loğman (salam) buyurur: Həsəd aparma. Yamanliq etmə. Əks halda özün özünə ziyan yetirəcəksən. Özün özünə ziyan yetirsən düşməninin qələbəsinə zəmin yaradacaqsan. Çünkü öz-özünlə düşmənçilik etməyin düşməninin düşmənçiliyindən daha ziyanlidir.

Hezreti Loğman (salam) buyurur: Rəhim Allahin (Ya Rəhman Allah) sənin üçün ayirdiği qəza-qədərə razi ol ki, həyat üfüqünün qəm buludlari dağilsin.

Hezreti Loğman (salam) buyurur: Əgər Dünyanin (Allahumme atina fid dunya hasene) şərəf taxtina qalxmaq istəyirsənsə camaatin malina tamah salma.

Hezreti Loğman (salam) buyurur: Yaxşiliğa layiq olanlara yaxşiliq et.

Hezreti Loğman (salam) buyurur: Qəzəbini cilovlamasan düşmənlərinin bədxahliğina imkan yaranacaq.

Hezreti Loğman (salam) buyurur: Bədxahliq etmə ki, ürəklərdə sənə qarşi kin cücərməsin.

Hezreti Loğman (salam) buyurur: Nə çox şirin ol ki, səni yesinlər. Nə də çox aci olma ki, səni kənara atsinlar.

Hezreti Loğman (salam) buyurur: Bir kimsə ilə dostluq etmək istəsən o kimsəni sinamaq niyyetile incit. Əgər qəzəblindikdə insaf qaydalarina riayət etsə, onu özünə dost seç. Əks halda ondan uzaq gəz.

Hezreti Loğman (salam) buyurur: Əgər ürək Yaxşi Niyyətlə Məhəbbət Nuru ilə dolmuş olsa və Dil mərifət yaymaq, barişiq yaratmaq, çətinlikləri həll etmək, düşmənçiliyi aradan aparmaq, fitnə-fəsadin kökünü kəsmək, müharibə alovunu söndürmək naminə dillənərsə o zaman Ürək və Dil səadət və bəxtəvərlik mənbəyi olar.

Imam Baqir (salam) buyurur: Möminə tənə edən çətin can verəcək.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurdu:
- Ya Ali (salam). Аlti yüz min qоyun istəyirsən, yа аlti yüz min dinаr, yахud, аlti yüz min kəlmə?
- Alti yüz min kəlmə istəyirəm. Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam).
RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurdu:
- Аlti yüz min kəlməni аlti kəlmədə хülаsə еdirəm. Cаmааt müstəhəb işlərlə məşğul оlаrkən Sən (salam) vаcib işləri yеrinə yеtir. Cаmааt Dünyа (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) üçün çаlişаrkən Sən (salam) Aхirət (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) üçün çаliş. Cаmааt bаşqаlаrinin еyiblərini ахtаrаrkən Sən (salam) öz еyiblərinlə məşğul оl. Cаmааt Dünyаsini (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) bəzəyərkən Sən (salam) Aхirətini (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) bəzə. Cаmааt əməllərini аrtirаrkən Sən (salam) əməlini saflaşdir. Cаmааt məхluqа əl аçаrkən Sən (salam) Хаliqə (Ya Rəhman Allah) əl uzаt.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Qiyamət Günü Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) bəndəsinə buyuracaq:
- Bu gün sənin öz əleyhinə şahidliyin və Kiramən-Kətibinin sənin əleyhinə şahidlik etmələri yetər.
Həmin bəndənin ağzi möhürlənəcək və əzalarina: "Danişin!" - deyiləcək. Əzalari da onun əməlləri haqqinda danişacaq.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Qiyamət Günü Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) bəndələrindən birinə buyuracaq:
- Mən (Ya Rəhman Allah) sənə yaxşiliq etmədimmi? Səni başqalari arasinda mövqe sahibi etmədimmi? Sənə evlilik nəsib etmədimmi? Sənə at, dəvə vermədimmi? Səni başqalari tərəfindən itaət olunan və qənimətin dörddə birini alan başçi təyin etmədimmi?
- Bəli.
Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) buyuracaq:
- Mənimlə (Ya Rəhman Allah) bu gün görüşəcəyini güman etmirdinmi?!
- Xeyr...
Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) buyuracaq:
- Məni (Ya Rəhman Allah) unutduğun kimi Mən (Ya Rəhman Allah) də səni bu gün unudacağam.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Qiyamət Günü Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) Göyləri sağ əli ilə bükəcək və buyuracaq:
- Mənəm (Ya Rəhman Allah) Hökmdar. Hardadir lovğalar? Haradadir təkəbbürlülər?
Sonra sol əli ilə Yeri bükəcək və buyuracaq:
- Mənəm (Ya Rəhman Allah) Hökmdar. Haradadir lovğalar? Haradadir təkəbbürlülər?

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) Yeri ovucuna alacaq, Göyləri də sağ əli ilə bükəcək, sonra buyuracaq:
- Mənəm (Ya Rəhman Allah) Hökmdar! Hani Yer üzünün hökmdarlari?!

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Qiyamət Günü Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) bəndəsini nemətləri barədə sorğu-sual etdikdə ilk növbədə soruşacaq:
- Sənin bədənini sağlam etmədimmi? Səni sərin su ilə sirab etmədimmi?

Imam Ali (salam) buyurur: Əsəbilik divanəliyin bir növüdür. Çünki əsəbi adam peşman olur. Peşman olmursansa divanəliyin yerindədir.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Suallarin hamisina cavab verən divanədir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) bir ruhi xəstənin yanindan keçərkən soruşdu:
- Ona nə olub?
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). O divanədir.
RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurdu:
- Xeyr. Ona müsibət üz verib. Divanə Dünyani (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) Axirətdən (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) üstün tutandir.

Imam Kazim (salam) buyurur: Hikməti (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) nadanin ixtiyarina verməyin. Əks halda nadana zülm etmiş olarsiniz. Hikməti (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) hikməti (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) əhlindən əsirgəməyin. Əks halda hikmət (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) əhlinə zülm etmiş olarsiniz.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Əməl Namələri açilan zaman və tərəzilər qurulan zaman bəla görənlərin Əməl Namələri açilmaz bəla görənlər üçün tərəzilər qurulmaz.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Öz Peyğəmbərlərindən (salam) sonra ixtilafa düçür olan elə bir ümmət olmadi ki o ümmətin batilə uyanlari haqq tərafdarlarina qalib gəlməsin.

Bir kişi Imam Aliye (salam) sual verdi:
- Dua (Rabbana vataqabbal Dua) edirəm. Duam (Rabbana vataqabbal Dua) niyə qəbul olmur?
Imam Ali (salam) buyurdu:
- Dua (Rabbana vataqabbal Dua) qapilarini və Dua (Rabbana vataqabbal Dua) yollarini bağladiqdan sonra Duan (Rabbana vataqabbal Dua) heç qəbul olarmi?

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Qiyamət Günü möminlər üçün nurdan (Allahumme ekrimniy bi nuril fehmi) kürsülər qoyulacaq. Buludlar möminlərin üstünə kölgə salacaq. O gün möminlər üçün günün bir saati qədər qisa olacaq.

Imam Hadi (salam) buyurur: Ehli-ayalin gözü qarşisinda öləcəyin və səni ölümün əlindən ala biləcək bir təbibin, sənə kömək edəcək bir dostunun olmayacaği günü niyə unudursan?!

Sünnət Duasi

Allahummə hazihi sunnətukə və sunnəti Nəbiyyik sətavatukə ələyhi və alih vəttibaun minna ləkə vəə li Nəbiiyikə bi məşiyyətik və bi İradətikə və qəzaikə li Əmrin ərədtəh və qəzain hətəmtəh və Əmrinənfəztəh və əzəqtəhu hərrəl hədidi fi xitanihi və hicamətih bi Əmrin Əntə ərəfu bihi minni. Allahumməfətəhhirhu minz zunub vəzid fi umrih vədfəli afati ən bədənih vələvcaə ən cismih və zidhu minəl ğina vədfə ənul fəqr. Fə İnnəkə tələmu və la nələm.

İbrət Dərsi

Müşrik qadinlar iman gətirməyincə onlarla evlənməyin. Əlbəttə iman gətirmiş bir kəniz sizi heyran edən müşrik bir qadindan daha xeyirlidir. Müşrik kişilər iman gətirməyincə (mömin qadinlari) onlara ərə verməyin. Əlbəttə iman gətirmiş bir kölə sizi heyran edən müşrik bir kişidən daha xeyirlidir. Onlar Oda çağirirlar. Allah isə Öz İzni ilə Cennete və bağişlanmağa dəvət edir. O Öz ayələrini insanlara bəyan edir ki bəlkə düşünüb ibrət alsinlar. ("Beqere" Suresi, 221).

Qarşi-qarşiya gələn iki dəstədə sizin üçün bir ibrət var idi. Dəstələrdən biri Allah yolunda vuruşurdu digəri isə kafirlər idi. Onlar kafirlərin sayca iki qat artıq olduqlarini öz gözləri ilə görürdülər. Allah istədiyi kəsi Öz Köməyi ilə qüvvətləndirir. Həqiqətən bunda bəsirət sahibləri üçün bir ibrət vardir. ("Ali Imran" Suresi, 13).

Ey Adəm oğullari! Sizə ayib yerlərinizi örtəcək libas və bəzək-düzək nazil etdik. Təqva libasi isə daha xeyirlidir. Bu Allahin Dəlillərindəndir. Bəlkə düşünüb (onlardan) ibrət alasiniz. ("Araf" Suresi, 26).

Küləkləri Öz Mərhəməti önündə (yağişdan qabaq) müjdəçi olaraq göndərən Odur. Nəhayət o küləklər ağir buludlari daşiyarkən Biz o buludlari ölü bir diyara tərəf qovur onunla yağmur endirir və bunun vasitəsi ilə hər cür meyvə yetişdiririk. Biz ölüləri də belə dirildəcəyik. Bəlkə düşünüb ibrət alasiniz. ("Araf" Suresi, 57).

Qövmü onunla höcətləşdi. O dedi: "Allah məni doğru yola yönəltdiyi halda siz Onun barəsində mənimlə höcətləşirsiniz? Mən sizin Ona şərik qoşduqlarinizdan qorxmuram. Yalniz Rebbimin istədiyi şey istisnadir. Rebbim Elmi ilə hər şeyi əhatə etmişdir. Məgər düşünüb ibrət almayacaqsiniz? ("Anam" Suresi, 80).

Biz Firon xalqini quraqliq illərinə və məhsul qitliğina məruz qoyduq ki, bəlkə düşünüb ibrət alsinlar. ("Araf" Suresi, 130).

Onlar ildə bir və ya iki dəfə fəlakətə uğradiqlarini görmürlərmi? Yenə də tövbə etmir ibrət almirlar. ("Tövbə" Suresi, 126).

Şübhəsiz ki Rebbiniz Göyləri və Yeri alti gündə Yaradan sonra da Ərşə ucalan Allahdir. Işləri yoluna qoyan Odur. Yalniz Onun icazəsindən sonra kimsə şəfaətçi ola bilər. Budur Rebbiniz Allah. Ona ibadət edin. Məgər düşünüb ibrət almirsiniz? ("Yunus" Suresi, 3).

Bu iki zümrənin hali korla karin, görənlə eşidənin halina bənzəyir. Onlarin hali eyni ola bilərmi? Məgər düşünüb ibrət almirsiniz? ("Ibrahim" Suresi, 24).

Ey qövmüm! Əgər onlari qovsam məni Allahdan kim qoruya bilər? Məgər düşünüb ibrət almirsiniz? ("Hud" Suresi, 30).

(Müşriklər) Səni yaxşiliqdan öncə pisliyə (əzabin gəlməsinə) tələsdirirlər. Halbuki onlardan əvvəl (neçə-neçə) ibrətamiz cəzalar olub keçmişdir. Həqiqətən Rebbin insanlarin zalimliğina baxmayaraq onlari (tövbə edənləri) bağişlayir. Sözsüz ki Rebbinin cəzasi şiddətlidir. ("Rad" Suresi, 6).

Rebbinden Sənə nazil edilənin haqq olduğunu bilən kimsə, kora bənzəyə bilərmi? (Bundan) ancaq ağil sahibləri ibrət alarlar. ("Rad" Suresi, 19).

Bu (Quran) insanlar üçün bir bildirişdir. Qoy onunla həm qorxsunlar həm Allahin Tək İlah olduğunu bilsinlər həm də ağil sahibləri düşünüb ibrət alsinlar. ("Ibrahim" Suresi, 52).

Yer üzündə sizin üçün yaratdiği müxtəlif rəngli şeyləri də (sizə ram etdi). Şübhəsiz ki, bunda düşünüb ibrət alan insanlar üçün dəlillər vardir. ("Nehl" Suresi, 13).

Heç Yaradan da yarada bilməyən kimi ola bilərmi? Düşünüb ibrət götürməyəcəksinizmi? ("Nehl" Suresi, 17).

Şübhəsiz ki, mal-qarada da sizin üçün bir ibrət vardir. Biz sizə, onlarin qarinlarindaki ifrazat və qan arasindan çixan, içənlərin boğazindan rahat keçən təmiz süd içirdirik. ("Nehl" Suresi, 66).

Həqiqətən Allah ədalətli olmaği, yaxşiliq etməyi və qohumlara (haqqini) verməyi əmr edir iyrənc işlər görməyi, pis əməllər törətməyi və azğinliq etməyi isə qadağan edir. O sizə öyüd-nəsihət verir ki bəlkə düşünüb ibrət alasiniz. ("Nehl" Suresi, 90).

Onlardan əvvəl öz məskənlərində gəzib dolaşan neçə-neçə nəsilləri məhv etməyimiz, onlara dərs olmadimi? Həqiqətən, bunda ağil sahibləri üçün ibrətlər vardir. ("Ta ha" Suresi, 128).

Həqiqətən ev heyvanlarinda da sizin üçün ibrət var. Biz onlarin bətnində olandan sizlərə içirdirik. Sizin üçün onlarda (başqa) faydalar da var. Üstəlik onlardan yeyirsiniz də. ("Muminun" Suresi, 21).

Biz Sözü onlara çatdirdiq ki, düşünüb ibrət alsinlar. ("Qasas" Suresi, 51).

Ey iman gətirənlər! Özgə evlərə icazə almadan və onlarin sakinlərinə salam vermədən girməyin. Bu sizin üçün daha yaxşidir. Bəlkə düşünüb ibrət alasiniz. ("Nur" Suresi, 27).

Allah gecə və gündüzü bir-birilə əvəz edir. Həqiqətən bunda bəsirət sahibləri üçün bir ibrət vardir. ("Nur" Suresi, 44).

Biz Nuh qövmünü Elçiləri yalançi saydiqlari zaman suda batirdiq və onlari insanlar üçün bir ibrət etdik. Biz zalimlar üçün sarsidici bir əzab hazirlamişiq. ("Furqan" Suresi, 37).

Allah göyləri və yeri gerçək olaraq yaratmişdir. Həqiqətən, bunda möminlər üçün bir ibrət vardir. ("Enkebut" Suresi, 44).

Allah göyləri və yeri gerçək olaraq yaratmişdir. Həqiqətən, bunda möminlər üçün bir ibrət vardir. Ünsiyyətdə rahatliq tapasiniz deyə, sizin üçün özünüzdən zövcələr yaratmasi, araniza məhəbbət və mərhəmət salmasi da Onun Dəlillərindəndir. Həqiqətən, bunda düşünənlər üçün ibrətamiz dəlillər vardir. ("Rum" Suresi, 21).

Gecə və gündüz yatib dincəlməyiniz, Onun Lütfünü axtarmağiniz da Onun Dəlillərindəndir. Həqiqətən, bunda eşidən kəslər üçün ibrətamiz dəlillər vardir. ("Rum" Suresi, 23).

Həm qorxu, həm də ümid vermək üçün ildirimi sizə göstərməsi, göydən su endirib yeri ölümündən sonra onunla diriltməsi də Onun Dəlillərindəndir. Həqiqətən, bunda başa düşən adamlar üçün ibrətamiz dəlillər vardir. ("Rum" Suresi, 24).

Məgər onlar görmürlərmi ki Allah istədiyinin ruzisini bol edir (istədiyininkini də) azaldir? Həqiqətən, bunda iman gətirən adamlar üçün ibrətlər vardir. ("Rum" Suresi, 37).

Onun Dəlillərinin bəzisini sizə göstərməkdən ötrü dənizdə gəmilərin Allahin Neməti sayəsində üzdüyünü görmürsünüzmü? Şübhəsiz ki, bunlar səbrli olanlar və şükür edənlər üçün bir ibrətdir. ("Loğman" Suresi, 31).

Göyləri, yeri və onlarin arasindakilari alti gündə yaradan sonra da Ərşə ucalan Allahdir. Sizin Ondan başqa nə bir haminiz, nə də bir şəfaətçiniz vardir. Məgər düşünərək ibrət götürməyəcəksiniz? ("Secde" Suresi, 4).

Yurdlarinda gəzib-dolaşdiqlari əvvəlki neçə-neçə nəsilləri məhv etməyimiz onlari doğru yola gətirmədimi? Həqiqətən, bunda ibrətlər vardir. Məgər onlar qulaq asmirlar? ("Secde" Suresi, 26).

Məgər onlar Göydə və Yerdə qarşilarina və arxalarina baxmirlarmi? Əgər istəsək, onlari yerə batirar və yaxud Göyün bir parçasini onlarin başina endirərik. Şübhəsiz ki, bunda tövbə edib (Allaha) qayidan hər bir qul üçün ibrət vardir. ("Seba" Suresi, 9).

(Bu) Mübarək Kitabi (insanlarin) onun ayələrini düşünüb anlamasi və ağil sahiblərinin də ondan ibrət götürməsi üçün Sənə nazil etdik. ("Sad" Suresi, 29).

Məgər gecə saatlarini səcdə edərək və ayaq üstə duraraq ibadət içində keçirən, Axirətdən çəkinən və Rəbbinin Rəhmətinə ümid bəsləyən kimsə (kafirlə eynidirmi?) De: Heç bilənlərlə bilməyənlər eyni ola bilərmi? (Bundan) ancaq ağil sahibləri düşünüb ibrət alarlar. ("Zumer" Suresi, 9).

Məgər Allahin Göydən yağmur endirib onu Yer üzündəki çeşmələrə axitdiğini görmürsənmi? Sonra (Allah) onunla müxtəlif rəngli əkinlər yetişdirir. Sonra onlar quruyur və sən onlari saralmiş görürsən. Sonra da (Allah) onlari çör-çöpə döndərir. Həqiqətən, bunda ağil sahibləri üçün ibrət vardir. ("Zumer" Suresi, 21).

Məgər onlar bilmirlərmi ki, Allah istədiyinin ruzisini bol edir (istədiyinə də onu) azaldir? Həqiqətən bunda iman gətirən qövm üçün ibrətlər vardir. ("Zumer" Suresi, 52).

Sizə Öz Dəlillərini göstərən və Göydən ruzi nazil edən məhz Odur. (Bundan) ancaq (Allaha ) üz tutanlar ibrət alarlar! ("Gafir" Suresi, 13).

Məgər (kafirlər) O Saatin qəfildən onlara gəlməsindən başqa bir şeymi gözləyirlər? Artiq onun əlamətləri gəlmişdir. O (Saat) onlara gəlib yetişdiyi zaman ibrət almalari nəyə yarayar? ("Muhammad" Suresi, 18).

Biz hər şeydən (erkək və dişi olmaqla) cütlər yaratdiq ki, bəlkə, düşünüb ibrət alasiniz. ("Zariyat" Suresi, 49).

Tez İcabət Olan Dua

Allahummə inni ətutukə fi əhəbbil əşyai iləykə və Huvət Təvhid və ləm əsikəfi əbğəzəli əşyai iləykə və Huvəl kufr fəğfir li ma bəynəhuma. Ya Mən iləyhi məfərri aminni mimma fəzitu minhu iləyk. Allahumməğfir liyəl kəsirə min məasykə yəqbəl minnil yəsirə min taətik. Ya Uddəti dunəl udədi və ya Rəcai vəl mutəməd. Və ya Kəhfi vəs sənəd. Vəya Vahidu. Ya Əhədu. Ya qul HuvAllahu əhəd. Allahus Samədu ləm yəlid və ləm yuləd və yəm yəkun ləhu kufuvən Əhəd. Əsəlukə bi Həqqi mənistəfəytəhum min xəlqik və ləm təcəl fi xəlqikə misləhum əhəda ən tusəlliyə əla Muhəmmədin və Alih. Allahummə inni əsəlukə bil vəhdaniyyətil kubra vəl Muhəmmədiyyətil bəyzai vəl ələviyyətil ulya və bi cəmii məhtəcəctə bihi əla ibadik bil İsmilləzi həcəbtəhu ən xəlqik fə ləm yəxruc minkə illa iləyk salli əla Muhəmmədin və Alih. Vəcəl li min əmri fərəcən və məxrəca vərzuqni min həysu əhtəsibu və min həysu la əhtəsib. İnnəkə tərzuqu Mən təşau bi ğəyri hisab.

Təvəssül Duasi

Bismillahir Rəhmanir Rəhim. İlahi ləysə li vəsilətun iləykə illa əvatifu rəfətik və la li zəriətun iləykə illa əvarifu rəhmətik v ə şəfaətu Nəbiyyir rəhməti və munqizil umməti minəl ğumməh fəcəlhuma li səbəbənila nəyli ğufranik və səyyirhuma li vuslətən iləl fəvzi bi rizvanik və qəd həllə rəcai bihərəmi kərəmik və həttə təməl bifinai cudik fəhəqqiq fikə əməli vəxtim bil xəyri əməli vəcəlni min səfvətikəlləzinə əhləltəhum buhbuhətə Cənnətik və bəvvətəhum darə kəramətik və əqrərtə əyunəhum bin nəzəri iləykə yəvmə liqaik və əvrəstəhum mənaziləş sidqi fi civarik ya mən la yəfidul vafidunə əla əkrəmə minh vəla yəcidul qasidinə ərhəmə minh ya xəyrə mən xalə bihi vəhid və ya ətəfə mən əva iləyhi tərid ila səəti əfvikə mədədtu yədi və bizəyli Kərəmikə ələqtu kəffi fəla tulinil hirman və la tublini bil xəybəti vəl xusran ya Səmiəd duai. Ya Ərhəmər rahimin.

Müttəqinin Duasi

Allahim. Allahu Akbar. Səsimi eşidirsən. Yerimi görürsən. Gizlimi də aşkarimi da bilirsən. Durumumdan heç nə Sənə (Ya Rəhman Allah) gizli deyildir. Mən çarəsiz və möhtacam. Yardimini istəyirəm. Hifzini diləyirəm. Əzabindan qorxuram. Günahimi etiraf edirəm. Bir miskin kimi Sənə (Ya Rəhman Allah) əl açiram. Bir günahkar kimi Sənə (Ya Rəhman Allah) siğiniram. Çətin vəziyyətə düşmüşəm. Səndən (Ya Rəhman Allah) qorxan, Sənə (Ya Rəhman Allah) boyun əyən, Sənin (Ya Rəhman Allah) qarşinda göz yaşi axidan, bütün varliği ilə Sənin (Ya Rəhman Allah) əmrinə təslim olmuş bəndən kimi Sənə (Ya Rəhman Allah) dua edirəm. "Ola bilsin ki, mən Rebbime dua etməklə heç vaxt bədbəxt olmayim." ("Meryem" Suresi, 48). Allahim. Allahu Akbar. Mənə Şəfqət və Mərhəmət göstər. Ey istənilənlərin Ən Xeyirlisi. Allahu Akbar. Ey əta edənələrin Ən Xeyirlisi. Allahu Akbar. Allahim. Allahu Akbar. Gücüm tükənib. Çarəm kəsilib. Əlim üzülüb. "Ey Rebbim. Mən Sənin mənə nazil edəcəyin xeyirə möhtacam." ("Qasas" Suresi, 24). Mən yalniz Sənə (Ya Rəhman Allah) güvənirəm. Allahim. Allahu Akbar. Qurtar məni düşmənlərimin pəncəsindən. Allahim. Allahu Akbar. Sən (Ya Rəhman Allah) mənim Rebbimsen. Allahu Akbar. Səndən (Ya Rəhman Allah) başqa ilah yoxdur. Sənə (Ya Rəhman Allah) təvəkkül etdim. Sən (Ya Rəhman Allah) böyük ərşin Sahibisən. Allahu Akbar. Allahin (Ya Rəhman Allah) istədiyi olar. Allahin (Ya Rəhman Allah) diləmədiyi olmaz. Rəhim Allahin (Ya Rəhman Allah) köməyi olmadan heç kəs hərəkət edə bilməz. Qadir Allahin (Ya Rəhman Allah) İzni olmadan heç kəs heç nəyə güc yetirə bilməz. Rəhim Allahin (Ya Rəhman Allah) hər şeyə Qadir olduğunu və Rəhim Allahin (Ya Rəhman Allah) Elmi ilə hər şeyi ehtiva etdiyinə şəhadət verirəm. Doğru Yol mənim Rebbimin (Ya Rəhman Allah) Yoludur. Allahim. Allahu Akbar. Ya Cabrailin (salam) Rebbi. Allahu Akbar. Ya Mikailin (salam) Rebbi. Allahu Akbar. Ya Israfilin (salam) Rebbi. Allahu Akbar. Ya Azrailin (salam) Rebbi. Allahu Akbar. Ya Hezreti Ademin (salam) Rebbi. Allahu Akbar. Ya Hezreti Idrisin (salam) Rebbi. Allahu Akbar. Ya Hezreti Nuhun (salam) Rebbi. Allahu Akbar. Ya Hezreti Ibrahimin (salam) Rebbi. Allahu Akbar. Ya Hezreti Ismayilin (salam) Rebbi. Allahu Akbar. Ya Hezreti Ishaqin (salam) Rebbi. Allahu Akbar. Ya Hezreti Yaqubun (salam) Rebbi. Allahu Akbar. Ya Hezreti Yusifin (salam) Rebbi. Allahu Akbar. Ya Hezreti Yunisin (salam) Rebbi. Allahu Akbar. Ya Hezreti Lutun (salam) Rebbi. Allahu Akbar. Ya Hezreti Hudun (salam) Rebbi. Allahu Akbar. Ya Hezreti Salehin (salam) Rebbi. Allahu Akbar. Ya Hezreti Şueybin (salam) Rebbi. Allahu Akbar. Ya Hezreti Davudun (salam) Rebbi. Allahu Akbar. Ya Hezreti Süleymanin (salam) Rebbi. Allahu Akbar. Ya Hezreti İlyasin (salam) Rebbi. Allahu Akbar. Ya Hezreti Zekeriyyenin (salam) Rebbi. Allahu Akbar. Ya Hezreti Yehyanin (salam) Rebbi. Allahu Akbar. Ya Hezreti Ayyubun (salam) Rebbi. Allahu Akbar. Ya Hezreti Musanin (salam) Rebbi. Allahu Akbar. Ya Hezreti Harunun (salam) Rebbi. Allahu Akbar. Ya Hezreti Isanin (salam) Rebbi. Allahu Akbar. Ya Hezreti Muhammadin (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Rebbi. Allahu Akbar. Ya Tövrati (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) nazil edən Rebbim. Allahu Akbar. Ya Incili (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) nazil edən Rebbim. Allahu Akbar. Ya Zeburu (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) nazil edən Rebbim. Allahu Akbar. Ya Qurani (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) nazil edən Rebbim. Allahu Akbar. Allahim. Allahu Akbar. Nəfsimin şərrindən Sənə (Ya Rəhman Allah) siğiniram. Yaratdiğin bütün canlilarin şərrindən Sənə (Ya Rəhman Allah) siğiniram. Düşmən hiyləsindən, düşmən fitnəsindən, düşmən şərindən və düşmən qorxusundan Sənə (Ya Rəhman Allah) siğiniram. Allahim. Allahu Akbar. Məni cinlərdən və insanlardan olan gizli və aşkar düşmənlərimdən, yaxin və uzaq düşmənlərimdən, köhnə və təzə düşmənlərimdən, güclü və zəif düşmənlərimdən, dost sandiğim düşmənlərimdən üstün qərar ver. Allahim. Allahu Akbar. Məni qalib qərar ver. Allahim. Allahu Akbar. Məni qalib qərar ver. Allahim. Allahu Akbar. Məni qalib qərar ver. Uca və Azim Allahdan (Ya Rəhman Allah) başqa qüvvət və qüdrət sahibi yoxdur. Allahim salat və salami RasulAllahin (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) və Ehli Beytinin (salam) üzərinə olsun. Amin. Rabbil Alamin. Amin.

Qorxuluğu Götürən Dua

Bismillahir Rəhmanir Rəhim. İlahi ətarəkəbədəl imani bikə tuəzzibuni əm bədə hubbi iləykə tubəduni əm məə rəcai li rəhmətikə və səfhikə təhrimuni əm məə isticarəti bi əfvikə tuslimuni haşa livəchikəl kərimi ən tuxəyyibəni ləytə şiri əliş şəqai vələdətni ummi əm li ənai rəbbətni fələytəha ləm təlidni və ləm turəbbini və ləytəni əlimtu əmin əhlis səadəti cəəl təni və bi qurbikə və civarikə xəsəstəni fətəqərrə bi zalikə əyni və tətməinnə ləhu nəfsi ilahi həl tusəvvidu vucuhən xərrət sacidətən li əzəmətik əv tuxrisu əlsinətən nətəqət bis sənai əla məcdikə və cəlalətik əv tətbəu əla qulubinintəvət əla məhəbbətik əv tusimmu əsmaən tələzzəzət bi səmai zikrikə fi iradətik əv təğullu əkuffən rəfəəthəl amalu iləykə rəcaə rəfəətik əv tuaqibu əbdanən əmilət bi taətikə hətta nəhilət fi mucahədədətik əv tuəzzibu ərculən səət fi ibadətik ilahi la tuğliq əv muvəhhidikə əbvabə rəhmətik və latəvcub muştaqikə ənin nəzəri ila cəmiil ruyətik İlahi nəfsun əzəztəha bi təvhidikə kəyfə tuzilluhu bi məhanəti hicranik və zəmirun in əqədə əla məvəddətik kəyfə tuhriquhu bi hərarəti niranik İlahi əcirni min əlimi ğəzəbikə və əzimi səxətik ya Hənnanu ya Mənnan ya Rəhimu ya Rəhman ya Cəbbaru ya Qəhhar ya Ğəffaru ya Səttar nəccini bi rəhmətikə min əzabin nari və fəzihətil ar izəmtazəl əxyaru minəl əşrar və halətil əhvalu və halətil əhval və qərubəl muhsinunə və bəudəl musiun və vufiyət kullu nəfsin ma kəsəbət vəhum la yuzləmun.

Cin Duasi

Allahummə innə iblisə əbdun min əbidik yərani min həysu la ərahu və Əntə tərahu min həysu la yərak və Əntə əqvi əla əmrihi kullih və Huvə la yəqva əla şəyin min əmrik. Allahumməfə ənə əstəinu bikə ələyhi ya Rəbbi fə inni la taqətə li bih və la həvlə və la quvvətə li ələyhi illa bikə ya Rəbb. Allahummə in əradəni fəəridh və in kadəni fəkidh vəkfini şərrəhu vəcəl kəydəhu fi nəhrih. Bi Rəhmətikə ya Ərhəmər Rahimin və sallAllahu əla Muhəmmədin və alihit tahirin.

Cin Duasi

Bismillahir Rəhmanir Rəhim. La ilahə ill Allah. Ələyhi təvəkkəltu və Huvə Rəbbul ərşil Əzim. Ma şa Allahu kanə və ma ləm yəşə ləm yəkun. Əşhədu ənn Allahu əla kulli şəyin Qadir. Və ənn Allahə qəd əhatə bi kulli şəyin ilma. Allahummə inni əuzu bikə min şərri nəfsi və min şərri kulli dabbətin Əntə axizun bi nasiyatiha. İnnə Rəbbi əla siratin mustəqim.

Cin Duasi

Bismillahir Rəhmanir Rəhim. Bismillahi Xəyril Əsma. Bismillahi Rəbbil ərzi vəs səma. Bismillahilləzi ya yəzurru məəsmihi səmmun və la da. Bismillahi əsbəhtu və əl Allahi təvəkkəlt. Bismillahi əla qəlbi və nəfsi. Bismillahi əla dini və əqli. Bismillahi əla əhli və mali. Bismillahir əla ma ətani Rəbbi. Bismillahilləzi ya Yəzurru məəsmihi şəyun fil ərzi və la fis səma. Və Huvəs Səmiul Alim. Allahu Allahu Rəbbi la uşriku bihi şəya. Allahu Akbaru Allahu Akbaru və əəzzu və əcəllu mimma əxafu və əhzər əzzə carukə və cəllə sənaukə və la İlahə ğəyruk. Allahummə inni əuzu bikə min şərri kulli sulatanin şədid. Və min şərri kulli şəytanin mərid. Və şərri kulli cəbbarin ənid. Və min şərri qəzais su. Və min kulli dəbbatin Əntə axizun bi nasiyətiha. İnnəkə əla siratin mustəqim. Və Əntə əla kulli şəyin hafiz. İnnə Vəliyi Allahulləzi nəzzələl Kitab. Və Huvə yətəvəlləs salihin. Fəin təvəlləv fəqul Həsbiy Allahu la ilahə illa Hu. Ələyhi təvəkkəltu və Huvə Rəbbil Ərşil Əzim.

Cin Duasi

"Fatiha" Suresi. 7 dəfə.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Al hamdu lillahi Rabbil alemin.
Ar Rahmanir Rahim.
Maliki yavmi addin.
Iyyaka nabudu ve iyyaka nastain.
Ihdinas siratal mustaqim.
Sirata allazina anamta alayhim ğayril mağzubi alayhim ve lad dallin.

"Ixlas" Suresi. 7 dəfə.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Qul Huva Allahu ahad. ("Ixlas" Suresi, 1).
Allahu as samad. ("Ixlas" Suresi, 2).
Lam yalid ve lam yulad. ("Ixlas" Suresi, 3).
Ve lam yakun lahu kufuvan ahad. ("Ixlas" Suresi, 4).

"Kafirun" Suresi. 7 dəfə.

Qul ya ayyuha al kafirun. ("Kafirun" Suresi, 1).
La abudu ma tabudun. ("Kafirun" Suresi, 2).
Ve la antum abiduna ma abud. ("Kafirun" Suresi, 3).
Ve la ana abidun ma abadtum. ("Kafirun" Suresi, 4).
Ve la antum abiduna ma abud. ("Kafirun" Suresi, 5).
Lakum dinukum ve liya din. ("Kafirun" Suresi, 6).

"Feleq" Suresi. 7 dəfə.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Qul auzu bi Rabbi al falaq. ("Feleq" Suresi, 1).
Min şarri ma halaq. ("Feleq" Suresi, 2).
Ve min şarri ğasiqin iza vaqab. ("Feleq" Suresi, 3).
Ve min şarrin naffasati fil uqad. ("Feleq" Suresi, 4).
Ve min şarri hasidin iza hasad. ("Feleq" Suresi, 5).

"Nas" Suresi. 7 dəfə.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Qul auzu bi Rabbin nas. ("Nas" Suresi, 1).
Malikin nas. ("Nas" Suresi, 2).
İlahin nas. ("Nas" Suresi, 3).
Min şarril vasvasil hannas. ("Nas" Suresi, 4).
Allazi yuvasvisu fi sudurin nas. ("Nas" Suresi, 5).
Mina al cinnati van nas. ("Nas" Suresi, 6).

Cin Duasi

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Lav anzalna haza al Quranaala cabalin laraytahu haşian mutasaddian min haşyati Allahi ve tilka al amsalu nadribuha linnasi lllahum yatafakkarun. ("Heşr" Suresi, 21). Huva Allahu allazi la ilaha illa Huve Alimu al ğaybi veş şahadati Huve ar Rahmanu ar Rahim. ("Heşr" Suresi, 22). Huva Allahu allazi la ilaha illa Huve al Maliku al Quddusu as Salamu al Muminu al Muhayminu al Azizu al Cabbaru al Mutakabbiru Subhana Allahi amma yuşrikun. ("Heşr" Suresi, 23). Huva Allahu al Haliqu al Bariu al Musavviru lahu al Asmau al Husna yusabbihu lahu ma fi as samavati vel ardi ve Huve al azizu al Hakim. ("Heşr" Suresi, 24). Qul uhiya ilayya annahu istamaa nafarun mina al cinni faqalu inna samina Quranan acaba. ("Cin" Suresi, 1). Yahdi ila ar ruşdi faamanna bihi ve lan nuşrika bi Rabbina ahada. ("Cin" Suresi, 2). Ve annahu Taala caddu Rabbina ma ittahaza sahibatan ve la valada. ("Cin" Suresi, 3). Ve annahu kana yaqulu safihuna al Allahi şatata. ("Cin" Suresi, 4). Ve anna zananna an lan taqula al insu vel cinnu al Allahi kaziba. ("Cin" Suresi, 5). Ve annahu kana ricalun minaal insi yauzuna biricalin mina al cinni fazaduhum rahaqa. ("Cin" Suresi, 6). Ve annahum zannu kama zanantuman lan yabasa Allahu Ahada. ("Cin" Suresi, 7).

Cin Duasi

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Inna Rabbakumu Allahu allazi halaqa as samavati vel arda fi sittati ayyamin summa istava alaal arşi yuğşi al layla an nahara yatlubuhu hasisan veş şamsa vel qamara ven nucuma musahharatin bi amrihi ala lahu al halqu vel amru tabaraka Allahu Rabbu al alamin. ("Araf" Suresi, 54). Udu Rabbakum tadarru an ve hufyatan innahu la yuhibbu al mutadin. ("Araf" Suresi, 55). Ve la tufsidu fi al ardi bada islahiha vaduhu havfan ve tamaaninna rahmata Allahi qaribun mina al muhsinin. ("Araf" Suresi, 56).

Cin Duasi

Bismillahir Rahmanir Rahim
Haza Kitabun min Muhammadin (sallAllahu aleyhi ve ala alihi) Rasuli Rabbil Alamin. İla men tereqaddere minel ummari vez zuvvari ves salihine illa tariqin yetruqu bi xeyrin Ya Rahmanu amma bedu fa inne lana velekum fil haqqi sieten feiteku aşiqen mulien evfaaciren muqtehimen evraiyen heqqen mubtilen haza Kitabullahi yentiqu eleyna ve eleykum bil haqqi inna kunna nestensixu ma kuntum temelune ve Rusulune yektabune ma kuntum temkurune utruku Sahibe Kitabi haza venteliqu ila ebedetil esnami ve ila men yezumu enne ma Allahi İlahen Axere la ilaha illa Huve kulli şeyin halikun illa vechehu lehul hukmu ve ileyhi turceune teğlubune HA MİM LA tensurne HA MİM EYN SİN QAF teferreqe eda ullahi ve beleğet huccetullahi ve la havla ve la quvvata illa billahi. Feseyek fike humullahu ve Huves Semiul Alim.

Ya Allah...Ya Fettah...Ya Vahhab

Abese ve tevella. ("Abese" Süresi, 1). En caihu lama. ("Abese" Süresi, 2). Ve ma yudrike la Allahu yezzekka. ("Abese" Süresi, 3). Ev yezzekkeru fetenfe ahuz zikra. ("Abese" Süresi, 4). Amma menis tağna. ("Abese" Süresi, 5). Feente lehu tesadda. ("Abese" Süresi, 6). Ve ma aleyke ella yezzekka. ("Abese" Süresi, 7). Ve amma men caeke yesa. ("Abese" Süresi, 8). Ve Huve yahşa. ("Abese" Süresi, 9). Feente anhu telehha. ("Abese" Süresi, 10). Kella İnnaha tezkire. ("Abese" Süresi, 11). Femen şae zekereh. ("Abese" Süresi, 12). Fi suhufin mukerreme. ("Abese" Süresi, 13). Merfuatin mutahhere. ("Abese" Süresi, 14). Bi eydi sefere. ("Abese" Süresi, 15). Kiramin berere. ("Abese" Süresi, 16). Qutilel insanu ma ekfereh. ("Abese" Süresi, 17). Min eyyi şeyin xaleqah. ("Abese" Süresi, 18). Min nutfetin xaleqahu feqaddereh. ("Abese" Süresi, 19). Summes sebiyle yessereh. ("Abese" Süresi, 20). Summe ematehu feaqbereh. ("Abese" Süresi, 21). Summe iza şaa enşereh. ("Abese" Süresi, 22). Kella lemma yaqdi ma emereh. ("Abese" Süresi, 23). Fel yenzuril insanu ila taamih. ("Abese" Süresi, 24). Enna sabebnel maa sabba. ("Abese" Süresi, 25). Summe şaqaqna al arda şakka. ("Abese" Süresi, 26). Feenbetna fiha habbe. ("Abese" Süresi, 27). Ve ineben ve qadba. ("Abese" Süresi, 28). Ve zeytunen ve nahle. ("Abese" Süresi, 29). Ve hadaiqa ğulba. ("Abese" Süresi, 30). Ve fakiheten ve ebba. ("Abese" Süresi, 31). Metaan lekum ve li enamikum. ("Abese" Süresi, 32). Feiza caatis saxxha. ("Abese" Süresi, 33). Yevme yefirrul maru min ehih. ("Abese" Süresi, 34). Ve ummihi ve ebih. ("Abese" Süresi, 35). Ve sahibetihi ve benih. ("Abese" Süresi, 36). Li kulli imriin minhum yevmeizin şenun yuğnih. ("Abese" Süresi, 37). Vucuhun yevmeizin musfira. ("Abese" Süresi, 38). Dahiketun mustebşira. ("Abese" Süresi, 39). Ve vucuhun yevmeizin aleyha ğabara. ("Abese" Süresi, 40). Terhaquha qatara. ("Abese" Süresi, 41). Ulaike humul keferetul fecera. ("Abese" Süresi, 41).

Allahim (Ya Rəhman Allah). Senin (Ya Rəhman Allah) Nezdindeki sirri ve Sana (Ya Rəhman Allah) doğru Seyri hürmetine beni korktuklarimdan emin kil. Allahim (Ya Rəhman Allah) sürçme ve inhiraflanma istikamet ver. Allahim (Ya Rəhman Allah) hüznümü ve hirsimi gider. Allahim (Ya Rəhman Allah) benimle ol. Allahim (Ya Rəhman Allah) Sana (Ya Rəhman Allah) yönlendirmek üzere beni benden al. Allahim (Ya Rəhman Allah) kendimden fani olmakla beni riziklandir. Allahim (Ya Rəhman Allah) beni nefsimle imtihan etme. Allahim (Ya Rəhman Allah) basar ve basiretimi beşeri hislerimle perdeleme. Allahim (Ya Rəhman Allah) her Gizli Sirri bana aç. Ya Hayyu. Ya Qayyum.

Ey bütün iyiliklerin kapilarini açan Fettah (Ya Rəhman Allah) Fethinle basiretimi aç. Gönlümü feth eyle. Ey her şeyi hakkiyla bilen Alim (Ya Rəhman Allah) Lütfunla bana ilim ikram eyle.

Cennetle Müjdələnən

RasulAllah (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) buyurdu:
- Qardaşlariniz Uhud döyüşündə şəhid olduqda, Qüdrət və Qüvvət Sahibi olan Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) onlarin Ruhlarini (salam) yaşil quşlarin batininə yerləşdirdi. Onlarin Ruhlari (salam) Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) çaylarinin yanina gəlir, Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) meyvələrindən yeyir və Ərşin kölgəsində yerləşdirilmiş çadirlarin yanina qayidirlar. Yeyib-içdiklərinin və qayitdiqlari yerin nə qədər gözəl olduğunu düşündükləri zaman deyirlər: Kaş qardaşlarimiz Rəhim Allahin (Ya Rəhman Allah) bizə verdiyi nemətlərdən xəbərdar olaydilar. Və Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) Yolunda olan Cihaddan imtina edərək, dönüb qaçmayaydilar.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) buyurur: Hər kəs Rəhim Allaha (Ya Rəhman Allah) xatir yaxşi iş görsə Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) Qapilarina dəvət olunar.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) buyurur: Namaz qilanlar Namaz Qapisindan Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) dəvət olunarlar.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) buyurur: Cihad edənlər Cihad Qapisindan Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) dəvət olunarlar.

Imam Ali (salam) buyurur: Istəməzdim ki uşaq yaşinda ölüb Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) gedim. Və böyüməyərək Allahimi (Ya Rəhman Allah) tanimayim.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) buyurur: Sədəqə verənlər Sədəqə Qapisindan Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) dəvət olunarlar.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) buyurur: Oruc tutanlar Rayyan adli Oruc Qapisindan Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) dəvət olunarlar.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) buyurur: Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) Ali ibn Talib (salam) üçün darixir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) Qiyamət Günü Cenneti (Allahumma inni assalukal Cennet) çağiracaq. Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) öz zinəti ilə gələcək. Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) buyuracaq:
- Mənim (Ya Rəhman Allah) Yolumda döyüşən, öldürülən, əziyyətə məruz qalan və Mənim (Ya Rəhman Allah) Yolumda Cihad edənlər Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) daxil olun!
Onlar da sorğu-sualsiz Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) girəcəklər. Sonra mələklər gəlib səcdə edəcək və deyəcəklər:
- Ya Rebbimiz (Ya Rəhman Allah). Biz onlardan fərqli olaraq Səni (Ya Rəhman Allah) gecə-gündüz həmd-səna ilə təriflədiyimiz və Səni (Ya Rəhman Allah) Müqəddəs sandiğimiz halda Sən (Ya Rəhman Allah) onlari bizdən üstün tutdun.
Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) buyuracaq:
- Bu Mənim (Ya Rəhman Allah) Yolumda döyüşən və Mənim (Ya Rəhman Allah) Yolumda əziyyətə məruz qalan qullarimdir.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhlinin Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) əbədi qalmasinin səbəbi Dünyada (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) əbədi qalacaqlari halda həmişə Allahin (Ya Rəhman Allah) itaətində olmaq niyyətində olmalidir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) buyurur: Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) Qadinlarinin ən fəzilətlisi Xuveylidin Qizi Xədicə (salam) Muhammadin (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) Qizi Fatima (salam) Imranin Qizi Maryam (salam) və Fironun zövcəsi Muzahimin Qizi Asiyadir (salam).

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Siz alti şeyi öhdənizə alin. Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) də sizin Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) daxil olmağinizi öhdəmə götürüm. Yalan danişmayin. Vədinizə əməl edin. Əmanətə xəyanət etməyin. Gözlərinizi günahdan çəkindirin. Şəhvətinizi cilovlayin. Əllərinizi haramdan çəkin. Dilinizi saxlayin.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Ya Ali (salam). Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) ilk öncə Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Sən (salam) Həsən (salam) və Hüseyn (salam) keçəcək. Bizdən (salam) sonra ardimizca Övladlarimiz (salam) Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) keçəcək. Övladlarimizin (salam) ardinca Bizi (salam) sevən ardicillarimiz (Amentu Billahi ve Bi Rasulihi sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam muhlisen lehud-din) Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) keçəcək.

Imam Ali (salam) buyurur: Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) qiyməti qəlbdən Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) məhəbbətini silməkdir.

Hezreti Cabrail (salam) RasulAllaha (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) buyurdu:
- Ey Rəhim Allahin (Ya Rəhman Allah) Elçisi (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam). Indi Xedice (salam) əlində təam içəri daxil olacaq. Xedice (salam) Sənə (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) yaxinlaşdiqda Rebbinden (Ya Rəhman Allah) və Məndən (salam) Ona (salam) salam söylə...Xediceni (salam) Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) Onun (salam) üçün quru mirvaridən hazirlanmiş, içində də heç bir səs-küy və yorğunluq olmayan Ev ilə müjdələ.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Həqiqətən, sizdən Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) ən aşaği dərəcəyə malik olan o kimsəyə Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) buyuracaq:
- Istəklərini söylə.
Həmin kimsə istəyini söyləyəcək.
- Istədiklərin hamisi və üstəlik istədiklərinin on misli də sənindir.
Sonra həmin kəs Cennetdeki (Allahumma inni assalukal Cennet) Evinə keşəcək. Və onun yanina iri gözlü hurilərdən olan iki zövcəsi (Allahumma zavvicni min al huri il al ain) daxil olub deyəcəklər:
- Səni bizim (Allahumma zavvicni min al huri il al ain) üçün və bizi (Allahumma zavvicni min al huri il al ain) də sənin üçün Yaradan Allaha (Ya Rəhman Allah) hemd olsun!
Həmin kimsə deyəcək:
- Mənə verilən qədər heç bir kəsə verilməmişdir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Bir kimsə dəstamaz alarkən - Aşhadu an la ilahe ill Allahu vahdahu la şarika lahu ve aşhadu anna Muhammadan Abduhu ve Rasuluhu. SallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam, - deyərsə Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) Səkkiz Qapisi o kimsənin üzünə açilar. Hansi Qapidan istərsə o Qapidan Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) girər.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Agah olun. Həqiqətən də Məndən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sonra heç bir Peyğəmbər (sallam) sizdən sonra heç bir ümmət olmayacaq. Allaha (Ya Rəhman Allah) ibadət edin. Beş vaxtda namaz qilin. Ramazan Ayinin orucunu tutun. Hecc Ziyarətini yerinə yetirin. Səmimi qəlbdən zəkat verin. Vəliyyi-Əmrlərinizə (salam) itaət edin ki Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhlindən olasiniz.

Imam Ali (salam) buyurur: Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhlindən ən aşaği səviyyədə olan kimsənin vəziyyəti elə olacaq ki, əgər bütün insanlar və cinlər həmin kəsin qonaği olub, süfrəsində yeyib-içsələr verdiyi təamdan heç nə azalmaz.

Imam Saccad (salam) buyurur: Həmişə Quran (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxu. Çünki Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) Cenneti (Allahumma inni assalukal Cennet) yaratdi. Və Quranin (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) ayeleri qədər Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) dərəcələr verdi.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhli Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) daxil olduqdan sonra bir kişi gələcək. Və ona deyiləcək: "Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) daxil ol!"
- Ya Rebbi (Ya Rəhman Allah). Necə daxil olum ki, artiq hami Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) daxil olub. Yerlərini tutub və alacaqlarini da alib.
Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) soruşacaq:
- Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) hökmdarlarindan birinin mülkü qədər mülkünün olmasini istərdinmi?
- Istərdim. Ya Rebbi (Ya Rəhman Allah).
Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) buyuracaq:
- Istədiyin qədər və bir o qədər də, bir o qədər də, bir o qədər də, bir o qədər də, bir o qədər də sənindir.
- Razi qaldim. Ya Rebbi (Ya Rəhman Allah).
Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) buyuracaq:
- Bu və üstəlik on misli qədər də sənindir. Həmçinin nəfsinin istədiyi və gözünə xoş gələn hər şey sənindir.
- Razi qaldim. Ya Rebbi (Ya Rəhman Allah).

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Bir kimsə Mənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) bir salavat göndərsə mələklər o kimsəyə yetmiş min salavat göndərər. Mələklərin salavat göndərdiyi kimsə isə Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) gedər.

Imam Ali (salam) buyurur: Ən xoşbəxt mömin Bizim (salam) Fezilet və Məqamimizi taniyan, Bizim (salam) vasitəmizlə Allaha (Ya Rəhman Allah) yaxinlaşan, Bizə (salam) olan məhəbbətində səmimi və ixlasli olan, göstərişlərimizə əməl edən və çəkindirdiyimizi tərk edəndir. Həmin mömin Bizdəndir (salam). Və Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) də Bizimlə (salam) olacaq.

Imam Zeynal Abidin (salam) buyurur: Xoş rəftar Insani Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) aparir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) Öz qullari üzərində Mühakiməsini tamamladiqda Cennetle (Allahumma inni assalukal Cennet) Cehennem (Allahumma accirni minannar) arasinda bir nəfər qalacaq. Həmin adam Cehennemden (Allahumma accirni minannar) çixib Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) girənlərin axirincisi olacaq. Onun üzü Cehenneme (Allahumma accirni minannar) tərəf olacaq. O, deyəcək:
- Ya Rebbi (Ya Rəhman Allah). Mənim üzümü oddan döndər. Çünki odun tüstüsü məni zəhərləmiş, alovu məni yandirmişdir.
- Bu istəyin yerinə yetsə, başqa bir şey istəyəcəksənmi?
- Ya Rebbi (Ya Rəhman Allah). Sənin (Ya Rəhman Allah) Izzətinə and olsun ki, heç nə istəməyəcəyəm.
Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) onun üzünü oddan döndərəcək. Və üzünü Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) tərəf çevirəcək. Həmin adam Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) gözəlliyini görüb Allahin (Ya Rəhman Allah) istədiyi qədər susacaq. Sonra isə deyəcək:
- Ya Rebbi (Ya Rəhman Allah). Məni Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) Qapisina yaxinlaşdir.
- Məgər sən and içib söz verməmişdin ki, istədiyindən başqa heç nə istəməyəcəksən?
- Ya Rebbi (Ya Rəhman Allah). Sənin yaratdiqlarinin ən bədbəxti olmağima Izn vermə.
Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) onu Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) Qapisina yaxinlaşdiracaq. Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) Qapisina çatdiqda Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) gözəlliyini, Cennetdeki (Allahumma inni assalukal Cennet) sevinc və zövq-səfani görüb Allahin (Ya Rəhman Allah) istədiyi qədər susacaq. Sonra da deyəcək:
- Ya Rebbi (Ya Rəhman Allah). Məni Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) daxil et.
- Vay sənin halina! Ey Adəm Övladi! Sən nə qədər vədinə xilaf çixirsan! Məgər sən and içib söz verməmişdin ki, daha heç nə istəməyəcəksən?
O zaman Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) həmin bəndəsini Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) daxil edəcək.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) buyurur: Ümmətlər Mənə (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) göstərildi. Mən (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) bir Peyğamber (sallam) gördüm ki yaninda bir dəstə adam var idi. Başqa bir Peyğamber (sallam) də gördüm ki yaninda bir-iki nəfər var idi. Hətta elə Peyğamber (sallam) gördüm ki yaninda bir kimsə yox idi. Sonra Mənə (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) böyük bir toplum göstərildi və Mən (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) elə zənn etdim ki bu Mənim (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) ümmətimdir. Mənə (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) deyildi:
- Bu Musa (salam) və Musanin (salam) qövmüdür. Sən (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) üfüqə nəzər sal...
Mən (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) nəzərlərimi üfüqə yönəltdikdə daha böyük toplum gördüm.
Mənə (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) deyildi:
- Bu Sənin (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) ümmətindir. Sənin (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) ümmətindən yetmiş min nəfəri sorğu-sualsiz, əziyyətsiz Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) daxil olacaq.
RasulAllah (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) sözünü tamamladiqdan sonra evinə keçdi. Toplaşanlar arasinda sorğu-sualsiz, əziyyətsiz Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) keçənlərin kimlər olacaği barədə mübahisə etməyə başladi. Mütəlif fikirlər söyləndi.
Bu vaxt RasulAllah (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) evdən bayira çixaraq buyurdu:
- Niyə mübahisə edirsiniz? Onlar özlərinə ovsun oxunmasini tələb etməyən, hər hansi bir hadisəni uğursuzluq əlaməti hesab etməyən, müalicə məqsədilə bədənə dağ basmayan və yalniz öz Rebbine (Ya Rəhman Allah) təvəkkül edən kimsələrdir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Cümə Günü Mənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) min salavat göndərən kəs yuxusunda Cennetdeki (Allahumma inni assalukal Cennet) yerini görməmiş Dünyadan (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) köçməz.

Bir bədəvi ərəb RasulAllahin (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) Hüzuruna yetişib dedi:
- Ey Rəhim Allahin (Ya Rəhman Allah) Elçisi (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam). Mənə elə bir əməl öyrət ki, onu yerinə yetirməklə Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhlindən olum.
RasulAllah (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) buyurdu:
- Rəhim Allaha (Ya Rəhman Allah) ibadət et. Rəhim Allaha (Ya Rəhman Allah) heç bir şərik qoşma. Vacib namazlari qil. Fərz olan zəkati ver. Və Ramazan Ayinin orucunu tut.
Bədəvi dedi:
- Canim əlində olan Allaha (Ya Rəhman Allah) and olsun ki mən RasulAllahin (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) sadaladiqlarina heç nə əlavə etməyəcəyəm. Və RasulAllahin (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) sadaladiqlarindan heç nə əskiltməyəcəyəm.
Bədəvi çixib getdikdən sonra RasulAllah (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) buyurudu:
- Kim Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhlindən olani görmək istəyirsə, o gedən kişiyə baxsin.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Çox sədəqə verməyə və adilliyə müvəffəq olmuş hakim Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) sakinidir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Yaxinlarina qarşi kövrək qəlbli və rəhmli olan insan Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) sakinidir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Ailə sahibi olan iffətli müsəlman Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) sakinidir.

Feqirler aralarindan nümayəndə seçib, təmsilçi olaraq RasulAllahin (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Hüzuruna göndərdilər. Həmin feqir RasulAllaha (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) xitab etdi:
- Məni Sizin (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) yaniniza feqirler göndərdi.
RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurdu:
- Sənə və səni göndərənlərə merhaba. Onlar Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sevdiyim kimsələrdir.
Feqir arz etdi:
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) zənginlər imkanli olduqlari üçün Hecce gedirlər. Xeyriyyəçilik edirlər. Biz isə bunlari edə bilmirik. O səbəbdən biz mükafatimizin az olacağini təxmin edirik. Məni Sizin (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) yaniniza göndərən feqirler - Bizim halimiz necə olacaq? - deyirlər.
RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurdu:
- Feqirlere çatdir ki qovuşacaqlari mükafatlari düşünərək, hallarina sebr edən feqirler zənginlərdə olmayan üç xüsusiyyətə malikdir.
Feqirlere Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) elə köşklər verilər ki insanlar Dünyada ulduzlara baxdiği kimi o köşklərə baxarlar. Həmin köşklər feqirler, Peyğemberler (salam) şəhidlər və möminlər üçündür.
Feqirler zənginlərdən yarim gün öncə Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) girərlər.
Zənginin "Subhan Allahi vel hamdu lillahi ve la ilaha ill Allahu vallahu Akbar" deyərək və on min dirhem sədəqə verərək çatdiği savaba feqir yalniz "Subhan Allahi vel hamdu lillahi ve la ilaha ill Allahu vallahu Akbar" söyləməklə çatar. Diğər xeyir işlərdə də durum eynidir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Allahin (Ya Rəhman Allah) yaratdiqlarindan Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) birinci daxil olan yoxsullar və bütün yollari bağlanmiş biçarə hicrət edənlər olacaq. Onlarin düçar olduqlari çətin vəziyyət insanlari qorxuya salir, istəkləri ürəklərində qaldiqlari halda ölür və məqsədlərinə çatmirlar.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) buyurur:
- Kim şərab içmək iqtidarinda ola-ola içkini tərk etsə, Mən (Ya Rəhman Allah) mütləq ona Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) Içkisi əta edərəm. Kim ipək geyinmək iqtidarinda ola-ola ipək libasdan imtina etsə, Mən (Ya Rəhman Allah) mütləq ona Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) ipək əta edərəm.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Mömin Dünyadan (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) köçüb Axirətə (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) qovuşduqda, Göydən möminin yanina üzləri Günəş kimi parlaq mələklər enər. Mələklər özləri ilə Cennetden (Allahumma inni assalukal Cennet) kəfən və ətir gətirər, möminin gözünün gördüyü son məsafədə oturub gözləyərlər. Sonra Ölüm Mələyi (salam) gəlib möminin başinin üstündə oturub deyər:
- Ey gözəl Ruh! Allahin (Ya Rəhman Allah) Mərhəmətinə və Xeyir-Duasina qovuşmaq üçün çix!
Möminin ruhu bədənindən, qabin ağzindan süzülən su damcisi kimi çixar. Ölüm Mələyi (salam) ruhu götürdükdən sonra onu bir göz qirpiminda mələklərə təhvil verər. Mələklər də mömini kəfənə büküb ətirləyərlər. Həmin andan etibarən mömindən Yer üzündə mövcud olan ən gözəl ətirin qoxusu gələr. Mələklər mömini götürüb Göyə qaldirarlar. Göyə qalxdiqca, hansi mələklərin yanindan keçsələr o mələklər soruşar:
- Görəsən bu gözəl Ruh kimin Ruhudur?
- Filankəsin oğlu filankəsin Ruhudur, - deyə mömini Dünyada (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) çağirildiği ən gözəl adla təqdim edərlər.
Nəhayət, onlar birinci Göyə gəlib yetişər və Göy Qapilarinin açilmasini xahiş edərlər. Göyün Qapilari taybatay açilar. Bir göyün mələkləri möminin Ruhunu o biri göyə qədər beləcə yola salarlar. Nəhayət, yeddinci göyə gəlib çatdiqda, Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) buyurar:
- Mənim (Ya Rəhman Allah) qulum barədə olan qeydləri Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) yazin. Sonra da qulumu qaytarin Yer üzünə. Çünki Mən (Ya Rəhman Allah) söz vermişəm ki onlari torpaqdan yaradib, öləndən sonra ora qaytaracaq və (Qiyamət günü) bir daha oradan (dirildib) çixardacağam.
Mələklər Ruhu bədəninə qaytararlar. Sonra iki mələk gəlib onu oturdar və soruşar:
- Rebbin (Ya Rəhman Allah) kimdir?
- Rebbim Allahdir (Ya Rəhman Allah).
- Dinin nədir?
- Dinim Islamdir (Amentu Billahi ve Bi Rasulihi sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam muhlisen lehud-din).
- Sizə göndərilən kim idi?
- Allahin (Ya Rəhman Allah) Elçisi (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam).
- Dünyada (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) ikən nə öyrəndin?
- Mən Allahin (Ya Rəhman Allah) Kitabini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyub, Allahin (Ya Rəhman Allah) Kitabina (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) iman gətirdim. Və Allahin (Ya Rəhman Allah) Kitabina (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) sadiq qaldim.
O zaman Göydən səda gələr:
- Mənim (Ya Rəhman Allah) qulum doğru danişir. Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) nemətlərini onun önünə sərin və onun üçün Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) bir Qapi açin!
O zaman mömin Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) gözəl ətrini və havasini duyar. Qəbiri gözlərinin gördüyü son məsafəyə qədər genişlənər. Sonra gözəl görkəmli, əynində yaraşiqli paltar olan və gözəl ətir saçan bir nəfər möminin yanina gəlib deyər:
- Səni sevindirəcək bir xəbərə sevin! Bu, sənə vəd olunan gündür!
- Sən kimsən? Sənin üzündən xeyirxahliq yağir!
- Mən sənin yaxşi əməlinəm!
O zaman mömin dua edib deyər:
- Allahim (Ya Rəhman Allah). Qoy Qiyamət Günü tez gəlsin ki, mən öz ailəmə qayidib var-dövlətimə sahib olum.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) buyurur: Ümmətimdən Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) daxil olan ilk zümrə kasib mühacirlər olacaq. Onlar Qiyamət Günü Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) Qapisina yaxinlaşacaqlar. Və O Qapinin açilmasini rica edəcəklər.
Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) Gözətçiləri soruşacaq:
- Məgər sizinlə haqq-hesab çəkildimi?
Kasib mühacirlər deyəcəklər:
- Nəyimiz var idi ki bizi haqq-hesaba çəksinlər...Biz son nəfəsimizə qədər qilinclarimiz çiyinimizdə Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) Yolunda vuruşmuşuq.
Sonra Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) Qapisi kasib mühacirlərin üzünə açilacaq və başqa insanlar Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) daxil olana qədər onlar orada qirx il qalacaqlar.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Üç cəhətə malik olan kəs istədiyi qapidan Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) daxil olacaq. Gözəl əxlaq. Gizlində və aşkarda Rəhim Allahdan (Ya Rəhman Allah) qorxmaq. Haqq onun tərəfində olsa belə mübahisəni tərk etmək.

Bir xanim RasulAllahin (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) Hüzuruna gəlib dedi:
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) yuxumda gördüm ki Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) düşmüşəm. Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) elə bir səs eşitdim ki, o səs hər bir yani titrətdi. O səslə on iki kişinin adi və atalarinin adi sadalandi. Həmin on iki kişi köhnə libasda, boyun damarlarindan qan axa-axa gətirildi. Və deyildi:
- Aparin onlari əl-Beydəc (yaxud əl-Beydəh) çayina.
Kişiləri aparib o çaya saldilar. On iki kişinin on ikisi də çaydan çixanda üzləri bədirlənmiş on dörd gecəlik ay kimi gözəl oldu. Sonra qizildan olan kürsülər gətirildi. Kişilər o kürsülərin üstündə rahatlandilar. Sonra o kişilərə təam gətirildi. Kişilər o təamdan daddilar. Bundan dolayi hansi tərəfə çevrilirdilərsə o tərəfdə də istədikləri meyvələr hazir olurdu...
Həmin vaxt kəsiyində RasulAllahin (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) döyüşə göndərdiyi qoşundan bir xəbər gətirdi:
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam)...Filankəs, filankəs ....şəhid oldu.
Müjdəçi qadinin öncə söylədiyi on iki kişinin adlarini bir-bir sadaladi...

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) getmək istəyirsinizsə arzularinizi qisaldin. Ölüm anini gözləriniz önünə gətirin. Və Allahdan (Ya Rəhman Allah) Allahin (Ya Rəhman Allah) layiq olduğu tərzdə həya edin.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhlindən olan bir nəfər Rəhim Allahdan (Ya Rəhman Allah) Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) əkinçiliklə məşğul olmaq üçün izn istəyəcək.
Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) buyuracaq:
- Məgər istəklərinə çatmamisan?
- Elədir. Ya Rebbi (Ya Rəhman Allah). Lakin mən əkin əkməyi sevirəm.
O zaman Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) torpağa toxum səpməyə izn verəcək.
Toxumlar bir göz qirpiminda cücərib yetişəcək. Və bol məhsul verəcək. O məhsul dağ boyda olacaq.
O zaman Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) buyuracaq:
- Götür o məhsulu! Ey Adəm Oğlu! Həqiqətən də heç nə sənin gözünü doydura bilməz.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Bir kimsə bir ac möminə təam versə, Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) həmin kimsəyə Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) meyvələrindən əta edər.

Hezreti Fatime (salam) Xanim buyurur: "Hədid" Suresini, "Vaqie" Suresini və "Ar-Rahman" Suresini oxuyan kəs həm Göydə, həm də Yerdə Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhli kimi taninar.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurdu:
- And olsun Allaha (Ya Rəhman Allah). Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sizin Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhlinin dörddə birini təşkil edəcəyinizə ümid edirəm.
- Allahu Akbar! - dedilər.
RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurdu:
- Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sizin Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhlinin üçdə birini təşkil edəcəyinizə ümid edirəm.
- Allahu Akbar! - dedilər.
RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurdu:
- Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sizin Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhlinin yarisini təşkil edəcəyinizə ümid edirəm.
- Allahu Akbar! - dedilər.
RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurdu:
- Siz (say etibarilə) insanlar arasinda, ağ öküzün dərisindəki qara tük və ya qara öküzün dərisindəki ağ tük kimi olacaqsiniz.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Həddi buluğa çatmamiş üç övladi vəfat edən elə bir Valideyn yoxdur ki, Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) o Valideyni (Rabbi irhamhuma kama Rabbayani sağira) Öz Mərhəməti sayəsində Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) daxil etməsin.

RasulAllaha (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) söylədilər:
-Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) filan xanim vacib namazlari yerinə yetirir. Malindan sədəqə verir. Və heç kəsə əziyyət vermir.
RasulAllah (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) buyurdu:
- O qadin Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhlindəndir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Bir kimsəyə müsibət vaxti Istirca (O kəslər ki, onlara bir müsibət üz verdikdə: Biz Allaha məxsusuq və Ona da qayidacağiq, - deyirlər. - "Beqere" Suresi, 55) ilham olunsa Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) o kimsəyə vacib olar.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) buyurdu: Oğlum Ibrahim (salam) südəmər çağinda vəfat etdi. Onu (salam) Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) iki süd verən qadin gözləyir. Əmizdirmə müddəti bitənədək bu qadinlar ona süd verəcəklər.

Imam Ali (salam) buyurur: Həqiqətən, hər bir sakit təbiətli, vüqarli və xoş xasiyyətli mömin Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhlindəndir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Hezreti Musa (salam) Rəhim Allahdan (Ya Rəhman Allah) soruşdu:
- Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhlindən ən yüksək dərəcəyə sahib olan kimlərdir?
Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) buyurdu:
- Onlar Mənim (Ya Rəhman Allah) seçdiyim, Öz Əlimlə Kəramət Məqamina yüksəltdiyim və Kəramətlərinin dəyişməyəcəyinə hökm verdiyim kəslərdir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) buyurur:
- Ey Adəm Oğlu! Əgər sən sarsintinin ilk aninda sebr edib Allahindan (Ya Rəhman Allah) savab umarsansa, sənin üçün Cennetden (Allahumma inni assalukal Cennet) qeyri mükafata razi olmaram.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Pakizə olmaq üçün var gücünüzlə çalişin. Çünki Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) Islami (Amentu Billahi ve Bi Rasulihi sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam muhlisen lehud-din) pakliq üzərində bina etmişdir. Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) də yalniz paklar daxil olacaq.

Bir mömin dedi:
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam). Mən "Ixlas" Suresini sevirəm.
RasulAllah (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) buyurdu:
- "Ixlas" Suresine olan sevgin səni Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) aparacaq.

Qara dərili bir kişi RasulAllahin (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) Hüzüruna gəlib dedi:
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) mənim rəngim qaradir. Dərimdən pis qoxu gəlir. Sir-sifətimdə gözəllikdən heç bir əlamət yoxdur. Mal-dövlət sahibi də deyiləm. Bilmək istərdim əgər mən kafirlərlə Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) Yolunda vuruşub ölsəm, mənim halim necə olacaq?
RasulAllah (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) buyurdu:
- Sən Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhlindən olacaqsan.
Həmin kişi Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) Yolunda vuruşdu və şəhid oldu.
RasulAllah (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) o kişinin cənazəsi qarşisinda ayaq saxlayib buyurdu:
- Artiq Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) sənin rəngini ağartdi. Dərindən gələn qoxunu xoş ətirlə əvəzlədi. Sənə çoxlu mal-dövlət bəxş etdi. Hurilərdən olan qaragözlü Zövcəni sənin ixtiyarina verdi.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Kim dəvənin iki sağimi arasindaki vaxt qədər olsa belə Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) Yolunda Cihad etmişsə, Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) girəcək.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyuyrur: Bir kimsə vacib namazlardan əlavə hər gün Allah (Ya Rəhman Allah) Rizasi üçün on iki ruket namaz qilarsa, Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) onun üçün Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) bir qesr inşa edər.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) ən axirinci girən gah yeriyəcək, gah üzü üstə düşəcək, gah da alov onun üzünü qarsacaq. Alovdan keçdikdə dönüb alova baxaraq deyəcək:
- Məni səndən qurtaran Allah (Ya Rəhman Allah) nə qədər Xeyirxahdir! Allah (Ya Rəhman Allah) nə əvvəlkilərdən, nə də sonrakilardan heç kəsə vermədiyini mənə verdi!
Onun önünə bir ağac çixacaq. Və O, deyəcək:
- Ya Rebbi (Ya Rəhman Allah). Məni bu ağaca yaxinlaşdir ki o ağacin kölgəsində kölgələnim və su içim.
- Ey Adəm Övladi. Ola bilsin ki Mən (Ya Rəhman Allah) sənə bunu versəm, sən başqa bir şey istəyəcəksən.
- Ya Rebbi (Ya Rəhman Allah). Başqa heç nə istəməyəcəyəm.
Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) qarşisinda tab gətirə bilmədiyi bir nemət görən bəndəsini üzürlü sayacaq. Bəndə həmin ağacin kölgəsində kölgələnəcək və su içəcək. Sonra qarşisina əvvəlkindən də gözəl bir ağac çixacaq. Bəndə deyəcək:
- Ya Rebbi (Ya Rəhman Allah). Məni bu ağaca yaxinlaşdir ki o ağacin kölgəsində kölgələnim və su içim. Səndən başqa bir şey istəməyəcəyəm.
- Məndən (Ya Rəhman Allah) başqa bir şey istəməyəcəyəm söz vermədinmi? Ola bilsin ki Mən (Ya Rəhman Allah) sənə bunu versəm, sən başqa bir şey istəyəcəksən.
Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) qarşisinda tab gətirə bilmədiyi bir nemət görən bəndəsini üzürlü sayacaq. Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) bəndəsini ağaca yaxinlaşdiracaq. Bəndə həmin ağacin kölgəsində kölgələnəcək və su içəcək. Sonra bəndənin qarşisina Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) Qapisinin yaxinliğinda əvvəlki iki ağacdan daha gözəl bir ağac çixacaq. Bəndə deyəcək:
- Ya Rebbi (Ya Rəhman Allah). Məni bu ağaca yaxinlaşdir ki o ağacin kölgəsində kölgələnim və su içim. Səndən (Ya Rəhman Allah) başqa bir şey istəməyəcəyəm.
- Məndən (Ya Rəhman Allah) başqa bir şey istəməyəcəyəm söz vermədinmi?
- Ya Rebbi (Ya Rəhman Allah). Bunu istəyirəm, başqa heç nə istəmirəm.
Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) qarşisinda tab gətirə bilmədiyi bir nemət görən bəndəsini üzürlü sayacaq. Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) bəndəsini ağaca yaxinlaşdiracaq. O ağaca yaxinlaşanda Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhlinin səsini eşidəcək. Bəndə deyəcək:
- Ya Rebbim (Ya Rəhman Allah). Məni Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) daxil et.
- Məndən (Ya Rəhman Allah) istədiklərinə nə son qoyacaq? Sənə Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) və Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) qədərini versəm, bu səni razi salarmi?
- Ya Rebbi (Ya Rəhman Allah). Sən (Ya Rəhman Allah) aləmlərin Rebbi (Ya Rəhman Allah) olduğun halda mənə istehza edirsən?
- Mən (Ya Rəhman Allah) sənə istehza etmirəm. Mən (Ya Rəhman Allah) istədiyimi etməyə Qadirəm.

Imam Sadiq (salam) buyurur: Üç əməl var ki, hər kimsə o əməllərdən birini yerinə yetirsə, Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) Cenneti (Allahumma inni assalukal Cennet) həmin kəsə vacib edər. Kasib vaxtinda ehsan etmək. Hami ilə gözəl rəftar etmək. Insafli olmaq.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) elə bir dərəcə və məqam vardir ki, ona yalniz ədalətli rəhbər, qohumlari ilə six əlaqə saxlayan və sebri geniş olan böyük ailə sahibi yetişər.

Imam Ali (salam) buyurur: Bizim (salam) ardicillarimizin (Amentu Billahi ve Bi Rasulihi sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam muhlisen lehud-din) mənzilləri Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhlinə sizin Səmada gördüyünüz ulduzlar kimi görünəcək.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) əməlisaleh qulunun Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) dərəcəsini artirar. Əməlisaleh bəndə soruşar:
- Ya Rebbim (Ya Rəhman Allah). Bu mənə haradandir?
- Övladinin sənin üçün bağişlanma diləməsindəndir.

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Bir bəndənin uşaği öldükdə Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) mələklərindən soruşar:
- Qulumun uşağinimi aldiniz?
- Bəli. Ya Rebbi (Ya Rəhman Allah).
Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) soruşar:
- Qulumun ürəyinin meyvəsinimi aldiniz?
- Bəli. Ya Rebbi (Ya Rəhman Allah).
Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) soruşar:
- Qulum nə dedi?
- Hemd və Istirca dedi.
- Quluma Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) bir ev tikin. Adini da “Həmd Evi” qoyun!

RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) buyurur: Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) Əhlinə buyuracaq:
- Ey Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) Əhli!
- Ya Rebbi (Ya Rəhman Allah). Əmrinə müntəzirik.
Rəhim Allah (Ya Rəhman Allah) soruşacaq:
- Razi qaldinizmi?
- Ya Rebbi (Ya Rəhman Allah). Necə razi qalmaya bilərik ki?! Axi Sən (Ya Rəhman Allah) bizə yaratdiqlarindan heç kəsə vermədiyin nemətləri bəxş etmisən!
- Mən (Ya Rəhman Allah) sizə bundan da yaxşisini əta edəcəm!
- Ya Rebbi (Ya Rəhman Allah). Daha yaxşi nə ola bilər ki?
- Mən (Ya Rəhman Allah) Öz Rizami sizə halal edirəm. Və bundan sonra siz heç vaxt Mənim (Ya Rəhman Allah) qəzəbimə düçar olmayacaqsiniz.

Şəfa Duasi

Bi İsmi Allahi ve Billahi ve Min Allahi ve İl Allahi ve Fi Sebilillahi vel hemdu lillahi ve la ilahe ill Allahu Vallahu Akbaru ve ezzu ve celle ve ezemu ve eqderu mimma exafu ve ehzaru Vallahu Akbaru Kebiren. Ve Subhan Allahi bukreten ve ecilen. Bismillahiş Şafi Bismillahil Kafi Bismillahil Muafi Bismillahillezi la yezurru ma asmihi şeyin fil arzi ve la fis samai ve Huves Semiul Alim. Ve nunezzilu minel Qurani ma huve şifaun ve Rehmetun lil möminine. Allahumma anar raqi ve enteş şafi auzu bike min şerri ma qezeyte Allahu Akbaru Allahu Akbaru Allahu Akbaru eyyuhel melekenil azimen. Auzu Billahi Rabbi ve Rabbikumullahu ve Xaliqi ve Xaliqikuma ve Musevviri ve Musevvirikuma Xaliqul suvari ve Raziqul beşeri. Auzu Billahi min camiil afati vel ahati vel baliyyati vel amrazi vel aryahi vel avrami vel asqami vel keseli ve cununi vel xumudi vel alami ainnu hamila Kitabi haza Bi Asma İllahil kirami ve ayatihil izami bi nuri vachillahi Zal Calali vel İkrami Malikal Mulki vel malakuti val İzzati val Cabaruti al Hayyid Daimil Baqillazi la yamutu. Subhanahu ma azama şanahu ve erfe mekanuhu ve ezze Sultanahu Fatiras samavati val arzi Alimal ğaybi veş Şahadatir Rahmanir Rahim melceel qasidina muğisal melhufina rahimaz zuafai vel masakini ve raziqal xalqi acmain. Zul Azamati ves Sultani ver Raafati vel ihsani vel cudi vel imtineni al Hannani al Mannani ar Raufi fid dayyani al Qahirillazi la yuqharul ğalibul mucirullaz la yacuru aleyhi auzu bihi min şarril fiteni vel miheni ve camii emrazil bedeni ve minel Rihil Ehmeri vaddail Akbari fin nafsi var Ruhi val lahmi vad dami val cildi val azmi val uruqi val asabi vaş şari Bi İzzati men iza qaza emren fa innama yequlu lehukun feyekun. Fa Subhanellezi biyedihi melekutu kulli şayin ve ileyhi turcaun. Allahu Akbaru Allahu Akbaru Allahu Akbaru ya Rabbi ya Bariu ya Muğisu ya Cabbaru ya Qahharu ya Muqsitu ya Daimu ya Mubdiu ya Muidu ya Saburu ya Vadudu ya Kafi ya Afi ya Muafi ya Vaqi ya Baqi ya Sarixal mustesrixine yağiyasel mustağisina ya men emruhu beynel Kafi ven Nuni ya Atufu ya Şafiqu ya Qadiru ya Muqtadiru ya Ahya ya Şarahiye ya Berahiye edune esbaut ali şededyul vahim ya Buyuna ya Şamxita ya Azimu ya Hayyu ya Qayyumu ya Qaiman ala kulli nafsin bima kasabat ya Camiu ya Nafiu ya Rabbahu ya Movlahu ya Seyyidahu ya Melikahu ya Ğayatə ya Rağbatahu ya Muhsinu ya Munimu ya Mutaffazilu ya Mutekerrimu ya men yelemu ma nuxfi ve ma nuelinu ya Ahkemel Hekimine ya Veliiyel muminine ya Avnez zuefai vel mesekin ya Kafil mutevakkiline ya Mukevviral leyli elen nahari ve Mukevviran nahari elel leyli ya Qahira kulli şeytanin meridin ya Qamia kulli cabbarin anidin ya Niemel Mövla ve Niemen Nasir ya Raziqat tiflis sağir. Ya Rahimeş Şeyxil Kebir. Ya Cabiral Əzmil Kesir. Ya İlahal avvalina. Ya Axiral axirina. Ya Arhamar rahimina. Ya Hebibet tavvabina. Ya Xayral ğafirina. Ya Xayral varisina. Ya Xayral vasilina. Ya maliki yovmiddin. Ya men iyyake nebudu ve iyyake nestein. Ve eleyke netavakkelu ve fike nerğebu ve fima ledeyke nercu ve fike nexafu Allahumməşfi hamila Kitabi haza min camiil emrazi vel esqami. Vel ileli vel xeleli vel alemi vel meleli vel keseli vel veceli vel evhemi vez zeheli vel muğeli vel evrami ved demil esvadi vel meğzil enkedi ver Rihil Ehmeri Veddeil Akbari veddemil asğari ve camiil afati vel ahati vel humumi vel meğmumi vel kurubi ves sekteti ved dehşeti ver raşeti vet tevşeti vez zeyği vel huzni ves sihri vel mekri vel qederi vel futuri vel vuhuşi vel hevami ve muşehenetil evami vel inhizemi ve şerriş şeytani ves sultani vel hukkemi vez zulemi vel qahti vel vebai vel hebei vel ğalei vel celei vez zillezi vel belai ve hedmil binei ve uzelid dai ve xaybatir racai ve şamatetil edei ve şerril eşrari ve keydil fuccari vel inhizemi ve mextelefe eleyhil leylu ven naharu min tavariqil insi vel canni illa tariqen yetruqu bi xeyri ya Rahmanu ve min şerri kulli şeytanin racimin ve min şerri kulli debbetin ente exizun bi nesitetihe inna Rabbi ala siratin musteqim. Ente Rabbi ve ilmuka hasbi eleyke tevekkeltu ve ileyke ilteceetuye Niemel Mövla ve Niemel Vekilu ve la hovla ve la Qüvvata illa Billahil Aliyil Azim. Ve sallAllahu ala Seyyidina Muhammadin ve ala Alihi. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Alif. Lam. Mim. (“Beqere” suresi, 1). Zalika al Kitabu la Rayba fihi hudan lil muttaqin. (“Beqere” suresi, 2). Allazina yuminuna bil ğaybi va yuqimuna as salata va mimma razaqnahum yunfiqun. (“Beqere” suresi, 3). Vallazina yuminuna bi ma unzila ilayka va ma unzila min qablika va bil ahiratihum yuqinun. (“Beqere” suresi, 4). Allahu la ilaha illa huva al Hayyul Qayyumu la tahuzuhu sinatun vala navmun lahu ma fi as samavati ve ma fi al ardi man zallazi yaşfaau indahu illa bi iznihi yalamu ma bayna aydihim ve ma halfahum ve la yuhituna bi şayin min ilmihi illa bima şaa vasia kursiyyuhu as samavati vel-ard ve la yauduhu hifzuhuma ve huva al Aliyyul Azim. (“Beqere” suresi, 255). La ikraha fid dini qad tabayyana ar ruşdu mina al ğayyi fa man yakfur bit tağuti ve yumin billahi faqadi istamsaka bil urvatial vusqa la infisama laha Vallahu Samiun Alim. (“Beqere” suresi, 256). Allahu Valiyyu allazina amanu yuhricuhum mina az zulumati ilaan nuri vallazina kafaru avliyauhumut tağutu yuhricunahum mina an nuri ilaaz zulumati ulaika ashabun nari hum fiha halidun. (“Beqere” suresi, 257). Lillahi ma fi as samavati va ma fi al ardi va in tubdu ma fi anfusikum av tuhfuhu yuhasibkum bihi Allahu fayağfiru liman yaşau va yuazzibu man yaşa vallahu ala kulli şayin qadir. (“Beqere” suresi, 284). Amana ar Rasulu bi ma unzila ilayhi min Rabbihi val muminuna kullun amana billahi va malaikatihi va kutubihi va Rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min Rusulihi va qalu samina va atana Ğufranaka Rabbana va ilayka al masir. (“Beqere” suresi, 285). La yukallifu Allahu nafsanilla vusaha laha ma kasabat va alayha ma iktasabat Rabbana latu ahizna in nasina av ahtana Rabbana va la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala allazina min qablina Rabbana va la tuhammilna ma la taqata lana bihi vafu anna vağfir lana varhamna anta Mavlana fansurna alal qavmi al kafirin. (“Beqere” suresi, 286).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Va avhayna ila Musa an alqi asaka fa iza hiya talqafu ma yafikun. (“Araf” suresi, 117).
Fa vaqaa al haqqu va batala ma kanu yamalun. (“Araf” suresi, 118).
Fa ğulibu hunalika vanqalabu sağirin. (“Araf” suresi, 119).
Va ulqiya as saharatu sacidin. (“Araf” suresi, 120).
Qalu amanna bi Rabbil alamin. (“Araf” suresi, 121).
Rabbi Musa va Harun. (“Araf” suresi, 122).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Va qala firavnu tuni bi kulli sahirin alim. (“Yunus” suresi, 79).
Falamma caa as saharatu qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. (“Yunus” suresi, 80).
Fa lamma alqav qala Musama citum bihis sihru inna Allaha sayubtiluhu inna Allaha la yuslihu amalal mufsidin. (“Yunus” suresi, 81).
Va yuhiqqu Allahu al haqqa bi kalimatihi va lav karihaal mucrimun. (“Yunus” suresi, 82).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Qalu ya Musa imma an tulqiya va imma an nakuna avvala man alqa. (“Taha” suresi, 65).
Qala bal alqu fa iza hibaluhum va isiyyuhum yuhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tasa. (“Taha” suresi, 66).
Fa avcasa fi nafsihi hifatan Musa. (“Taha” suresi, 67).
Qulna la tahaf innaka antaal ala. (“Taha” suresi, 68).
Va alqi ma fi yaminika talqaf ma sanau innama sanau kaydu sahirin va la yuflihus sahiru haysu ata. (“Taha” suresi, 69).
Fa ulqiyaas saharatu succadan qalu amanna bi Rabbi Haruna va Musa. (“Taha” suresi, 70).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Qul ya ayyuha al kafirun. ("Kafirun" suresi, 1).
La abudu ma tabudun. ("Kafirun" suresi, 2).
Ve la antum abiduna ma abud. ("Kafirun" suresi, 3).
Ve la ana abidun ma abadtum. ("Kafirun" suresi, 4).
Ve la antum abiduna ma abud. ("Kafirun" suresi, 5).
Lakum dinukum ve liya din. ("Kafirun" suresi, 6).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Qul Huva Allahu ahad. (“Ixlas” suresi, 1).
Allahu as samad. (“Ixlas” suresi, 2).
Lam yalid ve lam yulad. (“Ixlas” suresi, 3).
Ve lam yakun lahu kufuvan ahad. (“Ixlas” suresi, 4).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Qul auzu bi Rabbi al falaq. ("Feleq" suresi, 1).
Min şarri ma halaq. ("Feleq" suresi, 2).
Ve min şarri ğasiqin iza vaqab. ("Feleq" suresi, 3).
Ve min şarrin naffasati fil uqad. ("Feleq" suresi, 4).
Ve min şarri hasidin iza hasad. ("Feleq" suresi, 5).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Qul auzu bi Rabbin nas. ("Nas" suresi, 1).
Malikin nas. ("Nas" suresi, 2).
İlahin nas. ("Nas" suresi, 3).
Min şarril vasvasil hannas. ("Nas" suresi, 4).
Allazi yuvasvisu fi sudurin nas. ("Nas" suresi, 5).
Mina al cinnati van nas. ("Nas" suresi, 6).

Bi Ismi Allahi arqika min kulli şayin yudhika min şarri kulli nafsin av ayni hasidi Allahu yaşfika.

Allahumma Rabban nasi adhhibil basa vaşfi antaş şafi la şifaa illa şifauka şifaan la yuğadiru saqaman.

Allahummə İnnəkə əyyərtə əqvamən fi Kitabik. Fə qultə qulidulləzinə zəəmtum min dunihi fə la yəmlikunə kəşəfəz zurri ənkum və la təhvila. Fə ya Mən la yəmliku kəşfə zurri və la təvhiləhu ənni əhədun ğəyruh salli əla Muhəmmədin və alih vəkşif zurri və həvvilhu ila Mən yədu məəkə İlahən axər. Fə inni əşhədu ən la İlahə ğəyruk.

Bi Ismi Allah. Bi Ismi Allah. Bi Ismi Allah.
Auzu bi Izzatillahi va Qudratihi min şarri ma acidu va uhaziru.
Auzu bi Izzatillahi va Qudratihi min şarri ma acidu va uhaziru.
Auzu bi Izzatillahi va Qudratihi min şarri ma acidu va uhaziru.
Auzu bi Izzatillahi va Qudratihi min şarri ma acidu va uhaziru.
Auzu bi Izzatillahi va Qudratihi min şarri ma acidu va uhaziru.
Auzu bi Izzatillahi va Qudratihi min şarri ma acidu va uhaziru.
Auzu bi Izzatillahi va Qudratihi min şarri ma acidu va uhaziru.

Asalullahal Azima Rabbal Arşil Azimi an yaşfiyaka.
Asalullahal Azima Rabbal Arşil Azimi an yaşfiyaka.
Asalullahal Azima Rabbal Arşil Azimi an yaşfiyaka.
Asalullahal Azima Rabbal Arşil Azimi an yaşfiyaka.
Asalullahal Azima Rabbal Arşil Azimi an yaşfiyaka.
Asalullahal Azima Rabbal Arşil Azimi an yaşfiyaka.
Asalullahal Azima Rabbal Arşil Azimi an yaşfiyaka.

Rabbun Allah allazi fis semai takaddasa Ismuka amruka fis semai val ard kama rahmatika fis semai facal rahmataka fil ard. Vağfir lana hubana ve hatayana. Anta Rabbut tayyibin. Anzel rahmatan min rahmatika ve şifaan min şifaika ala hazal veci fa yabrau.

La ilaha ill Allahul Azimul Halim.
La ilaha illallahu Rabbul Arşil Azim.
La ilaha illallahu Rabbus samavati va Rabbul ardi va Rabbul Arşil Karim.

Allahumma Rabban nas ashibil bas vaşfi Antaş Şafi la şifaa ilia şifauk şifaan la yuqadiru saqaman.

La ilaha ill Allahu vallahu Akbar.
La ilaha ill Allahu vahdahu la şarika lahu.
La ilaha ill Allahu lahul mulku va lahul hamdu.
La ilaha ill Allahu va la havla va la quvvata illa Billah.

Ya Muqallib al qulub sabbit qalbi alal haqq.
Ya Muqallib al qulub sabbit qalbi ala taatik.
Ya Musarrif al qulub sabbit qalbi ala taatik.
Ya Muqallib al qulub val ahval havvil halina ila ahsan lhal.
Ya Muqallib al qulub val absar sabbit qalbi ala dinik.

Ya Hayyu. Ya Qayyum. Bi Rahmatika astağisu. Aslih li şaani kulluhu va laa takilni ilaa nafsi tarfata aynin.

Auzuu bi kalimaatillaahit taammati min kulli şaytaanin va haammatin va min kulli aynin laammah.

Allahumma inni auzu bika min an uşrika bika şayan va ana alamu va astağfiruka li maa laa alamu innaka anta allaamul ğuyub.

Allahumma inni auzu bika minal hammi val huzni val acazi val kasli val buhli val cubni va dalaid dayni va ğalabatir rical.

Allahumma Rabbas samaavaatis sabi va Rabbal Arşil Azim. Rabbanaa va Rabba kulli şayin faaliq al habbi van navaa va munazzil al Tavraati val Incili val Furqaan auzu bika min şarri kulli şayin Anta aakhidhun bi naasiyatihi. Allahumma Anta al Avvalu fa laysa qablaka şayun va Antal al Ahir fa laysa badaka şayun va Antaz Zaahir fa laysa badaka şayun va Va anta az-Zaahir fa laysa favqaka şayun va anta al Baatin fa laysa dunaka şayun. Iqdi annaa al-dayna va ağninaa min al faqr.

Inna lillahi va inna ilayhi raciun. Allahummacalni faracaan va mahracaan varzuqni haira min haisu ahtasibu va min haisu la ahtasib bi haqqi Muhammadin va ali Muhammad.

Allahumma salli alaa Sayyidina Muhammadin Nabiyyil ummiyy va aalihi va sallim taslima va astaghfirullahal Azim va atubu ilayh.

Subhan Allahi adada ma halaqa fis-sama.
Subhan Allahi adada ma halaqa fil-ard.
Subhan Allahi adada ma halaqa bayna zalik.
Subhan Allahi adada ma Huva haliq.

Allahu akbaru adada ma halaqa fis-sama.
Allahu akbaru adada ma halaqa fil-ard.
Allahu akbaru adada ma halaqa bayna zalik.
Allahu akbaru adada ma huva haliq.

Al-hamdu lillahi adada ma halaqa fis-sama.
Al-hamdu lillahi adada ma halaqa fil-ard.
Al-hamdu lillahi adada ma halaqa bayna zalik.
Al-hamdu lillahi adada ma huva haliq.

la ilaha ill Allahu adada ma halaqa fis-sama.
la ilaha ill Allahu adada ma halaqa fil-ard.
la ilaha ill Allahu adada ma halaqa bayna zalik.
la ilaha ill Allahu adada ma huva haliq.

la havla va la quvvata illa billahi adada ma halaqa fis-sama.
la havla va la quvvata illa billahi adada ma halaqa fil-ard.
la havla va la quvvata illa billahi adada ma halaqa bayna zalik.
la havla va la quvvata illa billahi adada ma Huva haliq.

Allahumma inni əsəlukə bi Həqqi Muhəmmədin və Ali Muhəmməd. Ələykə səlli əla Muhəmmədin və Ali Muhəmməd. Vəcəlin nurə fi bəsəri vəl bəsirətə fi dini vəl yəqinə fi qəlbi vəl ixlasə fi əməli vəs səlamətə fi nəfsi vəs səətə fi rizqi vəş şukrə ləkə əbədən ma əbqətəyni.

Allahumma la maniə innə ətaytə və lə mutiyə limə mənətə və la yənfəu zəl cəddi minkəl cədd.

Allahumma la səhlə illə məcəaltəhu səhlən və əntə təcalul həznə izə şitə səhlən.

Allahumma rəhmətəkə ərcu fələ təkilni ilə nəfsi tarfətə aynin və əslih li Şəni kulləhu la ilaha illa Ənt.

Allahumma əntə abidu və əntə Nəsiri bikə əculu və bikə əsulu və bikə uqatilu.

Allahumma Munziləl Kitabi Səriəl Hisabi ihzimil əhzabə.

Allah Hu la Ilaha illa Hu. Allah Hu Calla Calalu Hu. Ya Hu ya man la Huva illa Hu. Allah Hu Akbar.
Allahumma inni asaluka hubbaka ve hubba man yuhibbuka vel amalallazi yuballiğuni hubbaka.

La ilaha ill Allahu vəhdəhu la şərikə ləhu ləhul mulku və ləhul həmdu yuhyi və yumitu Huvə Həyyun la yəmutu bi yədihil xayru və Huvə əla kulli şeyin Qadir.

Uizukuhuma bi Kəlimətilləhit təmməti min kulli şeytanin və hammətin və min kulli aynin ləmmətin.

La ilaha ill Allahul Azimul Həlim. La ilaha ill Allahu Rabbul ərşil Azim. La ilaha ill Allahu Rabbus səmavati və Rabbul ardi və Rabbul ərşil Kərim.

Allahumma salli alə Muhəmmədin və alə Ali Muhəmməd kəma səlleyta alə Ibrahima və alə Ali Ibrahim. Innəkə Həmidun Məcid.

Allahumma barik alə Muhəmmədin və alə Ali Muhəmməd kəma barəktə alə Ibrahima və alə Ali Ibrahim. Innəkə Həmidun Məcid.

Huvəl Əvvəlu vəl Axiru vəz Zahiru vəl Batinu və Huvə bi kulli şeyin Qadir.

Əl Həmdu Lilləhilləzi Bi Nimətihi Tətimmus Salihat.

Allahumməhdini fimən hədeytə və afini fimən afeytə və təvalləni fimən təvəllrytə və barik li fimə əteytə və qini şərra ma qadeyta fəinnəkə təqqi və la yuqda aleykə innəhu la yuzillu mən valeyta və la yəizzu mən adeyta təbarəktə Rabbəna və Təaləytə.

Allahumməcal fi qalbi nuran və fi lisəni nurən və fi səmi nurən və fi bəsəri nuran və min fövqi nuran və min təhti nuran və ən yəmini nuran və ən şimali nurən və min əmami nurən və min xəlfi nurən vəcal li nəfsi nurən və azim li nurən və azzim li nuran vəcal li nurən vəcalni nurən.

Allahummə ətini nurən vəcal fi asəbi nurən və fi ləhmi nurən və fi dəmi nurən və fi şəri nurən və fi şəri nurən və fi bəşəri nurən və həb li nurən alə nurin.

Allahummə Rabbə həzihid dəvətil təmmə vəs səlati qaimə əti Muhəmmədən sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam əl vasilətə vəl fadilətə vəbashu Məqamən Məhmudən illəzi Vaadtəhu.

Allahummə salli əla Muhəmmədin və Alə Əzvacihi və Zurriyətihi kəma salleyta Alə Ali Ibrahim və barik əla Muhəmmədin və Alə Əzvacihi və Zurriyətihi kəma bərəkta Alə Ali Ibrahim.

Innəkə Həmidun Məcid.

Salam Olsun

Salamun əla Ali Yasin. As Salamu aleyke ya DaiyAllahi və Rəbbaniyyə ayatih. As Salamu aleyke ya babAllahi və dəyyanə dinih. As Salamu aleyke ya XəlifətAllahi və Nasirə həqqih. As Salamu aleyke ya HuccətAllahi və Dəlilə Iradətih. As Salamu aleyke ya Taliyə Kitabillahi və Tərcumanəh. As Salamu aleyke fi Ənai ləylikə və Ətrafi nəharik. As Salamu aleyke ya BəqiyyətAllahi fi ərzih. As Salamu aleyke ya ya MisaqAllahilləzi əxəzəhu və Vəkkədəh. As Salamu aleyke ya VədAllahilləzi zəminəh. As Salamu aleyke Əyyuhəl Ələmul Mənsub vəl ilmul məsbub vəl ğəvsi və Rəhmətul vasiəti vədən ğəyrə məkzub. As Salamu aleyke Hinə Təqum. As Salamu aleyke Hinə Təqud. As Salamu aleyke Hinə Təqrəu və Tubəyyin. As Salamu aleyke Hinə Tusəlli və Təqnut. As Salamu aleyke Hinə Tərkəu və Təscud. As Salamu aleyke Hinə Tuhəllilu və Tukəbbir. As Salamu aleyke Hinə Təhmədu və Təstəğfir. As Salamu aleyke Hinə Tisbuhu və Tumsi. As Salamu aleyke fil ləyli iza yəğşa vən nəhari iza təcəlla. As Salamu aleyke Əyyuhəl Imamul məmun. As Salamu aleyke Əyyuhəl Muqəddəmul məmun. As Salamu aleyke bi Cəvamis salam. Uşhidukə ya Məvlayə inni əşhədu ənla ilaha ill Allahu vəhdəhu la şərikə ləh. Və ənnə Muhəmmədən sallAllahu əleyhi və Alihi Əbduhu və Rəsuluh. La Həbibə illa Huvə və Əhluh. Və uşhidukə ya Məvlaya Əliiyən (salam) Əmirəlmumininə Huccətuh. Və uşhidukə Vəl Həsənə (salam) Huccətuh. Və uşhidukə Vəl Huseynə (salam) Huccətuh. Və uşhidukə Əliyyəbnəl Huseyni (salam) Huccətuh. Və uşhidukə Muhəmmədəbnə Əliyyun (salam) Huccətuh. Və uşhidukə Cəfərəbnə Muhəmmədin (salam) Huccətuh. Və uşhidukə Musəbnə Cəfərin (salam) Huccətuh. Və uşhidukə Əliyybnə Musa (salam) Huccətuh. Və uşhidukə Muhəmmədəbnə Əliyyun (salam) Huccətuh. Və uşhidukə Əliyyəbnə Muhəmmədin (salam) Huccətuh. Və uşhidukə Həsəbnə Əliyyun (salam) Huccətuh. Və əşhədu ənnəkə Huccətullah. Əntumul əvvəlu vəl axiru və ənna rəcətəkum həqqun la rəybə fiha yəvmə la yənfəu nəfsən imanuha ləm təkun amənət min qablu əv kəsəbət fi imaniha xəyra. Və ənnəl məvtə həqq. Və ənna Nakirən və Nəkirən həqq. Və əşhədu ənnən nəşrə həqq. Və əşhədu bəsə həqq. Və əşhədu ənnəs siratə həqq. Və əşhədu mirsadə həqq. Və əşhədu vəl mizanə həqq. Və əşhədu vəl Həşrə həqq. Və əşhədu vəl hisabə həqq. Və əşhədu vəl Cennete həqq. Və əşhədu vəl narə həqq. Və əşhədu vəl vədu vəl vəidə bihima həqq. Ya Mövlaya (salam) şəqiyə mən xaləfəkum və səidə mən ətaəkum. Fəşhəd əla ma əşhədtukə ələyh və əna vəliiyyun ləkə bəriun min əduvvik fəl həqqu ma rəzitumuh vəl batilu ma əsxəttumuh vəl mərufu ma əmərtum bih vəl munkəru ma nəhəytum ənh. Fə nəfsi muminətun billahi vəhdəhu la şərikə ləhu və Bi Rəsulihi (sallAllahu əleyhi və Alihi və sallam) və Bi Əmirəlmumininə (salam) və Bikum ya Mövlaya (salam) əvvəlikum və axirikum. Və nusrəti muəddətun ləkum. Və məvəddəti xalisətun ləkum. Ət təhiyyətu lillahi vəs səlavatu vət təyyibat.

As Salamu əla Adəmə Səfvətillah. As Salamu əla Nuhin Nəbiyyillah. As Salamu əla Ibrahima Xəlillah. As Salamu əla Musa Kəlimillah. As Salamu əla Isa Ruhillah. As Salamu əla RasulAllah sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. As Salamu ələykə ya Xəyrə Xəlqillah. As Salamu As Salamu ələykə ya Səfiyyəllah. As Salamu ələykə ya Muhəmmədəbnə Əbdillahi sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam Xatəmən Nəbiyyin. As Salamu ələykə ya Əmirəl Mumininə Əliyyəbnə Əbi Talibin Vəsiyyə Rəsulillah sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. As Salamu ələyki ya Fatimətu Səyyidətə nisaəl aləmin. As Salamu ələykuma ya Sibtəy Nəbiiyir Rəhməti Və Səyyidəy Səbabi əhli Cənnəh. As Salamu ələykə ya Əliyyibnil Husəyni Səyyidəl Abidinə və Qurrətə Əynin Nazirin. As Salamu ələykə ya Muhəmmədəbnə Əliyyin Baqirəl İlmi Bədən Nəbiyy. As Salamu ələykə ya Cəfərəbnə Muhəmməd as Sadiqəl Barrəl Əmin. As Salamu ələykə ya Musəbnə Cəfər ət Tahirət Tuhr. As Salamu ələykə ya Əliyəbnə Musa Rizəl Murtəza. As Salamu ələykə ya Muhəmmədəbnə Əliyyinit Təqiyy. As Salamu ələykə ya Əliyyəbnə Muhəmməd ən Nəqiyyən Nasihəl Əmin. As Salamu ələykə ya Həsənəbnə Əliyy. As Salamu ələl Vəsiyyi Min Bədih. Allahummə əccil fərəcəhu və məxrəcəhu vənsurna bihi nəsran Əziza. Allahumma salli əla Nurika və siracika və Vəliyyi Vəliyyikə və Vəsiyyi Vəsiyyikə və Huccətikə əla xəlqik. Allahumma salli əla Muhammadin və əla Muhammad ve accil faracahum.

Ət Təhiyyətu Lillahi Vəs Salavatu Vat Tayyibətu.
Əs Salamu Əleykə Əyuhhən Nəbiyyu və Rəhmətullahi və Bərəkatuhu.
Əs Salamu Əleynə və Alə Ibadillahis Salihin.
Əs Salamu Əleykum və Rəhmətullahi və Bərəkatuh.

Vida Duam

Əşhədu ən la ilahə ill Allah vəhdəhu la şərikə ləh və əşhədu ənnə Muhəmmədən sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam Əbduhu və Rəsuluh və Ənnəhu Seyyidul əvvəlinə vəl axirin və Ənnəhu Seyyidul Ənbiyai və Mursəlin. Allahummə salli ələyhi və əla Əhli Beytihil Əimmətit Təyyibin.

Əs Salamu ələykə ya RasulAllah sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə ya XəlilAllah sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə ya NəbiyyAllah sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə ya SəfiyyAllah sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə ya RəhmətAllah sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə ya XiyərətAllah sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə ya HəbibAllah sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə ya NəcibAllah sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə ya Xatəmən Nəbiyyin sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə ya Seyyidəl Mursəlin sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə ya Qaimən bil Qist sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə ya Fatihəl Xəyr sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə ya Mədinəl Vəhyi vət Tənzil sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə ya Mubəlliən ƏniAllah sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə Əyyuhəs ələykə Siracul Munir sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə ya Mubəşşir sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə ya Nəzir sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə və əla Əhli Beytikəl Təyyibinət Tahirinəl Hadinəl Məhdiyyin. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Əs Salamu ələykə və əal Cəddikə Əbdul Muttəlibi və əla əbikə Əbdillah. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Əs Salamu əla Ummikə Aminətə binti Vəhb. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Əs Salamu əla Əmmikə Həmzətə Seyyidəş Şuhəda. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Əs Salamu əla Əmmikəl Abbas ibni Əbdil Muttəlib. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Əs Salamu əla Əmmikə və Kəfilikə Əbi Talib. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Əs Salamu əla Əmmikə Cəfərinit Təyyari fi Cinanil Xuld. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Əs Salamu ələykə ya Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Əs Salamu ələykə ya Əhməd. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Əs Salamu ələykə ya HuccətAllahi ələl əvvəlinə vəl axirin vəs sabiqə ila taəti Rəbbil aləmin vəl Muhəyminə əla Rusulihi vəl Xatimə li Ənbiyaih vəş şahidə əla xəlqihi vəş şəfiə iləyhi vəl məkinə lədəyh vəl mutaə fi Mələkətuhil Əhmədə sallAllahu əleyhi və alihi və sallam minəl Əvsafil Muhammad sallAllahu əleyhi və alihi və sallam li sairil Əşrafil Kərimə indər Rəbb vəl Mukəlləmə min Vərail Hucubil faizə bis sibaq vəl faitə ənil lihaq təslimə arifin bi həqqikə mutərifin bit təqsiri fi qiyamihi bi vacibik ğəyri munkirin məntəha iləyhi min Fəzlik muqinin bil Məzidati min Rəbbik muminin bil Kitabil munzəli ələykə muhəllilin həlaləkə muhərrəmin həramək. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Əşhədu ya RasulAllahi sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam məə kulli Şahid. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və Ətəhəmməluha ən kulli Cahid. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Ənnəkə qəd bəlləğtə Risalati Rəbbik. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və nəsəhtə li ummətikə və cahədtə fi Səbili Rəbbik. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və sədətə bi Əmrihi vəhtəməltəl əza fi cənbih. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və dəəvtə ila Səbilihi bik Hikməti vəl məvizətil həsənətil cəmiləh. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və əddəytəl Həqqəlləzi kanə ələykə və Ənnəkə qəd Rəuftə bil muminin. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və ğəluztə ələl kafirin. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və ƏbədtAllahə muxlisən hətta ətakəl yəqin. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. FəbələğAllahu bikə əşrəfə məhəllil Mukərrəmin. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və əalmənazilil Muqərrəbin. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və ərfəə Dərəcatil Mursəlin həysu la yəlhəqukə lahiq. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və la yəfuqukə lahiq. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və la yəfuqukə Faiqun. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və la yəsbiqukə sabiq. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və alyətməu fi İdrakikə tami. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Əl həmdu Lillahilləzistən qəzəna bikə minəl hələkəti. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və hədana bikə minəz zəlaləh. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və nəvvərəna bikə minəz zulməh. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. FəcəzakAllahu ya RasulAllahi sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam min Məbusin əfzələ ma caza Nəbiyyən ən ummətihi. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və Rəsulən əmmən ursilə iləyhi bi əbi Əntə və ummi. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Ya RasulAllahi sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam zurtukə arifən bi Həqqik Muqirrən bi fəzlikə Mustəbsirən bi zəlaləti Mən Xaləfəkə. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və Xaləfə Əhli Beytik. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Arifən bil Hudəlləzi Əntə və ummi və nəfsi və əhli və mali və vələdi. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Əna usəlli ələykə kəma sallAllahu ələyk və səlla ələykə Məlaikətəhu və Ənbiyaəhu və Rusuluh səlatən Mutətabiətən Vafirətən Mutə Vasiləh lənqitaə ləha və la əmadə və la əcəl sallAllahu ələykə və Əla Əhli Bəytikət Təyyibinət Tahirinə kəma əntum əhluh.

Allahumməcəl Cəvamiə sələvatikə və nəvamiyə bərəkatik. Və Fəvazilə xəyratikə. Və şəraifə Təhiyyatik. Və Təslimatikə. Və Kəramətikə. Və Rəhəmatik. Və səlavati Məlaikətikəl Muqərrəbin. Və Ənbiyaikəl Mursəlinə. Və Əimmətikəl Muntəcəbinə. Və ibadikəs salihin. Və Əhlis səmavati vəl ərzin. Və Mən səbbəhə ləkə ya Rəbbəl aləminə minəl əvvəlinə vəl axirin əla Muhammadin Əbdikə və Rəsulikə və Şahidik və Nəbiyyikə və Nəzirikə və Əminikə və Məkinik və Nəciyyikə və Nəcibikə və Həbibikə və Xəlilik və Səfvətikə və Xassətikə və Xalisətik və Rəhmətikə və Xəyri xiyərətikə min xəlqik Nəbiyyir Rəhməti və Xazinil məğfirəh. Və qaidil xəyri vəl bərəkəh. Və Munqizil ibadi minəl hələkəh bi İznikə və Daiyhim ila dinikəl Qəyyimi bi Əmrikə əvvəlin Nəbiyyinə misaqə. Və axirihim Məbəsənilləzi ğəməstəhu fi bəhril Fəziləh vəl mənziləti cəliləti vəd dəracatir rəfiəh vəl Mərtəbətil xətirəh və Əvdətəhul əslabət tahirəh və Nəqəltəhu minha iləl ərhamil Mutəhhərəh lutfən minkə ləhu və təhənnunən minkə ələyh iz vəkkəltə li səvnihi və hərasətihi və həfzih və həyatətihi min Qudrətikə əynən asiməh həcəbtə biha ənhu mədanisəl əhri və məabəs sifah hətta rəfətə bihi nəvazirəl ibad və əhyəytə bihi məytəl bilad biən kəşəftə ən Nuri viadətihi zuluməl əstar və əlbəstə hərəməkə bihi hulələl ənvar. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Allahummə fəkəmə xəsəstəhu bi Şərəfi hazihil mərtəbətil Kəriməh və zuxri hazihil mənqəbətil Əziməh salli ələyhi kəma vəfa bi Əhdik və bəlləğə Risalatikə və qatələ əhləl cuhudi əla təvhidik və qətəə Rəhiməl kufri fi izazi Dinik və ləbisə səvbəl bəlva fi Mucahədəti ədaik və əvcəbtə ləhu bi kulli əzən məssəh əv kəydin əhəssə bihi minəl fi ətilləti havələt qətləh. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Fəzilətən təfuqul fəzail və yəmliku bihəl cəzilə min nəvalik və qəd əsərrəl həsrətə və əxfəz zəfrətə və təcərrəəl ğussəh və ləm yətəxəttə ma məssələ ləhu vəhyuk. Allahummə salli ələyhi və əla Əhli Beytihi səlatən tərzaha ləhum və bəlliğhum minna təhiyyətən kəsirəh və səlamən və atina min lədunkə fi muvalatihim Fəzlən və ihsanən və Rəhmətən və Ğufranə. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. İnnəkə Zul Fəzlil Əzim.

Allahummə İnnəkə qultə li Nəbiyyikə Muhammadin sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam və ləv Ənnəhum iz zələmu ənfusəhum cauk. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Fəstəğfərullahə vəstəğfərə ləhumur Rəsul. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Ləvəcudullahə Təvvabən Rəhima. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və ləm əzhur zəmanə Rəsulikə ələyhi və alihis salam. Allahummə və qəd zurtuhu rağibən taibən min səyyi əməli və Mustəğfirən ləkə min zunubi və Muqirrən ləkə biha və Əntə Ələmu biha minni və Mutəvəccihən iləykə bi Nəbiyyikə Nəbiyyir Rəhməh səlavatukə ələyhi və alih. Vəcəlnillahummə bi Muhammadin sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam və Əhli Beytih. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. İndəkə vəcihən fid unya vəl Axirəti (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) və minəl Muqərrəbin. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Ya Muhammadu sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Ya RasulAllahu sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam bi əbi Əntə və ummi. Ya NəbiyyAllahu sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Ya Seyyide Xəlqillah sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam inni təvəccəhu bikə ill Allahi Rəbbikə və Rəbbi li yəğfirə lizunubi və yətəqəbbələ minni əməli və yəqziyə li həvaici fəkun li şəfiən ində Rəbbikə və Rəbbi fəniməl məsulul Məvla Rəbbi və niməş Şəfiu Əntə ya Muhəmməd sallAllahu aleyhi ve alihi ələykə və əla Əhli Beytikəs salam. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Allahummə və əvcib li minkəl məğfirətə vər Rəhmətə vər rizqəl vasiət təyyibən nafikəma əvcəbtə limən əla Nəbiyyəkə Muhammadən sallAllahu aleyhi ve alihi. Və Huvə Həyyun fəəqərrə ləhu bi zunubih vəstəğfərə ləhu Rəsulukə ələyhi və alihis salam. Fəğəfərtə ləhu bi Rəhmətikə ya Ərhəmər Rahimin. Allahummə və qəd əmməltukə və Rəcəvtukə və Qumtu bəynə yədəyk və Rəğibtu iləykə əmmən sivak və qəd əmməltu cəzilə səvabik və inni lə Muqirun ğəyru Munkir və taibun iləykə mimməqtərəft və aizun bikə fi hazəl məqami mimma qəddəmtu minəl əmalilləti təqəddəmtə iləyyə fiha və nəhəytəni ənha və əvədtə ələyhəl iqab və əuuzu bi Kərəmi vəchikə ən tuqiməni Məqaməl xizyi vəz zull yəvmə tuhtəkufihil əstaru və təbdu fihil əsrari vəl fəzaih və tərədu fihil fəraisu yəvməl həsrəti vən nədaməh yəvməl afikəti yəvməl azifəti yəvmət təğabun yəvməl fəsli yəvməl cəzai yəvmən kanə miqdarihu xəmsinəəlfə sənəh yəvmən nəfxəti yəvmə tərcufur racifətu tətbəuhər radifəh yəvmənnəşri yəvməl ərş yəvmə yəqumun nasu li Rəbbil aləmin yəvmə yəfirrul məru min əxihi və ummihi və əbihi və sahibətihi və bənih yəvmə təşəqqəqul ərzu vəəknafus səma yəvmə təti kullu nəfsin tucadilu ən nəfsihs yəvməyurəddunə ill Allahi fə Yunəbiuhum bima əmilu yəvmə la yuğni Məvlən şəya və la hum yunsərunəilla Mən RəhimAllah İnnəhu Huvəl Əzizur Rəhim yəvmə yurəddunə ila Alimil ğəybi vəş şəhadəh yəvmə yurəddunə ill Allahi Məvlahumul həqq yəvmə yəxrucunə minəl əcdasi siraa kəənəhum ila nusubin yufizun və kəənəhum cərradun muntəşir muhtiinə iləd dai ill Allahiyəvməl vaqiəh yəvmə turəccul ərzə rəcca yəvmə təkunus səmau kəl muhl və təkunul cibalu kəl ihn və la yusəlu həmimun həmimən yəvməş şahidi vəl məşhud yəvməş şahidi vəl məşhud yəvmə təkunul Məlaikətu səffən səffa. Allahummərhəm məvqifi fi zalikəl yəvmi bi məvqihi fi hazəl yəvm və la tuxzini fi zalikəl məvqif cənəytu əla nəfsi vəcəl ya Rəbbi fi zalikəl yəvmi məə Əvliyaikə muntələqi və fi Zumrəti Muhammadin sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam və Əhli Beytihiələyhimus salamu Məhşəri vəcəl Həvzəhu məvridi və fil ğurril kirami məsdəri və ətini Kitabi bi yəmini hətta əfuzə bi həsanati və tubəyyizə bihi vəchi və tuyəssirə bihi hisabi və turəccihə bihi mizani və əmziyə məəl faizinə min ibadikəs salihin ila Rizvanikə və Cinanikə İlahəl aləmin. Allahummə inni əuzu bikə min ən təfhəzəni fi zalikəl yəvm bəynə yədəyil xəlayiqi bi cərirəti əv ən əlqəl xizyə vən nədamətə bi xətiəti əv ən tuzhirə fihi Səyyiati əal həsnati əv ən tunəvvihə bəynəl xəlayiqi bi İsmi ya Kərimu ya Kərim. Əl əfvəl əfv. Əs Sətrəs sətr. Allahummə və əuzu bikə min ən yəkunə fi zalikəl yəvmi fi məvaqifil əşrari məvqifi əv fi Məqamil Əşqiyai Məqami və iza Məyyəztə bəynə xəlqik. Fəsuqtə kullən bi əmalihim zumərən ila mənazilihim. Fəsuqni bi Rəhmətikə fi ibadikəs salihin. Və fi Zumrəti Əvliyaikəl muttəqin ila Cənnatikə ya Rəbbəl aləmin.

Əs Salamu ələykə ya RasulAllah sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə ya Əyyuhəl Bəşirun Nəzir. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Əs Salamu ələykə ya Əyyuhəs Siracul Munir. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Əs Salamu ələykə ya Əyyuhəs Səfiru BəynAllahi və bəynə xəlqih. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Əşhədu ya RasulAllahi sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam Ənnəkə kuntə Nurən fil əslabiş şamixəh vəl ərhamil Mutəhhərəh ləm tunəcciskəl cahiliyyəti bi əncasiha və ləm tulbiskə min mudləhimmati siyabiha. Və əşhədu ya ya RasulAllahi sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam Ənni muminun bikə və bil əimməti min Əhli Beytik muqinun bi cəmii ma ətəytə bihi razin mumin. Və əşhədu Ənnəl əimmətə min Əhli Beytikə əlamul Huda vəl urvətul vusqa vəl Huccətu əla əhlid dunya. Allahummə la təəlhu axirəl Əhdi min ziyarəti Nəbiyyikə ələyhi və Alihis salam və in təvəffəytəni fə inni əşhədu fi məmati əla ma əşhədu ələyhi fi həyati Ənnəkə Ənt Allahu la ilahə illa Ənt vəhdəkə la şərikə lək və Ənnə Muhammadən sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam Əbdukə və Rəsuluk və Ənnəl əimmətə min Əhli Beytihi Əvliyaik və Ənsarukə və Hucəcukə əla xəlqik və xuləfaukə fi ibadikə və əlamukə fi bi ladik və xuzzanu İlmikə və həfəzətu Sirrikə və Təracimətu Vəhyik. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad və bəlliğ Ruhə Nəbiyyikə Muhammadin və Alih fi saəti hazihi və fi kulli saətin təhiyyətən minni və səlam. Vəs Salamu ələykə ya RasulAllahi sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam və Rəhmətullahi və Bərəkatuh la Cəələhullahu axirə təslimi ələyk.

Açiq Sual

On İki İmami (salam) sevmədən...
RasulAllahi (sallAllahu aleyhi ve alih) sevə bilərəm?!

RasulAllahi (sallAllahu aleyhi ve alihi) sevmədən...
Allahi (Ya Rəhman Allah) sevə bilərəm?!

Açiq Məktub

...Həyat bir möhlətdir...
...Möhlət alsam...
...Səni (salam) həsrətimdə gizləyəcəyəm...
...Ya Sahib az-Zaman (salam)...

...Cənnət bir fürsətdir...
...Fürsət tapsam...
...Səni (salam) Cənnətimdə gizləyəcəyəm...
...Ya Sahib az-Zaman (salam)...

Xətm Duasi

Mən şahidlik edirəm ki Rəhim Allahdan (Ya Rəhman Allah) başqa ibadətə haqqi olan məbud yoxdur. Təkdir. Şəriki yoxdur. Və şahidlik edirəm ki Muhəmməd (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Onun (Ya Rəhman Allah) Qulu və Elçisidir.

Allahdan (Ya Rəhman Allah) başqa məbud yoxdur. O (Ya Rəhman Allah) Təkdir. Onun (Ya Rəhman Allah) şəriki yoxdur. Mülk Onundur (Ya Rəhman Allah). Həmd Onadir (Ya Rəhman Allah). O (Ya Rəhman Allah) hər şeyə Qadirdir.

Rəhim Allahin (Ya Rəhman Allah) Doğru Yola yönəltdiyi kimsəni heç kəs azdira bilməz.

Allahdan (Ya Rəhman Allah) başqa məbud yoxdur. O (Ya Rəhman Allah) Təkdir. Onun (Ya Rəhman Allah) şəriki yoxdur. Mülk Onundur (Ya Rəhman Allah). Həmd Onadir (Ya Rəhman Allah). O (Ya Rəhman Allah) hər şeyə Qadirdir.

Rəhim Allahin (Ya Rəhman Allah) azdirdiği kimsəni heç kəs Doğru Yola yönəldə bilməz.

Allahdan (Ya Rəhman Allah) başqa məbud yoxdur. O (Ya Rəhman Allah) Təkdir. Onun (Ya Rəhman Allah) şəriki yoxdur. Mülk Onundur (Ya Rəhman Allah). Həmd Onadir (Ya Rəhman Allah). O (Ya Rəhman Allah) hər şeyə Qadirdir.

Allahim. Allahu Akbar. Sənin (Ya Rəhman Allah) verdiyinə mane olacaq mane olduğunu verəcək kimsə yoxdur. Heç bir hörmət sahibinə Sənin (Ya Rəhman Allah) yaninda hörməti fayda verməz.

Allahdan (Ya Rəhman Allah) başqa məbud yoxdur. O (Ya Rəhman Allah) Təkdir. Onun (Ya Rəhman Allah) şəriki yoxdur. Mülk Onundur (Ya Rəhman Allah). Həmd Onadir (Ya Rəhman Allah). O (Ya Rəhman Allah) hər şeyə Qadirdir.

Allahim. Allahu Akbar. Sənin (Ya Rəhman Allah) asanlaşdirdiğindan başqa asan olan heç nə yoxdur. Sən (Ya Rəhman Allah) istəsən çətin işi asanlaşdirarsan.

Allahdan (Ya Rəhman Allah) başqa məbud yoxdur. O (Ya Rəhman Allah) Təkdir. Onun (Ya Rəhman Allah) şəriki yoxdur. Mülk Onundur (Ya Rəhman Allah). Həmd Onadir (Ya Rəhman Allah). O (Ya Rəhman Allah) hər şeyə Qadirdir.

Allahim. Allahu Akbar. Səndən (Ya Rəhman Allah) faydali elm halal ruzi və məqbul əməl diləyirəm.

Allahdan (Ya Rəhman Allah) başqa məbud yoxdur. O (Ya Rəhman Allah) Təkdir. Onun (Ya Rəhman Allah) şəriki yoxdur. Mülk Onundur (Ya Rəhman Allah). Həmd Onadir (Ya Rəhman Allah). O (Ya Rəhman Allah) hər şeyə Qadirdir.

Allahim (Ya Rəhman Allah). Mən Səndən (Ya Rəhman Allah) istəyirəm. Allahim (Ya Rəhman Allah). Sənin (Ya Rəhman Allah) Peyğəmbərin (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Muhəmməd (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərlə Sənə (Ya Rəhman Allah) tərəf yönəlirəm. Ya Muhəmməd (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). Topladiğim hər bir surənin, hər bir ayənin, hər bir duanin, hər bir hədisin, hər bir kəlmənin və gizli olan savabin xeyirini və faydasini Oğlum Huseyn ibn Elçinə hədiyyə etmək diləyi ilə Rebbime (Ya Rəhman Allah) doğru Səninlə birlikdə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) yönəldim. Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) diləyimin yerinə yetməsində mənə Yardimçi ol. Allahim (Ya Rəhman Allah). RasulAllahi (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) mənə Şəfaətçi qərar ver.

Allahdan (Ya Rəhman Allah) başqa məbud yoxdur. O (Ya Rəhman Allah) Təkdir. Onun (Ya Rəhman Allah) şəriki yoxdur. Mülk Onundur (Ya Rəhman Allah). Həmd Onadir (Ya Rəhman Allah). O (Ya Rəhman Allah) hər şeyə Qadirdir.

Ey hacəti olanalarin hacətini gerçək etməyə Qadir olan Allahim (Ya Rəhman Allah).
Ey batini niyyətlərdən agah olan Allahim (Ya Rəhman Allah).
Ey qəmlilərin qəmini dağidan Allahim (Ya Rəhman Allah).
Ey qüssəliləri qüssədən azad edən Allahim (Ya Rəhman Allah).
Ey qocalara rəhm edən Allahim (Ya Rəhman Allah).
Ey körpələrə ruzi verən Allahim (Ya Rəhman Allah).
...Allahim (Ya Rəhman Allah)...Oğlum Hüseyne həm Dünyada həm də Axirətdə gözəl nemətlər bəxş etməyini Səndən (Ya Rəhman Allah) davamli olaraq diləyirəm...

Allahdan (Ya Rəhman Allah) başqa məbud yoxdur. O (Ya Rəhman Allah) Təkdir. Onun (Ya Rəhman Allah) şəriki yoxdur. Mülk Onundur (Ya Rəhman Allah). Həmd Onadir (Ya Rəhman Allah). O (Ya Rəhman Allah) hər şeyə Qadirdir.

Allahim. Allahu Akbar. Mən Oğlum Hüseyni mükafatlandirmaq iqtidarinda deyiləm.

Allahdan (Ya Rəhman Allah) başqa məbud yoxdur. O (Ya Rəhman Allah) Təkdir. Onun (Ya Rəhman Allah) şəriki yoxdur. Mülk Onundur (Ya Rəhman Allah). Həmd Onadir (Ya Rəhman Allah). O (Ya Rəhman Allah) hər şeyə Qadirdir.

Allahim. Allahu Akbar. Sən Bəndən Hüseyni Öz Qüdrətinlə mükafatlandir.

Allahdan (Ya Rəhman Allah) başqa məbud yoxdur. O (Ya Rəhman Allah) Təkdir. Onun (Ya Rəhman Allah) şəriki yoxdur. Mülk Onundur (Ya Rəhman Allah). Həmd Onadir (Ya Rəhman Allah). O (Ya Rəhman Allah) hər şeyə Qadirdir.

Cennete Özel Devet

Dedi: Atacan. Nece bir teriqetdir Şielik?
Dedim:...Qeyretdir...Şücaetdir...Şielik...
...İffetdir...İzzetdir...Şielik...
...Heqiqetdir...Deyanetdir...Şielik...
...Cesaretdir...Fexaretdir...Şielik...
Dedi: Atacan. Ne gözel bir teriqetdir...Şielik...
...Cennete Özel bir Devetdir...Şielik...

Ayetul Kursi As Salamu Aleykum ve Rahmatullahi ve Barakatuh. Siz hal-hazırda Ayetul Kursi səhifəsini nəzərdən keçirirsiniz. Ayetul Kursi səhifəsinin qisa məzmunu: Ayetul Kursi Duasi. Ayetul Kursi Duasi - Tərcuməsi. Namaz Dininizin Simasidir. Sübh Namazi. Zöhr Namazi. Asr Namazi. Şam Namazi. Xiften Namazi. Namazin Vacibati. Namazdan Sonra Oxunan Dualar. Yəstəşir Duasi. Oruc Savabi. Fitr Namazi. Ədilə Duasi. Seyfi Səğir Duasi. Dünya və Axirət Duasi. Məzlumun Duasi. Hikmətli Hedisler. Sünnət Duasi. İbrət Dərsi. Tez İcabət Olan Dua. Təvəssül Duasi. Müttəqinin Duasi. Qorxuluğu Götürən Dua. Cin Duasi. Cennetle Müjdələnən. Şəfa Duasi. Salam Olsun. Xətm Duasi. Cennete Özel Devet. Vida Duam. Açiq Məktub. Ayetul Kursi səhifəsində dərc edilmiş məlumatdan istifadə edərkən Ayetul Kursi səhifəsinin linkini {http://kecid.blogspot.com/2012/01/ayetul-kursi.html} istinad mənbəyi kimi göstərməyi lütfən, unutmayın.

...Əhl-Beyt (salam) ürəyindədirsə ürəyimsən...

Description