Ayetul Kursi

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini hər vacib namazdan sonra oxuyan kimsə ölümündən dərhal sonra Cennete (Allahumma inni asalukal Cennet) gedər.

Imam Baqir (salam olsun) buyurur: Dəstamaz alarkən Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini oxuyan kimsəyə Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) qirx ilin savabini əta edər. Dərəcəsini qirx məqam artirar. Qirx huri (Allahumma zavvicni min al hur il ain) əta edər.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Yuxuda Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini oxuduğunu görən kəs var-dövlət sahibi olar.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər yatmazdan öncə Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini və ardinca bu duani oxuyardi:
Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Ismi (Ya Kərim Ya Rəhim) ilə. Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) iman gətirdim. Tağutdan (Auzu billahi minaş şaitanir racim) üz çevirdim. Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim) Məni (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) yatdiğim və oyaq olduğum halda qoru.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Yirtici heyvandan qorxduğunuz zaman Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini və ardinca bu duani oxuyun:
Səndən qorunmaq üçün Allahi (Ya Kərim Ya Rəhim) və Hezreti Muhammadi (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) və Hezreti Suleymani (salam olsun) və Hezreti Alini (salam olsun) və On Iki Imami (salam olsun) köməyə çağiriram.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Bir kəs evdə tək yatsa Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini və ardinca bu duani oxusun:
Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim). Mənim nigarançiliğima munis ol. Məni qorxudan amanda saxla və tək qaldiqda məni hifz et.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Beqere" Suresinin əvvəlindən dörd aye, Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini və sonraki iki ayeni və "Beqere" Suresinin axirinci üç ayesini oxuyan kəs özündə, ailəsində və malinda xoşagəlməz hal görməz. Qurani (Allahumma inni asaluka imanan daiman) unutmaz. Şeytan (Auzu billahi minaş şaitanir racim) o kəsə yaxin düşə bilməz.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Alif. Lam. Mim. ("Beqere" Suresi, 1). Bu qətiyyən şübhə doğurmayan, müttəqilərə doğru yol göstərən bir Kitabdir. ("Beqere" Suresi, 2). O kəslər ki, qeybə iman gətirir, namaz qilir və Bizim onlara verdiyimiz ruzidən (Allah Yolunda) xərcləyirlər. ("Beqere" Suresi, 3). O kəslər ki, Sənə nazil olana və Səndən əvvəl nazil olanlara iman gətirir, Axirətə də yəqinliklə inanirlar. ("Beqere" Suresi, 4).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Peyğember öz Rebbinden Ona nazil edilənə iman gətirdi, möminlər də (iman gətirdilər). Hamisi Allaha, Onun Mələklərinə, Kitablarina və Elçilərinə iman gətirdilər. (Onlar dedilər): "Biz Onun Elçiləri arasinda fərq qoymuruq." Onlar dedilər: "Eşitdik və itaət etdik. Ey Rebbimiz. Səndən bağişlanma diləyirik, dönüş də yalniz Sənədir." ("Beqere" Suresi, 285). Allah hər kəsi yalniz onun qüvvəsi çatdiği qədər mükəlləf edər. Hər kəsin qazandiği (xeyir yalniz) onun özünə, qazandiği (şər də yalniz) öz ələyhinədir. "Ey Rebbimiz, unutsaq və ya xəta etsək bizi cəzalandirma. Ey Rebbimiz, bizdən əvvəlkiləri yüklədiyin kimi, bizə də ağir yük yükləmə. Ey Rebbimiz, gücümüz çatmayan şeyi daşimağa bizi vadar etmə. Bizi əfv et, bizi bağişla və bizə rəhm et. Sən bizim Himayədarimizsan. Kafirləri məğlub etməkdə bizə yardim et." ("Beqere" Suresi, 286).

Imam Kazim (salam olsun) buyurur: Yatərkən Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini oxuyan kəs iflic olmaz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini hər namazdan sonra oxuyan Mənimlə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) birgə Cihad edən kimidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Musa (salam olsun) Peyğəmbərə buyurdu:
- Bəndəm hər namazdan sonra Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini oxusa, Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) o bəndəmə şükr edənlərin qəlbini, Peyğəmbərlərin (salam olsun) əcrini və müxlislərin əməlini əta edərəm.
Musa (salam olsun) Peyğəmbər soruşdu:
- Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini hər namazdan sonra oxumağa müvəffəq olanlar kimlərdir?
Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Musa (salam olsun) Peyğəmbərə buyurdu:
- Mənim (Ya Kərim Ya Rəhim) müxlis bəndələrimdir. Razi olduğum bəndələrimdir. Şəhadətə yetəcək bəndələrimdir.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: Dəstəmaz aldiqdan sonra Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini oxuyana Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) qirx ilin savabini yazar. Mənəvi dərəcəsini qirx dərəcə qaldirar. Qirx Huri (Allahumma zavvicna min al huril ayn) bəxş edər.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: Səfərdə ikən özünün və yanindakilarin bəladan amanda qalmasini istəyən Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini və bu duani oxusun:

Allahumməcəl məsiri əbrən və səmti təfəkkurən və Kəlami zikra.

Imam Kazim (salam olsun) buyurur: Vacib namazdan sonra Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini oxuyan kimsəyə heç bir zəhərli canli zərər yetirə bilməz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qarninda sari su olan kimsə Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini yazsa, sonra yuyub suyunu içsə, Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Izni ilə o xəstəlikdən şəfa tapar.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Məkruh günlərdə səfərə çixmaq istəyən kəs sədəqə versin. Və Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini oxusun.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Hər hansi bir xəstəliyə tutulan kəs istiğfar etsin. Salavat desin. Və bu duani oxusun:
Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) hər bir nöqsandan uzaqdir. Həmdu-səna Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) məxsusdur. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) vesf edənlərin vesfinden Böyükdür. Uca və Əzəmətli Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) başqa qorxu və qüvvə yoxdur.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Hər kimsə evdən çixarkən Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini oxusa Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) həmin kimsə üçün istiğfar və dua etsin deyə yetmiş min Mələk (salam olsun) göndərər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Hər kimsə evə daxil olarkən Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini oxusa Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) o kimsəni kasib və fəqir etməz.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Sizlərdən bir kimsə hacət yazərkən Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini və "Kəhf" Suresinin axirinci ayelerini oxusa hacətinə çatar.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Yatərkən qorxan kimsə "Feleq" Duasini, "Nas" Duasini və Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini oxusun.

"Feleq" Suresi.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
De: "Siğiniram sübhün Rebbine. ("Feleq" Suresi, 1). Məxluqatinin şərindən. ("Feleq" Suresi, 2). Çökən zülmətin şərindən. ("Feleq" Suresi, 3). Düyünlərə üfürən (cadugar) qadinlarin şərindən. ("Feleq" Suresi, 4). Və həsəd aparan zaman paxillarin şərindən." ("Feleq" Suresi, 5).

"Nas" Suresi.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
De: "Siğiniram insanlarin Rebbine. ("Nas" Suresi, 1). Insanlarin Hökmdarina. ("Nas" Suresi, 2). Insanlarin Məbuduna. ("Nas" Suresi, 3). Vesvese verənin (Allahin Ismi çəkiləndə isə hövlündən) geri çəkilən (şeytanin) şərindən. ("Nas" Suresi, 4). (O şeytan) ki, insanlarin ürəklərinə vesvese salir. ("Nas" Suresi, 5). Cinlərdən də (olur) insanlardan da." ("Nas" Suresi, 6).

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Qorxduğunuz zaman bu ayeni və ardinca Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini oxuyun:
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Ya Rebbim. Məni daxil edəcəyin yerə xoşluqla daxil et. Məni çixaracağin yerdən xoşluqla çixart. Öz Dərgahindan mənə kömək olan dəlil ver. ("Isra" Suresi, 80).

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Səfərə çixan kimsə öz evinin qapisi ilə üzbəüz dayanib "Fatiha" Suresini oxusun. Sonra üzünü sağ tərəfə çevirib "Fatiha" Suresini oxusun. Daha sonra üzünü sol tərəfə çevirib "Fatiha" Suresini oxusun. Ardinca üzü qapiya Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini oxusun. Sonra üzünü sağ tərəfə çevirib Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini oxusun. Daha sonra üzünü sol tərəfə çevirib Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini oxusun. Ardinca belə dua etsin:
Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim). Məni və mənimlə olanlari qoru. Məni və mənimlə olanlari salamat et. Məni və mənimlə olanlari məqsədinə çatdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir kəs miniyə minməmiş Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini oxusa, ardinca "Ondan başqa məbud olmayan Əbədi və Əzəli Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) günahlarimin bağişlanmasini diləyirəm. Və Ona tərəf qayidiram. Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim). Günahlarimi bağişla. Çünki Səndən (Ya Kərim Ya Rəhim) başqa günahlari bağişlayan yoxdur." - deyə dua edərsə, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Öz Mələklərinə (salam olsun) buyurar:
- Bəndəm deyir ki, Məndən (Ya Kərim Ya Rəhim) başqa heç kəs onun günahlarini bağişlaya bilməz. Şahid olun ki, Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) bəndəmin günahlarini bağişladim.

Imam Kazim (salam olsun) buyurur: Hər kəs Əsr vaxti dörd rukət namaz qilsa və hər ruketde "Fatiha" Suresini və Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini oxusa, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) o kəsin Ailəsini, Dinini, Malini və Dünyasini (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) şər-bəladan hifz edər.

Imam Kazim (salam olsun) buyurur: Gözü ağriyan kəs Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini oxusa şəfa tapar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: "Fatiha" Suresini, Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini və "Ali Imran" Suresinin iki ayesini oxumaq ("Ali Imran" Suresi, 18 ve "Ali Imran" Suresi, 26) birbaşa Allaha siğinmaqdir.

"Fatiha" Suresi.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Mərhəmətli və Rəhmli Allahin Ismi ilə. ("Fatiha" Suresi, 1). Hemd olsun aləmlərin Rebbi Allaha. ("Fatiha" Suresi, 2). Mərhəmətli və Rəhmliyə. ("Fatiha" Suresi, 3). Haqq-hesab gününün Hökmdarina. ("Fatiha" Suresi, 4). Biz yalniz Sənə ibadət edir və yalniz Səndən kömək diləyirik ("Fatiha" Suresi, 5). Bizi doğru yola yönəlt. ("Fatiha" Suresi, 6). Nemət bəxş etdiyin kəslərin yoluna, qəzəbə uğramişlarin və azmişlarin (yoluna) deyil. ("Fatiha" Suresi, 7).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Allah Özündən başqa Tanrinin olmadiğina şahidlik etdi, mələklər və elm sahibləri də (şahidlik etdilər). Allah (əbədi olaraq) Ədalətli olmaqdadir. Ondan başqa ilah yoxdur. Qüdrətlidir. Müdrikdir. ("Ali-Imran" Suresi, 18).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
De: "Ey mülkün sahibi Allahim. Sən istədiyin kəsə mülkü verir və istədiyindən də onu geri alirsan; istədiyin kimsəni yüksəldir və istədiyini də alçaldirsan. Xeyir (yalniz) Sənin Əlindədir. Həqiqətən Sən hər şeyə Qadirsən. ("Ali Imran" Suresi, 26).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Hər kimsənin mühim bir işi olsa Cümə axşami o işə başlasin. Evdən çixarkən "Ali Imran" Suresinin Ayelerini ("Ali Imran" Suresi, 189-194) Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini, "Qedr" Suresini" və "Fatiha" Suresini oxusun. Çünki Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) və Axirət (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) hacətlərinin rəvasi bu Ayelerdedir.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Göylərin və Yerin hökmranliği Allaha məxsusdur. Allah hər şeyə Qadirdir. ("Ali Imran" Suresi, 189). Doğrusu, Göylərin və Yerin xəlq edilməsində, gecə ilə gündüzun bir-birini əvəz etməsində ağilli adamlar üçün dəlillər vardir. ("Ali Imran" Suresi, 190). O kəslər ki, ayaq üstə olanda da, oturanda da, uzananda da Allahi yad edir, Göylərin və Yerin yaradilmasi haqqinda düşünür (və deyirlər:) "Ey Rebbimiz. Sən bunlari əbəs yerə xəlq etməmisən. Sən Pak və Müqəddəssən. Bizi Odun əzabindan qoru." ("Ali Imran" Suresi, 191). Ey Rebbimiz. Sən Oda saldiğin kəsi rüsvay edərsən. Zalimlarin köməkçiləri olmaz. ("Ali Imran" Suresi, 192). Ey Rebbimiz. Həqiqətən, biz: "Rebbinize iman gətirin!" - deyə imana çağiran bir kimsənin çağirişini eşidib iman gətirdik. Ey Rebbimiz. Günahlarimizi bizə bağişla, təqsirlərimizdən keç və canimizi itaətkarlarla bir yerdə al. ("Ali Imran" Suresi, 193). Ey Rebbimiz. Öz Elçilərinin vasitəsi ilə bizə vəd etdiklərini ver və Qiyamət Günü bizi rüsvay etmə. Şübhəsiz ki, Sən Vədindən dönməzsən." ("Ali Imran" Suresi, 194).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini yüz dəfə oxuyan kəs ömrü boyu Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) ibadət etmiş kimi sayilar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ticarət malinin qorunmasini istəyən kəs Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini, "Yasin" Suresi, 9 və bu duani (duanin axiri "Tövbe" Suresi, 129) oxusun.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Biz onlarin önlərindən bir sədd, arxalarindan da başqa bir sədd çəkdik və gözlərinə pərdə saldiq. Buna görə də onlar (haqqi) görmürlər. ("Yasin" Suresi, 9).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Allahin qoruduğu şey heç vaxt zay olmaz. Əgər onlar üz döndərsələr de: Mənə təkcə Allah yetər. Ondan başqa tanri yoxdur. Ona təvəkkül etdim mən. O böyuk Ərşin Sahibidir. (duanin axiri - "Tövbe" Suresi, 129).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Hər kəs bu Ayeleri ("Beqere" Suresi, 255-257 və "Ğafir" Suresi, 2-3) səhər oxusa gecəyə qədər amanda qalar. Və hər kəs bu Ayeleri ("Beqere" Suresi, 255-257 və "Ğafir" Suresi, 2-3) gecə oxusa səhərə kimi amanda qalar.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Ha mim. ("Ğafir" Suresi, 1). Bu Kitab Qüdrətli, Müdrik Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) tərəfindən nazil edilmişdir. ("Ğafir" Suresi, 2). (Bu) günahlari Bağişlayan, tövbələri qəbul edən, cəzasi şiddətli olan Lütf Sahibindəndir. Ondan başqa məbud yoxdur. Dönüş də Onadir. ("Ğafir" Suresi, 3).

Bir kişi Imam Sadiqe (salam olsun) baş ağrisindan şikayət etdi. Imam Sadiq (salam olsun) buyurdu: Əlini ağriyan yerə qoy. Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini və "Fatiha" Suresini oxu. Sonra de:
Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Onu (Ya Kərim Ya Rəhim) vesf edənlərin vesfinden çox Böyükdür. Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) başqa heç bir məbud yoxdur. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Onu (Ya Kərim Ya Rəhim) vesf edənlərin vesfinden çox Böyükdür. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) mən qorxduğum hər bir şeydən Böyük və Əzəmətlidir. Cehennem (Allahumma eccirni minannar) susuzluğu və Cehennem (Allahumma eccirni minannar) od-alovundan Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) siğiniram.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Cümə Günü dörd ruket namaz qilan və hər ruketde "Fatiha" Suresinden sonra əlli dəfə "Ixlas" Suresini və əlli dəfə Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini oxuyan kimsəyə Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Qiyamətdə bir cüt qanad verər ki, Sirat (Allahhumma sabbit qadamayya ala siratikal mustaqim) Körpüsünün üstündən uçub Cennete (Allahumma inni asalukal Cennet) getsin.

Imam Hesen Askeri (salam olsun) buyurur: Hər kəs Şənbə günü dörd ruket namaz qilsa və hər ruketde "Fatiha" Suresini, "Ixlas" Suresini və Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini oxusa, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) onun adini Peyğəmbərlər (salam olsun) Siddiqlər, Şəhidler və Salehlərin adi ilə bir cərgədə yazar.

Bir kişi Imam Sadiqe (salam olsun) cinlərin (Auzu billahi minaş şaitanir racim) verdiyi əzab-əziyyətdən şikayətləndi.
Imam Sadiq (salam olsun) soruşdu:
- Evinin tavaninin hündürlüyü nə qədərdir?
- On dirsək.
Imam Sadiq (salam olsun) buyurdu:
- Divarin səkkizinzi və onuncu dirsəyi arasinda Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini yaz. Çünki tavaninin hündürlüyü səkkiz dirsəkdən artiq olduqda cinlər (Auzu billahi minaş şaitanir racim) orada məskunlaşirlar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Cabrail (salam olsun) dedi:
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) cinlərdən olan bir ifrit yuxuda Sənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) qarşi hiyləgərlik etmək istəyir. O səbəbdən yatmazdan öncə Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini oxu.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Məqam baximindan Kursi yeddi səma ilə müqayisədə Yerin hansisa bir hissəsinə düsmüş halqadan artiq deyil. Ərşin Kursudən üstünlüyü səhralarin həmin halqa düşən yerə olan üstünlüyü qədərdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Hər bir şeyin üstün bir cəhəti vardir. Quranin (Allahumme bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) üstün cəhəti Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasi Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) yaratdiqlarinin hamisindan əzəmətlidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə sual verdilər:
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). Quranin (Allahumme bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) ən şərafətli Suresi hansidir?
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- "Beqere" Suresi.
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə sual verdilər:
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). Quranin (Allahumme bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) ən şərafətli Ayesi hansidir?
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Ayetul Kursi.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
-Ya Ali (salam olsun). Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini Öz Övladalarina və qonşularina öyrət. Çünki Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) bu Ayeden şərafətli Aye nazil etməyib.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasi oxunan evə şeytan (Auzu billahi minaş şaitanir racim) otuz gün yaxin düşməz.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Inanmiram ki bir kimsə Islami (Allahumma inni asaluka imanan daiman) qəbul etsin. Gecənin zülmətindən gündüzün nuruna çixsin. Amma Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini oxumasin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini Ərşin altindaki Xəzinədən Mənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) əta etdilər. Bir halda ki Məndən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) əvvəlki Peyğəmbərlərin (salam olsun) heç birinə əta edilməmişdi.

Imam Baqir (salam olsun) buyurur: Hər kəs Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini bir dəfə oxusa Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) min Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) çətinliyini və min Axirət (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) çətinliyini ondan uzaqlaşdirar. Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) çətinliyinin ən yüngülü fəqirlik, Axirət (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) çətinliyinin ən yüngülü qəbr əzabidir.

Imam Kazim (salam olsun) buyurur: Əziz Ata-Babamdan (Allahumma salli Ala Sayyidina Muhammadin ve ala ali Sayyidina Muhammad) eşidilib ki, bir kişi "Fatiha" Suresini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyurdu. Buyruldu:
- Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) həmdu-səna etdi. Və savab qazandi.
Həmin kişi "Ixlas" Suresini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuduğu zaman buyruldu:
- Iman gətirdi. Və amanda qaldi.
Həmin kişi "Qedr" Suresini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuduğu zaman buyruldu:
- Düz dedi. Və bağişlandi.
Həmin kişi Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini oxuduğu zaman buyruldu:
- Merhaba. Bu aye Cehennemden (Allahumma eccirni minannar) xilas olmaq üçün nazil olub.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Cinlər etiraf edirlər ki, Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasi Quranin (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) üstünlüyüdür.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Mən (salam olsun) Məqamimin artmasi üçün Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini oxuyuram.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini səcdədə oxuyan kəs Cehennem (Allahumma eccirni minannar) Odunda yanmaz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
-Ya Ali (salam olsun). Bütün vacib namazlardan sonra Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini oxu.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini vacib namazlardan sonra oxuyanin namazi qəbul olar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bütün namazlarindan sonra Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini oxuyan kəsə elə bir Məqam verilər ki, sanki Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Yolunda Peyğəmbərlərlə (salam olsun) birgə Cihad edib və Şəhid olub.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasi hansi yeməyə oxunsa, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) o yeməyə bərəkət verər.

Bir kişi Imam Sadiqe (salam olsun) borcunun çoxluğundan şikayət etdi. Imam Sadiq (salam olsun) buyurdu:
- Elə ki gecə oldu iki ruket namaz qil. Birinci ruketde "Fatiha" Suresinden sonra Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini, ikinci ruketde "Fatiha" Suresinden sonra bu Ayeleri ("Heşr" Suresi, 21-24) oxu.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Əgər Biz bu Qurani dağa nazil etsəydik, Sən onun Allahin qorxusundan boyun əyib parça-parça olduğunu görərdin. Biz bu misallari insanlar üçün çəkirik ki, bəlkə, fikirləşələr. ("Heşr" Suresi, 21). O Özündən başqa heç bir məbud olmayan, qeybi və aşkari Bilən Allahdir. O Mərhəmətlidir. Rəhimlidir. ("Heşr" Suresi, 22). O Özündən başqa heç bir məbud olmayan, Hökmran, Müqəddəs, Pak, (Haqqi) Təsdiq Edən, (hər şeyi) Müşahidə Edən, Qüdrətli, Qadir, Məğrur Allahdir. Rəhman Allah onlarin Ona şərik qoşduqlarindan Ucadir. ("Heşr" Suresi, 23). O Xaliq, yoxdan Yaradan, Suret verən Allahdir. Ən gözəl Adlar yalniz Ona məxsusdur. Göylərdə və Yerdə olanlarin hamisi Onun Şəninə təriflər deyir. O Qüdrətlidir, Müdrikdir. ("Heşr" Suresi, 24).

Sonra Qurani (Allahumme bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) başin üstə qoy və de:

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Bi haqqi hazal Quran ve bi haqqi man arsaltahu bihi ve bi haqqi kullu muminin madahtahu fihi ve bi haqqi alayhim fa la ahada arafu bi haqqika minka. Fa la ahada arafu bi haqqika minka.

Sonra de:
Bika ya Allah (Ya Kərim Ya Rəhim). (10 dəfə).
Bi Muhammadin (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). (10 dəfə).
Bi Aliyyin (salam olsun). (10 dəfə).
Bi Fatiməte (salam olsun). (10 dəfə).
Bil Heseni (salam olsun). (10 dəfə).
Bil Huseyni (salam olsun). (10 dəfə).
Bi Aliyy ibni Huseyn (salam olsun). (10 dəfə).
Bi Muhammad ibni Aliyy (salam olsun). (10 dəfə).
Bi Cefer ibni Muhammad (salam olsun). (10 dəfə).
Bi Musa ibni Cefer (salam olsun). (10 dəfə).
Bi Aliyy ibni Musa (salam olsun). (10 dəfə).
Bi Muhammad ibni Aliyy (salam olsun). (10 dəfə).
Bi Aliyy ibni Muhammad (salam olsun). (10 dəfə).
Bil Hesen ibni Aliyy (salam olsun). (10 dəfə).
Bil Hucceti (salam olsun). (10 dəfə).

Imam Hesen (salam olsun) buyurur: Bir kimsə bu Ayeleri (Ayetul Kursi və "Araf" Suresi, 54-56 və "Saffat" Suresi, 1-10 və "Ar-Rahman" Suresi, 33-35 və "Heşr" Suresi, 21-24) oxusa Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) onu zülmkarlarin, şeytanlarin, yol kəsənlərin və yirticilarin şərindən qoruyar.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Doğrudan da Rebbiniz Göyləri və Yeri alti gündə yaradan, sonra da Ərşə Ucalan Allahdir. O gündüzü sürətlə təqib edən gecə ilə örtüb bürüyür. Günəşi, Ayi və ulduzlari Öz Əmrinə tabe edən də Odur. Əslində, yaratmaq da, əmr etmək də Ona məxsusdur. Aləmlərin Rebbi Allah nə qədər xeyirxahdir. ("Araf" Suresi, 54). Rəbbinizə acizanə, həm də gizlicə dua edin. Şübhəsiz ki, O həddi aşanlari sevmir. ("Araf" Suresi, 55). Yer üzü islah olunduqdan sonra, orada fəsad törətməyin. Allaha qorxu və ümidlə yalvarin. Həqiqətən Allahin Mərhəməti yaxşiliq edənlərə yaxindir. ("Araf" Suresi, 56).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
And olsun (Göylərdə və Yerdə) səf-səf duranlara. ("Saffat" Suresi, 1). (İmansizlari) qətiyyətlə qovanlara. ("Saffat" Suresi, 2). Və Zikri oxuyanlara. ("Saffat" Suresi, 3). Həqiqətən, sizin məbudunuz Təkdir. ("Saffat" Suresi, 4). O həm Göylərin, Yerin və onlarin arasindakilarin Rebbi, həm də Məşriqlərin Rebbidir. ("Saffat" Suresi, 5). Biz Dünya səmasini parlaq ulduzlarla bəzədik. ("Saffat" Suresi, 6). Və (onu) hər bir asi şeytandan mühafizə etdik ("Saffat" Suresi, 7). Onlar artiq ali topluma (mələklərin söhbətlərinə) qulaq asa bilməzlər və hər tərəfdən üstlərinə (yandirib yaxan alovlar) yağdirilar. ("Saffat" Suresi, 8). (Və oradan) qovularlar. Onlari uzun sürəcək bir əzab gözləyir. ("Saffat" Suresi, 9). Lakin (şeytanlardan) hər kim (o söhbətlərdən bir söz) qapib qaçarsa, onu yandirib-yaxan parlaq bir alov təqib edər. ("Saffat" Suresi, 10).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Ey cin və insan tayfasi! Əgər Göylərin və Yerin hüdudlarini yarib keçə bilirsinizsə, keçin! Siz ancaq Qüdrət və Qüvvətlə keçə bilərsiniz. ("Ar-Rahman" Suresi, 33). Elə isə Rebbinizin hansi nemətlərini yalan sayirsiniz? ("Ar-Rahman" Suresi, 34). Sizin üstünüzə tüstüsüz alov və ərimiş mis (və ya tüstü) göndəriləcək və siz bir-birinizə kömək edə bilməyəcəksiniz. ("Ar-Rahman" Suresi, 35).

Imam Rza (salam olsun) təzə aldiği paltari sağ tərəfinə qoyub, bir qab suya on dəfə "Ixlas" Suresini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) on dəfə Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini və on dəfə "Kafirun" Suresini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyurdu. Sonra o suyu təzə paltara səpərək buyururdu:
- Hər kəs belə etsə o paltarin bir ipi qalana qədər rahatliqda olar.

Bir kişi Imam Sadiqe (salam olsun) uzun müddətli qizdirmadan şikayət etdi. Imam Sadiq (salam olsun) buyurdu: Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini bir qaba yaz və o yazini su ilə yuyub iç.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Müstəhəb namazlardan sonra "Ixlas" Suresini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) "Qedr" Suresini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) və Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini oxuyan kimsəni Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) əməli saleh bəndəsi kimi mükafatlandirar və daha çox əcr əta edər.

Imam Baqir (salam olsun) buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) dilinə pis sözlər gətirməyən, camaatla xoş zarafat edən, tövhid əqidəsində olan səbri öz vücudunun zinətinə çevirən və namaz qilmaqla fəxr edən kimsəni sevər.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Bir kimsənin Biz Əhli-Beytin (salam olsun) yaninda olan yeri və məqami Biz Əhli-Beytdən (salam olsun) söylədiyi hədislərin qədəri ilə təxmin edin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər üç dəfə dua etdi:
- Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim). Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Canişinlərimi bağişla.
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). Sənin (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Canişinlərin kimdir?
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- O kəslər ki Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) hədis və sünnəmi təbliğ edərlər. Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) hədis və sünnəmi Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) ümmətimə öyrədərlər.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Hədis söyləyən və Dində fəqih olan məlumatli olan kimsə Dindən (Allahumma inni asaluka imanan daiman) agah olamyan və hədis söyləməyən min abiddən üstündür.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ümmətimin Dini üçün faydali olan qirx hədisi əzbərləyən kimsəni Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Qiyamət Günü qəbrdən alim (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) və fəqih (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) kimi qaldirar.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Sizlərə hədisi dərk etməyi tövsiyə edirəm. Dərk etmədən rəvayət etməyi yox.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Avamin məqsədi hədisi nəql etmək alimin (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) məqsədi hədisi dərk etməkdir.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Bir hədisi dərk edərək söyləməyin (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) min hədisi dərk etmədən nəql etməyindən yaxşidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Adimdan bilərəkdən yalan danişanin yeri Cehennemdir (Allahumma eccirni minannar).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Demədiyim sözü Mənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) isnad etmək ən böyük günahlardandir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) hədisimi eşidib inkar edən kimsədən Qiyamət Günü haqqimi tələb edəcəm. O səbəbdən Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) barəmdə mənasini bilmədiyiniz bir hədis eşitdikdə deyin: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) daha yaxşi bilir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) hədisimi Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Kitabi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) tutuşdurun. Uyğun gəlsə həmin hədis Məndəndir (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). O hədisi Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) söyləmişəm.

Imam Baqir (salam olsun) buyurur: Ali Muhəmməddən (salam olsun) sizlərə bir hədis çatan zaman qəlbləriniz yumşalarsa o hədisə qarşi doğmaliq hissi keçirdərsinizsə o hədisi qəbul edin. Əgər hədis qəlblərinizi hürkütsə və könlünüzə yad olarsa o hədisi Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin və Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Nəslindən (salam olsun) olan bir alimə (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) tapşirin.

Imam Baqir (salam olsun) buyurur: Qurana (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) müvafiq olmayan hər bir hədis batildir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Məndən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sizə çatan hədis əgər haqqa uyğundursa o hədisi Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) söyləmişəm. Haqqa uyğun deyilsə o hədisi Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) söyləməmişəm. Çünki Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) haqdan qeyri bir söz danişmamişam.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Hədisin mənasi düzgün anlaşilirsa nəql edərkən sözlərin yerini dəyişməyin eybi yoxdur.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənin (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) ümmətimə yalniz idraklari qəbul edən hədisləri söyləyin.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Istəyirsinizmi Rəhman Allahi (Ya Kərim Ya Rəhim) və Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbəri yalançi saymasinlar? O zaman camaata başa düşdükləri hədisləri söyləyin. Və dərk edə bilmədikləri inkar edəcəkləri sözləri söyləməyin.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Həqiqətən də Bizim (salam olsun) hədislərimiz çətin və ağirdir. O hədisləri Müqərrəb Mələkdən (salam olsun) Mürsəl Peyğəmbərdən (salam olsun) Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Qəlbi İmanla Sinanmiş Bəndədən, Geniş və Dəyanətli qəlb Sahibindən qeyrisi qavraya bilməz.

Imam Rza (salam olsun) buyurur: Quranda (Allahumme bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) olduğu kimi Bizim (salam olsun) hədislərdə də möhkəm və mütəşabih mənalar vardir. Bizim (salam olsun) mütəşabih hədislərimizi möhkəmləri ilə tutuşdurun. Möhkəm hədislərimizə diqqət ayirmadan mütəşabih hədislərə tabe olmayin ki yolunuzu azmayasiniz.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Kim Allahi Onun Elçisini və iman gətirənləri (özünə ) dost tutarsa (bilsin ki) qələbə çalanlar da məhz Allahin firqəsidir ("Maidə" Suresi, 56). Biz (salam olsun) və Bizim (salam olsun) ardicillarimiz Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Hizbiyik. Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Hizbi isə qalibdir.

Imam Saccad (salam olsun) buyurur: Ey Adem (salam olsun) Övladi. Özün-özünə vaiz olduğun və öz nəfsini sorğu-sual etdiyin vaxt ərzində həmişə xeyir-bərəkət içərisində yaşayacaqsan.

Imam Kazim (salam olsun) buyurur: Hər kəs baxsin əgər yaxşi bir əməl edibsə o əməldən də yaxşisini etmək üçün Rəhman Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) uğur diləsin. Və o əməli nəsib etdiyinə görə Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) şükr etsin. Əgər pis bir iş görübsə Rəhman Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) bağişlanmağini diləsin. Və tövbə etsin.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Öz nəfsini sorğu-sual edən öz eyblərindən agah olar. Günahlarini anlayar. O günahlarin əvəzini ödəyər. Və eyblərini aradan qaldirar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qiyamət Günü Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Yolunda sərf olunan nemətlərdən başqa hər bir nemət barəsində sorğu-sual olacaq.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Sənə verilən hər bir nemətə qənaətlə yanaş ki haqq-hesabin asan olsun.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Əxlaqini gözəl et ki Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) haqq-hesabini asan etsin.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Heç vaxt bir-birinə zidd olan iki dəvət olmayib ki o dəvətlərdən biri azğinliğa tərəf olmasin.

RasulAllah (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) buyurur: Sədəqənizi artirin ki Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) da sizin ruzinizi (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni vaafini) artirsin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ruzisi (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni vaafini) az olan çoxlu Təkbir (Allahu Akbar) desin. Qəm-qüssəsi çox olan çoxlu istiğfar etsin.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Din Qardaşina maddi yardim etməyin sənin ruzini (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni vaafini) artirar.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Sədəqə verməklə Göydən özünüzə ruzi (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni vaafini) endirin.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Niyyəti xoş olanin ruzisi (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni vaafini) bol olar.

Bir kişi Imam Aliden (salam olsun) soruşdu:
- Ya Ali (salam olsun). Bəzən insan yuxuda bir şey görür. Amma ayildiqdan sonra gördüyündən heç bir əsər-əlamət görmür. Nədəndir?!
Imam Ali (salam olsun) buyurdu:
- Allah ölənlərin canini ölüm aninda ölməyənlərin canini isə onlar yuxuda ikən alir. Ölümünə hökm verdiyi kəsin canini saxlayir digərini isə müəyyən olunmuş vaxtadək buraxir. "Həqiqətəni bunda ağil sahibləri üçün dəlillər vardir." ("Beqere" Suresii 55). Yuxu ölümə bənzəyir. Ruhun bədəndən ayrildiği zaman gördüyü yuxular düzgün və mələkut yuxulardir. Amma Ruhun qayitdiği zaman gördüyü yuxular batil və şeytanin (Auzu billahi minaş şaitanir racim) rənglərindəndir.
- Ya Ali (salam olsun). Bəzən bir tanimadiği bir kişi ilə qarşilaşiram. Və müqəddimə olmadan o kişiyə məhəbbət göstərirəm. Və yaxud tam əksi olaraq bəzən brinci dəfə gördüyüm bir kişiyə qarşi düşmənçilik hiss edirəm. Nədəndir?
Imam Ali (salam olsun) buyurdu:
- Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Ruhlari bədənlərdən iki min öncə yaratmişdir. O ruhlari havada və fəzada məskunlaşdirmişdir. Orada bir-biri ilə ülfətdə olan ruhlar burada da ülfətdədirlər. Orada düşmən olan Ruhlar burada da düşməndirlər.
- Ya Ali (salam olsun). Bəzən bir şeyi gördükdə yaxud eşitdikdə onu uzun müddət zehnimdə saxlayiram. Bəzən ehtiyac duymadiğim hadisələri unudur, ehtiyac olduqda isə xatirlayiram. Nədəndir?
Imam Ali (salam olsun) buyurdu:
- Elə bir qəlb yoxdur ki o qəlbdə örtük və pərdə olmasin. Qəlb pərdə arxasinda qaldiqda gördüyünü və eşitdiyini unudur. Pərdələr kənara çəkildikdə isə gördüyünü və eşitdiyini yadinda saxlayir.

Bir kişi Imam Aliden (salam olsun) soruşdu:
- Ya Ali (salam olsun). Asimanlardan da böyük olan nədir?
Imam Ali (salam olsun) buyurdu:
- Nahaq yerə töhmət vurmaq asimanlardan da böyükdür.
- Ya Ali (salam olsun). Yerdən də geniş olan nədir?
Imam Ali (salam olsun) buyurdu:
- Haqq yerdən də genişdir.
- Ya Ali (salam olsun). Yetim uşaqdan da zəif olan kimdir?
Imam Ali (salam olsun) buyurdu:
- Söz gəzdirən adam yetim uşaqdan da zəifdir.
- Ya Ali (salam olsun). Oddan da betər yandiran nədir?
Imam Ali (salam olsun) buyurdu:
- Tamah və həsəd oddan da betər yandirir.
- Ya Ali (salam olsun). Daşdan da bərk olan nədir?
Imam Ali (salam olsun) buyurdu:
- Daşdan da bərk olan kafirin qəlbidir.

Bir kişi Imam Aliden (salam olsun) soruşdu:
- Ya Ali (salam olsun). Vacib və vacibdən vacib olan nədir?
Imam Ali (salam olsun) buyurdu:
- Tövbə ilə Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Dərgahina üz tutmaq vacibdir. Amma günahlari tərk etmək ondan vacibdir.
- Ya Ali (salam olsun). Qəribə və qəribə olandan da qəribə nədir?
Imam Ali (salam olsun) buyurdu:
- Ruzigarin gəlib-getməsi qəribədir. Amma insanin bu gəldi-gedərlikdən bixəbər olmasi daha qəribədir.
- Ya Ali (salam olsun). Çətin və çətin olandan da çətin olan nədir?
Imam Ali (salam olsun) buyurdu:
- Müsibət qarşisinda səbr etmək çətindir. Lakin o səbr müqabilində verilən savabi itirmək daha da çətindir.
- Ya Ali (salam olsun). Yaxin və yaxin olandan da yaxin olan nədir?
Imam Ali (salam olsun) buyurdu:
- Ümüd bəslənən hər bir şey yaxindir. Amma ölüm ondan da yaxindir.

Bir kişi Imam Aliden (salam olsun) soruşdu:
- Ya Ali (salam olsun). Hansi oğul atasindan böyük idi?
Imam Ali (salam olsun) buyurdu:
- Həmin oğul Üzeyir (salam olsun) idi. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Üzeyiri (salam olsun) yüz ildən sonra diriltdi. Üzeyirin (salam olsun) qirx yaşi olduğu zaman oğlunun yüz on yaşi var idi.

Bir kişi Imam Aliden (salam olsun) soruşdu:
- Ya Ali (salam olsun). Hansi saat nə Gecədəndir nə gündüzdən?
Imam Ali (salam olsun) buyurdu:
- Günəşin çixmasindan qabaq olan saat.

Bir kişi Imam Aliden (salam olsun) soruşdu:
- Ya Ali (salam olsun). Qədər nədir?
Imam Ali (salam olsun) buyurdu:
- Qədər dərin bir dəryadir. O dəryaya girmə.
- Ya Ali (salam olsun). Qədər nədir?
Imam Ali (salam olsun) buyurdu:
- Qədər qaranliq bir yoldur. O yola çixma.
- Ya Ali (salam olsun). Qədər nədir?
Imam Ali (salam olsun) buyurdu:
- Qədər Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Sirridir. Özünü zəhmətə salma.

Bir kişi Imam Aliden (salam olsun) soruşdu:
- Ya Ali (salam olsun). Ədalət üstündür ya səxavət?
Imam Ali (salam olsun) buyurdu:
- Ədalət üstündür. Çünki ədalət işlərin öz yerində olmasina səbəb olur. Səxavət isə işlərin öz yerində olmamasina səbəb olur. Ədalət haminibir tutur. Səxavətin isə şəxsi yönləri vardir.

Bir kişi Imam Aliden (salam olsun) soruşdu:
- Ya Ali (salam olsun). Ən fəsahətli natiq kimdir?
Imam Ali (salam olsun) buyurdu:
- Ən fəsahətli olan o kəsdir sual verildikdə qənaətbəxş cavab verir.

Bir kişi Imam Aliden (salam olsun) soruşdu:
- Ya Ali (salam olsun). Atasi olmayan kimdir?
Imam Ali (salam olsun) buyurdu:
- Isa ibn Məryəm (salam olsun).
- Ya Ali (salam olsun). Qohum-əqrabasi olmayan kimdir?
Imam Ali (salam olsun) buyurdu:
- Hezreti Adem (salam olsun).
- Ya Ali (salam olsun). Qibləsi olmayan nədir?
Imam Ali (salam olsun) buyurdu:
- Kəbə Evi. Çünki özü qiblədir.

Bir kişi Imam Aliden (salam olsun) soruşdu:
- Ya Ali (salam olsun). O nədir ki Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) o barədə heç nə bilmir?
Imam Ali (salam olsun) buyurdu:
- Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) bilmədiyi yəhudilərin "Üzeyir Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) oğludur" iddiasidir. Halbuki Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) öz oğlu barəsində heç bir bilgisi yoxdur.

Bir kişi Imam Aliden (salam olsun) soruşdu:
- Ya Ali (salam olsun). O nədir ki durmadan artir və heç vaxt azalmir?
Imam Ali (salam olsun) buyurdu:
- Ömür.

Bir kişi Imam Aliden (salam olsun) soruşdu:
- Ya Ali (salam olsun). Asimanin qifillari nədir?
Imam Ali (salam olsun) buyurdu:
- Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) şərik qoşmaq.
- Ya Ali (salam olsun). Asimanin açarlari nədir?
Imam Ali (salam olsun) buyurdu:
- La ilaha ill Allah.
- Ya Ali (salam olsun). Öz qövmünü qorxudan lakin nə cinlərdən nə də insanlaradan olmayan nədir?
Imam Ali (salam olsun) buyurdu:
- Hezreti Süleymanin (salam olsun) qarşisina çixan qarişqa.
- Ya Ali (salam olsun). Bətndə yaradilmayan beş canli varliq kimdir?
Imam Ali (salam olsun) buyurdu:
- Adem (salam olsun). Hevva (salam olsun). Musanin (salam olsun) Əsasi. Salehin (salam olsun) Dəvəsi. Ibrahimin (salam olsun) Qoçu.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər Hezreti Cabraildən (salam olsun) soruşdu:
- Müxlis kimdir?
Hezreti Cabrail (salam olsun) buyurdu:
- Müxlis o kəsdir ki özü bir şey əldə etməyincə insanlardan heç nə istəməsin. Həmin şeyi əldə edəndə razi olsun. Və əldə etdiyindən yaninda bir qədər qalmiş olsa başqalarina bəxş etsin. Çünki başqalarindan bir şey istəməyən Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) bəndəliyini etiraf edir. Öz məqsədinə çatib razi olan Rəhman Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) razi olduğunu bildirir. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) da O Bəndədən razidir. Özünə qalandan Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) xatir bəxş edən öz Rebbine (Ya Kərim Ya Rəhim) etimadini göstərir.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Həqiqətən də Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) ixlasla əməl edən bəndələri vardir. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Öz xalis əcr və mükafatindan o bəndələrə bəxş edər. O bəndələr Qiyamət Günü Əməl Dəftərləri yazisiz olan kəslərdir. O bəndələr Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) qarşisinda dayandiqda Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) o bəndələrin Əməl Dəftərlərini Özü agah olduğu sirlə doldurar. Çünki Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) o bəndələrin Şənini, Özü ilə o bəndələrin arasinda olan Rabitəni Mühafizəçi Mələklərin (salam olsun) xəbərdar olmasindan belə uca etmişdir.

İmam Ali (salam olsun) buyurur: İnsanin aldiği nəfəslər ölümə doğru atilan addimlardir.

İmam Ali (salam olsun) buyurur: İnsanin agahliği üçün öz zəmanəsini tanimasi kifayət edir.

İmam Ali (salam olsun) buyurur: Zəmanəsini yaxşi taniyan şübhələrə düçar olmaz.

İmam Ali (salam olsun) buyurur: Zəmanəsini ən yaxşi taniyan zəmanəsinin hadisələrinə təəcüblənməyəndir.

İmam Ali (salam olsun) buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) camaatla insafla rəftar edənin izzətini artirar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir kimsə mehr və məhəbbətlə əlini bir yetimin başina çəkərsə Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Qiyamət Günü o kimsəyə siğal çəkdiyi əlinə dəyən tüklərin sayi qədər nur əta edər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir kimsənin yaninda mömin qardaşinin qeybəti edilərsə və həmin kimsə qüdrəti çatdiği halda o qeybətin qarşisini almazsa, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) onu Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) və Axirətdə (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) xar edər.

İmam Hüseyn (salam olsun) buyurur: Hər kim bağişlasa əziz olar. Hər kim paxilliq etsə xar olar.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: Pis xasiyyətli adam özünə pislik edir.

İmam Baqir (salam olsun) buyurur: Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) işlərində səhlənkar olan Axirət (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) işlərində də səhlənkar olar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ata-Anasini (Rabbi irhamhuma kama Rabbayani sağira) qəmgin edən Valideynlərinin (Rabbi irhamhuma kama Rabbayani sağira) üzünə ağ olan kimidir.

İmam Ali (salam olsun) buyurur: Tənbəllik Axirəti (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) puç edir.

İmam Ali (salam olsun) buyurur: Comərdlərin səhv və xətalarindan keçin.

İmam Ali (salam olsun) buyurur: Tənbəllik və hövsəsizlik insani Dünyada (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) da Axirətdə (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) də bəhrəsiz qoyar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Valideynlərin (Rabbi irhamhuma kama Rabbayani sağira) övlada qarşi ehtiramsizliği övladin Valideyninə (Rabbi irhamhuma kama Rabbayani sağira) qarşi ehtiramsizliğina səbəb olur. Və eyni günahlardir.

İmam Cavad (salam olsun) buyurur: Valideynə (Rabbi irhamhuma kama Rabbayani sağira) itaətsizlik yoxsulluğa səbəb olur. Və zillət gətirir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Hədiyyə vermək məhəbbət yaradir. Qardaşliği qoruyur. Kin və düşmənçiliyi aradan götürür. Bir-birinizə hədiyyə verin ki bir-birinizi sevəsiniz.

İmam Ali (salam olsun) buyurur: Kin bəsləmək eyblərin ən eyblisidir.

İmam Ali (salam olsun) buyurur: Məzluma kömək etmək və qəmgini şad etmək böyük günahlarin kəffarələrindəndir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Pis əməl edənə yeddi saat möhlət verilir. Peşman olub "Əstəğfurullahilləzi la ilahə illa Huvəl Həyyul Qəyyum" desə günahi yazilmir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qohumlarin ehtiyaci olduğu halda sədəqəni yad adama vermək caiz deyildir.

İmam Ali (salam olsun) buyurur: Kişini gözəlliyi dözümlüyü ilə ölçülür.

İmam Ali (salam olsun) buyurur: İnsanin ən üstün xüsusiyyəti əmanətdarliqdir. İnsanin ən alçaq xüsusiyyəti xəyanətkarliqdir.

İmam Ali (salam olsun) buyurur: Fədakarliq yaxşiliqlarin ən gözəli və imanin dərəcələrinin ən üstünüdür.

İmam Ali (salam olsun) buyurur: Başqalri ilə insafla, möminlərlə isə fədakarliqla davran.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Ya Ali (salam olsun). Səni (salam olsun) sevib, məhəbbətində sadiq olan kəsin xoş halina. Sənə (salam olsun) düşmən olub haqqinda yalan danişan kəsin vay halina.

İmam Ali (salam olsun) buyurur: Kim günahlar baradə çox düşünərsə, günahlar o kimsəni özünə cəlb edər.

İmam Ali (salam olsun) buyurur: Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) bəndələrinə qarşi qəddarliq etməkdən çəkin.

İmam Aliye (salam olsun) sual verdilər:
- Ya Ali (salam olsun). Qorxaqliq nədir?
İmam Ali (salam olsun) buyurdu:
- Dosta qarşi cəsarətli olmaq. Və düşmənin qabağindan qaçmaq.

İmam Ali (salam olsun) buyurur: Sənə əmanət verənə xəyanət etmə hətta O sənin əmanətinə xəyanət etsə belə...Sənə sirr verənin sirrini faş etmə hətta O sənin sirrini faş etsə belə...

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Valideynlərinə (Rabbi irhamhuma kama Rabbayani sağira) yaxşiliq edənin ömrünü uzadar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Çox yemək ibadətin qarşisini alir.

İmam Rza (salam olsun) buyurur: Baliqla yumurtani bir yerdə yeməyin. Çünki bu iki yeməyin qarişiği mədə həzminə mənfi təsir göstərir. Böyrək ağrisina, babasilə və diş ağrisina səbəb olur.

İmam Rza (salam olsun) buyurur: Çox soğan yemək simadan sevinc və fərəhi aparir.

İmam Rza (salam olsun) buyurur: Yemək həzmə getməmiş çimmək böyrək ağrisina səbəb olur.

İmam Rza (salam olsun) buyurur: Baliq yedikdən sonra soyuq su ilə çimmə. İflic ola bilərsən.

İmam Rza (salam olsun) buyurur: Gecə vaxti manqo yemək göz bəbəyini zəiflədir.

İmam Rza (salam olsun) buyurur: Çox yumurta yemək ciyər fəaliyyətini zəiflədir. Mədə və beyində zərərli şişlərin yaranmasina səbəb olur. Nəfəs çatişmazliği yaradir.

İmam Rza (salam olsun) buyurur: Şirni və isti xörək yedikdən sonra dərhal soyuq su içmək dişləri çürüdür.

İmam Rza (salam olsun) buyurur: İnək əti və ovlanmiş heyvan ətini çox yemək hafizənin zəifləməsi ilə nəticələnir.

İmam Rza (salam olsun) buyurur: Hafizəsi zəif olan hər gün acqarina yeddi misqal kişmiş yesin.

İmam Rza (salam olsun) buyurur: Fikir və diqqəti gücləndirmək üçün üç ədəd hind qozunu əzilmiş nabatla yemək faydalidir.

İmam Rza (salam olsun) buyurur: Yemək əsnasinda su içmək mədənin zəifləməsinə səbəb olur.

İmam Rza (salam olsun) buyurur: Qiş fəslində soyuqdəymədən qorunmaq istəyən hər gün üç qaşiq bal yesin.

İmam Rza (salam olsun) buyurur: Yay fəslində soyuqdəymədən qorunmaq istəyən gün ərzində bir xiyar yesin.

İmam Rza (salam olsun) buyurur: Dişlərinin qayğisini çəkənlər şirniyyat yeməzdən öncə bir az çörək yesinlər.

İmam Ali (salam olsun) buyurur: İnnab yemək qizdirmani aparir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Böyrü ağriyan əlini ağriyan yerə qoyub desin: Əuzu bi Qudrətillahi və əuzu bi İzzətillahi və Qudrətihi əla ma yəşau min şəri ma əcidu.

İmam Hüseyn (salam olsun) buyurur: Ayaği ağriyan əlini ağriyan yerə qoyub desin: Bismillahi və Billahi vəs salamu əla RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). Və ma Qədərullahə həqqə qədrihi vəl ərzu cəmiən qəbzətəhu yəvməl qiyaməti vəs səmavatu mətviyyatun bi yəminihi Subhanəhu və Təala əmma yuşrikun. ("Zumər" Surəsi, 67).

İmam Sadiq (salam olsun) iflic olmuş kişiyə buyurdu:
- Yatağina girərkən bu duani oxu: Bismillahi və Billah. Aməntu Billahi və kəfərtu bit tağut. Allahumməhfizni fi mənami və yəqzəti əuzu bi İzzətillahi və Cəlalihi mimma əcidu və əzhər.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: Əncir ağizdan gələn pis qoxunu aparir. Sümüyü möhkəmləndir. Ağrikəsicidir.

İmam Baqir (salam olsun) buyurur: Başiniz ağriyanda küncüd yaği iyləyin.

Ayetul Kursi Duasi

Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahu la ilahə illa Huvə Hayyul Qayyum la təxuzuhu sinətun və la navm ləhu ma fis səmavati və ma fi l ərz mən zəlləzi yəşfaau indəhu illa bi İznih yələmu ma bəynə əydihim və ma xəlfəhum və la yuhituna bi şəyin min ilmihi illa bi ma şaa vəsiə kursiyyuhus səmavati vəl-arzə və la yauduhu hifzuhuma və Huvəl Əliyyul Əzim. ("Bəqərə" Suresi, 255). La ikrahə fid dini qəd təbəyyənər ruşdu minəl ğəyyi fə mən yəkfur bit tağuti və yumin billahi fəqədistəmsəkə bil urvətil vusqa la infisamə ləha. Vəllahu Səmiun Alim. ("Bəqərə" Suresi, 256). Allahu Vəliyyulləzina amanu yuhricuhum minəz zulumati ilən nur vəlləzinə kəfaru əvliyauhumut tagutu yuhricunəhum minən nuri il əz zulumat ulaika ashabun nari hum fiha xalidun. ("Bəqərə" Suresi, 257).

Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasinin "Beqere" Suresinin yalniz 255-ci ayesi və ya "Beqere" Suresinin 255-256-257-ci ayeleri olmasi barədə fərqli fikirlər mövcuddur.

Ayetul Kursi Duasi. Tərcüməsi

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Allah Ondan başqa ilah yoxdur. (Əbədi) Yaşayandir, (bütün yaratdiqlarinin) Qeyyumudur. Onu nə mürgü, nə də yuxu tutar. Göylərdə və Yerdə nə varsa Ona məxsusdur. Onun Izni olmadan Onun yaninda kim havadarliq edə bilər? O (məxluqatin) gələcəyini və keçmişini bilir. Onlar Onun Elmindən, Onun istədiyindən başqa heç bir şey qavraya bilməzlər. Onun Kursusu Göyləri və Yeri əhatə edir. Bunlari qoruyub saxlamaq Ona ağir gəlmir. O Ucadir, Uludur. ("Beqere" Suresi, 255). Dində məcburiyyət yoxdur. Artiq doğru yol azğinliqdan aydin fərqlənir. Hər kəs tağutu inkar edib Allaha iman gətirərsə, heç vaxt qirilmayan ən möhkəm dəstəkdən yapişmiş olar. Allah Eşidəndir, Biləndir. ("Beqere" Suresi, 256). Allah iman gətirənlərin Himayadaridir, onlari zülmətlərdən nura çixarar. Kafirlərin dostlari isə tağutlardir, onlari nurdan zülmətə salarlar. Onlar Od sakinləridirlər və orada əbədi qalacaqlar. ("Beqere" Suresi, 257).

Namaz Dininizin Simasidir

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) namazi Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) gözlərimin nuru qərar verib. Yemək acin, su teşnənin istəyi olduğu kimi, namaz da Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) istəyimdir. Ac təam yeyər və doyar. Teşne su içər və doyar. Lakin Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) namazdan doymaram.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Namaz Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Rəhmətini endirir.

Imam Zaman (salam olsun) buyurur: Heç bir əməl namaz qədər şeytanin (Auzu billahi minaş şaitanir racim) burnunu yerə sürtmür. Elə isə namaz qilin. Və şeytanin (Auzu billahi minaş şaitanir racim) burnunu yerə sürtün.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Hər biriniz yatdiği zaman şeytan (Auzu billahi minaş şaitanir racim) peysərinizə üç düyün vurur. Hər düyünü vurduqca deyir: "Gecən uzun olacaq. Rahatca yat." Hər kəs yuxudan oyananda Allahi (Ya Kərim Ya Rəhim) zikr etsə, birinci düyün açilar. Dəstəmaz alsa, ikinci düyün açilar. Namaz qilsa, üçüncü düyün açilar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir kimsə vacib namazlardan əlavə hər gün Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Rizasi üçün on iki ruket namaz qilarsa, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) onun üçün Cennetde (Allahumma inni asalukal Cennet) bir qesr inşa edər.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Namaz vaxti səni yuxu aparanda, öncə yat. Sonra qalx namazini qil.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Evlərinizdə də namaz qilin. Çünki vacib namazdan sonra ən məqbul namaz evdə qilinan namazdir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Yuxulu, süst halda namaza dayanma. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) möminlərə yuxulu, süst, məst halda namaza dayanmaği qadağan etmişdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Namazinizdan muğayat olun. Çünki namaz dindarliğinizin göstəricisidir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Namazin vaxtina riayət et. Namazi vaxtinda qil. Nə asudə olduğuna görə namazi vaxtindan əvvəl qilma, nə də işinə xatir namazi vaxtindan sonraya saxlama.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Gecə Namazi Nurdur.

Hezreti Fatimə (salam olsun) Xanim buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) imani sizlərin şirkdən xilas olmağiniz, namazi təkəbbür və qürurdan paklanmağiniz, zəkati nəfsinizin saflaşmasi və ruzinizin artmasi üçün vacib qərar verdi.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Gecə Namazi Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) yaxinlaşmaq və günahlardan çəkinmə vasitəsidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Imanla küfrün ara məsafəsi namazin tərki qədərdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qeybəti tərk etmək Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Nəzərində on min ruket müstəhəb namaz qilmaqdan daha əzizdir.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: İlk vaxtda qilinan namazin vaxtin sonunda qilinan namazdan olan üstünlüyü Axirətin (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) üzərində olan üstünlüyü qədərdir.

Imam Rza (salam olsun) buyurur: Heç vaxt ciddi səbəb olmadan namazi təxirə salma. Namaz vaxtina riayət et.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Müsəlmanla kafir arasinda vacib namazi qəsdən tərk etməkdən və ya onu yüngül sanib qilmamaqdan başqa fərq yoxdur.

Imam Baqir (salam olsun) buyurur: Namazi yüngül sayma. Çünki Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Namazi yüngül sayan Məndən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) deyildir.

Imam Baqir (salam olsun) buyurur: Bizim (salam olsun) Şəfaətimiz heç vaxt namazi yüngül sayana çatmaz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Beş namazi camaatla qilan kəs barədə xoş güman olun.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Gecə Namazi üçün oyaq qalmaği tərk etmə. Çünki uduzan o kəs olacaq ki, gecə oyaq qalmaği uduzsun.

Imam Riza (salam olsun) buyurur: Həqiqətən də Camaat Namazi dində xalislik, tək olan Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) sitayiş etmək, Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) ibadət edib, Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) təslim olmaği aşkar etmək üçün müəyyən olunmuşdur. Çünki Din Hökmlərinin elan olunmasi və Haqq Bünövrələrinin bəyan edilməsi ilə Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Höccət və Dəlili Şərq və Qərb əhlinə çatdirilir. Islam Dininin (Allahumma inni asaluka imanan daiman) həqiqətləri aydinlaşir. Vahid Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) sitayiş olunduğu üçün, artiq şirk və kafirliyin qaranliq zülməti Nurun qarşisinda davam gətirə bilmir. Və sonda məhv olub gedir.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Gecə Namazi üzü nurlu edər.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Camaat Imami öz namazina xüsusi diqqət yetirməlidir. Namazini kamil qilmalidir. Namazini yüngül və naqis qilmamalidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Camaat Imamliğini Qurani (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) daha çox oxuyan öz öhdəsinə götürsün. Əgər qiraətdə bərabər səviyyədə olsalar, daha əvvəl hicrət edən kəs Camaat Imami olsun. Hicrətdə də eyni olsalar, yaşi çox olan Camaat Imami olsun. Əgər həmyaşid olsalar, Peyğemberin (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sünnesini və fiqhi daha yaxşi bilən Camaat Imami olsun.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Sizlərdən heç kəs özgə evində ev sahibinə pişnamazliq etməsin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) diqqətlə qilinan iki ruket namaz Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) qafil qilinan min ruket namazdan üstündür.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Gecə Namazi Insani xoş ətirli edir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Kişinin camaatla qildiği bir namaz evində tək qildiği qirx illik namazlardan üstündür.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər nə şam yeməyini, nə də ki naharini namazdan önə keçirməzdi.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Namazin vaxtina və düzgün yerinə yetirilməsinə riayət etməyən Qarun və Haman ilə birlikdə Məhşərə daxil olacaq.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Namaz vaxti çatanda Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər sanki nə Ailəsini (salam olsun)taniyardi, nə də Mehriban Dostunu (salam olsun).

Imam Riza (salam olsun) buyurur: Camaatla qilinan namazin hər ruketi, tək başina qilinan namazin iki min ruketinə bərabərdir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Namaz Təqva Sahibi (Allahumma inni asaluka imanan daiman) üçün Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) yaxinlaşmaq vasitəsidir.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Gecə Namazi ruzi gətirər.

Imam Baqir (salam olsun) buyurur: Namaz Dinin (Allahumma inni asaluka imanan daiman) Sütunudur.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Namaz Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Nəzərində ən sevimli əməldir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Sizdən biriniz namazlarini hamisini Məsciddə qilmasin. Evdə qilmaq üşün namazlarindan ayirsin. Çünki Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) qilinan namaz səbəbi ilə evə xeyir endirir.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Namaz Peyğemberlerin (salam olsun) insanlara son Tövsiyyəsidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ölüm Mələyi (salam olsun) hər gecə nida edib deyir:
- Ey qəbr əhli. Bu gün kimə və nə üçün qibtə edirsiniz? Artiq Axirəti (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) aşkar şəkildə gördünüz?!
Ölülər deyərlər:
- Biz möminlərə qibtə edirik. Çünki möminlər Məscidlərdə namaz qilirlar. Biz isə qilmiriq. Möminlər zəkat verirlər. Biz isə vermirik. Möminlər Ramazan Ayinda oruc tuturlar. Biz isə oruc tutmuruq. Möminlər sədəqə verir. Biz isə sədəqə vermirik. Möminlər Allahi (Ya Kərim Ya Rəhim) çox yad edirlər. Biz isə yad etmirik. Əfsuslar olsun Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) evində bizim əldən verdiklərimizə...

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Namaz hər bir pərhizkar bəndənin İlahi Rəhmətə yaxinlaşma vasitəsi, Hecc isə hər zəif və bacariqsiz bəndənin Cihadidir.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Allahi (Ya Kərim Ya Rəhim) tanimaqdan sonra, namazdan üstün heç nə tanimiram. Necə ki Hezreti Isa (salam olsun) buyurur: Həqiqətən də, Mən Allahin Quluyam! O Mənə Kitab verdi və Məni Peyğəmbər etdi. Harada oluramsa olum, Məni mübarək etdi və nə qədər ki sağam, Mənə namaz qilib zəkat verməyi əmr etdi. ("Meryem" Suresi, 30-31).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir kimsənin namazi onu pislikdən və haramdan çəkinməsinə səbəb olmazsa, Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) uzaqlaşmasina səbəb olar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər namaz qilan, lakin pis əməllərdən çəkinməyən bir kişi barədə buyurdu:
- Gün gələcək, namaz onu pis işlərdən çəkindirəcək.
Çox keçmədi ki, həmin kişi pis əməllərdən əl çəkdi və tövbə etdi.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Namaz sizin Dininizin (Allahumma inni asaluka imanan daiman) Simasidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Həqiqətən Dinin (Allahumma inni asaluka imanan daiman) Sütunu namazdir. Və Adem (salam olsun) Övladi ilk növbədə namaz barədə sorğu-sual olunacaq. Namazi düzgün olsa, o biri əməllərinin faydasi hesablanacaq. Namazi doğru olmasa, digər əməllərinin faydasi olmayacaq.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Kim namazi, namazin həqiqətini dərk edərək qilsa, günahlari bağişlanar.

Hezreti Fatimə (salam olsun) Xanim buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Insani təkəbbürdən çəkindirmək üçün namazi vacib buyurdu.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Namazda yalniz Təsbih (Sübhanallah) Təkbir (Ya Kərim Ya Rəhim) və Quran (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxumaq caizdir.

Imam Baqir (salam olsun) buyurur: Namaz ixlasi möhkəmləndirir. Namaz təkəbbürü uzaqlaşdirir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Namazini elə qil ki sanki həyatinin axirinci namazini qilirsan.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Mərhəməti olsun gecə yarisi yuxudan qalxan, Gecə Namazi qilan, öz ailə yoldaşini Gecə Namazi qilmaq üçün oyadan və əgər oyanmasa onun üzünə su çiləyən kişiyə.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Mərhəməti olsun gecə yarisi yuxudan qalxan, Gecə Namazi qilan, öz ailə yoldaşini Gecə Namazi qilmaq üçün oyadan və əgər oyanmasa onun üzünə su çiləyən qadina.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Əgər bir kimsənin evinin qarşisindan bir çay axarsa və həmin kimsə gündə beş dəfə o çayda yuyunarsa, məgər natəmiz olarmi? Namaz da paklayan su axarina bənzər. Bir kimsə namaz qildiqda, namaz o kimsəni imandan çixardan və israrli günahlari istisna olmaqla bütün günahlarindan paklayar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Namazda olduğun müddətdə Qadir Hökmdarin (Ya Kərim Ya Rəhim) Sarayinin Qapisini döyürsən. Hər kəs qapini israrla döyərsə, əvvəl-axir qapi həmin kəsin üzünə açilar.

Imam Baqir (salam olsun) buyurur: Atamin (salam olsun) alninda səcdə nişanəsi yaranmişdi. Atam (salam olsun) hər dəfə səcdə nişanəsindən beş qabar kəsərdi.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir Mələk (salam olsun) hər namaz vaxti nida edib deyər:
- Namaza qalxin və öz əleyhinizə qaladiğiniz odu söndürün.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Əgər namaz qilan Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Mərhəmətinin onun halina necə şamil olduğunu bilsəydi, başini səcdədən heç vaxt qaldirmazdi.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Möminin şərəfi onun Gecə Namazi qilmasidir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Namaza dayanani Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Mərhəmətinin necə bürüdüyünü görən şeytanin (Auzu billahi minaş şaitanir racim) paxilliqdan bağri çatlar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu: Xuşu halinda qilinmayan namaz - namaz deyildir.
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə sual verdilər:
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) xuşu nədir?
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Xuşu namazda mütilik və bəndənin tam qəlbi ilə öz Rebbine (Ya Kərim Ya Rəhim) üz tutmasidir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Insan namazda xuşu halda olmalidir. Qəlbi Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) qarşisinda xuşu halda olan kəsin bədən üzvləri də xuşu halda olar. Və o səbəbdən heç bir əzasi ilə oynamaz.

Imam Hesene (salam olsun) sual verdilər:
- Nədən Siz (salam olsun) dəstəmaz alanda üzününüzün rəngi dəyişir, oynaqlariniz titrəyir?
Imam Hesen (salam olsun) buyurdu:
- Qadir Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) qarşisinda dayandiğimi dərk etdiyim üçün rəngim dəyişir. Oynaqlarim titrəyir.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Secde halinda dua edin. Çünki bəndənin Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) ən yaxin hali secdedir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Cecə Namazindan məhrum olmuş kimsəni günahlari zəncirləmişdir.

Imam Huseyn (salam olsun) buyurur: Dinləri dillərində olanlar Dinin (Allahumma inni asaluka imanan daiman) onlara çətinlik doğurduğu zamana qədər Dinin (Allahumma inni asaluka imanan daiman) ətrafinda dolanarlar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Namazini unudan namaz yadina düşdüyü zaman namazini qilsin! Unutduğu namazin cəriməsi belədir.

Imam Baqir (salam olsun) buyurur: Imam Saccad (salam olsun) namaza dayananda köklü ağaci xatirladirdi. Küləyin əsməyi ilə hərəkətə gələnlərdən başqa O Hezretde (salam olsun) heç nə tərpənmirdi.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Əgər kaman tək əyilənədək namaz qilsaniz və kaman tək əyilənədək oruc tutsaniz, pəhrizkar olub günahlardan çəkinməyincə Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) əməllərinizi qəbul etməz.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Yalan danişmaq Gecə Namazindan məhrum edir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir kimsə müsəlman kişi və ya müsəlman qadinin qeybətini edərsə, qeybəti olunan onu bağişlamayinca, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) qirx gecə-gündüz həmin kimsənin namaz və orucunu qəbul etməz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir kəs şərab içsə qirx gün namazi hesaba alinmaz.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Hansi libasda namaz qildiğinin fərqində ol. Əgər həmin libasin pulunu düzgün və halal yolla qazanmamisansa, namazin namaz deyildir.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) bir kimsənin bir namazini qəbul edərsə, o kimsəyə əzab verməz.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Hətta zülümkar Ata-Anasina belə düşmən gözü ilə baxanin namazi qəbul olmaz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Fərari qul öz sahibinin yanina qayitmayinca namazi qəbul olmaz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ailə yoldaşinin üzünə ağ olan dikbaş qadinin namazi qəbul olmaz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Dəstamaz almadan qilinan namaz batildir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir kimsə namaz qilmaq üçün dəstamazi qaydasinda alsa, hər bir günahdan və xətadan amanda qalar. Namaza dayandiqda Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) həmin kimsənin dərəcəsini qaldirar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bəzən bəndə namaz qilar, ancaq o namazin altida biri, hətta onda biri belə qəbul olmaz. Bəndənin namazindan yalniz Allahi (Ya Kərim Ya Rəhim) tanimaqla və diqqətini Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) yönəltməklə qildiği qədəri hesaba alinar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Təfəkkürlə qilinan iki ruket namaz gecəni sübhədək namazda keçirməkdən daha yaxşidir.

Imam Baqir (salam olsun) buyurur: Namazindan yalniz qəlbən qildiğin qədəri qəbul olunar.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Secde ibadətin zirvəsidir.

Hezreti Fatimə (salam olsun) Xanim buyurur: Namaza etinasiz yanaşan kimsənin ömrü qisalar.

Hezreti Fatimə (salam olsun) Xanim buyurur: Namaza etinasiz yanaşan kimsənin ruzisi azalar.

Hezreti Fatimə (salam olsun) Xanim buyurur: Namaza etinasiz yanaşan kimsənin dualari qəbul olunmaz.

Hezreti Fatimə (salam olsun) Xanim buyurur: Namaza etinasiz yanaşan kimsənin əcəli çatanda çətin can verər.

Hezreti Fatimə (salam olsun) Xanim buyurur: Namaza etinasiz yanaşan kimsə ölüm yatağinda susuzluğa düçar olar.

Hezreti Fatimə (salam olsun) Xanim buyurur: Namaza etinasiz yanaşan kimsəni Qiyamət Günü sürüyə-sürüyə Məhşərə gətirərlər.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Qafil qilinan namazi qafil namazi qilanin üzünə çirparlar.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Diqqətlə iki ruket namaz qilanin günahlari namazi tamamlayan kimi bağişlanar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Namazin ruku və səcdəsini düzgün yerinə yetirməyənin namazi namaz deyil.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Kim namaz qilarkən sağinda və ya solunda kimin olduğunu təyin edərsə namazi namaz deyil.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Zekat verməkdən boyun qaçiran kimsənin namazi namaz deyil.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Bəndə ruku və səcdəni uzadanda şeytan o bəndənin arxasinda fəryad edər və deyər:
- Vay olsun mənim halima. O Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) itaət etdi. Mən (Auzu billahi minaş şaitanir racim) isə üsyan etdim. O səcdə etdi. Mən (Auzu billahi minaş şaitanir racim) isə səcdə etməkdən imtina etdim!

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Vacib namaz Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Nəzərində qəbul olunmuş min Hecc və min Ümrəyə bərabərdir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Gecə ibadəti üçün oyaq qalmaq Peyğəmbərlərin (salam olsun) əxlaqindandir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Gecə Namazi qilmaq üçün qalxmaği niyyet edən, lakin yatib qalan bəndənin yuxusu savaba yazilar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir kimsə Cümə Namazina əhəmiyyət verməyərək, Cümə Namazini tərk edərsə, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) onun qəlbinə qəflət möhürü vurar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Namaz bir Nurdur. Sədəqə bir Bürhandir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Secdeni uzadin. Şeytan (Auzu billahi minaş şaitanir racim) üçün Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) bəndəsini secde halinda görmək qədər xoşagəlməz bir görüntü yoxdur. Çünku şeytana (Auzu billahi minaş şaitanir racim) secde etmək əmr olundu. Lakin şeytan (Auzu billahi minaş şaitanir racim) O Əmrə tabe olmadi.

Imam Baqir (salam olsun) buyurur: Üzrü olmadan üç Cümə Namazini tərk edən kimsə, üç vacib əməli tərk etmişdir. Səbəbsiz yerə vacib əməli münafiqdən qeyrisi tərk etməz.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Cümə Imami xütbe oxuyanda söhbət etmək və üzü namazda icazə verilən həddən artiq qiblədən çevirmək olmaz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Cümə Namazi yoxsullarin Heccidir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Bəndəni heç nə secde və ruku qədər Allaha (Auzu billahi minaş şaitanir racim) yaxinlaşdira bilməz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bəndə hər dəfə secde etdikdə Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) bəndəsinin dərəcəsini yüksəldər və o secde müqabilində günahlarini bağişlar.

Sübh Namazi

Niyyet. Tekbir.

Sübh Namazi. Birinci ruket.

"Fatiha" Suresi.
Ikinci Sure.
Ruku.
Birinci secde.
Ikinci secde.

Sübh Namazi. Ikinci ruket.

"Fatiha" Suresi.
Ikinci Sure.
Qunut.
Ruku.
Birinci secde.
Ikinci secde.
Teşehhud.
Salam.
Tekbir.

Zöhr Namazi

Niyyet. Tekbir.

Zöhr Namazi. Birinci ruket.
"Fatiha" Suresi.
Ikinci Sure.
Ruku.
Birinci secde.
Ikinci secde.

Zöhr Namazi. Ikinci ruket.
"Fatiha" Suresi.
Ikinci Sure.
Qunut.
Ruku.
Birinci secde.
Ikinci secde.
Teşehhud.

Zöhr Namazi. Üçüncü ruket.
"Fatiha" Suresi.
Ruku.
Birinci secde.
Ikinci secde.

Zöhr Namazi. Dördüncü ruket.
"Fatiha" Suresi.
Ruku.
Birinci secde.
Ikinci secde.
Teşehhud.
Salam.
Tekbir.

Asr Namazi

Niyyet. Tekbir.

Asr Namazi. Birinci ruket.
"Fatiha" Suresi.
Ikinci Sure.
Ruku.
Birinci secde.
Ikinci secde.

Asr Namazi. Ikinci ruket.
"Fatiha" Suresi.
Ikinci Sure.
Qunut.
Ruku.
Birinci secde.
Ikinci secde.
Teşehhud.

Asr Namazi. Üçüncü ruket.
"Fatiha" Suresi.
Ruku.
Birinci secde.
Ikinci secde.

Asr Namazi. Dördüncü ruket.
"Fatiha" Suresi.
Ruku.
Birinci secde.
Ikinci secde.
Teşehhud.
Salam.
Tekbir.

Şam Namazi

Niyyet. Tekbir.

Şam Namazi. Birinci ruket.
"Fatiha" Suresi.
Ikinci Sure.
Ruku.
Birinci secde.
Ikinci secde.

Şam Namazi. Ikinci ruket.
"Fatiha" Suresi.
Ikinci Sure.
Qunut.
Ruku.
Birinci secde.
Ikinci secde.
Teşehhud.

Şam Namazi. Üçüncü ruket.
"Fatiha" Suresi.
Ruku.
Birinci secde.
Ikinci secde.
Teşehhud.
Salam.
Tekbir.

Xiften Namazi

Niyyet. Tekbir.

Xiften Namazi. Birinci ruket.
"Fatiha" Suresi.
Ikinci Sure.
Ruku.
Birinci secde.
Ikinci secde.

Xiften Namazi. Ikinci ruket.
"Fatiha" Suresi.
Ikinci Sure.
Qunut.
Ruku.
Birinci secde.
Ikinci secde.
Teşehhud.

Xiften Namazi. Üçüncü ruket.
"Fatiha" Suresi.
Ruku.
Birinci secde.
Ikinci secde.

Xiften Namazi. Dördüncü ruket.
"Fatiha" Suresi.
Ruku.
Birinci secde.
Ikinci secde.
Teşehhud.
Salam.
Tekbir.

Namazin Vacibati

Niyyet. Qiyam. Tekbir. "Fatiha" Suresi. Ikinci Sure. Ruku. Birinci secde. Ikinci secde. Teşehhud. Salam. Tertib. Mivalat.

Niyyet.
Niyyet qurbet qesdi ilə edilir. Yəni namaza dayananin Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) vacib buyurduğu əməli yerinə yetirmək niyyeti olmalidir. Sübh namazi (və ya Zöhr namazi və ya Asr namazi və ya Şam namazi və ya Xiften namazi) qiliram vacib qurbeten ilAllah.

Tekbir.
Hər namazdan əvvəl Allahu Akbar demək vacibdir. Namazi tamamladiqdan sonra üç Tekbir deyilir.

Qiraet.
Gündəlik namazin birinci və ikinci ruketinde əvvəl "Fatiha" Suresi, sonra ikinci Sure tam oxunur. Namazin üçüncü və dördüncü ruketlerinde ya bir dəfə "Fatiha" Suresi və ya üç dəfə "Subhah Allahi val hamdu lillahi ve la ilaha ill Allahu Vallahu Akbar." deyilir.

Qunut.
Ikinci ruketin rukusundan əvvəl Qunut tutmaq mustehebdir. Qunut tutmaq istəyən kəs gərəkdir əllərini üzünün bərabərinə qaldirsin. Rica qəsdilə əllərinin içini üzü Göyə tytsun və baş barmaq istisna olmaqla barmaqlarini birləşdirsin. Əllərininin mərkəzinə baxaraq dua etsin.

Ruku.
Hər ruketde Qiraetden sonra ruku edilir. Yəni irəli əyilərək əllər diz qapaqlarina qoyulur.

Rukuda deyilir:
Subhana Rabbiyal Azimi ve bi hamdih. (1 dəfə)
ve ya Subhan Allah. (3 dəfə).

Rukudan qalxarkən mustehebdir deyilsin:
Səmi Allahu liman hamidah.

Secde.
Rukudan sonra iki secde yerinə yetirilir. Secde odur ki alin, iki əllərin içi, dizlər və ayaqlarin iki baş barmaği yerə qoyulsun.

Secdede deyilir:
Subhana Rabbiyal Ala ve bi hamdih. (1 dəfə)
və ya Subhan Allah. (3 dəfə).

Iki secde arasi müstehebdir deyilsin:
Astaghfir Allah Rabbi ve atubu ilayh.

Teşehhud.
Sübh namazinin ikinci ruketinde Teşehhud deyilir. Şam namazinin ikinci və üçüncü ruketinde Teşehhud deyilir. Zöhr namazinin, Asr namazinin ve Xiften namazinin ikinci ve dördüncü ruketinde Teşehhud deyilir. Yəni iki secdeni yerine yetirdikden sonra deyilir:
Aşhadu an la ilaha ill Allahu vahdahu la şarika lah va aşhadu anna Muhammadan Abduhu va Rasuluh. Allaahumma salli alaa Sayidina Muhammadin va alaa ali Sayidina Muhammadin kamaa sallaita alaa Sayidina Ibraahima va alaa ali Sayidina Ibraahima. Innaka Hamidun Macid. Alaahumma baarik ala Sayidina Muhammadin va alaa ali Sayidina Muhammadin kamaa baarakta alaa Sayidina Ibraahima va alaa ali Sayidina Ibraahima. Innaka Hamidun Macid.

Salam.

Assalamu Alayka ayyuhan Nabiyyu va rahmatullahi va barakatuh.
Assalamu Alayna va ala ibadillahis salihin.
Assalamu Alaykum va rahmatullahi va barakatuh.

Tərtib.
Qəsdən namazin tərtibini pozmaq, məsələn, secdeni rukudan əvvəl etmək namazi batil edir.

Mivalat.
Namaz mivalatla qilinmalidir. Əgər namazda yerinə yetirilən əməllər arasinda həddən artiq fasilə verilsə namaz batildir. Ruku və secdeni uzatmaq mivalati pozmur.

Namazdan Sonra Oxunan Dualar

Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahu la ilahə illa Huvə Hayyul Qayyum la təxuzuhu sinətun və la navm ləhu ma fis səmavati və ma fi l ərz mən zəlləzi yəşfaau indəhu illa bi İznih yələmu ma bəynə əydihim və ma xəlfəhum və la yuhituna bi şəyin min ilmihi illa bi ma şaa vəsiə kursiyyuhus səmavati vəl-arzə və la yauduhu hifzuhuma və Huvəl Əliyyul Əzim. ("Bəqərə" Suresi, 255). La ikrahə fid dini qəd təbəyyənər ruşdu minəl ğəyyi fə mən yəkfur bit tağuti və yumin billahi fəqədistəmsəkə bil urvətil vusqa la infisamə ləha. Vəllahu Səmiun Alim. ("Bəqərə" Suresi, 256). Allahu Vəliyyulləzina amanu yuhricuhum minəz zulumati ilən nur vəlləzinə kəfaru əvliyauhumut tagutu yuhricunəhum minən nuri il əz zulumat ulaika ashabun nari hum fiha xalidun. ("Bəqərə" Suresi, 257).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Lav anzalna haza al Quranaala cabalin laraytahu haşian mutasaddian min haşyati Allahi ve tilka al amsalu nadribuha linnasi lllahum yatafakkarun. ("Heşr" Suresi, 21). Huva Allahu allazi la ilaha illa Huve Alimu al ğaybi veş şahadati Huve ar Rahmanu ar Rahim. ("Heşr" Suresi, 22). Huva Allahu allazi la ilaha illa Huve al Maliku al Quddusu as Salamu al Muminu al Muhayminu al Azizu al Cabbaru al Mutakabbiru Subhana Allahi amma yuşrikun. ("Heşr" Suresi, 23). Huva Allahu al Haliqu al Bariu al Musavviru lahu al Asmau al Husna yusabbihu lahu ma fi as samavati vel ardi ve Huve al azizu al Hakim. ("Heşr" Suresi, 24).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Inna Rabbakumu Allahu allazi halaqa as samavati vel arda fi sittati ayyamin summa istava alaal arşi yuğşi al layla an nahara yatlubuhu hasisan veş şamsa vel qamara ven nucuma musahharatin bi amrihi ala lahu al halqu vel amru tabaraka Allahu Rabbu al alamin. ("Araf" Suresi, 54). Udu Rabbakum tadarru an ve hufyatan innahu la yuhibbu al mutadin. ("Araf" Suresi, 55). Ve la tufsidu fi al ardi bada islahiha vaduhu havfan ve tamaaninna rahmata Allahi qaribun mina al muhsinin. ("Araf" Suresi, 56).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Alif Lam Mim. ("Beqere" Suresi, 1). Zalika al Kitabu la Rayba fihi hudan lil muttaqin. ("Beqere" Suresi, 2). Allazina yuminuna bil ğaybi va yuqimuna as salata va mimma razaqnahum yunfiqun. ("Beqere" Suresi, 3). Vallazina yuminuna bi ma unzila ilayka va ma unzila min qablika va bil ahiratihum yuqinun. ("Beqere" Suresi, 4).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Amana ar Rasulu bi ma unzila ilayhi min Rabbihi val muminuna kullun amana billahi va malaikatihi va kutubihi va Rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi va qalu samina va atana ğufranaka Rabbana va ilayka al masir. ("Beqere" Suresi, 285).
La yukallifu Allahu nafsan illa vusaha laha ma kasabat va alayha ma iktasabat Rabbana la tuahizna in nasina av ahtana Rabbana va la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala allazina min qablina Rabbana va la tuhammilna ma la taqata lana bihi vafu anna vağfir lana varhamna anta Mavlana fansurna ala al qavmi al kafirin. ("Beqere" Suresi, 286).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Şahida Allahu annahu la ilaha illa Huva val malaikatu va uluu al ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa Huva al Azizu al Hakim. ("Ali Imran" Suresi, 18). Quli Allahumma malika al mulki tuti al mulka man taşau va tanziu al mulka mimman taşau va tuizzu man taşau va tuzillu man taşau biyadika al hayru innaka ala kulli şayin Qadir. ("Ali Imran" Suresi, 26).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Vas saffati saffa. ("Saffat" Suresi, 1).
Faz zacirati zacra. ("Saffat" Suresi, 3).
Fattaliyati zikra. ("Saffat" Suresi, 3).
Inna ilahakum la Vahid. ("Saffat" Suresi, 4).
Rabbu as samavati val ardi va ma baynahuma va Rabbu al maşariq. ("Saffat" Suresi, 5).
Inna zayyanna as samaaad dunya bi zinatin al kavakib. ("Saffat" Suresi, 6).
Va hifzan min kulli şaytanin marid. ("Saffat" Suresi, 7).
La yassammauna ila al malai al ala va yuqzafuna min kulli canib. ("Saffat" Suresi, 8).
Duhuran va lahum azabun vasib. ("Saffat" Suresi, 9).
İlla man hatifa al hatfata fa atbaahu şihabun saqib. ("Saffat" Suresi, 10).

"Ala" Suresi.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Sabbihi isma Rabbika al Ala. ("Ala" Suresi, 1).
Allazi halaqa fasavva. ("Ala" Suresi, 2).
Vallazi qaddara fahada. ("Ala" Suresi, 3).
Vallazi ahraca al mara. ("Ala" Suresi, 4).
Facaalahu ğusaan ahva. ("Ala" Suresi, 5).
Sanuqriuka fala tansa. ("Ala" Suresi, 6).
İlla ma şaa Allahu innahu yalamu al cahra va ma yahfa. ("Ala" Suresi, 7).
Va nuyassiruka lilyusra. ("Ala" Suresi, 8).
Fazakkir in nafaatiz zikra. ("Ala" Suresi, 9).
Sayazzakkaru man yahşa. ("Ala" Suresi, 10).
Va yatacannabuha al aşqa. ("Ala" Suresi, 11).
Allazi yasla an naraal kubra. ("Ala" Suresi, 12).
Summa la yamutu fiha va la yahya. ("Ala" Suresi, 13).
Qad aflaha man tazakka. ("Ala" Suresi, 14).
Va zakara Isma Rabbihi fasalla. ("Ala" Suresi, 15).
Bal tusiruna al həyata ad dunya. ("Ala" Suresi, 16).
Val ahiratu hayrun va abqa. ("Ala" Suresi, 17).
Inna haza lafi as suhufi al ula. ("Ala" Suresi, 18).
Suhufi Ibrahima va Musa. ("Ala" Suresi, 19).

"Muzzammil" Suresi.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Ya ayyuha al muzzammil. ("Muzzammil" Suresi, 1).
Qumi allayla illa qalila. ("Muzzammil" Suresi, 2).
Nisfahu avinqus minhu qalila. ("Muzzammil" Suresi, 3).
Av zid alayhi varattili al Qurana tartila. ("Muzzammil" Suresi, 4).
Inna sanulqi alayka qavlan saqila. ("Muzzammil" Suresi, 5).
Inna naşiata allayli hiya aşaddu vatan vaaqvamu qila. ("Muzzammil" Suresi, 6).
Inna laka fi annahari sabhantavila. ("Muzzammil" Suresi, 7).
Vazkuri Isma Rabbika ve tabattal ilayhi tabtila. ("Muzzammil" Suresi, 8).
Rabbu al maşriqi val mağribi la ilaha illa Huva fattahizhu vakila. ("Muzzammil" Suresi, 9).
Vasbir ala ma yaquluna vahcurhum hacran camila. ("Muzzammil" Suresi, 10).
Ve zarni vel mukazzibina uliannamati ve mahhilhum qalila. ("Muzzammil" Suresi, 11).
Inna ladayna ankalan ve cahima. ("Muzzammil" Suresi, 12).
Ve taman za ğussatin ve azaban alima. ("Muzzammil" Suresi, 13).
Yavma tarcufu al ardu vel cibalu ve kanati al cibalu kasiban mahila. ("Muzzammil" Suresi, 14).
Inna arsalna ilaykum Rasulan şahidan alaykum kama arsalna ilafiravna Rasula. ("Muzzammil" Suresi, 15).
Feasa firavnu ar Rasula feehaznahu ahzan vabila. ("Muzzammil" Suresi, 16).
Fakayfa tattaquna in kafartum yavman yacalu alvildana şiba. ("Muzzammil" Suresi, 17).
As samau munfatirun bihi kana vaduhu mafula. ("Muzzammil" Suresi, 18).
Inna hazihi tazkiratun faman şittahaza ila Rabbihi sabila. ("Muzzammil" Suresi, 19).
Inna Rabbaka yalamu annaka taqumu adna min zuluzayi allayli ve nisfahu ve zuluzahu ve taifatun mina allazina meaka vallahu yuqaddiru allayla ven nahara alima an lan tuhsuhu fataba alaykum faqrau ma tayassara minel Qurani alima an sayakunu minkum marda ve aharuna yadribuna fi alardi yabtağuna min fadliAllahi ve aharuna yuqatiluna fi sabiliAllahi faqrauu ma tayassara minhu ve qimuas salata ve atu azzakata ve aqridu Allaha qardan hasanan ve ma tuqaddimu lianfusikum min hayrin taciduhu inda Allahi Huva hayran ve azama acran vastaghfirullaha inna Allaha Ğafurun Rahim. ("Muzzammil" Suresi, 20).

"Şems" Suresi.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Vaş şamsi va duhaha. ("Şems" Suresi, 1).
Val qamari iza talaha. ("Şems" Suresi, 2).
Van nahari iza callaha. ("Şems" Suresi, 3).
Val layli iza yağşaha. ("Şems" Suresi, 4).
Vas samai va ma banaha. ("Şems" Suresi, 5).
Val ardi va ma tahaha. ("Şems" Suresi, 6).
Va nafsin va ma savvaha. ("Şems" Suresi, 7).
Faalhamaha fucuraha va taqvaha. ("Şems" Suresi, 8).
Qad aflaha man zakkaha. ("Şems" Suresi, 9).
Va qad haba man dassaha. ("Şems" Suresi, 10).
Kazzabat samudu bi tağvaha. ("Şems" Suresi, 11).
Izi inbaaza aşqaha. ("Şems" Suresi, 12).
Faqala lahum Rasulu Allahi naqata Allahi va suqyaha. ("Şems" Suresi, 13).
Fakazzabuhu faaqaruha fadamdama alayhim Rabbuhum bizanbihim fasavvaha. ("Şems" Suresi, 14). Va la yahafu uqbaha. ("Şems" Suresi, 15).

"Leyl" Suresi.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Val layli iza yağşa. ("Leyl" Suresi, 1).
Van nahari iza tacalla. ("Leyl" Suresi, 2).
Vama halaqa az zakara val unsa. ("Leyl" Suresi, 3).
Inna sayakum laşatta. ("Leyl" Suresi, 4).
Faamma man ata vattaqa. ("Leyl" Suresi, 5).
Va saddaqa bilhusna. ("Leyl" Suresi, 6).
Fasanuyassiruhu lilyusra. ("Leyl" Suresi, 7).
Va amma man bahila vastağna. ("Leyl" Suresi, 8).
Va kazzaba bilhusna. ("Leyl" Suresi, 9).
Fasanuyassiruhu lil usra. ("Leyl" Suresi, 10).
Va ma yuğni anhu maluhu iza taradda. ("Leyl" Suresi, 11).
Inna alayna lalhuda. ("Leyl" Suresi, 12).
Va inna lana lal ahirata val ula. ("Leyl" Suresi, 13).
Faanzartukum naran talazza. ("Leyl" Suresi, 14).
La yaslaha illaal aşqa. ("Leyl" Suresi, 15).
Allazi kazzaba va tavalla. ("Leyl" Suresi, 16).
Va sayucannabuha al atqa. ("Leyl" Suresi, 17).
Allazi yuti malahu yatazakka. ("Leyl" Suresi, 18).
Va ma li ahadin indahu min nimatin tucza. ("Leyl" Suresi, 19).
Illa ibtiğaa vachi Rabbihi al Ala. ("Leyl" Suresi, 20).
Va lasavfa yarda. ("Leyl" Suresi, 21).

"Duha" Suresi.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Vad duha. ("Duha" Suresi, 1).
Val layli iza saca. ("Duha" Suresi, 2).
Ma vaddaaka Rabbuka va ma qala. ("Duha" Suresi, 3).
Va lal ahiratu hayrun laka minaal ula. ("Duha" Suresi, 4).
Va lasavfa yutika Rabbuka fatarda. ("Duha" Suresi, 5).
Alam yacidka yatiman faava. ("Duha" Suresi, 6).
Va vacadaka dallan fahada. ("Duha" Suresi, 7).
Va vacadaka ailan faağna. ("Duha" Suresi, 8).
Faamma al yatima fala taqhar. ("Duha" Suresi, 9).
Va amma assaila fala tanhar. ("Duha" Suresi, 10).
Va amma binimati Rabbika fahaddis. ("Duha" Suresi, 11).

"Inşirah" Suresi.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Alam naşrah laka sadrak. ("Inşirah" Suresi, 1).
Ve vadana anka vizrak. ("Inşirah" Suresi, 2).
Allazi anqada zahrak. ("Inşirah" Suresi, 3).
Ve rafana laka zikrak. ("Inşirah" Suresi, 4).
Fa inna mealusri yusra. ("Inşirah" Suresi, 5).
Inna mealusri yusra. ("Inşirah" Suresi, 6).
Faiza farağta fansab. ("Inşirah" Suresi, 7).
Ve ila Rabbika farğab. ("Inşirah" Suresi, 8).

"Fatiha" Suresi.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Al hamdu lillahi Rabbil alemin.
Ar Rahmanir Rahim.
Maliki yavmi addin.
Iyyaka nabudu ve iyyaka nastain.
Ihdinas siratal mustaqim.
Sirata allazina anamta alayhim ğayril mağzubi alayhim ve lad dallin.

"Ixlas" Suresi.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Qul Huva Allahu ahad. ("Ixlas" Suresi, 1).
Allahu as samad. ("Ixlas" Suresi, 2).
Lam yalid ve lam yulad. ("Ixlas" Suresi, 3).
Ve lam yakun lahu kufuvan ahad. ("Ixlas" Suresi, 4).

"Feleq" Suresi.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Qul auzu bi Rabbi al falaq. ("Feleq" Suresi, 1).
Min şarri ma halaq. ("Feleq" Suresi, 2).
Ve min şarri ğasiqin iza vaqab. ("Feleq" Suresi, 3).
Ve min şarrin naffasati fil uqad. ("Feleq" Suresi, 4).
Ve min şarri hasidin iza hasad. ("Feleq" Suresi, 5).

"Nas" Suresi.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Qul auzu bi Rabbin nas. ("Nas" Suresi, 1).
Malikin nas. ("Nas" Suresi, 2).
İlahin nas. ("Nas" Suresi, 3).
Min şarril vasvasil hannas. ("Nas" Suresi, 4).
Allazi yuvasvisu fi sudurin nas. ("Nas" Suresi, 5).
Mina al cinnati van nas. ("Nas" Suresi, 6).

"Qedr" Suresi.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Inna anzalnahu fee laylatil qadr. ("Qedr" Suresi, 1).
Ve ma adraka ma laylatul qadr. ("Qedr" Suresi, 2).
Laylatul qadri hayrun min alfi şahr. ("Qedr" Suresi, 3).
Tanazzalul malaikatu wer ruhu fiha bi izni Rabbihim min kulli amr. ("Qedr" Suresi, 4).
Salamun hiya hatta matlail facr. ("Qedr" Suresi, 5).

"Kafirun" Suresi.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Qul ya ayyuha al kafirun. ("Kafirun" Suresi, 1).
La abudu ma tabudun. ("Kafirun" Suresi, 2).
Ve la antum abiduna ma abud. ("Kafirun" Suresi, 3).
Ve la ana abidun ma abadtum. ("Kafirun" Suresi, 4).
Ve la antum abiduna ma abud. ("Kafirun" Suresi, 5).
Lakum dinukum ve liya din. ("Kafirun" Suresi, 6).

Rəzitu Billahi Rəbba və bi Muhəmmədin sallAllahu aleyhi ve alihi Nəbiyya və bil İslami dina və bil Qurani Kitaba və bil Kəbəti qiblətən və bi Əliyyun Vəliyyən və İmama və bil Həsəni vəl Huseyni və Əliyy ibnil Huseyni və Məhəmməd ibni Əliyyun və Cəfər ibni Muhəmmədin və Musa ibni Cəfərin və Əliyy ibni Musa və Muhəmməd ibni Əliyyun və Əliyy ibni Muhəmmədin və Həsən ibni Əliyyin vəl Huccət ibnil Həsən səlavatullahi ələyhim əimməh. Allahummə inni rəzitu bihim əimmətən fərzəni ləhum. İnnəkə əla kulli şəyin Qadir.

Yəstəşir Duasi

Bismillahir Rəhmanir Rəhim. Əl həmdu lilahilləzi la ilahaə illa Huvəl Məlikil Həqul Mubinul Mudəbbir bila vəzirin və əla xəlqin min ibadihi yəstəşirul əvvəlu ğəyru məvsuf vəl baqi bədəfənail xəlqiləzimur rububiyyəh nurus səmavati vəl ərəzinəvə fatiruhu ma mubtədiuhuma bi ğəyri əmədin xələqəhuma və fətəqəhuma fətqən fəfəqmətissəmavatutaiatin bi əmrih vəstəqərrətil ərəzunə biəvtadihafəvqəl ma summə əla Rəbbuna fəs səmavatil ulər Rəhmanu ələl ərşistəva ləhu ma fis səmavati və ma fil ərzi və ma bəynəhuma və matəhtəs səra fəənə əşhədu bi ənnəkə əntəllahu la rafiə lima vəzətə və la vaziə lima rəfətə lima rəfət və la muizzə limən əzləltə və la muzillə limən əzəztə və la maniə lima ətəytə və la mutiyəlima mənət və Ənt Allahu la ilahə illa Ənt kuntə iz ləm təkun səmaun məbniyyətunvə la ərzunmədhiyyətun və la şəmsun muziətun və la ləylun muzlim və la nəharun muzyun və la bəhrun lucciyun və la cəbəlin rifsin və la nəcmun sar və laqəmərun munirun və la rihun təhubbu və la səhabun yəskub və la bərqun yəlməu və la rədun yusəbbih və la ruhun tənəffəsu və la tairun yətir və la narun tətəvəqqqəd və la maun yəttərid kuntə qəblə kulli şəyin və kəvvəntə kullə şəy və qədərtə əla kulli şəyin vəbtədətə kullə şəy və əğnəytə və əfqərtə və əməttə və əhyəytə və əzhəktə və əbkəyt və ələl ərşistəvəyt fətabarəktə ya Allahu və əaləytə ənt Allahulləzi la ilahə illa əntəl Xəllaqul muin əmrukə ğalibun və ilmukə nafizun və kəydukə ğəribun və vədukə sabdiqun və qəvlukə həqqun və hukmukə ədl və kəlamukə hudən və vəhyukə nurun və rəhmətukə vasiəh və əfvukə əzimun və fəzlukə kəsir və ətaukə cəzilun və həblukə mətin və imkanukə ətidun və carukə əziz vəbəsukə şədidun və məkrukə məkid əntə ya Rəbbi məvziu kulli şəkva haziri kulli mələin və şahidi kulli nəcva muntəha kulli hacətin mufərricu kulli huznğina kulli miskin hisnu kulli haribin əmanu kulli xaif hirzuz zuəfai kənzul fuqərai mufərricul ğəmmai muinus salihin zalik Allahu Rəbbuna la ilaha illa Hu təkfi min ibadikə mən təvəkkələ ələykə və Əntə caru mən lazə bik və təzərrəə iləykə ismətu mənitəsəmə bikə təğfiruz zunub li mənistəğfərəkə Cəbbarul cəbabirəh Əzimul uzəma Kəbirul Kubəra Səyyidus sadati məvləl məvali sərixul mustəsrixin munəffisun ənil məkrubin Mucibu dəvətil muztərrin əsməus samiinə əbsərun nazirin əhkamul hakiminə əsrəul hasibin Ərhəmur rahiminə Xəyrul ğafirin Qazi cəvaicil muminin muğisus salihin ənt Allahu la ilahə Əntə Rəbbul alaəmin. Əntəl Xaliqu və ənəl məxluq. Və Əntəl Maliku və ənəl məmluk. Və Əntər Rəbbu və ənəl əbd. Və Əntər Raziqu və ənəl mərzuq. Və Əntəl Muti və ənəs sail. Və Əntəl Cavadu və ənəl bəxil. Və Əntəl Qəviyyu və ənəz zəif. Və Əntəl Əzizu və ənəl zəlil. Və Əntəl Ğəniyyu və ənəl fəqir. Və Əntəs Səyyidu və ənəl əbd. Və Əntəl Ğafiru və ənəl musi. Və Əntəl Alimu və ənəl cahil. Və Əntəl Həlimu və ənəl əcul. Və Əntər Rəhmanu və ənəl mərhum. Və Əntəl Muafi və ənəl mubtəla. Və Əntəl Mucibu və ənəl muztər. Və ənə əşədu bi ənnəkə ənt Allahu laiha illa ənt. Əl muti ibadəkə bila sual və əşhədu bi ənnəkə ənt Allahul Vahidul Əhədul Mutəfərridus Samadul Fard. Vəiləykəl məsiru və sallAllahu əla Muhəmmədin və Əhli Bəytihit təyyibinət tahirin. Vəğfir li zunubi vəstur ələyyə uyubi vəftəh li min lədunkə Rəhmətən və rizqən Vasia. Ya Ərhəmər rahimin. Vəl həmdu lillahi Rəbbil aləmin. Və həsbun Allahu və Niməl Vəkil. Və la həvlə və la qüvvətə illa billahil Əliyyul Əzim.

Oruc Tutmaq Savabi

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Əgər iman təkcə söz olsaydi oruc, namaz, halal və haram nazil olmazdi.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Bəndə Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) qarşisinda dayanacaği zaman vacib namaz, vacib zekat, vacib oruc, vacib Hecc və Biz (salam olsun) Ehli Beytin (salam olsun) Vilayəti barədə sorğu olunacaq. Əgər Bizim (salam olsun) Vilayətimizi və Məhəbbətimizi etiraf edərək, bu Dünyadan (Rabbana atina fid dunya hasanatan) köçmüş olsa, namazi, orucu, zekati və Hecci də məqbul sayilacaq.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Adəm (salam olsun) övladinin hər bir yaxşi əməlinin savabi on dəfədən yeddi yüzə qədərdir. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyurur: Yalniz ouc tutanlar istisnadir. Orucun mükafatini Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) Özüm verəcəyəm. Çünki qulum Mənə (Ya Kərim Ya Rəhim) görə şəhvətini və yeməyini tərk edir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Həqiqətən də xoşxasiyyət Insana gündüzləri oruc tutan və gecələri ibadətdə keçirən kəsin savabi verilər.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Namaz Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə salam göndərməklə tamalandiği kimi orucun tamamlanmasinin şərtlərindən biri də Fitrədir. Belə ki bir kimsə Ramazan Ayinin orucunu tutub, qəsdən Fitrəni verməzsə, orucunun da faydasi olmaz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Əgər kaman tək əyilənədək namaz qilsaniz, kaman tək əyilənədək oruc tutsaniz, pəhrizkar olub günahlardan (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) çəkinməyincə Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) əməllərinizi sizdən qəbul etməz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir kimsə müsəlman kişi və ya qadinin qeybətini edərsə, qeybəti gedən onu bağişlamayinca Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) qirx gecə-gündüz onun namaz və orucunu qəbul etməz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Oruc tutan öz yatağinda yatanda belə müsəlmanin qeybətini etməyincə Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) ibadət halindadir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Oruc tutan yemək yeyilən məclisə daxil olanda onun bədən əzalari Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) tesbih söylər. Mələklər (salam olsun) ona salam göndərər və dua edərlər. Mələklərin (salam olsun) duasi oruc tutanin günahlarinin (Allahumağfirli varhamni vahdini varzuqni) bağişlanmasi diləyi olar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Oruc od qarşisinda bir qalxandir.

Imam Baqir (salam olsun) buyurur: Oruc və Hecc qəlblərə rahatliq endirir.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Oruc tutanin yuxusu ibadət, sükutu tesbih, əməli qəbul olunmuş və duasi müstecabdir.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Oruc tutanin iki sevinc ani vardir. Bir sevinci Iftar vaxti, digəri isə öz Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim) ilə görüşəcəyi andir.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Oruc tutana Iftar verənin savabi oruc tutanin savabi qədərdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir kimsə könüllü olaraq bir gün oruc tutsa və o kimsəyə Yer üzü qədər qizil verilsə, öz mükafatini tam şəkildə almamiş sayilar. Həmin kimsə yalniz Qiyamət Günü mükafatini tam şəkildə alar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ölüm Mələyi (salam olsun) hər Gece nida edib deyər:
- Ey qəbr əhli. Bu gün kimə və nə üçün qibtə edirsiniz? Artiq Axirəti (Rabbana atina fil ahirati hasanatan) aşkar şəkildə gördünüz…
Ölülər deyərlər:
- Biz möminlərə qibtə edirik. Çünki möminlər Məscidlərdə namaz qilirlar. Biz isə qilmiriq. Möminlər zəkat verirlər. Biz isə vermirik. Möminlər Ramazan Ayinda oruc tuturlar. Biz isə oruc tutmuruq. Möminlər sədəqə verir. Biz isə sədəqə vermirik. Möminlər Rəhman Allahi (Ya Kərim Ya Rəhim) çox yad edirlər. Biz isə yad etmirik. Əfsuslar olsun Dünya (Rabbana atina fid dunya hasanatan) evində bizim əldən verdiklərimizə!

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir kimsə oruc savabi qazanmaq niyyetile bir gün könüllü oruc tutarsa günahlari (Allahumağfirli varhamni vahdini varzuqni) bağişlanar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir kimsə hər ay üç gün oruc tutarsa, ömrü boyu oruc tutmuş kimi sayilar.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Bir kəs oruc savabi qazanmaq niyyetile bir gün könüllü oruc tutsa Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) həmin oruc müqabilində onu Cennete (Allahumma inini assalukal Cennet) aparar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyurur:
- Bir kimsənin bədən üzvləri Mənim (Ya Kərim Ya Rəhim) haram buyurduqlarimdan oruc tutmursa, kiminsə Mənə (Ya Kərim Ya Rəhim) görə yeməkdən, içməkdən çəkinməsinə heç bir ehtiyacim yoxdur.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Oruc tutan yeməkdən, içməkdən çəkindiyi kimi, haramlardan da çəkinməlidir.

Hezreti Fatimə (salam olsun) Xanim buyurur: Əgər oruc tutan öz dilini, qulağini, gözünü, əl-ayağini, bədən üzvlərini haramlardan saxlamirsa orucunun bir faydasi varmi?!

Hezreti Fatimə (salam olsun) Xanim buyurur: Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) orucu ixlasi sağlamlaşdirmaq üçün farz etdi.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Oruc tutduğun gün, oruc tutmadiğin gün ilə eyni olmasin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qişin orucu fərəh bəxş edən bir qənimətdir.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Ən üstün Cihad bürkülü havada oruc tutmaqdir.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Tövrati (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Ramazan Ayinin altisinda Incili (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Ramazan Ayinin on ikisində Qurani (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) isə Qedr Gecesinde nazil etdi.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Qiş fəsli möminin baharidir. Gece ibadəti üçün qişin uzun Gecelerinden bəhrələnər və qisa gündüzləri oruc tutmaq üçün fürsət bilər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Üç şey unutqanliği aradan aparir və hafizəni artirir. Quran (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxumaq. Dişləri firçalamaq. Oruc tutmaq.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Oruc tutanin gərək qulaği, gözü, saçi və dərisi də oruc tutsun.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ramazan Ayi digər aylarin Efendisidir. Qedr Gecesi digər gecələrin Efendisidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Suhur edin ki oruc tutmağa qüvvəniz olsun. Günorta yatin ki Gece ibadət etməyə qüvvəniz olsun.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Dəryadaki baliqlar da Rəhman Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) Ramazan Ayininin orucunu tutanin bağişlanmasini diləyərlər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ramazan Ayinda oruc tutana Iftar verənin günahlari (Allahumağfirli varhamni vahdini varzuqni) bagişlanar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ramazan Ayinda oruc tutmaq böyük savabdir. Üzürsüz oruc tutmamaq böyük günahdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ramazan Ayinda bir gün oruc tutmayan bunun əvəzinə il boyu oruc tutsa, Ramazan Ayindaki o bir günün orucunun savabina çata bilməz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Hər kəs Ramazan Ayinin fəzilətinə inanaraq və Ramazan Ayinin savabini umaraq Teravih Namazi qilsa keçmiş günahlari (Allahumağfirli varhamni vahdini varzuqni) bağişlanar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ramazan Ayinda on gün itikaf edən kimsəyə iki nafile Hecc və iki nafile Umre savabi verilər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Suhur Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) nazil etdiyi bərəkətdir. Suhuru tərk etməyin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ramazan Ayinda Kelmeyi Şehadeti tez-tez zikr edin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ramazan Ayinda çox istiğfar edin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ramazan Ayinda usanmadan Rəhman Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) Cenneti (Allahumma inini assalukal Cennet) istəyin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ramazan Ayinin son Gecesi Ramazan Ayinin orucunu tutanin günahlari (Allahumağfirli varhamni vahdini varzuqni) ahv olunar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ramazan Ayinda əxlaqini gözəlləşdirən kəs Sirat Körpüsündən keçmək üçün rüsxət alar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Oruc tutarkən pis danişmayin. Birisi sizə söz atarsa "Mən orucam" deyin.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Oruc tutan mömin sahur və Iftar vaxtlarinda "Qedr" Suresini oxusa, bu iki vaxt arasinda Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Yolunda canini fəda edən kimsə kimidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Rizasi üçün bir gün oruc tutani Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) bu oruc müqabilində Cehennem (Allahumma eccirni minannar) atəşindən yetmiş il uzaq tutar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Oruc tutan bir kimsə həqarət edildiyi vaxt:
- Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Salami sənə olsun. Mən bu gün orucam, - desə, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyurar:
- Oruclu qulum Mənə (Ya Kərim Ya Rəhim) siğindi. O qulumu Cehennem (Allahumma eccirni minannar) atəşindən uzaq tutun. O qulumu Cennetde (Allahumma inini assalukal Cennet) yerləşdirin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Oruc tutanin duasi Iftar vaxti qəbul olar.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Ramazan deməyin. Çünki Ramazan (Ya Kərim Ya Rəhim) Aziz (Ya Kərim Ya Rəhim) və Celil (Ya Kərim Ya Rəhim) olan Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Isimlerinden olan bir Isimdir. Ramazan Ayi deyin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyurur:
- Bəndəmin orucdan başqa hər bir əməli özü üçündür. Oruc isə Mənim (Ya Kərim Ya Rəhim) üçündür. Mükafatini da Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) verəcəyəm.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ramazan Ayinda qilinan nafile namaza, zikre sədəqəyə və digər nafile ibadətlərə verilən savab başqa aylarda yerine yetirilən farzlara verilən savab qədərdir. Bu ayda yerinə yetirilən bir farz, başqa aylarda yerinə yetirilən yetmiş farz kimidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bizim orucumuz ilə Kitab Ehlinin orucu arasindaki ən önəmli fərq Sahur yeməyidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Cennetde (Allahumma inini assalukal Cennet) Reyyan deyilən bir Qapi vardir ki Qiyamət Günü o Qapidan yalniz oruc tutanlar keçəcək. Oruc tutanlardan başqa bir kimsə keçməyəcəkdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Oruc tytanin ağiz qoxusu Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) üçün müşk qoxusundan da gözəldir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Həqiqətən şeytan (Auzu billahi minaş şaytanir racim) Insanin damarlarinda dolaşir. O səbəbdən ac qalmaqla şeytanin (Auzu billahi minaş şaytanir racim) dolaşdiği damarlari daraldin. Şeytani (Auzu billahi minaş şaytanir racim) sixişdirin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Oruc tutduğu halda ölənə Qiyamət Cününə qədər oruc tuturmuş kimi savab yazilar.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Ramazan Ayinin pişvazina Quran (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) qiraətilə gedin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) gözlərin görmədiyi, qulaqlarin eşitmədiyi və heç bir kimsənin xəyalina belə gətirmədiyi nemət dolu süfrəsi yalniz oruc tutanlar üçündür.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ramazan Ayinda ailənizin nefeqasini geniş tutun. Ramazan Ayinda çəkilən xərclər Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Yolunda çəkilən xərclər kimidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ramazan Ayinda oruc tutana Iftar verən Cehennemden (Allahumma eccirni minannar) azad olar. Oruc tutanin savabi qədər ayrica Iftar verənə də savab verilər. Bu zaman oruc tutanin savabi əsla azalmaz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ramazan Ayinin ilk gecesi olunca şeytanlar (Auzu billahi minaş şaytanir racim) və azğin cinlər (Auzu billahi minaş şaytanir racim) zəncirlənir. Cehennemin (Allahumma eccirni minannar) qapilari bağlanir. Və Ramazan Ayi boyunca heç bir qapisi açilmir. Cennetin (Allahumma inini assalukal Cennet) Qapilari açilir. Və Ramazan Ayi boyunca heç bir qapisi bağlanmir. Bir munadi:
- Ey xeyir istəyən, xeyrə yönəl. Ey pislik istəyən pislikdən əl çək, - deyə nida edir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ramazan Ayi Mübarək bir aydir. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) sizə Ramazan Ayinin orucunu vacib etdi. Ramazan Ayinda Rəhmət Qapilari açilir. Cehennemin (Allahumma eccirni minannar) qapilari bağlanir. Şeytanlar (Auzu billahi minaş şaytanir racim) zəncirlənir. Ramazan Ayinda bir Gece vardir ki, min aydan daha fəzilətlidir. O Gecenin xeyrindən məhrum olan kimsə hər bir xeyirdən məhrum olan kimsədir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Kim Receb Ayinda səkkiz gün oruc tutsa, Cennetin (Allahumma inini assalukal Cennet) Səkkiz Qapisi o kəsin üzünə açilar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Hər kimsə Receb Ayinin Gecesinde iki rükət namaz qilsa və hər ruketde yüz dəfə "İxlas" Suresini oxusa həmin kimsəyə yüz ilin orucunun savabi verilər. Və Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) o kimsəyə Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) yüz saray bəxş edər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Kim Receb Ayinda on gün oruc tutsa hacətinə çatar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Kim Receb Ayinda bir gün əvvəldə, bir gün ortada, bir gün axirda oruc tutsa bütün Receb Ayini oruc tutmuş kimi sayilar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Receb Ayinda bir gün oruc tutana Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Cennetde (Allahumma inini assalukal Cennet) Receb Nehrinden su içirdər.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Receb Ayinin axirindan bir gün oruc tutan kimsəni ölüm çətinliyindən, ölümdən sonraki qorxudan və qəbir əzabindan amanda saxlar.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Receb Ayinin axirindan iki gün oruc tutan kimsəni Sirat Körpüsünün çətinliklərindən amanda saxlar.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Receb Ayinin axirindan üç gün oruc tutan kimsəni Qiyamət Gününün böyük qorxusundan amanda saxlar.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Bir kimsə Receb Ayinda bir gün oruc tutsa, Cehennemden (Allahumma eccirni minannar) bir illik yol qədər uzaqlaşar.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Bir kimsə Receb Ayinda üç gün oruc tutsa, Cennet (Allahumma inini assalukal Cennet) o kimsəyə vacib olar.

Imam Kazim (salam olsun) buyurur: Receb - Cennetde (Allahumma inini assalukal Cennet) süddən ağ, baldan şirin olan bir nehrin adidir. Receb Ayinda bir gün oruc tutan kəs mütləq o nehrdən içəcəkdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Şaban Ayinda bir gün oruc tutan Cehennem (Allahumma eccirni minannar) əzabindan qurtular.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Şaban Ayinda yeddi gün oruc tutan Övliyalarla bərabər tutular.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Orucun bir yarisi səbr, o biri yarisi imandir.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Əgər sual versələr ki, niyə Ramazan Ayinin orucu olduğundan az və ya çox farz edilmədi?
Belə cavab ver: Bu zəif və güclünün gücünün yetdiyi bir miqdardir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir kimsə Hecc və Umre Ziyarəti zamani ölsə Cennete (Allahumma inini assalukal Cennet) gedər. Kim Ramazan Ayinin orucunu tutduğu halda ölsə Cennete (Allahumma inini assalukal Cennet) gedər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Kim Ramazan Ayinda Qurandan (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) bir Aye oxusa, digər aylarda Qurani (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) xetm edən kimsə kimidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Hər kimsə Ramazan Ayinin fəzilətinə inanaraq və Ramazan Ayinin savabini umaraq oruc tutarsa keçmiş günahlari (Allahumağfirli varhamni vahdini varzuqni) bagişlanar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Hər kimsə Ramazan Ayinin orucunu və Şevval Ayinda alti gün oruc tutarsa il boyu oruc tutmuş kimi sayilar.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Ramazan Ayinin fəzilətini bilsəydiniz il boyu Ramazan Ayi olmasini istərdiniz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Oruc tutmaq şeytanin (Auzu billahi minaş şaytanir racim) üzünü qaraldir. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Yolunda sedeqe vermək şeytanin (Auzu billahi minaş şaytanir racim) belini qirir. Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) xatir sevmək, davamli saleh əməllər etmək şeytanin (Auzu billahi minaş şaytanir racim) quyruğunu kəsir. Rəhman Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) bağişlanma diləmək şeytanin (Auzu billahi minaş şaytanir racim) ürəyinin damarini qirir.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Ramazan Ayinda la ilaha ill Allah, Allahu Akbar, Əl həmdu Lillah və Subhan Allah zikrlərini çox zikr edin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ramazan Ayi sebr ayidir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Hər ay üç gün oruc tutmaq qəlblərdə olan qəm-qüssəni və vəsvəsəni aradan aparir.

Imam Zeynal Abidin (salam olsun) duasinda buyurur: Salam olsun sənə ey Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) ən Fəzilətli Ayi. Salam olsun sənə ey Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Dostlarinin Ayi.

Fitr Namazi

Fitr Namazi Ramazan Bayraminda qilinir. Fitr namazinin qilinacagi vaxt Günəş doğduqdan günortaya qədərdir. Fitr namazini günün əvvəl saatlarinda, Fitre zekatini verdikdən sonra qilmaq mustehebdir.
Fitr Zekati Fitr Bayraminda verilir. Bayramdan sonra verilsə fitre deyil, sədəqə hesab olunacaq. Fitr Zekati fəqirə verilməlidir. Özünun və ailəsinin illik xərcini ödəyə bilməyən kimsə fəqir sayilir. Fitr Zekati Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Əmrini yerinə yetirmək məqsədilə verilməlidir. Fitr Zekati verən zaman Fitre vermək niyyeti edilməlidir. Fitr Zekati mütləq halal maldan verilməlidir. Fitr Zekati verərkən fəqir qohumlara və fəqir qonşulara üstünlük vermək müstehebdir.
Fitr Bayrami namazini qilan kəs Fitreni namazdan əvvəl verməlidir. Fitr Bayrami namazini qilmayan kəs günortaya qədər Fitre verə bilər.
Fitr Bayrami Gecesinin Gün batmazdan əvvəlki vaxti, Gün batan vaxti, Gün batdiqdan sonraki vaxti süfre başina toplaşmiş qonaqlarinin Fitresini ev sahibi verməlidir.
Yeni ailə quran xanim Gün batmazdan əvvəl ər evinə qetsə, Fitreni xanimin ailə yoldaşi verməlidir. Fitreni günah işlərdə xərcləyəciyi bəlli olan kəsə Fitre vermək olmaz.

Ədilə Duasi

Bismillahir Rəhmanir Rəhim. Şəhid Allahu la ilahə illa Hu vəl məlaikətu və ulul ilmi qaimən bil qist. La ilahə illa Huvəl Əzizul Həkim. İnnəd dinə ind Allahil İslam. Və ənəl əbduz zaiful muznibul asil muhtacul həqir. Əşhədu li Munimi və xaliqi və Raziqi və Mukrimi kəma şəhidə izatih və şəhidət ləhul məlaikətu və ulul ilmi min ibadih bi ənnəhu la ilahə illa Huvə Zun Niəmi vəl ihsani vəl kərəmi vəl imtinan Qadirun Əzəlliyun Alimun Əbədiyyun Həyyun Əhədiyyun Məvcud Sərmədiyyun Səmiun Bəsirun Muridun Karihun Mudrikun Samədiyyun yəstəhiqqu hazihis sifat. Və Huvə əla ma Huvə ələyhi fi izzi sifatih kanə Qəviyyən qəblə vucudil Qudrəti vəl quvvəh və kanə Alimən qəblə icadil ilmi vəl illah ləm yəzəl sultanən iz la məmləkətə və la mal və ləm yuzəl Subhanən əla cəmiil əhval vucuduhu qəbləl qəbli fi əzəlil azal. Və bəqauhu bədəl bədi min gəyrintiqalin vəla zəval. Gəniyyun fil Əvvəli vəl Axir. Mustəğnin fil Batini vəz Zahir. La cəvrə fi qəziyyətihi və la məylə fi məşiyyətihi və la zulmə fi təqdirih və la mərhəbə min hukumətihi və la məlcəə min sətəvatihi və la məncamin nəqimatihsəbəqət rəhmətuhu ğəzəbəh və lə yəfutuhu əhədun iza tələbəhu əzahəl ilələ fit təklif v əsəvvət təvfiqə bəynəz zəifi vəş şərif məkkənə ədaəl məmuri və səhhələ səbiləc tinabil məzhur ləm yukəllifit taətə illa dunəl vusi vət taqəh. Subhanəhu ma əbyənə Kərəməhu və əla şənəh. Subhanəhu ma əcəllə nəyləhu və əzəmə ihsanəh bəəsəl Ənbiyaə li yubəyyinə ədləh və nəsəbəl əvsiyaə liyuzhirə təvləhu və fəzləh və cəəlna min umməti Səyyidil Ənbiyai və Xəyril Əvliyai və Əfzəlil Əsfiyai və ələl əzkia Muhəmmədin sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam amənna bihi və bima Quranilləzi ənzələhu ələyhi və bi vəsiyyihilləzi nəsəbəhu yəvməl Qədir və əşarə bi qəvlihi haza Əliyyun iləyh və əşhədu ənnəl əimmətəl əbrarə vəl xulafaəl əxyarə bədər Rəsuli muxtar Əliyyun qamiul kuffar və min bədihi Səyyidu əvladihil Həsənubnu Əliyyun summə əxuhus sibtut tabiu li mərzatillahil Huseyn summəl abidu Əliyyun summəl Baqiru Muhəmməd summəs Sadiqu Cəfərin summəl Kazimu Musa summər Riza Əliyyun summət Təqiyyu Muhəmməd summən Nəqiyu Əliyyun summəz Zəkiyyul Əskəriyyul Həsən summəl Huccətul Xələful Qaimul Muntəzərul Məhdiyyul murcəlləzi bi bəqaihi bəqiyətid dunya və biyumnihiruziqəl vəra və bi vucidihi səbətətil ərzu vəs səma və bihi yəmləullahul ərzə qistən və ədlən bədə ma muliət zulmən və cəvra və əşhədu ənnə əqvaləhum huccətun vəmtisaləhum Huccətun vəmtisaləhum fərizətun və taətəhum məfruzəh və məvəddətəhum lazimətun məqziyyətun vəl iqtidaə bihim munciyətun və muxaləfətəhum murdiyəh və hum sadati Əhlil Cənnəti əcməin və şufəau yəvmid dini və əimmətu əhlil ərzi ələl yəqini və əfzəlil əvsiyail mərziyyin və əşhədu ənnəl məvtə həqqun və musaələtəl qəbri həqq vəl bəsə həqqun vən nuşurə həqqun vəs siratə həqq vəl mizanə həqqun vəl hisabə həqqun vəl Kitabə həqq vəl Cənnətə həqqun vən narə həqqun və ənnəs saətə atiyətun la rəybə fih və ənn Allahə yəbəsu mən fil qubur. Allahummə fəzlukə rəcai və Kərəmukə və Rəhmətukə əməli və əmələ li əstəhiqqu bihil Cənnətə və la taətə li əstəvcibu bihər Rizvan illa ənni təqədtu təvhidikə və ədlik vərtəcəytu ihsanəkə və fəzlək və təşəffətu iləykə bin Nəbiyyi və Alihi min əhibbətik və əntə Əkrəmul əkrəminə və Ərhəmur Rahimin. Və sallAllahu əla Nəbiyyina Muhəmmədun və Alihi əcməinət Təyyibinət Tahirin və səlləmətəslimən kəsirən kəsira. Vəla həvlə və la qüvvətə illa Billahil Əliyyil Əzim. Allahummə ya Ərhəmər Rahiminə inni əvdətukə yəqini haza və səbata dini və əntə xəyru mustəvdəin və qəd əmərtəna bi hifzil vədai fəruddəhu ələyyə vəqtə huzuri məvti. Bi Rəhmətikə ya Ərhəmər Rahimin.

Seyfi Səğir Duasi

Bismillahir Rəhmanir Rəhim. Rəbbi ədxilni fi huccəti bəhri əhdiyyətikə və təmami yəmmi vəhdaniyyətik və qəvvini bi qüvvəti sətvəti sultani fərdaniyyətik hətta əxrucə ila fəzai səəti rəhmətik və fi vəchi ləməatu bərqil qurbi min asari himayətik məhibən bi həybətikə Əzizən bi inayətik mutəllilən mukərrəmən bi təlimikə və təzkiyətik və əlbisni xiləəl izzəti vəl qəbul və səhhil li mənahicəl vusləti vəl vusul və təvvicni bi tacil kəraməti vəl vəqar və ləif bəyni və bəynə əhibbaikə fi darid dunya və daril qərar vərzuqni min nur İsmikə həybətən və sətvəh tənqadu liyəl qulubi vəl ərvah və təxzəu lədəyyən nufusi vəl əşbah ya mən zəllət ləhu riqaabil cəbabirəh və xəzəət lədəyhi ənaqul əkasirəti la məlcəə və mənca minkə illa iləyk və la ianətə illa bikə və ləttiəkə illa ələyk ifdə ənni kəydəl hasidin və zulumati şərri muanidin vərhəmni təhtə suradiqati ərşik. Ya Əkrəməl əkrəmin. Əyyid zahiri fi təhsili mərazik və nəvvir qəlbi və sirri bi ittilai əla mənahici məsaik İlahi kəyfə əsduru ən babikə bi xəybətin minkə və qəd vərədtuhu əla siqətin bik və kəyfə tuyisuni min ətaik və qəd əmərtəni bi duaik və ha ənə muqbilun ələykə multəciun iləyk baid bəyni və bəynə ədai kəma baədtə bəynə ədaixtətif əbsarəhum ənni bi nuri qudsik və cəlali məcdik. İnnəkə ənt Allahul muti cəlailən niəmi mukərrəməti limən nacakə bi lətaifi Rəhmətik. Ya Həyyu. Ya Qəyyumu. Ya Zəl Cəlali vəl İkram. Və sallAllahu əla Səyyidina və Nəbiyyina Muhəmmədin və Alihi əcməinət təyyibinət tahirin.

Dünya və Axirət Duasi

Allahummə inni əsəlukə bi Rəhmətikəlləti la tunalu minkə illa bi Rizak vəl xurucə min cəmii məasik vəd duxulə fi kulli ma yurzik vən nəcatə min kulli vərtəh vəl məxrəcə min kulli Kəbirətin əta biha minni əmd əv zəllə biha ələyyə xətaratu şəytan. Əsəlukəxəvfən tuqifuni bihi əla hududi rizak və təşəbə bihi ənni kullu şəhvətin xətərə biha həvay vəstuzillə biha rəyi li yucavizə həddə həlalik. Əsəlukə Allahumməl əxzə bi əhsəni ma tələm və tərki səyyil kulli ma tələm əv uxtiə min həysu la ələm əv min həysu ələm. Əsəlukəs səətə fir rizqi vəz zuhdə fil kəfaf vəl məxrəcə bil bəyani min kulli şubhəh vəs səvabə fi kulli Huccətin vəs sidqə fi cəmiil məvatin və insafən nasi min nəfsi fima ələyyə və liy vət təzəllulə fi itain nəsəfi min cəmii məvatinis səxəti vər iza və tərkə qəlilil bəğy və kəsirihi fil qəvli minni vəl lil və təmamə niəmikə fi cəmiil əşyai vəş şukrə ləkə ələyha li kəy tərza və bədər Riza və əsəlukəl axirətə fi kulli ma yəkunu fihil xirəytəhu biməysuril umuri kulliha la bi məsuriha. Ya Kərimu. Ya Kərimu. Ya Kərim. Vəftəh li babaəl Əmrilləzi fihil afiyətu vəl fərəc. Vəftəh li babaəhu və yəssir li məxrəcəh. Və Mən qəddərtə ləhu ələyyə məqdurətən min xəlqik. Fəxuz ənni bi Səmihi və Bəsərihi və Lisanihi və yədih. Və xuzhu ən yəminihi və ən yəsarih. Və min xəlifihi və min quddamih. Vəmnəhu ən yəsilə iləyyə bisu əzzə carukə və cəllə sənau vəchik və la ilahə ğəyruk. Əntə Rəbbi və ənə əbduh. Allahummə əntə rəcai fi kulli kurbəh və əntə siqəti fi kulli şiddəh və Əntə li fi kulli Əmrin nəzələ bi siqətun və uddəh. Fəkəm min kərbin yəzufu ənhul fuad və təqillu fihil hiyləh və yəşmətu bihil əduvvu və tuya fihil umur ənzəltuhu bikə və şəkəvtuhu iləykə rağibən iləykə fihi əmmən sivak qəd fərrəctəhu və kəfəytəh. Fə Əntə Vəliyyu kulli niməh. Və sahibi kulli hacətin və muntəha kulli rəğbəh. Fə ləkəl həmdu kəsirən və ləkəl Mənnu Fazila.

Məzlumun Duasi

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Hətta kafir olan məzlumun duasindan (Rabbana vataqabbal dua) qorxun. Çünki məzlumun duasi (Rabbana vataqabbal dua) qəbul olur.

Allahummə inni ətəzzu bi Dinikə və əkrumu bi Hidayətik və !...! yuzilluni bi şərrihi və yuhinuni bi əziyyətih və yuibuni bi vəlai Əvliyaik və yəbhətuni bi dəvah və qəd citu ila məvzid duai və zəmanikəl icabəh. Allahummə salli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd və əidni ələyhis saətəs saəh.

Məvlayə İmami məzlunistəda əl zalimih. Ən Nəsrən nəsr. Ən Nəsrən nəsr. Ən Nəsrən nəsr.

Yaxşi Nədir? Pis Nədir?

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyuracaq:
- Ey Adem Oğlu! Səndən yemək istədim, Mənə (Ya Kərim Ya Rəhim) yemək vermədin.
- Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Sən (Ya Kərim Ya Rəhim) Aləmlərin Rebbisen (Ya Kərim Ya Rəhim). Necə ola bilər ki, məndən yemək istəyəsən, mən də Sənə (Ya Kərim Ya Rəhim) yemək verim?
Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyuracaq:
- Mənim (Ya Kərim Ya Rəhim) qulum səndən yemək istədi. Sən də Mənim (Ya Kərim Ya Rəhim) quluma yemək vermədin. Məgər bilmirdin ki, əgər Mənim (Ya Kərim Ya Rəhim) quluma yemək versəydin bunun mükafatini Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) verəcəkdim.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyuracaq:
- Ey Adem Oğlu! Səndən su istədim, Mənə (Ya Kərim Ya Rəhim) su vermədin.
- Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Sən (Ya Kərim Ya Rəhim) Aləmlərin Rebbisen (Ya Kərim Ya Rəhim). Necə ola bilər ki, məndən su istəyəsən, mən də Sənə (Ya Kərim Ya Rəhim) su verim?
Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyuracaq:
- Mənim (Ya Kərim Ya Rəhim) qulum səndən su istədi. Sən də Mənim (Ya Kərim Ya Rəhim) quluma su vermədin. Məgər bilmirdin ki, əgər Mənim (Ya Kərim Ya Rəhim) quluma su versəydin bunun mükafatini Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) verəcəkdim.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyuracaq:
- Ey Adem Oğlu! Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) xəstələndim, sən isə Məni (Ya Kərim Ya Rəhim) ziyarət etmədin.
- Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Sən (Ya Kərim Ya Rəhim) Aləmlərin Rebbisen (Ya Kərim Ya Rəhim). Necə ola bilər ki, Sən (Ya Kərim Ya Rəhim) xəstələnəsən mən də Səni (Ya Kərim Ya Rəhim) ziyarət edim?
Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyuracaq:
- Mənim (Ya Kərim Ya Rəhim) qulum xəstələndi. Sən də Mənim (Ya Kərim Ya Rəhim) qulumu ziyarət etmədin. Məgər bilmirdin ki, əgər Mənim (Ya Kərim Ya Rəhim) qulumu ziyarət etsəydin bunun mükafatini Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) verəcəkdim.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) bir qulunu sevdiyi zaman Cabraile (salam olsun) buyurur:
- Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) filan qulumu sevirəm. Sən də onu sev!
Cabrail (salam olsun) həmin adami sevər. Sonra Cabrail (salam olsun) Göy əhlinə xitab edər:
- Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) filan qulunu sevir. Siz də onu sevin!
Göy əhli də həmin adami sevər. Daha sonra Yer üzündəkilər də həmin adama rəğbət bəsləyər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Yaxşi Əmələ tərəf yönəldən, Yaxşi Əməli yerinə yetrən kimidir.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Məgər bilmirsiniz ki, sizin Əməl Dəftərləriniz Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə göstərilir? Əməl Dəftərlərinizdə pis əməl gördükdə, Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər narahat olur. Pis əməllərinizlə Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbəri narahat etməyin. Yaxşi Əməllərinizlə Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbəri sevindirin.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Əgər imkanli kimsə öz qohumlarinin qeydinə qalsa və qardaşlarina yaxşiliq etsə, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) o kimsənin muzdunu ikiqat verər. Necə ki Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyurur: "Sizi Bizə yaxinlaşdira biləcək nə var-dövlətiniz, nə də oğul-uşağinizdir. Ancaq iman gətirib yaxşi işlər görənlər istisnadir. Məhz onlarin mükafatlari etdikləri əməllərə görə qat-qat artirilacaq və onlar (Cennetdeki) mənzillərində asudə yaşayacaqlar." ("Saba" Suresi, 37).

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Hər Insanin dəyəri onun etdiyi Yaxşi Əməllə ölçülür.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Həmsöhbət seşimində son dərəcə diqqətli olun. Insan ölüm yatağinda uzandiği zaman gözləri önündə mütəmadi ünsiyyətdə olduğu fikirlərini bölüşdüyü kimsələr canlanar. Əgər o kimsələr xoş təbiətli və əməli saleh kəslər olmuşlarsa, can verənin üzündə sevinc və şadliq əlamətləri görünər. Yox əgər o kimsələr nadan və cahil adamlar olmuşlarsa, can verənin üzündə qəm və kədər müşahidə olunar.

Imam Baqir (salam olsun) buyurur: Bütün vaxtini heç bir faydasi olmayan əyləncələrə sərf edənlərdən uzaq olun.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Yaxşi insanlarin qarşilqli dostluq etməsi qarşilqli savab qazandirir.

Imam Baqir (salam olsun) buyurur: Dəyərli məsləhət verənin söylədiklərindən ibrət alin. Dəyərli məsləhət sahibində gördüyünüz hər bir gözəl xüsusiyyəti özünüzə təlqin edin.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: İllər boyu dostluq etdiyiniz dostlariniza belə ifrat dərəcədə etibar etməyin.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Müəmmali sözlər söyləyən şübhəli şəxslərin məclislərinə getməyin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Məzəmmə və danlağa layiq olan o kəsdir ki zərər yetirə biləcək məclisdə iştirak etməyə can atir.

Imam Kazim (salam olsun) buyurur: Elm Sahibi ilə xarabaliqda üns qurmaq, cahil ilə gözəl sarayda söhbət etməkdən daha xeyirlidir.

Imam Baqir (salam olsun) buyurur: Iman Əhli olmayan varli adamlarla ünsiyyətdə olmaqdan çəkinin. İlk baxişda siz o varlilarin xeyirxah və səxavətli olduqlarini güman edəcəksiniz. Lakin bir qədər söhbət etdikdən sonra o adamlarin var-dövləti insani keyfiyyətləri qurban verərək qazandiqlarini anlayacaqsiniz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Ölülərlə dostluq etməyin.
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). Ölülər dedikdə kimləri nəzərdə tutursunuz?
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Ölülər - Rəhman Allahi (Ya Kərim Ya Rəhim) unutmuş dövlətlilərdir.

Imam Kazim (salam olsun) buyurur: Atalarinizin dostluq etdiyi əməli saleh insanlarla siz də dostluq edin. Atalarinizin əməli saleh dostlarina yaxşiliq etsəniz Ataya yaxşiliq etməyin savabini qazanarsiniz.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Yersiz zarafat etməyin. Qəh-qəhə çəkib gülməyin. O siradan olan şeytani xislətlər insanin iman və mənəviyyatina xələl gətirir.

Imam Baqir (salam olsun) buyurur: Özünüzü saxlaya bilməyib qəh-qəhə ilə gülsəniz gülüb qurtardiqdan sonra deyin: Allahummə la təmqətəni. {Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim). Məni Öz düşmənlərindən qərar vermə.}

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mələklər (salam olsun) deyər:
- Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Sənin (Ya Kərim Ya Rəhim) qulun pis bir əməl etmək istəyir.
Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyurar:
- Gözləyin! Əgər o əməli yerinə yetirsə, qulum üçün əməlinin mislini yazin. Əgər o əməli tərk etsə, qulum üçün Yaxşi Əməl yazin. Çünki qulum o əməli Mənə (Ya Kərim Ya Rəhim) xatir tərk edər.

Imam Baqir (salam olsun) buyurur: Tənbəllik və hövsələsizlik bütün pisliklərin açaridir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir kimsənin Dini (Allahumma inni asaluka imanan daiman) gözəl olsa, Rəhman Allahla (Ya Kərim Ya Rəhim) görüşənə qədər etdiyi hər bir Yaxşi Əmələ görə o kimsəyə on qatdan yeddi yüz qata qədər savab yazilar. Və etdiyi hər pis əməlin misli (bir günah) yazilar.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Avam insanin dostluğu dağilan buluda və səhrada gözdən itən buluda bənzəyir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Aşiqin gözləri məşuqun eyblərini görməyə kor, qulaği pislikləri barədə eşitməyə kardir.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Bir müsəlmanin ehtiyacini aradan götürmək yolunda addim atan kimsə Səfa ilə Mərva arasinda səy edən kimsə kimidir.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Hər kimsə bir müsəlmanin bir ehtiyacini ödəyərsə, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Qiyamət Günü o kimsənin yüz min ehtiyacini ödəyər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qonşusu ac ikən özü tox yatan kəs Mənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) iman gətirməyib.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Bir kimsəyə mömin qardaşi yoxsul vaxtinda öz ehtiyacini söyləsə və həmin kimsə özü, yaxud da başqasinin vasitəsilə yoxsul möminin ehtiyacini ödəmək iqtidarinda olsa, lakin köməyini əsirgəsə Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Qiyamət Günü onu əlləri boynunun arxasinda bağli halda qəbrdən qaldirar. Və digər bəndələrinin sorğu-suali sona yetənədək həmin vəziyyətdə saxlar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Cabrail (salam olsun) Adem Övladinda olan yeddi gözəl xüsusiyyətə görə Insan zümrəsindən olmaği istərdi. Camaat namazi qilmaq. Alimlərlə ünsiyyət qurmaq. Iki nəfəri barişdirmaq. Yetimə nəvaziş göstərmək. Xəstələrə baş çəkmək. Dəfn mərasimində iştirak etmək. Hecc mərasimində susuzlara su vermək.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Günah etmək niyyeti mömini ruzidən məhrum edir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mömin qardaşinin bir ehtiyacini ödəyən kimsə, bütün ömrünü Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) ibadətdə keçirən kimsə kimidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Yaxşi Əməlin icrasina vasitəçi olan Yaxşi Əməli edən kimidir.

Hezreti Fatimə (salam olsun) Xanim buyurur:
- Mən (salam olsun) gecə istirahət etməyə hazirlaşdiğim vaxt Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər yanima gəlib buyurdu:
- Ey Fatime (salam olsun). Dörd əməli yerinə yetirməzdən öncə yatma. Qurani (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) xetm et. Peyğəmbərlərin (salam olsun) Şəfaətindən bəhrələn. Möminləri özündən razi sal. Hecc və Umre yerinə yetir.
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər bunlari dedikdən sonra namaz qilmağa başladi. Namazini bitirdikdən sonra dedim:
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). Mənə (salam olsun) qüdrətimdən xaric olan dörd əməli tövsiyə etdin.
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər təbəssüm edərək buyurdu:
- Əgər "Ixlas" Suresini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi haqqi nazal) üç dəfə oxusan, Qurani (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) xetm etmiş olarsan. Əgər Mənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) və Məndən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) əvvəlki Peyğemberlere (salam olsun) salavat göndərsən, Qiyamət Günündə Sənin (salam olsun) Şəfaətçilərin olariq. Əgər möminlər üçün istiğfar etsən, onlar Səndən (salam olsun) razi olarlar. Və əgər "Subhan Allahi val hamdu lillahi ve la ilaha ill Allah" desən, Hecc və Umre yerinə yetirmiş olarsan.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Mebada, başqalari Qurana (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) əməl etməkdə sizdən önə keçsinlər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ən ağilli mömin tez-tez ölümünü fikirləşən, ölümünə hazirliq görən mömindir.

Imam Huseyn (salam olsun) buyurur: Yaxşi Əməli tərif hədəfi olasan deyə yerinə yetirmə. Yaxşi Əməli tənqid hədəfi olmayasan deyə tərk etmə.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mömin qardaşinin ehtiyacini ödəmək və mömin qardaşina xeyir yetirmək üçün çalişan kimsəyə Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Yolunda Cihad edənin savabi yazilar.

Imam Baqir (salam olsun) buyurur: Yenicə varlanmiş varliya möhtac olan kimsənin hekayəti, əfi ilanin ağzinda olan bir dirhəmin hekayətidir. Həm sən o varliya ehtiyac duyursan, həm də əfi ilandan qorxursan.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Yaxşi Əmələ səsləyənə Yaxşi Əməli yerinə yetirən qədər savab verilər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Nəzərində ən Yaxşi Əməl az olsa da mütəmadi yerinə yetirilən əməldir.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Bizim (salam olsun) Dostlarimizdan biri ehtiyac əlini müsəlman qardaşina tərəf uzatdiği zaman Dostumuzdan köməyini əsirgəyəni Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Bizim (salam olsun) düşmənlərimizdən birinin ehtiyacini ödəməyə mübtəla edər.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Yaxşi Əməlin savabi o əməli yerinə yetirməyə sərf olunan zəhmətlə ölçülür.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Yaxşi Əməlin savabi o əməlin özündən üstündür.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Yaxşi Əməl qəlbin nuru, üzün zinəti və işin qüvvəsidir. Pis əməl qəlbin qarasi, üzün çirkinliyi və işin zəifliyidir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Nə çoxdur Yaxşi Əməlləri təxirə salanlar ki qəflətən əcəl onlari haqlayib.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Xoşbəxtlərdən olan kimsə xoşbəxtlərin etdiyi əməlləri edəcəkdir. Bədbəxtlərdən olan kimsə bədbəxtlərin etdiyi əməlləri edəcəkdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Hər kəs nə üçün yaradilibsa o da onun üçün asanlanşdirilacaq. Xoşbəxtlərdən olan kimsə üçün xoşbəxtlərin etdiyi əməllər asanlanşdirilacaq. Bədbəxtlərdən olan kimsə üçün bədbəxtlərin etdiyi əməllər asanlanşdirilacaq.

Imam Baqir (salam olsun) buyurur: Həqiqətən də Yaxşi Əmələ səsləyib pis əməldən çəkindirmək Peyğəmbərlərin (salam olsun) Yoludur.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Mömin bir Yaxşi Əməl edərsə, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) o əməlin savabini yeddi yüz dəfəyə qədər artirar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qəlblərin xəmiri onlara yaxşiliq edənə qarşi məhəbbətdən, pislik edənə qarşi isə nifrətdən yoğrulmuşdur.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Yaxşi Əməl ən gəlirli ticarətdir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Etdiyi yaxşiliğa görə minnət qoyan xeyirxahlarin ən pisidir.

Imam Baqir (salam olsun) buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Hezreti Şüeybe (salam olsun) vəhy etdi:
- Həqiqətən də Sənin qövmündən yüz min nəfərə əzab verəcəyəm. Onlardan qirx mini pis adamlar, altmiş mini isə yaxşi adamlardir.
Hezreti Şüeyb (salam olsun) dedi:
- Ya Rebbim (Ya Kərim Ya Rəhim). Pisləri haqlayan əzabin səbəbi bəllidir. Bəs yaxşi insanlari haqlayacaq əzabin səbəbi nədir?
Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyurdu:
- Yaxşi insanlara əzab verməyimin səbəbi budur ki, onlar günahkarlarin əməlləri qarşisinda razi olub, sükut etdilər və günahkarlar asi olan zaman Mənim (Ya Kərim Ya Rəhim) Qəzəbimlə qəzəblənmədilər.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Yaxşi Əməl Axirət (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) üçün necə də gözəl azuqədir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Nəzərində vacib əməldən sonra ən Yaxşi Əməl müsəlmani şad etməkdir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Əgər Yaxşi Əməl etmisənsə, özünə hörmət qoyub, özünə yaxşiliq etmisən. Yox əgər pis əməl etmisənsə özünü xar edib, özünə zərər yetirmisən.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Yaxşi Əməlinə sevinib, pis əməlindən narahat olan kəs mömindir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Səndən xeyir umanin ümidini üzmə.

Imam Salam (salam olsun) buyurur: Mömin öləndən sonra alti Yaxşi Əməlin savabinina çatar. Həmin mömin üçün Rəhman Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) məğfirət diləyən saleh övlad. Həmin mömindən sonra oxunan Quran (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal). Möminin camaatin istifadəsi üçün qazdiği quyu. Əkdiyi ağac. Ehsan üçün cari etdiyi su. Mömindən sonra camaatin əməl etdiyi gözəl sünnə.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) hidayet edən bir Kitab (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) nazil etdi. Və həmin Kitabda (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Yaxşi Əməli və pis əməli bəyan etdi. O səbəbdən Yaxşi Əməl edin ki, hidayət olunasiniz. Pis əməldən uzaqlaşin ki, məqsədinizə çatasiniz.

Hezreti Fatimə (salam olsun) Xanim buyurur: Sizin Dünyanizda (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) üç əməl Mənim (salam olsun) üçün sevimlimdir. Quran (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxumaq. Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin üzünə baxmaq. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Yolunda infaq etmək.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Səni kədərləndirən Pis Əməlin səni məğrur edən Yaxşi Əməlindən daha yaxşidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Iki xeyirdən üstün heç bir xeyir yoxdur. Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) iman gətirmək və Rəhman Allahin(Ya Kərim Ya Rəhim) bəndələrinə xeyir yetirmək. Iki zərərdən böyük zərər yoxdur. Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) şərik qoşmaq və Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) bəndələrinə zülm etmək.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Pis Əməldən daha pis olan Pis Əməlin cəzasi, Yaxşi Əməldən daha xeyirli olan Yaxşi Əməlin mükafatidir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Yaxşi Əməllər et ki nefsin şərafətinə çatasan. Axirətin (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) abad olsun. Hörmət sahibi olasan.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyurur:
- Qulum pis bir əməl etməyi niyyət edərsə, lakin o əməli yerinə yetirməkdən vaz keçərsə, Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) onu bağişlayaram. O əməli yerinə yetirərsə Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) onun üçün əməlinin mislini yazaram.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Vay olsun o kəslərin halina ki Yaxşi Əmələ səsləyib, pis əməldən çəkindirməklə Rəhman Allahin (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) Dinini (Allahumma inni asaluka imanan daiman) himayə etmirlər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Yaxşi Əməl etmək üçün zəhmətə qatlaşin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Yaxşi Əməl ömrü uzadir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Xalis Yaxşi Əməl odur ki, gizlində də aşkarda eyni əməli edəsən.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Hər kimsə Yaxşi Əmələ səsləyib, Pis Əməldən çəkindirirsə, Rəhman Allahin(Ya Kərim Ya Rəhim) və Rəhman Allahin(Ya Kərim Ya Rəhim) Rasulunun (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Yer üzündəki Canişinidir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Bütün Yaxşi Əməllər, hətta Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Yolunda Cihad belə Yaxşi Əmələ dəvət etməklə və Pis Əməldən çəkindirməklə müqayisədə dənizə tökülən bir neçə damla su nisbətindədir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Yaxşi Əmələ dəvət edən, lakin Yaxşi Əməli icra etməyən Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Qəzəbinə düçar olar.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Pis Əməldən çəkindirən, lakin pis əməli tərk etməyən Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Qəzəbinə düçar olar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir müsəlmani haram işdən çəkindirməyin savabi yetmiş qəbul olunmuş Hecc savabindan artiqdir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Xeyir əmələ dəvət ən üstün əməldir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Məgər Yaxşi Əmələ dəvət və Pis Əməldən çəkindirmək kiminsə əcəlini yaxinlaşdirib, ya bir kiminsə ruzisini azaldib?!

Imam Baqir (salam olsun) buyurur: Yaxşi Əmələ dəvət etmək və pis əməldən çəkindirmək Peyğəmbərlərin (salam olsun) Yolu və Yaxşi Əməl Sahiblərinin həyat tərzidir.

Imam Baqir (salam olsun) buyurur: Yaxşi Əmələ dəvət etmək və pis əməldən çəkindirmək vacib əməldir. Digər vacib əməllər onun vasitəsilə yerinə yetirilir. Yollar rahat, gəlirlər halal olur. Zorla alinmiş haqq və zəbt olunmuş mal sahibinə qaytarilir. Yer üzü abadlaşir. Düşmənlərdən intiqam alinir. Işlər sahmana salinir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ya Yaxşi Əmələ dəvət edib, Pis Əməldən çəkindirməlisiniz, ya da haminizi Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Qəzəbi bürüyəcək.

Imam Cavad (salam olsun) buyurur: Pis əməli yaxşi əməl sayan kimsə həmin pisliyə şərikdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Yaxşi Əmələ dəvət edən kimsə dəvətini gözəl tərzdə etməlidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: O əməli ki istəmirsən camaat görsün, gizlində də etmə.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Bir kimsə Yaxşi Əmələ çağirib özü o əmələ riayət etməzsə, pis əməldən çəkindirib özü isə o pis əməli törədərsə Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Qəzəbinə düçar olar.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Pis əməldən çəkindirin və özünüz də pis əməldən çəkinin. Çünki sizlərə əvvəlcə pis əməldən çəkinib, sonra başqalarini çəkindirmək əmr olunub.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Yaxşi Əmələ dəvət edib və Pis Əməldən çəkindirən kimsə bu üç şərtə əməl etməlidir. Dəvət etdiyinə özü əməl etsin və çəkindirdiyindən özü də uzaq olsun. Ədalətə riayət etsin. Mülayim davransin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Sizlərdən biri pis əməlin şahidi olarsa, həmin pisliyin qarşisini əli ilə almalidir. Bunu bacarmasa, dili ilə pisliyin qarşisini almalidir. Yenə də bacarmasa, qəlbində pisliyə qarşi etiraz etməlidir. Sonuncusu imanin ən zəif dərəcəsidir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Pis əməl törədəni ürəyi, əli və dili ilə inkar etməyən kəs dirilər arasinda olsa da bir ölüdür.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Yaxşi Əməl etmirsənsə, ibadət etmirsənsə Cennet (Allahumma inni asalukal Cennet) ümüdündə də olma.

Imam Hesen (salam olsun) buyurur: Vacib əməllərə əngəl olan müstəhəb əməllərdən əl çəkin.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər bizə əmr etdi ki, pis əməl törədənlərlə qaşqabaqla və sərt üzlə görüşək.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Xeyir əkən tezliklə xeyir biçər.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Yaxşi Əməl saf və təravətli nübardir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qiyamət Günü möminin Əməl Tərəzisinə xoş xasiyyətdən ağir heç nə qoyulmayacaq.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Yaxşiliq Ağaci əkən şirin meyvələr dərər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Meyvə ağaci əkən müsəlmana o ağacin bar verdiyi meyvələrin sayi qədər savab yazilar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Həqiqətən də ağilsiz Insan öz ağilsizliği ilə pis adamin pis əməlindən də pis iş görər.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Kim bir Yaxşi Əməl edərsə, ilk növbədə özünə xeyir yetirər.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Yaxşi Əməl etmək pis əməl etməkdən asandir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyurur:
- Qulum yaxşi bir əməl etməyi niyyət edərsə, lakin o əməli yerinə yetirə bilməzsə Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) onun üçün bir Yaxşi Əməl yazaram. O əməli yerinə yetirərsə Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) onun üçün əməlinin on mislini yazaram.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Əbədi nemətlərə rəğbətli olmaq və yox olub, aradan gedənlərə əhəmiyyət verməmək xeyirin təməlidir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) xatir dostluq və Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) xatir düşmənçilik etmək, Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) xatir sevmək və Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) xatir nifrət etmək bütün xeyirlərin başlanğicidir.

Imam Saccad (salam olsun) buyurur: Tamah gözünü xalqin mal-dövlətindən çəkmək hər kəsə yalniz xeyir gətirər.

Imam Saccad (salam olsun) buyurur: Nəfsi nəzarətdə saxlamaq yaxşi əməldir.

Imam Saccad (salam olsun) buyurur: Pis əməli tərk etməyə tələs. Pis əməl sənə şöhrət, var-dövlət gətirsə də pis əməli tərk etməyə tələs.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allahi (Ya Kərim Ya Rəhim) zikr edən dil, Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) şükr edən qəlb, dözümlü bədən və ləyaqətli zövcə verilən kimsəyə Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) və Axirət (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) Xeyri verilib.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) və Axirət (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) Xeyri əməli saleh insanlarla sirdaşliq və dostluq etməkdədir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) və Axirət (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) Xeyrini bəndəsinin Gözəl Əxlaqina və Pak Niyyətinə görə bəxş edir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Mal-dövlətin və övladlarin çoxluğu hələ Xeyirə çatmaq deyil. Kamil Xeyir sənin Dərin Elmə (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) və Geniş Səbrə malik olmağin, Rebbine (Ya Kərim Ya Rəhim) ibadət etdiyinə görə xalq arasinda baş ucaliğin, Yaxşi Əməl etdiyin zaman Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) şükr etməyin və pis əməl etdiyin zaman Rəhman Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) məğfirət diləməyindir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) bəndəsinə xeyir yetirmək istədikdə onu Dində (Allahumma inni asaluka imanan daiman) Feqih (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) və Dərrakəli (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) Dünyaya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) etinasiz edər. Bəndəsinin diqqətini yol verdiyi xətalara yönəldər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Xeyirini istədiyi bəndəsini yuxuda məzəmmət edər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) bəndəsinə xeyir yetirmək istədikdə ölümündən öncə ona Yaxşi Əməl etməyi nəsib edər və yalniz bundan sonra canini alar.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) bəndəsinə xeyir yetirmək istədikdə ona qənaətə sövq edər və ləyaqətli zövcə yetirər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) bir qövmə xeyir yetirmək istədikdə o qövmün dindarlarinin sayini artirar. Və o qövmün cahillərinin sayini azaldar. Nəticədə fəqih bir söz söyləyəndə özünə tərəfdar tapar. Cahil bir söz söyləyəndə tərafdaşsiz qalar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) bir ailəyə xeyir yetirmək istədikdə həmin ailənin üzvlərini Dinində (Allahumma inni asaluka imanan daiman) agah və dərrakəli (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) edər. Ailənin kiçikləri böyüklərə hörmətlə yanaşar. Ailə üzvləri bir-biri ilə mülayim davranar, bir-birinə nəvaziş göstərər, məişət xərclərində qənaətcil olar və israf etməzlər. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) həmin ailə üzvlərini öz eyiblərindən agah edər ki, nöqsanlarini düzəltsinlər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Yaxşi Əməl Qapisi bir kəsin üzünə açildiği zaman, həmin kəs yaranmiş fürsəti gerçəkləşdirməyə tələssin. Çünki Yaxşi Əməl Qapisi qəfil açildiği kimi qəfil də bağlana bilər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) təcili həyata keçirilən Yaxşi Əməli sevir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ibadət yetmiş qismdir. Ən üstünü halal qazancdir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Yaxşi Əməli təcili yerinə yetirməyə çalişin ki, ortaya çixan başqa bir iş sizi o Yaxşi Əməldən yayindirmasin.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Atam (salam olsun) deyərdi: Elə ki, hansisa bir Yaxşi Əməli niyyet etdin, həmin Yaxşi Əməli yerinə yetirməyə tələs. Çünki başina nə gələcəyini bilmirsən.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ən Yaxşi Əməl vacib əməl, ən pis əməl isə bidetdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ən Yaxşi Əməl aqibəti Yaxşi olan əməldir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Əməllərin ən Yaxşisi başlanğici asan, sonu ürəyə yatan və nəticəsi bəyəlinən əməldir.

Imam Kazim (salam olsun) buyurur: Əməllərin ən Yaxşisi orta həddə olan əməldir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Yaxşi Əməlləri yerinə yetirin. Yaxşi Əməllərin heç birini kiçik sanmayin. Çünki Yaxşi Əməlin kiçiyi böyük, azi isə çoxdur.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Pis əməl etdiyinə sevinən pislərin ən pisidir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Yaxşiliği tanimaq istəsən yaxşiliq et ki Yaxşiliq Əhlini taniyasan.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Pisliyi tanimaq istəsən pislik et ki Şər Əhlini taniyasan.

Imam Baqir (salam olsun) buyurur: Cennet (Allahumma inni asalukal Cennet) əhli içərisində Cennete (Allahumma inni asalukal Cennet) birinci Yaxşi Əməl Sahibləri daxil olacaq.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Ən üstün əməl Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) xatir edilən əməldir.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Vaxtinda qilinan namaz, Ata-Anaya (Rabbi irhamhuma kama Rabbayani sağira) edilən yaxşiliq və Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Yolunda edilən Cihad ən Yaxşi Əməldir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Ağil pis əməllərdən uzaqlaşdirar və Yaxşi Əməllərə sövq edər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) şərik qoşanin heç bir əməli fayda verməz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ata-Anasina (Rabbi irhamhuma kama Rabbayani sağira) itaətsizlik edənin heç bir əməli fayda verməz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Cihaddan qaçanin heç bir əməli fayda verməz.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) bir kimsənin bir Yaxşi Əməlini qəbul edərsə, o kimsəyə əzab verməz.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Qəzəbin başlanğici dəlilik, sonu isə peşmançiliqdir.

Imam Baqir (salam olsun) buyurur: Şəkk və inkar olan yerdə heç bir əməlin faydasi olmaz.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Heç bir əməl yalan qədər eybəcər deyil.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) mömin qardaşina qarşi bəd niyyetde olan müsəlmanin heç bir əməlini qəbul etməz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) mömindən soruşacaq:
- O günahi etdinmi? Bu günahi etdinmi?
- Bəli. Ya Rebbim (Ya Kərim Ya Rəhim).
Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) möminə günahlarini etiraf etdirdikcə mömin öz-özlüyündə həlak olduğunu güman edəcək.
O zaman Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyuracaq:
- Dünyada (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) sənin günahlarinin üstünə örtük çəkdim. Bu Gün də Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) sənin günahlarini bağişlayiram.
Sonra möminə Yaxşi Əməlləri yazilmiş bir Kitab (Allahumma bayyiz vachi yavma tasvaddufihil vucuh va la tusavvid vachi yavma tabyazzul vucuh) veriləcək.

Imam Huseyn (salam olsun) buyurur: Hər səhər ümmetin əməlləri Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) təqdim olunur.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Sağ tərəfdəki Mələk ( Yaxşi Əməlləri, sol tərəfdəki mələk pis əməlləri yazir. Iki gündüz mələyi Insanin gündüz etdiyi əməlləri, iki gecə mələyi Insanin gecə etdiyi əməlləri qeyd edir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mömin öz qəbirindən qalxdiqda əməli gözəl bir Suretde qarşisinda canlanar.
Mömin soruşar:
- Sən kimsən? Səni yaxşi və düzgün Insan şəklində görürəm.
- Mən sənin əməlinəm.
Sonra möminin əməli mömin üçün Cennet (Allahumma inni asalukal Cennet) bələdçisi və Cennetde (Allahumma inni asalukal Cennet) saçan Nur olar.
Kafir öz qəbrindən qalxdiqda əməli bədheybət bir şəkildə qarşisinda canlanar.
Kafir soruşar:
- Sən kimsən? Səni pis bir Insan kimi görürəm.
- Mən sənin əməlinəm.
Sonra kafirin əməli kafiri Cehenneme (Allahumma eccirni minannar) aparar.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Mömin üçün ən qiymətli hədiyyə ölümdür.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mömin pöhrəyə bənzər. Külək əsən zaman pöhrəni əyər. Külək sakitləşdiyi zaman pöhrə dikələr. Mömin də müsibətlərə məruz qalsa da əqidəsindən dönməz.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Mömini məzəmmət edəni Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) və Axirətdə (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) məzəmmət edər.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Yaxşi Əməl xoşbəxtlik endirir.

Imam Həsən Askeri (salam olsun) buyurur: Möminin zillətə sürükləyən əmələ meyl etməsi necə də acinacaqlidir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Nefsinizi Yaxşi Əməllərlə bəzəyin.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Əməllər barədə Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) hesabat verildikdə həqiqi xoşbəxt həqiqi bədbəxtdən ayrilar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qiyamət Günü bir bəndə öz Yaxşi Əməllərinə sevindiyi halda Məhşərə gətirilər.
Bu zaman bir nəfər deyər:
- Ey Rebbim (Ya Kərim Ya Rəhim). Bu bəndə mənə zülm etmişdir.
Bu sözlərdən sonra Məhşərə çəkilən bəndənin savabindan götürülər və zülmə məruz qalan bəndənin savablarina qatilar. Bu minvalla Məhşərə çəkilən bəndənin zülm etdiyi insanlar bir-bir gəlib öz haqlarini alarlar. Sonda Məhşərə çəkilən bəndənin nə bir savabi nə də bir Yaxşi Əməli qalmaz. Bundan sonra öz haqqini istəyənlərin günahlarindan götürüb Məhşərə çəkilən bəndənin günahlarina cəmləyərlər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Hər şeyi unutduracaq dərəcədə olan fəqirlik gəlməzdən öncə Yaxşi Əməl etməyə tələsin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Yolunuzu azdiracaq dərəcədə olan var-dövlət gəlməzdən öncə Yaxşi Əməl etməyə tələsin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qüvvənizi alacaq dərəcədə olan xəstəlik gəlməzdən öncə Yaxşi Əməl etməyə tələsin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Düşüncənizi alacaq dərəcədə olan qocaliq gəlməzdən öncə Yaxşi Əməl etməyə tələsin.

Imam Ali (salam olsun) boş-boş danişib, mənasiz yerə gülən bir dəstə cavanin yanindan ötdükdə buyurdu:
- Niyə Əməl Dəftərinizi bu cür işlərlə qaraldirsiniz?
-Ya Əmirəlmöminin (salam olsun). Bunlar da yazilirmi?
Imam Ali (salam olsun) buyurdu:
- Bəli. Hətta aldiğiniz nəfəs də Əməl Dəftərinizə yazilir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Yaxşi Əmələ çağiran və bu çağirişi qəbul edən eyni dərəcədə savab qazanir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Pis əmələ çağiran və bu çağirişi qəbul edən eyni dərəcədə günah qazanir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Sizin əməlləriniz hər gün Mənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) göstərilir. Əməlləriniz yaxşi olduqda, Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Rəhman Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) Yaxşi Əməllərinizin artmasini diləyirəm. Əməlləriniz pis olduqda Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Rəhman Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) sizin bağişlanmağinizi diləyirəm.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) İtaət etmək, Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Əzabina dözməkdən asandir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Zəhmət və qazancin əziyyətinə səbr etməyən yoxsulluğun əziyyətinə səbr etməlidir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Əgər səbrli olsan, İlahi Müqəddərat sənin barəndə icra olunar. Və sən savab qazanarsan. Səbirsizlik etsən, İlahi Müqəddərat sənin barəndə icra olunar. Və sən günah qazanarsan.

Hezreti Isa (salam olsun) buyurur: Istəmədiyinə səbr etməyən istəyinə çatmaz.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Səbr çətin işi asan edir.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Möminin xəmiri çətinliklərə səbr etməkdən yoğrulmuşdur.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Səbr nicat verməyən kimsəni səbirsizlik həlak edər.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Səbrin təməli Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) həqiqi əminliyin olmasidir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Səbr qəlbi qüvvətləndirir.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Müsibətə səbr edən onun müsibətinə sevinən üçün bir müsibətdir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Rəhman Allaha xatir (Ya Kərim Ya Rəhim) səbr edən məqsədinə çatar.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Səbr imanin tacidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Həqiqətən də qələbə səbrlə və uğurlu sonluq çətinliklə müşaiyət olunur.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Qisa müddət səbr edən uzun müddət rahatliq tapar.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Çətinliyə səbr edən üçün Şəhid savabi yazilar.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Səbr insanin çətinlik və müsibətlə qarşilaşdiqa qəzəbini boğmasidir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Səbr iki növdür. Xoşuna gəlməyənlərə səbr etmək və xoşuna gələnlərdən özünü hifz etmək.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Ən gözəl səbr heç kəsə giley və şikayət olunmadan edilən səbrdir.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Biz (salam olsun) səbrliyik. Hərçənd Bizim (salam olsun) ardicillarimiz Bizdən (salam olsun) də səbrlidir. Çünki Biz (salam olsun) bildiklərimizə səbr edirik. Ardicillarimiz isə bilmədiklərinə səbr edirlər.

Imam Zeynal Abidin (salam olsun) ) buyurur: Möminin beş nişanəsi vardir. Xəlvətdə təqvali olmaq. Mal-dövləti az olarkən sədəqə vermək. Müsibət baş verərkən səbr etmək. Qəzəblənərkən həlim olmaq. Qorxarkən düz danişmaq.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Adət Insana hakim kəsilir.

Imam Hadi (salam olsun) buyurur: Bəla səbrli üçün bir, səbrsiz üçün ikidir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Tənbəlliyə adət edən heç vaxt xoşbəxt olmaz.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Adətlərinə tabe olan yüksək məqama çatmaz.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Qəzəbini cilovla ki qəzəblənmək sənin adətin olmasin.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Adətdən əl çəkmək ibadətdir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Adəti tərk etmək ibadəti asanlaşdirir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Adəti tərk etməklə nəfsinizi ram edin, itaətə doğru yönəldin.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Nəfsinizi tamah və adətlərdən çəkindirməklə tərbiyə edin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Dinin (Allahumma inni asaluka imanan daiman) Müqəddiməsi Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) xatir, Dinə xatir, Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə xatir müsəlmanlara xatir öyüddür, nəsihətdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Yol kənarinda oturmaqdan çəkinin. Yol kənarinda oturmaqdan çəkinmirsinizsə yolun haqqini ödəyin. Yolun haqqi gözləri haramlara yummaq, pisliklərdən çəkinmək, salami almaq, Yaxşi Əmələ dəvət etmək və pis əməldən çəkindirməkdir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Mülayim tərzdə danişmaq və salam vermək ibadətdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Salam vermək müstehebdir. Salami almaq vacib.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Rastlaşdiğin hər bir müsəlmana salam vermək təvazökarliqdandir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir salamla olsa belə Sileyi-Rehmi yerinə yetirin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Birinci salam verən təkəbbürdən uzaqdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir-birinizlə qarşilaşanda salam verin. Bir-birinizdən ayrilanda məğfirət diləyin.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) nəzərində və Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin nəzərində ən əziz olan salami birinci verəndir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Kiçik böyüyə salam versin. Bir nəfər iki nəfərə, sayi az olanlar sayi çox olanlara, yol gedən dayanana, ayaq üstə duran oturana salam versin.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Salam vermək gözəl əxlaqdan irəli gəlir.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: "As Salamu Aleykum" deyən kimsə on savab qazanir. "As Salamu Aleykum ve Rehmetullahi" deyən kimsə iyirmi savab qazanir. "As Salamu Aleykum ve Rehmetullahi ve Berekatuh" deyən kimsə otuz savab qazanir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Sözünüzə salamla başlayin. Hər kəs sizinlə salamsiz söhbətə başlasa, o kəslə söhbət etməyin.

Imam Baqir (salam olsun) buyurur: Namaz qilana (namaz vaxti) salam verməyin. Çünki namaz qilan salamin cavabini verə bilmir. Hərçənd müsəlmana salam vermək mustehebbdir. Salami almaq isə vacib.

Imam Rza (salam olsun) buyurur: Kim kasib müsəlmanla qarşilaşdiqda ona varli ilə görüşdükdə verdiyi salamdan fərqli salam verərsə, Qiyamət Günündə Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Qəzəbinə düçar olacaq.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Salam verin. Qohumlarinizla qohumluq əlaqələrini bərqarar edin. Camaat yatmiş olduğu halda Gecə Namazi qilin. Təam verin. Danişiğinizi gözəl edin ki Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhlindən olasiniz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Hər kəs bir möminə əziyyət versə, şübhəsiz ki Mənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) əziyyət vermişdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Özün üçün istədiyini hami üçün istə ki möminlərdən sayilasan.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Bir kimsə mömin qardaşinin çətinliyə düşdüyünü bilsə dərhal o möminin köməyinə tələssin. Macal verməsin ki mömin öz diləyini dilə gətirsin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Hər kimsə bir möminin malini nahaq yerə qəsb etsə, tövbə etməyib, mali sahibinə qaytarmayinca, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) o kimsədən razi olmaz. Gözəl və saleh əməllərini qəbul etməz.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Dörd səciyyəvi cəhət Peyğəmbərlərin (salam olsun) əxlaqindandir. Yaxşiliq etmək. Səxavət göstərmək. Çətinlikdə səbr etmək. Mömini haqqina çatdirmaq üçün tədbir tökmək.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Mərəhməti olsun o kəsə ki, haqqi dirçəldir. Batili aradan aparir. Zülmü qəbul etmir. Və ədaləti bərqərar edir.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) möminin haqqini əda etməkdən fəzilətli bir Yolla ibadət olunmaz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Möminin şərəfi Gecə Namazi qilmaq, izzəti başqalarindan ehtiyacsiz olmaqdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir kimsə möminə kömək etsə, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) o kimsənin yetmiş üç çətinliyini aradan qaldirar. Bir Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) çətinliyini və yetmiş iki Axirət (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) çətinliyini.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir kimsə borc istəyən müsəlman qardaşina borc verməsə, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) ehsan sahibinə mükafat verəcəyi gün həmin kimsəni Cennetden (Allahumma inni assalukal Cennet) məhrum edər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Yaxşi əməlinə sevinib, pis əməlindən narahat olan mömindir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mömin möminin aynasidir. Mömin möminin qardaşidir. Mömin möminin ehtiyacini ödəyər. Mömin qaib olsa digər mömin onun işlərinə göz yetirər. Irsini, malini, şərəfini qoruyar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir kimsə öz mömin qardaşinin bir Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) qəm-qüssəsini aradan aparsa, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) həmin kimsənin Qiyamət qəm-qüssəsindən birini aradan aparar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mömin agillidir. Mömin geniş anlayişlidir. Mömin səbrlidir. Mömin həlim xasiyyətlidir. Mömin səxavətlidir.

Imam Kazim (salam olsun) buyurur: Mömin tərəzinin iki gözü kimidir. Imani artdiqca bəlasi da artar.

Imam Hesen Askeri (salam olsun) buyurur: Möminin zillətə sürükləyən əmələ meyl etməsi necə də acinacaqlidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mömin hamidan çox zəhmət çəkər. Çünki mömin həm Axirət (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) həm də Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) işləri ilə üçün çalişir.

Imam Baqir (salam olsun) buyurur: Vacibdir ki mömin möminin yetmiş böyük günahini (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) gizlətsin.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Mömin onunla insafsiz rəftar edənlə də insafla davranar.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Xəyanətlərin ən qəbahətlisi möminin gizli sirlərini faş etməkdir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Dərgahinda ən sevimli əməllərdən biri də mömini sevindirmək, mömin ac olarsa onu doyurmaq, möminin qəm-qüssəsini dağitmaq və möminin borcunu ödəməkdir.

Imam Kazim (salam olsun) buyurur: Mömin qardaşini müttəhim edən kəs məlundur. Mömin qardaşini aldadan kəs məlundur. Mömin qardaşina nəsihət verməyən kəs məlundur. Mömin qardaşinin qeybətini edən kəs məlundur.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Ey mömini məmnun və məsud edən! Yalniz mömini məmnun və məsud etdiyini zənn etmə. Bil ki bu əməlinlə sən Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbəri və Bizi (salam olsun) məmnun və məsud edirsən.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Gözəl xasiyyət gözəl dostdur.

Imam Saccad (salam olsun) buyurur: Dostunun haqqi onunla mehriban və insafla rəftar etməyindir. Eləcə də dostun sənə hörmət etdiyi qədər sən də dostuna hörmət etməlisən. Heç bir bəxşişdə dostunun səni qabaqlamasina imkan vermə. Əgər qabaqlasa bu yaxşiliğinin əvəzini qaytar. Dostun səni sevdiyi qədər, sən də onu sev. Əgər bir günah (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) etməyi qərara alsa, dostunu günahdan (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) çəkindir. Dostun üçün məhəbbət mənşəyi ol. Dostunun əzabina bais olma.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) Itaət Yolunda sənə köməklik edən kəs sənin ən yaxşi dostundur.

Imam Hesen Askeri (salam olsun) buyurur: Dostlarinin ən yaxşisi etdiyin xətalarini unudub, etdiyin yaxşiliği yadda saxlayandir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Dost - yaxinlarin ən yaxinidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ən yaxşi dostun səninlə uyğunsuzluğu az və uyğunluğu çox olandir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Fasiqlə dostluq etmə. Çünki pislik pisliyə tərəf çəkər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Insan öz dostunun dinindədir. O səbəbdən kiminlə dostluq etdiyinizin fərqində olun.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Mənim (salam olsun) ən sevimli və ən yaxşi dostum eyiblərimi Mənə (salam olsun) söyləyəndir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Nadan adamla dostluq əziyyət və çətinlikdir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Xəsislik ardir. Qorxaqliq nöqsandir. Səbr şücaətdir. Zahidlik sərvətdir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Nəfsinlə mübarizədə sənə yardimçi olmayan dostun sənin üçün ağir yükdür.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: O kəslə dostluq et ki onunla zinət taparsan.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Səni Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) çağiran ve Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) çatmaq üçün sənə yardimçi olan kəs ən qayğikeş dostundur.

Imam Huseyn (salam olsun) buyurur: Fisq-fücur əhli ilə yoldaşliq edən kimsəyə qarşi sui-zənn yaranir.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Təmiz nəfsli, saf niyyətli insanla dostluq etməyə çaliş.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Həqiqətən də müsəlmanin üç dostu var. O dostlardan biri deyir ki, mən həm sağliğinda, həm də öləndən sonra səninlə dostam. Həmin dost hər kəsin Əməlidir. O dostlardan digəri deyir ki, mən qəbrə qədər sənin dostunam. Sonra səni tərk edəcəyəm. Həmin dost hər kəsin Övladidir. O dostlardan sonuncusu deyir ki, mən səninlə ölənə qədər dostam. Həmin dost hər kəsin Dövlətidir. Ölən kimi varislərin ixtiyarina keçir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Dostu olmayanin ehtiyyat azuqəsi olmaz.

Imam Ali (salm) buyurur: Qətiyyən bütün işlərin ehli-ayalin üçün çalişmaq olmasin. Əgər ehli-ayalin Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) dosltaridirsa Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) dostlarini tək qoymaz. Yox əqər Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) düsmənləridirsə niyə Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) düsmənləri üçün bu qədər çalisirsan?!

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Düz əməllər edən və düz danişan kəslə dostluq et. Və səy et ki o dostundan çoxlu mərifət kəsb edəsən. O cür dost sənin rifahda yaşadiğin zaman arxa-dayağin, müsibət zamani isə köməyin olar.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Insanlarin ən acizi dost qazanmaqda aciz olandir. Ondan da acizi tapdiği dostu itirəndir.

Imam Saccad (salam olsun) buyurur: Günahkarla (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) dost olmaqdan, zalima yardimçi olmaqdan uzaq ol.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Elm (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) Sahiblərindən soruşun. Hikmət (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) Sahibləri ilə həmsöhbət olun. Fəqirlərlə yoldaşliq edin.

Imam Saccad (salam olsun) buyurur: Yalançilarla yoldaşliq etmə. Çünki onlar ilğim kimidir. Yaxini uzaq, uzaği isə yaxin göstərər. Fasiqlə yoldaşliq etmə. Çünki o səni bir tikə çörəyə, yaxud ondan da az qiymətə satar. Paxilla yoldaşliq etmə. Çünki ehtiyacli olduğun vaxtda səni maldan məhrum edər. Axmaqla yoldaşliq etmə. Çünki o sənə xeyir yetirmək istəyər, amma nadanliq ucbatindan zərər yetirər. Qohum-əqrəbasi ilə əlaqələrini kəsənlə yoldaşliq etmə. Çünki Mən (salam olsun) Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Kitabinda (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) onu üç yerdə lənətlənmiş gördüm.

Imam Hesen Askeri (salam olsun) buyurur: Dostuna xəlvətdə nəsihət verən dostunu zinətləndirir.

Imam Hesen Askeri (salam olsun) buyurur: Dostuna aşkarda nəsihət verən dostunu xəcil edir.

Imam Riza (salam olsun) buyurur: Bizi (salam olsun) ziyarət edə bilməyənlər Saleh Dostlarimizi ziyarət etsinlər. O zaman onlara Bizi (salam olsun) ziyarət edənin savabi verilər.

Imam Baqir (salam olsun) buyurur: Hər kəs Rəhman Allaha (salam olsun) itaət etsə Bizim (salam olsun) Dostumuzdur. Hər kəs Uca (salam olsun) Allaha asi olsa Bizim (salam olsun) düşmənimizdir.

Imam Baqir (salam olsun) buyurur: Bizim (salam olsun) Dostluğumuza ancaq əməl və teqva ilə çatmaq olar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qocalanadək cavanliğindan bəhrələn.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Xəstələnənədək sağlamliğindan bəhrələn.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Kasiblayanadək var-dövlətindən bəhrələn.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Məşğul olanadək boş vaxtindan bəhrələn.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ölənədək həyatindan bəhrələn.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Öz dilini saxlamayan imani dadmaz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: O əməli ki istəmirsən camaat görsün xəlvətdə də etmə.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Heç bir işi sabaha saxlama. Hər günün öz işi var.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Vəlilərinin (salam olsun) təbiətinin xəmirini səxavətdən yoğurmuşdir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Səxavət məhəbbət toxumu səpir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Səxavət məhəbbət gətirər, əxlaqi və xasiyyəti bəzər.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Səxavət müdrikliyin meyvəsidir. Qənaət şərəfin dəlilidir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Səxavət Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) və insanlara yaxinlaşmağin vasitəsidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Hər kim ölümündən bir il əvvəl tövbə еtsə Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) оnun tövbəsini qəbul еdər. Bir il çохdur. Əgər bir аy qаbаq tövbə еtsə Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) оnu bаğişlаr. Bir аy dа çохdur. Hər kim bir həftə əvvəl tövbə еtsə Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) оnun tövbəsini qəbul еdər. Bir həftə də çохdur. Hər kim bir gün qаbаq tövbə еtsə Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) оnun tövbəsini qəbul еdər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir müsəlman öldükdə ən yaxin qonşularindan dörd nəfər onun xeyrinə şahidlik etsə Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyurar:
- Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) onlarin bildiklərini qəbul etdim. Və onlarin bilmədiklərini də bağişladim.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) istər ki bəndələri Onun (Ya Kərim Ya Rəhim) nemətlərini iqrar etsinlər. Və Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) o nemətləri artirsin. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) istər ki bəndələri öz günahlarini (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) etiraf etsinlər. Və Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) o günahlari (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) bağişlasin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Tövbə edən sanki heç günah (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) etməyib.

Imam Huseyn (salam olsun) buyurur: Etdiyi günahin (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) cəzasini yaddan çixardanlardan olma.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Günah (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) etməmək tövbə etməkdən asandir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Şeytan (Auzu billahi minaş şaitanir racim) onlari azğinliq atina mindirərək mənasiz sözləri nəzərlərində bəzəkli göstərdi. Onlarin işləri şeytanin (Auzu billahi minaş şaitanir racim) öz qüdrətində şərik edib, onun dili ilə öz səhv və batil sözlərini dediyi bir kimsənin işi kimi idi.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Tövbə edən etdiyi günahi (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) təkrarlamamalidir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Fitnə-fəsad törəndiyi zaman minilməyən və südü sağilmayan dəvə kimi ol.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Az günah (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) edən rahat can verər.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Günah (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) edənə sübhdən gecəyə qədər möhlət verilir. Əgər tövbə edərsə etdiyi günah (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) hesaba alinmir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Tövbə ilə özünüzü ətirləyin ki günahlarin (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) pis qoxusu sizi rüsvay etməsin.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Nəzərində ən ağir günah (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) günahkarin öz günahini (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) yüngül saymasidir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Ən fəzilətli Cihad nəfsə qarşi aparilan Cihaddir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Mənim (salam olsun) səkkiz tələbkаrim var. Uca Аllаh (Ya Kərim Ya Rəhim) Məndən (salam olsun) vаcibləri tələb еdir. Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər Məndən (salam olsun) sünnəyə əməl еtməyi tələb еdir. Mələklər (salam olsun) dоğru dаnişmаğimi tələb еdir. Ölüm Mələyi Ruhumu (salam olsun) tələb еdir. Аilə хərclərinin ödənməsini tələb еdir. Şеytаn (Auzu billahi minaş şaitanir racim) günаh etməyimi tələb еdir. Nəfsi-əmmаrə şəhvət tələb еdir. Dünyа (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) məhəbbətini tələb еdir.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Ən böyük günah (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) şərik qoşmaqdir. Necə ki Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyurur: Allaha şərik qoşan kəs, əlbəttə, böyük günah etmiş olur. ("Nisa" Suresi, 48).

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Rəhmətindən ümidsiz olmaq böyük günahdir (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni).

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Ata-Ananin (Rebbenağfirlii ve li vaalideyye ve lil muminine yevme yekumul hisaab) üzünə ağ olmaq böyük günahdir (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni).

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Yaxin qohum-əqrəba ilə rabitəni kəsmək böyük günahdir (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni).

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Yalandan şəhadət vermək böyük günahdir (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni).

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Sehir və cadu etmək böyük günahdir (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni).

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Yetimlərin malini yemək böyük günahdir (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni).

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Nemətin bir hissəsi sizə çatdiqda az şükr (Allahumme eğinniiy ala zikrike ve şukrike ve husni ibadetik) etməklə o nemətin qalan hissəsini özünüzdən uzaqlaşdirmayin.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Vacib olan zəkati verməmək böyük günahdir (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Unutmayin! Yandirdiğiniz canlar qədər caniniz yanacaq. Və üzdüyünüz qədər üzüləcəksiniz.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) Hüsni-Zənn budur ki Rəhman Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) başqa heç kəsə ümidvar olmayasan. Və günahlarindan (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) başqa heç nədən qorxmayasan.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Qəsdən günah (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) edən bağişlanmağa layiq deyildir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Bağişlanan günahlar (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) o günahlardir ki Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Dünyada (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) həmin günahlar (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) üçün cəza tədbirləri müəyyən edib.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) günahkar (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) üçün Tövbə Qapisini açiq qoyub. Günahkar (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) hər bir zaman tövbə edib Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Dərgahina üz tuta bilər.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Tövbə etmək qəlbləri paklayir.

Imam Kazim (salam olsun) buyurur: Nəfsini faydasiz həvəslərdən qoru.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Bəziləri Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) savaba xatir ibadət edər. Bu ibadət tacirlərin ibadətidir. Digərləri Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) qorxusundan ibadət edər. Bu ibadət kölələrin ibadətidir. Bir bolüm isə Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) şükr etmək üçün ibadət edər. Bu ibadət azad insanlarin ibadətidir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Vacibata zərər verən müstəhəblərlə yaxin getmə.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Məxluqa itaət Xaliqə (Ya Kərim Ya Rəhim) qarşi üsyan deməkdir.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Başqasinin sirri üzərindən pərdəni götürənin öz evinin sirləri açilar.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Sənə zülm edənə belə zülm etmə.

Imam Hesen (salam olsun) buyurur: Zarafat kişinin zəhmini azaldir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Qeybətə qulaq asan qeybət edən kimidir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Ləzzətlərin gedəcəyi və günahlarin (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) qalacağini unutma.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Dini Hökmləri bilmədən ticarət edən sələmə düçar olar.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Insan öz günahlarindan (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) qorxmalidir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Rəhman Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) həya etmək günahlarin (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) qarşisini kəsir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Yaxşi iş gördükdə sevinən, pis iş gördükdə istiğfar edən, nemət veriləndə şükr (Allahumme eğinniiy ala zikrike ve şukrike ve husni ibadetik) edən, çətinliyə düşdükdə səbr edən və qəzəbləndikdə güzəştə gedən ən yaxşi bəndədir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Xəta və günahin (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) kiçikliyinə deyil, kimin qarşisinda xəta və günah (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) etdiyinə bax!

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Günah (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) edərkən Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Məqami sənin nəzərində necədirsə, sənin də məqamin Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Nəzərində elədir.

Imam Baqir (salam olsun) buyurur: Sileyi-Rəhm əməlləri xalis edir, mal-dövləti çoxaldir, bəlani uzaqlaşdirir, haqq-hesabi asan edir və ömrü uzadir.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Məgər bilmirsiniz ki, sizin Əməl Dəftərləriniz Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə göstərilir? Əməl Dəftərlərinizdə pis əməl gördükdə, Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər narahat olur. Pis əməllərinizlə Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbəri narahat etməyin. Yaxşi əməllərinizlə Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbəri sevindirin.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Qəlbin qəsavət bağlamasinin səbəbi göz yaşinin qurumasidir. Göz yaşinin qurumasinin səbəbi günahin (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) çoxluğudur.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ruzi və hacət ardinca sübh tezdən gedin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Sizlərdən Sirat (Allahhumma sabbit qadamayya ala siratikal mustaqim) üzərində ən sabit qədəmliniz, Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Ehli-Beytime (salam olsun) daha çox məhəbbəti olaninizdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Dəstamazi kamil şəkildə al ki Siratdan (Allahhumma sabbit qadamayya ala siratikal mustaqim) bulud kimi keçəsən.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Sirat (Allahhumma sabbit qadamayya ala siratikal mustaqim) tükdən nazik, qilincdan itidir.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Cehennem (Allahumma eccirni minannar) üzərində olan Sirat Körpüsü bir pusqudur. Sirat (Allahhumma sabbit qadamayya ala siratikal mustaqim) Körpüsündən boynunda hətta bir mezleme olan kəs də keçə bilməyəcək.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Insanlar Sirat (Allahhumma sabbit qadamayya ala siratikal mustaqim) Körpüsündən keçməklərinə görə bir neçə dəstəyə bölünərlər. Bəziləri ildirim sürətilə Sirat (Allahhumma sabbit qadamayya ala siratikal mustaqim) Körpüsündən keçər. Bəziləri çapar kimi Sirat (Allahhumma sabbit qadamayya ala siratikal mustaqim) Körpüsündən keçər. Bəziləri sürünə-sürünə Sirat (Allahhumma sabbit qadamayya ala siratikal mustaqim) Körpüsündən keçər. Bəziləri Sirat (Allahhumma sabbit qadamayya ala siratikal mustaqim) Körpüsündən asilaraq, bədənlərinin bir hissəsini od bürürmüş halda Sirat (Allahhumma sabbit qadamayya ala siratikal mustaqim) Körpüsündən keçər.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) itaətinə sebr etmək, Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) əzabina dözməkdən asandir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Günahda (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) israr etmək böyük günahdir (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni).

Imam Saccad (salam olsun) buyurur: Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim). Günahlara (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) israr etməkdən və günahlari (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) yüngül saymaqdan Sənə (Ya Kərim Ya Rəhim) pənah gətirirəm.

Imam Baqir (salam olsun) buyurur: Tövbəni təxirə salmaq tövbəni təxirə salanin boğulacaği bir dənizə bənzər.

Imam Baqir (salam olsun) buyurur: Günahdan (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) ləzzət alan xar və zəlil olar.

Imam Saccad (salam olsun) buyurur: Günah (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) edən zaman şadlanmaq günah (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) etməkdən pisdir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Tövbəni təxirə salanin Dini (Allahumma inni asaluka imanan daiman) yoxdur.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Uzun-uzadi arzularinla tövbəni təxirə salma.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Günah (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) etdikdən sonra tövbə edən sanki heç günah (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) etməyib.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərdən soruşdular:
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). Nədən bəzən kahinlərin söylədikləri düz olur?
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Həmin kəlmələr cinlərdəndir. Cinlər o kəlmələri oğurlayaraq vəlisinin qulağina toyuğun qaqqildadiği kimi qaqqildayirlar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Mənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) vəhy etdi ki, bir-birinizə qarşi təvazökar olun, bir-birinizə təcavüz etməyin və bir-birinizin yaninda lovğalanmayin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Söyüşən iki nəfər, bir-birini təqsirləndirən və bir-birinə yalan söyləyən iki şeytandir (Auzu billahi minaş şaitanir racim).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Zənnə qapilmaqdan çəkinin!

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Cəsusluq etməyin. Bir-birinizlə rəqabət aparmayin. Bir-birinizə arxa çevirməyin. Bir-birinizə həsəd aparmayin. Br-birinizə nifrət etməyin. Ey Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Qullari! Qardaş olun!

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Həya ancaq xeyir gətirir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Utanmirsansa, istədiyini et.

Imam Baqir (salam olsun) buyurur: Bu günü qənimət bil. Sabaha kimi qalib-qalmayacağin bəlli deyil.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Dünyanin (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) şirinliyi Axirət (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) aciliğidir. Dünyanin (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) aciliği Axirət (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) şirinliyidir.

Imam Hesen (salam olsun) buyurur: Bir kimsənin düşüncə sahibi olub-olmadiği qəzəbləndiyi vaxt bəlli olur.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Çox gülmək qəlbi öldürür.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir kimsənin üzünə tərif demək o kimsəni qətlə yetirmək kimidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) insanlara zahiri və batini iki höccəti vardir. Zahiri Höccət Rasullar (salam olsun) Peyğəmbərlər (salam olsun) və Imamlardir (salam olsun). Batini Höccət isə ağildir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Çox yemək qəlbdə qəsavət yaradir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Nadanliq kimi yoxsulluq yoxdur.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Düşünmək ibadətdir. Məsləhət köməkdir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Təəccüb edirəm o kimsəyə ki malik olmadiği xüsusiyyətə görə tərif edildikdə sevinir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Təəccüb edirəm o kimsəyə ki malik olduği xüsusiyyətə görə tənqid edildikdə qəzəblənir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Insanlarin ən pisi başqasinda eyib axtarib öz eyibini görməyəndir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Insanlarin ən pisi başqalarinin səhvini bağişlamayan və eyiblərini örtməyən kəsdir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Qeybəti dinləyən kimsə qeybət edənlə şərikdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Müsəlmanlarin eybini aramayin.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Işi sonraya saxlamaq tənbəllik əlamətidir.

Imam Hesen (salam olsun) buyurur: Mömin Dünyadan (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) Axirəti (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) kafir isə bəhrəsi üçün istifadə edər.

Imam Hesen Askeri (salam olsun) buyurur: Bütün pisliklər bir evdə toplanib. O evin açari yalandir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Yaxşi və yumşaq davranişla islah olmayani yaxşi cəzalar islah edər.

Imam Baqir (salam olsun) buyurur: Sənə zülm edəni bağişla. Dostluğu kəsənlə dostluğu bərpa et. Cahil adamla dözümlü davran.

Imam Riza (salam olsun) buyurur: Sükut hikmət qapisidir.

Imam Hesen Askeri (salam olsun) buyurur: Batil miniyinə minən peşmançilq evində enər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ticarət edən kəs beş xislətdən qorunmali və ya alveri tərk etməlidir. Riba. And içmək. Eybi gizlətmək. Satanda tərifləmək. Alanda pisləmək.

Imam Kazim (salam olsun) buyurur: Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) mali dəniz suyuna bənzər. Susamiş kimsə həmin sudan içdikcə susuzluğu artar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qohumlarin səninlə əlaqəni kəssə də, sən qohumlarinla əlaqəni kəsmə.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Hər kəs nəfsində cürbəcür yeməklər sevgisi əksə, cürbəcür xəstəliklər meyvəsi dərəcəkdir.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Pis xasiyyətli adam özü özünə əzab verir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ummetimin kişilərinə ipək paltar geyinmək və qizil taxmaq haram, qadinlarina isə halal buyrulmuşdur.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Başqalarina eyib bildiyini özünə də eyib bil.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Aza qane olsan ehtiyacsiz olarsan. Paxilliq etməsən rahatliq taparsan.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Yetimlərin və qadinlarin haqqina məxsusi diqqət yetirin.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Haqq ilə batil arasindaki məsafə dörd barmaqdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ən pak qazanc əlin zəhməti ilə əldə olunan qazancdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qeybət edən və qeybətə qulaq asan eyni dərəcədə günah (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) qazanir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bütün insanlar imtahana çəkilir. Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) ummetimin imtahani var-dövlətdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Riyakarin üç əlaməti var. Yalan danişir. Vədinə əməl etmir. Əmanətə xəyanət edir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Hər kəs ruzisinin bol, ömrünün uzun olmasini istəyirsə, gərəkdir öz qohum-əqrəbasi ilə six əlaqə yaratsin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Hecc zamani çəkilən xərclərə Cihad zamani çəkilən xərclər kimi yeddi yüz dəfə çox savab verilir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Həyat ölümə necə də yaxindir!

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Xoş xasiyyət ruzini artirir.

Imam Baqir (salam olsun) buyurur: Başqalarinin haqqinda öz haqqinizda deyilməsini istədiyiniz sözləri danişin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qeybət Dini (Allahumma inni asaluka imanan daiman) puç edir.

Imam Hesen (salam olsun) buyurur: Qeybət korlanmiş ətin vücuda vurduğu ziyandan çox ziyan vurur.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qeybəti tərk etmək Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Nəzərində on min ruket nafile namazdan əzizdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Batini zahirinə müxalif olan kəs münafiqdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Çox danişmaği tərk et.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Zarafatlaşmaq kişinin abrini və heybətini aparir.

Imam Saccad (salam olsun) buyurur: Istər kiçik olsun, istər böyük, istər ciddi olsun, istər də zarafatla yalan danişmaqdan çəkin. Həqiqətən də kiçik yalan danişan böyük yalana cəsarətlənir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Iki günü bir-birindən fərqlənməyən kəs zərərdədir.

Imam Saccad (salam olsun) buyurur: Tamah yolunu seçən kəs özünü kiçiltdi. Çətinliyini bildirən kəs zillətə boyun əydi. Dilini özünə hakim edən kəs özünü qiymətdən saldi.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Imanini xalis et ki az ibadət də sənə kifayət etsin.

Imam Huseyn (salam olsun) buyurur: Səni peşman edən və üzr istəməyə məcbur edən sözləri deməkdən çəkin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Sənə etibar edənə sən də etibar et. Səni aldadani sən aldatma.

Imam Hesen Askeri (salam olsun) buyurur: Şöhrət və rəyasət istəyi Insani məhv edir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Vəfa etməkdə acizsənsə vəd vermə.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Qədər qapqaranliq bir Yoldur. O Yolla getməyin. Qədər çox dərin bir dənizdir. O dənizə baş vurmayin.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Iman - könüllə tanimaq, dillə iqrar etmək, əza ilə xidmətdə dayanmaq deməkdir.

Imam Hadi (salam olsun) buyurur: Bəla səbrli kəs üçün bir səbrsiz kəs üçün ikidir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Fürsət tez gedər və gec qayidar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Zülm etmə və zülmə zülmlə cavab vermə.

Imam Hesen Askeri (salam olsun) buyurur: Müsibət görmüş Insanin yaninda şadlanmaq ədəbsizlikdir.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Qəzəb bütün pislik və şərlərin açaridir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Məşvərət edən xəta etməz.

Imam Huseyn (salam olsun) buyurur: Üzr istəməli olacağin işdən uzaq ol. Çünki momin nə pis iş görər, nə də üzr istər.

Imam Hesen Əskəri (salam olsun) buyurur: Ehtiyatin bir həddi vardir ki onu aşdiqda qorxaqliğa çevrilir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Əgər Adem (salam olsun) Övladinin qizildan iki çayi olsa belə, üçüncü çayin arzusunda olar. Adəm (salam olsun) Övladinin batinini torpaqdan başqa heç nə doydura bilməz.

Imam Hesen (salam olsun) buyurur: Insan qisa zaman kəşiyində və sayli günlərdə yaşayir.

Imam Hesen Askeri (salam olsun) buyurur: Ədəbli olmaq istəyirsənsə başqasinda bəyənmədiklərini özündən uzaqlaşdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir kəs vəfat etdikdən sonra onu rahat buraxin və onun haqqinda pis danişmayin.

Imam Baqir (salam olsun) buyurur: Səni tərifləsələr sevinmə.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Yuxunu qəbrin, arzulari Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) tərifi Mizanin, rahatliği Siratin (Allahhumma sabbit qadamayya ala siratikal mustaqim) ixtiyarina buraxin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Fürsəti əldən verən qəm-qüssəyə düçar olar.

Imam Baqir (salam olsun) buyurur: Hikməti hətta hikmətə əməl etməyəndən də öyrənin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qiyamət Günü möminin Əməl Tərəzisinə xoş xasiyyətdən ağir heç nə qoyulmayacaq.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Müsəlmanlarin işinə yaramayan müsəlman deyildir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Adem Övladinin xətalarinin çoxu dilinin ucbatindandir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Istər ciddi istər zarafatyana yalanlari tərk etməyən imani dadmaz.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Nə qədər çoxdur ibrət dərsləri, nə qədər azdir ibrət alan.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Müsəlmanlara qarşi hiylə edən Bizdən (salam olsun) deyildir.

Imam Baqir (salam olsun) buyurur: Sənin üçün fürsət yarandiqda səhlankarliq etmə.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Evdən çixan zibili gecə çaği evdə saxlamayin. Çünkü şeytanlar (Auzu billahi minaş şaitanir racim) orada məskən salir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Sirkə bali məhv etdiyi kimi qəzəb də imani məhv edir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Insanlar ağaclar kimidir. Hamisi bir sudan içər, amma meyvələri bir-birindən fərqlənər.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Hikmətlə şəhvət bir qəlbə siğmaz.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Hər kim öz Din Qardaşinin əqidəsinin düzgünlüyünə etimad bəsləyirsə, O Qardaşi barəsində danişilanlara əhəmiyyət verməsin.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Kişi öz dilinin altinda gizlənmişdir.

Imam Riza (salam olsun) buyurur: Qohumluq əlaqəsini bir içim su ilə də olsa möhkəmləndir.

Imam Hadi (salam olsun) buyurur: Öz dəyərini anlamayan Insanin şərindən qorun.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Yoxsul öz Vətənində də qəribdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ibadətin birinci mərhələsi yersiz danişmamaqdir.

Imam Hesen (salam olsun) buyurur: Ağli (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) olmayanin ədəbi İradəsi (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) olmayanin igidliyi Dini (Allahumma inni asaluka imanan daiman) olmayanin abir-həyasi olmaz.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Xoş o kəsin halina ki arzulari qisadir və ömrünü qənimət sayir.

Hezreti Loğman (salam olsun) buyurur: Hər bir əməli - yaxşi əməli, ya pis əməli, xardal toxumu boyda, ən möhkəm və gizli yerdə, ən uca göylərdə və ya Yerin dərin qatlarinda olsa belə, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Məhşər Günü Ədalət Tərəzisində çəkəcək.

Hezreti Loğman (salam olsun) buyurur: Namazi yaxşi və mükəmməl qaydada qil. Namaz bəndə ilə Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) arasinda bir əlaqədir. Namaz Insani yaramaz işlərdən çəkindirən bir vasitədir.

Hezreti Loğman (salam olsun) buyurur: Naqis adamlari tərbiyə etməyə çaliş. Xalqa nefsini, ruhunu təmizləməkdə yol göstər.

Hezreti Loğman (salam olsun) buyurur: Camaatin dərdinə öz səbrinlə yardimçi ol. Camaatla dikbaş davranma. Camaatdan üz döndərmə.

Hezreti Loğman (salam olsun) buyurur: Təkəbbürlə, lovğaliqla yol getmə. Çünki Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) özündən razi olanlari sevmir. Qədəmlərini təbiətinə uyğun at. Sünilikdən çəkin. Nə zülmkarlar kimi yeri, nə də yaziqlar kimi ayağini sürüklə.

Hezreti Loğman (salam olsun) buyurur: Ahəstə və mülayim daniş. Çünki söhbət əsnasinda qişqirmaq ədəb qaydalarindan uzaqdir. Yadinda saxla ki, ən pis səs ulağin anqirtisidir.

Hezreti Loğman (salam olsun) buyurur: Dünya (Allahumme atina fid dunya hasene) dərin və ucsuz-bucaqsiz dənizə bənzər. O dənizin qoynunda saysiz-hesabsiz insanlar həlak olublar. O səbəbdən bu dənizdən keçmək üçün özünə imandan gəmi inşa et. Həmin gəminin göyərtəsində səbr yelkəni dalğalandir. Bu qorxulu səfərdə pəhrizkarliği və dindarliği özünə qida seç.

Hezreti Loğman (salam olsun) buyurur: Dünya (Allahumme atina fid dunya hasene) malindan o qədər götür ki, səni istəyinə çatdirsin və başqalarina möhtac olmayasan. Elə dolan ki, dilənçi kökünə düşməyəsən və başqalarinin çiyninə cənazə kimi ağir yük olmayasan. Fəqət. Bu Dünyanin (Allahumme atina fid dunya hasene) gərdişinin, xeyir və ziyanin fikirini çox çəkmə. Əks halda nəfsinin pakliğini itirib, Axirətin (Allahumme atina fil ahireti hasene) əbədi səadətindən məhrum olarsan.

Hezreti Loğman (salam olsun) buyurur: Nəfsini və ürəyindəki zərərli vərdişləri oruc tutmaqla müalicə et. Lakin orucu elə tut ki zəifləməyəsən, üzülməyəsən.

Hezreti Loğman (salam olsun) buyurur: Məhşər Günündən qorx. Eyni zamanda Allahinla (Ya Kərim Ya Rəhim) elə rabitə yarat ki, Məhşərə çəkiləcəyin gün qəlbində Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) afvinə ümüd olsun.

Hezreti Loğman (salam olsun) buyurur: Gecə-gündüz boş vaxtini Elm (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) öyrənməyə sərf et. Çünki Elm (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) öyrənməyi tərk etməkdən böyük ziyan yoxdur. Alimlərlə üns qur. Alimlərlə söhbət edərkən ədəb qaydalarini gözlə. Yersiz mübahisədən çəkin. Inadkarliq etmə.

Hezreti Loğman (salam olsun) buyurur: Mübahisə edərkən kobudluq etmə. Zalim və cinayətkarlarla qardaşliq əhdi bağlama. Böhtançilarla dostluq etmə.

Hezreti Loğman (salam olsun) buyurur: Mən (salam olsun) dəfələrlə ağir qayalari çiynimdə daşimişam. Ancaq pis qonşudan ağir yük çəkməmişəm. Həyatin aciliqlarini dadmişam. Ancaq yoxsulluqdan aci heç nə görməmişəm. Odur ki, bir gün sənə yoxsulluq üz versə, bu sirri özünlə Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) arasinda gizli saxla. Və camaata bildirmə.

Hezreti Loğman (salam olsun) buyurur: Özünə min dost tut. Və bil ki, min dost azdir. Özünə bir düşmən belə qazanma. Və bil ki, bir düşmən çoxdur.

Hezreti Loğman (salam olsun) buyurur: Dinin üç əlaməti var. Elm (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman). Iman (Allahumma inni asaluka imanan daiman). Elmin (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) və İmanin (Allahumma inni asaluka imanan daiman) şərtlərinə əməl etmək.

Hezreti Loğman (salam olsun) buyurur: Imanin (Allahumma inni asaluka imanan daiman) üç əlaməti var. Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) Iman (Allahumma inni asaluka imanan daiman). Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Kitablarina (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Iman (Allahumma inni asaluka imanan daiman). Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Peyğemberlerine (salam olsun) Iman (Allahumma inni asaluka imanan daiman).

Hezreti Loğman (salam olsun) buyurur: Elm (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) Sahibinin üç əlaməti var. Allahi (Ya Kərim Ya Rəhim) Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Dostunu və Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) düşmənini tanimaq.

Hezreti Loğman (salam olsun) buyurur: Dindarliğin üç əlaməti var. Namaz qilmaq. Oruc tutmaq. Zekat vermək.

Hezreti Loğman (salam olsun) buyurur: Zalimin üç əlaməti var. Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) tabe olmayaraq zülm edər. Özündən asili olanlarin hüququnu tapdalar. Zülmkarlara dəstək olar.

Hezreti Loğman (salam olsun) buyurur: Satqinin üç əlaməti var. Dili ilə ürəyi, niyyeti ilə əməli və zahiri ilə daxili ziddiyyətli olar.

Hezreti Loğman (salam olsun) buyurur: Günahkarin (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) üç əlaməti var. Xəyanəti rəva görər. Yalandan çəkinməz. Əməli ilə sözü müxalif olar.

Hezreti Loğman (salam olsun) buyurur: Ikiüzlünün üç əlaməti var. Xəlvətdə özünü zəif və süst göstərər. Camaat içində özünü fəal və çalişqan qələmə verər. Hər bir işə xalqin tərifinə xatir əncam verər.

Hezreti Loğman (salam olsun) buyurur: Paxilin üç əlaməti var. Arxaca eyiblərdən danişar. Üzə düşəndə yaltaqlanar. Başqasinin müsibətinə sevinər.

Hezreti Loğman (salam olsun) buyurur: Tənbəlin üç əlaməti var. Səhlankarliği ucbatindan fürsəti əldən verər. Fürsəti əldən verməklə işinini parəkəndə salar. Mənasiz iş tutmaqla günah qazanar.

Hezreti Loğman (salam olsun) buyurur: Camaatl adət və qanunlar əsnasinda rəftar et. Nə isə istəyəndə imkanlarini nəzərə al. Əks halda yaxin adamlarin belə səndən uzaq gəzər. Həddən artiq iş tapşirdiğin adam səndən qaçaq düşər. Tək qalarsan. Nə dostun olar. Nə də köməkçin. Tək qalarsan. Zəif və gücsüz olarsan.

Hezreti Loğman (salam olsun) buyurur: Bir kimsəyə nalayiq sözlər demə ki, o kimsəni də nalayiq sözlər deməyə vadar edərsən. Və nəticədə özünün və Ata-Ananin hörmətsizliyinə bais olarsan.

Hezreti Loğman (salam olsun) buyurur: Yaxşi Əməlinlə qürrələnsən özünü fəlakətə sürükləyərsən.

Hezreti Loğman (salam olsun) buyurur: Tez özündən çixma. Hirsini heç kəsin üzərinə tökmə. Dözümsüzlükdən saqin. Çünki heç bir dost bu hərəkətlərinə dözməyəcək.

Hezreti Loğman (salam olsun) buyurur: Işində təmkinli ol. Əsəblərini cilovla. Dostluq naminə əziyyətə qatlaş.

Hezreti Loğman (salam olsun) buyurur: Həsəd aparma. Yamanliq etmə. Əks halda özün özünə ziyan yetirəcəksən. Özün özünə ziyan yetirsən, düşməninin qələbəsinə zəmin yaradacaqsan. Çünkü öz-özünlə düşmənçilik etməyin düşməninin düşmənçiliyindən daha ziyanlidir.

Hezreti Loğman (salam olsun) buyurur: Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) sənin üçün ayirdiği qəza-qədərə razi ol ki, həyat üfüqünün qəm buludlari dağilsin.

Hezreti Loğman (salam olsun) buyurur: Əgər Dünyanin (Allahumme atina fid dunya hasene) şərəf taxtina qalxmaq istəyirsənsə camaatin malina tamah salma.

Hezreti Loğman (salam olsun) buyurur: Yaxşiliğa layiq olanlara yaxşiliq et.

Hezreti Loğman (salam olsun) buyurur: Qəzəbini cilovlamasan düşmənlərinin bədxahliğina imkan yaranacaq.

Hezreti Loğman (salam olsun) buyurur: Bədxahliq etmə ki, ürəklərdə sənə qarşi kin cücərməsin.

Hezreti Loğman (salam olsun) buyurur: Nə çox şirin ol ki, səni yesinlər. Nə də çox aci olma ki, səni atsinlar.

Hezreti Loğman (salam olsun) buyurur: Bir kimsə ilə dostluq etmək istəsən o kimsəni sinamaq niyyəti ilə incit. Əgər qəzəblindikdə insaf qaydalarina riayət etsə, onu özünə dost seç. Əks halda ondan uzaq gəz.

Hezreti Loğman (salam olsun) buyurur: Əgər ürək Yaxşi Niyyətlə Məhəbbət Nuru ilə dolmuş olsa və Dil mərifət yaymaq, barişiq yaratmaq, çətinlikləri həll etmək, düşmənçiliyi aradan aparmaq, fitnə-fəsadin kökünü kəsmək, müharibə alovunu söndürmək naminə dillənərsə o zaman Ürək və Dil səadət və bəxtəvərlik mənbəyi olar.

Imam Baqir (salam olsun) buyurur: Möminə tənə edən çətin can verəcək.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Ya Ali (salam olsun). Аlti yüz min qоyun istəyirsən, yа аlti yüz min dinаr, yахud, аlti yüz min kəlmə?
- Alti yüz min kəlmə istəyirəm. Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam).
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Аlti yüz min kəlməni аlti kəlmədə хülаsə еdirəm. Cаmааt müstəhəb işlərlə məşğul оlаrkən Sən (salam olsun) vаcib işləri yеrinə yеtir. Cаmааt Dünyа (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) üçün çаlişаrkən Sən (salam olsun) Aхirət (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) üçün çаliş. Cаmааt bаşqаlаrinin еyiblərini ахtаrаrkən Sən (salam olsun) öz еyiblərinlə diqqət yetir. Cаmааt Dünyаsini (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) bəzəyərkən Sən (salam olsun) Aхirətini (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) bəzə. Cаmааt əməllərini аrtirаrkən Sən (salam olsun) əməlini saflaşdir. Cаmааt məхluqа əl аçаrkən Sən (salam olsun) Хаliqə (Ya Kərim Ya Rəhim) əl uzаt.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qiyamət Günü Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) bəndəsinə buyuracaq:
- Bu gün sənin öz əleyhinə şahidliyin və Kiramən-Kətibinin sənin əleyhinə şahidlik etmələri yetər.
Həmin bəndənin ağzi möhürlənəcək və əzalarina: "Danişin!" - deyiləcək. Əzalari da onun əməlləri haqqinda danişacaq.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qiyamət Günü Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) bəndələrindən birinə buyuracaq:
- Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) sənə yaxşiliq etmədimmi? Səni başqalari arasinda mövqe sahibi etmədimmi? Sənə evlilik nəsib etmədimmi? Sənə at, dəvə vermədimmi? Səni başqalari tərəfindən itaət olunan və qənimətin dörddə birini alan başçi təyin etmədimmi?
- Bəli.
Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyuracaq:
- Mənimlə (Ya Kərim Ya Rəhim) bu gün görüşəcəyini güman etmirdinmi?!
- Xeyr...
Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyuracaq:
- Məni (Ya Kərim Ya Rəhim) unutduğun kimi Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) də səni bu gün unudacağam.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qiyamət Günü Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) bəndəsini nemətləri barədə sorğu-sual etdikdə ilk növbədə soruşacaq:
- Sənin bədənini sağlam etmədimmi? Səni sərin su ilə sirab etmədimmi?

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Əsəbilik divanəliyin bir növüdür. Çünki əsəbi adam peşman olur. Peşman olmursansa, divanəsən.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Suallarin hamisina cavab verən divanədir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər bir ruhi xəstənin yanindan keçərkən soruşdu:
- Ona nə olub?
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). O divanədir.
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Xeyr. Ona müsibət üz verib. Divanə Dünyani (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) Axirətdən (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) üstün tutandir.

Imam Kazim (salam olsun) buyurur: Hikməti (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) nadanin ixtiyarina verməyin. Əks halda nadana zülm etmiş olarsiniz. Hikməti (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) Hikmət Əhlindən (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) əsirgəməyin. Əks halda Hikmət Əhlinə (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman)zülm etmiş olarsiniz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Əməl Namələri açilan zaman və tərəzilər qurulan zaman bəla görənlərin Əməl Namələri açilmaz, bəla görənlər üçün tərəzi qurulmaz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Öz Peyğəmbərlərindən (salam olsun) sonra ixtilafa düçür olan elə bir ümmət olmadi ki o ümmətin batilə uyanlari haqq tərafdarlarina qalib gəlməsin.

Bir kişi Imam Aliye (salam olsun) sual verdi:
- Dua (Rabbana vataqabbal Dua) edirəm. Duam (Rabbana vataqabbal Dua) niyə qəbul olmur?
Imam Ali (salam olsun) buyurdu:
- Dua (Rabbana vataqabbal Dua) qapilarini və Dua (Rabbana vataqabbal Dua) yollarini bağladiqdan sonra Duan (Rabbana vataqabbal Dua) heç qəbul olarmi?

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qiyamət Günü möminlər üçün nurdan (Allahumme ekrimniy bi nuril fehmi) kürsülər qoyulacaq. Buludlar möminlərin üstünə kölgə salacaq. O gün möminlər üçün günün bir saati qədər qisa olacaq.

Imam Hadi (salam olsun) buyurur: Ehli-ayalin gözü qarşisinda öləcəyin və səni ölümün əlindən ala biləcək bir təbibin, sənə kömək edəcək bir dostunun olmayacaği günü niyə unudursan?!

Sünnət Duasi

Allahummə hazihi sunnətukə və sunnəti Nəbiyyik sətavatukə ələyhi və alih vəttibaun minna ləkə vəə li Nəbiiyikə bi məşiyyətik və bi İradətikə və qəzaikə li Əmrin ərədtəh və qəzain hətəmtəh və Əmrinənfəztəh və əzəqtəhu hərrəl hədidi fi xitanihi və hicamətih bi Əmrin Əntə ərəfu bihi minni. Allahumməfətəhhirhu minz zunub vəzid fi umrih vədfəli afati ən bədənih vələvcaə ən cismih və zidhu minəl ğina vədfə ənul fəqr. Fə İnnəkə tələmu və la nələm.

İbrətamiz Dəlillər

Müşrik qadinlar iman gətirməyincə onlarla evlənməyin. Əlbəttə iman gətirmiş bir kəniz sizi heyran edən müşrik bir qadindan daha xeyirlidir. Müşrik kişilər iman gətirməyincə (mömin qadinlari) onlara ərə verməyin. Əlbəttə iman gətirmiş bir kölə sizi heyran edən müşrik bir kişidən daha xeyirlidir. Onlar Oda çağirirlar. Allah isə Öz İzni ilə Cennete və bağişlanmağa dəvət edir. O Öz ayələrini insanlara bəyan edir ki bəlkə düşünüb ibrət alsinlar. ("Beqere" Suresi, 221).

Qarşi-qarşiya gələn iki dəstədə sizin üçün bir ibrət var idi. Dəstələrdən biri Allah yolunda vuruşurdu digəri isə kafirlər idi. Onlar kafirlərin sayca iki qat artıq olduqlarini öz gözləri ilə görürdülər. Allah istədiyi kəsi Öz Köməyi ilə qüvvətləndirir. Həqiqətən bunda bəsirət sahibləri üçün bir ibrət vardir. ("Ali Imran" Suresi, 13).

Ey Adəm oğullari! Sizə ayib yerlərinizi örtəcək libas və bəzək-düzək nazil etdik. Təqva libasi isə daha xeyirlidir. Bu Allahin Dəlillərindəndir. Bəlkə düşünüb (onlardan) ibrət alasiniz. ("Araf" Suresi, 26).

Küləkləri Öz Mərhəməti önündə (yağişdan qabaq) müjdəçi olaraq göndərən Odur. Nəhayət o küləklər ağir buludlari daşiyarkən Biz o buludlari ölü bir diyara tərəf qovur onunla yağmur endirir və bunun vasitəsi ilə hər cür meyvə yetişdiririk. Biz ölüləri də belə dirildəcəyik. Bəlkə düşünüb ibrət alasiniz. ("Araf" Suresi, 57).

Qövmü onunla höcətləşdi. O dedi: "Allah məni doğru yola yönəltdiyi halda siz Onun barəsində mənimlə höcətləşirsiniz? Mən sizin Ona şərik qoşduqlarinizdan qorxmuram. Yalniz Rebbimin istədiyi şey istisnadir. Rebbim Elmi ilə hər şeyi əhatə etmişdir. Məgər düşünüb ibrət almayacaqsiniz? ("Anam" Suresi, 80).

Biz Firon xalqini quraqliq illərinə və məhsul qitliğina məruz qoyduq ki, bəlkə düşünüb ibrət alsinlar. ("Araf" Suresi, 130).

Onlar ildə bir və ya iki dəfə fəlakətə uğradiqlarini görmürlərmi? Yenə də tövbə etmir ibrət almirlar. ("Tövbə" Suresi, 126).

Şübhəsiz ki Rebbiniz Göyləri və Yeri alti gündə Yaradan sonra da Ərşə ucalan Allahdir. Işləri yoluna qoyan Odur. Yalniz Onun icazəsindən sonra kimsə şəfaətçi ola bilər. Budur Rebbiniz Allah. Ona ibadət edin. Məgər düşünüb ibrət almirsiniz? ("Yunus" Suresi, 3).

Bu iki zümrənin hali korla karin, görənlə eşidənin halina bənzəyir. Onlarin hali eyni ola bilərmi? Məgər düşünüb ibrət almirsiniz? ("Ibrahim" Suresi, 24).

Ey qövmüm! Əgər onlari qovsam məni Allahdan kim qoruya bilər? Məgər düşünüb ibrət almirsiniz? ("Hud" Suresi, 30).

(Müşriklər) Səni yaxşiliqdan öncə pisliyə (əzabin gəlməsinə) tələsdirirlər. Halbuki onlardan əvvəl (neçə-neçə) ibrətamiz cəzalar olub keçmişdir. Həqiqətən Rebbin insanlarin zalimliğina baxmayaraq onlari (tövbə edənləri) bağişlayir. Sözsüz ki Rebbinin cəzasi şiddətlidir. ("Rad" Suresi, 6).

Rebbinden Sənə nazil edilənin haqq olduğunu bilən kimsə, kora bənzəyə bilərmi? (Bundan) ancaq ağil sahibləri ibrət alarlar. ("Rad" Suresi, 19).

Bu (Quran) insanlar üçün bir bildirişdir. Qoy onunla həm qorxsunlar həm Allahin Tək İlah olduğunu bilsinlər həm də ağil sahibləri düşünüb ibrət alsinlar. ("Ibrahim" Suresi, 52).

Yer üzündə sizin üçün yaratdiği müxtəlif rəngli şeyləri də (sizə ram etdi). Şübhəsiz ki, bunda düşünüb ibrət alan insanlar üçün dəlillər vardir. ("Nehl" Suresi, 13).

Heç Yaradan da yarada bilməyən kimi ola bilərmi? Düşünüb ibrət götürməyəcəksinizmi? ("Nehl" Suresi, 17).

Şübhəsiz ki, mal-qarada da sizin üçün bir ibrət vardir. Biz sizə, onlarin qarinlarindaki ifrazat və qan arasindan çixan, içənlərin boğazindan rahat keçən təmiz süd içirdirik. ("Nehl" Suresi, 66).

Həqiqətən Allah ədalətli olmaği, yaxşiliq etməyi və qohumlara (haqqini) verməyi əmr edir iyrənc işlər görməyi, pis əməllər törətməyi və azğinliq etməyi isə qadağan edir. O sizə öyüd-nəsihət verir ki bəlkə düşünüb ibrət alasiniz. ("Nehl" Suresi, 90).

Onlardan əvvəl öz məskənlərində gəzib dolaşan neçə-neçə nəsilləri məhv etməyimiz, onlara dərs olmadimi? Həqiqətən, bunda ağil sahibləri üçün ibrətlər vardir. ("Ta ha" Suresi, 128).

Həqiqətən ev heyvanlarinda da sizin üçün ibrət var. Biz onlarin bətnində olandan sizlərə içirdirik. Sizin üçün onlarda (başqa) faydalar da var. Üstəlik onlardan yeyirsiniz də. ("Muminun" Suresi, 21).

Biz Sözü onlara çatdirdiq ki, düşünüb ibrət alsinlar. ("Qasas" Suresi, 51).

Ey iman gətirənlər! Özgə evlərə icazə almadan və onlarin sakinlərinə salam vermədən girməyin. Bu sizin üçün daha yaxşidir. Bəlkə düşünüb ibrət alasiniz. ("Nur" Suresi, 27).

Allah gecə və gündüzü bir-birilə əvəz edir. Həqiqətən bunda bəsirət sahibləri üçün bir ibrət vardir. ("Nur" Suresi, 44).

Biz Nuh qövmünü Elçiləri yalançi saydiqlari zaman suda batirdiq və onlari insanlar üçün bir ibrət etdik. Biz zalimlar üçün sarsidici bir əzab hazirlamişiq. ("Furqan" Suresi, 37).

Allah Göyləri və Yeri gerçək olaraq yaratmişdir. Həqiqətən, bunda möminlər üçün bir ibrət vardir. ("Enkebut" Suresi, 44).

Allah göyləri və yeri gerçək olaraq yaratmişdir. Həqiqətən, bunda möminlər üçün bir ibrət vardir. Ünsiyyətdə rahatliq tapasiniz deyə, sizin üçün özünüzdən zövcələr yaratmasi, araniza məhəbbət və mərhəmət salmasi da Onun Dəlillərindəndir. Həqiqətən, bunda düşünənlər üçün ibrətamiz dəlillər vardir. ("Rum" Suresi, 21).

Gecə və gündüz yatib dincəlməyiniz, Onun Lütfünü axtarmağiniz da Onun Dəlillərindəndir. Həqiqətən, bunda eşidən kəslər üçün ibrətamiz dəlillər vardir. ("Rum" Suresi, 23).

Həm qorxu, həm də ümid vermək üçün ildirimi sizə göstərməsi, göydən su endirib yeri ölümündən sonra onunla diriltməsi də Onun Dəlillərindəndir. Həqiqətən, bunda başa düşən adamlar üçün ibrətamiz dəlillər vardir. ("Rum" Suresi, 24).

Məgər onlar görmürlərmi ki Allah istədiyinin ruzisini bol edir (istədiyininkini də) azaldir? Həqiqətən, bunda iman gətirən adamlar üçün ibrətlər vardir. ("Rum" Suresi, 37).

Onun Dəlillərinin bəzisini sizə göstərməkdən ötrü dənizdə gəmilərin Allahin Neməti sayəsində üzdüyünü görmürsünüzmü? Şübhəsiz ki, bunlar səbrli olanlar və şükür edənlər üçün bir ibrətdir. ("Loğman" Suresi, 31).

Göyləri, yeri və onlarin arasindakilari alti gündə yaradan sonra da Ərşə ucalan Allahdir. Sizin Ondan başqa nə bir haminiz, nə də bir şəfaətçiniz vardir. Məgər düşünərək ibrət götürməyəcəksiniz? ("Secde" Suresi, 4).

Yurdlarinda gəzib-dolaşdiqlari əvvəlki neçə-neçə nəsilləri məhv etməyimiz onlari doğru yola gətirmədimi? Həqiqətən, bunda ibrətlər vardir. Məgər onlar qulaq asmirlar? ("Secde" Suresi, 26).

Məgər onlar Göydə və Yerdə qarşilarina və arxalarina baxmirlarmi? Əgər istəsək, onlari yerə batirar və yaxud Göyün bir parçasini onlarin başina endirərik. Şübhəsiz ki, bunda tövbə edib (Allaha) qayidan hər bir qul üçün ibrət vardir. ("Seba" Suresi, 9).

(Bu) Mübarək Kitabi (insanlarin) onun ayələrini düşünüb anlamasi və ağil sahiblərinin də ondan ibrət götürməsi üçün Sənə nazil etdik. ("Sad" Suresi, 29).

Məgər gecə saatlarini səcdə edərək və ayaq üstə duraraq ibadət içində keçirən, Axirətdən çəkinən və Rəbbinin Rəhmətinə ümid bəsləyən kimsə (kafirlə eynidirmi?) De: Heç bilənlərlə bilməyənlər eyni ola bilərmi? (Bundan) ancaq ağil sahibləri düşünüb ibrət alarlar. ("Zumer" Suresi, 9).

Məgər Allahin Göydən yağmur endirib onu Yer üzündəki çeşmələrə axitdiğini görmürsənmi? Sonra (Allah) onunla müxtəlif rəngli əkinlər yetişdirir. Sonra onlar quruyur və sən onlari saralmiş görürsən. Sonra da (Allah) onlari çör-çöpə döndərir. Həqiqətən, bunda ağil sahibləri üçün ibrət vardir. ("Zumer" Suresi, 21).

Məgər onlar bilmirlərmi ki, Allah istədiyinin ruzisini bol edir (istədiyinə də onu) azaldir? Həqiqətən bunda iman gətirən qövm üçün ibrətlər vardir. ("Zumer" Suresi, 52).

Sizə Öz Dəlillərini göstərən və Göydən ruzi nazil edən məhz Odur. (Bundan) ancaq (Allaha ) üz tutanlar ibrət alarlar! ("Gafir" Suresi, 13).

Məgər (kafirlər) O Saatin qəfildən onlara gəlməsindən başqa bir şeymi gözləyirlər? Artiq onun əlamətləri gəlmişdir. O (Saat) onlara gəlib yetişdiyi zaman ibrət almalari nəyə yarayar? ("Muhammad" Suresi, 18).

Biz hər şeydən (erkək və dişi olmaqla) cütlər yaratdiq ki, bəlkə, düşünüb ibrət alasiniz. ("Zariyat" Suresi, 49).

Tez İcabət Olan Dua

Allahummə inni ətutukə fi əhəbbil əşyai iləykə və Huvət Təvhid və ləm əsikəfi əbğəzəli əşyai iləykə və Huvəl kufr fəğfir li ma bəynəhuma. Ya Mən iləyhi məfərri aminni mimma fəzitu minhu iləyk. Allahumməğfir liyəl kəsirə min məasykə yəqbəl minnil yəsirə min taətik. Ya Uddəti dunəl udədi və ya Rəcai vəl mutəməd. Və ya Kəhfi vəs sənəd. Vəya Vahidu. Ya Əhədu. Ya qul HuvAllahu əhəd. Allahus Samədu ləm yəlid və ləm yuləd və yəm yəkun ləhu kufuvən Əhəd. Əsəlukə bi Həqqi mənistəfəytəhum min xəlqik və ləm təcəl fi xəlqikə misləhum əhəda ən tusəlliyə əla Muhəmmədin və Alih. Allahummə inni əsəlukə bil vəhdaniyyətil kubra vəl Muhəmmədiyyətil bəyzai vəl ələviyyətil ulya və bi cəmii məhtəcəctə bihi əla ibadik bil İsmilləzi həcəbtəhu ən xəlqik fə ləm yəxruc minkə illa iləyk salli əla Muhəmmədin və Alih. Vəcəl li min əmri fərəcən və məxrəca vərzuqni min həysu əhtəsibu və min həysu la əhtəsib. İnnəkə tərzuqu Mən təşau bi ğəyri hisab.

Təvəssül Duasi

Bismillahir Rəhmanir Rəhim. İlahi ləysə li vəsilətun iləykə illa əvatifu rəfətik və la li zəriətun iləykə illa əvarifu rəhmətik v ə şəfaətu Nəbiyyir rəhməti və munqizil umməti minəl ğumməh fəcəlhuma li səbəbənila nəyli ğufranik və səyyirhuma li vuslətən iləl fəvzi bi rizvanik və qəd həllə rəcai bihərəmi kərəmik və həttə təməl bifinai cudik fəhəqqiq fikə əməli vəxtim bil xəyri əməli vəcəlni min səfvətikəlləzinə əhləltəhum buhbuhətə Cənnətik və bəvvətəhum darə kəramətik və əqrərtə əyunəhum bin nəzəri iləykə yəvmə liqaik və əvrəstəhum mənaziləş sidqi fi civarik ya mən la yəfidul vafidunə əla əkrəmə minh vəla yəcidul qasidinə ərhəmə minh ya xəyrə mən xalə bihi vəhid və ya ətəfə mən əva iləyhi tərid ila səəti əfvikə mədədtu yədi və bizəyli Kərəmikə ələqtu kəffi fəla tulinil hirman və la tublini bil xəybəti vəl xusran ya Səmiəd duai. Ya Ərhəmər rahimin.

Qorxuluğu Götürən Dua

Bismillahir Rəhmanir Rəhim. İlahi ətarəkəbədəl imani bikə tuəzzibuni əm bədə hubbi iləykə tubəduni əm məə rəcai li rəhmətikə və səfhikə təhrimuni əm məə isticarəti bi əfvikə tuslimuni haşa livəchikəl kərimi ən tuxəyyibəni ləytə şiri əliş şəqai vələdətni ummi əm li ənai rəbbətni fələytəha ləm təlidni və ləm turəbbini və ləytəni əlimtu əmin əhlis səadəti cəəl təni və bi qurbikə və civarikə xəsəstəni fətəqərrə bi zalikə əyni və tətməinnə ləhu nəfsi ilahi həl tusəvvidu vucuhən xərrət sacidətən li əzəmətik əv tuxrisu əlsinətən nətəqət bis sənai əla məcdikə və cəlalətik əv tətbəu əla qulubinintəvət əla məhəbbətik əv tusimmu əsmaən tələzzəzət bi səmai zikrikə fi iradətik əv təğullu əkuffən rəfəəthəl amalu iləykə rəcaə rəfəətik əv tuaqibu əbdanən əmilət bi taətikə hətta nəhilət fi mucahədədətik əv tuəzzibu ərculən səət fi ibadətik ilahi la tuğliq əv muvəhhidikə əbvabə rəhmətik və latəvcub muştaqikə ənin nəzəri ila cəmiil ruyətik İlahi nəfsun əzəztəha bi təvhidikə kəyfə tuzilluhu bi məhanəti hicranik və zəmirun in əqədə əla məvəddətik kəyfə tuhriquhu bi hərarəti niranik İlahi əcirni min əlimi ğəzəbikə və əzimi səxətik ya Hənnanu ya Mənnan ya Rəhimu ya Rəhman ya Cəbbaru ya Qəhhar ya Ğəffaru ya Səttar nəccini bi rəhmətikə min əzabin nari və fəzihətil ar izəmtazəl əxyaru minəl əşrar və halətil əhvalu və halətil əhval və qərubəl muhsinunə və bəudəl musiun və vufiyət kullu nəfsin ma kəsəbət vəhum la yuzləmun.

Cin Duasi

Allahummə innə iblisə əbdun min əbidik yərani min həysu la ərahu və Əntə tərahu min həysu la yərak və Əntə əqvi əla əmrihi kullih və Huvə la yəqva əla şəyin min əmrik. Allahumməfə ənə əstəinu bikə ələyhi ya Rəbbi fə inni la taqətə li bih və la həvlə və la quvvətə li ələyhi illa bikə ya Rəbb. Allahummə in əradəni fəəridh və in kadəni fəkidh vəkfini şərrəhu vəcəl kəydəhu fi nəhrih. Bi Rəhmətikə ya Ərhəmər Rahimin və sallAllahu əla Muhəmmədin və alihit tahirin.

Cin Duasi

Bismillahir Rəhmanir Rəhim. La ilahə ill Allah. Ələyhi təvəkkəltu və Huvə Rəbbul ərşil Əzim. Ma şa Allahu kanə və ma ləm yəşə ləm yəkun. Əşhədu ənn Allahu əla kulli şəyin Qadir. Və ənn Allahə qəd əhatə bi kulli şəyin ilma. Allahummə inni əuzu bikə min şərri nəfsi və min şərri kulli dabbətin Əntə axizun bi nasiyatiha. İnnə Rəbbi əla siratin mustəqim.

Cin Duasi

Bismillahir Rəhmanir Rəhim. Bismillahi Xəyril Əsma. Bismillahi Rəbbil ərzi vəs səma. Bismillahilləzi ya yəzurru məəsmihi səmmun və la da. Bismillahi əsbəhtu və əl Allahi təvəkkəlt. Bismillahi əla qəlbi və nəfsi. Bismillahi əla dini və əqli. Bismillahi əla əhli və mali. Bismillahir əla ma ətani Rəbbi. Bismillahilləzi ya Yəzurru məəsmihi şəyun fil ərzi və la fis səma. Və Huvəs Səmiul Alim. Allahu Allahu Rəbbi la uşriku bihi şəya. Allahu Akbaru Allahu Akbaru və əəzzu və əcəllu mimma əxafu və əhzər əzzə carukə və cəllə sənaukə və la İlahə ğəyruk. Allahummə inni əuzu bikə min şərri kulli sulatanin şədid. Və min şərri kulli şəytanin mərid. Və şərri kulli cəbbarin ənid. Və min şərri qəzais su. Və min kulli dəbbatin Əntə axizun bi nasiyətiha. İnnəkə əla siratin mustəqim. Və Əntə əla kulli şəyin hafiz. İnnə Vəliyi Allahulləzi nəzzələl Kitab. Və Huvə yətəvəlləs salihin. Fəin təvəlləv fəqul Həsbiy Allahu la ilahə illa Hu. Ələyhi təvəkkəltu və Huvə Rəbbil Ərşil Əzim.

Cin Duasi

"Fatiha" Suresi. 7 dəfə.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Al hamdu lillahi Rabbil alemin.
Ar Rahmanir Rahim.
Maliki yavmi addin.
Iyyaka nabudu ve iyyaka nastain.
Ihdinas siratal mustaqim.
Sirata allazina anamta alayhim ğayril mağzubi alayhim ve lad dallin.

"Ixlas" Suresi. 7 dəfə.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Qul Huva Allahu ahad. ("Ixlas" Suresi, 1).
Allahu as samad. ("Ixlas" Suresi, 2).
Lam yalid ve lam yulad. ("Ixlas" Suresi, 3).
Ve lam yakun lahu kufuvan ahad. ("Ixlas" Suresi, 4).

"Kafirun" Suresi. 7 dəfə.

Qul ya ayyuha al kafirun. ("Kafirun" Suresi, 1).
La abudu ma tabudun. ("Kafirun" Suresi, 2).
Ve la antum abiduna ma abud. ("Kafirun" Suresi, 3).
Ve la ana abidun ma abadtum. ("Kafirun" Suresi, 4).
Ve la antum abiduna ma abud. ("Kafirun" Suresi, 5).
Lakum dinukum ve liya din. ("Kafirun" Suresi, 6).

"Feleq" Suresi. 7 dəfə.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Qul auzu bi Rabbi al falaq. ("Feleq" Suresi, 1).
Min şarri ma halaq. ("Feleq" Suresi, 2).
Ve min şarri ğasiqin iza vaqab. ("Feleq" Suresi, 3).
Ve min şarrin naffasati fil uqad. ("Feleq" Suresi, 4).
Ve min şarri hasidin iza hasad. ("Feleq" Suresi, 5).

"Nas" Suresi. 7 dəfə.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Qul auzu bi Rabbin nas. ("Nas" Suresi, 1).
Malikin nas. ("Nas" Suresi, 2).
İlahin nas. ("Nas" Suresi, 3).
Min şarril vasvasil hannas. ("Nas" Suresi, 4).
Allazi yuvasvisu fi sudurin nas. ("Nas" Suresi, 5).
Mina al cinnati van nas. ("Nas" Suresi, 6).

Cin Duasi

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Lav anzalna haza al Quranaala cabalin laraytahu haşian mutasaddian min haşyati Allahi ve tilka al amsalu nadribuha linnasi lllahum yatafakkarun. ("Heşr" Suresi, 21). Huva Allahu allazi la ilaha illa Huve Alimu al ğaybi veş şahadati Huve ar Rahmanu ar Rahim. ("Heşr" Suresi, 22). Huva Allahu allazi la ilaha illa Huve al Maliku al Quddusu as Salamu al Muminu al Muhayminu al Azizu al Cabbaru al Mutakabbiru Subhana Allahi amma yuşrikun. ("Heşr" Suresi, 23). Huva Allahu al Haliqu al Bariu al Musavviru lahu al Asmau al Husna yusabbihu lahu ma fi as samavati vel ardi ve Huve al azizu al Hakim. ("Heşr" Suresi, 24). Qul uhiya ilayya annahu istamaa nafarun mina al cinni faqalu inna samina Quranan acaba. ("Cin" Suresi, 1). Yahdi ila ar ruşdi faamanna bihi ve lan nuşrika bi Rabbina ahada. ("Cin" Suresi, 2). Ve annahu Taala caddu Rabbina ma ittahaza sahibatan ve la valada. ("Cin" Suresi, 3). Ve annahu kana yaqulu safihuna al Allahi şatata. ("Cin" Suresi, 4). Ve anna zananna an lan taqula al insu vel cinnu al Allahi kaziba. ("Cin" Suresi, 5). Ve annahu kana ricalun minaal insi yauzuna biricalin mina al cinni fazaduhum rahaqa. ("Cin" Suresi, 6). Ve annahum zannu kama zanantuman lan yabasa Allahu Ahada. ("Cin" Suresi, 7).

Cin Duasi

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Inna Rabbakumu Allahu allazi halaqa as samavati vel arda fi sittati ayyamin summa istava alaal arşi yuğşi al layla an nahara yatlubuhu hasisan veş şamsa vel qamara ven nucuma musahharatin bi amrihi ala lahu al halqu vel amru tabaraka Allahu Rabbu al alamin. ("Araf" Suresi, 54). Udu Rabbakum tadarru an ve hufyatan innahu la yuhibbu al mutadin. ("Araf" Suresi, 55). Ve la tufsidu fi al ardi bada islahiha vaduhu havfan ve tamaaninna rahmata Allahi qaribun mina al muhsinin. ("Araf" Suresi, 56).

Cin Duasi

Bismillahir Rahmanir Rahim
Haza Kitabun min Muhammadin (sallAllahu aleyhi ve ala alihi) Rasuli Rabbil Alamin. İla men tereqaddere minel ummari vez zuvvari ves salihine illa tariqin yetruqu bi xeyrin Ya Rahmanu amma bedu fa inne lana velekum fil haqqi sieten feiteku aşiqen mulien evfaaciren muqtehimen evraiyen heqqen mubtilen haza Kitabullahi yentiqu eleyna ve eleykum bil haqqi inna kunna nestensixu ma kuntum temelune ve Rusulune yektabune ma kuntum temkurune utruku Sahibe Kitabi haza venteliqu ila ebedetil esnami ve ila men yezumu enne ma Allahi İlahen Axere la ilaha illa Huve kulli şeyin halikun illa vechehu lehul hukmu ve ileyhi turceune teğlubune HA MİM LA tensurne HA MİM EYN SİN QAF teferreqe eda ullahi ve beleğet huccetullahi ve la havla ve la quvvata illa billahi. Feseyek fike humullahu ve Huves Semiul Alim.

Səfər Duasi

Bismillahi məxrəci və bi İznihi xərəctu və qəd İlmuhu ma fi məxrəci və mərcan. Təvəkkəltu ələl İlahil Əkbəri təvəkkulə mufəvvizni iləyhi Əmrəhu və mustəiynin bihi əla şuunihi mustəzidin min Fəzlihi Mubərriun nəfsəhu min kulli həvlin və min kulli quvvətin illa bihi xurucə zəririn xərəcə bi zurrihi ila Mən yəkşifuhu və xurucə fəqirin xərəcə fəqirin xərəcə bi fəqrihi ila Mən yəsudduhu və xurucəailin xərəcə bi ləylətihi ila Mənyuğniyha və xurucə Mən Rəbbuhu Əkbəru siqətihi və əzəmu rəcaihi və əfzəlu umniyyətih. Allahu siqəti fi cəmii umuri kulliha biha fiyha cəmiən əstəiynu və la şəyəilla ma şa Allahu fi ilmihi əsəlullahə xəyrəl məxrəci vəl mədxəli la ilahə illa Huvə iləyhil məsir.

Səfər Duasi

Yaxin adaminizi səfərə yola saldiqda bir kağiza - la ilahə ill Allah Muhammadin (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) RasulAllah - yazin. Kağiza iki hissəyə bölün. Belə ki bir hissədə - la ilahə ill Allah - digər hissədə isə Muhammadin (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) RasulAllah - yazisi qalsin. La ilahə ill Allah -yazilmiş kağizi özünüzdə saxlayin. Muhammadin (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) RasulAllah - yazilmiş kağizi müsafirə verin. İn şa Allah səfərə çixan sağ-salamat evinə dönər.

Nəqliyyata Minərkən Oxunan Dua

Əl həmdu Lillahilləziy hədana lil İslami və Mənnəələyna bi Muhammadin sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam və Alihi Subhanəlləzi səxxərə ləna haza və ma kunna ləhu muqrininə və inna ila Rəbbina ləmun qalibunə vəl həmdu Lillahi Rəbbil aləmin. Allahummə Əntəl hamilu ələzzəhri vəl mustəani ələl əmr. Allahummə bəlliğna bəlağən nəbluğu bihi ila xəyrin bəlağən yəbluğu ila Rəhmətikə və Rizvanikə və Məğfirətik. Allahummə la zəyrə illa zəyrukə və la xəyrə illa xəyrukə və la hafizə ğəyruk.

Gəmiyə Minərkən Oxunan Dua

Allahummə innəkə qultə Huvəlləzi yusəyyirukum fil Bərri vəl Bəhri və həysu kuntu ya Ərhəmər rahimin və Əkrəməl əkrəmin. Əl-Mutəvvəlli li təysirina. Fəkunillahumməl Mutəvvəlli li husni tədbirina və kəmali sururina və dəfi məhzurina vər Rəhməti ləna vəl inayəti bi nafi cəmii umurina və mudduna fi təysirikə fil bərri vəl bəhri fis sirri vəl cəhri bin nəsri və cəbril kəsri və şəddil əzri və səlahil Əmri vəl birri vəl yusri bi Rəhmətikə ya Ərhəmər Rahimin.

Səfər Sədəqəsi Verənin Duasi

Allahummə inniştəryətu bihazihis sədəqəti səlamətiy və səlaməti səfəriy və ma məiy. Allahumməhfizni vəhfiz ma məiyə və sallimin və sallim ma məiya və bəlliğni və bəlliğ ma məiyə bi ğalibikəl Həsənil Cəmil.

Uğur Düsturu

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: Ayin birinci günü mübarək gündür. Bu gün hacət istəmək, şahin yanina getmək, elm öyrənmək, evlənmək, səfərə çixmaq, alver etmək və nəqliyyat vasitəsi almaq üçün münasib gündür.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: Ayin ikinci günü günü evlənmək, ev tikmək, müqavilə bağlamaq, işə düzəlmək, səfərə çixmaq və hacət istəmək üçün münasib gündür.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: Ayin üçüncü günü yaxşi gün deyil. Bu gündə dövlət işçilərinin yanina getməyin. Alver etməyin. Heç kimlə şərikli işə başlamayin. Mümkünsə evdə oturun. Qaçib gizlənən kimsə bu gün tutular.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: Ayin dördüncü günü ova çixmaq və əkin əkmək üçün münasib gündür. Səfərə çixmaq məkruhdur. Ev tikmək, evlənmək və nəqliyyat vasitəsi almaq üçün yaxşi gündür.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: Ayin beşinci günü yeni işə başlamayin. Nəqliyyat vasitəsinin təmiri ilə məşğul olmaq məqsədəuyğundur. Ümumən yaxşi gün deyil.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: Ayin altinci günü evlənmək, səfərə çixmaq, nəqliyyat vasitəsi almaq və hacət istəmək üçün münasib gündür. Bu gün itkin düşmüş adam tapilar. Xəstənin vəziyyəti xeyli yüngülləşər.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: Ayin yeddinci günü mübarək gündür. Ev tikmək və bağ-bağça salmaq məsləhətdir. Kitab oxumaq, yazi yazmaq üçün münasib vaxtdir.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: Ayin səkkizinci günü yaxşi gündür. Hərçənd ticarət etmək, gəmiyə minmək, səfərə çixmaq və qərar imzalamaq məkruhdur.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: Ayin doqquzuncu günü yüngül gündür. Səfərə çixan mənfəət əldə edər. Yeni işə başlamaq, borc almaq, əkin əkmək, düşmənə həmlə etmək üçün münasib vaxtdir. Bu gün itkin düşmüş adam tapilar.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: Ayin onuncu günü yaxşi gündür. Səfərə çixmaq, ticarət etmək, müqavilə imzalamaq üçün münasib vaxtdir. İtirən itirdiyini tapar. Fərarinin tutulacaği gündür.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: Ayin on birinci günü yaxşi gündür. Yeni işə başlamaq, səfərə çixmaq, ticarət etmək, həkimə müraicət etmək üçün münasib vaxtdir. Lakin bu gün dövlət işçilərinin qəbuluna getmək məsləhət deyildir.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: Ayin on ikinci günü yaxşi gündür. Evlənmək, mağaza açmaq, şərikli işə başlamaq, gəmiyə minmək üçün münasib vaxtdir. Bu gün vasitəçi olmaqdan çəkinin.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: Ayin on üçüncü günü yaxşi gün deyil. İstəlinən işin icrasina başlamaq məkruhdur. Mübahisə edərkən, hökm verərkən və dövlət işçiləri ilə görüşərkən son dərəcə ehtiyyatli olmaq lazimdir. Baş qirxdirmaq məkruhdur.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: Ayin on dördüncü günü yaxşi gündür. Elm öyrənmək, ticarət etmək, borc vermək, borc almaq, gəmiyə minmək üçün münasib vaxtdir.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: Ayin on beşinci günü yaxşi gün deyil. Yalniz borc verib, borc almaq üçün münasib gündür.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: Ayin on altinci günü yaxşi gün deyil. Səfərə çixmaq və dövlət işçiləri ilə görüşmək məkruhdur. Hərçənd ticarət və ev tikmək üçün münasib vaxtdir.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: Ayin on yeddinci günü yaxşi gündür. Lakin mübahisə edən, borc verən və borc alan sonda peşman olar. Borc verən verdiyi borcu geri almaq üçün çox çalişmali olacaq. Borc alan borcunu qaytara bilməyəcək.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: Ayin on səkkizinci günü yaxşi gündür. Səfərə çixmaq, alver etmək, əkin əkmək, döyüş aparmaq və həkimə müraicət etmək üçün münasib vaxtdir.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: Ayin on doqquzuncu günü mübarək gündür. Səfərə çixmaq, alver etmək, qazanc əldə etmək, elm öyrənmək və nəqliyyat vasitəsi almaq üçün münasib vaxtdir.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: Ayin iyirminci günü yaxşi gündür. Səfərə çixmaq, ev tikmək, zəmi biçmək, ağac əkmək və nəqliyyat vasitəsi almaq üçün münasib vaxtdir.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: Ayin iyirmi birinci günü yaxşi gün deyil. Hacət istəmək, səfər etmək, dövlət işçiləri ilə görüşmək məkruhdur. Bacardiqca az iş görmək lazimdir.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: Ayin iyirmi ikinci günü yaxşi gündür. Hacət istəmək və ticarət etmək üçün münasib vaxtdir. Bu gün sədəqə verməyin çox böyük fəziləti vardir. Dövlət işçiləri ilə görüşənin müşkülü həllini tapar.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: Ayin iyirmi üçüncü günü mübarək gündür. Evlənmək, hacət istəmək, ticarət etmək və dövlət işçiləri ilə görüşmək üçün münasib vaxtdir.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: Ayin iyirmi dördüncü günü yaxşi gün deyil. Bu gün xəstələnin xəstəliyi çox uzun çəkər.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: Ayin iyirmi beşinci günü yaxşi gün deyil. Bu gün heç bir hacət istəməyin.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: Ayin iyirmi altinci günü yaxşi gündür. Lakin evləmək üçün münasib vaxt deyildir. Bu gün qurulan ailə tez bir zamanda dağilar.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: Ayin iyirmi yeddinci günü yaxşi gündür. İstəlinən işlə məşğul olmaq olar.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: Ayin iyirmi səkkizinci günü yaxşi gündür. Hər bir iş üçün münasib vaxtdir.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: Ayin iyirmi doqquzuncu günü yaxşi gündür. Bu gün səfərə bol mənfəət əldə edər.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: Ayin otuzuncu günü yaxşi gündür. Borc almaq, evlənmək və alver etmək üçün münasib vaxtdir. Lakin səfərə çixmaq məkruhdur.

Bir nəfər İmam Hadiye (salam olsun) söylədi:
- Ayin günləri arasinda elə günlər var ki, həmin günlərdə müəyyən işləri görmək tövsiyə olunmur. Lakin bəzən həmin günlərə təsadüf edən mühüm işlər meydana çixir. O zaman nə edək?
İmam Hadi (salam olsun) buyurdu:
- Həqiqətən də bizim ardicillarimiz üçün Bizim (salam olsun) İmamətimiz vasitəsilə bir çixiş yolu vardir. O səbəbdən Bizim (salam olsun) ardicillarimiz dərin dəryalarda, susuz və yirtici heyvanlar dolaşan səhralarda, düşmənlərin yaşadiği məkanlarda asudə gəzib-dolaşa bilərlər. Və heç bir təhlükə ilə üzləşməzlər. Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) təvəkkül et. Bizə (salam olsun) olan əqidəni möhkəm et. Səhərlər və gecələr üç dəfə de:

Əsbəhtullahummə mutəsimən bizimamikə vəcəvarikəl mənilləzi la yutavəlu və la yuhavəl min şərri kulli tariqin və ğaşimin min sairi mən xələqtə və ma xələqtə min xəlqikəs samiti vən natiq fi cunnətin min kulli məxuf bi libasin saiğətin həsinəh və hiyə vəlau ƏhliNəbiyyik muhtəcizən min kulli qasidin la ila əziyətin bi cadirinhəsin əl ixlasu fil itirafi bi həqqihim vət təməssuku bi həblihim cəmiən muqinən innəl həqqə ləhum və məəhum və minhum və fiyhim və bihim. Uvali mən valəv və uadi mən adəv və ucanibu mən canəbu. Fəiznillahummə bihim min şərri kulli ma əttəqiyhi inna cəəlna min bəyni əydiyhim səddən və min xəlfihim səddən fəəğşəynahum fəhum la yubsirun.

Məkruh günlərdə səfərə çixmaq istəsən bu tərtiblə dua et:

Bismillahir Rahmanir Rahim. ("Fatihə" Surəsi, 1). Əl həmdü lillahi Rəbbil aləmin. ("Fatihə" Surəsi, 2). Ər Rəhmanir Rəhim. ("Fatihə" Surəsi, 3). Maliki yəvmid din. ("Fatihə" Surəsi, 4). İyyakə nəbudu və iyyakə nəstəin. ("Fatihə" Surəsi, 5). İhdinəs siratəl mustəqim. ("Fatihə" Surəsi, 6). Siratəlləzinə ənəmtə ələyhim ğəyril məğzubi ələyhim və ləz zallin. ("Fatihə" Surəsi, 7).

Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul auzu bi Rabbin nas. ("Nas" Surəsi, 1). Malikin nas. ("Nas" Surəsi, 2). İlahin nas. ("Nas" Surəsi, 3). Min şərril vəsvəsil hannas. ("Nas" Surəsi, 4). Əlləzi yuvasvisu fi sudurin nas. ("Nas" Surəsi, 5). Mina əl cinnati vən nas. ("Nas" Surəsi, 6).

Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul əuzu bi Rəbbil fələq. ("Fələq" Surəsi, 1). Min şərri ma xələq. ("Fələq" Surəsi, 2). Və min şərri ğasiqin iza vəqab. ("Fələq" Surəsi, 3). Və min şərrin nəffasati fil uqəd. ("Fələq" Surəsi, 4). Və min şərri hasidin iza həsəd. ("Fələq" Surəsi, 5).

Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahu la ilahə illa Huvə Hayyul Qayyum la təxuzuhu sinətun və la navm ləhu ma fis səmavati və ma fi l ərz mən zəlləzi yəşfaau indəhu illa bi İznih yələmu ma bəynə əydihim və ma xəlfəhum və la yuhituna bi şəyin min ilmihi illa bi ma şaa vəsiə kursiyyuhus səmavati vəl-arzə və la yauduhu hifzuhuma və Huvəl Əliyyul Əzim. ("Bəqərə" Suresi, 255). La ikrahə fid dini qəd təbəyyənər ruşdu minəl ğəyyi fə mən yəkfur bit tağuti və yumin billahi fəqədistəmsəkə bil urvətil vusqa la infisamə ləha. Vəllahu Səmiun Alim. ("Bəqərə" Suresi, 256). Allahu Vəliyyulləzina amanu yuhricuhum minəz zulumati ilən nur vəlləzinə kəfaru əvliyauhumut tagutu yuhricunəhum minən nuri il əz zulumat ulaika ashabun nari hum fiha xalidun. ("Bəqərə" Suresi, 257).

Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna ənzəlnahu fi ləylətil qədr. ("Qədr" Surəsi, 1). Və ma ədrakə ma ləylətul qədr. ("Qədr" Surəsi, 2). Ləylatul qədri xəyrun min əlfi şəhr. ("Qədr" Surəsi, 3). Tənəzzalul məlaikatu vər ruhu fiha bi izni Rəbbihim min kulli əmr. ("Qədr" Surəsi, 4). Salamun hiyə hətta mətlail fəcr. ("Qədr" Surəsi, 5).

Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya eyyühellezıne amenusbiru ve sabiru ve rabitu vettekullahe lealleküm tüflihun. ("Ali-İmran" Surəsi, 200).

Allahummə bikə yəsulus sailu və bikə yətulut taiulu və la həvlə li kulli zi həvlin illa bikə və la qüvvətə yəmtaruha zu qüvvətin illa mink. Əsəlukə bi səfvətikə min xəlqikə və xiyərətikə min bəriyyətikə Muhammadin sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam Nəbiyyikə və İtrətihi və Sulalətihi ələyhi və əlyhimus salam. Salli ələyhim vəkfini şərrə hazəl əvmi və zərrəhu vərzuqnixəyrəhu və yumnəhu vəğzi li fi munsərafati bi Husnil aqibəti və buluğil məhəbbəti vəz zəfəri bil əmniyyəti və kifayətit tağiyətil ğəviyyəti və kulli zi Qüdrətin li əla əziyyətin hətta əkunə fi cunnətin və ismətin min kulli bəlain və nəqimətin və əbdilni minəl məxavifi fiyhi əmnən və minəl əvaiqi fiyhi yusrən hətta la yəsuddəni saddun ənil muradi və la yəhillu bi tariqun min əzəl ibadi. İnnəkə əla kulli şəyin Qadir. Vəl umurə iləykə təsir. Ya Mən ləysə kəmislihi şəyun və Huvəs Səmiul Bəsir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir kimsə "Ali-İmran" Surəsinin on səkkizinci ayəsini oxusa və ardinca aşağidaki ibarəni desə, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Qiyamət Günü o kimsənin dərhal Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) aparilmasini əmr edər...

Bismillahir Rahmanir Rahim. Şəhid Allahu ənnəhu la ilahə illa Huvə vəl məlaikətu və ulul ilmi qaimən bil qist. La ilahə illa Huvəl Əzizul Həkim. ("Ali-İmran" Surəsi, 18).

Və Ənə əşhədu bima Şəhid Allahu bihi və əstəvdiullahə hazihiş şəhadətə və hiyə li ind Allahi Vədiəh.

İnnəd Dinə ind Allahil İslam.

Imam Rza (salam olsun) buyurur: Cümə Günü yüz dəfə - Əl-Bari (Ya Kərim Ya Rəhim) - zikrini deyəni Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) qəbirdə tənha qoymaz.

Imam Rza (salam olsun) buyurur: Günahlarinin çoxluğundan ümidsizliyə qapanan - Əl-Əfuvv (Ya Kərim Ya Rəhim) - zikrini çox təkrar etsin. Və Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) girmək ümidində olsun.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Qəbir sual-cavabinin asan olmasi üçün yetmiş beş dəfə "Əl-Haqqə" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyun.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Vaqiə" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) qəbirin üstündə oxusalar, qəbirin sahibi qəbir əzabindan azad olunar.

Hezreti Cabrail (salam olsun) Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə buyurdu:
- Mən (salam olsun) Səni (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) çox sevirəm. Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). Bu duani çox oxu:

Allahummə İnnəkə təra və la tura və Əntə bil mənzəril əla və Ənnə iləykəl muntəha vər ruca və Ənnə ləkəl Axirətə vəl ula və Ənnə ləkəl məmatə vəl məhya və Rəbbi əuzu bikə ən əzəllə əv əxza.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Qiyamət Günü savabini tam şəkildə almaq istəyən gərəkdir iştirak etdiyi məclisin sonunda desin:

Subhanə Rəbbikə Rəbbil İzzəti əmma yəsifun. Və salmun ələl Mursəlin. Vəl həmdu lillahi Rəbbil aləmin. ("Saffat" Surəsi, 180-182).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bu dua ilə bitən məclisdə günahkarlarin günahi bağişlanar. Günahsizlarin savabi artar.

Subhanak Allahummə və bi həmdikə əşhədu la ilahə illa Ənt. Rəbbi tub ələyyə vəğfir li.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Bazara girərkən bu sözləri söyləyən bazardaki adamlarin sayi qədər savab qazanar.

Əşhədu əlla ilahə ill Allah və ənnə Muhammadan sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam Əbduhu və Rasuluh. Allahummə inni əuzu bikə minəz zulmi vəl məsəmi vəl məğrəm.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Kim yağiş yağan zaman sidq ürəklə iki rukət namaz qilsa, Yer üzünə düşən hər bir yağiş damlasinin əvəzində on savab qazanar.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Külək əsən zaman çoxlu sayda Təkbir deyin. Və bu duani oxuyun:

Allahummə inni əsəlukə xəyrə ma hacət bihir riyahu və xəyrə ma fiyha və əuzu bikə min şərriha və şərri ma fiyha. Allahumməcəlha ələyna rəhmətən və ələl kafirinə əzabən və sallAllahu əla Seyyidina Muhammadin və Ali Muhammad.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Təhlükə ilə üzləşdikdə de:

Bismillahir Rahmanir Rahim. La həvlə və la qüvvətə illa Billahil Əliyyil Əzim. Allahummə iyyakə nəbudu və iyyakə nəstəin.

Bir nəfər Imam Sadiqe (salam olsun) söylədi:
- Tək qalanda qorxu məni bürüyür. Camaat arasina çixan kimi qorxum çəkilir.
Imam Sadiq (salam olsun) buyurdu:
- Əlini ürəyinin üstünə qoy. Və üç dəfə de: Bismillah. Sonra əlini sinənə sürt və yeddi dəfə dua et:

Əuzu bi İzzətillahi və əuzu bi Qüdrətillahi və əuzu bi Cəlalillahi və əuzu bi Əzəmətillahi və əuzu bi Cəmillahi və əuzu bi Rəsillahi (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) və əuzu bi Əsmaillahi min şərri ma əhzəru və min şərri ma əxafu əla nəfsi.

Bir nəfər Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə qorxduğunu söylədi.
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Bu duani çox oxu:

Subhan Allahil Malikil Quddusi Rəbbil Məlaikəti vər Ruh. Xaliqis səmavati vəl ərzi Zil İzzzəti vəl cəbərurut.

İmam Həsən (salam olsun) Əsgəri buyurur: Şənbə günü dörd rükət müstəhəb namaz qilani Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Peyğəmbərlər (salam olsun) Şəhidlər və Saleh Bəndələrlə bir sirada qərar verər. Həmin namazin hər rükətində "Fatihə" Surəsindən sonra "İxlas" Surəsini və Ayətul Kursi Duasinin oxunmasi şərtdir. Namazin qilinma vaxti Günəş çixdiqdan sonra günortaya qədərdir.

İmam Həsən (salam olsun) Əsgəri buyurur: Bazar günü dörd rükət müstəhəb namaz qilani Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) aparar. Həmin namazin hər rükətində "Fatihə" Surəsindən sonra "Mülk" Surəsinin oxunmasi şərtdir. Namazin qilinma vaxti Günəş çixdiqdan sonra günortaya qədərdir.

İmam Həsən (salam olsun) Əsgəri buyurur: Bazar Ertəsi iki rükət müstəhəb namaz qilan üçün Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Qiyamət Günü hər kəsin həsəd aparacaği bir nur xəlq edər. Həmin namazin hər rükətində "Fatihə" Surəsindən sonra on dəfə "İxlas" Surəsinin oxunmasi şərtdir. Namazin qilinma vaxti Günəş çixdiqdan sonra günortaya qədərdir.

İmam Həsən (salam olsun) Əsgəri buyurur: Çərşənbə Axşami alti rükət müstəhəb namaz qilanin Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) bütün günahlarini bağişlayar. Həmin namazin hər rükətində "Fatihə" Surəsindən sonra "Bəqərə" Surəsinin son iki Ayəsinin və "Zilzal" Surəsinin oxunmasi şərtdir. Namazin qilinma vaxti Günəş çixdiqdan sonra günortaya qədərdir.

İmam Həsən (salam olsun) Əsgəri buyurur: Çərşənbə Günü dörd rükət müstəhəb namaz qilanin Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) bütün günahlarini bağişlayar. Həmin namazin hər rükətində "Fatihə" Surəsindən sonra "İxlas" Surəsinin və "Qədr" Surəsinin oxunmasi şərtdir. Namazin qilinma vaxti Günəş çixdiqdan sonra günortaya qədərdir.

İmam Həsən (salam olsun) Əsgəri buyurur: Cümə Axşami on rükət müstəhəb namaz qilanin Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) hacətini qəbul edər. Həmin namazin hər rükətində "Fatihə" Surəsindən sonra on dəfə "İxlas" Surəsinin oxunmasi şərtdir.

İmam Həsən (salam olsun) Əsgəri buyurur: Cümə Günü dörd rükət müstəhəb namaz qilani Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) aparar. Həmin namazin hər rükətində "Fatihə" Surəsindən sonra "Mülk" Surəsinin və "Səcdə" Surəsinin oxunmasi şərtdir.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: Hər gün Günorta Namazindan əvvəl dörd rukət namaz qilan ömürü boyu ağir xəstələnməz. Yalniz ölərkən xəstələnər. Həmin namazin hər rükətində "Fatihə" Surəsindən sonra iyirmi beş dəfə "Qədr" Surəsinin oxunmasi şərtdir.

İmam Ali (salam olsun) buyurur: Hər gün Günorta vaxti dörd rukət namaz qilanin Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) ailəsini, mal-dövlətini, Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) və Axirətini (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) salamat edər. Həmin namazin hər rükətində "Fatihə" Surəsindən sonra Ayətul Kursi Duasinin oxunmasi şərtdir.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: Qəməri ayin birinci gecəsi iki rukət namaz qilib, Rəhman Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) qorxu və çətinliklərdən uzaq olmasini istəyən, həmin ay qorxu və çətinliklərdən uzaq olar.

Cennete Devet

Rəbbinin Dəvətini qəbul edənlər üçün ən gözəl nemət (Cənnət) hazirlanmişdir. ("Rad" Surəsi, 18).

Sizə verilən hər bir şey dünya həyatinin keçici zövqüdür. Allahin yaninda olanlar isə daha xeyirli və daha sürəklidir. (Bunlar) iman gətirib öz Rəbbinə təvəkkül edənlər üçündür. ("Şura" Surəsi, 36).
O kəslər üçün ki, böyük günahlardan və çirkin əməllərdən çəkinir, qəzəbləndikləri zaman (xətani) bağişlayirlar. ("Şura" Surəsi, 37).
O kəslər üçün ki, Rəbbinin Dəvətini qəbul edir, namaz qilir, işləri barədə öz aralarinda məsləhətləşir, onlara verdiyimiz ruzidən (Allah yolunda) xərcləyirlər. ("Şura" Surəsi, 38).
O kəslər üçün ki, haqsizliğa məruz qaldiqda intiqam alirlar. ("Şura" Surəsi, 39).

(İnsanlari) Rəbbinin Yoluna hikmətlə, gözəl öyüd-nəsihətlə dəvət et və onlarla ən gözəl tərzdə mübahisə et. Şübhəsiz ki, Rəbbin azğinliğa düşənləri də, doğru yolda olanlari da yaxşi taniyir. ("Nəhl" Surəsi, 125).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: "Fatihə" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyan Ərşi həml etmiş Mələklərin (salam olsun) savabina nail olar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: "Bəqərə" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxumaq bərəkət, tərk etmək həsrətdir.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Bəqərə" Surəsi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) və "Ali-imran" Surəsi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Qiyamət Günü "Bəqərə" Surəsi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) və "Ali-imran" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyanin başi üzərində iki bulud timsalinda olacaq.

İmam Ali (salam olsun) buyurur: Hər Cümə Günü "Nisa" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyan qəbir əzabindan amanda qalar.

İmam Baqir (salam olsun) buyurur: Hər Cümə Axşami "Maidə" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyan şirkə düşməz.

İmam Rza (salam olsun) buyurur: "Ənam" Surəsi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) bir dəfəyə, yetmiş min Mələyin (salam olsun) müşaiyəti ilə nazil olmuşdur. Mələklər (salam olsun) Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) həmdu-səna edib, Rəhman Allahi (Ya Kərim Ya Rəhim) zikr edirdilər. "Ənam" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyan kimsəyə həmin yetmiş min Mələyin (salam olsun) ibadətinin savabi verilər.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Ənam" Surəsinin (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) yetmiş bölümündə Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) İsmi çəkilmişdir.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Əraf" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) hər ay oxuyan kimsə Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) buyurduğu "Axirət əzabindan heç bir qorxusu olmayan və Qiyamətdə qəmginlik görməyənlər" zümrəsindən olacaq.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Əraf" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) hər Cümə Günü oxuyanla Qiyamət Günü haqq-hesab çəkilməz.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: Hər ay "Ənfal" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) və "Tövbə" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyan nifaqa düçar olmaz. Və İmam Alinin (salam olsun) həqiqi ardicillarindan olar.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Yunis" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) altmiş ya doxsan gündən bir oxuyanin heç bir qorxusu olmaz. Dünyada (Rabbana atina fid dunya hasanatan) mühacirlərdən, Qiyamət Günü Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) seçilmiş bəndələrindən olar.

İmam Baqir (salam olsun) buyurur: "Hud" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) hər Cümə Günü oxuyan Peyğəmbərlərlə (salam olsun) birlikdə olacaq. Hesabi asan olacaq. Günahlari məxfi qalacaq.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Yusif" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) hər gecə və ya gündüz oxuyani Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Məhşərə Yusif (salam olsun) Peyğəmbərin gözəlliyində gətirər. Qiyamət Gününün qorxusundan amanda saxlar. Və seçilmiş bəndələrindən qərar verər.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Rəd" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyan Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) sakini olacaq. Və ailəsi, dost-tanişi barədə şəfaət edə biləcək.

İmam Baqir (salam olsun) buyurur: "Nəhl" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyanin Dünyadaki (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) borclari ödənər. Axirətdə (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) nəsibi Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) olar.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Nəhl" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) hər Cümə Axşami oxuyan İmam Zamanin (salam olsun) Səhabələrindən olar.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Qariəh" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) yüz səksən dəfə oxuyanin müşkilati həll olunar.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Kəhf" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) hər Cümə Axşami oxuyan Dünyadan (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) şəhid kimi köçər.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Məryəm" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) mütamadi oxuyan mal-dövlət və övlad sahibi olar.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Taha" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) mütamadi oxuyanin Qiyamət Günü nameyi-əmali sağ əlinə verilər. Günhalari baradə sorğu olunmaz.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Həcc" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) üç gündən bir oxuyan bir il ərzində Həccə gedər. Həcc səfərində ölsə, Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) gedər.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Mumunin" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) hər Cümə Günü oxuyan Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) gedər.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Nur" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyanin namusu, ailəsi, övladlari və mal-dövləti hifz olunar.

İmam Ali (salam olsun) buyurur: "Furqan" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) hər gecə oxuyan sorğu-sualsiz Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) gedər.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Şüara" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) və "Nəml" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) və "Qəsəs" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Cümə Axşami oxuyan Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Övliyalarindan olar. Daim Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Pənahinda olar. Dünyada (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) fəqirliyə və bədbəxtliyə məruz qalmaz. Axirətdə (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) yüz Huri (Allahumma zavvicni min al huri il al ain) ixtiyarina verilər.

İmam Baqir (salam olsun) buyurur: "Loğman" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) gecə oxuyani Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) səhərə qədər şeytanin (Auzu billahi minaş şaytanir racim) şərindən hifz etmək üçün bir Mələk (salam olsun) təyin edər. "Loğman" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) səhər oxuyani Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) gecəyə qədər şeytanin (Auzu billahi minaş şaytanir racim) şərindən hifz etmək üçün bir Mələk (salam olsun) təyin edər.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Səcdə" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) hər Cümə Axşami oxuyanin Qiyamət Günü nameyi-əmali sağ əlinə verilər. Günahlari baradə sorğu-sual olunmaz. Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbəri və Əhli Beyti (salam olsun) sevənlərdən olar.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Əhzab" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) çox oxuyan Qiyamət Günü Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərlə birlikdə olar.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Səba" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) və "Fatir" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) gecə oxuyan səhərə qədər Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) mühafizəsi altinda olar. "Səba" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) və "Fatir" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) səhər oxuyana xəyalina belə gətirmədiyi Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) və Axirət (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) xeyri yetişər.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Yasin" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) səhər oxuyanin axşama qədər ruzisi yetişər. Yasin" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) gecə yatmazdan öncə oxuyani Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) məsul etdiyi min Mələk (salam olsun) səhərə qədər şeytanin (Auzu billahi minaş şaytanir racim) şərindən qoruyar.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Saffat" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) hər Cümə Günü oxuyan bol ruzi sahibi olar. Nə cinlərdən olan şeytanlardan (Auzu billahi minaş şaytanir racim) nə də insanlardan olan şeytanlardan (Auzu billahi minaş şaytanir racim) ailəsinə, canina və var-dövlətinə heç bir zərər dəyməz.

İmam Baqir (salam olsun) buyurur: "Sad" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Cümə Axşami oxuyana Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) sayi hesaba gəlməyən nemətlər bəxş edər. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) "Sad" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyanin ailəsindən hər kəsi, hətta xadimini belə Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) aparar.

İmam Rza (salam olsun) buyurur: "Zumər" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyana Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) və Axirət (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) şərəfi nəsib edər.

İmam Baqir (salam olsun) buyurur: "Qafir" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyanin Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) keçmiş və gələck günahlarini bağişlayar. Qəlbini təqvali edər. Axirətini (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) Dünyasindan (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) da gözəl edər.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Şura" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) mütəmadi oxuyanin üzünü Qiyamət Günü qar kimi ağappaq edər. Və sorğu-sualsiz Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) aparar.

İmam Baqir (salam olsun) buyurur: "Zuxruf" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) mütəmadi oxuyan qəbir əzabi görməz. Zamani gəldikdə Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) keçər.

İmam Baqir (salam olsun) buyurur: "Duxan" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) vacib və müstəhəb namazlarda oxuyanin Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Qiyamət Günü hesabini yüngül edər. Və nameyi-əmalini sağ əlinə verər.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Casiyə" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyan nə Cehennem (Allahumma accirni minannar) odu görər, nə də ki Cehennemdeki (Allahumma accirni minannar) bağirtilari eşidər.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Əhqaf" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) hər Cümə Günü oxuyan Dünyada (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) qorxu keçirməz. Qiyamət Günü Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Pənahinda olar.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Muhəmməd (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam)" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyan həyati boyu şəkkə düçar olmaz. Kasibçiliq görməz. Sultandan qorxmaz. Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) məsul etdiyi min Mələk (salam olsun) dəfnində iştirak edər. Mələklərin (salam olsun) qildiği namazin savabi mərhuma çatar.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Muhəmməd (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam)" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyan ailəsini, kənizlərini və var-dövlətini hifz etmiş olar. Zamani gəldikdə ixlasli bəndələrin zümrəsində Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) keçər.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Hucurat" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) hər gün oxuyana Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin ziyarət etmək qismət olar.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Qaf" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) vacib və müstəhəb namazlarda oxuyanin ruzisi artar. Qiyamət Günü nameyi-əmali sağ əlinə verilər.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Zariyat" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) hər gün oxuyanin güzaranini Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) nizamlayar. Ruzisini artirar. Qəbiri nura qərq olar.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Tur" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyan Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) və Axirət (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) xeyirinə çatar.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Nəcm" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyan Dünyada (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) izzət sahibi olar.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Ər-Rəhman" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyan Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) ürəyi istədiyi yerində məskən salar.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Vaqiəh" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) hər Cümə Axşami oxuyan Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) sevimli bəndələrindən olar. Camaat arasinda hörmət sahibi olar. Cenneti (Allahumma inni assalukal Cennet) sevən, Cenneti (Allahumma inni assalukal Cennet) görmək istəyən "Vaqiəh" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxusun.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Hədid" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) və "Mücadilə" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) vacib namazlarinda oxuyan ailəsini, canini və malini zərərdən siğortalamiş olur.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Səhər çaği üç dəfə de: Əuzu Billahi minəş şeytanir rəcim. Və "Həşr" Surəsinin (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) son üç Ayəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxu. Əgər həmin gün ölsən şəhid hesab olunacaqsan.
Gecə vaxti üç dəfə de: Əuzu Billahi minəş şeytanir rəcim. Və "Həşr" Surəsinin (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) son üç Ayəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxu. Əgər həmin gecə ölsən şəhid hesab olunacaqsan.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Mumtəhənə" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) vacib və müstəhəb namazlarda oxuyanin qəlbi iman imtahanindan uğurla çixar. Gözlərinin nuru artar. Övladlari kasibçiliq görməz.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Səf" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyani Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Peyğəmbərlərin (salam olsun) və Mələklərin (salam olsun) sirasinda qərar verər.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Təğabun" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyana "Təğabun" Surəsi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) qədər bələdçilik edəcək.

İmam Baqir (salam olsun) buyurur: "Hədid" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) və "Həşr" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) və "Səf" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) və "Cümə" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) və "Təğabun" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) və "Əla" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) yatmazdan əvvəl oxuyan İmam Zamani (salam olsun) görməmiş Dünyadan (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) köçməz.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Təlaq" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) və "Təhrim" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) vacib namazlarinda oxuyani Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Qiyamət Günü qəmləndirməz. "Təlaq" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) və "Təhrim" Surəsini mütamadi oxuyani Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) birbaşa Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) aparar.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Mülk" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) vacib namazda oxuyan Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Nəzəri altinda olar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: "Səcdə" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) və "Mülk" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) gecə oxuyan Qədr Gecəsinin savabina çatar.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Qələm" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) vacib və ya müstəhəb namazda oxuyan kasibçiliq görməz. Və qəbir əzabindan hifz olunar.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Əl-Haqqə" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) namazda oxumaq Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) və Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə olan imanin nişanəsidir. "Əl-Haqqə" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyan son nəfəsinə qədər dinindən çixmaz.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Məaric" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) çox oxuyani Qiyamət Günü Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) sorğu-suala çəkməyəcək. Və birbaşa Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) keçirəcək.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Nuh" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) namazda oxuyan ümidvar və səbirli olsa, Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) ən yaxşi bəndələri sirasina qatilar. Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) Rəhman Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) iki yüz Huri (Allahumma zavvicni min al huri il al ain) və dörd min Möminə Xanim hədiyyə alar.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Cin" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) çox oxuyana Dünyada (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) heç bir bəd-nəzər, sehir, tilsim və cadu təsir etməz. Axirətdə (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) isə Cennetdeki (Allahumma inni assalukal Cennet) məkanindan olduqca razi qalar.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Müzəmmil" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) İşa Namazinda oxuyan üçün gecə və gündüz şahidlik edər. "Müzəmmil" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) çox oxuyani Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) pak yaşadar. Və pak öldürər.

İmam Baqir (salam olsun) buyurur: "Müdəssir" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) vacib namazda oxuyan Dünyada (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) bədbəxtlik görməz.

İmam Baqir (salam olsun) buyurur: "Qiyamət" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyub "Qiyamət" Surəsinə (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) əməl edən qəbirindən ən gözəl surətdə çixarilar. Və Sirat Körpüsünü keçənə qədər gözəl vədlərlə müjdələnər.

İmam Baqir (salam olsun) buyurur: "İnsan" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) hər Cümə Axşami günü səhər çaği oxuyana Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) səkkiz yüz bakirə qiz, dörd min möminə xanim və Huri (Allahumma zavvicni min al huri il al ain) bəxş edər.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Mürsəlat" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyana Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin həqiqətini tanitdirar.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Mürsəlat" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) hər gün oxuyan bir il ərzində Həccə gedər.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Naziat" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyan su içmiş halda ölər. Qiyamətə su içmiş halda gələr. Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) su içmiş halda gedər.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "İnfitar" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) və "İnşiqaq" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyanin Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) istəklərinə çatdirar. Və həmişə Öz Nəzarəti altinda saxlar.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Mütəffifin" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) vacib namazda oxuyani Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Cehennem (Allahumma accirni minannar) odundan hifz edər. Və Qiyamət Günü "İnfitar" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyani sorğu-suala çəkməz.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Buruc" Surəsi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Peyğəmbərlərin (salam olsun) Surəsidir. "Buruc" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyan Peyğəmbərlərlə (salam olsun) bir yerdə olar.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Tariq" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) vacib namazlarda oxuyan Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) Peyğəmbərlərin (salam olsun) Səhabələrindən olar.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Əla" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) vacib və müstəhəb namazlarda oxuyana Qiyamət Günü deyiləcək: Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) hansi qapisindan istəyirsən Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) keç.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Qaşiyəh" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) vacib və müstəhəb namazlarda oxuyani Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) və Axirətdə (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) Öz Rəhmətinə qərq edər.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Fəcr" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) vacib və müstəhəb namazlarda oxuyan Qiyamət Günü İmam Hüseynlə (salam olsun) bir yerdə olar.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Bələd" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyan Dünyada (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) saleh bəndələrdən olar. Axirətdə (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) Peyğəmbərlər (salam olsun) Şəhidlər və Salehlərlə birgə olar.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Şəms" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) və "Ləyl" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) və "Zuha" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) və "İnşirah" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) bir gündə oxuyana Qiyamət Günü Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyuracaq: Onu Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) tərəf aparin. Harani ürəyi istəyirsə, seçsin...O, Cenneti (Allahumma inni assalukal Cennet) heç bir əziyyət çəkmədən əldə etmişdir.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Tin" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) vacib və müstəhəb namazlarda oxuyana Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) məmnun qalacaği qədər yer verilər.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Ələq" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyan həmin gün Dünyasini (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) dəyişsə, Şəhid məqaminda olar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: "Qədr" Suresini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi haqqi nazal) dörd dəfə oxuyan Qurani (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) xətm edən kimidir.

İmam Baqir (salam olsun) buyurur: "Bəyyinə" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyan şirkdən təmizlənərək, Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Dininə daxil olar. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) "Bəyyinə" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyani Məhşərə mömin kimi gətirər.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Zilzal" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) müstəhəb namazlarinda oxuyan təbii fəlakət nəticəsində Dünyasini (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) dəyişməz. "Zilzal" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyana Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyuracaq: Ey Mənim (Ya Kərim Ya Rəhim) bəndəm. Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) harasinda istəyirsən məskən sal.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Adiyat" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) davamli oxuyan Qiyamət Günü İmam Alinin (salam olsun) Dostlari sirasinda olar.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Qariə" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) davamli oxuyan Dəccalin fitnə-fəsadindan və Cehennem (Allahumma accirni minannar) odundan hifz olunar.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Təkasur" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) yatmazdan öncə oxuyan qəbir əzabi görməz.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Əsr" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) müstəhəb namazlarda oxuyanin Dünyada (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) üzü nurani, dodaqlari təbəssümlü, gözləri şad olar. Gülər üzlə Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) gedər.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Huməzə" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) vacib namazlarda oxuyana Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) bol ruzi bəxş edər. Və faciəli ölümdən hifz edər.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Fil" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) və "Qüreyş" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) vacib namazlarda oxuyanin namaz qilanlardan olduğuna Qiyamət Günü dağ, səhra, daş-kəsək şəhadət verər. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) "Fil" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) və "Qüreyş" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) vacib namazlarda oxuyani hesab çəkmədən Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) aparar.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Maun" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) vacib və müstəhəb namazlarda oxuyanin Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) namazini və orucunu qəbul edər. Və Qiyamət Günü Dünyadaki (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) əməlləri baradə sorğu etməz.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Kövsər" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) vacib və müstəhəb namazlarda oxuyan Kövsər Hovuzundan su içər.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Nəsr" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) vacib və müstəhəb namazlarda oxuyan düşmənlərinə qalib gələr. Dünyada (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) Xeyir Qapilari üzünə açilar. Axirətdə (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) Qapilari üzünə açilar.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Təbbət" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyan zaman Əbu Ləhəbi lənətləyin. Əbu Ləhəb Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbəri və Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə nazil olanlari danirdi.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Kafirun" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyan küfrdən uzaq olar.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Fələq" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyan sehrdən uzaq olar.

İmam Sadiq (salam olsun) buyurur: "Nas" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyan şeytanin (Auzu billahi minaş şaytanir racim) şərindən uzaq olar.

İmam Ali (salam olsun) buyurur: "İxlas" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Sübh Namazindan sonra on bir dəfə oxuyan həmin gün günah etməz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Elm (Allahummee feqqihni fid din) öyrənmək üçün yol arayani Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) aparan yola yönəldər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Düzgünlüyə iltizam edin. Çünki düzgünlük xeyirə xeyir isə Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) aparir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Hovuzuma Cennetdeki (Allahumma inni assalukal Cennet) iki novdan su axir. O Hovuzun suyundan içən heç zaman susamaz. Hovuzun eni ilə uzunluğu bərabərdir. Suyu süddən də bəyazdir. Suyu baldan da şirindir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Müsəlman kişi müsəlman qardaşinin ziyarətində olduğu müddət boyunca Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) xurmaliğindadir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qəbul olunmuş Həccin savabi Cennetdir (Allahumma inni assalukal Cennet).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Bir əməl var ki o əməlin sahibi Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) yüz dərəcə qaldirilar. Bir halda ki dərəcələrin arasi Yerlə Göyün arasi qədərdir.
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). O hansi əməldir?
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Yolunda Cihad.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Evimlə Minbərim arasindaki yer Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) Bağçalarindan biridir. Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Minbərim Hovuzun üzərindədir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir müsəlman gözəl bir şəkildə dəstəmaz alarsa, sonra qəlbini və üzünü qibləyə çevirib iki rükət namaz qilarsa, Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) o müsəlmana vacib olar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qiyamət Günü Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) Qapisina gəlib, Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) Qapsinin açilmasini istəyəcəyəm. Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) Qapisinin Gözətçisi (salam olsun) soruşacaq:
- Sən kimsən?
Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) deyəcəm:
- Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Muhəmmədəm (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam).
Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) Qapisinin Gözətçisi (salam olsun) deyəcək:
- Qapini ilk olaraq yalniz Sənin (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) üçün açmağa müvəkkil olunmuşam. Səndən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) əvvəl heç kəsin üzünə Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) Qapisini açmayacaqdim.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) üçün ən birinci Şəfaətçi Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) olacağam. Peyğəmbərlər (salam olsun) içərisində heç kəsin Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) qədər təsdiqləyəni olmayib. Hətta Peyğəmbərlərdən (salam olsun) eləsi vardir ki, O Peyğəmbəri (salam olsun) yalniz bir kişi təsdiqləyib.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Qiyamət Günü bütün insanlari birincidən axirinciyadək bir yerdə cəm etdiyi zaman Carçi qalxib haminin eşidəcəyi səslə deyəcək:
- Hani Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) xatir məhəbbət bəsləyənlər?

Bu vaxt camaatin içindən bir dəstə adam qalxacaq. Onlara deyiləcək:
- Sorğu-sualsiz Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) daxil olun.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) Bağlarinda gəzişin.
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) Bağlarinda necə gəzişə bilərik?
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) zikr olunduğu Məclislər - Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) Bağlaridir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ümmətimə sünnənin bərpa olunmasi və bidətin çat verib dağilmasina səbəb olan hədisi söyləyən bir kimsənin mükafati Cennet (Allahumma inni asalukal Cennet) olacaq.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir kimsənin vasitəsi ilə kmsə Islami (Allahumma inni asaluka imanan daiman) qəbul edərsə, o kimsəyə Cennet (Allahumma inni asalukal Cennet) vacib olar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Heç kəsi əməlləri Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) apara bilməz.
- Ya RasulAllah (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam). Hətta Səni (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) də?!
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Hətta Məni (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) də. Hərçənd Rəhman Allahin (Subhan Allahi ve Bihamdi) Mənə (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) Mərhəmət göstərməsi və Mənə (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) Rəhm etməsi istisnadir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Yolunda Cihad edənlər üçün hazirlanmiş yüz mərtəbə vardir. Mərtəbələr arasindaki məsafə Yerlə Göy arasindaki məsafə qədərdir. Rəhman Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) dilədiyiniz zaman Firdovs Cennetini (Allahumma inni assalukal Cennet) diləyin. Çünki Firdovs (Allahumma inni assalukal Cennet) Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) tam ortasi və ən yüksək dərəcəsidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Əgər Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) Qadinlarindan (Allahumma zavvicni min al huriil al ain) biri Yer sakinlərinə görünsəydi Göylə Yer arasinda olan hər tərəfi işiqlandirar və ətri hər yani bürüyərdi. O Qadinin (Allahumma zavvicni min al huriil al ain) baş örtüyü Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) və Dünyada (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) olanlardan daha xeyirlidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) Əhli Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) Isa (salam olsun) Peyğəmbərin yaşinda, Yusif (salam olsun) Peyğəmbərin gözəlliyində daxil olacaq.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir kimsə Rəhman Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) başqa ibadətə layiq heç bir haqq məbudun olmadiğina, Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) heç bir şəriki olmadiğina, Muhəmmədin (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Qulu və Elçisi olduğuna Isanin (salam olsun) Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Qulu və Elçisi olduğuna, o cümlədən Öz Dərgahindan Məryəmə (salam olsun) göndərdiyi Sözü və yaratdiği Ruhu olduğuna Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) və Cehennemin (Allahumma accirni minannar) haqq olduğuna şahidlik edərsə, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) o kimsəni Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) sakin edər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qiyamət Günü Mən (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) insnalarin ən fəzilətlisi olacağam. O Gün Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) bütün insanlari əvvəlkiləri və sonunculari elə bir yerdə toplayacaq ki carçi onlari çağira bilsin. Gözlər onlari görə bilsin. Günəş insanlara yaxinlaşdirilacaq. O zaman insanlari dərd və kədər bürüyəcək. Heç kəs o sixintiya tab gətirə bilməyəcək. Heç kəs o müsibətə dözmək üçün qüvvət tapa bilməyəcək. Deyəcəklər:
- Bu nə işdi gəldi bizim başimiza...Görəsən kim Rebbimiz (Ya Kərim Ya Rəhim) qarşisinda bizə şəfaət edə bilər?! Gəlin Adəm (salam olsun) Peyğəmbərin yanina gedək.

Insanlar hövlank özlərini Adəm (salam olsun) Peyğəmbərəyetirib deyəcəklər:
- Ya Adem (salam olsun). Sən (salam olsun) bəşəriyyətin Atasisan. Səni (salam olsun) Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) öz əlləri ilə yaratmişdir. Öz Ruhundan Sənə (salam olsun) üfürmüşdür. Öz Mələklərinə (salam olsun) Sənə (salam olsun) səcdə etməyi əmr etmişdir. Lütfən bizə Rebbimiz (Ya Kərim Ya Rəhim) qarşisinda Şəfaətçi ol. Başimiza gələnlər çox üzür bizi...

Adəm (salam olsun) Peyğəmbər deyəcək:
- Bu Gün Rebbim (Ya Kərim Ya Rəhim) elə qəzəblənmişdir ki bundan əvvəl heç vaxt belə qəzəblənməmişdir. Və bundan sonra heç vaxt belə qəzəblənməyəcək. Rebbim (Ya Kərim Ya Rəhim) Mənə (salam olsun) Ağaca yaxinlaşmaği yasaq etdi. Lakin Mən (salam olsun) Rebbime (Ya Kərim Ya Rəhim) asi oldum...
Ey nəfsim...Ey nəfsim...Ey nəfsim...
Siz Nuh Peyğəmbərin (salam olsun) yanina gedin...

Insanlar hövlank özlərini Nuh (salam olsun) Peyğəmbərəyetirib deyəcəklər:
- Ya Nuh (salam olsun). Sən (salam olsun) Yer üzünə göndərilmiş ilk Elçisən. Səni (salam olsun) Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) şükr edən bəndə adlandirmişdir. Lütfən bizə Rebbimiz (Ya Kərim Ya Rəhim) qarşisinda Şəfaətçi ol. Başimiza gələnlər çox üzür bizi...

Nuh (salam olsun) Peyğəmbər deyəcək:
- Bu Gün Rebbim (Ya Kərim Ya Rəhim) elə qəzəblənmişdir ki bundan əvvəl heç vaxt belə qəzəblənməmişdir. Və bundan sonra heç vaxt belə qəzəblənməyəcək. Mənə (salam olsun) dua etmək imtiyazi verilmişdi. Lakin Mən (salam olsun) qövmümün əleyhinə bəd dua etdim.
Ey nəfsim...Ey nəfsim...Ey nəfsim...
Siz Ibrahim (salam olsun) Peyğəmbərin yanina gedin...

Insanlar hövlank özlərini Ibrahim (salam olsun) Peyğəmbərəyetirib deyəcəklər:
- Ya Ibrahim. (salam olsun) Sən (salam olsun) Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Peyğəmbərisən. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Səni (salam olsun) Özünə Dost seçmişdir. Lütfən bizə Rebbimiz (Ya Kərim Ya Rəhim) qarşisinda Şəfaətçi ol. Başimiza gələnlər çox üzür bizi...

Ibrahim (salam olsun) Peyğəmbər deyəcək:
- Bu Gün Rebbim (Ya Kərim Ya Rəhim) elə qəzəblənmişdir ki bundan əvvəl heç vaxt belə qəzəblənməmişdir. Və bundan sonra heç vaxt belə qəzəblənməyəcək. Mən (salam olsun) üç dəfə yalan danişmişam.
Ey nəfsim...Ey nəfsim...Ey nəfsim...
Siz Musa (salam olsun) Peyğəmbərin yanina gedin...

Insanlar hövlank özlərini Musa (salam olsun) Peyğəmbərəyetirib deyəcəklər:
- Ya Musa. (salam olsun) Sən (salam olsun) Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Peyğəmbərisən. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Səninlə (salam olsun) bilavastə danişmaqla Səni (salam olsun) digərlərindən üstün tutmuşdur. Lütfən bizə Rebbimiz (Ya Kərim Ya Rəhim) qarşisinda Şəfaətçi ol. Başimiza gələnlər çox üzür bizi...

Musa (salam olsun) Peyğəmbər deyəcək:
- Bu Gün Rebbim (Ya Kərim Ya Rəhim) elə qəzəblənmişdir ki bundan əvvəl heç vaxt belə qəzəblənməmişdir. Və bundan sonra heç vaxt belə qəzəblənməyəcək. Mən (salam olsun) adam öldürmüşəm. Halbuki o adami öldürmək Mənə (salam olsun) əmr olunmamişdi.
Ey nəfsim...Ey nəfsim...Ey nəfsim...
Siz Isa Peyğəmbərin (salam olsun) yanina gedin...

Insanlar hövlank özlərini Isa (salam olsun) Peyğəmbərəyetirib deyəcəklər:
- Ya İsa (salam olsun). Sən (salam olsun) Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Peyğəmbərisən. Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Məryəmə (salam olsun) göndərdiyi Kəliməsən. Sən (salam olsun) hələ körpə ikən beşikdə insanlarla danişdin. Lütfən bizə Rebbimiz (Ya Kərim Ya Rəhim) qarşisinda Şəfaətçi ol. Başimiza gələnlər çox üzür bizi...

Isa (salam olsun) Peyğəmbər deyəcək:
- Bu Gün Rebbim (Ya Kərim Ya Rəhim) elə qəzəblənmişdir ki bundan əvvəl heç vaxt belə qəzəblənməmişdir. Və bundan sonra heç vaxt belə qəzəblənməyəcək...
Isa (salam olsun) Peyğəmbər xətasini açiqlamayacaq.
Yalniz deyəcək:
- Ey nəfsim...Ey nəfsim...Ey nəfsim...
Siz Muhammad (salam olsun) Peyğəmbərin yanina gedin...

Insanlar hövlank özlərini Mənə (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) yetirib deyəcəklər:
- Ya RasulAllah (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam). Sən (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Peyğəmbərisən. Sən (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) Sonuncu Peyğəmbərsən. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Sənin (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) keçmiş və gələcək günahlarini bağişlayib. Lütfən bizə Rebbimiz (Ya Kərim Ya Rəhim) qarşisinda Şəfaətçi ol. Başimiza gələnlər çox üzür bizi...

Mən (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) Ərşin altina gəlib, Rebbimin (Ya Kərim Ya Rəhim) qarşisinda səcdə edəcəyəm. Rebbim (Ya Kərim Ya Rəhim) Mənə (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) elə təriflər, elə alqişlar göndərəcək ki Məndən (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) öncə heç kəsə o cür təriflər, alqişlar göndərməmişdir. Sonra Rebbim (Ya Kərim Ya Rəhim) buyuracaq:
- Ya Muhammad (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam). Başini qaldir və istə. Sənə (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) istədiyin veriləcəkdir. Ya Muhammad (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam). Şəfaət et. Sənin (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) Şəfaətin qəbul olunacaqdir.

Mən (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) başimi səcdədən qaldirib deyəcəm:
- Ümmətim...Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Ümmətim...Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Ümmətim...Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim).

Rebbim (Ya Kərim Ya Rəhim) buyuracaq:
- Ya Muhammad (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam). Ümmətindən sorğu-suala çəkilməyəcək kimsələri Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) Sağ Qapilarindan Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) daxil et. Bir halda ki onlar başqalari ilə birlikdə Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) digər qapilarindan da keçə bilərlər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) 99 Ismini zikr edən Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) gedər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bəndə qəbirə qoyular. Yaxinlari dönüb gedərlər. Ölü yaxinlarinin uzaqlaşan ayaq səslərini eşidər. Onun yanina iki Mələk (salam olsun) gələr. Həmin Mələklər (salam olsun) ölənü oturdub soruşarlar:
- Sən Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər haqqinda nə bilirsən?
Mömin Mələklərin (salam olsun) cavabinda deyər:
- Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Qulu və Rasulu olduğuna şəhadət verirəm.
O zaman Mələklər (salam olsun) möminə deyər:
- Cehennemdeki (Allahumma accirni minannar) yerinə bax! Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Cehennemdeki (Allahumma accirni minannar) yerinin əvəzinə sənə Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) bir yer verdi.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Cennetle (Allahumma inni assalukal Cennet) müqayisədə hər bir nemət kiçik və dəyərsizdir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Bizim (salam olsun) ardicillarimizin (Amentu Billahi ve Bi Rasulihi sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam muhlisen lehud-din) mənzilləri Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhlinə sizin səmada gördüyünüz ulduzlar kimi görünəcək.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhlinin Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) əbədi qalmasinin səbəbi Dünyada (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) əbədi qalacaqlari halda həmişə Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) itaətində olmaq niyyətində olmalidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Bir kişi milçəyə görə Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) o biri kişi milçəyə görə Cehenneme (Allahumma accirni minannar) düşdü.
- Ya RasulAllah (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam). Bu necə başa verdi?
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Iki kişi bütlərə ibadət edən br tayfanin ərazisindən keçirdi. Həmin tayfa ibadət etdikləri bütə qurban kəsməyən kimsəyə öz ərazilərindən keçməyə imkan vermirdi. Bütpərəstlər həmin iki kişidən birinə dedilər:
- Qurban kəs.
Birinci kişi dedi:
- Mənim qurban verməyə heç nəyim yoxdur.
- Heç olmasa bir milçəyi qurban et.

Kişi milçəyi bütə xatir öldürdü. Və yoluna davam etdi. Həmin kişi Cehennem (Allahumma accirni minannar) əhlindən oldu.

Bütpərəstlər ikinci kişiyə dedilər:
- Qurban kəs.
Ikinci kişi dedi:
- Mən Rəhman Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) qeyrisinə qurban kəsmirəm.
Bütpərəstlər bütə qurban kəsməkdən imtina edən kişinin boynunu vurdular. Həmin kişi Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) getdi.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim). Səndən (Ya Kərim Ya Rəhim) Cenneti (Allahumma inni assalukal Cennet) və Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) yaxinlaşdiran hər bir sözü və əməli diləyirəm.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Elm (Allahummee feqqihni fid din) öyrənmək üçün yol arayani Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) aparan yola yönəldər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Qardaşlariniz Uhud döyüşündə şəhid olduqda, Qüdrət və Qüvvət Sahibi olan Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) onlarin Ruhlarini (salam olsun) yaşil quşlarin batininə yerləşdirdi. Qardaşlarinizin Ruhlari (salam olsun) Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) çaylarinin yanina gəlir, Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) meyvələrindən yeyir və Ərşin kölgəsində yerləşdirilmiş çadirlarin yanina qayidirlar. Yeyib-içdiklərinin və qayitdiqlari yerin nə qədər gözəl olduğunu düşündükləri zaman deyirlər: Kaş qardaşlarimiz Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) bizə verdiyi nemətlərdən xəbərdar olaydilar. Və Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Yolunda olan Cihaddan imtina edərək, dönüb qaçmayaydilar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Hər kəs Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) xatir yaxşi iş görsə, Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) Qapilarina dəvət olunar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Namaz qilanlar Namaz Qapisindan Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) dəvət olunarlar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Cihad edənlər Cihad Qapisindan Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) dəvət olunarlar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Sədəqə verənlər Sədəqə Qapisindan Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) dəvət olunarlar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Oruc tutanlar Rayyan adli Oruc Qapisindan Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) dəvət olunarlar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) Ali ibn Talib (salam olsun) üçün darixir.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Istəməzdim ki uşaq yaşinda ölüb Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) gedim. Və böyüməyərək Allahimi (Ya Kərim Ya Rəhim) tanimayim.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Qiyamət Günü Cenneti (Allahumma inni assalukal Cennet) çağiracaq. Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) öz zinəti ilə gələcək. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyuracaq:
- Mənim (Ya Kərim Ya Rəhim) Yolumda döyüşən, öldürülən, əziyyətə məruz qalan və Mənim (Ya Kərim Ya Rəhim) Yolumda Cihad edənlər Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) daxil olun!
Onlar da sorğu-sualsiz Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) girəcəklər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) Qadinlarinin ən fəzilətlisi Xuveylidin Qizi Xədicə (salam olsun) Muhammadin (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) Qizi Fatima (salam olsun) Imranin Qizi Məryəm (salam olsun) və Fironun zövcəsi Muzahimin Qizi Asiyadir (salam olsun).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Siz alti şeyi öhdənizə alin. Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) də sizin Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) gedəcəyinizi öhdəmə götürüm. Yalan danişmayin. Vədinizə əməl edin. Əmanətə xəyanət etməyin. Gözlərinizi günahdan çəkindirin. Şəhvətinizi cilovlayin. Əllərinizi haramdan çəkin. Dilinizi saxlayin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ya Ali (salam olsun). Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) ilk öncə Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Sən (salam olsun) Həsən (salam olsun) və Hüseyn (salam olsun) keçəcək. Bizdən (salam olsun) sonra ardimizca Övladlarimiz (salam olsun) Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) keçəcək. Övladlarimizin (salam olsun) ardinca Bizi (salam olsun) sevən ardicillarimiz (Amentu Billahi ve Bi Rasulihi sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam muhlisen lehud-din) Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) keçəcək.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) qiyməti qəlbdən Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) məhəbbətini silməkdir.

Hezreti Cabrail (salam olsun) Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə buyurdu:
- Ey Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Elçisi (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam). Indi Xədicə (salam olsun) əlində təam içəri daxil olacaq. Xədicə (salam olsun) Sənə (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) yaxinlaşdiqda Rebbinden (Ya Kərim Ya Rəhim) və Məndən (salam olsun) Xədicəyə (salam olsun) salam söylə...Xədicəni (salam olsun) Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) Onun (salam olsun) üçün quru mirvaridən hazirlanmiş, içində də heç bir səs-küy və yorğunluq olmayan Ev ilə müjdələ.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Həqiqətən, sizdən Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) ən aşaği dərəcəyə malik olan kişiyə Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyuracaq:
- Istəklərini söylə.
Həmin kişi istəyini söyləyəcək.
- Istədiklərin hamisi və üstəlik istədiklərinin on misli də sənindir.
Sonra həmin kişi Cennetdeki (Allahumma inni assalukal Cennet) Evinə keşəcək. Kişinin yanina iri gözlü Hurilərdən (Allahumma zavvicni min al huri il al ain) olan iki zövcəsi daxil olub deyəcək:
- Səni bizim (Allahumma zavvicni min al huri il al ain) üçün və bizi (Allahumma zavvicni min al huri il al ain) də sənin üçün Yaradan Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) həmd olsun!
Həmin kişi deyəcək:
- Mənə verilən qədər heç bir kəsə verilməmişdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir kimsə dəstamaz alarkən - Aşhadu an la ilahe ill Allahu vahdahu la şarika lahu ve aşhadu anna Muhammadan Abduhu ve Rasuluhu. SallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam, - deyərsə Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) Səkkiz Qapisi o kimsənin üzünə açilar. Hansi Qapidan istərsə, O Qapidan Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) keçər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Agah olun. Həqiqətən də Məndən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sonra heç bir Peyğəmbər (sallam) sizdən sonra heç bir ümmət olmayacaq. Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) ibadət edin. Beş vaxtda namaz qilin. Ramazan Ayinin orucunu tutun. Həcc Ziyarətini yerinə yetirin. Səmimi qəlbdən zəkat verin. Vəliyyi-Əmrlərinizə (salam olsun) itaət edin ki Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhlindən olasiniz.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhlindən ən aşaği səviyyədə olan kişinin vəziyyəti elə olacaq ki, əgər bütün insanlar və cinlər həmin kişinin qonaği olub, süfrəsində yeyib-içsələr qonaqlara verilən təamdan heç nə azalmaz.

Imam Saccad (salam olsun) buyurur: Həmişə Quran (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxu. Çünki Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Cenneti (Allahumma inni assalukal Cennet) yaratdi. Və Quranin (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Ayələri sayda Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) dərəcələr verdi.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhli Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) daxil olduqdan sonra bir kişi gələcək. Və ona deyiləcək: "Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) daxil ol!"
- Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Necə daxil olum ki, artiq hami Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) daxil olub. Yerlərini tutub və alacaqlarini da alib.
Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) soruşacaq:
- Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) hökmdarlarindan birinin mülkü qədər mülkünün olmasini istərdinmi?
- Istərdim. Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim).
Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyuracaq:
- Istədiyin qədər və bir o qədər də, bir o qədər də, bir o qədər də, bir o qədər də, bir o qədər də sənindir.
- Razi qaldim. Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim).
Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyuracaq:
- Bu və üstəlik on misli qədər də sənindir. Həmçinin nəfsinin istədiyi və gözünə xoş gələn hər şey sənindir.
- Razi qaldim. Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir kimsə Mənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) bir salavat göndərsə, Mələklər (salam olsun) o kimsəyə yetmiş min salavat göndərər. Mələklərin (salam olsun) salavat göndərdiyi kimsə isə Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) gedər.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Ən xoşbəxt mömin Bizim (salam olsun) Fəzilət və Məqamimizi taniyan, Bizim (salam olsun) vasitəmizlə Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) yaxinlaşan, Bizə (salam olsun) olan məhəbbətində səmimi və ixlasli olan, göstərişlərimizə əməl edən və çəkindirdiyimizi tərk edəndir. Həmin mömin Bizdəndir (salam olsun). Və Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) də Bizimlə (salam olsun) olacaq.

Imam Zeynal Abidin (salam olsun) buyurur: Xoş rəftar Insani Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) aparir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Öz qullari üzərində Mühakiməsini tamamladiqda Cennetle (Allahumma inni assalukal Cennet) Cehennem (Allahumma accirni minannar) arasinda bir nəfər qalacaq. Həmin adam Cehennemden (Allahumma accirni minannar) çixib Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) girənlərin axirincisi olacaq. Onun üzü Cehenneme (Allahumma accirni minannar) tərəf olacaq. O, deyəcək:
- Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Mənim üzümü oddan döndər. Çünki odun tüstüsü məni zəhərləmiş, alovu məni yandirmişdir.
- Bu istəyin yerinə yetsə, başqa bir şey istəyəcəksənmi?
- Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Sənin (Ya Kərim Ya Rəhim) Izzətinə and olsun ki, heç nə istəməyəcəyəm.
Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) onun üzünü oddan döndərəcək. Və üzünü Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) tərəf çevirəcək. Həmin adam Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) gözəlliyini görüb Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) istədiyi qədər susacaq. Sonra isə deyəcək:
- Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Məni Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) Qapisina yaxinlaşdir.
- Məgər sən and içib söz vermədin ki, istədiyindən başqa heç nə istəməyəcəksən?
- Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Sənin yaratdiqlarinin ən bədbəxti olmağima Izn vermə.
Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) onu Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) Qapisina yaxinlaşdiracaq. Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) Qapisina çatdiqda Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) gözəlliyini, Cennetdeki (Allahumma inni assalukal Cennet) sevinc və zövq-səfani görüb Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) istədiyi qədər susacaq. Sonra da deyəcək:
- Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Məni Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) daxil et.
- Vay sənin halina! Ey Adəm Övladi! Sən nə qədər vədinə xilaf çixirsan! Məgər sən and içib söz vermədin ki, daha heç nə istəməyəcəksən?
O zaman Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) həmin bəndəsini Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) daxil edəcək.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
-Ümmətlər Mənə (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) göstərildi. Mən (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) bir Peyğəmbər (sallam) gördüm ki yaninda bir dəstə adam var idi. Başqa bir Peyğəmbər (sallam) də gördüm ki yaninda bir-iki nəfər var idi. Hətta elə Peyğamber (sallam) gördüm ki yaninda bir kimsə yox idi. Sonra Mənə (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) böyük bir toplum göstərildi və Mən (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) elə zənn etdim ki bu Mənim (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) ümmətimdir. Mənə (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) deyildi:
- Bu Musa (salam olsun) Peyğəmbərin qövmüdür. Sən (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) üfüqə nəzər sal...
Mən (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) nəzərlərimi üfüqə yönəltdikdə daha böyük toplum gördüm.
Mənə (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) deyildi:
- Bu Sənin (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) ümmətindir. Sənin (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) ümmətindən yetmiş min nəfəri sorğu-sualsiz, əziyyətsiz Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) daxil olacaq.
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər sözünü tamamladiqdan sonra evinə keçdi. Toplaşanlar arasinda sorğu-sualsiz, əziyyətsiz Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) keçənlərin kimlər olacaği barədə mübahisə başlandi. Müxtəlif fikirlər söyləndi.
Bu vaxt Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər evdən bayira çixaraq buyurdu:
- Niyə mübahisə edirsiniz? Onlar özlərinə ovsun oxunmasini tələb etməyən, hər hansi bir hadisəni uğursuzluq əlaməti hesab etməyən, müalicə məqsədilə bədənə dağ basmayan və yalniz öz Rebbine (Ya Kərim Ya Rəhim) təvəkkül edən kimsələrdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Cümə Günü Mənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) min salavat göndərən kəs yuxusunda Cennetdeki (Allahumma inni assalukal Cennet) yerini görməmiş Dünyadan (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) köçməz.

Bir bədəvi ərəb Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Hüzuruna yetişib dedi:
- Ey Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Elçisi (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam). Mənə elə bir əməl öyrət ki, onu yerinə yetirməklə Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhlindən olum.
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) ibadət et. Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) heç bir şərik qoşma. Vacib namazlari qil. Fərz olan zəkati ver. Və Ramazan Ayinin orucunu tut.
Bədəvi dedi:
- Canim əlində olan Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) and olsun ki mən Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin sadaladiqlarina heç nə əlavə etməyəcəyəm. Və Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin sadaladiqlarindan heç nə əskiltməyəcəyəm.
Bədəvi çixib getdikdən sonra Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurudu:
- Kim Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhlindən olani görmək istəyirsə, Mənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sual verən o kişiyə baxsin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Çox sədəqə verməyə və adilliyə müvəffəq olmuş hakim Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) sakinidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Yaxinlarina qarşi kövrək qəlbli və rəhmli olan insan Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) sakinidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ailə sahibi olan iffətli müsəlman Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) sakinidir.

Fəqirlər aralarindan nümayəndə seçib, təmsilçi olaraq Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Hüzuruna göndərdilər. Həmin fəqir Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə xitab etdi:
- Məni Sizin (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) yaniniza fəqirlər göndərdi.
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Sənə və səni göndərənlərə merhaba. Onlar Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sevdiyim kimsələrdir.
Fəqir ərz etdi:
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) zənginlər imkanli olduqlari üçün Həccə gedirlər. Xeyriyyəçilik edirlər. Biz isə bunlari edə bilmirik. O səbəbdən biz mükafatimizin az olacağini təxmin edirik. Məni Sizin (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) yaniniza göndərən fəqirlər - Bizim halimiz necə olacaq? - deyirlər.
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Fəqirlərə çatdir ki qovuşacaqlari mükafatlari düşünərək, hallarina səbr edən fəqirlər zənginlərdə olmayan üç xüsusiyyətə malikdir.
Fəqirlərə Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) elə köşklər verilər ki insanlar Dünyada (Rabbana atina fid-dunya hasanatan)ulduzlara baxdiği kimi o köşklərə baxarlar. Həmin köşklər fəqirlər, Peyğəmbərlər (salam olsun) şəhidlər və möminlər üçündür.
Fəqirlər zənginlərdən yarim gün öncə Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) girərlər.
Zənginin "Subhan Allahi vel hamdu lillahi ve la ilaha ill Allahu vallahu Akbar" deyərək və on min dirhəm sədəqə verərək çatdiği savaba fəqir yalniz "Subhan Allahi vel hamdu lillahi ve la ilaha ill Allahu vallahu Akbar" söyləməklə çatar. Diğər xeyir işlərdə də durum eynidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) yaratdiqlarindan Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) birinci daxil olan yoxsullar və bütün yollari bağlanmiş biçarə hicrət edənlər olacaq. Onlarin düçar olduqlari çətin vəziyyət insanlari qorxuya salir, istəyi ürəklərində qaldiqlari halda ölür və məqsədlərinə çatmirlar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyurdu:
- Kim şərab içmək iqtidarinda ola-ola içkini tərk etsə, Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) mütləq ona Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) Içkisi əta edərəm. Kim ipək geyinmək iqtidarinda ola-ola ipək libasdan imtina etsə, Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) mütləq ona Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) ipək əta edərəm.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mömin Dünyadan (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) köçüb Axirətə (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) qovuşduqda, Göydən möminin yanina üzləri Günəş kimi parlaq Mələklər (salam olsun) enər. Mələklər (salam olsun) özləri ilə Cennetden (Allahumma inni assalukal Cennet) kəfən və ətir gətirər, möminin gözünün gördüyü son məsafədə oturub gözləyərlər. Sonra Ölüm Mələyi (salam olsun) gəlib möminin başinin üstündə oturub deyər:
- Ey gözəl Ruh! Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Mərhəmətinə və Xeyir-Duasina qovuşmaq üçün çix!
Möminin ruhu bədənindən, qabin ağzindan süzülən su damcisi kimi çixar. Ölüm Mələyi (salam olsun) ruhu götürdükdən sonra onu bir göz qirpiminda Mələklərə (salam olsun) təhvil verər. Mələklər (salam olsun) də mömini kəfənə büküb ətirləyərlər. Həmin andan etibarən mömindən Yer üzündə mövcud olan ən gözəl ətirin qoxusu gələr. Mələklər (salam olsun) mömini götürüb Göyə qaldirarlar. Göyə qalxdiqca, hansi Mələklərin (salam olsun) yanindan keçsələr O Mələklər (salam olsun) soruşar:
- Görəsən bu gözəl Ruh kimin Ruhudur?
- Filankəsin oğlu filankəsin Ruhudur, - deyə mömini Dünyada (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) çağirildiği ən gözəl adla təqdim edərlər.
Nəhayət, onlar birinci Göyə gəlib yetişər və Göy Qapilarinin açilmasini xahiş edərlər. Göyün Qapilari taybatay açilar. Bir göyün Mələkləri (salam olsun) möminin Ruhunu o biri göyə qədər beləcə yola salarlar. Nəhayət, yeddinci göyə gəlib çatdiqda, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyurar:
- Mənim (Ya Kərim Ya Rəhim) qulum barədə olan qeydləri Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) yazin. Sonra da qulumu qaytarin Yer üzünə. Çünki Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) söz vermişəm ki onlari torpaqdan yaradib, öləndən sonra ora qaytaracaq və (Qiyamət günü) bir daha oradan (dirildib) çixardacağam.
Mələklər (salam olsun) Ruhu bədəninə qaytararlar. Sonra iki Mələk (salam olsun) gəlib mömini oturdar və soruşar:
- Rebbin (Ya Kərim Ya Rəhim) kimdir?
- Rebbim Allahdir (Ya Kərim Ya Rəhim).
- Dinin nədir?
- Dinim Islamdir (Amentu Billahi ve Bi Rasulihi sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam muhlisen lehud-din).
- Sizə göndərilən kim idi?
- Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Elçisi (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam).
- Dünyada (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) ikən nə öyrəndin?
- Mən Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Kitabini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyub, Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Kitabina (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) iman gətirdim. Və Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Kitabina (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) sadiq qaldim.
O zaman Göydən səda gələr:
- Mənim (Ya Kərim Ya Rəhim) qulum doğru danişir. Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) nemətlərini onun önünə sərin və onun üçün Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) bir Qapi açin!
O zaman mömin Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) gözəl ətrini və havasini duyar. Qəbiri gözlərinin gördüyü son məsafəyə qədər genişlənər. Sonra gözəl görkəmli, əynində yaraşiqli paltar olan və gözəl ətir saçan bir nəfər möminin yanina gəlib deyər:
- Səni sevindirəcək bir xəbərə sevin! Bu, sənə vəd olunan gündür!
- Sən kimsən? Sənin üzündən xeyirxahliq yağir!
- Mən sənin yaxşi əməlinəm!
O zaman mömin dua edib deyər:
- Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim). Qoy Qiyamət Günü tez gəlsin ki, mən öz ailəmə qayidib var-dövlətimə sahib olum.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ümmətimdən Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) daxil olan ilk zümrə kasib mühacirlər olacaq. Onlar Qiyamət Günü Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) Qapisina yaxinlaşacaqlar. Və O Qapinin açilmasini rica edəcəklər.
Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) Gözətçiləri soruşacaq:
- Məgər sizinlə haqq-hesab çəkildimi?
Kasib mühacirlər deyəcəklər:
- Nəyimiz var idi ki bizi haqq-hesaba çəksinlər...Biz son nəfəsimizə qədər qilinclarimiz çiyinimizdə Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Yolunda vuruşmuşuq.
Sonra Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) Qapisi kasib mühacirlərin üzünə açilacaq və başqa insanlar Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) daxil olana qədər onlar orada qirx il qalacaqlar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Üç cəhətə malik olan kəs istədiyi qapidan Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) daxil olacaq. Gözəl əxlaq. Gizlində və aşkarda Rəhman Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) qorxmaq. Haqq onun tərəfində olsa belə mübahisəni tərk etmək.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) getmək istəyirsinizsə, arzularinizi qisaldin. Ölüm anini gözləriniz önünə gətirin. Və Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) layiq olduğu tərzdə həya edin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhlindən olan bir nəfər Rəhman Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) əkinçiliklə məşğul olmaq üçün izn istəyəcək.
Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyuracaq:
- Məgər istəklərinə çatmamisan?
- Elədir. Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Lakin mən əkin əkməyi sevirəm.
O zaman Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) torpağa toxum səpməyə izn verəcək.
Toxumlar bir göz qirpiminda cücərib yetişəcək. Və bol məhsul verəcək. O məhsul dağ boyda olacaq.
O zaman Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyuracaq:
- Götür o məhsulu! Ey Adəm Oğlu! Həqiqətən də heç nə sənin gözünü doydura bilməz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir kimsə bir ac möminə təam versə, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) həmin kimsəyə Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) meyvələrindən əta edər.

Hezreti Fatimə (salam olsun) Xanim buyurur: "Hədid" Suresini, "Vaqie" Suresini və "Ar-Rahman" Suresini oxuyan kəs həm Göydə, həm də Yerdə Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhli kimi taninar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- And olsun Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim). Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sizin Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhlinin dörddə birini təşkil edəcəyinizə ümid edirəm.
- Allahu Akbar! - dedilər.
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sizin Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhlinin üçdə birini təşkil edəcəyinizə ümid edirəm.
- Allahu Akbar! - dedilər.
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sizin Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhlinin yarisini təşkil edəcəyinizə ümid edirəm.
- Allahu Akbar! - dedilər.
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Siz (say etibarilə) insanlar arasinda, ağ öküzün dərisindəki qara tük və ya qara öküzün dərisindəki ağ tük kimi olacaqsiniz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Həddi buluğa çatmamiş üç övladi vəfat edən elə bir Valideyin yoxdur ki, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) O Valideyni Öz Mərhəməti sayəsində Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) daxil etməsin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə söylədilər:
-Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) tanidiğimiz bir xanim vacib namazlari yerinə yetirir. Malindan sədəqə verir. Və heç kəsə əziyyət vermir.
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- O qadin Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhlindəndir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir kimsəyə müsibət vaxti Istirca (O kəslər ki, onlara bir müsibət üz verdikdə: Biz Allaha məxsusuq və Ona da qayidacağiq, - deyirlər. - "Beqere" Suresi, 55) ilham olunsa, Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) o kimsəyə vacib olar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Oğlum Ibrahim (salam olsun) südəmər çağinda vəfat etdi. Onu (salam olsun) Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) iki süd verən qadin gözləyir. Əmizdirmə müddəti bitənədək bu qadinlar ona süd verəcəklər.

Imam Ali (salam olsun) buyurur: Həqiqətən, hər bir sakit təbiətli, vüqarli və xoş xasiyyətli mömin Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhlindəndir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Musa (salam olsun) Peyğəmbər Rəhman Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) soruşdu:
- Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhlindən ən yüksək dərəcəyə sahib olan kimlərdir?
Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyurdu:
- Onlar Mənim (Ya Kərim Ya Rəhim) seçdiyim, Kəramət Məqamina yüksəltdiyim və Kəramətlərinin dəyişməyəcəyinə hökm verdiyim kəslərdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyurdu:
- Ey Adəm Oğlu! Əgər sən sarsintinin ilk aninda səbr edib Allahindan (Ya Kərim Ya Rəhim) savab umarsansa, sənin üçün Cennetden (Allahumma inni assalukal Cennet) qeyri mükafata razi olmaram.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Pakizə olmaq üçün var gücünüzlə çalişin. Çünki Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Islami (Amentu Billahi ve Bi Rasulihi sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam muhlisen lehud-din) pakliq üzərində bina etmişdir. Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) də yalniz paklar daxil olacaq.

Bir mömin dedi:
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam). Mən "Ixlas" Suresini sevirəm.
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- "Ixlas" Suresine olan sevgin səni Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) aparacaq.

Qara dərili bir kişi Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Hüzüruna gəlib dedi:
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) mənim rəngim qaradir. Dərimdən pis qoxu gəlir. Sir-sifətimdə gözəllikdən heç bir əlamət yoxdur. Mal-dövlət sahibi də deyiləm. Bilmək istərdim əgər mən kafirlərlə Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Yolunda vuruşub ölsəm, mənim halim necə olacaq?
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Sən Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhlindən olacaqsan.
Həmin kişi Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Yolunda vuruşdu və şəhid oldu.
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər o kişinin cənazəsi qarşisinda ayaq saxlayib buyurdu:
- Artiq Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) sənin rəngini ağartdi. Dərindən gələn qoxunu xoş ətirlə əvəzlədi. Sənə çoxlu mal-dövlət bəxş etdi. Hurilərdən olan qaragözlü zövcəni sənin ixtiyarina verdi.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Kim dəvənin iki sağimi arasindaki vaxt qədər olsa belə Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Yolunda Cihad etmişsə, Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) girəcək.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir kimsə vacib namazlardan əlavə hər gün Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Rizasi üçün on iki ruket namaz qilarsa, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) onun üçün Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) bir qəsr inşa edər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) ən axirinci girən gah yeriyəcək, gah üzü üstə düşəcək, gah da alov onun üzünü qarsacaq. Alovdan keçdikdə dönüb alova baxaraq deyəcək:
- Məni səndən qurtaran Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) necə də Xeyirxahdir! Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) nə əvvəlkilərdən, nə də sonrakilardan heç kəsə vermədiyini mənə verdi!
Onun önünə bir ağac çixacaq. Və O, deyəcək:
- Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Məni bu ağaca yaxinlaşdir ki o ağacin kölgəsində kölgələnim və su içim.
- Ey Adəm Övladi. Ola bilsin ki Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) sənə bunu versəm, sən başqa bir şey istəyəcəksən.
- Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Başqa heç nə istəməyəcəyəm.
Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) qarşisinda tab gətirə bilmədiyi bir nemət görən bəndəsini üzürlü sayacaq. Bəndə həmin ağacin kölgəsində kölgələnəcək və su içəcək. Sonra qarşisina əvvəlkindən də gözəl bir ağac çixacaq. Bəndə deyəcək:
- Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Məni bu ağaca yaxinlaşdir ki o ağacin kölgəsində kölgələnim və su içim. Səndən başqa bir şey istəməyəcəyəm.
- Məndən (Ya Kərim Ya Rəhim) başqa bir şey istəməyəcəyinə söz vermədinmi? Ola bilsin ki Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) sənə bunu versəm, sən başqa bir şey istəyəcəksən.
Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) qarşisinda tab gətirə bilmədiyi bir nemət görən bəndəsini üzürlü sayacaq. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) bəndəsini ağaca yaxinlaşdiracaq. Bəndə həmin ağacin kölgəsində kölgələnəcək və su içəcək. Sonra bəndənin qarşisina Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) Qapisinin yaxinliğinda əvvəlki iki ağacdan daha gözəl bir ağac çixacaq. Bəndə deyəcək:
- Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Məni bu ağaca yaxinlaşdir ki o ağacin kölgəsində kölgələnim və su içim. Səndən (Ya Kərim Ya Rəhim) başqa bir şey istəməyəcəyəm.
- Məndən (Ya Kərim Ya Rəhim) başqa bir şey istəməyəcəyinə söz vermədinmi?
- Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Bunu istəyirəm, başqa heç nə istəmirəm.
Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) qarşisinda tab gətirə bilmədiyi bir nemət görən bəndəsini üzürlü sayacaq. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) bəndəsini ağaca yaxinlaşdiracaq. O ağaca yaxinlaşanda Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhlinin səsini eşidəcək. Bəndə deyəcək:
- Ya Rebbim (Ya Kərim Ya Rəhim). Məni Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) daxil et.
- Məndən (Ya Kərim Ya Rəhim) istədiklərinə nə son qoyacaq? Sənə Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) və Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) qədərini versəm, bu səni razi salarmi?
- Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Sən (Ya Kərim Ya Rəhim) aləmlərin Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim) olduğun halda mənə istehza edirsən?
- Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) sənə istehza etmirəm. Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) istədiyimi etməyə Qadirəm.

Imam Sadiq (salam olsun) buyurur: Üç əməl var ki, hər kimsə o əməllərdən birini yerinə yetirsə, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Cenneti (Allahumma inni assalukal Cennet) həmin kimsəyə vacib edər. Kasib vaxtinda ehsan etmək. Hami ilə gözəl rəftar etmək. Insafli olmaq.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) elə bir dərəcə və məqam vardir ki, ona yalniz ədalətli rəhbər, qohumlari ilə six əlaqə saxlayan və səbri geniş olan böyük ailə sahibi yetişər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) əməlisaleh qulunun Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) dərəcəsini artirar. Əməlisaleh bəndə soruşar:
- Ya Rebbim (Ya Kərim Ya Rəhim). Bu mənə haradandir?
- Övladinin sənin üçün bağişlanma diləməsindəndir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir bəndənin uşaği öldükdə Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Mələklərindən (salam olsun) soruşar:
- Qulumun uşağinimi aldiniz?
- Bəli. Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim).
Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) soruşar:
- Qulumun ürəyinin meyvəsinimi aldiniz?
- Bəli. Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim).
Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) soruşar:
- Qulum nə dedi?
- Hemd və Istirca dedi.
- Quluma Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) bir ev tikin. Adini da “Həmd Evi” qoyun!

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) Əhlinə buyuracaq:
- Ey Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) Əhli!
- Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Əmrinə müntəzirik.
Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) soruşacaq:
- Razi qaldinizmi?
- Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Necə razi qalmaya bilərik ki?! Axi Sən (Ya Kərim Ya Rəhim) bizə yaratdiqlarindan heç kəsə vermədiyin nemətləri bəxş etmisən!
- Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) sizə bundan da yaxşisini əta edəcəm!
- Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Daha yaxşi nə ola bilər ki?
- Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) Öz Rizami sizə halal edirəm. Və bundan sonra siz heç vaxt Mənim (Ya Kərim Ya Rəhim) qəzəbimə düçar olmayacaqsiniz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qiyamət Günü insanlarin arasina çaxnaşma düşəcək. Onlar Adem (salam olsun) Peyğəmbərə üz tutub deyəcəklər:
- Ya Adem (salam olsun). Rebbimiz (Ya Kərim Ya Rəhim) önündə bizdən ötrü Şəfaətçi ol.
Adem (salam olsun) Peyğəmbər deyəcək:
- Mən (salam olsun) O Məqama sahib deyiləm. Siz Ibrahim (salam olsun) Peyğəmbərə müraicət edin. Həqiqətən də Ibrahim (salam olsun) Peyğəmbər Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Dost seçdiyi Peyğəmbərdir.

Insanlar Ibrahim (salam olsun) Peyğəmbərdən havadarliq etməsini diləyəcəklər. Ibrahim (salam olsun) Peyğəmbər deyəcək:
- Mən (salam olsun) O Məqama sahib deyiləm. Siz Musa (salam olsun) Peyğəmbərə müraicət edin. Həqiqətən də Musa (salam olsun) Peyğəmbər Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) bilavəstə danişdiği Peyğəmbərdir.

Insanlar Musa (salam olsun) Peyğəmbərdən havadarliq etməsini diləyəcəklər. Musa (salam olsun) Peyğəmbərdeyəcək:
- Mən (salam olsun) O Məqama sahib deyiləm. Siz Isa (salam olsun) Peyğəmbərə müraicət edin. Həqiqətən də Isa (salam olsun) Peyğəmbər Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Ruh endirdiyi Peyğəmbərdir.

Insanlar Isa (salam olsun) Peyğəmbərdən havadarliq etməsini diləyəcəklər. Isa (salam olsun) Peyğəmbər deyəcək:
- Mən (salam olsun) O Məqama sahib deyiləm. Siz Muhammad (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) Peyğəmbərə müraicət edin.

Sonda insanlar Mənim (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) yanima gələcəklər. Mən (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) deyəcəm:
- Rebbim (Ya Kərim Ya Rəhim) Məni (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) O Məqama layiq görmüşdür.

Mən (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) Rebbimden (Ya Kərim Ya Rəhim) izn istəyəcəm. Rebbim (Ya Kərim Ya Rəhim) Mənə (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) izn verəcək. Və Mənə (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) indi agah olmadiğim həmdu-sənalari təlqin edəcək. Mən (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) Rebbimi (Ya Kərim Ya Rəhim) o cür həmdu-səna edib, səcdəyə qapanacağam. Rebbim (Ya Kərim Ya Rəhim) buyuracaq:
- Ya Muhammad (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam). Daniş ki Səni (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) dinləsinər. Istə ki istədiyin Sənə (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) verilsin. Şəfaət et ki şəfaətin qəbula keçsin.

Mən (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) deyəcəm:
- Ümmətim...Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Ümmətim...Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Ümmətim...Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim).

Rebbim (Ya Kərim Ya Rəhim) buyuracaq:
- Ya Muhammad (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam). Get qəlbində arpa dənəsi ağirliğinda imani olan kimsələri Cehennem (Allahumma accirni minannar) odundan çixart.

Mən (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) Rebbimin (Ya Kərim Ya Rəhim) göstərişini yerinə yetirəcəm. Sonra geri dönüb, Rebbime (Ya Kərim Ya Rəhim) həmdu-səna edib, səcdəyə qapanacağam. Rebbim (Ya Kərim Ya Rəhim) buyuracaq:
- Ya Muhammad (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam). Daniş ki Səni (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) dinləsinər. Istə ki istədiyin Sənə (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) verilsin. Şəfaət et ki şəfaətin qəbula keçsin.

Mən (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) deyəcəm:
- Ümmətim...Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Ümmətim...Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Ümmətim...Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim).

Rebbim (Ya Kərim Ya Rəhim) buyuracaq:
- Ya Muhammad (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam). Get qəlbində xardal dənəsi ağirliğinda imani olan kimsələri Cehennem (Allahumma accirni minannar) odundan çixart.

Mən (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) Rebbimin (Ya Kərim Ya Rəhim) göstərişini yerinə yetirəcəm. Sonra geri dönüb, Rebbime (Ya Kərim Ya Rəhim) həmdu-səna edib, səcdəyə qapanacağam. Rebbim (Ya Kərim Ya Rəhim) buyuracaq:
- Ya Muhammad (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam). Daniş ki Səni (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) dinləsinər. Istə ki istədiyin Sənə (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) verilsin. Şəfaət et ki şəfaətin qəbula keçsin.

Mən (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) deyəcəm:
- Ümmətim...Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Ümmətim...Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Ümmətim...Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim).

Rebbim (Ya Kərim Ya Rəhim) buyuracaq:
- Ya Muhammad (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam). Get qəlbində zərrə qədər imani olan kimsələri Cehennem (Allahumma accirni minannar) odundan çixart.

Mən (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) Rebbimin (Ya Kərim Ya Rəhim) göstərişini yerinə yetirəcəm. Sonra geri dönüb Rebbime (Ya Kərim Ya Rəhim) həmdu-səna edib səcdəyə qapanacağam.

Salam Olsun

Salamun əla Ali Yasin. As Salamu aleyke ya DaiyAllahi və Rəbbaniyyə ayatih. As Salamu aleyke ya babAllahi və dəyyanə dinih. As Salamu aleyke ya XəlifətAllahi və Nasirə həqqih. As Salamu aleyke ya HuccətAllahi və Dəlilə Iradətih. As Salamu aleyke ya Taliyə Kitabillahi və Tərcumanəh. As Salamu aleyke fi Ənai ləylikə və Ətrafi nəharik. As Salamu aleyke ya BəqiyyətAllahi fi ərzih. As Salamu aleyke ya ya MisaqAllahilləzi əxəzəhu və Vəkkədəh. As Salamu aleyke ya VədAllahilləzi zəminəh. As Salamu aleyke Əyyuhəl Ələmul Mənsub vəl ilmul məsbub vəl ğəvsi və Rəhmətul vasiəti vədən ğəyrə məkzub. As Salamu aleyke Hinə Təqum. As Salamu aleyke Hinə Təqud. As Salamu aleyke Hinə Təqrəu və Tubəyyin. As Salamu aleyke Hinə Tusəlli və Təqnut. As Salamu aleyke Hinə Tərkəu və Təscud. As Salamu aleyke Hinə Tuhəllilu və Tukəbbir. As Salamu aleyke Hinə Təhmədu və Təstəğfir. As Salamu aleyke Hinə Tisbuhu və Tumsi. As Salamu aleyke fil ləyli iza yəğşa vən nəhari iza təcəlla. As Salamu aleyke Əyyuhəl Imamul məmun. As Salamu aleyke Əyyuhəl Muqəddəmul məmun. As Salamu aleyke bi Cəvamis salam. Uşhidukə ya Məvlayə inni əşhədu ənla ilaha ill Allahu vəhdəhu la şərikə ləh. Və ənnə Muhəmmədən sallAllahu əleyhi və Alihi Əbduhu və Rəsuluh. La Həbibə illa Huvə və Əhluh. Və uşhidukə ya Məvlaya Əliiyən (salam olsun) Əmirəlmumininə Huccətuh. Və uşhidukə Vəl Həsənə (salam olsun) Huccətuh. Və uşhidukə Vəl Huseynə (salam olsun) Huccətuh. Və uşhidukə Əliyyəbnəl Huseyni (salam olsun) Huccətuh. Və uşhidukə Muhəmmədəbnə Əliyyun (salam olsun) Huccətuh. Və uşhidukə Cəfərəbnə Muhəmmədin (salam olsun) Huccətuh. Və uşhidukə Musəbnə Cəfərin (salam olsun) Huccətuh. Və uşhidukə Əliyybnə Musa (salam olsun) Huccətuh. Və uşhidukə Muhəmmədəbnə Əliyyun (salam olsun) Huccətuh. Və uşhidukə Əliyyəbnə Muhəmmədin (salam olsun) Huccətuh. Və uşhidukə Həsəbnə Əliyyun (salam olsun) Huccətuh. Və əşhədu ənnəkə Huccətullah. Əntumul əvvəlu vəl axiru və ənna rəcətəkum həqqun la rəybə fiha yəvmə la yənfəu nəfsən imanuha ləm təkun amənət min qablu əv kəsəbət fi imaniha xəyra. Və ənnəl məvtə həqq. Və ənna Nakirən və Nəkirən həqq. Və əşhədu ənnən nəşrə həqq. Və əşhədu bəsə həqq. Və əşhədu ənnəs siratə həqq. Və əşhədu mirsadə həqq. Və əşhədu vəl mizanə həqq. Və əşhədu vəl Həşrə həqq. Və əşhədu vəl hisabə həqq. Və əşhədu vəl Cennete həqq. Və əşhədu vəl narə həqq. Və əşhədu vəl vədu vəl vəidə bihima həqq. Ya Mövlaya (salam olsun) şəqiyə mən xaləfəkum və səidə mən ətaəkum. Fəşhəd əla ma əşhədtukə ələyh və əna vəliiyyun ləkə bəriun min əduvvik fəl həqqu ma rəzitumuh vəl batilu ma əsxəttumuh vəl mərufu ma əmərtum bih vəl munkəru ma nəhəytum ənh. Fə nəfsi muminətun billahi vəhdəhu la şərikə ləhu və Bi Rəsulihi (sallAllahu əleyhi və Alihi və sallam) və Bi Əmirəlmumininə (salam olsun) və Bikum ya Mövlaya (salam olsun) əvvəlikum və axirikum. Və nusrəti muəddətun ləkum. Və məvəddəti xalisətun ləkum. Ət təhiyyətu lillahi vəs səlavatu vət təyyibat.

As Salamu əla Adəmə Səfvətillah. As Salamu əla Nuhin Nəbiyyillah. As Salamu əla Ibrahima Xəlillah. As Salamu əla Musa Kəlimillah. As Salamu əla Isa Ruhillah. As Salamu əla RasulAllah sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. As Salamu ələykə ya Xəyrə Xəlqillah. As Salamu As Salamu ələykə ya Səfiyyəllah. As Salamu ələykə ya Muhəmmədəbnə Əbdillahi sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam Xatəmən Nəbiyyin. As Salamu ələykə ya Əmirəl Mumininə Əliyyəbnə Əbi Talibin Vəsiyyə Rəsulillah sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. As Salamu ələyki ya Fatimətu Səyyidətə nisaəl aləmin. As Salamu ələykuma ya Sibtəy Nəbiiyir Rəhməti Və Səyyidəy Səbabi əhli Cənnəh. As Salamu ələykə ya Əliyyibnil Husəyni Səyyidəl Abidinə və Qurrətə Əynin Nazirin. As Salamu ələykə ya Muhəmmədəbnə Əliyyin Baqirəl İlmi Bədən Nəbiyy. As Salamu ələykə ya Cəfərəbnə Muhəmməd as Sadiqəl Barrəl Əmin. As Salamu ələykə ya Musəbnə Cəfər ət Tahirət Tuhr. As Salamu ələykə ya Əliyəbnə Musa Rizəl Murtəza. As Salamu ələykə ya Muhəmmədəbnə Əliyyinit Təqiyy. As Salamu ələykə ya Əliyyəbnə Muhəmməd ən Nəqiyyən Nasihəl Əmin. As Salamu ələykə ya Həsənəbnə Əliyy. As Salamu ələl Vəsiyyi Min Bədih. Allahummə əccil fərəcəhu və məxrəcəhu vənsurna bihi nəsran Əziza. Allahumma salli əla Nurika və siracika və Vəliyyi Vəliyyikə və Vəsiyyi Vəsiyyikə və Huccətikə əla xəlqik. Allahumma salli əla Muhammadin və əla Muhammad ve accil faracahum.

Ət Təhiyyətu Lillahi Vəs Salavatu Vat Tayyibətu.
Əs Salamu Əleykə Əyuhhən Nəbiyyu və Rəhmətullahi və Bərəkatuhu.
Əs Salamu Əleynə və Alə Ibadillahis Salihin.
Əs Salamu Əleykum və Rəhmətullahi və Bərəkatuh.

Vida Duam

Əşhədu ən la ilahə ill Allah vəhdəhu la şərikə ləh və əşhədu ənnə Muhəmmədən sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam Əbduhu və Rəsuluh və Ənnəhu Seyyidul əvvəlinə vəl axirin və Ənnəhu Seyyidul Ənbiyai və Mursəlin. Allahummə salli ələyhi və əla Əhli Beytihil Əimmətit Təyyibin.

Əs Salamu ələykə ya RasulAllah sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə ya XəlilAllah sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə ya NəbiyyAllah sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə ya SəfiyyAllah sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə ya RəhmətAllah sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə ya XiyərətAllah sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə ya HəbibAllah sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə ya NəcibAllah sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə ya Xatəmən Nəbiyyin sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə ya Seyyidəl Mursəlin sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə ya Qaimən bil Qist sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə ya Fatihəl Xəyr sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə ya Mədinəl Vəhyi vət Tənzil sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə ya Mubəlliən ƏniAllah sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə Əyyuhəs ələykə Siracul Munir sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə ya Mubəşşir sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə ya Nəzir sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə və əla Əhli Beytikəl Təyyibinət Tahirinəl Hadinəl Məhdiyyin. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Əs Salamu ələykə və əal Cəddikə Əbdul Muttəlibi və əla əbikə Əbdillah. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Əs Salamu əla Ummikə Aminətə binti Vəhb. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Əs Salamu əla Əmmikə Həmzətə Seyyidəş Şuhəda. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Əs Salamu əla Əmmikəl Abbas ibni Əbdil Muttəlib. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Əs Salamu əla Əmmikə və Kəfilikə Əbi Talib. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Əs Salamu əla Əmmikə Cəfərinit Təyyari fi Cinanil Xuld. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Əs Salamu ələykə ya Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Əs Salamu ələykə ya Əhməd. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Əs Salamu ələykə ya HuccətAllahi ələl əvvəlinə vəl axirin vəs sabiqə ila taəti Rəbbil aləmin vəl Muhəyminə əla Rusulihi vəl Xatimə li Ənbiyaih vəş şahidə əla xəlqihi vəş şəfiə iləyhi vəl məkinə lədəyh vəl mutaə fi Mələkətuhil Əhmədə sallAllahu əleyhi və alihi və sallam minəl Əvsafil Muhammad sallAllahu əleyhi və alihi və sallam li sairil Əşrafil Kərimə indər Rəbb vəl Mukəlləmə min Vərail Hucubil faizə bis sibaq vəl faitə ənil lihaq təslimə arifin bi həqqikə mutərifin bit təqsiri fi qiyamihi bi vacibik ğəyri munkirin məntəha iləyhi min Fəzlik muqinin bil Məzidati min Rəbbik muminin bil Kitabil munzəli ələykə muhəllilin həlaləkə muhərrəmin həramək. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Əşhədu ya RasulAllahi sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam məə kulli Şahid. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və Ətəhəmməluha ən kulli Cahid. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Ənnəkə qəd bəlləğtə Risalati Rəbbik. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və nəsəhtə li ummətikə və cahədtə fi Səbili Rəbbik. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və sədətə bi Əmrihi vəhtəməltəl əza fi cənbih. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və dəəvtə ila Səbilihi bik Hikməti vəl məvizətil həsənətil cəmiləh. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və əddəytəl Həqqəlləzi kanə ələykə və Ənnəkə qəd Rəuftə bil muminin. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və ğəluztə ələl kafirin. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və ƏbədtAllahə muxlisən hətta ətakəl yəqin. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. FəbələğAllahu bikə əşrəfə məhəllil Mukərrəmin. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və əalmənazilil Muqərrəbin. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və ərfəə Dərəcatil Mursəlin həysu la yəlhəqukə lahiq. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və la yəfuqukə lahiq. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və la yəfuqukə Faiqun. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və la yəsbiqukə sabiq. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və alyətməu fi İdrakikə tami. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Əl həmdu Lillahilləzistən qəzəna bikə minəl hələkəti. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və hədana bikə minəz zəlaləh. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və nəvvərəna bikə minəz zulməh. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. FəcəzakAllahu ya RasulAllahi sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam min Məbusin əfzələ ma caza Nəbiyyən ən ummətihi. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və Rəsulən əmmən ursilə iləyhi bi əbi Əntə və ummi. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Ya RasulAllahi sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam zurtukə arifən bi Həqqik Muqirrən bi fəzlikə Mustəbsirən bi zəlaləti Mən Xaləfəkə. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və Xaləfə Əhli Beytik. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Arifən bil Hudəlləzi Əntə və ummi və nəfsi və əhli və mali və vələdi. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Əna usəlli ələykə kəma sallAllahu ələyk və səlla ələykə Məlaikətəhu və Ənbiyaəhu və Rusuluh səlatən Mutətabiətən Vafirətən Mutə Vasiləh lənqitaə ləha və la əmadə və la əcəl sallAllahu ələykə və Əla Əhli Bəytikət Təyyibinət Tahirinə kəma əntum əhluh.

Allahumməcəl Cəvamiə sələvatikə və nəvamiyə bərəkatik. Və Fəvazilə xəyratikə. Və şəraifə Təhiyyatik. Və Təslimatikə. Və Kəramətikə. Və Rəhəmatik. Və səlavati Məlaikətikəl Muqərrəbin. Və Ənbiyaikəl Mursəlinə. Və Əimmətikəl Muntəcəbinə. Və ibadikəs salihin. Və Əhlis səmavati vəl ərzin. Və Mən səbbəhə ləkə ya Rəbbəl aləminə minəl əvvəlinə vəl axirin əla Muhammadin Əbdikə və Rəsulikə və Şahidik və Nəbiyyikə və Nəzirikə və Əminikə və Məkinik və Nəciyyikə və Nəcibikə və Həbibikə və Xəlilik və Səfvətikə və Xassətikə və Xalisətik və Rəhmətikə və Xəyri xiyərətikə min xəlqik Nəbiyyir Rəhməti və Xazinil məğfirəh. Və qaidil xəyri vəl bərəkəh. Və Munqizil ibadi minəl hələkəh bi İznikə və Daiyhim ila dinikəl Qəyyimi bi Əmrikə əvvəlin Nəbiyyinə misaqə. Və axirihim Məbəsənilləzi ğəməstəhu fi bəhril Fəziləh vəl mənziləti cəliləti vəd dəracatir rəfiəh vəl Mərtəbətil xətirəh və Əvdətəhul əslabət tahirəh və Nəqəltəhu minha iləl ərhamil Mutəhhərəh lutfən minkə ləhu və təhənnunən minkə ələyh iz vəkkəltə li səvnihi və hərasətihi və həfzih və həyatətihi min Qudrətikə əynən asiməh həcəbtə biha ənhu mədanisəl əhri və məabəs sifah hətta rəfətə bihi nəvazirəl ibad və əhyəytə bihi məytəl bilad biən kəşəftə ən Nuri viadətihi zuluməl əstar və əlbəstə hərəməkə bihi hulələl ənvar. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Allahummə fəkəmə xəsəstəhu bi Şərəfi hazihil mərtəbətil Kəriməh və zuxri hazihil mənqəbətil Əziməh salli ələyhi kəma vəfa bi Əhdik və bəlləğə Risalatikə və qatələ əhləl cuhudi əla təvhidik və qətəə Rəhiməl kufri fi izazi Dinik və ləbisə səvbəl bəlva fi Mucahədəti ədaik və əvcəbtə ləhu bi kulli əzən məssəh əv kəydin əhəssə bihi minəl fi ətilləti havələt qətləh. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Fəzilətən təfuqul fəzail və yəmliku bihəl cəzilə min nəvalik və qəd əsərrəl həsrətə və əxfəz zəfrətə və təcərrəəl ğussəh və ləm yətəxəttə ma məssələ ləhu vəhyuk. Allahummə salli ələyhi və əla Əhli Beytihi səlatən tərzaha ləhum və bəlliğhum minna təhiyyətən kəsirəh və səlamən və atina min lədunkə fi muvalatihim Fəzlən və ihsanən və Rəhmətən və Ğufranə. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. İnnəkə Zul Fəzlil Əzim.

Allahummə İnnəkə qultə li Nəbiyyikə Muhammadin sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam və ləv Ənnəhum iz zələmu ənfusəhum cauk. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Fəstəğfərullahə vəstəğfərə ləhumur Rəsul. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Ləvəcudullahə Təvvabən Rəhima. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və ləm əzhur zəmanə Rəsulikə ələyhi və alihis salam. Allahummə və qəd zurtuhu rağibən taibən min səyyi əməli və Mustəğfirən ləkə min zunubi və Muqirrən ləkə biha və Əntə Ələmu biha minni və Mutəvəccihən iləykə bi Nəbiyyikə Nəbiyyir Rəhməh səlavatukə ələyhi və alih. Vəcəlnillahummə bi Muhammadin sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam və Əhli Beytih. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. İndəkə vəcihən fid unya vəl Axirəti (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) və minəl Muqərrəbin. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Ya Muhammadu sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Ya RasulAllahu sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam bi əbi Əntə və ummi. Ya NəbiyyAllahu sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Ya Seyyide Xəlqillah sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam inni təvəccəhu bikə ill Allahi Rəbbikə və Rəbbi li yəğfirə lizunubi və yətəqəbbələ minni əməli və yəqziyə li həvaici fəkun li şəfiən ində Rəbbikə və Rəbbi fəniməl məsulul Məvla Rəbbi və niməş Şəfiu Əntə ya Muhəmməd sallAllahu aleyhi ve alihi ələykə və əla Əhli Beytikəs salam. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Allahummə və əvcib li minkəl məğfirətə vər Rəhmətə vər rizqəl vasiət təyyibən nafikəma əvcəbtə limən əla Nəbiyyəkə Muhammadən sallAllahu aleyhi ve alihi. Və Huvə Həyyun fəəqərrə ləhu bi zunubih vəstəğfərə ləhu Rəsulukə ələyhi və alihis salam. Fəğəfərtə ləhu bi Rəhmətikə ya Ərhəmər Rahimin. Allahummə və qəd əmməltukə və Rəcəvtukə və Qumtu bəynə yədəyk və Rəğibtu iləykə əmmən sivak və qəd əmməltu cəzilə səvabik və inni lə Muqirun ğəyru Munkir və taibun iləykə mimməqtərəft və aizun bikə fi hazəl məqami mimma qəddəmtu minəl əmalilləti təqəddəmtə iləyyə fiha və nəhəytəni ənha və əvədtə ələyhəl iqab və əuuzu bi Kərəmi vəchikə ən tuqiməni Məqaməl xizyi vəz zull yəvmə tuhtəkufihil əstaru və təbdu fihil əsrari vəl fəzaih və tərədu fihil fəraisu yəvməl həsrəti vən nədaməh yəvməl afikəti yəvməl azifəti yəvmət təğabun yəvməl fəsli yəvməl cəzai yəvmən kanə miqdarihu xəmsinəəlfə sənəh yəvmən nəfxəti yəvmə tərcufur racifətu tətbəuhər radifəh yəvmənnəşri yəvməl ərş yəvmə yəqumun nasu li Rəbbil aləmin yəvmə yəfirrul məru min əxihi və ummihi və əbihi və sahibətihi və bənih yəvmə təşəqqəqul ərzu vəəknafus səma yəvmə təti kullu nəfsin tucadilu ən nəfsihs yəvməyurəddunə ill Allahi fə Yunəbiuhum bima əmilu yəvmə la yuğni Məvlən şəya və la hum yunsərunəilla Mən RəhimAllah İnnəhu Huvəl Əzizur Rəhim yəvmə yurəddunə ila Alimil ğəybi vəş şəhadəh yəvmə yurəddunə ill Allahi Məvlahumul həqq yəvmə yəxrucunə minəl əcdasi siraa kəənəhum ila nusubin yufizun və kəənəhum cərradun muntəşir muhtiinə iləd dai ill Allahiyəvməl vaqiəh yəvmə turəccul ərzə rəcca yəvmə təkunus səmau kəl muhl və təkunul cibalu kəl ihn və la yusəlu həmimun həmimən yəvməş şahidi vəl məşhud yəvməş şahidi vəl məşhud yəvmə təkunul Məlaikətu səffən səffa. Allahummərhəm məvqifi fi zalikəl yəvmi bi məvqihi fi hazəl yəvm və la tuxzini fi zalikəl məvqif cənəytu əla nəfsi vəcəl ya Rəbbi fi zalikəl yəvmi məə Əvliyaikə muntələqi və fi Zumrəti Muhammadin sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam və Əhli Beytihiələyhimus salamu Məhşəri vəcəl Həvzəhu məvridi və fil ğurril kirami məsdəri və ətini Kitabi bi yəmini hətta əfuzə bi həsanati və tubəyyizə bihi vəchi və tuyəssirə bihi hisabi və turəccihə bihi mizani və əmziyə məəl faizinə min ibadikəs salihin ila Rizvanikə və Cinanikə İlahəl aləmin. Allahummə inni əuzu bikə min ən təfhəzəni fi zalikəl yəvm bəynə yədəyil xəlayiqi bi cərirəti əv ən əlqəl xizyə vən nədamətə bi xətiəti əv ən tuzhirə fihi Səyyiati əal həsnati əv ən tunəvvihə bəynəl xəlayiqi bi İsmi ya Kərimu ya Kərim. Əl əfvəl əfv. Əs Sətrəs sətr. Allahummə və əuzu bikə min ən yəkunə fi zalikəl yəvmi fi məvaqifil əşrari məvqifi əv fi Məqamil Əşqiyai Məqami və iza Məyyəztə bəynə xəlqik. Fəsuqtə kullən bi əmalihim zumərən ila mənazilihim. Fəsuqni bi Rəhmətikə fi ibadikəs salihin. Və fi Zumrəti Əvliyaikəl muttəqin ila Cənnatikə ya Rəbbəl aləmin.

Əs Salamu ələykə ya RasulAllah sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə ya Əyyuhəl Bəşirun Nəzir. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Əs Salamu ələykə ya Əyyuhəs Siracul Munir. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Əs Salamu ələykə ya Əyyuhəs Səfiru BəynAllahi və bəynə xəlqih. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Əşhədu ya RasulAllahi sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam Ənnəkə kuntə Nurən fil əslabiş şamixəh vəl ərhamil Mutəhhərəh ləm tunəcciskəl cahiliyyəti bi əncasiha və ləm tulbiskə min mudləhimmati siyabiha. Və əşhədu ya ya RasulAllahi sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam Ənni muminun bikə və bil əimməti min Əhli Beytik muqinun bi cəmii ma ətəytə bihi razin mumin. Və əşhədu Ənnəl əimmətə min Əhli Beytikə əlamul Huda vəl urvətul vusqa vəl Huccətu əla əhlid dunya. Allahummə la təəlhu axirəl Əhdi min ziyarəti Nəbiyyikə ələyhi və Alihis salam və in təvəffəytəni fə inni əşhədu fi məmati əla ma əşhədu ələyhi fi həyati Ənnəkə Ənt Allahu la ilahə illa Ənt vəhdəkə la şərikə lək və Ənnə Muhammadən sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam Əbdukə və Rəsuluk və Ənnəl əimmətə min Əhli Beytihi Əvliyaik və Ənsarukə və Hucəcukə əla xəlqik və xuləfaukə fi ibadikə və əlamukə fi bi ladik və xuzzanu İlmikə və həfəzətu Sirrikə və Təracimətu Vəhyik. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad və bəlliğ Ruhə Nəbiyyikə Muhammadin və Alih fi saəti hazihi və fi kulli saətin təhiyyətən minni və səlam. Vəs Salamu ələykə ya RasulAllahi sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam və Rəhmətullahi və Bərəkatuh la Cəələhullahu axirə təslimi ələyk.

Ya Mən Xətəmən Nübuvvətə bi Muhammadin sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam ixtim li yəvmi haza bi xəyrin və şəhri bi xəyrin və sənəti bi xəyrin və umuri bi xəyr...

Açiq Məktub

...Həyat bir möhlətdir...
...Möhlət alsam...
...Səni (salam olsun) həsrətimdə gizləyəcəyəm...
...Ya Sahib az-Zaman (salam olsun)...

...Cənnət bir fürsətdir...
...Fürsət tapsam...
...Səni (salam olsun) Cənnətimdə gizləyəcəyəm...
...Ya Sahib az-Zaman (salam olsun)...

Xətm Duasi

Mən şahidlik edirəm ki Rəhman Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) başqa ibadətə haqqi olan məbud yoxdur. Təkdir. Şəriki yoxdur. Və şahidlik edirəm ki Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Qulu və Elçisidir.

Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) başqa məbud yoxdur. O (Ya Kərim Ya Rəhim) Təkdir. Onun (Ya Kərim Ya Rəhim) şəriki yoxdur. Mülk Onundur (Ya Kərim Ya Rəhim). Həmd Onadir (Ya Kərim Ya Rəhim). O (Ya Kərim Ya Rəhim) hər şeyə Qadirdir.

Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Doğru Yola yönəltdiyi kimsəni heç kəs azdira bilməz.

Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) başqa məbud yoxdur. O (Ya Kərim Ya Rəhim) Təkdir. Onun (Ya Kərim Ya Rəhim) şəriki yoxdur. Mülk Onundur (Ya Kərim Ya Rəhim). Həmd Onadir (Ya Kərim Ya Rəhim). O (Ya Kərim Ya Rəhim) hər şeyə Qadirdir.

Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) azdirdiği kimsəni heç kəs Doğru Yola yönəldə bilməz.

Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) başqa məbud yoxdur. O (Ya Kərim Ya Rəhim) Təkdir. Onun (Ya Kərim Ya Rəhim) şəriki yoxdur. Mülk Onundur (Ya Kərim Ya Rəhim). Həmd Onadir (Ya Kərim Ya Rəhim). O (Ya Kərim Ya Rəhim) hər şeyə Qadirdir.

Allahim. Allahu Akbar. Sənin (Ya Kərim Ya Rəhim) verdiyinə mane olacaq mane olduğunu verəcək kimsə yoxdur. Heç bir hörmət sahibinə Sənin (Ya Kərim Ya Rəhim) yaninda hörməti fayda verməz.

Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) başqa məbud yoxdur. O (Ya Kərim Ya Rəhim) Təkdir. Onun (Ya Kərim Ya Rəhim) şəriki yoxdur. Mülk Onundur (Ya Kərim Ya Rəhim). Həmd Onadir (Ya Kərim Ya Rəhim). O (Ya Kərim Ya Rəhim) hər şeyə Qadirdir.

Allahim. Allahu Akbar. Sənin (Ya Kərim Ya Rəhim) asanlaşdirdiğindan başqa asan olan heç nə yoxdur. Sən (Ya Kərim Ya Rəhim) istəsən çətin işi asanlaşdirarsan.

Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) başqa məbud yoxdur. O (Ya Kərim Ya Rəhim) Təkdir. Onun (Ya Kərim Ya Rəhim) şəriki yoxdur. Mülk Onundur (Ya Kərim Ya Rəhim). Həmd Onadir (Ya Kərim Ya Rəhim). O (Ya Kərim Ya Rəhim) hər şeyə Qadirdir.

Allahim. Allahu Akbar. Səndən (Ya Kərim Ya Rəhim) faydali elm, halal ruzi və məqbul əməl diləyirəm.

Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) başqa məbud yoxdur. O (Ya Kərim Ya Rəhim) Təkdir. Onun (Ya Kərim Ya Rəhim) şəriki yoxdur. Mülk Onundur (Ya Kərim Ya Rəhim). Həmd Onadir (Ya Kərim Ya Rəhim). O (Ya Kərim Ya Rəhim) hər şeyə Qadirdir.

Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim). Mən Səndən (Ya Kərim Ya Rəhim) istəyirəm. Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim). Sənin (Ya Kərim Ya Rəhim) Peyğəmbərin (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərlə Sənə (Ya Kərim Ya Rəhim) tərəf yönəlirəm...

...Ya Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) Devet edən Rəhman Allahim...Ya Kərim...Ya Rəhim...

Sənin (Ya Kərim Ya Rəhim) Lütfünlə topladiğim hər bir duanin, hər bir hədisin, hər bir kəlmənin aşkar və gizli savabini Sənin (Ya Kərim Ya Rəhim) İzninlə Sənin (Ya Kərim Ya Rəhim) bəndən Huseyn ibn Elçinin Ruhuna hədiyyə edirəm...

Ya Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər. Ya On İki İmam (salam olsun). Mənə Şəfaətçi olun. Kiçik əməlimin müqabilində böyük istəyimə çatmaqda mənə Şəfaətçi olun. Əgər ki mən həqiqətən də Sizi (salam olsun) sevənlərdən və Sizi (salam olsun) sevənləri sevənlərdənəmsə, mənə Şəfaətçi olun....Lütfən...

Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) başqa məbud yoxdur. O (Ya Kərim Ya Rəhim) Təkdir. Onun (Ya Kərim Ya Rəhim) şəriki yoxdur. Mülk Onundur (Ya Kərim Ya Rəhim). Həmd Onadir (Ya Kərim Ya Rəhim). O (Ya Kərim Ya Rəhim) hər şeyə Qadirdir.

Ey hacəti olanalarin hacətini gerçək etməyə Qadir olan Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim).
Ey batini niyyətlərdən agah olan Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim).
Ey qəmlilərin qəmini dağidan Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim).
Ey qüssəliləri qüssədən azad edən Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim).
Ey qocalara rəhm edən Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim).
Ey körpələrə ruzi verən Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim).
...Ya Rəhman Allah...Ya Kərim Allah...Ya Rəhim Allah...

...Ya Rəhman Allah...Ya Kərim Allah...Ya Rəhim Allah...Mən Oğlum Hüseyni mükafatlandirmaq iqtidarinda deyiləm...

Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) başqa məbud yoxdur. O (Ya Kərim Ya Rəhim) Təkdir. Onun (Ya Kərim Ya Rəhim) şəriki yoxdur. Mülk Onundur (Ya Kərim Ya Rəhim). Həmd Onadir (Ya Kərim Ya Rəhim). O (Ya Kərim Ya Rəhim) hər şeyə Qadirdir.

...Ya Rəhman Allah...Ya Kərim Allah...Ya Rəhim Allah...Bəndən Hüseyni Öz Qüdrətinlə mükafatlandir...

Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) başqa məbud yoxdur. O (Ya Kərim Ya Rəhim) Təkdir. Onun (Ya Kərim Ya Rəhim) şəriki yoxdur. Mülk Onundur (Ya Kərim Ya Rəhim). Həmd Onadir (Ya Kərim Ya Rəhim). O (Ya Kərim Ya Rəhim) hər şeyə Qadirdir.

Ey Peğəmbərlik Silsiləsini Muhammad sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam Peyğəmbərlə xətm edən Allahim...
Sənin (Ya Kərim Ya Rəhim) Qulun və mənim Oğlum olan Hüseyn ibn Elçinin bu gününü, bu ayini, bu ilini və ümumən Ömrünü xeyirlə xətm et...
Ey Peğəmbərlik Silsiləsini Muhammad sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam Peyğəmbərlə xətm edən Allahim...

Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) başqa məbud yoxdur. O (Ya Kərim Ya Rəhim) Təkdir. Onun (Ya Kərim Ya Rəhim) şəriki yoxdur. Mülk Onundur (Ya Kərim Ya Rəhim). Həmd Onadir (Ya Kərim Ya Rəhim). O (Ya Kərim Ya Rəhim) hər şeyə Qadirdir.

Cennete Özel Devet

Dedi: Atacan...Necə bir təriqətdir Şiəlik?
Dedim:...Qeyrətdir...Şücaətdir...Şiəlik...
...İffətdir...İzzətdir...Şiəlik...
...Həqiqətdir...Dəyanətdir...Şiəlik...
...Cəsarətdir...Fəxarətdir...Şiəlik...
Dedi: Atacan...Nə gözəl bir təriqətdir...Şiəlik...
...Cənnətə Özəl Dəvətdir...Şiəlik...

Ayetul Kursi As Salamu Aleykum ve Rahmatullahi ve Barakatuh. Siz hal-hazırda Ayetul Kursi səhifəsini nəzərdən keçirirsiniz. Ayetul Kursi səhifəsinin qisa məzmunu: Ayetul Kursi Duasi. Ayetul Kursi Duasi. Tərcuməsi. Namaz Dininizin Simasidir. Sübh Namazi. Zöhr Namazi. Asr Namazi. Şam Namazi. Xiften Namazi. Namazin Vacibati. Namazdan Sonra Oxunan Dualar. Yəstəşir Duasi. Oruc Savabi. Fitr Namazi. Ədilə Duasi. Seyfi Səğir Duasi. Dünya və Axirət Duasi. Məzlumun Duasi. Yaxşi Nədir? Pis Nədir? Sünnət Duasi. İbrətamiz Dəlillər. Tez İcabət Olan Dua. Təvəssül Duasi. Dua Edirəm. Qorxuluğu Götürən Dua. Cin Duasi. Uğur Düsturu. Cennete Devet. Salam Olsun. Xətm Duasi. Cennete Özel Devet. Vida Duam. Ayetul Kursi səhifəsində dərc edilmiş məlumatdan istifadə edərkən Ayetul Kursi səhifəsinin linkini http://kecid.blogspot.com/2012/01/ayetul-kursi.html istinad mənbəyi kimi göstərməyi unutmayın.

...Əhl-Beyt (salam) ürəyindədirsə ürəyimdəsən...

Description