Ayetul Kursi

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini hər vacib namazdan sonra oxuyan ölümündən dərhal sonra Cennete (Allahumma inni asalukal Cennet) gedər.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Dəstamaz alarkən Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini oxuyana Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) qirx ilin savabini əta edər. Dərəcəsini qirx məqam artirar. Qirx huri (Allahumma zavvicni min al hur il ain) əta edər.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Yuxuda Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini oxuduğunu görən var-dövlət sahibi olar.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər yatmazdan öncə Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini və ardinca bu duani oxuyardi:
Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Ismi (Ya Kərim Ya Rəhim) ilə. Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) iman gətirdim. Tağutdan (Auzu billahi minaş şaitanir racim) üz çevirdim. Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim) Məni (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) yatdiğim və oyaq olduğum halda qoru.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Yirtici heyvandan qorxduğunuz zaman Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini və ardinca bu duani oxuyun:
Səndən qorunmaq üçün Allahi (Ya Kərim Ya Rəhim) və Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbəri və Suleyman (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbəri və Imam Alini (salam və rəhmət və bərəkət) və On Iki Imami (salam və rəhmət və bərəkət) köməyə çağiriram.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bir kəs evdə tək yatsa, Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini və ardinca bu duani oxusun:
Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim). Mənim nigarançiliğima munis ol. Məni qorxudan amanda saxla və tək qaldiqda məni hifz et.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Beqere" Surəsinin əvvəlindən dörd Ayə, Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini və sonraki iki Ayəni və "Beqere" Surəsinin axirinci üç Ayəsini oxuyan özündə, ailəsində və malinda xoşagəlməz hal görməz. Qurani (Allahumma inni asaluka imanan daiman) unutmaz. Şeytan (Auzu billahi minaş şaitanir racim) ona yaxin düşə bilməz.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Alif. Lam. Mim. ("Beqere" Suresi, 1). Bu qətiyyən şübhə doğurmayan, müttəqilərə doğru yol göstərən bir Kitabdir. ("Beqere" Suresi, 2). O kəslər ki, qeybə iman gətirir, namaz qilir və Bizim onlara verdiyimiz ruzidən (Allah Yolunda) xərcləyirlər. ("Beqere" Suresi, 3). O kəslər ki, Sənə nazil olana və Səndən əvvəl nazil olanlara iman gətirir, Axirətə də yəqinliklə inanirlar. ("Beqere" Suresi, 4).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Peyğəmbər öz Rəbbindən Ona nazil edilənə iman gətirdi, möminlər də (iman gətirdilər). Hamisi Allaha, Onun Mələklərinə, Kitablarina və Elçilərinə iman gətirdilər. (Onlar dedilər): "Biz Onun Elçiləri arasinda fərq qoymuruq." Onlar dedilər: "Eşitdik və itaət etdik. Ey Rebbimiz. Səndən bağişlanma diləyirik, dönüş də yalniz Sənədir." ("Beqere" Suresi, 285). Allah hər kəsi yalniz onun qüvvəsi çatdiği qədər mükəlləf edər. Hər kəsin qazandiği (xeyir yalniz) onun özünə, qazandiği (şər də yalniz) öz ələyhinədir. "Ey Rebbimiz, unutsaq və ya xəta etsək bizi cəzalandirma. Ey Rebbimiz, bizdən əvvəlkiləri yüklədiyin kimi, bizə də ağir yük yükləmə. Ey Rebbimiz, gücümüz çatmayan şeyi daşimağa bizi vadar etmə. Bizi əfv et, bizi bağişla və bizə rəhm et. Sən bizim Himayədarimizsan. Kafirləri məğlub etməkdə bizə yardim et." ("Beqere" Suresi, 286).

Imam Kazim (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Yatərkən Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini oxuyan iflic olmaz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini hər namazdan sonra oxuyan Mənimlə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) birgə Cihad edən kimidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Musa (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərə buyurdu:
- Bəndəm hər namazdan sonra Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini oxusa, Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) o bəndəmə şükr edənlərin qəlbini, Peyğəmbərlərin (salam və rəhmət və bərəkət) əcrini və müxlislərin əməlini əta edərəm.
Musa (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbər soruşdu:
- Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini hər namazdan sonra oxumağa müvəffəq olanlar kimlərdir?
Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyurdu:
- Mənim (Ya Kərim Ya Rəhim) müxlis bəndələrimdir. Razi olduğum bəndələrimdir. Şəhadətə yetəcək bəndələrimdir.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Dəstəmaz aldiqdan sonra Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini oxuyana Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) qirx ilin savabini yazar. Mənəvi dərəcəsini qirx dərəcə qaldirar. Qirx Huri (Allahumma zavvicna min al huril ayn) bəxş edər.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Səfərdə ikən özünün və yanindakilarin bəladan amanda qalmasini istəyən Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini və bu duani oxusun:

Allahumməcəl məsiri əbrən və səmti təfəkkurən və Kəlami zikra.

Imam Kazim (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Vacib namazdan sonra Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini oxuyana heç bir zəhərli canli zərər yetirə bilməz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qarninda sari su olan Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini yazsa, sonra yuyub suyunu içsə, Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Izni ilə o xəstəlikdən şəfa tapar.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Məkruh günlərdə səfərə çixmaq istəyən sədəqə versin. Və Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini oxusun.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Hər hansi bir xəstəliyə tutulan istiğfar etsin. Salavat desin. Və bu duani oxusun:
Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) hər bir nöqsandan uzaqdir. Həmdu-səna Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) məxsusdur. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) vəsf edənlərin vəsfindən Böyükdür. Uca və Əzəmətli Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) başqa qorxu və qüvvə yoxdur.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) evdən çixarkən Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini oxuyan üçün istiğfar və dua etsinlər deyə, yetmiş min Mələk (salam və rəhmət və bərəkət) göndərər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Evə daxil olarkən Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini oxuyan kasib və fəqir olmaz.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Hacət yazərkən Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini və "Kəhf" Suresinin axirinci Ayələrini oxuyan hacətinə çatar.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Yatərkən qorxan kimsə "Feleq" Duasini, "Nas" Duasini və Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini oxusun.

"Feleq" Suresi.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
De: "Siğiniram sübhün Rebbine. ("Feleq" Suresi, 1). Məxluqatinin şərindən. ("Feleq" Suresi, 2). Çökən zülmətin şərindən. ("Feleq" Suresi, 3). Düyünlərə üfürən (cadugar) qadinlarin şərindən. ("Feleq" Suresi, 4). Və həsəd aparan zaman paxillarin şərindən." ("Feleq" Suresi, 5).

"Nas" Suresi.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
De: "Siğiniram insanlarin Rebbine. ("Nas" Suresi, 1). Insanlarin Hökmdarina. ("Nas" Suresi, 2). Insanlarin Məbuduna. ("Nas" Suresi, 3). Vəsvəsə verənin (Allahin Ismi çəkiləndə isə hövlündən) geri çəkilən (şeytanin) şərindən. ("Nas" Suresi, 4). (O şeytan) ki, insanlarin ürəklərinə vəsvəsə salir. ("Nas" Suresi, 5). Cinlərdən də (olur) insanlardan da." ("Nas" Suresi, 6).

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qorxduğunuz zaman bu Ayəni və ardinca Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini oxuyun:
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Ya Rebbim. Məni daxil edəcəyin yerə xoşluqla daxil et. Məni çixaracağin yerdən xoşluqla çixart. Öz Dərgahindan mənə kömək olan dəlil ver. ("Isra" Suresi, 80).

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Səfərə çixan evinin qapisi ilə üzbəüz dayanib, "Fatiha" Surəsini oxusun. Sonra üzünü sağ tərəfə çevirib "Fatiha" Surəsini oxusun. Daha sonra üzünü sol tərəfə çevirib "Fatiha" Surəsini oxusun. Ardinca üzü qapiya Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini oxusun. Sonra üzünü sağ tərəfə çevirib, Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini oxusun. Daha sonra üzünü sol tərəfə çevirib, Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini oxusun. Ardinca belə dua etsin:
Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim). Məni və mənimlə olanlari qoru. Məni və mənimlə olanlari salamat et. Məni və mənimlə olanlari məqsədinə çatdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Miniyə minməmişdən öncə Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini oxu. Ardinca de: Ondan başqa məbud olmayan Əbədi və Əzəli Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) günahlarimin bağişlanmasini diləyirəm. Və Ona tərəf qayidiram. Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim). Günahlarimi bağişla. Çünki Səndən (Ya Kərim Ya Rəhim) başqa günahlari bağişlayan yoxdur.
Bu cür dua etsən, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Öz Mələklərinə (salam və rəhmət və bərəkət) buyurar:
- Bəndəm deyir ki, Məndən (Ya Kərim Ya Rəhim) başqa heç kəs onun günahlarini bağişlaya bilməz. Şahid olun ki, Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) bəndəmin günahlarini bağişladim.

Imam Kazim (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bir kimsə Əsr vaxti dörd rukət namaz qilsa və hər rukətdə "Fatiha" Surəsini və Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini oxusa, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) o kimsənin Ailəsini, Dinini, Malini və Dünyasini (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) şər-bəladan hifz edər.

Imam Kazim (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Gözü ağriyan Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini oxusa, şəfa tapar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: "Fatiha" Surəsini, Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini və "Ali Imran" Surəsinin iki Ayəsini oxumaq ("Ali Imran" Suresi, 18 ve "Ali Imran" Suresi, 26) birbaşa Allaha siğinmaqdir.

"Fatiha" Suresi.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Mərhəmətli və Rəhmli Allahin Ismi ilə. ("Fatiha" Suresi, 1). Hemd olsun aləmlərin Rebbi Allaha. ("Fatiha" Suresi, 2). Mərhəmətli və Rəhmliyə. ("Fatiha" Suresi, 3). Haqq-hesab gününün Hökmdarina. ("Fatiha" Suresi, 4). Biz yalniz Sənə ibadət edir və yalniz Səndən kömək diləyirik ("Fatiha" Suresi, 5). Bizi doğru yola yönəlt. ("Fatiha" Suresi, 6). Nemət bəxş etdiyin kəslərin yoluna, qəzəbə uğramişlarin və azmişlarin (yoluna) deyil. ("Fatiha" Suresi, 7).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Allah Özündən başqa Tanrinin olmadiğina şahidlik etdi, mələklər və elm sahibləri də (şahidlik etdilər). Allah (əbədi olaraq) Ədalətli olmaqdadir. Ondan başqa ilah yoxdur. Qüdrətlidir. Müdrikdir. ("Ali-Imran" Suresi, 18).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
De: "Ey mülkün sahibi Allahim. Sən istədiyin kəsə mülkü verir və istədiyindən də onu geri alirsan; istədiyin kimsəni yüksəldir və istədiyini də alçaldirsan. Xeyir (yalniz) Sənin Əlindədir. Həqiqətən Sən hər şeyə Qadirsən. ("Ali Imran" Suresi, 26).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mühim bir işi olan Cümə Axşami o işə başlasin. Evdən çixarkən "Ali Imran" Suresinin Ayelerini ("Ali Imran" Suresi, 189-194) Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini, "Qedr" Surəsini" və "Fatiha" Surəsini oxusun. Çünki Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) və Axirət (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) hacətlərinin rəvasi bu Ayələrdədir.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Göylərin və Yerin hökmranliği Allaha məxsusdur. Allah hər şeyə Qadirdir. ("Ali Imran" Suresi, 189). Doğrusu, Göylərin və Yerin xəlq edilməsində, gecə ilə gündüzun bir-birini əvəz etməsində ağilli adamlar üçün dəlillər vardir. ("Ali Imran" Suresi, 190). O kəslər ki, ayaq üstə olanda da, oturanda da, uzananda da Allahi yad edir, Göylərin və Yerin yaradilmasi haqqinda düşünür (və deyirlər:) "Ey Rəbbimiz. Sən bunlari əbəs yerə xəlq etməmisən. Sən Pak və Müqəddəssən. Bizi Odun əzabindan qoru." ("Ali Imran" Suresi, 191). Ey Rəbbimiz. Sən Oda saldiğin kəsi rüsvay edərsən. Zalimlarin köməkçiləri olmaz. ("Ali Imran" Suresi, 192). Ey Rəbbimiz. Həqiqətən, biz: "Rəbbinizə iman gətirin!" - deyə imana çağiran bir kimsənin çağirişini eşidib, iman gətirdik. Ey Rəbbimiz. Günahlarimizi bizə bağişla, təqsirlərimizdən keç və canimizi itaətkarlarla bir yerdə al. ("Ali Imran" Suresi, 193). Ey Rəbbimiz. Öz Elçilərinin vasitəsi ilə bizə vəd etdiklərini ver və Qiyamət Günü bizi rüsvay etmə. Şübhəsiz ki, Sən Vədindən dönməzsən." ("Ali Imran" Suresi, 194).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini yüz dəfə oxuyan ömrü boyu Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) ibadət etmiş kimidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ticarət malinin qorunmasini istəyən Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini, "Yasin" Suresi, 9 və bu duani (duanin axiri "Tövbe" Suresi, 129) oxusun.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Biz onlarin önlərindən bir sədd, arxalarindan da başqa bir sədd çəkdik və gözlərinə pərdə saldiq. Buna görə də onlar (haqqi) görmürlər. ("Yasin" Suresi, 9).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Allahin qoruduğu şey heç vaxt zay olmaz. Əgər onlar üz döndərsələr de: Mənə təkcə Allah yetər. Ondan başqa tanri yoxdur. Ona təvəkkül etdim mən. O böyuk Ərşin Sahibidir. (duanin axiri - "Tövbe" Suresi, 129).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bu Ayələri ("Beqere" Suresi, 255-257 və "Ğafir" Suresi, 2-3) səhər oxuyan gecəyə qədər amanda qalar. Bu Ayələri ("Beqere" Suresi, 255-257 və "Ğafir" Suresi, 2-3) gecə oxuyan səhərə kimi amanda qalar.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Ha mim. ("Ğafir" Suresi, 1). Bu Kitab Qüdrətli, Müdrik Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) tərəfindən nazil edilmişdir. ("Ğafir" Suresi, 2). (Bu) günahlari Bağişlayan, tövbələri qəbul edən, cəzasi şiddətli olan Lütf Sahibindəndir. Ondan başqa məbud yoxdur. Dönüş də Onadir. ("Ğafir" Suresi, 3).

Bir kişi Imam Sadiqe (salam və rəhmət və bərəkət) baş ağrisindan şikayət etdi. Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu: Əlini ağriyan yerə qoy. Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini və "Fatiha" Surəsini oxu. Sonra de:
Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Onu (Ya Kərim Ya Rəhim) vəsf edənlərin vəsfindən çox Böyükdür. Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) başqa heç bir məbud yoxdur. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Onu (Ya Kərim Ya Rəhim) vəsf edənlərin vəsfindən çox Böyükdür. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) mən qorxduğum hər bir şeydən Böyük və Əzəmətlidir. Cehennem (Allahumma eccirni minannar) susuzluğu və Cehennem (Allahumma eccirni minannar) od-alovundan Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) siğiniram.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Cümə Günü dörd rukət namaz qilan və hər rukətdə "Fatiha" Surəsinden sonra əlli dəfə "Ixlas" Surəsini və əlli dəfə Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini oxuyana Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Qiyamətdə bir cüt qanad verər ki, Sirat (Allahhumma sabbit qadamayya ala siratikal mustaqim) Körpüsünün üstündən uçub Cennete (Allahumma inni asalukal Cennet) getsin.

Imam Hesen Askeri (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Hər kəs Şənbə günü dörd rükət namaz qilsa və hər rükətdə "Fatiha" Suresini, "Ixlas" Suresini və Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini oxusa, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) onun adini Peyğəmbərlər (salam və rəhmət və bərəkət) Siddiqlər, Şəhidlər və Salehlərin adi ilə bir cərgədə yazar.

Bir kişi Imam Sadiqe (salam və rəhmət və bərəkət) cinlərin (Auzu billahi minaş şaitanir racim) verdiyi əzab-əziyyətdən şikayətləndi.
Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) soruşdu:
- Evinin tavaninin hündürlüyü nə qədərdir?
- On dirsək.
Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Divarin səkkizinzi və onuncu dirsəyi arasinda Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini yaz. Çünki tavaninin hündürlüyü səkkiz dirsəkdən artiq olduqda, cinlər (Auzu billahi minaş şaitanir racim) orada məskunlaşir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Hezreti Cabrail (salam və rəhmət və bərəkət) dedi:
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). Cinlərdən olan bir ifrit yuxuda Sənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) qarşi hiyləgərlik etmək istəyir. O səbəbdən yatmazdan öncə Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini oxu.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Məqam baximindan Kursi yeddi səma ilə müqayisədə Yerin hansisa bir hissəsinə düsmüş halqadan artiq deyil. Ərşin Kursudən üstünlüyü səhralarin həmin halqa düşən yerə olan üstünlüyü qədərdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Hər bir şeyin üstün bir cəhəti vardir. Quranin (Allahumme bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) üstün cəhəti Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasi Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) yaratdiqlarinin hamisindan əzəmətlidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə sual verdilər:
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). Quranin (Allahumme bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) ən şərafətli Surəsi hansidir?
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- "Beqere" Suresi.
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə sual verdilər:
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). Quranin (Allahumme bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) ən şərafətli Ayəsi hansidir?
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Ayetul Kursi.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
-Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini Öz Övladalarina və qonşularina öyrət. Çünki Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) bu Ayədən şərafətli Ayə nazil etməyib.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasi oxunan evə şeytan (Auzu billahi minaş şaitanir racim) otuz gün yaxin düşməz.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Inanmiram ki bir kimsə Islami (Allahumma inni asaluka imanan daiman) qəbul etsin. Gecənin zülmətindən gündüzün nuruna çixsin. Amma Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini oxumasin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini Ərşin altindaki Xəzinədən Mənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) əta etdilər. Bir halda ki Məndən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) əvvəlki Peyğəmbərlərin (salam və rəhmət və bərəkət) heç birinə əta edilməmişdi.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Hər kəs Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini bir dəfə oxusa, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) min Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) çətinliyini və min Axirət (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) çətinliyini ondan uzaqlaşdirar. Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) çətinliyinin ən yüngülü fəqirlik, Axirət (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) çətinliyinin ən yüngülü qəbir əzabidir.

Imam Kazim (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Əziz Ata-Babamdan (Allahumma salli Ala Sayyidina Muhammadin ve ala ali Sayyidina Muhammad) eşidilib ki, bir kişi "Fatiha" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyurdu. Buyruldu:
- Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) həmdu-səna etdi. Və savab qazandi.
Həmin kişi "Ixlas" Suresini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuduğu zaman buyruldu:
- Iman gətirdi. Və amanda qaldi.
Həmin kişi "Qedr" Suresini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuduğu zaman buyruldu:
- Düz dedi. Və bağişlandi.
Həmin kişi Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini oxuduğu zaman buyruldu:
- Merhaba. Bu Ayə Cehennemden (Allahumma eccirni minannar) xilas olmaq üçün nazil olub.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Cinlər etiraf edirlər ki, Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasi Quranin (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) üstünlüyüdür.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Mən (salam və rəhmət və bərəkət) Məqamimin artmasi üçün Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini oxuyuram.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
-Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Bütün vacib namazlardan sonra Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini oxu.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini vacib namazlardan sonra oxuyanin namazi qəbul olar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bütün namazlarindan sonra Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini oxuyana elə bir Məqam verilər ki, sanki Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Yolunda Peyğəmbərlərlə (salam və rəhmət və bərəkət) birgə Cihad edib və Şəhid olub.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasi hansi yeməyə oxunsa, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) o yeməyə bərəkət verər.

Bir kişi Imam Sadiqe (salam və rəhmət və bərəkət) borcunun çoxluğundan şikayət etdi. Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Elə ki gecə oldu iki ruket namaz qil. Birinci rükətdə "Fatiha" Surəsindən sonra Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini, ikinci rukətdə "Fatiha" Surəsindən sonra bu Ayələri ("Heşr" Suresi, 21-24) oxu.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Əgər Biz bu Qurani dağa nazil etsəydik, Sən onun Allahin qorxusundan boyun əyib parça-parça olduğunu görərdin. Biz bu misallari insanlar üçün çəkirik ki, bəlkə, fikirləşələr. ("Heşr" Suresi, 21). O Özündən başqa heç bir məbud olmayan, qeybi və aşkari Bilən Allahdir. O Mərhəmətlidir. Rəhimlidir. ("Heşr" Suresi, 22). O Özündən başqa heç bir məbud olmayan, Hökmran, Müqəddəs, Pak, (Haqqi) Təsdiq Edən, (hər şeyi) Müşahidə Edən, Qüdrətli, Qadir, Məğrur Allahdir. Rəhman Allah onlarin Ona şərik qoşduqlarindan Ucadir. ("Heşr" Suresi, 23). O Xaliq, yoxdan Yaradan, surət verən Allahdir. Ən gözəl Adlar yalniz Ona məxsusdur. Göylərdə və Yerdə olanlarin hamisi Onun Şəninə təriflər deyir. O Qüdrətlidir, Müdrikdir. ("Heşr" Suresi, 24).

Sonra Qurani (Allahumme bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) başin üstə qoy və de:

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Bi haqqi hazal Quran ve bi haqqi man arsaltahu bihi ve bi haqqi kullu muminin madahtahu fihi ve bi haqqi alayhim fa la ahada arafu bi haqqika minka. Fa la ahada arafu bi haqqika minka.

Sonra de:
Bika ya Allah (Ya Kərim Ya Rəhim). (10 dəfə).
Bi Muhammadin (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). (10 dəfə).
Bi Aliyyin (salam və rəhmət və bərəkət). (10 dəfə).
Bi Fatiməte (salam və rəhmət və bərəkət). (10 dəfə).
Bil Heseni (salam və rəhmət və bərəkət). (10 dəfə).
Bil Huseyni (salam və rəhmət və bərəkət). (10 dəfə).
Bi Aliyy ibni Huseyn (salam və rəhmət və bərəkət). (10 dəfə).
Bi Muhammad ibni Aliyy (salam və rəhmət və bərəkət). (10 dəfə).
Bi Cefer ibni Muhammad (salam və rəhmət və bərəkət). (10 dəfə).
Bi Musa ibni Cefer (salam və rəhmət və bərəkət). (10 dəfə).
Bi Aliyy ibni Musa (salam və rəhmət və bərəkət). (10 dəfə).
Bi Muhammad ibni Aliyy (salam və rəhmət və bərəkət). (10 dəfə).
Bi Aliyy ibni Muhammad (salam və rəhmət və bərəkət). (10 dəfə).
Bil Hesen ibni Aliyy (salam və rəhmət və bərəkət). (10 dəfə).
Bil Hucceti (salam və rəhmət və bərəkət). (10 dəfə).

Imam Hesen (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bir kimsə bu Ayələri (Ayetul Kursi və "Araf" Suresi, 54-56 və "Saffat" Suresi, 1-10 və "Ar-Rahman" Suresi, 33-35 və "Heşr" Suresi, 21-24) oxusa, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) onu zülmkarlarin, şeytanlarin, yol kəsənlərin və yirticilarin şərindən qoruyar.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Doğrudan da Rebbiniz Göyləri və Yeri alti gündə yaradan, sonra da Ərşə Ucalan Allahdir. O gündüzü sürətlə təqib edən gecə ilə örtüb bürüyür. Günəşi, Ayi və ulduzlari Öz Əmrinə tabe edən də Odur. Əslində, yaratmaq da, əmr etmək də Ona məxsusdur. Aləmlərin Rebbi Allah nə qədər xeyirxahdir. ("Araf" Suresi, 54). Rəbbinizə acizanə, həm də gizlicə dua edin. Şübhəsiz ki, O həddi aşanlari sevmir. ("Araf" Suresi, 55). Yer üzü islah olunduqdan sonra, orada fəsad törətməyin. Allaha qorxu və ümidlə yalvarin. Həqiqətən Allahin Mərhəməti yaxşiliq edənlərə yaxindir. ("Araf" Suresi, 56).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
And olsun (Göylərdə və Yerdə) səf-səf duranlara. ("Saffat" Suresi, 1). (İmansizlari) qətiyyətlə qovanlara. ("Saffat" Suresi, 2). Və Zikri oxuyanlara. ("Saffat" Suresi, 3). Həqiqətən, sizin məbudunuz Təkdir. ("Saffat" Suresi, 4). O həm Göylərin, Yerin və onlarin arasindakilarin Rebbi, həm də Məşriqlərin Rebbidir. ("Saffat" Suresi, 5). Biz Dünya səmasini parlaq ulduzlarla bəzədik. ("Saffat" Suresi, 6). Və (onu) hər bir asi şeytandan mühafizə etdik ("Saffat" Suresi, 7). Onlar artiq ali topluma (mələklərin söhbətlərinə) qulaq asa bilməzlər və hər tərəfdən üstlərinə (yandirib yaxan alovlar) yağdirilar. ("Saffat" Suresi, 8). (Və oradan) qovularlar. Onlari uzun sürəcək bir əzab gözləyir. ("Saffat" Suresi, 9). Lakin (şeytanlardan) hər kim (o söhbətlərdən bir söz) qapib qaçarsa, onu yandirib-yaxan parlaq bir alov təqib edər. ("Saffat" Suresi, 10).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Ey cin və insan tayfasi! Əgər Göylərin və Yerin hüdudlarini yarib keçə bilirsinizsə, keçin! Siz ancaq Qüdrət və Qüvvətlə keçə bilərsiniz. ("Ar-Rahman" Suresi, 33). Elə isə Rebbinizin hansi nemətlərini yalan sayirsiniz? ("Ar-Rahman" Suresi, 34). Sizin üstünüzə tüstüsüz alov və ərimiş mis (və ya tüstü) göndəriləcək və siz bir-birinizə kömək edə bilməyəcəksiniz. ("Ar-Rahman" Suresi, 35).

Imam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) təzə aldiği paltari sağ tərəfinə qoyub, bir qab suya on dəfə "Ixlas" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) on dəfə Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini və on dəfə "Kafirun" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyurdu. Sonra o suyu təzə paltara səpərək buyururdu:
- Hər kəs belə etsə, o paltarin bir ipi qalana qədər rahatliqda olar.

Bir kişi Imam Sadiqe (salam və rəhmət və bərəkət) uzun müddətli qizdirmadan şikayət etdi. Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu: Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini bir qaba yaz və o yazini su ilə yuyub iç.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Müstəhəb namazlardan sonra "Ixlas" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) "Qedr" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) və Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasini oxuyani Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) əməli saleh bəndəsi kimi mükafatlandirar və daha çox əcr əta edər.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) dilinə pis sözlər gətirməyən, camaatla xoş zarafat edən, tövhid əqidəsində olan səbri öz vücudunun zinətinə çevirən və namaz qilmaqla fəxr edəni sevir.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bir kimsənin Biz Əhli Beytin (salam və rəhmət və bərəkət) yaninda olan yeri və məqamini Biz Əhli Beytdən (salam və rəhmət və bərəkət) söylədiyi hədislərin qədəri ilə təxmin edin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər üç dəfə dua etdi:
- Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim). Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Canişinlərimi bağişla.
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). Sənin (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Canişinlərin kimdir?
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- O kəslər ki Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) hədis və sünnəmi təbliğ edərlər. Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) hədis və sünnəmi Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) ümmətimə öyrədərlər.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Hədis söyləyən və Dində fəqih olan, məlumatli olan Dindən (Allahumma inni asaluka imanan daiman) agah olamyan və hədis söyləməyən min abiddən üstündür.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ümmətimin Dini üçün faydali olan qirx hədisi əzbərləyəni Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Qiyamət Günü qəbirdən alim (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) və fəqih (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) kimi qaldiracaq.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Sizlərə hədisi dərk etməyi tövsiyə edirəm. Dərk etmədən rəvayət etməyi yox.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Avamin məqsədi hədisi nəql etmək, alimin (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) məqsədi hədisi dərk etməkdir.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bir hədisi dərk edərək söyləməyin min hədisi dərk etmədən nəql etməyindən yaxşidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Adimdan bilərəkdən yalan danişanin yeri Cehennemdir (Allahumma eccirni minannar).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Demədiyim sözü Mənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) isnad etmək ən böyük günahlardandir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) hədisimi eşidib, inkar edəndən Qiyamət Günü Haqqimi tələb edəcəyəm. O səbəbdən Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) barəmdə mənasini bilmədiyiniz bir hədis eşitdikdə deyin: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) daha yaxşi bilir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) hədisimi Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Kitabi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) ilə tutuşdurun. Uyğun gəlsə, həmin hədis Məndəndir (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). O hədisi Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) söyləmişəm.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Ali Muhəmməddən (salam və rəhmət və bərəkət) sizlərə bir hədis çatan zaman qəlbləriniz yumşalarsa, o hədisə qarşi doğmaliq hissi keçirdərsinizsə, o hədisi qəbul edin. Əgər hədis qəlblərinizi hürkütsə və könlünüzə yad olsa, o hədisi Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin və Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Nəslindən (salam və rəhmət və bərəkət) olan bir alimə (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) tapşirin.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qurana (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) müvafiq olmayan hər bir hədis batildir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Məndən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sizə çatan hədis əgər haqqa uyğundursa, o hədisi Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) söyləmişəm. Haqqa uyğun deyilsə, o hədisi Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) söyləməmişəm. Çünki Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) haqdan qeyri bir söz danişmamişam.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Hədisin mənasi düzgün anlaşilirsa, nəql edərkən sözlərin yerini dəyişməyin eybi yoxdur.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) ümmətimə yalniz idraklari qəbul edən hədisləri söyləyin.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Istəyirsinizmi Rəhman Allahi (Ya Kərim Ya Rəhim) və Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbəri yalançi saymasinlar? O zaman camaata başa düşdükləri hədisləri söyləyin. Və dərk edə bilməyəcəkləri, inkar edəcəkləri sözləri söyləməyin.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Həqiqətən də Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) hədislərimiz çətin və ağirdir. O hədisləri Müqərrəb Mələkdən (salam və rəhmət və bərəkət) Mürsəl Peyğəmbərdən (salam və rəhmət və bərəkət) Qəlbi İmanla Sinanmiş Bəndədən, Geniş və Dəyanətli qəlb Sahibindən qeyrisi qavraya bilməz.

Imam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Quranda (Allahumme bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) olduğu kimi Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) hədislərdə də möhkəm və mütəşabih mənalar vardir. Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) mütəşabih hədislərimizi möhkəmləri ilə tutuşdurun. Möhkəm hədislərimizə diqqət ayirmadan mütəşabih hədislərə tabe olmayin ki, yolunuzu azmayasiniz.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Kim Allahi Onun Elçisini və iman gətirənləri (özünə) dost tutarsa (bilsin ki) qələbə çalanlar da məhz Allahin firqəsidir ("Maidə" Suresi, 56). Biz (salam və rəhmət və bərəkət) və Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) ardicillarimiz Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Hizbiyik. Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Hizbi isə qalibdir.

Imam Saccad (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Ey Adem (salam və rəhmət və bərəkət) Övladi. Özün-özünə vaiz olduğun və öz nəfsini sorğu-sual etdiyin vaxt ərzində həmişə xeyir-bərəkət içərisində yaşayacaqsan.

Imam Kazim (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Hər kəs baxsin, əgər yaxşi bir əməl edibsə, o əməldən də yaxşisini etmək üçün Rəhman Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) uğur diləsin. Və o əməli nəsib etdiyinə görə Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) şükr etsin. Əgər pis bir iş görübsə, Rəhman Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) bağişlanmağini diləsin. Və tövbə etsin.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Öz nəfsini sorğu-sual edən öz eyblərindən agah olar. Günahlarini anlayar. O günahlarin əvəzini ödəyər. Və eyblərini aradan qaldirar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qiyamət Günü Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Yolunda sərf olunan nemətlərdən başqa hər bir nemət barəsində sorğu-sual olunacaq.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Sənə verilən hər bir nemətə qənaətlə yanaş ki haqq-hesabin asan olsun.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Əxlaqini gözəl et ki, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) haqq-hesabini asan etsin.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Heç vaxt bir-birinə zidd olan iki dəvət olmayib ki, o dəvətlərdən biri azğinliğa tərəf olmasin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Sədəqənizi artirin ki, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) da sizin ruzinizi (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni vaafini) artirsin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ruzisi (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni vaafini) az olan çoxlu Təkbir (Allahu Akbar) desin. Qəm-qüssəsi çox olan çoxlu istiğfar etsin.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Din Qardaşina maddi yardim etməyin sənin ruzini (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni vaafini) artirar.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Sədəqə verməklə Göydən özünüzə ruzi (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni vaafini) endirin.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Niyyəti xoş olanin ruzisi (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni vaafini) bol olar.

Bir kişi Imam Aliden (salam və rəhmət və bərəkət) soruşdu:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Bəzən insan yuxuda nə isə görür. Amma ayildiqdan sonra gördüyündən heç bir əsər-əlamət görmür. Nədəndir?!
Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Allah ölənlərin canini ölüm aninda, ölməyənlərin canini isə onlar yuxuda ikən alir. Ölümünə hökm verdiyi kəsin canini saxlayir, digərini isə müəyyən olunmuş vaxtadək buraxir. "Həqiqətəni bunda ağil sahibləri üçün dəlillər vardir." ("Beqere" Suresi, 55). Yuxu ölümə bənzəyir. Ruhun bədəndən ayrildiği zaman gördüyü yuxular düzgün və mələkut yuxulardir. Amma Ruhun qayitdiği zaman gördüyü yuxular batil və şeytanin (Auzu billahi minaş şaitanir racim) rənglərindəndir.
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Bəzən bir tanimadiği bir kişi ilə qarşilaşiram. Və müqəddimə olmadan o kişiyə məhəbbət göstərirəm. Və yaxud tam əksi olaraq, bəzən brinci dəfə gördüyüm bir kişiyə qarşi düşmənçilik hiss edirəm. Nədəndir?
Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Ruhlari bədənlərdən iki min öncə yaratmişdir. O ruhlari havada və fəzada məskunlaşdirmişdir. Orada bir-biri ilə ülfətdə olan ruhlar burada da ülfətdədirlər. Orada düşmən olan Ruhlar burada da düşməndirlər.
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Bəzən bir şeyi gördükdə, yaxud eşitdikdə onu uzun müddət zehnimdə saxlayiram. Bəzən ehtiyac duymadiğim hadisələri unudur, ehtiyac olduqda isə xatirlayiram. Nədəndir?
Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Elə bir qəlb yoxdur ki, o qəlbdə örtük və pərdə olmasin. Qəlb pərdə arxasinda qaldiqda gördüyünü və eşitdiyini unudur. Pərdələr kənara çəkildikdə isə gördüyünü və eşitdiyini yadinda saxlayir.

Bir kişi Imam Aliden (salam və rəhmət və bərəkət) soruşdu:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Asimanlardan da böyük olan nədir?
Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Nahaq yerə töhmət vurmaq asimanlardan da böyükdür.
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Yerdən də geniş olan nədir?
Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Haqq yerdən də genişdir.
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Yetim uşaqdan da zəif olan kimdir?
Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Söz gəzdirən adam yetim uşaqdan da zəifdir.
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Oddan da betər yandiran nədir?
Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Tamah və həsəd oddan da betər yandirir.
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Daşdan da bərk olan nədir?
Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Daşdan da bərk olan kafirin ürəyidir.

Bir kişi Imam Aliden (salam və rəhmət və bərəkət) soruşdu:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Vacib və vacibdən vacib olan nədir?
Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Tövbə ilə Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Dərgahina üz tutmaq vacibdir. Amma günahlari tərk etmək ondan da vacibdir.
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Qəribə və qəribə olandan da qəribə nədir?
Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Ruzigarin gəlib-getməsi qəribədir. Amma insanin bu gəldi-gedərlikdən bixəbər olmasi daha qəribədir.
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Çətin və çətin olandan da çətin olan nədir?
Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Müsibət qarşisinda səbr etmək çətindir. Lakin o səbr müqabilində verilən savabi itirmək daha da çətindir.
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Yaxin və yaxin olandan da yaxin olan nədir?
Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Ümüd bəslənən yaxindir. Amma ölüm ondan da yaxindir.

Bir kişi Imam Aliden (salam və rəhmət və bərəkət) soruşdu:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Hansi oğul atasindan böyük idi?
Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Həmin oğul Üzeyir (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbəridi. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Üzeyir (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbəri yüz ildən sonra diriltdi. Üzeyir (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərin qirx yaşi olduğu zaman oğlunun yüz on yaşi var idi.

Bir kişi Imam Aliden (salam və rəhmət və bərəkət) soruşdu:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Hansi saat nə gecədəndir nə gündüzdən?
Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Günəşin çixmasindan qabaq olan saat.

Bir kişi Imam Aliden (salam və rəhmət və bərəkət) soruşdu:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Qədər nədir?
Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Qədər dərin bir dəryadir. O dəryaya girmə.
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Qədər nədir?
Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Qədər qaranliq bir yoldur. O yola çixma.
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Qədər nədir?
Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Qədər Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Sirridir. Özünü zəhmətə salma.

Bir kişi Imam Aliden (salam və rəhmət və bərəkət) soruşdu:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Ədalət üstündür ya səxavət?
Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Ədalət üstündür. Çünki ədalət işlərin öz yerində olmasina səbəb olur. Ədalət hamini bir tutur. Səxavətin isə şəxsi yönləri vardir.

Bir kişi Imam Aliden (salam və rəhmət və bərəkət) soruşdu:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Ən fəsahətli natiq kimdir?
Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Ən fəsahətli natiq sual verildikdə qənaətbəxş cavab verir.

Bir kişi Imam Aliden (salam və rəhmət və bərəkət) soruşdu:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Atasi olmayan kimdir?
Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Isa ibn Məryəm (salam və rəhmət və bərəkət).
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Qohum-əqrabasi olmayan kimdir?
Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Hezreti Adem (salam və rəhmət və bərəkət).
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Qibləsi olmayan nədir?
Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Kəbə Evi. Çünki özü qiblədir.

Bir kişi Imam Aliden (salam və rəhmət və bərəkət) soruşdu:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). O nədir ki Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) o barədə heç nə bilmir?
Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) bilmədiyi yəhudilərin "Üzeyir Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) oğludur" iddiasidir. Halbuki Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) öz oğlu barəsində heç bir bilgisi yoxdur.

Bir kişi Imam Aliden (salam və rəhmət və bərəkət) soruşdu:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). O nədir ki durmadan artir və heç vaxt azalmir?
Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Ömür.

Bir kişi Imam Aliden (salam və rəhmət və bərəkət) soruşdu:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Asimanin qifillari nədir?
Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) şərik qoşmaq.
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Asimanin açarlari nədir?
Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- La ilaha ill Allah.
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Öz qövmünü qorxudan, lakin nə cinlərdən nə də insanlardan olmayan nədir?
Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Süleyman (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərin qarşisina çixan qarişqa.
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Bətndə yaradilmayan beş canli varliq kimdir?
Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Adem (salam və rəhmət və bərəkət). Hevva (salam və rəhmət və bərəkət). Musa (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərin Əsasi. Saleh (salam və rəhmət və bərəkət) PeyğəmbərinDəvəsi. Ibrahim (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərin Qoçu.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər Hezreti Cabraildən (salam və rəhmət və bərəkət) soruşdu:
- Müxlis kimdir?
Hezreti Cabrail (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Müxlis o kəsdir ki özü bir şey əldə etməyincə, insanlardan heç nə istəməsin. Həmin şeyi əldə edəndə razi olsun. Və əldə etdiyindən yaninda bir qədər qalmiş olsa, başqalarina bəxş etsin. Çünki başqalarindan bir şey istəməyən Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) bəndəliyini etiraf edir. Öz məqsədinə çatib razi olan, Rəhman Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) razi olduğunu bildirir. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) da O Bəndədən razidir. Özünə qalandan Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) xatir bəxş edən öz Rəbbinə (Ya Kərim Ya Rəhim) etimadini göstərir.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Həqiqətən də Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) ixlasla əməl edən bəndələri vardir. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Öz xalis əcr və mükafatindan o bəndələrə bəxş edər. O bəndələr Qiyamət Günü Əməl Dəftərləri yazisiz olan kəslərdir. O bəndələr Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) qarşisinda dayandiqda Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) o bəndələrin Əməl Dəftərlərini Özü agah olduğu sirlə doldurar. Çünki Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) o bəndələrin Şənini, Özü ilə o bəndələrin arasinda olan Rabitəni Mühafizəçi Mələklərin (salam və rəhmət və bərəkət) xəbərdar olmasindan belə uca etmişdir.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: İnsanin aldiği nəfəslər ölümə doğru atilan addimlardir.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: İnsanin agahliği üçün öz zəmanəsini tanimasi kifayət edir.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Zəmanəsini yaxşi taniyan şübhələrə düçar olmaz.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Zəmanəsini ən yaxşi taniyan zəmanəsinin hadisələrinə təəcüblənməyəndir.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) camaatla insafla rəftar edənin izzətini artirar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir kimsə mehr və məhəbbətlə əlini bir yetimin başina çəkərsə, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Qiyamət Günü o kimsəyə siğal çəkdiyi əlinə dəyən tüklərin sayi qədər nur əta edər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir kimsənin yaninda mömin qardaşinin qeybəti edilərsə və həmin kimsə qüdrəti çatdiği halda o qeybətin qarşisini almazsa, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) onu Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) və Axirətdə (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) xar edər.

İmam Hüseyn (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Hər kim bağişlasa, əziz olar. Hər kim paxilliq etsə, xar olar.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Pis xasiyyətli adam özünə pislik edir.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) işlərində səhlənkar olan Axirət (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) işlərində də səhlənkar olar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ata-Anasini (Rabbi irhamhuma kama Rabbayani sağira) qəmgin edən Valideynlərinin (Rabbi irhamhuma kama Rabbayani sağira) üzünə ağ olan kimidir.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Tənbəllik Axirəti (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) puç edir.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Comərdlərin səhv və xətalarindan keçin.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Tənbəllik və hövsələsizlik insani Dünyada (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) da Axirətdə (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) də bəhrəsiz qoyar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Valideynlərin (Rabbi irhamhuma kama Rabbayani sağira) övlada qarşi ehtiramsizliği övladin Valideyninə (Rabbi irhamhuma kama Rabbayani sağira) qarşi ehtiramsizliğina səbəb olur. Və eyni günahdir.

İmam Cavad (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Valideynə (Rabbi irhamhuma kama Rabbayani sağira) itaətsizlik yoxsulluğa səbəb olur. Və zillət gətirir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Hədiyyə vermək məhəbbət yaradir. Qardaşliği qoruyur. Kin və düşmənçiliyi aradan götürür. Bir-birinizə hədiyyə verin ki, bir-birinizi sevəsiniz.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Kin bəsləmək eyblərin ən eyblisidir.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Məzluma kömək etmək və qəmgini şad etmək böyük günahlarin kəffarələrindəndir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Pis əməl edənə yeddi saat möhlət verilir. Peşman olub "Əstəğfurullahilləzi la ilahə illa Huvəl Həyyul Qəyyum" desə, günahi yazilmir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qohumlarin ehtiyaci olduğu halda sədəqəni yad adama vermək caiz deyildir.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Kişini gözəlliyi dözümlüyü ilə ölçülür.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: İnsanin ən üstün xüsusiyyəti əmanətdarliqdir. İnsanin ən alçaq xüsusiyyəti xəyanətkarliqdir.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Fədakarliq yaxşiliqlarin ən gözəli və imanin dərəcələrinin ən üstünüdür.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Başqalri ilə insafla, möminlərlə isə fədakarliqla davran.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Səni (salam və rəhmət və bərəkət) sevib, məhəbbətində sadiq olanin xoş halina. Sənə (salam və rəhmət və bərəkət) düşmən olub haqqinda yalan danişanin vay halina.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Günahlar baradə çox düşünəni günahlar özünə cəlb edər.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) bəndələrinə qarşi qəddarliq etməkdən çəkin.

İmam Aliye (salam və rəhmət və bərəkət) sual verdilər:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Qorxaqliq nədir?
İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Dosta qarşi cəsarətli olmaq. Və düşmənin qabağindan qaçmaq.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Sənə əmanət verənə xəyanət etmə. Hətta O, sənin əmanətinə xəyanət etsə belə...Sənə sirr verənin sirrini faş etmə. Hətta O, sənin sirrini faş etsə belə...

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Valideynlərinə (Rabbi irhamhuma kama Rabbayani sağira) yaxşiliq edənin ömrünü uzadar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Çox yemək ibadətin qarşisini alir.

İmam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Baliqla yumurtani bir yerdə yeməyin. Çünki bu iki yeməyin qarişiği mədə həzminə mənfi təsir göstərir. Böyrək ağrisina, babasilə və diş ağrisina səbəb olur.

İmam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Çox soğan yemək simadan sevinc və fərəhi aparir.

İmam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Yemək həzmə getməmiş çimmək böyrək ağrisina səbəb olur.

İmam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Baliq yedikdən sonra soyuq su ilə çimmə. İflic ola bilərsən.

İmam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Gecə vaxti manqo yemək göz bəbəyini zəiflədir.

İmam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Çox yumurta yemək ciyər fəaliyyətini zəiflədir. Mədə və beyində zərərli şişlərin yaranmasina səbəb olur. Nəfəs çatişmazliği yaradir.

İmam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Şirni və ya isti xörək yedikdən sonra dərhal soyuq su içmək dişləri çürüdür.

İmam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: İnək əti və ovlanmiş heyvan ətini çox yemək hafizənin zəifləməsi ilə nəticələnir.

İmam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Hafizəsi zəif olan hər gün acqarina yeddi misqal kişmiş yesin.

İmam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Fikir və diqqəti gücləndirmək üçün üç ədəd hind qozunu əzilmiş nabatla yemək faydalidir.

İmam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Yemək əsnasinda su içmək mədənin zəifləməsinə səbəb olur.

İmam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qiş fəslində soyuqdəymədən qorunmaq istəyən hər gün üç qaşiq bal yesin.

İmam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Yay fəslində soyuqdəymədən qorunmaq istəyən gün ərzində bir xiyar yesin.

İmam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Dişlərinin qayğisini çəkənlər şirniyyat yeməzdən öncə bir az çörək yesinlər.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: İnnab yemək qizdirmani aparir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Böyrü ağriyan əlini ağriyan yerə qoyub desin: Əuzu bi Qudrətillahi və əuzu bi İzzətillahi və Qudrətihi əla ma yəşau min şəri ma əcidu.

İmam Hüseyn (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Ayaği ağriyan əlini ağriyan yerə qoyub desin: Bismillahi və Billahi vəs salamu əla RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). Və ma Qədərullahə həqqə qədrihi vəl ərzu cəmiən qəbzətəhu yəvməl qiyaməti vəs səmavatu mətviyyatun bi yəminihi Subhanəhu və Təala əmma yuşrikun. ("Zumər" Surəsi, 67).

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) iflic olmuş kişiyə buyurdu:
- Yatağina girərkən bu duani oxu: Bismillahi və Billah. Aməntu Billahi və kəfərtu bit tağut. Allahumməhfizni fi mənami və yəqzəti əuzu bi İzzətillahi və Cəlalihi mimma əcidu və əzhər.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Əncir ağizdan gələn pis qoxunu aparir. Sümüyü möhkəmləndir. Ağrikəsicidir.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Başiniz ağriyanda küncüd yaği iyləyin.

Ayetul Kursi Duasi

Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahu la ilahə illa Huvəl Həyyul Qəyyum la təxuzuhu sinətun və la nəvm ləhu ma fis səmavati və ma fil ərz mən zəlləzi yəşfaau indəhu illa bi İznih yələmu ma bəynə əydihim və ma xəlfəhum və la yuhituna bi şəyin min ilmihi illa bi ma şaa vəsiə kursiyyuhus səmavati vəl-ərzə və la yəuduhu hifzuhuma və Huvəl Əliyyul Əzim. ("Beqere" Suresi, 255). La ikrahə fid dini qəd təbəyyənər ruşdu minəl ğəyyi fə mən yəkfur bit tağuti və yumin billahi fəqədistəmsəkə bil urvətil vusqa lən fisamə ləha. Vəllahu Səmiun Alim. ("Beqere" Suresi, 256). Allahu Vəliyyulləzina amanu yuhricuhum minəz zulumati ilən nur vəlləzinə kəfaru əvliyauhumut tagutu yuhricunəhum minən nuri il-əz zulumat ulaika əshabun nar hum fiha xalidun. ("Beqere" Suresi, 257).

Ayetul Kursi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Duasinin "Beqere" Suresinin yalniz 255-ci ayesi və ya "Beqere" Suresinin 255-256-257-ci Ayələri olmasi barədə fərqli fikirlər mövcuddur.

Ayetul Kursi Duasi. Tərcüməsi

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Allah Ondan başqa ilah yoxdur. (Əbədi) Yaşayandir, (bütün yaratdiqlarinin) Qeyyumudur. Onu nə mürgü, nə də yuxu tutar. Göylərdə və Yerdə nə varsa, Ona məxsusdur. Onun Izni olmadan Onun yaninda kim havadarliq edə bilər? O (məxluqatin) gələcəyini və keçmişini bilir. Onlar Onun Elmindən, Onun istədiyindən başqa heç bir şey qavraya bilməzlər. Onun Kursusu Göyləri və Yeri əhatə edir. Bunlari qoruyub saxlamaq Ona ağir gəlmir. O Ucadir, Uludur. ("Beqere" Suresi, 255). Dində məcburiyyət yoxdur. Artiq doğru yol azğinliqdan aydin fərqlənir. Hər kəs tağutu inkar edib Allaha iman gətirərsə, heç vaxt qirilmayan ən möhkəm dəstəkdən yapişmiş olar. Allah Eşidəndir, Biləndir. ("Beqere" Suresi, 256). Allah iman gətirənlərin Himayadaridir, onlari zülmətlərdən nura çixarar. Kafirlərin dostlari isə tağutlardir, onlari nurdan zülmətə salarlar. Onlar Od sakinləridirlər və orada əbədi qalacaqlar. ("Beqere" Suresi, 257).

Namaz Dininizin Simasidir

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) namazi Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) gözlərimin nuru qərar verib. Yemək acin, su teşnənin istəyi olduğu kimi, namaz da Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) istəyimdir. Ac təam yeyər və doyar. Teşnə su içər və doyar. Lakin Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) namazdan doymaram.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Namaz Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Rəhmətini endirir.

Imam Mehdi (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Heç bir əməl namaz qədər şeytanin (Auzu billahi minaş şaitanir racim) burnunu yerə sürtmür. Elə isə namaz qilin. Və şeytanin (Auzu billahi minaş şaitanir racim) burnunu yerə sürtün.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Hər biriniz yatdiği zaman şeytan (Auzu billahi minaş şaitanir racim) peysərinizə üç düyün vurur. Hər düyünü vurduqca deyir: "Gecən uzun olacaq. Rahatca yat." Hər kəs yuxudan oyananda Allahi (Ya Kərim Ya Rəhim) zikr etsə, birinci düyün açilar. Dəstəmaz alsa, ikinci düyün açilar. Namaz qilsa, üçüncü düyün açilar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir kimsə vacib namazlardan əlavə hər gün Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Rizasi üçün on iki ruket namaz qilarsa, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) onun üçün Cennetde (Allahumma inni asalukal Cennet) bir qəsr inşa edər.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Namaz vaxti səni yuxu aparanda, öncə yat. Sonra qalx namazini qil.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Evlərinizdə də namaz qilin. Çünki vacib namazdan sonra ən məqbul namaz evdə qilinan namazdir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Yuxulu, süst halda namaza dayanma. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) möminlərə yuxulu, süst, məst halda namaza dayanmaği qadağan etmişdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Namazinizdan muğayat olun. Çünki namaz dindarliğinizin göstəricisidir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Namazin vaxtina riayət et. Namazi vaxtinda qil. Nə asudə olduğuna görə namazi vaxtindan əvvəl qilma, nə də işinə xatir namazi vaxtindan sonraya saxlama.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Gecə Namazi Nurdur.

Hezreti Fatimə (salam və rəhmət və bərəkət) Xanim buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) imani sizlərin şirkdən xilas olmağiniz, namazi təkəbbür və qürurdan paklanmağiniz, zəkati nəfsinizin saflaşmasi və ruzinizin artmasi üçün vacib qərar verdi.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Gecə Namazi Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) yaxinlaşmaq və günahlardan çəkinmə vasitəsidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Imanla küfrün ara məsafəsi namazin tərki qədərdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qeybəti tərk etmək Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Nəzərində on min ruket müstəhəb namaz qilmaqdan daha əzizdir.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: İlk vaxtda qilinan namazin vaxtin sonunda qilinan namazdan olan üstünlüyü Axirətin (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) üzərində olan üstünlüyü qədərdir.

Imam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Heç vaxt ciddi səbəb olmadan namazi təxirə salma. Namaz vaxtina riayət et.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Müsəlmanla kafir arasinda vacib namazi qəsdən tərk etməkdən və ya onu yüngül sanib qilmamaqdan başqa fərq yoxdur.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Namazi yüngül sayma. Çünki Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Namazi yüngül sayan Məndən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) deyildir.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Şəfaətimiz heç vaxt namazi yüngül sayana çatmaz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Beş namazi camaatla qilan kəs barədə xoş güman olun.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Gecə Namazi üçün oyaq qalmaği tərk etmə. Çünki uduzan o kəs olacaq ki, gecə oyaq qalmaği uduzsun.

Imam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Həqiqətən də Camaat Namazi dində xalislik, tək olan Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) sitayiş etmək, Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) ibadət edib, Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) təslim olmaği aşkar etmək üçün müəyyən olunmuşdur. Çünki Din Hökmlərinin elan olunmasi və Haqq Bünövrələrinin bəyan edilməsi ilə Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Höccət və Dəlili Şərq və Qərb əhlinə çatdirilir. Islam Dininin (Allahumma inni asaluka imanan daiman) həqiqətləri aydinlaşir. Vahid Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) sitayiş olunduğu üçün, artiq şirk və kafirliyin qaranliq zülməti Nurun qarşisinda davam gətirə bilmir. Və sonda məhv olub gedir.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Gecə Namazi üzü nurlu edər.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Camaat Imami öz namazina xüsusi diqqət yetirməlidir. Namazini kamil qilmalidir. Namazini yüngül və naqis qilmamalidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Camaat Imamliğini Qurani (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) daha çox oxuyan öz öhdəsinə götürsün. Əgər qiraətdə bərabər səviyyədə olsalar, daha əvvəl hicrət edən kəs Camaat Imami olsun. Hicrətdə də eyni olsalar, yaşi çox olan Camaat Imami olsun. Əgər həmyaşid olsalar, Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin sünnesini və fiqhi daha yaxşi bilən Camaat Imami olsun.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Sizlərdən heç kəs özgə evində ev sahibinə pişnamazliq etməsin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) diqqətlə qilinan iki rukət namaz Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) qafil qilinan min rukət namazdan üstündür.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Gecə Namazi Insani xoş ətirli edir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Kişinin camaatla qildiği bir namaz evində tək qildiği qirx illik namazlardan üstündür.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər nə şam yeməyini, nə də ki naharini namazdan önə keçirməzdi.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Namazin vaxtina və düzgün yerinə yetirilməsinə riayət etməyən Qarun və Haman ilə birlikdə Məhşərə daxil olacaq.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Namaz vaxti çatanda Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər sanki nə Ailəsini (salam və rəhmət və bərəkət) taniyardi, nə də Mehriban Dostunu (salam və rəhmət və bərəkət).

Imam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Camaatla qilinan namazin hər rukəti, tək başina qilinan namazin iki min rukətinə bərabərdir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Namaz Təqva Sahibi (Allahumma inni asaluka imanan daiman) üçün Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) yaxinlaşmaq vasitəsidir.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Gecə Namazi ruzi gətirir.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Namaz Dinin (Allahumma inni asaluka imanan daiman) Sütunudur.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Namaz Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Nəzərində ən sevimli əməldir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Sizdən biriniz namazlarinin hamisini Məsciddə qilmasin. Evdə qilmaq üşün namazlarindan ayirsin. Çünki Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) evdə qilinan namaz səbəbi ilə evə xeyir endirir.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Namaz Peyğəmbərlərin (salam və rəhmət və bərəkət) insanlara son Tövsiyyəsidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ölüm Mələyi (salam və rəhmət və bərəkət) hər gecə nida edib deyir:
- Ey qəbir əhli. Bu gün kimə və nə üçün qibtə edirsiniz? Artiq Axirəti (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) aşkar şəkildə gördünüz?!
Ölülər deyərlər:
- Biz möminlərə qibtə edirik. Çünki möminlər Məscidlərdə namaz qilirlar. Biz isə qilmiriq. Möminlər zəkat verirlər. Biz isə vermirik. Möminlər Ramazan Ayinda oruc tuturlar. Biz isə oruc tutmuruq. Möminlər sədəqə verir. Biz isə sədəqə vermirik. Möminlər Allahi (Ya Kərim Ya Rəhim) çox yad edirlər. Biz isə yad etmirik. Əfsuslar olsun Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) evində bizim əldən verdiklərimizə...

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Namaz hər bir pərhizkar bəndənin İlahi Rəhmətə yaxinlaşma vasitəsi, Həcc isə hər zəif və bacariqsiz bəndənin Cihadidir.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Allahi (Ya Kərim Ya Rəhim) tanimaqdan sonra, namazdan üstün heç nə tanimiram. Necə ki, Isa (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbər buyurur: Həqiqətən də, Mən Allahin Quluyam! O Mənə Kitab verdi və Məni Peyğəmbər etdi. Harada oluramsa olum, Məni mübarək etdi və nə qədər ki sağam, Mənə namaz qilib zəkat verməyi əmr etdi. ("Meryem" Suresi, 30-31).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir kimsənin namazi onu pislikdən və haramdan çəkinməsinə səbəb olmazsa, Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) uzaqlaşmasina səbəb olar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər namaz qilan, lakin pis əməllərdən çəkinməyən bir kişi barədə buyurdu:
- Gün gələcək, namaz onu pis işlərdən çəkindirəcək.

Çox keçmədi ki, həmin kişi pis əməllərdən əl çəkdi və tövbə etdi.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Namaz sizin Dininizin (Allahumma inni asaluka imanan daiman) Simasidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Həqiqətən Dinin (Allahumma inni asaluka imanan daiman) Sütunu namazdir. Və Adem (salam və rəhmət və bərəkət) Övladi ilk növbədə namaz barədə sorğu-sual olunacaq. Namazi düzgün olsa, o biri əməllərinin faydasi hesablanacaq. Namazi doğru olmasa, digər əməllərinin faydasi olmayacaq.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Kim namazi, namazin həqiqətini dərk edərək qilsa, günahlari bağişlanar.

Hezreti Fatimə (salam və rəhmət və bərəkət) Xanim buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Insani təkəbbürdən çəkindirmək üçün namazi vacib buyurdu.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Namazda yalniz Təsbih (Sübhanallah) Təkbir (Ya Kərim Ya Rəhim) və Quran (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxumaq caizdir.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Namaz ixlasi möhkəmləndirir. Namaz təkəbbürü uzaqlaşdirir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Namazini elə qil ki sanki həyatinin axirinci namazini qilirsan.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Mərhəməti olsun gecə yarisi yuxudan qalxan, Gecə Namazi qilan, öz ailə yoldaşini Gecə Namazi qilmaq üçün oyadan və əgər oyanmazsa, onun üzünə su çiləyən kişiyə.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Mərhəməti olsun gecə yarisi yuxudan qalxan, Gecə Namazi qilan, öz ailə yoldaşini Gecə Namazi qilmaq üçün oyadan və əgər oyanmazsa, onun üzünə su çiləyən qadina.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Əgər bir kimsənin evinin qarşisindan bir çay axarsa və həmin kimsə gündə beş dəfə o çayda yuyunarsa, məgər natəmiz olarmi? Namaz da su kimipaklayacidir. Bir kimsə namaz qildiqda, namaz o kimsəni imandan çixardan və israrli günahlari istisna olmaqla bütün günahlarindan paklayar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Namazda olduğun müddətdə Qadir Hökmdarin (Ya Kərim Ya Rəhim) Sarayinin Qapisini döyürsən. Hər kəs qapini israrla döyərsə, əvvəl-axir qapi onun üzünə açilar.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Atamin (salam və rəhmət və bərəkət) alninda səcdə nişanəsi yaranmişdi. Atam (salam və rəhmət və bərəkət) hər dəfə səcdə nişanəsindən beş qabar kəsərdi.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir Mələk (salam və rəhmət və bərəkət) hər namaz vaxti nida edib deyər:
- Namaza qalxin və öz əleyhinizə qaladiğiniz odu söndürün.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Əgər namaz qilan Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Mərhəmətinin onun halina necə şamil olduğunu bilsəydi, başini səcdədən heç vaxt qaldirmazdi.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Möminin şərəfi onun Gecə Namazi qilmasindadir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Namaza dayananin Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Mərhəmətinin necə bürüdüyünü görən şeytanin (Auzu billahi minaş şaitanir racim) paxilliqdan bağri çatlar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Xuşu halinda qilinmayan namaz - namaz deyildir.
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə sual verdilər:
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) xuşu nədir?
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Xuşu namazda mütilik və bəndənin tam qəlbi ilə öz Rəbbinə (Ya Kərim Ya Rəhim) üz tutmasidir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Insan namazda xuşu halda olmalidir. Qəlbi Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) qarşisinda xuşu halda olan kəsin bədən üzvləri də xuşu halda olar. Və o səbəbdən heç bir əzasi ilə oynamaz.

Imam Hesene (salam və rəhmət və bərəkət) sual verdilər:
- Nədən Siz (salam və rəhmət və bərəkət) dəstəmaz alanda üzününüzün rəngi dəyişir, oynaqlariniz titrəyir?
Imam Hesen (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Qadir Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) qarşisinda dayandiğimi dərk etdiyim üçün rəngim dəyişir. Oynaqlarim titrəyir.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Səcdə halinda dua edin. Çünki bəndənin Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) ən yaxin hali səcdədir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Cecə Namazindan məhrum olmuş kimsəni günahlari zəncirləmişdir.

Imam Hüseyn (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Dinləri dillərində olanlar Dinin (Allahumma inni asaluka imanan daiman) onlara çətinlik doğurduğu zamana qədər Dinin (Allahumma inni asaluka imanan daiman) ətrafinda dolanarlar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Namazini unudan namaz yadina düşdüyü zaman namazini qilsin! Unutduğu namazin cəriməsi belədir.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Imam Saccad (salam və rəhmət və bərəkət) namaza dayananda köklü ağaci xatirladirdi. Imam Saccadin (salam və rəhmət və bərəkət) heç bir əzasi tərpənmirdi.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Əgər kaman tək əyilənədək namaz qilsaniz və kaman tək əyilənədək oruc tutsaniz, pəhrizkar olub günahlardan çəkinməyincə, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) əməllərinizi qəbul etməz.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Yalan danişmaq Gecə Namazindan məhrum edir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir kimsə müsəlman kişi və ya müsəlman qadinin qeybətini edərsə, qeybəti olunan onu bağişlamayinca, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) qirx gecə-gündüz həmin kimsənin namaz və orucunu qəbul etməz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir kəs şərab içsə, qirx gün namazi hesaba alinmaz.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Hansi libasda namaz qildiğinin fərqində ol. Əgər həmin libasin pulunu düzgün və halal yolla qazanmamisansa, namazin namaz deyildir.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) bir kimsənin bir namazini qəbul edərsə, o kimsəyə əzab verməz.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Hətta zülümkar Ata-Anasina belə düşmən gözü ilə baxanin namazi qəbul olunmaz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Fərari qul öz sahibinin yanina qayitmayinca, namazi qəbul olunmaz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ailə yoldaşinin üzünə ağ olan dikbaş qadinin namazi qəbul olunmaz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Dəstamaz almadan qilinan namaz batildir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Namaz qilmaq üçün dəstamazi qaydasinda alan hər bir günahdan və xətadan amanda qalar. Namaza dayandiqda Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) onundərəcəsini artirar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bəzən bəndə namaz qilar, ancaq o namazin altida biri, hətta onda biri belə qəbul olunmaz. Bəndənin namazindan yalniz Allahi (Ya Kərim Ya Rəhim) tanimaqla və diqqətini Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) yönəltməklə qildiği qədəri hesaba alinar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Təfəkkürlə qilinan iki ruket namaz gecəni sübhədək namazda keçirməkdən daha yaxşidir.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Namazindan yalniz qəlbən qildiğin qədəri qəbul olunar.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Səcdə ibadətin zirvəsidir.

Hezreti Fatimə (salam və rəhmət və bərəkət) Xanim buyurur: Namaza etinasiz yanaşanin ömrü qisalar.

Hezreti Fatimə (salam və rəhmət və bərəkət) Xanim buyurur: Namaza etinasiz yanaşanin ruzisi azalar.

Hezreti Fatimə (salam və rəhmət və bərəkət) Xanim buyurur: Namaza etinasiz yanaşanin dualari qəbul olunmaz.

Hezreti Fatimə (salam və rəhmət və bərəkət) Xanim buyurur: Namaza etinasiz yanaşanin əcəli çatanda çətin can verər.

Hezreti Fatimə (salam və rəhmət və bərəkət) Xanim buyurur: Namaza etinasiz yanaşan ölüm yatağinda susuzluğa düçar olar.

Hezreti Fatimə (salam və rəhmət və bərəkət) Xanim buyurur: Namaza etinasiz yanaşani Qiyamət Günü sürüyə-sürüyə Məhşərə gətirərlər.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qafil qilinan namazi qafil namazi qilanin üzünə çirparlar.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Diqqətlə iki ruket namaz qilanin günahlari namazi tamamlayan kimi bağişlanar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Namazin ruku və səcdəsini düzgün yerinə yetirməyənin namazi namaz deyil.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Namaz qilarkən sağinda və ya solunda kimin olduğunu təyin edənin namazi namaz deyildir.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Zəkat verməkdən boyun qaçiranin namazi namaz deyil.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bəndə ruku və səcdəni uzadanda şeytan (Auzu billahi minaş şaitanir racim) o bəndənin arxasinda fəryad edər və deyər:
- Vay olsun mənim halima. O Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) itaət etdi. Mən (Auzu billahi minaş şaitanir racim) isə üsyan etdim. O səcdə etdi. Mən (Auzu billahi minaş şaitanir racim) isə səcdə etməkdən imtina etdim!

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Vacib namaz Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Nəzərində qəbul olunmuş min Həcc və min Ümrəyə bərabərdir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Gecə ibadəti üçün oyaq qalmaq Peyğəmbərlərin (salam və rəhmət və bərəkət) əxlaqindandir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Gecə Namazi qilmaq üçün qalxmaği niyyət edən, lakin yatib qalan bəndənin yuxusu savaba yazilar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir kimsə Cümə Namazina əhəmiyyət verməyərək, Cümə Namazini tərk edərsə, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) onun qəlbinə qəflət möhürü vurar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Namaz bir Nurdur. Sədəqə bir Bürhandir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Səcdəni uzadin. Şeytan (Auzu billahi minaş şaitanir racim) üçün Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) bəndəsini səcdə halinda görmək qədər xoşagəlməz bir görüntü yoxdur. Çünku şeytana (Auzu billahi minaş şaitanir racim) səcdə etmək əmr olundu. Lakin şeytan (Auzu billahi minaş şaitanir racim) O Əmrə tabe olmadi.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Üzrü olmadan üç Cümə Namazini tərk edən üç vacib əməli tərk etmişdir. Səbəbsiz yerə vacib əməli münafiqdən qeyrisi tərk etməz.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Cümə Imami xütbə oxuyanda söhbət etmək və üzü namazda icazə verilən həddən artiq qiblədən çevirmək olmaz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Cümə Namazi yoxsullarin Həccidir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bəndəni heç nə səcdə və ruku qədər Allaha (Auzu billahi minaş şaitanir racim) yaxinlaşdira bilməz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bəndə hər dəfə səcdə etdikdə, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) bəndəsinin dərəcəsini yüksəldər və o səcdə müqabilində günahlarini bağişlar.

Sübh Namazi

Niyyet. Tekbir.

Sübh Namazi. Birinci ruket.

"Fatiha" Suresi.
Ikinci Sure.
Ruku.
Birinci secde.
Ikinci secde.

Sübh Namazi. Ikinci ruket.

"Fatiha" Suresi.
Ikinci Sure.
Qunut.
Ruku.
Birinci secde.
Ikinci secde.
Teşehhud.
Salam.
Tekbir.

Zöhr Namazi

Niyyet. Tekbir.

Zöhr Namazi. Birinci ruket.
"Fatiha" Suresi.
Ikinci Sure.
Ruku.
Birinci secde.
Ikinci secde.

Zöhr Namazi. Ikinci ruket.
"Fatiha" Suresi.
Ikinci Sure.
Qunut.
Ruku.
Birinci secde.
Ikinci secde.
Teşehhud.

Zöhr Namazi. Üçüncü ruket.
"Fatiha" Suresi.
Ruku.
Birinci secde.
Ikinci secde.

Zöhr Namazi. Dördüncü ruket.
"Fatiha" Suresi.
Ruku.
Birinci secde.
Ikinci secde.
Teşehhud.
Salam.
Tekbir.

Asr Namazi

Niyyet. Tekbir.

Asr Namazi. Birinci ruket.
"Fatiha" Suresi.
Ikinci Sure.
Ruku.
Birinci secde.
Ikinci secde.

Asr Namazi. Ikinci ruket.
"Fatiha" Suresi.
Ikinci Sure.
Qunut.
Ruku.
Birinci secde.
Ikinci secde.
Teşehhud.

Asr Namazi. Üçüncü ruket.
"Fatiha" Suresi.
Ruku.
Birinci secde.
Ikinci secde.

Asr Namazi. Dördüncü ruket.
"Fatiha" Suresi.
Ruku.
Birinci secde.
Ikinci secde.
Teşehhud.
Salam.
Tekbir.

Şam Namazi

Niyyet. Tekbir.

Şam Namazi. Birinci ruket.
"Fatiha" Suresi.
Ikinci Sure.
Ruku.
Birinci secde.
Ikinci secde.

Şam Namazi. Ikinci ruket.
"Fatiha" Suresi.
Ikinci Sure.
Qunut.
Ruku.
Birinci secde.
Ikinci secde.
Teşehhud.

Şam Namazi. Üçüncü ruket.
"Fatiha" Suresi.
Ruku.
Birinci secde.
Ikinci secde.
Teşehhud.
Salam.
Tekbir.

Xiften Namazi

Niyyet. Tekbir.

Xiften Namazi. Birinci ruket.
"Fatiha" Suresi.
Ikinci Sure.
Ruku.
Birinci secde.
Ikinci secde.

Xiften Namazi. Ikinci ruket.
"Fatiha" Suresi.
Ikinci Sure.
Qunut.
Ruku.
Birinci secde.
Ikinci secde.
Teşehhud.

Xiften Namazi. Üçüncü ruket.
"Fatiha" Suresi.
Ruku.
Birinci secde.
Ikinci secde.

Xiften Namazi. Dördüncü ruket.
"Fatiha" Suresi.
Ruku.
Birinci secde.
Ikinci secde.
Teşehhud.
Salam.
Tekbir.

Namazin Vacibati

Niyyet. Qiyam. Tekbir. "Fatiha" Suresi. Ikinci Sure. Ruku. Birinci secde. Ikinci secde. Teşehhud. Salam. Tertib. Mivalat.

Niyyet.
Niyyet qurbet qesdi ilə edilir. Yəni namaza dayananin Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) vacib buyurduğu əməli yerinə yetirmək niyyəti olmalidir. Sübh namazi (və ya Zöhr namazi və ya Asr namazi və ya Şam namazi və ya Xiften namazi) qiliram vacib qurbeten ilAllah.

Tekbir.
Hər namazdan əvvəl Allahu Akbar demək vacibdir. Namazi tamamladiqdan sonra üç Tekbir deyilir.

Qiraət.
Gündəlik namazin birinci və ikinci rukətində əvvəl "Fatiha" Suresi, sonra ikinci Sure tam oxunur. Namazin üçüncü və dördüncü rukətlərində ya bir dəfə "Fatiha" Suresi oxunur ya da üç dəfə "Subhah Allahi val hamdu lillahi ve la ilaha ill Allahu Vallahu Akbar." deyilir.

Qunut.
Ikinci ruketin rukusundan əvvəl Qunut tutmaq mustehebdir. Qunut tutmaq istəyən kəs gərəkdir əllərini üzünün bərabərinə qaldirsin. Rica qəsdilə əllərinin içini üzü Göyə tytsun və baş barmaq istisna olmaqla barmaqlarini birləşdirsin. Əllərininin mərkəzinə baxaraq dua etsin.

Ruku.
Hər ruketde Qiraetden sonra ruku edilir. Yəni irəli əyilərək əllər diz qapaqlarina qoyulur.

Rukuda deyilir:
Subhana Rabbiyal Azimi ve bi hamdih. (1 dəfə)
ve ya Subhan Allah. (3 dəfə).

Rukudan qalxarkən mustehebdir deyilsin:
Səmi Allahu liman hamidah.

Secde.
Rukudan sonra iki secde yerinə yetirilir. Secde odur ki alin, iki əllərin içi, dizlər və ayaqlarin iki baş barmaği yerə qoyulsun.

Secdede deyilir:
Subhana Rabbiyal Ala ve bi hamdih. (1 dəfə)
və ya Subhan Allah. (3 dəfə).

Iki secde arasi müstehebdir deyilsin:
Astaghfir Allah Rabbi ve atubu ilayh.

Teşehhud.
Sübh namazinin ikinci ruketinde Teşehhud deyilir. Şam namazinin ikinci və üçüncü ruketinde Teşehhud deyilir. Zöhr namazinin, Asr namazinin ve Xiften namazinin ikinci ve dördüncü ruketinde Teşehhud deyilir. Yəni iki secdeni yerine yetirdikden sonra deyilir:
Aşhadu an la ilaha ill Allahu vahdahu la şarika lah va aşhadu anna Muhammadan Abduhu va Rasuluh. Allaahumma salli alaa Sayidina Muhammadin va alaa ali Sayidina Muhammadin kamaa sallaita alaa Sayidina Ibraahima va alaa ali Sayidina Ibraahima. Innaka Hamidun Macid. Alaahumma baarik ala Sayidina Muhammadin va alaa ali Sayidina Muhammadin kamaa baarakta alaa Sayidina Ibraahima va alaa ali Sayidina Ibraahima. Innaka Hamidun Macid.

Salam.

Assalamu Alayka ayyuhan Nabiyyu va rahmatullahi va barakatuh.
Assalamu Alayna va ala ibadillahis salihin.
Assalamu Alaykum va rahmatullahi va barakatuh.

Tərtib.
Qəsdən namazin tərtibini pozmaq, məsələn, secdeni rukudan əvvəl etmək namazi batil edir.

Mivalat.
Namaz mivalatla qilinmalidir. Əgər namazda yerinə yetirilən əməllər arasinda həddən artiq fasilə verilsə namaz batildir. Ruku və secdeni uzatmaq mivalati pozmur.

Namazdan Sonra Oxunan Dualar

Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahu la ilahə illa Huvəl Həyyul Qəyyum la təxuzuhu sinətun və la nəvm ləhu ma fis səmavati və ma fil ərz mən zəlləzi yəşfaau indəhu illa bi İznih yələmu ma bəynə əydihim və ma xəlfəhum və la yuhituna bi şəyin min ilmihi illa bi ma şaa vəsiə kursiyyuhus səmavati vəl-ərzə və la yəuduhu hifzuhuma və Huvəl Əliyyul Əzim. ("Bəqərə" Suresi, 255). La ikrahə fid dini qəd təbəyyənər ruşdu minəl ğəyyi fə mən yəkfur bit tağuti və yumin billahi fəqədistəmsəkə bil urvətil vusqa lən fisamə ləha. Vəllahu Səmiun Alim. ("Bəqərə" Suresi, 256). Allahu Vəliyyulləzina amanu yuhricuhum minəz zulumati ilən nur vəlləzinə kəfaru əvliyauhumut tagutu yuhricunəhum minən nuri il-əz zulumat ulaika əshabun nar hum fiha xalidun. ("Bəqərə" Suresi, 257).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Lav anzalna haza al Quranaala cabalin laraytahu haşian mutasaddian min haşyati Allahi ve tilka al amsalu nadribuha linnasi lllahum yatafakkarun. ("Heşr" Suresi, 21). Huva Allahu allazi la ilaha illa Huve Alimu al ğaybi veş şahadati Huve ar Rahmanu ar Rahim. ("Heşr" Suresi, 22). Huva Allahu allazi la ilaha illa Huve al Maliku al Quddusu as Salamu al Muminu al Muhayminu al Azizu al Cabbaru al Mutakabbiru Subhana Allahi amma yuşrikun. ("Heşr" Suresi, 23). Huva Allahu al Haliqu al Bariu al Musavviru lahu al Asmau al Husna yusabbihu lahu ma fi as samavati vel ardi ve Huve al azizu al Hakim. ("Heşr" Suresi, 24).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Inna Rabbakumu Allahu allazi halaqa as samavati vel arda fi sittati ayyamin summa istava alaal arşi yuğşi al layla an nahara yatlubuhu hasisan veş şamsa vel qamara ven nucuma musahharatin bi amrihi ala lahu al halqu vel amru tabaraka Allahu Rabbu al alamin. ("Araf" Suresi, 54). Udu Rabbakum tadarru an ve hufyatan innahu la yuhibbu al mutadin. ("Araf" Suresi, 55). Ve la tufsidu fi al ardi bada islahiha vaduhu havfan ve tamaaninna rahmata Allahi qaribun mina al muhsinin. ("Araf" Suresi, 56).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Alif Lam Mim. ("Beqere" Suresi, 1). Zalika al Kitabu la Rayba fihi hudan lil muttaqin. ("Beqere" Suresi, 2). Allazina yuminuna bil ğaybi va yuqimuna as salata va mimma razaqnahum yunfiqun. ("Beqere" Suresi, 3). Vallazina yuminuna bi ma unzila ilayka va ma unzila min qablika va bil ahiratihum yuqinun. ("Beqere" Suresi, 4).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Amana ar Rasulu bi ma unzila ilayhi min Rabbihi val muminuna kullun amana billahi va malaikatihi va kutubihi va Rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi va qalu samina va atana ğufranaka Rabbana va ilayka al masir. ("Beqere" Suresi, 285).
La yukallifu Allahu nafsan illa vusaha laha ma kasabat va alayha ma iktasabat Rabbana la tuahizna in nasina av ahtana Rabbana va la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala allazina min qablina Rabbana va la tuhammilna ma la taqata lana bihi vafu anna vağfir lana varhamna anta Mavlana fansurna ala al qavmi al kafirin. ("Beqere" Suresi, 286).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Şahida Allahu annahu la ilaha illa Huva val malaikatu va uluu al ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa Huva al Azizu al Hakim. ("Ali Imran" Suresi, 18). Quli Allahumma malika al mulki tuti al mulka man taşau va tanziu al mulka mimman taşau va tuizzu man taşau va tuzillu man taşau biyadika al hayru innaka ala kulli şayin Qadir. ("Ali Imran" Suresi, 26).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Vas saffati saffa. ("Saffat" Suresi, 1).
Faz zacirati zacra. ("Saffat" Suresi, 3).
Fattaliyati zikra. ("Saffat" Suresi, 3).
Inna ilahakum la Vahid. ("Saffat" Suresi, 4).
Rabbu as samavati val ardi va ma baynahuma va Rabbu al maşariq. ("Saffat" Suresi, 5).
Inna zayyanna as samaaad dunya bi zinatin al kavakib. ("Saffat" Suresi, 6).
Va hifzan min kulli şaytanin marid. ("Saffat" Suresi, 7).
La yassammauna ila al malai al ala va yuqzafuna min kulli canib. ("Saffat" Suresi, 8).
Duhuran va lahum azabun vasib. ("Saffat" Suresi, 9).
İlla man hatifa al hatfata fa atbaahu şihabun saqib. ("Saffat" Suresi, 10).

"Ala" Suresi.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Sabbihi isma Rabbika al Ala. ("Ala" Suresi, 1).
Allazi halaqa fasavva. ("Ala" Suresi, 2).
Vallazi qaddara fahada. ("Ala" Suresi, 3).
Vallazi ahraca al mara. ("Ala" Suresi, 4).
Facaalahu ğusaan ahva. ("Ala" Suresi, 5).
Sanuqriuka fala tansa. ("Ala" Suresi, 6).
İlla ma şaa Allahu innahu yalamu al cahra va ma yahfa. ("Ala" Suresi, 7).
Va nuyassiruka lilyusra. ("Ala" Suresi, 8).
Fazakkir in nafaatiz zikra. ("Ala" Suresi, 9).
Sayazzakkaru man yahşa. ("Ala" Suresi, 10).
Va yatacannabuha al aşqa. ("Ala" Suresi, 11).
Allazi yasla an naraal kubra. ("Ala" Suresi, 12).
Summa la yamutu fiha va la yahya. ("Ala" Suresi, 13).
Qad aflaha man tazakka. ("Ala" Suresi, 14).
Va zakara Isma Rabbihi fasalla. ("Ala" Suresi, 15).
Bal tusiruna al həyata ad dunya. ("Ala" Suresi, 16).
Val ahiratu hayrun va abqa. ("Ala" Suresi, 17).
Inna haza lafi as suhufi al ula. ("Ala" Suresi, 18).
Suhufi Ibrahima va Musa. ("Ala" Suresi, 19).

"Muzzammil" Suresi.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Ya ayyuha al muzzammil. ("Muzzammil" Suresi, 1).
Qumi allayla illa qalila. ("Muzzammil" Suresi, 2).
Nisfahu avinqus minhu qalila. ("Muzzammil" Suresi, 3).
Av zid alayhi varattili al Qurana tartila. ("Muzzammil" Suresi, 4).
Inna sanulqi alayka qavlan saqila. ("Muzzammil" Suresi, 5).
Inna naşiata allayli hiya aşaddu vatan vaaqvamu qila. ("Muzzammil" Suresi, 6).
Inna laka fi annahari sabhantavila. ("Muzzammil" Suresi, 7).
Vazkuri Isma Rabbika ve tabattal ilayhi tabtila. ("Muzzammil" Suresi, 8).
Rabbu al maşriqi val mağribi la ilaha illa Huva fattahizhu vakila. ("Muzzammil" Suresi, 9).
Vasbir ala ma yaquluna vahcurhum hacran camila. ("Muzzammil" Suresi, 10).
Ve zarni vel mukazzibina uliannamati ve mahhilhum qalila. ("Muzzammil" Suresi, 11).
Inna ladayna ankalan ve cahima. ("Muzzammil" Suresi, 12).
Ve taman za ğussatin ve azaban alima. ("Muzzammil" Suresi, 13).
Yavma tarcufu al ardu vel cibalu ve kanati al cibalu kasiban mahila. ("Muzzammil" Suresi, 14).
Inna arsalna ilaykum Rasulan şahidan alaykum kama arsalna ilafiravna Rasula. ("Muzzammil" Suresi, 15).
Feasa firavnu ar Rasula feehaznahu ahzan vabila. ("Muzzammil" Suresi, 16).
Fakayfa tattaquna in kafartum yavman yacalu alvildana şiba. ("Muzzammil" Suresi, 17).
As samau munfatirun bihi kana vaduhu mafula. ("Muzzammil" Suresi, 18).
Inna hazihi tazkiratun faman şittahaza ila Rabbihi sabila. ("Muzzammil" Suresi, 19).
Inna Rabbaka yalamu annaka taqumu adna min zuluzayi allayli ve nisfahu ve zuluzahu ve taifatun mina allazina meaka vallahu yuqaddiru allayla ven nahara alima an lan tuhsuhu fataba alaykum faqrau ma tayassara minel Qurani alima an sayakunu minkum marda ve aharuna yadribuna fi alardi yabtağuna min fadliAllahi ve aharuna yuqatiluna fi sabiliAllahi faqrauu ma tayassara minhu ve qimuas salata ve atu azzakata ve aqridu Allaha qardan hasanan ve ma tuqaddimu lianfusikum min hayrin taciduhu inda Allahi Huva hayran ve azama acran vastaghfirullaha inna Allaha Ğafurun Rahim. ("Muzzammil" Suresi, 20).

"Şems" Suresi.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Vaş şamsi va duhaha. ("Şems" Suresi, 1).
Val qamari iza talaha. ("Şems" Suresi, 2).
Van nahari iza callaha. ("Şems" Suresi, 3).
Val layli iza yağşaha. ("Şems" Suresi, 4).
Vas samai va ma banaha. ("Şems" Suresi, 5).
Val ardi va ma tahaha. ("Şems" Suresi, 6).
Va nafsin va ma savvaha. ("Şems" Suresi, 7).
Faalhamaha fucuraha va taqvaha. ("Şems" Suresi, 8).
Qad aflaha man zakkaha. ("Şems" Suresi, 9).
Va qad haba man dassaha. ("Şems" Suresi, 10).
Kazzabat samudu bi tağvaha. ("Şems" Suresi, 11).
Izi inbaaza aşqaha. ("Şems" Suresi, 12).
Faqala lahum Rasulu Allahi naqata Allahi va suqyaha. ("Şems" Suresi, 13).
Fakazzabuhu faaqaruha fadamdama alayhim Rabbuhum bizanbihim fasavvaha. ("Şems" Suresi, 14). Va la yahafu uqbaha. ("Şems" Suresi, 15).

"Leyl" Suresi.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Val layli iza yağşa. ("Leyl" Suresi, 1).
Van nahari iza tacalla. ("Leyl" Suresi, 2).
Vama halaqa az zakara val unsa. ("Leyl" Suresi, 3).
Inna sayakum laşatta. ("Leyl" Suresi, 4).
Faamma man ata vattaqa. ("Leyl" Suresi, 5).
Va saddaqa bilhusna. ("Leyl" Suresi, 6).
Fasanuyassiruhu lilyusra. ("Leyl" Suresi, 7).
Va amma man bahila vastağna. ("Leyl" Suresi, 8).
Va kazzaba bilhusna. ("Leyl" Suresi, 9).
Fasanuyassiruhu lil usra. ("Leyl" Suresi, 10).
Va ma yuğni anhu maluhu iza taradda. ("Leyl" Suresi, 11).
Inna alayna lalhuda. ("Leyl" Suresi, 12).
Va inna lana lal ahirata val ula. ("Leyl" Suresi, 13).
Faanzartukum naran talazza. ("Leyl" Suresi, 14).
La yaslaha illaal aşqa. ("Leyl" Suresi, 15).
Allazi kazzaba va tavalla. ("Leyl" Suresi, 16).
Va sayucannabuha al atqa. ("Leyl" Suresi, 17).
Allazi yuti malahu yatazakka. ("Leyl" Suresi, 18).
Va ma li ahadin indahu min nimatin tucza. ("Leyl" Suresi, 19).
Illa ibtiğaa vachi Rabbihi al Ala. ("Leyl" Suresi, 20).
Va lasavfa yarda. ("Leyl" Suresi, 21).

"Duha" Suresi.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Vad duha. ("Duha" Suresi, 1).
Val layli iza saca. ("Duha" Suresi, 2).
Ma vaddaaka Rabbuka va ma qala. ("Duha" Suresi, 3).
Va lal ahiratu hayrun laka minaal ula. ("Duha" Suresi, 4).
Va lasavfa yutika Rabbuka fatarda. ("Duha" Suresi, 5).
Alam yacidka yatiman faava. ("Duha" Suresi, 6).
Va vacadaka dallan fahada. ("Duha" Suresi, 7).
Va vacadaka ailan faağna. ("Duha" Suresi, 8).
Faamma al yatima fala taqhar. ("Duha" Suresi, 9).
Va amma assaila fala tanhar. ("Duha" Suresi, 10).
Va amma binimati Rabbika fahaddis. ("Duha" Suresi, 11).

"Inşirah" Suresi.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Alam naşrah laka sadrak. ("Inşirah" Suresi, 1).
Ve vadana anka vizrak. ("Inşirah" Suresi, 2).
Allazi anqada zahrak. ("Inşirah" Suresi, 3).
Ve rafana laka zikrak. ("Inşirah" Suresi, 4).
Fa inna mealusri yusra. ("Inşirah" Suresi, 5).
Inna mealusri yusra. ("Inşirah" Suresi, 6).
Faiza farağta fansab. ("Inşirah" Suresi, 7).
Ve ila Rabbika farğab. ("Inşirah" Suresi, 8).

"Fatiha" Suresi.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Al hamdu lillahi Rabbil alemin.
Ar Rahmanir Rahim.
Maliki yavmiddin.
Iyyaka nabudu ve iyyaka nastain.
Ihdinas siratal mustaqim.
Sirata allazina anamta alayhim ğayril mağzubi alayhim ve lad dallin.

"Ixlas" Suresi.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Qul Huva Allahu ahad. ("Ixlas" Suresi, 1).
Allahu as samad. ("Ixlas" Suresi, 2).
Lam yalid ve lam yulad. ("Ixlas" Suresi, 3).
Ve lam yakun lahu kufuvan ahad. ("Ixlas" Suresi, 4).

"Feleq" Suresi.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Qul auzu bi Rabbi al falaq. ("Feleq" Suresi, 1).
Min şarri ma halaq. ("Feleq" Suresi, 2).
Ve min şarri ğasiqin iza vaqab. ("Feleq" Suresi, 3).
Ve min şarrin naffasati fil uqad. ("Feleq" Suresi, 4).
Ve min şarri hasidin iza hasad. ("Feleq" Suresi, 5).

"Nas" Suresi.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Qul auzu bi Rabbin nas. ("Nas" Suresi, 1).
Malikin nas. ("Nas" Suresi, 2).
İlahin nas. ("Nas" Suresi, 3).
Min şarril vasvasil hannas. ("Nas" Suresi, 4).
Allazi yuvasvisu fi sudurin nas. ("Nas" Suresi, 5).
Mina al cinnati van nas. ("Nas" Suresi, 6).

"Qedr" Suresi.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Inna anzalnahu fee laylatil qadr. ("Qedr" Suresi, 1).
Ve ma adraka ma laylatul qadr. ("Qedr" Suresi, 2).
Laylatul qadri hayrun min alfi şahr. ("Qedr" Suresi, 3).
Tanazzalul malaikatu wer ruhu fiha bi izni Rabbihim min kulli amr. ("Qedr" Suresi, 4).
Salamun hiya hatta matlail facr. ("Qedr" Suresi, 5).

"Kafirun" Suresi.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Qul ya ayyuha al kafirun. ("Kafirun" Suresi, 1).
La abudu ma tabudun. ("Kafirun" Suresi, 2).
Ve la antum abiduna ma abud. ("Kafirun" Suresi, 3).
Ve la ana abidun ma abadtum. ("Kafirun" Suresi, 4).
Ve la antum abiduna ma abud. ("Kafirun" Suresi, 5).
Lakum dinukum ve liya din. ("Kafirun" Suresi, 6).

Rəzitu Billahi Rəbba və bi Muhəmmədin sallAllahu aleyhi ve alihi Nəbiyya və bil İslami dina və bil Qurani Kitaba və bil Kəbəti qiblətən və bi Əliyyun Vəliyyən və İmama və bil Həsəni vəl Huseyni və Əliyy ibnil Huseyni və Məhəmməd ibni Əliyyun və Cəfər ibni Muhəmmədin və Musa ibni Cəfərin və Əliyy ibni Musa və Muhəmməd ibni Əliyyun və Əliyy ibni Muhəmmədin və Həsən ibni Əliyyin vəl Huccət ibnil Həsən səlavatullahi ələyhim əimməh. Allahummə inni rəzitu bihim əimmətən fərzəni ləhum. İnnəkə əla kulli şəyin Qadir.

Yəstəşir Duasi

Bismillahir Rəhmanir Rəhim. Əl həmdu lilahilləzi la ilahaə illa Huvəl Məlikil Həqul Mubinul Mudəbbir bila vəzirin və əla xəlqin min ibadihi yəstəşirul əvvəlu ğəyru məvsuf vəl baqi bədəfənail xəlqiləzimur rububiyyəh nurus səmavati vəl ərəzinəvə fatiruhu ma mubtədiuhuma bi ğəyri əmədin xələqəhuma və fətəqəhuma fətqən fəfəqmətissəmavatutaiatin bi əmrih vəstəqərrətil ərəzunə biəvtadihafəvqəl ma summə əla Rəbbuna fəs səmavatil ulər Rəhmanu ələl ərşistəva ləhu ma fis səmavati və ma fil ərzi və ma bəynəhuma və matəhtəs səra fəənə əşhədu bi ənnəkə əntəllahu la rafiə lima vəzətə və la vaziə lima rəfətə lima rəfət və la muizzə limən əzləltə və la muzillə limən əzəztə və la maniə lima ətəytə və la mutiyəlima mənət və Ənt Allahu la ilahə illa Ənt kuntə iz ləm təkun səmaun məbniyyətunvə la ərzunmədhiyyətun və la şəmsun muziətun və la ləylun muzlim və la nəharun muzyun və la bəhrun lucciyun və la cəbəlin rifsin və la nəcmun sar və laqəmərun munirun və la rihun təhubbu və la səhabun yəskub və la bərqun yəlməu və la rədun yusəbbih və la ruhun tənəffəsu və la tairun yətir və la narun tətəvəqqqəd və la maun yəttərid kuntə qəblə kulli şəyin və kəvvəntə kullə şəy və qədərtə əla kulli şəyin vəbtədətə kullə şəy və əğnəytə və əfqərtə və əməttə və əhyəytə və əzhəktə və əbkəyt və ələl ərşistəvəyt fətabarəktə ya Allahu və əaləytə ənt Allahulləzi la ilahə illa əntəl Xəllaqul muin əmrukə ğalibun və ilmukə nafizun və kəydukə ğəribun və vədukə sabdiqun və qəvlukə həqqun və hukmukə ədl və kəlamukə hudən və vəhyukə nurun və rəhmətukə vasiəh və əfvukə əzimun və fəzlukə kəsir və ətaukə cəzilun və həblukə mətin və imkanukə ətidun və carukə əziz vəbəsukə şədidun və məkrukə məkid əntə ya Rəbbi məvziu kulli şəkva haziri kulli mələin və şahidi kulli nəcva muntəha kulli hacətin mufərricu kulli huznğina kulli miskin hisnu kulli haribin əmanu kulli xaif hirzuz zuəfai kənzul fuqərai mufərricul ğəmmai muinus salihin zalik Allahu Rəbbuna la ilaha illa Hu təkfi min ibadikə mən təvəkkələ ələykə və Əntə caru mən lazə bik və təzərrəə iləykə ismətu mənitəsəmə bikə təğfiruz zunub li mənistəğfərəkə Cəbbarul cəbabirəh Əzimul uzəma Kəbirul Kubəra Səyyidus sadati məvləl məvali sərixul mustəsrixin munəffisun ənil məkrubin Mucibu dəvətil muztərrin əsməus samiinə əbsərun nazirin əhkamul hakiminə əsrəul hasibin Ərhəmur rahiminə Xəyrul ğafirin Qazi cəvaicil muminin muğisus salihin ənt Allahu la ilahə Əntə Rəbbul alaəmin. Əntəl Xaliqu və ənəl məxluq. Və Əntəl Maliku və ənəl məmluk. Və Əntər Rəbbu və ənəl əbd. Və Əntər Raziqu və ənəl mərzuq. Və Əntəl Muti və ənəs sail. Və Əntəl Cavadu və ənəl bəxil. Və Əntəl Qəviyyu və ənəz zəif. Və Əntəl Əzizu və ənəl zəlil. Və Əntəl Ğəniyyu və ənəl fəqir. Və Əntəs Səyyidu və ənəl əbd. Və Əntəl Ğafiru və ənəl musi. Və Əntəl Alimu və ənəl cahil. Və Əntəl Həlimu və ənəl əcul. Və Əntər Rəhmanu və ənəl mərhum. Və Əntəl Muafi və ənəl mubtəla. Və Əntəl Mucibu və ənəl muztər. Və ənə əşədu bi ənnəkə ənt Allahu laiha illa ənt. Əl muti ibadəkə bila sual və əşhədu bi ənnəkə ənt Allahul Vahidul Əhədul Mutəfərridus Samadul Fard. Vəiləykəl məsiru və sallAllahu əla Muhəmmədin və Əhli Bəytihit təyyibinət tahirin. Vəğfir li zunubi vəstur ələyyə uyubi vəftəh li min lədunkə Rəhmətən və rizqən Vasia. Ya Ərhəmər rahimin. Vəl həmdu lillahi Rəbbil aləmin. Və həsbun Allahu və Niməl Vəkil. Və la həvlə və la qüvvətə illa billahil Əliyyul Əzim.

Oruc Tutmaq Savabi

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Əgər iman təkcə söz olsaydi oruc, namaz, halal və haram nazil olmazdi.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bəndə Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) qarşisinda dayanacaği zaman vacib namaz, vacib zəkat, vacib oruc, vacib Həcc və Biz (salam və rəhmət və bərəkət) Əhli Beytin (salam və rəhmət və bərəkət) Vilayəti barədə sorğu olunacaq. Əgər Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Vilayətimizi və Məhəbbətimizi etiraf edərək, bu Dünyadan (Rabbana atina fid dunya hasanatan) köçmüş olsa, namazi, orucu, zəkati və Həcci də məqbul sayilacaq.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Adəm (salam və rəhmət və bərəkət) övladinin hər bir yaxşi əməlinin savabi on dəfədən yeddi yüzə qədərdir. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyurur: Yalniz ouc tutanlar istisnadir. Orucun mükafatini Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) Özüm verəcəyəm. Çünki qulum Mənə (Ya Kərim Ya Rəhim) görə şəhvətini və yeməyini tərk edir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Həqiqətən də xoşxasiyyət Insana gündüzləri oruc tutan və gecələri ibadətdə keçirənin savabi verilər.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Namaz Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə salam göndərməklə tamalandiği kimi orucun tamamlanmasinin şərtlərindən biri də Fitrədir. Belə ki bir kimsə Ramazan Ayinin orucunu tutub, qəsdən Fitrəni verməzsə, orucunun da faydasi olmaz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Əgər kaman tək əyilənədək namaz qilsaniz, kaman tək əyilənədək oruc tutsaniz, pəhrizkar olub günahlardan (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) çəkinməyincə, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) əməllərinizi sizdən qəbul etməz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir kimsə müsəlman kişi və ya qadinin qeybətini edərsə, qeybəti gedən onu bağişlamayinca, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) qirx gecə-gündüz onun namaz və orucunu qəbul etməz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Oruc tutan öz yatağinda yatanda belə, müsəlmanin qeybətini etməyincə, Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) ibadət halindadir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Oruc tutan yemək yeyilən məclisə daxil olanda, onun bədən əzalari Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) tesbih söylər. Mələklər (salam və rəhmət və bərəkət) ona salam göndərər və dua edərlər. Mələklərin (salam və rəhmət və bərəkət) duasi oruc tutanin günahlarinin (Allahumağfirli varhamni vahdini varzuqni) bağişlanmasi diləyi olar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Oruc od qarşisinda bir qalxandir.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Oruc və Həcc qəlblərə rahatliq endirir.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Oruc tutanin yuxusu ibadət, sükutu tesbih, əməli qəbul olunmuş və duasi müstəcəbdir.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Oruc tutanin iki sevinc ani vardir. Bir sevinci Iftar vaxti, digəri isə öz Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim) ilə görüşəcəyi andir.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Oruc tutana Iftar verənin savabi oruc tutanin savabi qədərdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir kimsə könüllü olaraq bir gün oruc tutsa və o kimsəyə Yer üzü qədər qizil verilsə, öz mükafatini tam şəkildə almamiş sayilar. Həmin kimsə yalniz Qiyamət Günü mükafatini tam şəkildə alacaq.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ölüm Mələyi (salam və rəhmət və bərəkət) hər gecə nida edib deyər:
- Ey qəbir əhli. Bu gün kimə və nə üçün qibtə edirsiniz? Artiq Axirəti (Rabbana atina fil ahirati hasanatan) aşkar şəkildə gördünüz…
Ölülər deyərlər:
- Biz möminlərə qibtə edirik. Çünki möminlər Məscidlərdə namaz qilirlar. Biz isə qilmiriq. Möminlər zəkat verirlər. Biz isə vermirik. Möminlər Ramazan Ayinda oruc tuturlar. Biz isə oruc tutmuruq. Möminlər sədəqə verirlər. Biz isə sədəqə vermirik. Möminlər Rəhman Allahi (Ya Kərim Ya Rəhim) çox yad edirlər. Biz isə yad etmirik. Əfsuslar olsun Dünya (Rabbana atina fid dunya hasanatan) evində bizim əldən verdiklərimizə!

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir kimsə oruc savabi qazanmaq niyyətilə bir gün könüllü oruc tutarsa, günahlari (Allahumağfirli varhamni vahdini varzuqni) bağişlanar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Hər ay üç gün oruc tutan ömrü boyu oruc tutmuş kimi sayilar.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bir kimsə oruc savabi qazanmaq niyyətile bir gün könüllü oruc tutsa, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) həmin oruc müqabilində onu Cennete (Allahumma inini assalukal Cennet) aparar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyurur:
- Bir kimsənin bədən üzvləri Mənim (Ya Kərim Ya Rəhim) haram buyurduqlarimdan oruc tutmursa, kiminsə Mənə (Ya Kərim Ya Rəhim) görə yeməkdən, içməkdən çəkinməsinə heç bir ehtiyacim yoxdur.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Oruc tutan yeməkdən, içməkdən çəkindiyi kimi, haramlardan da çəkinməlidir.

Hezreti Fatimə (salam və rəhmət və bərəkət) Xanim buyurur: Əgər oruc tutan öz dilini, qulağini, gözünü, əl-ayağini, bədən üzvlərini haramlardan saxlamirsa, orucunun bir faydasi varmi?!

Hezreti Fatimə (salam və rəhmət və bərəkət) Xanim buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) orucu ixlasi sağlamlaşdirmaq üçün farz etdi.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Oruc tutduğun gün, oruc tutmadiğin gün ilə eyni olmasin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qişin orucu fərəh bəxş edən bir qənimətdir.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Ən üstün Cihad bürkülü havada oruc tutmaqdir.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Tövrati (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Ramazan Ayinin altisinda, Incili (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Ramazan Ayinin on ikisində, Qurani (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) isə Qedr Gecəsində nazil etdi.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qiş fəsli möminin baharidir. Gecə ibadəti üçün qişin uzun gecələrindən bəhrələnər və qisa gündüzləri oruc tutmaq üçün fürsət bilər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Üç şey unutqanliği aradan aparir və hafizəni artirir. Quran (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxumaq. Dişləri firçalamaq. Oruc tutmaq.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Oruc tutanin gərək qulaği, gözü, saçi və dərisi də oruc tutsun.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ramazan Ayi digər aylarin Efendisidir. Qədr Gecəsi digər gecələrin Efendisidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Suhur edin ki oruc tutmağa qüvvəniz olsun. Günorta yatin ki gecə ibadət etməyə qüvvəniz olsun.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Dəryadaki baliqlar da Rəhman Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) Ramazan Ayininin orucunu tutanin bağişlanmasini diləyərlər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ramazan Ayinda oruc tutana Iftar verənin günahlari (Allahumağfirli varhamni vahdini varzuqni) bagişlanar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ramazan Ayinda oruc tutmaq böyük savabdir. Üzürsüz oruc tutmamaq böyük günahdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ramazan Ayinda bir gün oruc tutmayan bunun əvəzinə il boyu oruc tutsa, Ramazan Ayindaki o bir günün orucunun savabina çata bilməz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Hər kəs Ramazan Ayinin fəzilətinə inanaraq və Ramazan Ayinin savabini umaraq, Teravih Namazi qilsa, keçmiş günahlari (Allahumağfirli varhamni vahdini varzuqni) bağişlanar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ramazan Ayinda on gün itikaf edən kimsəyə iki nafile Həcc və iki nafile Umrə savabi verilər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Suhur Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) nazil etdiyi bərəkətdir. Suhuru tərk etməyin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ramazan Ayinda Kelmeyi Şehadeti tez-tez zikr edin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ramazan Ayinda çox istiğfar edin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ramazan Ayinda usanmadan Rəhman Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) Cenneti (Allahumma inini assalukal Cennet) istəyin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ramazan Ayinin son gecəsi Ramazan Ayinin orucunu tutanin günahlari (Allahumağfirli varhamni vahdini varzuqni) ahv olunar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ramazan Ayinda əxlaqini gözəlləşdirən Sirat Körpüsündən keçmək üçün rüsxət alar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Oruc tutarkən pis danişmayin. Birisi sizə söz atarsa "Mən orucam" deyin.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Oruc tutan mömin sahur və Iftar vaxtlarinda "Qedr" Suresini oxusa, bu iki vaxt arasinda Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Yolunda canini fəda etmiş kimidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Rizasi üçün bir gün oruc tutani Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) bu oruc müqabilində Cehennem (Allahumma eccirni minannar) atəşindən yetmiş il uzaq tutar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Oruc tutan həqarət edildiyi vaxt:
- Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Salami sənə olsun. Mən bu gün orucam, - desə, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyurar:
- Oruclu qulum Mənə (Ya Kərim Ya Rəhim) siğindi. O qulumu Cehennem (Allahumma eccirni minannar) atəşindən uzaq tutun. O qulumu Cennetde (Allahumma inini assalukal Cennet) yerləşdirin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Oruc tutanin duasi Iftar vaxti qəbul olunar.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Ramazan deməyin. Çünki Ramazan (Ya Kərim Ya Rəhim) Aziz və Cəlil olan Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Isimlərindən olan bir Isimdir. Ramazan Ayi deyin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyurur:
- Bəndəmin orucdan başqa hər bir əməli özü üçündür. Oruc isə Mənim (Ya Kərim Ya Rəhim) üçündür. Mükafatini da Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) verəcəyəm.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ramazan Ayinda qilinan nafilə namaza, zikrə, sədəqəyə və digər nafilə ibadətlərə verilən savab başqa aylarda yerinə yetirilən farzlara verilən savab qədərdir. Bu ayda yerinə yetirilən bir farz, başqa aylarda yerinə yetirilən yetmiş farz kimidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bizim orucumuz ilə Kitab Əhlinin orucu arasindaki ən önəmli fərq Sahur yeməyidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Cennetde (Allahumma inini assalukal Cennet) Reyyan deyilən bir Qapi vardir ki, Qiyamət Günü o Qapidan yalniz oruc tutanlar keçəcək. Oruc tutanlardan başqa bir kimsə keçməyəcəkdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Oruc tytanin ağiz qoxusu Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) üçün müşk qoxusundan da gözəldir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Həqiqətən şeytan (Auzu billahi minaş şaytanir racim) Insanin damarlarinda dolaşir. O səbəbdən ac qalmaqla şeytanin (Auzu billahi minaş şaytanir racim) dolaşdiği damarlari daraldin. Şeytani (Auzu billahi minaş şaytanir racim) sixişdirin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Oruc tutduğu halda ölənə Qiyamət Cününə qədər oruc tuturmuş kimi savab yazilar.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Ramazan Ayinin pişvazina Quran (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) qiraətilə gedin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) gözlərin görmədiyi, qulaqlarin eşitmədiyi və heç bir kimsənin xəyalina belə gətirmədiyi nemət dolu süfrəsi yalniz oruc tutanlar üçündür.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ramazan Ayinda ailənizin nefeqasini geniş tutun. Ramazan Ayinda çəkilən xərclər Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Yolunda çəkilən xərclər kimidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ramazan Ayinda oruc tutana Iftar verən Cehennemden (Allahumma eccirni minannar) azad olar. Oruc tutanin savabi qədər ayrica Iftar verənə də savab verilər. Bu zaman oruc tutanin savabi əsla azalmaz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ramazan Ayinin ilk gecəsi olunca, şeytanlar (Auzu billahi minaş şaytanir racim) və azğin cinlər (Auzu billahi minaş şaytanir racim) zəncirlənir. Cehennemin (Allahumma eccirni minannar) qapilari bağlanir. Və Ramazan Ayi boyunca heç bir qapisi açilmir. Cennetin (Allahumma inini assalukal Cennet) Qapilari açilir. Və Ramazan Ayi boyunca heç bir qapisi bağlanmir. Bir munadi:
- Ey xeyir istəyən, xeyirə yönəl. Ey pislik istəyən pislikdən əl çək, - deyə nida edir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ramazan Ayi Mübarək bir aydir. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) sizə Ramazan Ayinin orucunu vacib etdi. Ramazan Ayinda Rəhmət Qapilari açilir. Cehennemin (Allahumma eccirni minannar) qapilari bağlanir. Şeytanlar (Auzu billahi minaş şaytanir racim) zəncirlənir. Ramazan Ayinda bir gecə vardir ki, min aydan daha fəzilətlidir. O gecənin xeyrindən məhrum olan hər bir xeyirdən məhrum olar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Kim Receb Ayinda səkkiz gün oruc tutsa, Cennetin (Allahumma inini assalukal Cennet) Səkkiz Qapisi o kəsin üzünə açilar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Hər kimsə Receb Ayinin gecəsində iki rükət namaz qilsa və hər rukətdə yüz dəfə "İxlas" Surəsini oxusa, həmin kimsəyə yüz ilin orucunun savabi verilər. Və Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) o kimsəyə Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) yüz saray bəxş edər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Kim Receb Ayinda on gün oruc tutsa, hacətinə çatar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Kim Receb Ayinda bir gün əvvəldə, bir gün ortada, bir gün axirda oruc tutsa, bütün Receb Ayini oruc tutmuş kimi sayilar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Receb Ayinda bir gün oruc tutana Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Cennetde (Allahumma inini assalukal Cennet) Receb Nehrinden su içirdər.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Receb Ayinin axirindan bir gün oruc tutani ölüm çətinliyindən, ölümdən sonraki qorxudan və qəbir əzabindan amanda saxlar.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Receb Ayinin axirindan iki gün oruc tutani Sirat Körpüsünün çətinliklərindən amanda saxlar.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Receb Ayinin axirindan üç gün oruc tutani Qiyamət Gününün böyük qorxusundan amanda saxlar.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Receb Ayinda bir gün oruc tutan Cehennemden (Allahumma eccirni minannar) bir illik yol qədər uzaqlaşar.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Receb Ayinda üç gün oruc tutana Cennet (Allahumma inini assalukal Cennet) vacib olar.

Imam Kazim (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Receb - Cennetde (Allahumma inini assalukal Cennet) süddən ağ, baldan şirin olan bir nehrin adidir. Receb Ayinda bir gün oruc tutan mütləq o nehrdən içəcəkdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Şaban Ayinda bir gün oruc tutan Cehennem (Allahumma eccirni minannar) əzabindan qurtular.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Şaban Ayinda yeddi gün oruc tutan Övliyalarla bərabər tutular.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Orucun bir yarisi səbr, o biri yarisi imandir.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Əgər sual versələr ki, niyə Ramazan Ayinin orucu olduğundan az və ya çox farz edilmədi?
Belə cavab ver: Bu zəif və güclünün gücünün yetdiyi bir miqdardir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Kim Həcc və Umre Ziyarəti zamani ölsə, Cennete (Allahumma inini assalukal Cennet) gedər. Kim Ramazan Ayinin orucunu tutduğu halda ölsə, Cennete (Allahumma inini assalukal Cennet) gedər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Kim Ramazan Ayinda Qurandan (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) bir Ayə oxusa, digər aylarda Qurani (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) xətm edən kimidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Kim Ramazan Ayinin fəzilətinə inanaraq və Ramazan Ayinin savabini umaraq oruc tutarsa, keçmiş günahlari (Allahumağfirli varhamni vahdini varzuqni) bagişlanar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ramazan Ayinin orucunu və Şevval Ayinda alti gün oruc tutan il boyu oruc tutmuş kimi sayilar.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Ramazan Ayinin fəzilətini bilsəydiniz il boyu Ramazan Ayi olmasini istərdiniz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Oruc tutmaq şeytanin (Auzu billahi minaş şaytanir racim) üzünü qaraldir. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Yolunda sədəqə vermək şeytanin (Auzu billahi minaş şaytanir racim) belini qirir. Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) xatir sevmək, davamli saleh əməllər etmək şeytanin (Auzu billahi minaş şaytanir racim) quyruğunu kəsir. Rəhman Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) bağişlanma diləmək şeytanin (Auzu billahi minaş şaytanir racim) ürəyinin damarini qirir.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Ramazan Ayinda la ilaha ill Allah, Allahu Akbar, Əl həmdu Lillah və Subhan Allah zikrlərini çox zikr edin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ramazan Ayi səbr ayidir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Hər ay üç gün oruc tutmaq qəlblərdə olan qəm-qüssəni və vəsvəsəni aradan aparir.

Imam Zeynal Abidin (salam və rəhmət və bərəkət) duasinda buyurur: Salam olsun Sənə. Ey Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) ən Fəzilətli Ayi. Salam olsun Sənə. Ey Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Dostlarinin Ayi.

Fitr Namazi

Fitr Namazi Ramazan Bayraminda qilinir. Fitr namazinin qilinacagi vaxt Günəş doğduqdan günortaya qədərdir. Fitr namazini günün əvvəl saatlarinda, Fitrə zəkatini verdikdən sonra qilmaq müstəhəbdir.
Fitr Zəkati Fitr Bayraminda verilir. Bayramdan sonra verilsə fitrə deyil, sədəqə hesab olunacaq. Fitr Zəkati fəqirə verilməlidir. Özünun və ailəsinin illik xərcini ödəyə bilməyən kimsə fəqir sayilir. Fitr Zəkati Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Əmrini yerinə yetirmək məqsədilə verilməlidir. Fitr Zəkati verən zaman Fitrə vermək niyyəti edilməlidir. Fitr Zəkati mütləq halal maldan verilməlidir. Fitr Zəkati verərkən fəqir qohumlara və fəqir qonşulara üstünlük vermək müstəhəbdir.
Fitr Bayrami namazini qilan Fitrəni namazdan əvvəl verməlidir. Fitr Bayrami namazini qilmayan günortaya qədər Fitrə verə bilər.
Fitr Bayrami Gecəsinin Gün batmazdan əvvəlki vaxti, Gün batan vaxti, Gün batdiqdan sonraki vaxti süfrə başina toplaşmiş qonaqlarinin Fitrəsini ev sahibi verməlidir.
Yeni ailə quran xanim Gün batmazdan əvvəl ər evinə qetsə, Fitrəni xanimin ailə yoldaşi verməlidir. Fitrəni günah işlərdə xərcləyəciyi bəlli olana Fitrə vermək olmaz.

Ədilə Duasi

Bismillahir Rəhmanir Rəhim. Şəhid Allahu la ilahə illa Hu vəl məlaikətu və ulul ilmi qaimən bil qist. La ilahə illa Huvəl Əzizul Həkim. İnnəd dinə ind Allahil İslam. Və ənəl əbduz zaiful muznibul asil muhtacul həqir. Əşhədu li Munimi və xaliqi və Raziqi və Mukrimi kəma şəhidə izatih və şəhidət ləhul məlaikətu və ulul ilmi min ibadih bi ənnəhu la ilahə illa Huvə Zun Niəmi vəl ihsani vəl kərəmi vəl imtinan Qadirun Əzəlliyun Alimun Əbədiyyun Həyyun Əhədiyyun Məvcud Sərmədiyyun Səmiun Bəsirun Muridun Karihun Mudrikun Samədiyyun yəstəhiqqu hazihis sifat. Və Huvə əla ma Huvə ələyhi fi izzi sifatih kanə Qəviyyən qəblə vucudil Qudrəti vəl quvvəh və kanə Alimən qəblə icadil ilmi vəl illah ləm yəzəl sultanən iz la məmləkətə və la mal və ləm yuzəl Subhanən əla cəmiil əhval vucuduhu qəbləl qəbli fi əzəlil azal. Və bəqauhu bədəl bədi min gəyrintiqalin vəla zəval. Gəniyyun fil Əvvəli vəl Axir. Mustəğnin fil Batini vəz Zahir. La cəvrə fi qəziyyətihi və la məylə fi məşiyyətihi və la zulmə fi təqdirih və la mərhəbə min hukumətihi və la məlcəə min sətəvatihi və la məncamin nəqimatihsəbəqət rəhmətuhu ğəzəbəh və lə yəfutuhu əhədun iza tələbəhu əzahəl ilələ fit təklif v əsəvvət təvfiqə bəynəz zəifi vəş şərif məkkənə ədaəl məmuri və səhhələ səbiləc tinabil məzhur ləm yukəllifit taətə illa dunəl vusi vət taqəh. Subhanəhu ma əbyənə Kərəməhu və əla şənəh. Subhanəhu ma əcəllə nəyləhu və əzəmə ihsanəh bəəsəl Ənbiyaə li yubəyyinə ədləh və nəsəbəl əvsiyaə liyuzhirə təvləhu və fəzləh və cəəlna min umməti Səyyidil Ənbiyai və Xəyril Əvliyai və Əfzəlil Əsfiyai və ələl əzkia Muhəmmədin sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam amənna bihi və bima Quranilləzi ənzələhu ələyhi və bi vəsiyyihilləzi nəsəbəhu yəvməl Qədir və əşarə bi qəvlihi haza Əliyyun iləyh və əşhədu ənnəl əimmətəl əbrarə vəl xulafaəl əxyarə bədər Rəsuli muxtar Əliyyun qamiul kuffar və min bədihi Səyyidu əvladihil Həsənubnu Əliyyun summə əxuhus sibtut tabiu li mərzatillahil Huseyn summəl abidu Əliyyun summəl Baqiru Muhəmməd summəs Sadiqu Cəfərin summəl Kazimu Musa summər Riza Əliyyun summət Təqiyyu Muhəmməd summən Nəqiyu Əliyyun summəz Zəkiyyul Əskəriyyul Həsən summəl Huccətul Xələful Qaimul Muntəzərul Məhdiyyul murcəlləzi bi bəqaihi bəqiyətid dunya və biyumnihiruziqəl vəra və bi vucidihi səbətətil ərzu vəs səma və bihi yəmləullahul ərzə qistən və ədlən bədə ma muliət zulmən və cəvra və əşhədu ənnə əqvaləhum huccətun vəmtisaləhum Huccətun vəmtisaləhum fərizətun və taətəhum məfruzəh və məvəddətəhum lazimətun məqziyyətun vəl iqtidaə bihim munciyətun və muxaləfətəhum murdiyəh və hum sadati Əhlil Cənnəti əcməin və şufəau yəvmid dini və əimmətu əhlil ərzi ələl yəqini və əfzəlil əvsiyail mərziyyin və əşhədu ənnəl məvtə həqqun və musaələtəl qəbri həqq vəl bəsə həqqun vən nuşurə həqqun vəs siratə həqq vəl mizanə həqqun vəl hisabə həqqun vəl Kitabə həqq vəl Cənnətə həqqun vən narə həqqun və ənnəs saətə atiyətun la rəybə fih və ənn Allahə yəbəsu mən fil qubur. Allahummə fəzlukə rəcai və Kərəmukə və Rəhmətukə əməli və əmələ li əstəhiqqu bihil Cənnətə və la taətə li əstəvcibu bihər Rizvan illa ənni təqədtu təvhidikə və ədlik vərtəcəytu ihsanəkə və fəzlək və təşəffətu iləykə bin Nəbiyyi və Alihi min əhibbətik və əntə Əkrəmul əkrəminə və Ərhəmur Rahimin. Və sallAllahu əla Nəbiyyina Muhəmmədun və Alihi əcməinət Təyyibinət Tahirin və səlləmətəslimən kəsirən kəsira. Və la həvlə və la qüvvətə illa Billahil Əliyyil Əzim. Allahummə ya Ərhəmər Rahiminə inni əvdətukə yəqini haza və səbata dini və əntə xəyru mustəvdəin və qəd əmərtəna bi hifzil vədai fəruddəhu ələyyə vəqtə huzuri məvti. Bi Rəhmətikə ya Ərhəmər Rahimin.

Seyfi Səğir Duasi

Bismillahir Rəhmanir Rəhim. Rəbbi ədxilni fi huccəti bəhri əhdiyyətikə və təmami yəmmi vəhdaniyyətik və qəvvini bi qüvvəti sətvəti sultani fərdaniyyətik hətta əxrucə ila fəzai səəti rəhmətik və fi vəchi ləməatu bərqil qurbi min asari himayətik məhibən bi həybətikə Əzizən bi inayətik mutəllilən mukərrəmən bi təlimikə və təzkiyətik və əlbisni xiləəl izzəti vəl qəbul və səhhil li mənahicəl vusləti vəl vusul və təvvicni bi tacil kəraməti vəl vəqar və ləif bəyni və bəynə əhibbaikə fi darid dunya və daril qərar vərzuqni min nur İsmikə həybətən və sətvəh tənqadu liyəl qulubi vəl ərvah və təxzəu lədəyyən nufusi vəl əşbah ya mən zəllət ləhu riqaabil cəbabirəh və xəzəət lədəyhi ənaqul əkasirəti la məlcəə və mənca minkə illa iləyk və la ianətə illa bikə və ləttiəkə illa ələyk ifdə ənni kəydəl hasidin və zulumati şərri muanidin vərhəmni təhtə suradiqati ərşik. Ya Əkrəməl əkrəmin. Əyyid zahiri fi təhsili mərazik və nəvvir qəlbi və sirri bi ittilai əla mənahici məsaik İlahi kəyfə əsduru ən babikə bi xəybətin minkə və qəd vərədtuhu əla siqətin bik və kəyfə tuyisuni min ətaik və qəd əmərtəni bi duaik və ha ənə muqbilun ələykə multəciun iləyk baid bəyni və bəynə ədai kəma baədtə bəynə ədaixtətif əbsarəhum ənni bi nuri qudsik və cəlali məcdik. İnnəkə ənt Allahul muti cəlailən niəmi mukərrəməti limən nacakə bi lətaifi Rəhmətik. Ya Həyyu. Ya Qəyyumu. Ya Zəl Cəlali vəl İkram. Və sallAllahu əla Səyyidina və Nəbiyyina Muhəmmədin və Alihi əcməinət təyyibinət tahirin.

Dünya və Axirət Duasi

Allahummə inni əsəlukə bi Rəhmətikəlləti la tunalu minkə illa bi Rizak vəl xurucə min cəmii məasik vəd duxulə fi kulli ma yurzik vən nəcatə min kulli vərtəh vəl məxrəcə min kulli Kəbirətin əta biha minni əmd əv zəllə biha ələyyə xətaratu şəytan. Əsəlukəxəvfən tuqifuni bihi əla hududi rizak və təşəbə bihi ənni kullu şəhvətin xətərə biha həvay vəstuzillə biha rəyi li yucavizə həddə həlalik. Əsəlukə Allahumməl əxzə bi əhsəni ma tələm və tərki səyyil kulli ma tələm əv uxtiə min həysu la ələm əv min həysu ələm. Əsəlukəs səətə fir rizqi vəz zuhdə fil kəfaf vəl məxrəcə bil bəyani min kulli şubhəh vəs səvabə fi kulli Huccətin vəs sidqə fi cəmiil məvatin və insafən nasi min nəfsi fima ələyyə və liy vət təzəllulə fi itain nəsəfi min cəmii məvatinis səxəti vər iza və tərkə qəlilil bəğy və kəsirihi fil qəvli minni vəl lil və təmamə niəmikə fi cəmiil əşyai vəş şukrə ləkə ələyha li kəy tərza və bədər Riza və əsəlukəl axirətə fi kulli ma yəkunu fihil xirəytəhu biməysuril umuri kulliha la bi məsuriha. Ya Kərimu. Ya Kərimu. Ya Kərim. Vəftəh li babaəl Əmrilləzi fihil afiyətu vəl fərəc. Vəftəh li babaəhu və yəssir li məxrəcəh. Və Mən qəddərtə ləhu ələyyə məqdurətən min xəlqik. Fəxuz ənni bi Səmihi və Bəsərihi və Lisanihi və yədih. Və xuzhu ən yəminihi və ən yəsarih. Və min xəlifihi və min quddamih. Vəmnəhu ən yəsilə iləyyə bisu əzzə carukə və cəllə sənau vəchik və la ilahə ğəyruk. Əntə Rəbbi və ənə əbduh. Allahummə əntə rəcai fi kulli kurbəh və əntə siqəti fi kulli şiddəh və Əntə li fi kulli Əmrin nəzələ bi siqətun və uddəh. Fəkəm min kərbin yəzufu ənhul fuad və təqillu fihil hiyləh və yəşmətu bihil əduvvu və tuya fihil umur ənzəltuhu bikə və şəkəvtuhu iləykə rağibən iləykə fihi əmmən sivak qəd fərrəctəhu və kəfəytəh. Fə Əntə Vəliyyu kulli niməh. Və sahibi kulli hacətin və muntəha kulli rəğbəh. Fə ləkəl həmdu kəsirən və ləkəl Mənnu Fazila.

Məzlumun Duasi

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Hətta kafir olan məzlumun duasindan (Rabbana vataqabbal dua) qorxun. Çünki məzlumun duasi (Rabbana vataqabbal dua) qəbul olur.

Allahummə inni ətəzzu bi Dinikə və əkrumu bi Hidayətik və !...! yuzilluni bi şərrihi və yuhinuni bi əziyyətih və yuibuni bi vəlai Əvliyaik və yəbhətuni bi dəvah və qəd citu ila məvzid duai və zəmanikəl icabəh. Allahummə salli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd və əidni ələyhis saətəs saəh.

Məvlayə İmami məzlunistəda əl zalimih. Ən Nəsrən nəsr. Ən Nəsrən nəsr. Ən Nəsrən nəsr.

Yaxşi Nədir? Pis Nədir?

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyuracaq:
- Ey Adem Oğlu! Səndən yemək istədim, Mənə (Ya Kərim Ya Rəhim) yemək vermədin.
- Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Sən (Ya Kərim Ya Rəhim) Aləmlərin Rəbbisən (Ya Kərim Ya Rəhim). Necə ola bilər ki, məndən yemək istəyəsən, mən də Sənə (Ya Kərim Ya Rəhim) yemək verim?
Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyuracaq:
- Mənim (Ya Kərim Ya Rəhim) qulum səndən yemək istədi. Sən də Mənim (Ya Kərim Ya Rəhim) quluma yemək vermədin. Məgər bilmirdin ki, əgər Mənim (Ya Kərim Ya Rəhim) quluma yemək versəydin, bunun mükafatini Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) verəcəkdim.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyuracaq:
- Ey Adem Oğlu! Səndən su istədim, Mənə (Ya Kərim Ya Rəhim) su vermədin.
- Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Sən (Ya Kərim Ya Rəhim) Aləmlərin Rəbbisən (Ya Kərim Ya Rəhim). Necə ola bilər ki, məndən su istəyəsən, mən də Sənə (Ya Kərim Ya Rəhim) su verim?
Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyuracaq:
- Mənim (Ya Kərim Ya Rəhim) qulum səndən su istədi. Sən də Mənim (Ya Kərim Ya Rəhim) quluma su vermədin. Məgər bilmirdin ki, əgər Mənim (Ya Kərim Ya Rəhim) quluma su versəydin bunun mükafatini Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) verəcəkdim.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyuracaq:
- Ey Adem Oğlu! Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) xəstələndim, sən isə Məni (Ya Kərim Ya Rəhim) ziyarət etmədin.
- Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Sən (Ya Kərim Ya Rəhim) Aləmlərin Rəbbisən (Ya Kərim Ya Rəhim). Necə ola bilər ki, Sən (Ya Kərim Ya Rəhim) xəstələnəsən, mən də Səni (Ya Kərim Ya Rəhim) ziyarət edim?
Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyuracaq:
- Mənim (Ya Kərim Ya Rəhim) qulum xəstələndi. Sən də Mənim (Ya Kərim Ya Rəhim) qulumu ziyarət etmədin. Məgər bilmirdin ki, əgər Mənim (Ya Kərim Ya Rəhim) qulumu ziyarət etsəydin bunun mükafatini Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) verəcəkdim.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) bir qulunu sevdiyi zaman Hezreti Cabraile (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur:
- Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) filan qulumu sevirəm. Sən də onu sev!
Hezreti Cabrail (salam və rəhmət və bərəkət) həmin adami sevər. Sonra HezretiCabrail (salam və rəhmət və bərəkət) Göy əhlinə xitab edər:
- Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) filan qulunu sevir. Siz də onu sevin!
Göy əhli də həmin adami sevər. Daha sonra Yer üzündəkilər də həmin adama rəğbət bəsləyərlər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Yaxşi Əmələ tərəf yönəldən, Yaxşi Əməli yerinə yetrən kimidir.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Məgər bilmirsiniz ki, sizin Əməl Dəftərləriniz Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə göstərilir?! Əməl Dəftərlərinizdə pis əməl gördükdə, Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər narahat olur. Pis əməllərinizlə Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbəri narahat etməyin. Yaxşi Əməllərinizlə Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbəri sevindirin.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Əgər imkanli kimsə öz qohumlarinin qeydinə qalsa və qardaşlarina yaxşiliq etsə, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) o kimsənin muzdunu ikiqat verər. Necə ki, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyurur: "Sizi Bizə yaxinlaşdira biləcək nə var-dövlətiniz, nə də oğul-uşağinizdir. Ancaq iman gətirib yaxşi işlər görənlər istisnadir. Məhz onlarin mükafatlari etdikləri əməllərə görə qat-qat artirilacaq və onlar (Cennetdeki) mənzillərində asudə yaşayacaqlar." ("Saba" Suresi, 37).

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Hər Insanin dəyəri onun etdiyi Yaxşi Əməllə ölçülür.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Həmsöhbət seşimində son dərəcə diqqətli olun. Insan ölüm yatağinda uzandiği zaman gözləri önündə mütəmadi ünsiyyətdə olduğu, fikirlərini bölüşdüyü insanlar canlanar. Əgər o insanlar xoş təbiətli və əməli saleh kəslər olmuşlarsa, can verənin üzündə sevinc və şadliq əlamətləri görünər. Yox əgər o insanlar nadan və cahil adamlar olmuşlarsa, can verənin üzündə qəm və kədər müşahidə olunar.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bütün vaxtini heç bir faydasi olmayan əyləncələrə sərf edənlərdən uzaq olun.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Yaxşi insanlarin qarşilqli dostluq etməsi qarşilqli savab qazandirir.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Dəyərli məsləhət verənin söylədiklərindən ibrət alin. Dəyərli məsləhət sahibində gördüyünüz hər bir gözəl xüsusiyyəti özünüzə təlqin edin.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: İllər boyu dostluq etdiyiniz dostlariniza belə ifrat dərəcədə etibar etməyin.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Müəmmali sözlər söyləyən şübhəli şəxslərin məclislərinə getməyin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Məzəmmə və danlağa layiq olan o kəsdir ki zərər yetirə biləcək məclisdə iştirak etməyə can atir.

Imam Kazim (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Elm Sahibi ilə xarabaliqda üns qurmaq, cahil ilə gözəl sarayda söhbət etməkdən daha xeyirlidir.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Iman Əhli olmayan varli adamlarla ünsiyyətdə olmaqdan çəkinin. İlk baxişda siz o varlilarin xeyirxah və səxavətli olduqlarini güman edəcəksiniz. Lakin bir qədər söhbət etdikdən sonra o adamlarin var-dövləti insani keyfiyyətləri qurban verərək, qazandiqlarini anlayacaqsiniz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Ölülərlə dostluq etməyin.
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). Ölülər dedikdə kimləri nəzərdə tutursunuz?
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Ölülər - Rəhman Allahi (Ya Kərim Ya Rəhim) unutmuş dövlətlilərdir.

Imam Kazim (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Atalarinizin dostluq etdiyi əməli saleh insanlarla siz də dostluq edin. Atalarinizin əməli saleh dostlarina yaxşiliq etsəniz, Ataya yaxşiliq etməyin savabini qazanarsiniz.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Yersiz zarafat etməyin. Qəh-qəhə çəkib gülməyin. O siradan olan şeytani xislətlər insanin iman və mənəviyyatina xələl gətirir.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Özünüzü saxlaya bilməyib qəh-qəhə ilə gülsəniz, gülüb qurtardiqdan sonra deyin: Allahummə la təmqətəni. {Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim). Məni Öz düşmənlərindən qərar vermə.}

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mələklər (salam və rəhmət və bərəkət) deyər:
- Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Sənin (Ya Kərim Ya Rəhim) qulun pis bir əməl etmək istəyir.
Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyurar:
- Gözləyin! Əgər o əməli yerinə yetirsə, qulum üçün əməlinin mislini yazin. Əgər o əməli tərk etsə, qulum üçün Yaxşi Əməl yazin. Çünki qulum o əməli Mənə (Ya Kərim Ya Rəhim) xatir tərk edər.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Tənbəllik və hövsələsizlik bütün pisliklərin açaridir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir kimsənin Dini (Allahumma inni asaluka imanan daiman) gözəl olsa, Rəhman Allahla (Ya Kərim Ya Rəhim) görüşənə qədər etdiyi hər bir Yaxşi Əmələ görə o kimsəyə on qatdan yeddi yüz qata qədər savab yazilar. Və etdiyi hər pis əməlin misli (bir günah) yazilar.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Avam insanin dostluğu dağilan buluda və səhrada gözdən itən buluda bənzəyir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Aşiqin gözləri məşuqun eyblərini görməyə kor, qulaği pislikləri barədə eşitməyə kardir.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bir müsəlmanin ehtiyacini aradan götürmək yolunda addim atan Səfa ilə Mərva arasinda səy edən kimidir.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bir müsəlmanin bir ehtiyacini ödəyənin Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Qiyamət Günü yüz min ehtiyacini ödəyər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qonşusu ac ikən özü tox yatan Mənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) iman gətirməyib.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bir kimsəyə mömin qardaşi yoxsul vaxtinda öz ehtiyacini söyləsə və həmin kimsə özü, yaxud da başqasinin vasitəsilə yoxsul möminin ehtiyacini ödəmək iqtidarinda olsa, lakin köməyini əsirgəsə, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Qiyamət Günü onu əlləri boynunun arxasinda bağli halda qəbirdən qaldirar. Və digər bəndələrinin sorğu-suali sona yetənədək həmin vəziyyətdə saxlar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Hezreti Cabrail (salam və rəhmət və bərəkət) Adem (salam və rəhmət və bərəkət) Övladinda olan yeddi gözəl xüsusiyyətə görə Insan zümrəsindən olmaği istərdi. Camaat namazi qilmaq. Alimlərlə ünsiyyət qurmaq. Iki nəfəri barişdirmaq. Yetimə nəvaziş göstərmək. Xəstələrə baş çəkmək. Dəfn mərasimində iştirak etmək. Həcc mərasimində susuzlara su vermək.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Günah etmək niyyəti mömini ruzidən məhrum edir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mömin qardaşinin bir ehtiyacini ödəyən bütün ömrünü Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) ibadətdə keçirmişkimidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Yaxşi Əməlin icrasina vasitəçi olan Yaxşi Əməli edən kimidir.

Hezreti Fatimə (salam və rəhmət və bərəkət) Xanim buyurdu:
- Mən (salam və rəhmət və bərəkət) gecə istirahət etməyə hazirlaşdiğim vaxt Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər yanima gəlib buyurdu:
- Ey Fatimə (salam və rəhmət və bərəkət). Dörd əməli yerinə yetirməzdən öncə yatma. Qurani (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) xətm et. Peyğəmbərlərin (salam və rəhmət və bərəkət) Şəfaətindən bəhrələn. Möminləri özündən razi sal. Həcc və Umrə yerinə yetir.
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər bunlari dedikdən sonra namaz qilmağa başladi. Namazini bitirdikdən sonra dedim:
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). Mənə (salam və rəhmət və bərəkət) qüdrətimdən xaric olan dörd əməli tövsiyə etdin.
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər təbəssüm edərək buyurdu:
- Əgər "Ixlas" Surəsini üç dəfə oxusan, Qurani (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) xətm etmiş olarsan. Əgər Mənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) və Məndən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) əvvəlki Peyğəmbərlərə (salam və rəhmət və bərəkət) salavat göndərsən, Qiyamət Günü Sənin (salam və rəhmət və bərəkət) Şəfaətçilərin olariq. Əgər möminlər üçün istiğfar etsən, onlar Səndən (salam və rəhmət və bərəkət) razi olarlar. Və əgər "Subhan Allahi val hamdu lillahi ve la ilaha ill Allah" desən, Həcc və Umrə yerinə yetirmiş olarsan.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Mebada, başqalari Qurana (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) əməl etməkdə sizdən önə keçsinlər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ən ağilli mömin tez-tez ölümünü fikirləşən, ölümünə hazirliq görən mömindir.

Imam Huseyn (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Yaxşi Əməli tərif hədəfi olasan deyə, yerinə yetirmə. Yaxşi Əməli tənqid hədəfi olmayasan deyə, tərk etmə.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mömin qardaşinin ehtiyacini ödəmək və mömin qardaşina xeyir yetirmək üçün çalişana Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Yolunda Cihad edənin savabi yazilar.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Yenicə varlanmiş varliya möhtac olanin hekayəti, əfi ilanin ağzinda olan bir dirhəmin hekayətidir. Həm sən o varliya ehtiyac duyursan, həm də əfi ilandan qorxursan.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Yaxşi Əmələ səsləyənə Yaxşi Əməli yerinə yetirən qədər savab verilər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Nəzərində ən Yaxşi Əməl az olsa da, mütəmadi yerinə yetirilən əməldir.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Dostlarimizdan biri ehtiyac əlini müsəlman qardaşina tərəf uzatdiği zaman Dostumuzdan köməyini əsirgəyəni Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) düşmənlərimizdən birinin ehtiyacini ödəməyə mübtəla edər.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Yaxşi Əməlin savabi o əməli yerinə yetirməyə sərf olunan zəhmətlə ölçülür.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Yaxşi Əməlin savabi o əməlin özündən üstündür.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Yaxşi Əməl qəlbin nuru, üzün zinəti və işin qüvvəsidir. Pis əməl qəlbin qarasi, üzün çirkinliyi və işin zəifliyidir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Nə çoxdur Yaxşi Əməlləri təxirə salanlar ki qəflətən əcəl onlari haqlayib.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Xoşbəxtlərdən olan kimsə xoşbəxtlərin etdiyi əməlləri edəcəkdir. Bədbəxtlərdən olan kimsə bədbəxtlərin etdiyi əməlləri edəcəkdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Hər kəs nə üçün yaradilibsa, o da onun üçün asanlanşdirilacaq. Xoşbəxtlərdən olan kimsə üçün xoşbəxtlərin etdiyi əməllər asanlanşdirilacaq. Bədbəxtlərdən olan kimsə üçün bədbəxtlərin etdiyi əməllər asanlanşdirilacaq.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Həqiqətən də Yaxşi Əmələ səsləyib, pis əməldən çəkindirmək Peyğəmbərlərin (salam və rəhmət və bərəkət) Yoludur.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Mömin bir Yaxşi Əməl edərsə, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) o əməlin savabini yeddi yüz dəfəyə qədər artirar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qəlblərin xəmiri onlara yaxşiliq edənə qarşi məhəbbətdən, pislik edənə qarşi isə nifrətdən yoğrulmuşdur.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Yaxşi Əməl ən gəlirli ticarətdir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Etdiyi yaxşiliğa görə minnət qoyan xeyirxahlarin ən pisidir.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Şüeyb (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərə vəhy etdi:
- Həqiqətən də Sənin qövmündən yüz min nəfərə əzab verəcəyəm. Onlardan qirx mini pis adamlar, altmiş mini isə yaxşi adamlardir.
Şüeyb (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbər dedi:
- Ya Rebbim (Ya Kərim Ya Rəhim). Pisləri haqlayan əzabin səbəbi bəllidir. Bəs yaxşi insanlari haqlayacaq əzabin səbəbi nədir?
Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyurdu:
- Yaxşi insanlara əzab verməyimin səbəbi budur ki, onlar günahkarlarin əməlləri qarşisinda razi olub, sükut etdilər və günahkarlar asi olan zaman Mənim (Ya Kərim Ya Rəhim) Qəzəbimlə qəzəblənmədilər.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Yaxşi Əməl Axirət (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) üçün necə də gözəl azuqədir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Nəzərində vacib əməldən sonra ən Yaxşi Əməl müsəlmani şad etməkdir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Əgər Yaxşi Əməl etmisənsə, özünə hörmət qoyub, özünə yaxşiliq etmisən. Yox əgər pis əməl etmisənsə, özünü xar edib, özünə zərər yetirmisən.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Yaxşi Əməlinə sevinib, pis əməlindən narahat olan mömindir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Səndən xeyir umanin ümidini üzmə.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Mömin öləndən sonra alti Yaxşi Əməlin savabinina çatar. Həmin mömin üçün Rəhman Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) məğfirət diləyən saleh övlad. Həmin mömindən sonra oxunan Quran (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal). Möminin camaatin istifadəsi üçün qazdiği quyu. Əkdiyi ağac. Ehsan üçün cari etdiyi su. Mömindən sonra camaatin əməl etdiyi gözəl sünnə.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) hidayət edən bir Kitab (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) nazil etdi. Və həmin Kitabda (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Yaxşi Əməli və Pis Əməli bəyan etdi. O səbəbdən Yaxşi Əməl edin ki, hidayət olunasiniz. Pis Əməldən uzaqlaşin ki, məqsədinizə çatasiniz.

Hezreti Fatimə (salam və rəhmət və bərəkət) Xanim buyurur: Sizin Dünyanizda (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) üç əməl Mənim (salam və rəhmət və bərəkət) üçün sevimlimdir. Quran (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxumaq. Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin üzünə baxmaq. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Yolunda infaq etmək.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Səni kədərləndirən Pis Əməlin səni məğrur edən Yaxşi Əməlindən daha yaxşidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Iki xeyirdən üstün heç bir xeyir yoxdur. Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) iman gətirmək və Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) bəndələrinə xeyir yetirmək. Iki zərərdən böyük zərər yoxdur. Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) şərik qoşmaq və Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) bəndələrinə zülm etmək.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Pis Əməldən daha pis olan Pis Əməlin cəzasi, Yaxşi Əməldən daha xeyirli olan Yaxşi Əməlin mükafatidir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Yaxşi Əməllər et ki nəfsin şərafətinə çatasan. Axirətin (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) abad olsun. Hörmət sahibi olasan.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyurur:
- Qulum pis bir əməl etməyi niyyət edərsə, lakin o əməli yerinə yetirməkdən vaz keçərsə, Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) onu bağişlayaram. O əməli yerinə yetirərsə, Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) onun üçün əməlinin mislini yazaram.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Vay olsun o kəslərin halina ki, Yaxşi Əmələ səsləyib, Pis Əməldən çəkindirməklə Rəhman Allahin (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) Dinini (Allahumma inni asaluka imanan daiman) himayə etmirlər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Yaxşi Əməl etmək üçün zəhmətə qatlaşin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Yaxşi Əməl ömrü uzadir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Xalis Yaxşi Əməl odur ki, gizlində də aşkarda eyni əməli edəsən.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Yaxşi Əmələ səsləyib, Pis Əməldən çəkindirən Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) və Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Peyğəmbərinin (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Yer üzündəki Canişinidir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bütün Yaxşi Əməllər, hətta Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Yolunda Cihad belə, Yaxşi Əmələ dəvət etməklə və Pis Əməldən çəkindirməklə müqayisədə dənizə tökülən bir neçə damla su nisbətindədir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Yaxşi Əmələ dəvət edən, lakin Yaxşi Əməli icra etməyən, Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Qəzəbinə düçar olar.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Pis Əməldən çəkindirən, lakin pis əməli tərk etməyən Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Qəzəbinə düçar olar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir müsəlmani haram işdən çəkindirməyin savabi yetmiş qəbul olunmuş Həcc savabindan artiqdir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Xeyir əmələ dəvət ən üstün əməldir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Məgər Yaxşi Əmələ dəvət və Pis Əməldən çəkindirmək kiminsə əcəlini yaxinlaşdirib, ya kiminsə ruzisini azaldib?!

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Yaxşi Əmələ dəvət etmək və pis əməldən çəkindirmək Peyğəmbərlərin (salam və rəhmət və bərəkət) Yolu və Yaxşi Əməl Sahiblərinin həyat tərzidir.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Yaxşi Əmələ dəvət etmək və Pis Əməldən çəkindirmək vacib əməldir. Digər vacib əməllər onun vasitəsilə yerinə yetirilir. Yollar rahat, gəlirlər halal olur. Zorla alinmiş haqq və zəbt olunmuş mal sahibinə qaytarilir. Yer üzü abadlaşir. Düşmənlərdən intiqam alinir. Işlər sahmana salinir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ya Yaxşi Əmələ dəvət edib, Pis Əməldən çəkindirməlisiniz, ya da haminizi Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Qəzəbi bürüyəcəkdir.

Imam Cavad (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Pis Əməli yaxşi əməl sayan həmin pislikdə şərikdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Yaxşi Əmələ dəvət edən dəvətini gözəl tərzdə etməlidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: O əməli ki istəmirsən camaat görsün, gizlində də etmə.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Kim Yaxşi Əmələ çağirib, özü o əmələ riayət etməzsə, Pis Əməldən çəkindirib özü isə o pis əməli törədərsə, Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Qəzəbinə düçar olar.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Pis əməldən çəkindirin və özünüz də pis əməldən çəkinin. Çünki sizlərə əvvəlcə pis əməldən çəkinib, sonra başqalarini çəkindirmək əmr olunub.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Yaxşi Əmələ dəvət edib və Pis Əməldən çəkindirən üç şərtə əməl etməlidir. Dəvət etdiyinə özü əməl etsin və çəkindirdiyindən özü də uzaq olsun. Ədalətə riayət etsin. Mülayim davransin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Sizlərdən biri pis əməlin şahidi olarsa, həmin pisliyin qarşisini əli ilə almalidir. Bunu bacarmasa, dili ilə pisliyin qarşisini almalidir. Yenə də bacarmasa, qəlbində pisliyə qarşi etiraz etməlidir. Sonuncusu imanin ən zəif dərəcəsidir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Pis əməl törədəni ürəyi, əli və dili ilə inkar etməyən dirilər arasinda olsa da, bir ölüdür.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Yaxşi Əməl etmirsənsə, ibadət etmirsənsə, Cennet (Allahumma inni asalukal Cennet) ümüdündə də olma.

Imam Hesen (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Vacib əməllərə əngəl olan müstəhəb əməllərdən əl çəkin.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər bizə əmr etdi ki, pis əməl törədənlərlə qaşqabaqla və sərt üzlə görüşək.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Xeyir əkən tezliklə xeyir biçər.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Yaxşi Əməl saf və təravətli nübardir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qiyamət Günü möminin Əməl Tərəzisinə xoş xasiyyətdən ağir heç nə qoyulmayacaq.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Yaxşiliq Ağaci əkən şirin meyvələr dərər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Meyvə ağaci əkən müsəlmana o ağacin bar verdiyi meyvələrin sayi qədər savab yazilar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Həqiqətən də ağilsiz Insan öz ağilsizliği ilə pis adamin pis əməlindən də pis iş görər.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Kim bir Yaxşi Əməl edərsə, ilk növbədə özünə xeyir yetirər.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Yaxşi Əməl etmək pis əməl etməkdən asandir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyurur:
- Qulum yaxşi bir əməl etməyi niyyət edərsə, lakin o əməli yerinə yetirə bilməzsə, Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) onun üçün bir Yaxşi Əməl yazaram. O əməli yerinə yetirərsə, Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) onun üçün əməlinin on mislini yazaram.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Əbədi nemətlərə rəğbətli olmaq və yox olub, aradan gedənlərə əhəmiyyət verməmək xeyirin təməlidir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) xatir dostluq və Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) xatir düşmənçilik etmək, Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) xatir sevmək və Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) xatir nifrət etmək bütün xeyirlərin başlanğicidir.

Imam Saccad (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Tamah gözünü xalqin mal-dövlətindən çəkmək hər kəsə yalniz xeyir gətirər.

Imam Saccad (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Nəfsi nəzarətdə saxlamaq yaxşi əməldir.

Imam Saccad (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Pis əməli tərk etməyə tələs. Pis əməl sənə şöhrət, var-dövlət gətirsə də, pis əməli tərk etməyə tələs.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allahi (Ya Kərim Ya Rəhim) zikr edən dil, Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) şükr edən qəlb, dözümlü bədən və ləyaqətli zövcə verilənə Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) və Axirət (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) Xeyiri verilib.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) və Axirət (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) Xeyiri əməli saleh insanlarla sirdaşliq və dostluq etməkdədir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) və Axirət (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) Xeyirini bəndəsinin Gözəl Əxlaqina və Pak Niyyətinə görə bəxş edir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Mal-dövlətin və övladlarin çoxluğu hələ xeyirə çatmaq deyil. Kamil Xeyir sənin Dərin Elmə (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) və Geniş Səbrə malik olmağin, Rebbine (Ya Kərim Ya Rəhim) ibadət etdiyinə görə xalq arasinda baş ucaliğin, Yaxşi Əməl etdiyin zaman Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) şükr etməyin və pis əməl etdiyin zaman Rəhman Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) məğfirət diləməyindir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) bəndəsinə xeyir yetirmək istədikdə. onu Dində (Allahumma inni asaluka imanan daiman) Feqih (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) və Dərrakəli (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) Dünyaya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) etinasiz edər. Bəndəsinin diqqətini yol verdiyi xətalara yönəldər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Xeyirini istədiyi bəndəsini yuxuda məzəmmət edər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) bəndəsinə xeyir yetirmək istədikdə, ölümündən öncə ona Yaxşi Əməl etməyi nəsib edər və yalniz bundan sonra canini alar.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) bəndəsinə xeyir yetirmək istədikdə, onu qənaətə sövq edər və ləyaqətli zövcə yetirər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) bir qövmə xeyir yetirmək istədikdə, o qövmün dindarlarinin sayini artirar. Və o qövmün cahillərinin sayini azaldar. Nəticədə fəqih bir söz söyləyəndə özünə tərəfdar tapar. Cahil bir söz söyləyəndə tərafdarsiz qalar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) bir ailəyə xeyir yetirmək istədikdə həmin ailənin üzvlərini Dinində (Allahumma inni asaluka imanan daiman) agah və dərrakəli (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) edər. Ailənin kiçikləri böyüklərə hörmətlə yanaşar. Ailə üzvləri bir-biri ilə mülayim davranar, bir-birinə nəvaziş göstərər, məişət xərclərində qənaətcil olar və israf etməzlər. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) həmin ailə üzvlərini öz eyblərindən agah edər ki, nöqsanlarini düzəltsinlər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Yaxşi Əməl Qapisi kiminsə üzünə açildiği zaman, həmin kimsə yaranmiş fürsəti gerçəkləşdirməyə tələssin. Çünki Yaxşi Əməl Qapisi qəfil açildiği kimi qəfil də bağlana bilər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) təcili həyata keçirilən Yaxşi Əməli sevir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ibadət yetmiş qismdir. Ən üstünü halal qazancdir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Yaxşi Əməli təcili yerinə yetirməyə çalişin ki, ortaya çixan başqa bir iş sizi o Yaxşi Əməldən yayindirmasin.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Atam (salam və rəhmət və bərəkət) deyərdi: Elə ki, hansisa bir Yaxşi Əməli niyyət etdin, həmin Yaxşi Əməli yerinə yetirməyə tələs. Çünki başina nə gələcəyini bilmirsən.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ən Yaxşi Əməl vacib əməl, ən pis əməl isə bidətdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ən Yaxşi Əməl aqibəti Yaxşi olan əməldir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Əməllərin ən Yaxşisi başlanğici asan, sonu ürəyə yatan və nəticəsi bəyənilən əməldir.

Imam Kazim (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Əməllərin ən Yaxşisi orta həddə olan əməldir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Yaxşi Əməlləri yerinə yetirin. Yaxşi Əməllərin heç birini kiçik sanmayin. Çünki Yaxşi Əməlin kiçiyi böyük, azi isə çoxdur.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Pis əməl etdiyinə sevinən pislərin ən pisidir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Yaxşiliği tanimaq istəsən, yaxşiliq et ki Yaxşiliq Əhlini taniyasan.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Pisliyi tanimaq istəsən, pislik et ki Şər Əhlini taniyasan.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Cennet (Allahumma inni asalukal Cennet) əhli içərisində Cennete (Allahumma inni asalukal Cennet) birinci Yaxşi Əməl Sahibləri daxil olacaq.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Ən üstün əməl Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) xatir edilən əməldir.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Vaxtinda qilinan namaz, Ata-Anaya (Rabbi irhamhuma kama Rabbayani sağira) edilən yaxşiliq və Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Yolunda edilən Cihad ən Yaxşi Əməldir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Ağil pis əməllərdən uzaqlaşdirar və Yaxşi Əməllərə sövq edər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) şərik qoşanin heç bir əməli fayda verməz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ata-Anasina (Rabbi irhamhuma kama Rabbayani sağira) itaətsizlik edənin heç bir əməli fayda verməz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Cihaddan qaçanin heç bir əməli fayda verməz.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) bir kimsənin bir Yaxşi Əməlini qəbul edərsə, o kimsəyə əzab verməz.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qəzəbin başlanğici dəlilik, sonu isə peşmançiliqdir.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Şəkk və inkar olan yerdə heç bir əməlin faydasi olmaz.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Heç bir əməl yalan qədər eybəcər deyildir.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) mömin qardaşina qarşi bəd niyyətdə olan müsəlmanin heç bir əməlini qəbul etməz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) mömindən soruşacaq:
- O günahi etdinmi? Bu günahi etdinmi?
- Bəli. Ya Rebbim (Ya Kərim Ya Rəhim).
Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) möminə günahlarini etiraf etdirdikcə, mömin öz-özlüyündə həlak olduğunu güman edəcək.
O zaman Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyuracaq:
- Dünyada (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) sənin günahlarinin üstünə örtük çəkdim. Bu Gün də Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) sənin günahlarini bağişlayiram.
Sonra möminə Yaxşi Əməlləri yazilmiş bir Kitab (Allahumma bayyiz vachi yavma tasvaddufihil vucuh va la tusavvid vachi yavma tabyazzul vucuh) veriləcək.

Imam Huseyn (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Hər səhər ümmətin əməlləri Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) təqdim olunur.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Sağ tərəfdəki Mələk (salam və rəhmət və bərəkət) Yaxşi Əməlləri, sol tərəfdəki Mələk (salam və rəhmət və bərəkət) pis əməlləri yazir. Iki gündüz Mələyi (salam və rəhmət və bərəkət) Insanin gündüz etdiyi əməlləri, iki gecə Mələyi (salam və rəhmət və bərəkət) Insanin gecə etdiyi əməlləri qeyd edir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mömin öz qəbirindən qalxdiqda əməli gözəl bir surətdə qarşisinda canlanar.
Mömin soruşar:
- Sən kimsən? Səni yaxşi və saf Insan şəklində görürəm.
- Mən sənin əməlinəm.
Sonra möminin əməli mömin üçün Cennet (Allahumma inni asalukal Cennet) bələdçisi və Cennetde (Allahumma inni asalukal Cennet) saçan Nur olar.
Kafir öz qəbirindən qalxdiqda əməli bədheybət bir şəkildə qarşisinda canlanar.
Kafir soruşar:
- Sən kimsən? Səni pis bir Insan kimi görürəm.
- Mən sənin əməlinəm.
Sonra kafirin əməli kafiri Cehenneme (Allahumma eccirni minannar) aparar.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Mömin üçün ən qiymətli hədiyyə ölümdür.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mömin pöhrəyə bənzər. Külək əsən zaman pöhrəni əyər. Külək sakitləşdiyi zaman pöhrə dikələr. Mömin də müsibətlərə məruz qalsa da əqidəsindən dönməz.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Mömini məzəmmət edəni Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) və Axirətdə (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) məzəmmət edər.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Yaxşi Əməl xoşbəxtlik endirir.

Imam Həsən Askeri (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Möminin zillətə sürükləyən əmələ meyl etməsi necə də acinacaqlidir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Nəfsinizi Yaxşi Əməllərlə bəzəyin.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Əməllər barədə Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) hesabat verildikdə, həqiqi xoşbəxt həqiqi bədbəxtdən seçiləcəkdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qiyamət Günü bir bəndə öz Yaxşi Əməllərinə sevindiyi halda Məhşərə gətirilər.
Bu zaman bir nəfər deyər:
- Ey Rebbim (Ya Kərim Ya Rəhim). Bu bəndə mənə zülm etmişdir.
Bu sözlərdən sonra Məhşərə çəkilən bəndənin savabindan götürülər və zülmə məruz qalan bəndənin savablarina qatilar. Bu minvalla Məhşərə çəkilən bəndənin zülm etdiyi insanlar bir-bir gəlib, öz haqlarini alarlar. Sonda Məhşərə çəkilən bəndənin nə bir savabi, nə də bir Yaxşi Əməli qalmaz. Bundan sonra öz haqqini istəyənlərin günahlarindan götürüb, Məhşərə çəkilən bəndənin günahlarina cəmləyərlər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Hər şeyi unutduracaq dərəcədə olan fəqirlik gəlməzdən öncə Yaxşi Əməl etməyə tələsin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Yolunuzu azdiracaq dərəcədə olan var-dövlət gəlməzdən öncə Yaxşi Əməl etməyə tələsin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qüvvənizi alacaq dərəcədə olan xəstəlik gəlməzdən öncə Yaxşi Əməl etməyə tələsin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Düşüncənizi alacaq dərəcədə olan qocaliq gəlməzdən öncə Yaxşi Əməl etməyə tələsin.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) boş-boş danişib, mənasiz yerə gülən bir dəstə cavanin yanindan ötdükdə buyurdu:
- Niyə Əməl Dəftərinizi bu cür işlərlə qaraldirsiniz?
-Ya Əmirəlmöminin (salam və rəhmət və bərəkət). Bunlar da yazilirmi?
Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Bəli. Hətta aldiğiniz nəfəs də Əməl Dəftərinizə yazilir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Yaxşi Əmələ çağiran və bu çağirişi qəbul edən eyni dərəcədə savab qazanir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Pis əmələ çağiran və bu çağirişi qəbul edən eyni dərəcədə günah qazanir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Sizin əməlləriniz hər gün Mənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) göstərilir. Əməlləriniz yaxşi olduqda, Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Rəhman Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) Yaxşi Əməllərinizin artmasini diləyirəm. Əməlləriniz pis olduqda Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Rəhman Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) sizin bağişlanmağinizi diləyirəm.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) İtaət etmək, Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Əzabina dözməkdən asandir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Zəhmət və qazancin əziyyətinə səbr etməyən yoxsulluğun əziyyətinə səbr etməlidir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Əgər səbrli olsan, İlahi Müqəddərat sənin barəndə icra olunar. Və sən savab qazanarsan. Səbirsizlik etsən, İlahi Müqəddərat sənin barəndə icra olunar. Və sən günah qazanarsan.

Isa (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbər buyurur: Istəmədiyinə səbr etməyən istəyinə çatmaz.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Səbr çətin işi asan edir.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Möminin xəmiri çətinliklərə səbr etməkdən yoğrulmuşdur.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Səbr nicat verməyən kimsəni səbirsizlik həlak edər.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Səbrin təməli Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) həqiqi əminliyin olmasidir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Səbr qəlbi qüvvətləndirir.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Müsibətə səbr edən onun müsibətinə sevinən üçün bir müsibətdir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allaha xatir (Ya Kərim Ya Rəhim) səbr edən məqsədinə çatar.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Səbr imanin tacidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Həqiqətən də qələbə səbrlə və uğurlu sonluq çətinliklə müşaiyət olunur.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qisa müddət səbr edən uzun müddət rahatliq tapar.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Çətinliyə səbr edən üçün Şəhid savabi yazilar.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Səbr insanin çətinlik və müsibətlə qarşilaşdiqa qəzəbini boğmasidir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Səbr iki növdür. Xoşuna gəlməyənlərə səbr etmək və xoşuna gələnlərdən özünü hifz etmək.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Ən gözəl səbr heç kəsə giley və şikayət olunmadan edilən səbrdir.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Biz (salam və rəhmət və bərəkət) səbrliyik. Hərçənd Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) ardicillarimiz Bizdən (salam və rəhmət və bərəkət) də səbrlidir. Çünki Biz (salam və rəhmət və bərəkət) bildiklərimizə səbr edirik. Ardicillarimiz isə bilmədiklərinə səbr edirlər.

Imam Zeynal Abidin (salam və rəhmət və bərəkət) ) buyurur: Möminin beş nişanəsi vardir. Xəlvətdə təqvali olmaq. Mal-dövləti az olarkən sədəqə vermək. Müsibət baş verərkən səbr etmək. Qəzəblənərkən həlim olmaq. Qorxarkən düz danişmaq.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Adət Insana hakim kəsilir.

Imam Hadi (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bəla səbrli üçün bir, səbrsiz üçün ikidir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Tənbəlliyə adət edən heç vaxt xoşbəxt olmaz.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Adətlərinə tabe olan yüksək məqama çatmaz.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qəzəbini cilovla ki qəzəblənmək sənin adətin olmasin.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Adətdən əl çəkmək ibadətdir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Adəti tərk etmək ibadəti asanlaşdirir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Adəti tərk etməklə nəfsinizi ram edin, itaətə doğru yönəldin.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Nəfsinizi tamah və adətlərdən çəkindirməklə tərbiyə edin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Dinin (Allahumma inni asaluka imanan daiman) Müqəddiməsi Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) xatir, Dinə xatir, Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə xatir, müsəlmanlara xatir öyüddür, nəsihətdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Yol kənarinda oturmaqdan çəkinin. Yol kənarinda oturmaqdan çəkinmirsinizsə, yolun haqqini ödəyin. Yolun haqqi gözləri haramlara yummaq, pisliklərdən çəkinmək, salami almaq, Yaxşi Əmələ dəvət etmək və pis əməldən çəkindirməkdir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Mülayim tərzdə danişmaq və salam vermək ibadətdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Salam vermək müstəhəbdir. Salami almaq vacibdir.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rastlaşdiğin hər bir müsəlmana salam vermək təvazökarliqdandir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir salamla olsa belə, Sileyi-Rehmi yerinə yetirin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Birinci salam verən təkəbbürdən uzaqdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir-birinizlə qarşilaşanda salam verin. Bir-birinizdən ayrilanda məğfirət diləyin.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) nəzərində və Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin nəzərində ən əziz olan salami birinci verəndir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Kiçik böyüyə salam versin. Bir nəfər iki nəfərə, sayi az olanlar sayi çox olanlara, yol gedən dayanana, ayaq üstə duran oturana salam versin.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Salam vermək gözəl əxlaqdan irəli gəlir.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "As Salamu Aleykum" deyən on savab qazanir. "As Salamu Aleykum ve Rehmetullahi" deyən iyirmi savab qazanir. "As Salamu Aleykum ve Rehmetullahi ve Berekatuh" deyən otuz savab qazanir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Sözünüzə salamla başlayin. Hər kəs sizinlə salamsiz söhbətə başlasa, o kəslə söhbət etməyin.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Namaz qilana (namaz vaxti) salam verməyin. Çünki namaz qilan salamin cavabini verə bilmir. Hərçənd müsəlmana salam vermək müstəhəbbdir. Salami almaq isə vacib.

Imam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Kim kasib müsəlmanla qarşilaşdiqda ona varli ilə görüşdükdə verdiyi salamdan fərqli salam verərsə, Qiyamət Günündə Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Qəzəbinə düçar olacaq.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Salam verin. Qohumlarinizla qohumluq əlaqələrini bərqarar edin. Camaat yatmiş olduğu halda Gecə Namazi qilin. Təam verin. Danişiğinizi gözəl edin ki Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhlindən olasiniz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Hər kəs bir möminə əziyyət versə, şübhəsiz ki Mənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) əziyyət vermişdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Özün üçün istədiyini hami üçün istə ki, möminlərdən sayilasan.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Kim mömin qardaşinin çətinliyə düşdüyünü bilsə dərhal o möminin köməyinə tələssin. Macal verməsin ki mömin öz diləyini dilə gətirsin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Hər kimsə bir möminin malini nahaq yerə qəsb etsə, tövbə etməyib, mali sahibinə qaytarmayinca, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) o kimsədən razi olmaz. Gözəl və saleh əməllərini qəbul etməz.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Dörd səciyyəvi cəhət Peyğəmbərlərin (salam və rəhmət və bərəkət) əxlaqindandir. Yaxşiliq etmək. Səxavət göstərmək. Çətinlikdə səbr etmək. Mömini haqqina çatdirmaq üçün tədbir tökmək.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Mərəhməti olsun o kəsə ki, haqqi dirçəldir. Batili aradan aparir. Zülmü qəbul etmir. Və ədaləti bərqərar edir.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) möminin haqqini əda etməkdən fəzilətli bir Yolla ibadət olunmaz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Möminin şərəfi Gecə Namazi qilmaq, izzəti başqalarindan ehtiyacsiz olmaqdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir kimsə möminə kömək etsə, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) o kimsənin yetmiş üç çətinliyini aradan qaldirar. Bir Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) çətinliyini və yetmiş iki Axirət (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) çətinliyini.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Borc istəyən müsəlman qardaşina borc verməyəni Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) ehsan sahibinə mükafat verəcəyi gün Cennetden (Allahumma inni assalukal Cennet) məhrum edər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Yaxşi əməlinə sevinib, pis əməlindən narahat olan mömindir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mömin möminin aynasidir. Mömin möminin qardaşidir. Mömin möminin ehtiyacini ödəyər. Mömin qaib olsa digər mömin onun işlərinə göz yetirər. Irsini, malini, şərəfini qoruyar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mömin qardaşinin bir Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) qəm-qüssəsini aradan aparanin Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Qiyamət qəm-qüssəsindən birini aradan aparar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mömin agillidir. Mömin geniş anlayişlidir. Mömin səbrlidir. Mömin həlim xasiyyətlidir. Mömin səxavətlidir.

Imam Kazim (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Mömin tərəzinin iki gözü kimidir. Imani artdiqca, bəlasi da artar.

Imam Hesen Askeri (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Möminin zillətə sürükləyən əmələ meyl etməsi necə də acinacaqlidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mömin hamidan çox zəhmət çəkər. Çünki mömin həm Axirət (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) həm də Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) işləri ilə üçün çalişir.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Vacibdir ki mömin möminin yetmiş böyük günahini (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) gizlətsin.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Mömin onunla insafsiz rəftar edənlə də insafla davranar.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Xəyanətlərin ən qəbahətlisi möminin gizli sirlərini faş etməkdir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Dərgahinda ən sevimli əməllərdən biri də mömini sevindirmək, mömin ac olarsa, onu doyurmaq, möminin qəm-qüssəsini dağitmaq və möminin borcunu ödəməkdir.

Imam Kazim (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Mömin qardaşini müttəhim edən kəs məlundur. Mömin qardaşini aldadan kəs məlundur. Mömin qardaşina nəsihət verməyən kəs məlundur. Mömin qardaşinin qeybətini edən kəs məlundur.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Ey mömini məmnun və məsud edən! Yalniz mömini məmnun və məsud etdiyini zənn etmə. Bil ki bu əməlinlə sən Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbəri və Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) məmnun və məsud edirsən.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Gözəl xasiyyət gözəl dostdur.

Imam Saccad (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Dostunun haqqi onunla mehriban və insafla rəftar etməyindir. Eləcə də dostun sənə hörmət etdiyi qədər sən də dostuna hörmət etməlisən. Heç bir bəxşişdə dostunun səni qabaqlamasina imkan vermə. Əgər qabaqlasa, bu yaxşiliğinin əvəzini qaytar. Dostun səni sevdiyi qədər, sən də onu sev. Əgər bir günah (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) etməyi qərara alsa, dostunu günahdan (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) çəkindir. Dostun üçün məhəbbət mənşəyi ol. Dostunun əzabina bais olma.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) Itaət Yolunda sənə köməklik edən kəs sənin ən yaxşi dostundur.

Imam Hesen Askeri (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Dostlarinin ən yaxşisi etdiyin xətalarini unudub, etdiyin yaxşiliği yadda saxlayandir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Dost - yaxinlarin ən yaxinidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ən yaxşi dostun səninlə uyğunsuzluğu az və uyğunluğu çox olandir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Fasiqlə dostluq etmə. Çünki pislik pisliyə tərəf çəkər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Insan öz dostunun dinindədir. O səbəbdən kiminlə dostluq etdiyinizin fərqində olun.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Mənim (salam və rəhmət və bərəkət) ən sevimli və ən yaxşi dostum eyiblərimi Mənə (salam və rəhmət və bərəkət) söyləyəndir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Nadan adamla dostluq əziyyət və çətinlikdir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Xəsislik ardir. Qorxaqliq nöqsandir. Səbr şücaətdir. Zahidlik sərvətdir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Nəfsinlə mübarizədə sənə yardimçi olmayan dostun sənin üçün ağir yükdür.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: O kəslə dostluq et ki onunla zinət tapasan.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Səni Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) çağiran ve Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) çatmaq üçün sənə yardimçi olan ən qayğikeş dostundur.

Imam Huseyn (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Fisq-fücur əhli ilə yoldaşliq edən kimsəyə qarşi sui-zənn yaranir.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Təmiz nəfsli, saf niyyətli insanla dostluq etməyə çaliş.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Həqiqətən də müsəlmanin üç dostu var. O dostlardan biri deyir ki, mən həm sağliğinda, həm də öləndən sonra səninlə dostam. Həmin dost hər kəsin Əməlidir. O dostlardan digəri deyir ki, mən qəbirə qədər sənin dostunam. Sonra səni tərk edəcəyəm. Həmin dost hər kəsin Övladidir. O dostlardan sonuncusu deyir ki, mən səninlə ölənə qədər dostam. Həmin dost hər kəsin Dövlətidir. Ölən kimi varislərin ixtiyarina keçir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Dostu olmayanin ehtiyyat azuqəsi olmaz.

Imam Ali (salm) buyurur: Qətiyyən bütün işlərin əhli-ayalin üçün çalişmaq olmasin. Əgər əhli-ayalin Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) dosltaridirsa, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) dostlarini tək qoymaz. Yox əqər Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) düsmənləridirsə, niyə Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) düsmənləri üçün bu qədər çalisirsan?!

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Düz əməllər edən və düz danişanla dostluq et. Və səy et ki o dostundan çoxlu mərifət kəsb edəsən. O cür dost sənin rifahda yaşadiğin zaman arxa-dayağin, müsibət zamani isə köməyin olar.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Insanlarin ən acizi dost qazanmaqda aciz olandir. Ondan da acizi tapdiği dostu itirəndir.

Imam Saccad (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Günahkarla (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) dost olmaqdan, zalima yardimçi olmaqdan uzaq ol.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Elm (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) Sahiblərindən soruşun. Hikmət (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) Sahibləri ilə həmsöhbət olun. Fəqirlərlə yoldaşliq edin.

Imam Saccad (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Yalançilarla yoldaşliq etmə. Çünki onlar ilğim kimidir. Yaxini uzaq, uzaği isə yaxin göstərər. Fasiqlə yoldaşliq etmə. Çünki o səni bir tikə çörəyə, yaxud ondan da az qiymətə satar. Paxilla yoldaşliq etmə. Çünki ehtiyacli olduğun vaxtda səni maldan məhrum edər. Axmaqla yoldaşliq etmə. Çünki o sənə xeyir yetirmək istəyər, amma nadanliq ucbatindan zərər yetirər. Qohum-əqrəbasi ilə əlaqələrini kəsənlə yoldaşliq etmə. Çünki Mən (salam və rəhmət və bərəkət) Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Kitabinda (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) onu üç yerdə lənətlənmiş gördüm.

Imam Hesen Askeri (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Dostuna xəlvətdə nəsihət verən dostunu zinətləndirir.

Imam Hesen Askeri (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Dostuna aşkarda nəsihət verən dostunu xəcil edir.

Imam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) ziyarət edə bilməyənlər Saleh Dostlarimizi ziyarət etsinlər. O zaman onlara Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) ziyarət edənin savabi verilər.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) itaət edən Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Dostumuzdur. Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) asi olan Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) düşmənimizdir.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Dostluğumuza ancaq əməl və təqva ilə çatmaq olar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qocalanadək cavanliğindan bəhrələn.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Xəstələnənədək sağlamliğindan bəhrələn.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Kasiblayanadək var-dövlətindən bəhrələn.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Məşğul olanadək boş vaxtindan bəhrələn.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ölənədək həyatindan bəhrələn.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Öz dilini saxlamayan imani dadmaz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: O əməli ki istəmirsən camaat görsün, xəlvətdə də etmə.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Heç bir işi sabaha saxlama. Hər günün öz işi var.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Vəlilərinin (salam və rəhmət və bərəkət) təbiətinin xəmirini səxavətdən yoğurmuşdir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Səxavət məhəbbət toxumu səpir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Səxavət məhəbbət gətirər, əxlaqi və xasiyyəti bəzər.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Səxavət müdrikliyin meyvəsidir. Qənaət şərəfin dəlilidir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Səxavət Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) və insanlara yaxinlaşmağin vasitəsidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Hər kim ölümündən bir il əvvəl tövbə еtsə, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) оnun tövbəsini qəbul еdər. Bir il çохdur. Əgər bir аy qаbаq tövbə еtsə, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) оnu bаğişlаr. Bir аy dа çохdur. Hər kim bir həftə əvvəl tövbə еtsə, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) оnun tövbəsini qəbul еdər. Bir həftə də çохdur. Hər kim bir gün qаbаq tövbə еtsə, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) оnun tövbəsini qəbul еdər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir müsəlman öldükdə ən yaxin qonşularindan dörd nəfər onun xeyrinə şahidlik etsə, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyurar:
- Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) onlarin bildiklərini qəbul etdim. Və onlarin bilmədiklərini bağişladim.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) istər ki, bəndələri Onun (Ya Kərim Ya Rəhim) nemətlərini iqrar etsinlər. Və Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) o nemətləri artirsin. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) istər ki, bəndələri öz günahlarini (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) etiraf etsinlər. Və Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) o günahlari (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) bağişlasin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Tövbə edən sanki heç günah (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) etməyib.

Imam Huseyn (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Etdiyi günahin (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) cəzasini yaddan çixardanlardan olma.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Günah (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) etməmək tövbə etməkdən asandir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Şeytan (Auzu billahi minaş şaitanir racim) onlari azğinliq atina mindirərək, mənasiz sözləri nəzərlərində bəzəkli göstərdi. Onlarin işləri şeytanin (Auzu billahi minaş şaitanir racim) öz qüdrətində şərik edib, onun dili ilə öz səhv və batil sözlərini dediyi bir kimsənin işi kimi idi.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Tövbə edən etdiyi günahi (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) təkrarlamamalidir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Fitnə-fəsad törəndiyi zaman minilməyən və südü sağilmayan dəvə kimi ol.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Az günah (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) edən rahat can verər.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Günah (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) edənə sübhdən gecəyə qədər möhlət verilir. Əgər tövbə edərsə, etdiyi günah (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) hesaba alinmir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Tövbə ilə özünüzü ətirləyin ki, günahlarin (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) pis qoxusu sizi rüsvay etməsin.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Nəzərində ən ağir günah (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) günahkarin öz günahini (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) yüngül saymasidir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Ən fəzilətli Cihad nəfsə qarşi aparilan Cihaddir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Mənim (salam və rəhmət və bərəkət) səkkiz tələbkаrim var. Uca Аllаh (Ya Kərim Ya Rəhim) Məndən (salam və rəhmət və bərəkət) vаcibləri tələb еdir. Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər Məndən (salam və rəhmət və bərəkət) sünnəyə əməl еtməyi tələb еdir. Mələklər (salam və rəhmət və bərəkət) dоğru dаnişmаğimi tələb еdir. Ölüm Mələyi Ruhumu (salam və rəhmət və bərəkət) tələb еdir. Аilə хərclərinin ödənməsini tələb еdir. Şеytаn (Auzu billahi minaş şaitanir racim) günаh etməyimi tələb еdir. Nəfsi-əmmаrə şəhvət tələb еdir. Dünyа (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) məhəbbətini tələb еdir.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Ən böyük günah (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) şərik qoşmaqdir. Necə ki, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyurur: Allaha şərik qoşan kəs, əlbəttə, böyük günah etmiş olur. ("Nisa" Suresi, 48).

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Rəhmətindən ümidsiz olmaq böyük günahdir (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni).

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Ata-Ananin (Rebbenağfirlii ve li vaalideyye ve lil muminine yevme yekumul hisaab) üzünə ağ olmaq böyük günahdir (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni).

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Yaxin qohum-əqrəba ilə rabitəni kəsmək böyük günahdir (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni).

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Yalandan şəhadət vermək böyük günahdir (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni).

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Sehir və cadu etmək böyük günahdir (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni).

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Yetimlərin malini yemək böyük günahdir (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni).

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Nemətin bir hissəsi sizə çatdiqda az şükr (Allahumme eğinniiy ala zikrike ve şukrike ve husni ibadetik) etməklə o nemətin qalan hissəsini özünüzdən uzaqlaşdirmayin.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Vacib olan zəkati verməmək böyük günahdir (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Unutmayin! Yandirdiğiniz canlar qədər caniniz yanacaq. Və üzdüyünüz qədər üzüləcəksiniz.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) Hüsni-Zənn budur ki Rəhman Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) başqa heç kəsə ümidvar olmayasan. Və günahlarindan (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) başqa heç nədən qorxmayasan.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qəsdən günah (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) edən bağişlanmağa layiq deyildir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bağişlanan günahlar (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) o günahlardir ki Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Dünyada (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) həmin günahlar (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) üçün cəza tədbirləri müəyyən edib.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) günahkar (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) üçün Tövbə Qapisini açiq qoyub. Günahkar (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) hər bir zaman tövbə edib Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Dərgahina üz tuta bilər.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Tövbə etmək qəlbləri paklayir.

Imam Kazim (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Nəfsini faydasiz həvəslərdən qoru.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bəziləri Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) savaba xatir ibadət edər. Bu ibadət tacirlərin ibadətidir. Digərləri Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) qorxusundan ibadət edər. Bu ibadət kölələrin ibadətidir. Bir bolüm isə Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) şükr etmək üçün ibadət edər. Bu ibadət azad insanlarin ibadətidir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Vacibata zərər verən müstəhəblərlə yaxin getmə.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Məxluqa itaət Xaliqə (Ya Kərim Ya Rəhim) qarşi üsyan deməkdir.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Başqasinin sirri üzərindən pərdəni götürənin öz evinin sirləri açilar.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Sənə zülm edənə belə zülm etmə.

Imam Hesen (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Zarafat kişinin zəhmini azaldir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qeybətə qulaq asan qeybət edən kimidir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Ləzzətlərin gedəcəyi və günahlarin (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) qalacağini unutma.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Dini Hökmləri bilmədən ticarət edən sələmə düçar olar.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Insan öz günahlarindan (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) qorxmalidir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) həya etmək günahlarin (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) qarşisini kəsir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Yaxşi iş gördükdə sevinən, pis iş gördükdə istiğfar edən, nemət veriləndə şükr (Allahumme eğinniiy ala zikrike ve şukrike ve husni ibadetik) edən, çətinliyə düşdükdə səbr edən və qəzəbləndikdə güzəştə gedən ən yaxşi bəndədir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Xəta və günahin (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) kiçikliyinə deyil, kimin qarşisinda xəta və günah (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) etdiyinə bax!

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Günah (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) edərkən Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Məqami sənin nəzərində necədirsə, sənin də məqamin Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Nəzərində elədir.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Sileyi-Rəhm əməlləri xalis edir, mal-dövləti çoxaldir, bəlani uzaqlaşdirir, haqq-hesabi asan edir və ömrü uzadir.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Məgər bilmirsiniz ki, sizin Əməl Dəftərləriniz Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə göstərilir? Əməl Dəftərlərinizdə pis əməl gördükdə, Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər narahat olur. Pis əməllərinizlə Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbəri narahat etməyin. Yaxşi əməllərinizlə Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbəri sevindirin.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qəlbin qəsavət bağlamasinin səbəbi göz yaşinin qurumasidir. Göz yaşinin qurumasinin səbəbi günahlarin (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) çoxluğudur.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ruzi və hacət ardinca sübh tezdən gedin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Sizlərdən Sirat (Allahhumma sabbit qadamayya ala siratikal mustaqim) üzərində ən sabit qədəmliniz, Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli BeytimƏ (salam və rəhmət və bərəkət) daha çox məhəbbəti olaninizdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Dəstamazi kamil şəkildə al ki Siratdan (Allahhumma sabbit qadamayya ala siratikal mustaqim) bulud kimi keçəsən.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Sirat (Allahhumma sabbit qadamayya ala siratikal mustaqim) tükdən nazik, qilincdan itidir.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Cehennem (Allahumma eccirni minannar) üzərində olan Sirat Körpüsü bir pusqudur. Sirat (Allahhumma sabbit qadamayya ala siratikal mustaqim) Körpüsündən boynunda hətta bir mezleme olan kəs də keçə bilməyəcək.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Insanlar Sirat (Allahhumma sabbit qadamayya ala siratikal mustaqim) Körpüsündən keçməklərinə görə bir neçə dəstəyə bölünərlər. Bəziləri ildirim sürətilə Sirat (Allahhumma sabbit qadamayya ala siratikal mustaqim) Körpüsündən keçər. Bəziləri çapar kimi Sirat (Allahhumma sabbit qadamayya ala siratikal mustaqim) Körpüsündən keçər. Bəziləri sürünə-sürünə Sirat (Allahhumma sabbit qadamayya ala siratikal mustaqim) Körpüsündən keçər. Bəziləri Sirat (Allahhumma sabbit qadamayya ala siratikal mustaqim) Körpüsündən asilaraq, bədənlərinin bir hissəsini od bürürmüş halda Sirat (Allahhumma sabbit qadamayya ala siratikal mustaqim) Körpüsündən keçər.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) itaətinə sƏbr etmək, Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) əzabina dözməkdən asandir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Günahda (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) israr etmək böyük günahdir (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni).

Imam Saccad (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim). Günahlara (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) israr etməkdən və günahlari (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) yüngül saymaqdan Sənə (Ya Kərim Ya Rəhim) pənah gətirirəm.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Tövbəni təxirə salmaq tövbəni təxirə salanin boğulacaği bir dənizdir.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Günahdan (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) ləzzət alan xar və zəlil olar.

Imam Saccad (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Günah (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) edən zaman şadlanmaq günah (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) etməkdən də pisdir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Tövbəni təxirə salanin Dini (Allahumma inni asaluka imanan daiman) yoxdur.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Uzun-uzadi arzularinla tövbəni təxirə salma.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Günah (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) etdikdən sonra tövbə edən sanki heç bir günah (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) etməyib.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərdən soruşdular:
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). Nədən bəzən kahinlərin söylədikləri düz olur?
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Həmin kəlmələr cinlərdəndir. Cinlər o kəlmələri oğurlayaraq vəlisinin qulağina toyuğun qaqqildadiği kimi qaqqildayirlar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Mənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) vəhy etdi ki, bir-birinizə qarşi təvazökar olun, bir-birinizə təcavüz etməyin və bir-birinizin yaninda lovğalanmayin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Söyüşən iki nəfər, bir-birini təqsirləndirən və bir-birinə yalan söyləyən iki şeytandir (Auzu billahi minaş şaitanir racim).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Zənnə qapilmaqdan çəkinin!

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Cəsusluq etməyin. Bir-birinizlə rəqabət aparmayin. Bir-birinizə arxa çevirməyin. Bir-birinizə həsəd aparmayin. Br-birinizə nifrət etməyin. Ey Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Qullari! Qardaş olun!

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Həya ancaq xeyir gətirir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Utanmirsansa, istədiyini et.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bu günü qənimət bil. Sabaha kimi qalib-qalmayacağin bəlli deyil.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Dünyanin (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) şirinliyi Axirət (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) aciliğidir. Dünyanin (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) aciliği Axirət (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) şirinliyidir.

Imam Hesen (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Düşüncə sahibi olub-olmadiğin qəzəbləndiyin vaxt bəlli olar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Çox gülmək qəlbi öldürür.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir kimsənin üzünə tərif demək o kimsəni qətlə yetirmək kimidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) insanlara zahiri və batini iki höccəti vardir. Zahiri Höccət Rasullar (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərlər (salam və rəhmət və bərəkət) və Imamlardir (salam və rəhmət və bərəkət). Batini Höccət isə ağildir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Çox yemək qəlbdə qəsavət yaradir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Nadanliq kimi yoxsulluq yoxdur.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Düşünmək ibadətdir. Məsləhət köməkdir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Təəccüb edirəm o kimsəyə ki, malik olmadiği xüsusiyyətə görə tərif edildikdə sevinir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Təəccüb edirəm o kimsəyə ki, malik olduği xüsusiyyətə görə tənqid edildikdə qəzəblənir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Insanlarin ən pisi başqasinda eyb axtarib öz eybini görməyəndir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Insanlarin ən pisi başqalarinin səhvini bağişlamayan və eyblərini örtməyəndir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qeybəti dinləyən kimsə qeybət edənlə şərikdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Müsəlmanlarin eybini aramayin.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Işi sonraya saxlamaq tənbəllik əlamətidir.

Imam Hesen (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Mömin Dünyadan (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) Axirəti (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) üçün kafir isə bəhrəsi üçün istifadə edər.

Imam Hesen Askeri (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bütün pisliklər bir evdə toplanib. O evin açari yalandir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Yaxşi və yumşaq davranişla islah olmayani yaxşi cəzalar islah edər.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Sənə zülm edəni bağişla. Dostluğu kəsənlə dostluğu bərpa et. Cahil adamla dözümlü davran.

Imam Riza (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Sükut hikmət qapisidir.

Imam Hesen Askeri (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Batil miniyinə minən peşmançilq evində enər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ticarət edən ya beş xislətdən qorunmali, ya da ticarəti tərk etməlidir. Riba. And içmək. Eybi gizlətmək. Satanda tərifləmək. Alanda pisləmək.

Imam Kazim (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) mali dəniz suyuna bənzər. Susamiş kimsə həmin sudan içdikcə susuzluğu artar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qohumlarin səninlə əlaqəni kəssə də, sən qohumlarinla əlaqəni kəsmə.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Nəfsində cürbəcür yeməklər sevgisi əkən cürbəcür xəstəliklər meyvəsi dərəcəkdir.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Pis xasiyyətli adam özü özünə əzab verir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ummətimin kişilərinə ipək paltar geyinmək və qizil taxmaq haram, qadinlarina isə halal buyrulmuşdur.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Başqalarinda qüsur bildiyini özündə də qüsur bil.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Aza qane olsan, ehtiyacsiz olarsan. Paxilliq etməsən, rahatliq taparsan.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Yetimlərin və qadinlarin haqqina xüsusi diqqət yetirin.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Haqq ilə batil arasindaki məsafə dörd barmaqdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ən pak qazanc əlin zəhməti ilə əldə olunan qazancdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qeybət edən və qeybətə qulaq asan eyni dərəcədə günah (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) qazanir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bütün insanlar imtahana çəkilir. Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) ummətimin imtahani var-dövlətdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Riyakarin üç əlaməti var. Yalan danişir. Vədinə əməl etmir. Əmanətə xəyanət edir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Kim ruzisinin bol, ömrünün uzun olmasini istəyirsə, gərəkdir öz qohum-əqrəbasi ilə six əlaqə yaratsin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Həcc zamani çəkilən xərclərə Cihad zamani çəkilən xərclər kimi yeddi yüz dəfə çox savab verilir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Həyat ölümə necə də yaxindir!

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Xoş xasiyyət ruzini artirir.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Başqalarinin haqqinda öz haqqinizda deyilməsini istədiyiniz sözləri söyləyin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qeybət Dini (Allahumma inni asaluka imanan daiman) puç edir.

Imam Hesen (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qeybət korlanmiş ətin vücuda vurduğu ziyandan da çox ziyan vurur.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qeybəti tərk etmək Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Nəzərində on min rukət nafilə namazdan əzizdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Batini zahirinə müxalif olan münafiqdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Çox danişmaği tərk et.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Zarafatlaşmaq kişinin abrini və heybətini aparir.

Imam Saccad (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Istər kiçik olsun, istər böyük, istər ciddi olsun, istər də zarafatla yalan danişmaqdan çəkin. Həqiqətən də kiçik yalan danişan böyük yalana cəsarətlənir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Iki günü bir-birindən fərqlənməyən kəs zərərdədir.

Imam Saccad (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Tamah yolunu seçən özünü kiçiltdi. Çətinliyini bildirən zillətə boyun əydi. Dilini özünə hakim edən özünü qiymətdən saldi.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Imanini xalis et ki az ibadət də sənə kifayət etsin.

Imam Huseyn (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Səni peşman edəcək və üzr istəməyə məcbur edəcək sözləri deməkdən çəkin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Sənə etibar edənə sən də etibar et. Səni aldadani sən aldatma.

Imam Hesen Askeri (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Şöhrət və rəyasət istəyi Insani məhv edir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Vəfa etməkdə acizsənsə, vəd vermə.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qədər qapqaranliq bir Yoldur. O Yolla getməyin. Qədər çox dərin bir dənizdir. O dənizə baş vurmayin.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Iman - ürəklə tanimaq, dillə iqrar etmək, əza ilə xidmətdə dayanmaq deməkdir.

Imam Hadi (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bəla səbrli kəs üçün bir, səbrsiz üçün ikidir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Fürsət tez gedər və gec qayidar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Zülm etmə və zülmə zülmlə cavab vermə.

Imam Hesen Askeri (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Müsibət görmüş Insanin yaninda şadlanmaq ədəbsizlikdir.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qəzəb bütün pislik və şərlərin açaridir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Məşvərət edən xəta etməz.

Imam Huseyn (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Üzr istəməli olacağin işdən uzaq ol. Momin elə iş görməz ki, sonda üzr istəməli olsun.

Imam Hesen Əskəri (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Ehtiyatin bir həddi vardir ki onu aşdiqda qorxaqliğa çevrilir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Əgər Adem (salam və rəhmət və bərəkət) Övladinin qizildan iki çayi olsa, üçüncü çayin arzusunda olar. Adəm (salam və rəhmət və bərəkət) Övladinin batinini torpaqdan başqa heç nə doydura bilməz.

Imam Hesen (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Insan qisa zaman kəşiyində və sayli günlərdə yaşayir.

Imam Hesen Askeri (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Ədəbli olmaq istəyirsənsə, başqalarinda bəyənmədiklərini özündən uzaqlaşdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Vəfat edəni rahat buraxin və onun haqqinda pis sözlər danişmayin.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Səni tərifləsələr sevinmə.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Yuxunu qəbirin, arzulari Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) tərifi Mizanin, rahatliği Siratin (Allahhumma sabbit qadamayya ala siratikal mustaqim) ixtiyarina burax.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Fürsəti əldən verən qəm-qüssəyə düçar olar.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Hikməti hətta hikmətə əməl etməyəndən də öyrənin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qiyamət Günü möminin Əməl Tərəzisinə xoş xasiyyətdən ağir heç nə qoyulmayacaq.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Müsəlmanlarin işinə yaramayan müsəlman deyildir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Adem (salam və rəhmət və bərəkət) Övladinin xətalarinin çoxu dilinin ucbatindandir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Istər ciddi, istər zarafatyana yalanlari tərk etməyən imani dadmaz.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Nə qədər çoxdur ibrət dərsləri, nə qədər azdir ibrət alan.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Müsəlmanlara qarşi hiylə edən Bizdən (salam və rəhmət və bərəkət) deyildir.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Sənin üçün fürsət yarandiqda səhlankarliq etmə.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Evdən çixan zibili gecə çaği evdə saxlamayin. Çünkü şeytanlar (Auzu billahi minaş şaitanir racim) orada məskən salir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Sirkə bali məhv etdiyi kimi qəzəb də imani məhv edir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Insanlar ağaclar kimidir. Hamisi bir sudan içər, amma meyvələri bir-birindən fərqlənər.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Hikmətlə şəhvət bir qəlbə siğmaz.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Kim öz Din Qardaşinin əqidəsinin düzgünlüyünə etimad bəsləyirsə, O Qardaşi barəsində danişilanlara əhəmiyyət verməsin.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Kişi öz dilinin altinda gizlənmişdir.

Imam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qohumluq əlaqəsini bir içim su ilə də olsa möhkəmləndir.

Imam Hadi (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Öz dəyərini anlamayan Insanin şərindən qorun.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Yoxsul öz Vətənində də qəribdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ibadətin birinci mərhələsi yersiz danişmamaqdir.

Imam Hesen (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Ağli (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) olmayanin ədəbi, İradəsi (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) olmayanin igidliyi, Dini (Allahumma inni asaluka imanan daiman) olmayanin abir-həyasi olmaz.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Xoş o kəsin halina ki arzulari qisadir və ömrünü qənimət sayir.

Hezreti Loğman (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Hər bir əməli - yaxşi əməli, ya pis əməli, xardal toxumu boyda, ən möhkəm və gizli yerdə, ən uca Göylərdə və ya Yerin dərin qatlarinda olsa belə, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Məhşər Günü Ədalət Tərəzisində çəkəcək.

Hezreti Loğman (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Namazi yaxşi və mükəmməl qaydada qil. Namaz bəndə ilə Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) arasinda bir əlaqədir. Namaz Insani yaramaz işlərdən çəkindirən bir vasitədir.

Hezreti Loğman (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Naqis adamlari tərbiyə etməyə çaliş. Xalqa nəfsini, ruhunu təmizləməkdə yol göstər.

Hezreti Loğman (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Camaatin dərdinə öz səbrinlə yardimçi ol. Camaatla dikbaş davranma. Camaatdan üz döndərmə.

Hezreti Loğman (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Təkəbbürlə, lovğaliqla yol getmə. Çünki Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) özündən razi olanlari sevmir. Qədəmlərini təbiətinə uyğun at. Sünilikdən çəkin. Nə zülmkarlar kimi yol get, nə də yaziqlar kimi ayağini sürüklə.

Hezreti Loğman (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Ahəstə və mülayim daniş. Çünki söhbət əsnasinda qişqirmaq ədəb qaydalarindan uzaqdir. Yadinda saxla ki, ən pis səs ulağin anqirtisidir.

Hezreti Loğman (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Dünya (Allahumme atina fid dunya hasene) dərin və ucsuz-bucaqsiz dənizə bənzər. O dənizin qoynunda saysiz-hesabsiz insanlar həlak olublar. O səbəbdən bu dənizdən keçmək üçün özünə imandan gəmi inşa et. Həmin gəminin göyərtəsində səbr yelkəni dalğalandir. Bu qorxulu səfərdə pəhrizkarliği və dindarliği özünə qida seç.

Hezreti Loğman (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Dünya (Allahumme atina fid dunya hasene) malindan o qədər götür ki, səni istəyinə çatdirsin və başqalarina möhtac olmayasan. Elə dolan ki, dilənçi kökünə düşməyəsən və başqalarinin çiyninə cənazə kimi ağir yük olmayasan. Fəqət. Bu Dünyanin (Allahumme atina fid dunya hasene) gərdişinin, xeyir və ziyanin fikirini çox çəkmə. Əks halda nəfsinin pakliğini itirib, Axirətin (Allahumme atina fil ahireti hasene) əbədi səadətindən məhrum olarsan.

Hezreti Loğman (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Nəfsini və ürəyindəki zərərli vərdişləri oruc tutmaqla müalicə et. Lakin orucu elə tut ki zəifləməyəsən, üzülməyəsən.

Hezreti Loğman (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Məhşər Günündən qorx. Eyni zamanda Allahinla (Ya Kərim Ya Rəhim) elə rabitə yarat ki, Məhşərə çəkiləcəyin gün qəlbində Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) afvinə ümüd olsun.

Hezreti Loğman (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Gecə-gündüz boş vaxtini Elm (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) öyrənməyə sərf et. Çünki Elm (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) öyrənməyi tərk etməkdən böyük ziyan yoxdur. Alimlərlə üns qur. Alimlərlə söhbət edərkən ədəb qaydalarini gözlə. Yersiz mübahisədən çəkin. Inadkarliq etmə.

Hezreti Loğman (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Mübahisə edərkən kobudluq etmə. Zalim və cinayətkarlarla qardaşliq əhdi bağlama. Böhtançilarla dostluq etmə.

Hezreti Loğman (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Mən (salam və rəhmət və bərəkət) dəfələrlə ağir qayalari çiynimdə daşimişam. Ancaq pis qonşudan ağir yük çəkməmişəm. Həyatin aciliqlarini dadmişam. Ancaq yoxsulluqdan aci heç nə görməmişəm. Odur ki, bir gün sənə yoxsulluq üz versə, bu sirri özünlə Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) arasinda gizli saxla. Və camaata bildirmə.

Hezreti Loğman (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Özünə min dost tut. Və bil ki, min dost azdir. Özünə bir düşmən belə qazanma. Və bil ki, bir düşmən çoxdur.

Hezreti Loğman (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Dinin üç əlaməti var. Elm (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman). Iman (Allahumma inni asaluka imanan daiman). Elmin (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) və İmanin (Allahumma inni asaluka imanan daiman) şərtlərinə əməl etmək.

Hezreti Loğman (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Imanin (Allahumma inni asaluka imanan daiman) üç əlaməti var. Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) Iman (Allahumma inni asaluka imanan daiman). Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Kitablarina (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Iman (Allahumma inni asaluka imanan daiman). Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Peyğəmbərlərinə (salam və rəhmət və bərəkət) Iman (Allahumma inni asaluka imanan daiman).

Hezreti Loğman (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Elm (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) Sahibinin üç əlaməti var. Allahi (Ya Kərim Ya Rəhim) Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Dostunu və Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) düşmənini tanimaq.

Hezreti Loğman (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Dindarliğin üç əlaməti var. Namaz qilmaq. Oruc tutmaq. Zəkat vermək.

Hezreti Loğman (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Zalimin üç əlaməti var. Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) tabe olmayaraq zülm edər. Özündən asili olanlarin hüququnu tapdalar. Zülmkarlara dəstək olar.

Hezreti Loğman (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Satqinin üç əlaməti var. Dili ilə ürəyi, niyyəti ilə əməli və zahiri ilə batini ziddiyyətli olar.

Hezreti Loğman (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Günahkarin (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni) üç əlaməti var. Xəyanəti rəva görər. Yalandan çəkinməz. Əməli ilə sözü müxalif olar.

Hezreti Loğman (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Ikiüzlünün üç əlaməti var. Xəlvətdə özünü zəif və süst göstərər. Camaat içində özünü fəal və çalişqan qələmə verər. Hər bir işə xalqin tərifinə xatir əncam verər.

Hezreti Loğman (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Paxilin üç əlaməti var. Arxaca eyblərdən danişar. Üzə düşəndə yaltaqlanar. Başqasinin müsibətinə sevinər.

Hezreti Loğman (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Tənbəlin üç əlaməti var. Səhlankarliği ucbatindan fürsəti əldən verər. Fürsəti əldən verməklə işinini parəkəndə salar. Mənasiz iş tutmaqla günah qazanar.

Hezreti Loğman (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Camaatla adət və qanunlar əsnasinda rəftar et. Nə isə istəyəndə imkanlarini nəzərə al. Əks halda yaxin adamlarin belə səndən uzaq gəzər. Həddən artiq iş tapşirdiğin adam səndən qaçaq düşər. Tək qalarsan. Nə dostun olar. Nə də köməkçin. Tək qalarsan. Zəif və gücsüz olarsan.

Hezreti Loğman (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bir kimsəyə nalayiq sözlər demə ki, o kimsəni də nalayiq sözlər deməyə vadar etməyəsən. Və özünün və Ata-Ananin hörmətsizliyinə bais olmayasan.

Hezreti Loğman (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Yaxşi Əməlinlə qürrələnsən özünü fəlakətə sürükləyərsən.

Hezreti Loğman (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Tez özündən çixma. Hirsini heç kəsin üzərinə tökmə. Dözümsüzlükdən saqin. Çünki heç bir dost bu hərəkətlərinə dözməyəcək.

Hezreti Loğman (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Işində təmkinli ol. Əsəblərini cilovla. Dostluq naminə əziyyətə qatlaş.

Hezreti Loğman (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Həsəd aparma. Yamanliq etmə. Əks halda özün özünə ziyan yetirəcəksən. Özün özünə ziyan yetirsən, düşməninin qələbəsinə zəmin yaradacaqsan. Çünkü öz-özünlə düşmənçilik etməyin düşməninin düşmənçiliyindən daha ziyanlidir.

Hezreti Loğman (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) sənin üçün ayirdiği qəza-qədərə razi ol ki, həyat üfüqünün qəm buludlari dağilsin.

Hezreti Loğman (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Əgər Şərəf Taxtina çixmaq istəyirsənsə, camaatin malina tamah salma.

Hezreti Loğman (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Yaxşiliğa layiq olanlara yaxşiliq et.

Hezreti Loğman (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qəzəbini cilovlamasan düşmənlərinin bədxahliğina imkan yaranacaq.

Hezreti Loğman (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bədxahliq etmə ki, ürəklərdə sənə qarşi kin cücərməsin.

Hezreti Loğman (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Nə çox şirin ol ki, səni yesinlər. Nə də çox aci olma ki, səni atsinlar.

Hezreti Loğman (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bir kimsə ilə dostluq etmək istəsən, o kimsəni sinamaq niyyəti ilə incit. Əgər qəzəblindikdə insaf qaydalarina riayət etsə, onu özünə dost seç. Əks halda ondan uzaq gəz.

Hezreti Loğman (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Əgər ürək Yaxşi Niyyətlə, Məhəbbət Nuru ilə dolmuş olsa və Dil mərifət yaymaq, barişiq yaratmaq, çətinlikləri həll etmək, düşmənçiliyi aradan aparmaq, fitnə-fəsadin kökünü kəsmək, müharibə alovunu söndürmək naminə dillənərsə, o zaman Ürək və Dil səadət və bəxtəvərlik mənbəyi olar.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Möminə tənə edən çətin can verəcək.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Аlti yüz min qоyun istəyirsən, yа аlti yüz min dinаr, yахud, аlti yüz min kəlmə?
- Alti yüz min kəlmə istəyirəm. Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam).
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Аlti yüz min kəlməni аlti kəlmədə хülаsə еdirəm. Cаmааt müstəhəb işlərlə məşğul оlаrkən, Sən (salam və rəhmət və bərəkət) vаcib işləri yеrinə yеtir. Cаmааt Dünyа (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) üçün çаlişаrkən, Sən (salam və rəhmət və bərəkət) Aхirət (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) üçün çаliş. Cаmааt bаşqаlаrinin еyblərini аrayarkən, Sən (salam və rəhmət və bərəkət) öz еyblərinə diqqət yetir. Cаmааt Dünyаsini (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) bəzəyərkən, Sən (salam və rəhmət və bərəkət) Aхirətini (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) bəzə. Cаmааt əməllərini аrtirаrkən, Sən (salam və rəhmət və bərəkət) əməlini saflaşdir. Cаmааt məхluqа əl аçаrkən, Sən (salam və rəhmət və bərəkət) Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) əl аç.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qiyamət Günü Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) bəndəsinə buyuracaq:
- Bu gün sənin öz əleyhinə şahidliyin və Kiramən-Kətibinin sənin əleyhinə şahidlik etmələri yetər.
Həmin bəndənin ağzi möhürlənəcək və əzalarina: "Danişin!" - deyiləcək. Əzalari da onun əməlləri haqqinda danişacaq.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qiyamət Günü Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) bəndələrindən birinə buyuracaq:
- Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) sənə yaxşiliq etmədimmi? Səni başqalari arasinda mövqe sahibi etmədimmi? Sənə evlilik nəsib etmədimmi? Sənə at, dəvə vermədimmi? Səni başqalari tərəfindən itaət olunan və qənimətin dörddə birini alan başçi təyin etmədimmi?
- Bəli.
Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyuracaq:
- Mənimlə (Ya Kərim Ya Rəhim) bu gün görüşəcəyini güman etmirdinmi?!
- Xeyr...
Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyuracaq:
- Məni (Ya Kərim Ya Rəhim) unutduğun kimi Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) də səni bu gün unudacağam.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qiyamət Günü Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) bəndəsini nemətləri barədə sorğu-sual etdikdə ilk növbədə soruşacaq:
- Sənin bədənini sağlam etmədimmi? Səni sərin su ilə sirab etmədimmi?

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Əsəbilik divanəliyin bir növüdür. Çünki əsəbi adam peşman olur. Peşman olmursansa, divanəsən.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Suallarin hamisina cavab verən divanədir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər bir ruhi xəstənin yanindan keçərkən soruşdu:
- Ona nə olub?
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). O divanədir.
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Xeyr. Ona müsibət üz verib. Divanə Dünyani (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) Axirətdən (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) üstün tutandir.

Imam Kazim (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Hikməti (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) nadanin ixtiyarina verməyin. Əks halda nadana zülm etmiş olarsiniz. Hikməti (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) Hikmət Əhlindən (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) əsirgəməyin. Əks halda Hikmət Əhlinə (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) zülm etmiş olarsiniz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Əməl Namələri açilan zaman və tərəzilər qurulan zaman bəla görənlərin Əməl Namələri açilmaz, bəla görənlər üçün tərəzi qurulmaz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Öz Peyğəmbərlərindən (salam və rəhmət və bərəkət) sonra ixtilafa düçür olan elə bir ümmət olmadi ki, o ümmətin batilə uyanlari haqq tərafdarlarina qalib gəlməsin.

Bir kişi Imam Aliye (salam və rəhmət və bərəkət) sual verdi:
- Dua (Rabbana vataqabbal Dua) edirəm. Duam (Rabbana vataqabbal Dua) niyə qəbul olmur?
Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Dua (Rabbana vataqabbal Dua) qapilarini və Dua (Rabbana vataqabbal Dua) yollarini bağladiqdan sonra Duan (Rabbana vataqabbal Dua) heç qəbul olarmi?

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qiyamət Günü möminlər üçün nurdan (Allahumme ekrimniy bi nuril fehmi) kürsülər qoyulacaq. Buludlar möminlərin üstünə kölgə salacaq. O gün möminlər üçün günün bir saati qədər qisa olacaq.

Imam Hadi (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Ehli-ayalin gözü qarşisinda öləcəyin və səni ölümün əlindən ala biləcək bir təbibin, sənə kömək edəcək bir dostunun olmayacaği günü niyə unudursan?!

Sünnət Duasi

Allahummə hazihi sunnətukə və sunnəti Nəbiyyik sətavatukə ələyhi və alih vəttibaun minna ləkə vəə li Nəbiiyikə bi məşiyyətik və bi İradətikə və qəzaikə li Əmrin ərədtəh və qəzain hətəmtəh və Əmrinənfəztəh və əzəqtəhu hərrəl hədidi fi xitanihi və hicamətih bi Əmrin Əntə ərəfu bihi minni. Allahumməfətəhhirhu minz zunub vəzid fi umrih vədfəli afati ən bədənih vələvcaə ən cismih və zidhu minəl ğina vədfə ənul fəqr. Fə İnnəkə tələmu və la nələm.

İbrətamiz Dəlillər

Müşrik qadinlar iman gətirməyincə, onlarla evlənməyin. Əlbəttə iman gətirmiş bir kəniz sizi heyran edən müşrik bir qadindan daha xeyirlidir. Müşrik kişilər iman gətirməyincə, (möminə qadinlari) onlara ərə verməyin. Əlbəttə iman gətirmiş bir kölə sizi heyran edən müşrik bir kişidən daha xeyirlidir. Onlar Oda çağirirlar. Allah isə Öz İzni ilə Cennete və bağişlanmağa dəvət edir. O Öz ayələrini insanlara bəyan edir ki bəlkə düşünüb ibrət alsinlar. ("Beqere" Suresi, 221).

Qarşi-qarşiya gələn iki dəstədə sizin üçün bir ibrət var idi. Dəstələrdən biri Allah Yolunda vuruşurdu, digəri isə kafirlər idi. Onlar kafirlərin sayca ikiqat artiq olduqlarini öz gözləri ilə görürdülər. Allah istədiyi kəsi Öz Köməyi ilə qüvvətləndirir. Həqiqətən bunda bəsirət sahibləri üçün bir ibrət vardir. ("Ali Imran" Suresi, 13).

Ey Adəm oğullari! Sizə ayib yerlərinizi örtəcək libas və bəzək-düzək nazil etdik. Təqva libasi isə daha xeyirlidir. Bu Allahin Dəlillərindəndir. Bəlkə düşünüb (onlardan) ibrət alasiniz. ("Araf" Suresi, 26).

Küləkləri Öz Mərhəməti önündə (yağişdan qabaq) müjdəçi olaraq göndərən Odur. Nəhayət o küləklər ağir buludlari daşiyarkən Biz o buludlari ölü bir diyara tərəf qovur onunla yağmur endirir və bunun vasitəsi ilə hər cür meyvə yetişdiririk. Biz ölüləri də belə dirildəcəyik. Bəlkə düşünüb ibrət alasiniz. ("Araf" Suresi, 57).

Qövmü onunla höcətləşdi. O dedi: "Allah məni doğru yola yönəltdiyi halda siz Onun barəsində mənimlə höcətləşirsiniz? Mən sizin Ona şərik qoşduqlarinizdan qorxmuram. Yalniz Rebbimin istədiyi şey istisnadir. Rebbim Elmi ilə hər şeyi əhatə etmişdir. Məgər düşünüb ibrət almayacaqsiniz? ("Anam" Suresi, 80).

Biz Firon xalqini quraqliq illərinə və məhsul qitliğina məruz qoyduq ki, bəlkə düşünüb ibrət alsinlar. ("Araf" Suresi, 130).

Onlar ildə bir və ya iki dəfə fəlakətə uğradiqlarini görmürlərmi? Yenə də tövbə etmir, ibrət almirlar. ("Tövbə" Suresi, 126).

Şübhəsiz ki Rebbiniz Göyləri və Yeri alti gündə Yaradan sonra da Ərşə ucalan Allahdir. Işləri yoluna qoyan Odur. Yalniz Onun icazəsindən sonra kimsə şəfaətçi ola bilər. Budur Rebbiniz Allah. Ona ibadət edin. Məgər düşünüb ibrət almirsiniz? ("Yunus" Suresi, 3).

Bu iki zümrənin hali korla karin, görənlə eşidənin halina bənzəyir. Onlarin hali eyni ola bilərmi? Məgər düşünüb ibrət almirsiniz? ("Ibrahim" Suresi, 24).

Ey qövmüm! Əgər onlari qovsam məni Allahdan kim qoruya bilər? Məgər düşünüb ibrət almirsiniz? ("Hud" Suresi, 30).

(Müşriklər) Səni yaxşiliqdan öncə pisliyə (əzabin gəlməsinə) tələsdirirlər. Halbuki onlardan əvvəl (neçə-neçə) ibrətamiz cəzalar olub keçmişdir. Həqiqətən Rebbin insanlarin zalimliğina baxmayaraq onlari (tövbə edənləri) bağişlayir. Sözsüz ki Rebbinin cəzasi şiddətlidir. ("Rad" Suresi, 6).

Rebbinden Sənə nazil edilənin haqq olduğunu bilən kimsə, kora bənzəyə bilərmi? (Bundan) ancaq ağil sahibləri ibrət alarlar. ("Rad" Suresi, 19).

Bu (Quran) insanlar üçün bir bildirişdir. Qoy onunla həm qorxsunlar həm Allahin Tək İlah olduğunu bilsinlər həm də ağil sahibləri düşünüb ibrət alsinlar. ("Ibrahim" Suresi, 52).

Yer üzündə sizin üçün yaratdiği müxtəlif rəngli şeyləri də (sizə ram etdi). Şübhəsiz ki, bunda düşünüb ibrət alan insanlar üçün dəlillər vardir. ("Nehl" Suresi, 13).

Heç Yaradan da yarada bilməyən kimi ola bilərmi? Düşünüb ibrət götürməyəcəksinizmi? ("Nehl" Suresi, 17).

Şübhəsiz ki, mal-qarada da sizin üçün bir ibrət vardir. Biz sizə, onlarin qarinlarindaki ifrazat və qan arasindan çixan, içənlərin boğazindan rahat keçən təmiz süd içirdirik. ("Nehl" Suresi, 66).

Həqiqətən Allah ədalətli olmaği, yaxşiliq etməyi və qohumlara (haqqini) verməyi əmr edir, iyrənc işlər görməyi, pis əməllər törətməyi və azğinliq etməyi isə qadağan edir. O sizə öyüd-nəsihət verir ki bəlkə düşünüb ibrət alasiniz. ("Nehl" Suresi, 90).

Onlardan əvvəl öz məskənlərində gəzib dolaşan neçə-neçə nəsilləri məhv etməyimiz, onlara dərs olmadimi? Həqiqətən, bunda ağil sahibləri üçün ibrətlər vardir. ("Ta ha" Suresi, 128).

Həqiqətən ev heyvanlarinda da sizin üçün ibrət var. Biz onlarin bətnində olandan sizlərə içirdirik. Sizin üçün onlarda (başqa) faydalar da var. Üstəlik onlardan yeyirsiniz də. ("Muminun" Suresi, 21).

Biz Sözü onlara çatdirdiq ki, düşünüb ibrət alsinlar. ("Qasas" Suresi, 51).

Ey iman gətirənlər! Özgə evlərə icazə almadan və onlarin sakinlərinə salam vermədən girməyin. Bu sizin üçün daha yaxşidir. Bəlkə düşünüb ibrət alasiniz. ("Nur" Suresi, 27).

Allah gecə və gündüzü bir-birilə əvəz edir. Həqiqətən bunda bəsirət sahibləri üçün bir ibrət vardir. ("Nur" Suresi, 44).

Biz Nuh qövmünü Elçiləri yalançi saydiqlari zaman suda batirdiq və onlari insanlar üçün bir ibrət etdik. Biz zalimlar üçün sarsidici bir əzab hazirlamişiq. ("Furqan" Suresi, 37).

Allah Göyləri və Yeri gerçək olaraq yaratmişdir. Həqiqətən, bunda möminlər üçün bir ibrət vardir. ("Enkebut" Suresi, 44).

Allah Göyləri və Yeri gerçək olaraq yaratmişdir. Həqiqətən, bunda möminlər üçün bir ibrət vardir. Ünsiyyətdə rahatliq tapasiniz deyə, sizin üçün özünüzdən zövcələr yaratmasi, araniza məhəbbət və mərhəmət salmasi da Onun Dəlillərindəndir. Həqiqətən, bunda düşünənlər üçün ibrətamiz dəlillər vardir. ("Rum" Suresi, 21).

Gecə və gündüz yatib dincəlməyiniz, Onun Lütfünü axtarmağiniz da Onun Dəlillərindəndir. Həqiqətən, bunda eşidən kəslər üçün ibrətamiz dəlillər vardir. ("Rum" Suresi, 23).

Həm qorxu, həm də ümid vermək üçün ildirimi sizə göstərməsi, göydən su endirib yeri ölümündən sonra onunla diriltməsi də Onun Dəlillərindəndir. Həqiqətən, bunda başa düşən adamlar üçün ibrətamiz dəlillər vardir. ("Rum" Suresi, 24).

Məgər onlar görmürlərmi ki Allah istədiyinin ruzisini bol edir (istədiyininkini də) azaldir? Həqiqətən, bunda iman gətirən adamlar üçün ibrətlər vardir. ("Rum" Suresi, 37).

Onun Dəlillərinin bəzisini sizə göstərməkdən ötrü dənizdə gəmilərin Allahin Neməti sayəsində üzdüyünü görmürsünüzmü? Şübhəsiz ki, bunlar səbrli olanlar və şükür edənlər üçün bir ibrətdir. ("Loğman" Suresi, 31).

Göyləri, yeri və onlarin arasindakilari alti gündə yaradan sonra da Ərşə ucalan Allahdir. Sizin Ondan başqa nə bir haminiz, nə də bir şəfaətçiniz vardir. Məgər düşünərək ibrət götürməyəcəksiniz? ("Secde" Suresi, 4).

Yurdlarinda gəzib-dolaşdiqlari əvvəlki neçə-neçə nəsilləri məhv etməyimiz onlari doğru yola gətirmədimi? Həqiqətən, bunda ibrətlər vardir. Məgər onlar qulaq asmirlar? ("Secde" Suresi, 26).

Məgər onlar Göydə və Yerdə qarşilarina və arxalarina baxmirlarmi? Əgər istəsək, onlari yerə batirar və yaxud Göyün bir parçasini onlarin başina endirərik. Şübhəsiz ki, bunda tövbə edib (Allaha) qayidan hər bir qul üçün ibrət vardir. ("Seba" Suresi, 9).

(Bu) Mübarək Kitabi (insanlarin) onun ayələrini düşünüb anlamasi və ağil sahiblərinin də ondan ibrət götürməsi üçün Sənə nazil etdik. ("Sad" Suresi, 29).

Məgər gecə saatlarini səcdə edərək və ayaq üstə duraraq ibadət içində keçirən, Axirətdən çəkinən və Rəbbinin Rəhmətinə ümid bəsləyən kimsə (kafirlə eynidirmi?) De: Heç bilənlərlə bilməyənlər eyni ola bilərmi? (Bundan) ancaq ağil sahibləri düşünüb ibrət alarlar. ("Zumer" Suresi, 9).

Məgər Allahin Göydən yağmur endirib onu Yer üzündəki çeşmələrə axitdiğini görmürsənmi? Sonra (Allah) onunla müxtəlif rəngli əkinlər yetişdirir. Sonra onlar quruyur və sən onlari saralmiş görürsən. Sonra da (Allah) onlari çör-çöpə döndərir. Həqiqətən, bunda ağil sahibləri üçün ibrət vardir. ("Zumer" Suresi, 21).

Məgər onlar bilmirlərmi ki, Allah istədiyinin ruzisini bol edir (istədiyinə də onu) azaldir? Həqiqətən bunda iman gətirən qövm üçün ibrətlər vardir. ("Zumer" Suresi, 52).

Sizə Öz Dəlillərini göstərən və Göydən ruzi nazil edən məhz Odur. (Bundan) ancaq (Allaha ) üz tutanlar ibrət alarlar! ("Gafir" Suresi, 13).

Məgər (kafirlər) O Saatin qəfildən onlara gəlməsindən başqa bir şeymi gözləyirlər? Artiq onun əlamətləri gəlmişdir. O (Saat) onlara gəlib yetişdiyi zaman ibrət almalari nəyə yarayar? ("Muhammad" Suresi, 18).

Biz hər şeydən (erkək və dişi olmaqla) cütlər yaratdiq ki, bəlkə, düşünüb ibrət alasiniz. ("Zariyat" Suresi, 49).

Tez İcabət Olan Dua

Allahummə inni ətutukə fi əhəbbil əşyai iləykə və Huvət Təvhid və ləm əsikəfi əbğəzəli əşyai iləykə və Huvəl kufr fəğfir li ma bəynəhuma. Ya Mən iləyhi məfərri aminni mimma fəzitu minhu iləyk. Allahumməğfir liyəl kəsirə min məasykə yəqbəl minnil yəsirə min taətik. Ya Uddəti dunəl udədi və ya Rəcai vəl mutəməd. Və ya Kəhfi vəs sənəd. Vəya Vahidu. Ya Əhədu. Ya qul HuvAllahu əhəd. Allahus Samədu ləm yəlid və ləm yuləd və yəm yəkun ləhu kufuvən Əhəd. Əsəlukə bi Həqqi mənistəfəytəhum min xəlqik və ləm təcəl fi xəlqikə misləhum əhəda ən tusəlliyə əla Muhəmmədin və Alih. Allahummə inni əsəlukə bil vəhdaniyyətil kubra vəl Muhəmmədiyyətil bəyzai vəl ələviyyətil ulya və bi cəmii məhtəcəctə bihi əla ibadik bil İsmilləzi həcəbtəhu ən xəlqik fə ləm yəxruc minkə illa iləyk salli əla Muhəmmədin və Alih. Vəcəl li min əmri fərəcən və məxrəca vərzuqni min həysu əhtəsibu və min həysu la əhtəsib. İnnəkə tərzuqu Mən təşau bi ğəyri hisab.

Təvəssül Duasi

Bismillahir Rəhmanir Rəhim. İlahi ləysə li vəsilətun iləykə illa əvatifu rəfətik və la li zəriətun iləykə illa əvarifu rəhmətik v ə şəfaətu Nəbiyyir rəhməti və munqizil umməti minəl ğumməh fəcəlhuma li səbəbənila nəyli ğufranik və səyyirhuma li vuslətən iləl fəvzi bi rizvanik və qəd həllə rəcai bihərəmi kərəmik və həttə təməl bifinai cudik fəhəqqiq fikə əməli vəxtim bil xəyri əməli vəcəlni min səfvətikəlləzinə əhləltəhum buhbuhətə Cənnətik və bəvvətəhum darə kəramətik və əqrərtə əyunəhum bin nəzəri iləykə yəvmə liqaik və əvrəstəhum mənaziləş sidqi fi civarik ya mən la yəfidul vafidunə əla əkrəmə minh vəla yəcidul qasidinə ərhəmə minh ya xəyrə mən xalə bihi vəhid və ya ətəfə mən əva iləyhi tərid ila səəti əfvikə mədədtu yədi və bizəyli Kərəmikə ələqtu kəffi fəla tulinil hirman və la tublini bil xəybəti vəl xusran ya Səmiəd duai. Ya Ərhəmər rahimin.

Qorxuluğu Götürən Dua

Bismillahir Rəhmanir Rəhim. İlahi ətarəkəbədəl imani bikə tuəzzibuni əm bədə hubbi iləykə tubəduni əm məə rəcai li rəhmətikə və səfhikə təhrimuni əm məə isticarəti bi əfvikə tuslimuni haşa livəchikəl kərimi ən tuxəyyibəni ləytə şiri əliş şəqai vələdətni ummi əm li ənai rəbbətni fələytəha ləm təlidni və ləm turəbbini və ləytəni əlimtu əmin əhlis səadəti cəəl təni və bi qurbikə və civarikə xəsəstəni fətəqərrə bi zalikə əyni və tətməinnə ləhu nəfsi ilahi həl tusəvvidu vucuhən xərrət sacidətən li əzəmətik əv tuxrisu əlsinətən nətəqət bis sənai əla məcdikə və cəlalətik əv tətbəu əla qulubinintəvət əla məhəbbətik əv tusimmu əsmaən tələzzəzət bi səmai zikrikə fi iradətik əv təğullu əkuffən rəfəəthəl amalu iləykə rəcaə rəfəətik əv tuaqibu əbdanən əmilət bi taətikə hətta nəhilət fi mucahədədətik əv tuəzzibu ərculən səət fi ibadətik ilahi la tuğliq əv muvəhhidikə əbvabə rəhmətik və latəvcub muştaqikə ənin nəzəri ila cəmiil ruyətik İlahi nəfsun əzəztəha bi təvhidikə kəyfə tuzilluhu bi məhanəti hicranik və zəmirun in əqədə əla məvəddətik kəyfə tuhriquhu bi hərarəti niranik İlahi əcirni min əlimi ğəzəbikə və əzimi səxətik ya Hənnanu ya Mənnan ya Rəhimu ya Rəhman ya Cəbbaru ya Qəhhar ya Ğəffaru ya Səttar nəccini bi rəhmətikə min əzabin nari və fəzihətil ar izəmtazəl əxyaru minəl əşrar və halətil əhvalu və halətil əhval və qərubəl muhsinunə və bəudəl musiun və vufiyət kullu nəfsin ma kəsəbət vəhum la yuzləmun.

Cin Duasi

Allahummə innə iblisə əbdun min əbidik yərani min həysu la ərahu və Əntə tərahu min həysu la yərak və Əntə əqvi əla əmrihi kullih və Huvə la yəqva əla şəyin min əmrik. Allahumməfə ənə əstəinu bikə ələyhi ya Rəbbi fə inni la taqətə li bih və la həvlə və la quvvətə li ələyhi illa bikə ya Rəbb. Allahummə in əradəni fəəridh və in kadəni fəkidh vəkfini şərrəhu vəcəl kəydəhu fi nəhrih. Bi Rəhmətikə ya Ərhəmər Rahimin və sallAllahu əla Muhəmmədin və alihit tahirin.

Cin Duasi

Bismillahir Rəhmanir Rəhim. La ilahə ill Allah. Ələyhi təvəkkəltu və Huvə Rəbbul ərşil Əzim. Ma şa Allahu kanə və ma ləm yəşə ləm yəkun. Əşhədu ənn Allahu əla kulli şəyin Qadir. Və ənn Allahə qəd əhatə bi kulli şəyin ilma. Allahummə inni əuzu bikə min şərri nəfsi və min şərri kulli dabbətin Əntə axizun bi nasiyatiha. İnnə Rəbbi əla siratin mustəqim.

Cin Duasi

Bismillahir Rəhmanir Rəhim. Bismillahi Xəyril Əsma. Bismillahi Rəbbil ərzi vəs səma. Bismillahilləzi ya yəzurru məəsmihi səmmun və la da. Bismillahi əsbəhtu və əl Allahi təvəkkəlt. Bismillahi əla qəlbi və nəfsi. Bismillahi əla dini və əqli. Bismillahi əla əhli və mali. Bismillahir əla ma ətani Rəbbi. Bismillahilləzi ya Yəzurru məəsmihi şəyun fil ərzi və la fis səma. Və Huvəs Səmiul Alim. Allahu Allahu Rəbbi la uşriku bihi şəya. Allahu Akbaru Allahu Akbaru və əəzzu və əcəllu mimma əxafu və əhzər əzzə carukə və cəllə sənaukə və la İlahə ğəyruk. Allahummə inni əuzu bikə min şərri kulli sulatanin şədid. Və min şərri kulli şəytanin mərid. Və şərri kulli cəbbarin ənid. Və min şərri qəzais su. Və min kulli dəbbatin Əntə axizun bi nasiyətiha. İnnəkə əla siratin mustəqim. Və Əntə əla kulli şəyin hafiz. İnnə Vəliyi Allahulləzi nəzzələl Kitab. Və Huvə yətəvəlləs salihin. Fəin təvəlləv fəqul Həsbiy Allahu la ilahə illa Hu. Ələyhi təvəkkəltu və Huvə Rəbbil Ərşil Əzim.

Cin Duasi

"Fatiha" Suresi. 7 dəfə.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Al hamdu lillahi Rabbil alemin.
Ar Rahmanir Rahim.
Maliki yavmi addin.
Iyyaka nabudu ve iyyaka nastain.
Ihdinas siratal mustaqim.
Sirata allazina anamta alayhim ğayril mağzubi alayhim ve lad dallin.

"Ixlas" Suresi. 7 dəfə.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Qul Huva Allahu ahad. ("Ixlas" Suresi, 1).
Allahu as samad. ("Ixlas" Suresi, 2).
Lam yalid ve lam yulad. ("Ixlas" Suresi, 3).
Ve lam yakun lahu kufuvan ahad. ("Ixlas" Suresi, 4).

"Kafirun" Suresi. 7 dəfə.

Qul ya ayyuha al kafirun. ("Kafirun" Suresi, 1).
La abudu ma tabudun. ("Kafirun" Suresi, 2).
Ve la antum abiduna ma abud. ("Kafirun" Suresi, 3).
Ve la ana abidun ma abadtum. ("Kafirun" Suresi, 4).
Ve la antum abiduna ma abud. ("Kafirun" Suresi, 5).
Lakum dinukum ve liya din. ("Kafirun" Suresi, 6).

"Feleq" Suresi. 7 dəfə.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Qul auzu bi Rabbi al falaq. ("Feleq" Suresi, 1).
Min şarri ma halaq. ("Feleq" Suresi, 2).
Ve min şarri ğasiqin iza vaqab. ("Feleq" Suresi, 3).
Ve min şarrin naffasati fil uqad. ("Feleq" Suresi, 4).
Ve min şarri hasidin iza hasad. ("Feleq" Suresi, 5).

"Nas" Suresi. 7 dəfə.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Qul auzu bi Rabbin nas. ("Nas" Suresi, 1).
Malikin nas. ("Nas" Suresi, 2).
İlahin nas. ("Nas" Suresi, 3).
Min şarril vasvasil hannas. ("Nas" Suresi, 4).
Allazi yuvasvisu fi sudurin nas. ("Nas" Suresi, 5).
Mina al cinnati van nas. ("Nas" Suresi, 6).

Cin Duasi

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Lav anzalna haza al Quranaala cabalin laraytahu haşian mutasaddian min haşyati Allahi ve tilka al amsalu nadribuha linnasi lllahum yatafakkarun. ("Heşr" Suresi, 21). Huva Allahu allazi la ilaha illa Huve Alimu al ğaybi veş şahadati Huve ar Rahmanu ar Rahim. ("Heşr" Suresi, 22). Huva Allahu allazi la ilaha illa Huve al Maliku al Quddusu as Salamu al Muminu al Muhayminu al Azizu al Cabbaru al Mutakabbiru Subhana Allahi amma yuşrikun. ("Heşr" Suresi, 23). Huva Allahu al Haliqu al Bariu al Musavviru lahu al Asmau al Husna yusabbihu lahu ma fi as samavati vel ardi ve Huve al azizu al Hakim. ("Heşr" Suresi, 24). Qul uhiya ilayya annahu istamaa nafarun mina al cinni faqalu inna samina Quranan acaba. ("Cin" Suresi, 1). Yahdi ila ar ruşdi faamanna bihi ve lan nuşrika bi Rabbina ahada. ("Cin" Suresi, 2). Ve annahu Taala caddu Rabbina ma ittahaza sahibatan ve la valada. ("Cin" Suresi, 3). Ve annahu kana yaqulu safihuna al Allahi şatata. ("Cin" Suresi, 4). Ve anna zananna an lan taqula al insu vel cinnu al Allahi kaziba. ("Cin" Suresi, 5). Ve annahu kana ricalun minaal insi yauzuna biricalin mina al cinni fazaduhum rahaqa. ("Cin" Suresi, 6). Ve annahum zannu kama zanantuman lan yabasa Allahu Ahada. ("Cin" Suresi, 7).

Cin Duasi

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Inna Rabbakumu Allahu allazi halaqa as samavati vel arda fi sittati ayyamin summa istava alaal arşi yuğşi al layla an nahara yatlubuhu hasisan veş şamsa vel qamara ven nucuma musahharatin bi amrihi ala lahu al halqu vel amru tabaraka Allahu Rabbu al alamin. ("Araf" Suresi, 54). Udu Rabbakum tadarru an ve hufyatan innahu la yuhibbu al mutadin. ("Araf" Suresi, 55). Ve la tufsidu fi al ardi bada islahiha vaduhu havfan ve tamaaninna rahmata Allahi qaribun mina al muhsinin. ("Araf" Suresi, 56).

Cin Duasi

Bismillahir Rahmanir Rahim
Haza Kitabun min Muhammadin (sallAllahu aleyhi ve ala alihi) Rasuli Rabbil Alamin. İla men tereqaddere minel ummari vez zuvvari ves salihine illa tariqin yetruqu bi xeyrin Ya Rahmanu amma bedu fa inne lana velekum fil haqqi sieten feiteku aşiqen mulien evfaaciren muqtehimen evraiyen heqqen mubtilen haza Kitabullahi yentiqu eleyna ve eleykum bil haqqi inna kunna nestensixu ma kuntum temelune ve Rusulune yektabune ma kuntum temkurune utruku Sahibe Kitabi haza venteliqu ila ebedetil esnami ve ila men yezumu enne ma Allahi İlahen Axere la ilaha illa Huve kulli şeyin halikun illa vechehu lehul hukmu ve ileyhi turceune teğlubune HA MİM LA tensurne HA MİM EYN SİN QAF teferreqe eda ullahi ve beleğet huccetullahi ve la havla ve la quvvata illa billahi. Feseyek fike humullahu ve Huves Semiul Alim.

Səfər Duasi

Bismillahi məxrəci və bi İznihi xərəctu və qəd İlmuhu ma fi məxrəci və mərcan. Təvəkkəltu ələl İlahil Əkbəri təvəkkulə mufəvvizni iləyhi Əmrəhu və mustəiynin bihi əla şuunihi mustəzidin min Fəzlihi Mubərriun nəfsəhu min kulli həvlin və min kulli quvvətin illa bihi xurucə zəririn xərəcə bi zurrihi ila Mən yəkşifuhu və xurucə fəqirin xərəcə fəqirin xərəcə bi fəqrihi ila Mən yəsudduhu və xurucəailin xərəcə bi ləylətihi ila Mənyuğniyha və xurucə Mən Rəbbuhu Əkbəru siqətihi və əzəmu rəcaihi və əfzəlu umniyyətih. Allahu siqəti fi cəmii umuri kulliha biha fiyha cəmiən əstəiynu və la şəyəilla ma şa Allahu fi ilmihi əsəlullahə xəyrəl məxrəci vəl mədxəli la ilahə illa Huvə iləyhil məsir.

Səfər Duasi

Yaxin adaminizi səfərə yola saldiqda bir kağiza - la ilahə ill Allah Muhammadin (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) RasulAllah - yazin. Kağiza iki hissəyə bölün. Belə ki bir hissədə - la ilahə ill Allah - digər hissədə isə Muhammadin (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) RasulAllah - yazisi qalsin. La ilahə ill Allah -yazilmiş kağizi özünüzdə saxlayin. Muhammadin (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) RasulAllah - yazilmiş kağizi müsafirə verin. İn şa Allah səfərə çixan sağ-salamat evinə dönər.

Nəqliyyata Minərkən Oxunan Dua

Əl həmdu Lillahilləziy hədana lil İslami və Mənnəələyna bi Muhammadin sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam və Alihi Subhanəlləzi səxxərə ləna haza və ma kunna ləhu muqrininə və inna ila Rəbbina ləmun qalibunə vəl həmdu Lillahi Rəbbil aləmin. Allahummə Əntəl hamilu ələzzəhri vəl mustəani ələl əmr. Allahummə bəlliğna bəlağən nəbluğu bihi ila xəyrin bəlağən yəbluğu ila Rəhmətikə və Rizvanikə və Məğfirətik. Allahummə la zəyrə illa zəyrukə və la xəyrə illa xəyrukə və la hafizə ğəyruk.

Gəmiyə Minərkən Oxunan Dua

Allahummə innəkə qultə Huvəlləzi yusəyyirukum fil Bərri vəl Bəhri və həysu kuntu ya Ərhəmər rahimin və Əkrəməl əkrəmin. Əl-Mutəvvəlli li təysirina. Fəkunillahumməl Mutəvvəlli li husni tədbirina və kəmali sururina və dəfi məhzurina vər Rəhməti ləna vəl inayəti bi nafi cəmii umurina və mudduna fi təysirikə fil bərri vəl bəhri fis sirri vəl cəhri bin nəsri və cəbril kəsri və şəddil əzri və səlahil Əmri vəl birri vəl yusri bi Rəhmətikə ya Ərhəmər Rahimin.

Səfər Sədəqəsi Verənin Duasi

Allahummə inniştəryətu bihazihis sədəqəti səlamətiy və səlaməti səfəriy və ma məiy. Allahumməhfizni vəhfiz ma məiyə və sallimin və sallim ma məiya və bəlliğni və bəlliğ ma məiyə bi ğalibikəl Həsənil Cəmil.

Uğur Düsturu

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qəməri Ayin birinci günü mübarək gündür. Bu gün hacət istəmək, şahin yanina getmək, elm öyrənmək, evlənmək, səfərə çixmaq, ticarət etmək və nəqliyyat vasitəsi almaq üçün münasib gündür.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qəməri Ayin ikinci günü günü evlənmək, ev tikmək, müqavilə bağlamaq, işə düzəlmək, səfərə çixmaq və hacət istəmək üçün münasib gündür.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qəməri Ayin üçüncü günü yaxşi gün deyil. Bu gündə dövlət işçilərinin yanina getməyin. Ticarət etməyin. Heç kimlə şərikli işə başlamayin. Mümkünsə, evdə oturun. Qaçib, gizlənən bu gün ələ keçər.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qəməri Ayin dördüncü günü ova çixmaq və əkin əkmək üçün münasib gündür. Səfərə çixmaq məkruhdur. Ev tikmək, evlənmək və nəqliyyat vasitəsi almaq üçün yaxşi gündür.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qəməri Ayin beşinci günü yeni işə başlamayin. Nəqliyyat vasitəsinin təmiri ilə məşğul olmaq məqsədəuyğundur. Ümumən yaxşi gün deyil.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qəməri Ayin altinci günü evlənmək, səfərə çixmaq, nəqliyyat vasitəsi almaq və hacət istəmək üçün münasib gündür. Bu gün itkin düşmüş adam tapilar. Xəstənin vəziyyəti xeyli yüngülləşər.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qəməri Ayin yeddinci günü mübarək gündür. Ev tikmək və bağ-bağça salmaq məsləhətdir. Kitab oxumaq, yazi yazmaq üçün münasib vaxtdir.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qəməri Ayin səkkizinci günü yaxşi gündür. Hərçənd ticarət etmək, gəmiyə minmək, səfərə çixmaq və qərar imzalamaq məkruhdur.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qəməri Ayin doqquzuncu günü yüngül gündür. Səfərə çixan mənfəət əldə edər. Yeni işə başlamaq, borc almaq, əkin əkmək, düşmənə həmlə etmək üçün münasib vaxtdir. Bu gün itkin düşmüş adam tapilar.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qəməri Ayin onuncu günü yaxşi gündür. Səfərə çixmaq, ticarət etmək, müqavilə imzalamaq üçün münasib vaxtdir. İtirən itirdiyini tapar. Fərarinin tutulacaği gündür.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qəməri Ayin on birinci günü yaxşi gündür. Yeni işə başlamaq, səfərə çixmaq, ticarət etmək, həkimə müraicət etmək üçün münasib vaxtdir. Lakin bu gün dövlət işçilərinin qəbuluna getmək məsləhət deyildir.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qəməri Ayin on ikinci günü yaxşi gündür. Evlənmək, mağaza açmaq, şərikli işə başlamaq, gəmiyə minmək üçün münasib vaxtdir. Bu gün vasitəçi olmaqdan çəkinin.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qəməri Ayin on üçüncü günü yaxşi gün deyil. İstəlinən işin icrasina başlamaq məkruhdur. Mübahisə edərkən, hökm verərkən və dövlət işçiləri ilə görüşərkən son dərəcə ehtiyyatli olmaq lazimdir. Baş qirxdirmaq məkruhdur.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qəməri Ayin on dördüncü günü yaxşi gündür. Elm öyrənmək, ticarət etmək, borc vermək, borc almaq, gəmiyə minmək üçün münasib vaxtdir.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qəməri Ayin on beşinci günü yaxşi gün deyil. Yalniz borc verib, borc almaq üçün münasib gündür.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qəməri Ayin on altinci günü yaxşi gün deyil. Səfərə çixmaq və dövlət işçiləri ilə görüşmək məkruhdur. Hərçənd ticarət və ev tikmək üçün münasib vaxtdir.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qəməri Ayin on yeddinci günü yaxşi gündür. Lakin mübahisə edən, borc verən və borc alan sonda peşman olar. Borc verən verdiyi borcu geri almaq üçün çox çalişmali olacaq. Borc alan borcunu qaytara bilməyəcək.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qəməri Ayin on səkkizinci günü yaxşi gündür. Səfərə çixmaq, ticarət etmək, əkin əkmək, döyüş aparmaq və həkimə müraicət etmək üçün münasib vaxtdir.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qəməri Ayin on doqquzuncu günü mübarək gündür. Səfərə çixmaq, ticarət etmək, qazanc əldə etmək, elm öyrənmək və nəqliyyat vasitəsi almaq üçün münasib vaxtdir.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qəməri Ayin iyirminci günü yaxşi gündür. Səfərə çixmaq, ev tikmək, zəmi biçmək, ağac əkmək və nəqliyyat vasitəsi almaq üçün münasib vaxtdir.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qəməri Ayin iyirmi birinci günü yaxşi gün deyil. Hacət istəmək, səfər etmək, dövlət işçiləri ilə görüşmək məkruhdur. Bacardiqca az iş görmək lazimdir.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qəməri Ayin iyirmi ikinci günü yaxşi gündür. Hacət istəmək və ticarət etmək üçün münasib vaxtdir. Bu gün sədəqə verməyin çox böyük fəziləti vardir. Dövlət işçiləri ilə görüşənin müşkülü həllini tapar.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qəməri Ayin iyirmi üçüncü günü mübarək gündür. Evlənmək, hacət istəmək, ticarət etmək və dövlət işçiləri ilə görüşmək üçün münasib vaxtdir.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qəməri Ayin iyirmi dördüncü günü yaxşi gün deyil. Bu gün xəstələnin xəstəliyi çox uzun çəkər.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qəməri Ayin iyirmi beşinci günü yaxşi gün deyil. Bu gün heç bir hacət istəməyin.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qəməri Ayin iyirmi altinci günü yaxşi gündür. Lakin evləmək üçün münasib vaxt deyildir. Bu gün qurulan ailə tez bir zamanda dağilar.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qəməri Ayin iyirmi yeddinci günü yaxşi gündür. İstəlinən işlə məşğul olmaq olar.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qəməri Ayin iyirmi səkkizinci günü yaxşi gündür. Hər bir iş üçün münasib vaxtdir.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qəməri Ayin iyirmi doqquzuncu günü yaxşi gündür. Bu gün səfərə bol mənfəət əldə edər.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qəməri Ayin otuzuncu günü yaxşi gündür. Borc almaq, evlənmək və ticarət etmək üçün münasib vaxtdir. Lakin səfərə çixmaq məkruhdur.

Bir nəfər İmam Hadiye (salam və rəhmət və bərəkət) söylədi:
- Qəməri Ayin günləri arasinda elə günlər var ki, həmin günlərdə müəyyən işləri görmək tövsiyə olunmur. Lakin bəzən həmin günlərə təsadüf edən mühüm işlər meydana çixir. O zaman nə edək?
İmam Hadi (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Həqiqətən də, Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimiz üçün Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) İmamətimiz vasitəsilə bir çixiş yolu vardir. Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimiz dərin dəryalarda, susuz və yirtici heyvanlar dolaşan səhralarda, düşmənlərin yaşadiği məkanlarda asudə gəzib-dolaşa bilərlər. Və heç bir təhlükə ilə üzləşməzlər. Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) təvəkkül et. Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) olan əqidəni möhkəm et. Səhərlər və gecələr üç dəfə de:

Əsbəhtullahummə mutəsimən bizimamikə vəcəvarikəl mənilləzi la yutavəlu və la yuhavəl min şərri kulli tariqin və ğaşimin min sairi mən xələqtə və ma xələqtə min xəlqikəs samiti vən natiq fi cunnətin min kulli məxuf bi libasin saiğətin həsinəh və hiyə vəlau ƏhliNəbiyyik muhtəcizən min kulli qasidin la ila əziyətin bi cadirinhəsin əl ixlasu fil itirafi bi həqqihim vət təməssuku bi həblihim cəmiən muqinən innəl həqqə ləhum və məəhum və minhum və fiyhim və bihim. Uvali mən valəv və uadi mən adəv və ucanibu mən canəbu. Fəiznillahummə bihim min şərri kulli ma əttəqiyhi inna cəəlna min bəyni əydiyhim səddən və min xəlfihim səddən fəəğşəynahum fəhum la yubsirun.

Məkruh günlərdə səfərə çixmaq istəsən bu tərtiblə dua et:

Bismillahir Rahmanir Rahim. ("Fatihə" Surəsi, 1). Əl həmdi lillahi Rəbbil aləmin. ("Fatihə" Surəsi, 2). Ər-Rəhmanir-Rəhim. ("Fatihə" Surəsi, 3). Maliki yəvmid din. ("Fatihə" Surəsi, 4). İyyakə nəbudu və iyyakə nəstəin. ("Fatihə" Surəsi, 5). İhdinəs siratəl mustəqim. ("Fatihə" Surəsi, 6). Siratəlləzinə ənəmtə ələyhim ğəyril məğzubi ələyhim və ləzzallin. ("Fatihə" Surəsi, 7).

Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul auzu bi Rəbbin nas. ("Nas" Surəsi, 1). Malikin nas. ("Nas" Surəsi, 2). İlahin nas. ("Nas" Surəsi, 3). Min şərril vəsvəsil xənnas. ("Nas" Surəsi, 4). Əlləzi yuvasvisu fi sudurin nas. ("Nas" Surəsi, 5). Min əl cinnəti vən nas. ("Nas" Surəsi, 6).

Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul əuzu bi Rəbbil fələq. ("Fələq" Surəsi, 1). Min şərri ma xələq. ("Fələq" Surəsi, 2). Və min şərri ğasiqin iza vəqab. ("Fələq" Surəsi, 3). Və min şərrin nəffasati fil uqəd. ("Fələq" Surəsi, 4). Və min şərri hasidin iza həsəd. ("Fələq" Surəsi, 5).

Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahu la ilahə illa Huvəl Həyyul Qəyyum la təxuzuhu sinətun və la nəvm ləhu ma fis səmavati və ma fil ərz mən zəlləzi yəşfaau indəhu illa bi İznih yələmu ma bəynə əydihim və ma xəlfəhum və la yuhituna bi şəyin min ilmihi illa bi ma şaa vəsiə kursiyyuhus səmavati vəl-ərzə və la yəuduhu hifzuhuma və Huvəl Əliyyul Əzim. ("Beqere" Suresi, 255). La ikrahə fid dini qəd təbəyyənər ruşdu minəl ğəyyi fə mən yəkfur bit tağuti və yumin billahi fəqədistəmsəkə bil urvətil vusqa lən fisamə ləha. Vəllahu Səmiun Alim. ("Beqere" Suresi, 256). Allahu Vəliyyulləzina amanu yuhricuhum minəz zulumati ilən nur vəlləzinə kəfaru əvliyauhumut tagutu yuhricunəhum minən nuri il-əz zulumat ulaika əshabun nar hum fiha xalidun. ("Beqere" Suresi, 257).

Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna ənzəlnahu fi ləylətil qədr. ("Qədr" Surəsi, 1). Və ma ədrakə ma ləylətul qədr. ("Qədr" Surəsi, 2). Ləylatul qədri xəyrun min əlfi şəhr. ("Qədr" Surəsi, 3). Tənəzzalul məlaikatu vər ruhu fiha bi izni Rəbbihim min kulli əmr. ("Qədr" Surəsi, 4). Salamun hiyə hətta mətlail fəcr. ("Qədr" Surəsi, 5).

Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya eyyühellezıne amenusbiru ve sabiru ve rabitu vettekullahe lealleküm tüflihun. ("Ali-İmran" Surəsi, 200).

Allahummə bikə yəsulus sailu və bikə yətulut taiulu və la həvlə li kulli zi həvlin illa bikə və la qüvvətə yəmtaruha zu qüvvətin illa mink. Əsəlukə bi səfvətikə min xəlqikə və xiyərətikə min bəriyyətikə Muhammadin sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam Nəbiyyikə və İtrətihi və Sulalətihi ələyhi və əlyhimus salam. Salli ələyhim vəkfini şərrə hazəl əvmi və zərrəhu vərzuqnixəyrəhu və yumnəhu vəğzi li fi munsərafati bi Husnil aqibəti və buluğil məhəbbəti vəz zəfəri bil əmniyyəti və kifayətit tağiyətil ğəviyyəti və kulli zi Qüdrətin li əla əziyyətin hətta əkunə fi cunnətin və ismətin min kulli bəlain və nəqimətin və əbdilni minəl məxavifi fiyhi əmnən və minəl əvaiqi fiyhi yusrən hətta la yəsuddəni saddun ənil muradi və la yəhillu bi tariqun min əzəl ibadi. İnnəkə əla kulli şəyin Qadir. Vəl umurə iləykə təsir. Ya Mən ləysə kəmislihi şəyun və Huvəs Səmiul Bəsir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir kimsə "Ali-İmran" Surəsinin on səkkizinci Ayəsini oxusa və ardinca aşağidaki ibarəni desə, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Qiyamət Günü o kimsənin dərhal Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) aparilmasini əmr edər...

Bismillahir Rahmanir Rahim. Şəhid Allahu ənnəhu la ilahə illa Huvə vəl məlaikətu və ulul ilmi qaimən bil qist. La ilahə illa Huvəl Əzizul Həkim. ("Ali-İmran" Surəsi, 18).

Və Ənə əşhədu bima Şəhid Allahu bihi və əstəvdiullahə hazihiş şəhadətə və hiyə li ind Allahi Vədiəh.

İnnəd Dinə ind Allahil İslam.

Imam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Cümə Günü yüz dəfə - Əl-Bari - zikrini deyəni Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) qəbirdə tənha qoymaz.

Imam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Günahlarinin çoxluğundan ümidsizliyə qapanan - Əl-Əfuvv - zikrini çox təkrar etsin. Və Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) gedəcəyinə ümidvar olsun.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qəbir sual-cavabinin asan olmasi üçün yetmiş beş dəfə "Əl-Haqqə" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyun.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Vaqiə" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) hansi qəbirin üstündə oxusalar, o qəbirin sahibi qəbir əzabindan azad olunar.

Hezreti Cabrail (salam və rəhmət və bərəkət) Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə buyurdu:
- Mən (salam və rəhmət və bərəkət) Səni (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) çox sevirəm. Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). Bu duani çox oxu:

Allahummə İnnəkə təra və la tura və Əntə bil mənzəril əla və Ənnə iləykəl muntəha vər ruca və Ənnə ləkəl Axirətə vəl ula və Ənnə ləkəl məmatə vəl məhya və Rəbbi əuzu bikə ən əzəllə əv əxza.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qiyamət Günü savabini tam şəkildə almaq istəyən gərəkdir iştirak etdiyi məclisin sonunda desin:

Subhanə Rəbbikə Rəbbil İzzəti əmma yəsifun. Və salamun ələl Mursəlin. Vəl həmdu lillahi Rəbbil aləmin. ("Saffat" Surəsi, 180-182).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bu dua ilə bitən məclisdə günahkarlarin günahi bağişlanar. Günahsizlarin savabi artar.

Subhanak Allahummə və bi həmdikə əşhədu la ilahə illa Ənt. Rəbbi tub ələyyə vəğfir li.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bazara girərkən bu sözləri söyləyən bazardaki adamlarin sayi qədər savab qazanar.

Əşhədu əlla ilahə ill Allah və ənnə Muhammadan sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam Əbduhu və Rasuluh. Allahummə inni əuzu bikə minəz zulmi vəl məsəmi vəl məğrəm.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Kim yağiş yağan zaman sidq ürəklə iki rukət namaz qilsa, Yer üzünə düşən hər bir yağiş damlasinin əvəzində on savab qazanar.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Külək əsən zaman çoxlu sayda Təkbir deyin. Və bu duani oxuyun:

Allahummə inni əsəlukə xəyrə ma hacət bihir riyahu və xəyrə ma fiyha və əuzu bikə min şərriha və şərri ma fiyha. Allahumməcəlha ələyna rəhmətən və ələl kafirinə əzabən və sallAllahu əla Seyyidina Muhammadin və Ali Muhammad.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Təhlükə ilə üzləşdikdə de:

Bismillahir Rahmanir Rahim. La həvlə və la qüvvətə illa Billahil Əliyyil Əzim. Allahummə iyyakə nəbudu və iyyakə nəstəin.

Bir nəfər Imam Sadiqe (salam və rəhmət və bərəkət) söylədi:
- Tək qalanda qorxu məni bürüyür. Camaat arasina çixan kimi qorxum çəkilir.
Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Əlini ürəyinin üstünə qoy. Və üç dəfə de: Bismillah. Sonra əlini sinənə sürt və yeddi dəfə dua et:

Əuzu bi İzzətillahi və əuzu bi Qüdrətillahi və əuzu bi Cəlalillahi və əuzu bi Əzəmətillahi və əuzu bi Cəmillahi və əuzu bi RasulAllahi (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) və əuzu bi Əsmaillahi min şərri ma əhzəru və min şərri ma əxafu əla nəfsi.

Bir nəfər Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə qorxduğunu söylədi.
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Bu duani çox oxu:

Subhan Allahil Malikil Quddusi Rəbbil Məlaikəti vər Ruh. Xaliqis səmavati vəl ərzi Zil İzzzəti vəl cəbərurut.

İmam Həsən (salam və rəhmət və bərəkət) Əsgəri buyurur: Şənbə günü dörd rükət müstəhəb namaz qilani Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Peyğəmbərlər (salam və rəhmət və bərəkət) Şəhidlər və Saleh Bəndələrlə bir sirada qərar verər. Həmin namazin hər rükətində "Fatihə" Surəsindən sonra "İxlas" Surəsini və Ayətul Kursi Duasinin oxunmasi şərtdir. Namazin qilinma vaxti Günəş çixdiqdan sonra günortaya qədərdir.

İmam Həsən (salam və rəhmət və bərəkət) Əsgəri buyurur: Bazar günü dörd rükət müstəhəb namaz qilani Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) aparar. Həmin namazin hər rükətində "Fatihə" Surəsindən sonra "Mülk" Surəsinin oxunmasi şərtdir. Namazin qilinma vaxti Günəş çixdiqdan sonra günortaya qədərdir.

İmam Həsən (salam və rəhmət və bərəkət) Əsgəri buyurur: Bazar Ertəsi iki rükət müstəhəb namaz qilan üçün Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Qiyamət Günü hər kəsin həsəd aparacaği bir nur xəlq edər. Həmin namazin hər rükətində "Fatihə" Surəsindən sonra on dəfə "İxlas" Surəsinin oxunmasi şərtdir. Namazin qilinma vaxti Günəş çixdiqdan sonra günortaya qədərdir.

İmam Həsən (salam və rəhmət və bərəkət) Əsgəri buyurur: Çərşənbə Axşami alti rükət müstəhəb namaz qilanin Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) bütün günahlarini bağişlayar. Həmin namazin hər rükətində "Fatihə" Surəsindən sonra "Bəqərə" Surəsinin son iki Ayəsinin və "Zilzal" Surəsinin oxunmasi şərtdir. Namazin qilinma vaxti Günəş çixdiqdan sonra günortaya qədərdir.

İmam Həsən (salam və rəhmət və bərəkət) Əsgəri buyurur: Çərşənbə Günü dörd rükət müstəhəb namaz qilanin Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) bütün günahlarini bağişlayar. Həmin namazin hər rükətində "Fatihə" Surəsindən sonra "İxlas" Surəsinin və "Qədr" Surəsinin oxunmasi şərtdir. Namazin qilinma vaxti Günəş çixdiqdan sonra günortaya qədərdir.

İmam Həsən (salam və rəhmət və bərəkət) Əsgəri buyurur: Cümə Axşami on rükət müstəhəb namaz qilanin Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) hacətini qəbul edər. Həmin namazin hər rükətində "Fatihə" Surəsindən sonra on dəfə "İxlas" Surəsinin oxunmasi şərtdir.

İmam Həsən (salam və rəhmət və bərəkət) Əsgəri buyurur: Cümə Günü dörd rükət müstəhəb namaz qilani Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) aparar. Həmin namazin hər rükətində "Fatihə" Surəsindən sonra "Mülk" Surəsinin və "Səcdə" Surəsinin oxunmasi şərtdir.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Hər gün Günorta Namazindan əvvəl dörd rukət namaz qilan ömürü boyu ağir xəstəliyə düçar olmaz. Yalniz ölərkən xəstələnər. Həmin namazin hər rükətində "Fatihə" Surəsindən sonra iyirmi beş dəfə "Qədr" Surəsinin oxunmasi şərtdir.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Hər gün Günorta vaxti dörd rukət namaz qilanin Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) ailəsini, mal-dövlətini, Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) və Axirətini (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) salamat edər. Həmin namazin hər rükətində "Fatihə" Surəsindən sonra Ayətul Kursi Duasinin oxunmasi şərtdir.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qəməri Ayin Qəməri Ayin birinci gecəsi iki rukət namaz qilib, Rəhman Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) qorxu və çətinliklərdən uzaq olmasini istəyən, həmin ay qorxu və çətinliklərdən uzaq olar.

Cennete Devet

Rəbbinin Dəvətini qəbul edənlər üçün ən gözəl nemət (Cənnət) hazirlanmişdir. ("Rad" Surəsi, 18).

Sizə verilən hər bir şey dünya həyatinin keçici zövqüdür. Allahin yaninda olanlar isə daha xeyirli və daha sürəklidir. (Bunlar) iman gətirib öz Rəbbinə təvəkkül edənlər üçündür. ("Şura" Surəsi, 36).
O kəslər üçün ki, böyük günahlardan və çirkin əməllərdən çəkinir, qəzəbləndikləri zaman (xətani) bağişlayirlar. ("Şura" Surəsi, 37).
O kəslər üçün ki, Rəbbinin Dəvətini qəbul edir, namaz qilir, işləri barədə öz aralarinda məsləhətləşir, onlara verdiyimiz ruzidən (Allah yolunda) xərcləyirlər. ("Şura" Surəsi, 38).
O kəslər üçün ki, haqsizliğa məruz qaldiqda intiqam alirlar. ("Şura" Surəsi, 39).

(İnsanlari) Rəbbinin Yoluna hikmətlə, gözəl öyüd-nəsihətlə dəvət et və onlarla ən gözəl tərzdə mübahisə et. Şübhəsiz ki, Rəbbin azğinliğa düşənləri də, doğru yolda olanlari da yaxşi taniyir. ("Nəhl" Surəsi, 125).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: "Fatihə" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyan Ərşi həml etmiş Mələklərin (salam və rəhmət və bərəkət) savabina nail olar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: "Bəqərə" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxumaq bərəkət, tərk etmək həsrətdir.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Bəqərə" Surəsi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) və "Ali-imran" Surəsi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Qiyamət Günü "Bəqərə" Surəsi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) və "Ali-imran" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyanin başi üzərində iki bulud timsalinda olacaq.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Hər Cümə Günü "Nisa" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyan qəbir əzabindan amanda qalar.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Hər Cümə Axşami "Maidə" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyan şirkə düşməz.

İmam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Ənam" Surəsi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) bir dəfəyə, yetmiş min Mələyin (salam və rəhmət və bərəkət) müşaiyəti ilə nazil olmuşdur. Mələklər (salam və rəhmət və bərəkət) Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) həmdu-səna edib, Rəhman Allahi (Ya Kərim Ya Rəhim) zikr edirdilər. "Ənam" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyana həmin yetmiş min Mələyin (salam və rəhmət və bərəkət) ibadətinin savabi yazilar.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Ənam" Surəsinin (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) yetmiş bölümündə Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) İsmi çəkilmişdir.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Əraf" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) hər ay oxuyan Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) buyurduğu "Axirət əzabindan heç bir qorxusu olmayan və Qiyamətdə qəmginlik görməyənlər" zümrəsindən olacaqdir.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Əraf" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) hər Cümə Günü oxuyanla Qiyamət Günü haqq-hesab çəkilməz.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Hər ay "Ənfal" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) və "Tövbə" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyan nifaqa düçar olmaz. Və İmam Alinin (salam və rəhmət və bərəkət) həqiqi şiələrindən olar.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Yunis" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) altmiş ya doxsan gündən bir oxuyanin heç bir qorxusu olmaz. Dünyada (Rabbana atina fid dunya hasanatan) mühacirlərdən, Qiyamət Günü Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) seçilmiş bəndələrindən olar.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Hud" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) hər Cümə Günü oxuyan Peyğəmbərlərlə (salam və rəhmət və bərəkət) birlikdə olacaq. Hesabi asan olacaq. Günahlari məxfi qalacaq.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Yusif" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) hər gecə və ya gündüz oxuyani Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Məhşərə Yusif (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərin gözəlliyində gətirər. Qiyamət Gününün qorxusundan amanda saxlar. Və seçilmiş bəndələrindən qərar verər.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Rəd" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyan Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) sakini olacaq. Və ailəsi, dost-tanişi barədə şəfaət edə biləcək.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Nəhl" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyanin Dünyadaki (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) borclari ödənər. Axirətdə (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) nəsibi Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) olar.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Nəhl" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) hər Cümə Axşami oxuyan İmam Mehdinin (salam və rəhmət və bərəkət) Səhabələrindən olar.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Qariəh" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) yüz səksən dəfə oxuyanin müşkilati həll olunar.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Kəhf" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) hər Cümə Axşami oxuyan Dünyadan (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) şəhid kimi köçər.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Məryəm" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) mütamadi oxuyan mal-dövlət və övlad sahibi olar.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Taha" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) mütamadi oxuyanin Qiyamət Günü nameyi-əmali sağ əlinə verilər. Günhalari barədə sorğu olunmaz.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Həcc" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) üç gündən bir oxuyan bir il ərzində Həccə gedər. Həcc səfərində ölsə, Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) gedər.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Mumunin" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) hər Cümə Günü oxuyan Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) gedər.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Nur" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyanin namusu, ailəsi, övladlari və mal-dövləti hifz olunar.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Furqan" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) hər gecə oxuyan sorğu-sualsiz Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) gedər.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Şüara" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) və "Nəml" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) və "Qəsəs" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Cümə Axşami oxuyan Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Övliyalarindan olar. Daim Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Pənahinda olar. Dünyada (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) fəqirliyə və bədbəxtliyə məruz qalmaz. Axirətdə (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) yüz Huri (Allahumma zavvicni min al huri il al ain) ixtiyarina verilər.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Loğman" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) gecə oxuyani Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) səhərə qədər şeytanin (Auzu billahi minaş şaytanir racim) şərrindən hifz etmək üçün bir Mələk (salam və rəhmət və bərəkət) təyin edər. "Loğman" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) səhər oxuyani Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) gecəyə qədər şeytanin (Auzu billahi minaş şaytanir racim) şərindən hifz etmək üçün bir Mələk (salam və rəhmət və bərəkət) təyin edər.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Səcdə" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) hər Cümə Axşami oxuyanin Qiyamət Günü nameyi-əmali sağ əlinə verilər. Günahlari baradə sorğu-sual olunmaz. Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbəri və Əhli Beyti (salam və rəhmət və bərəkət) sevənlərdən olar.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Əhzab" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) çox oxuyan Qiyamət Günü Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərlə birlikdə olar.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Səba" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) və "Fatir" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) gecə oxuyan səhərə qədər Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) mühafizəsi altinda olar. "Səba" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) və "Fatir" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) səhər oxuyana xəyalina belə gətirmədiyi Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) və Axirət (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) xeyiri yetişər.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Yasin" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) səhər oxuyanin axşama qədər ruzisi yetişər. "Yasin" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) gecə yatmazdan öncə oxuyani Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) məsul etdiyi min Mələk (salam və rəhmət və bərəkət) səhərə qədər şeytanin (Auzu billahi minaş şaytanir racim) şərrindən qoruyar.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Saffat" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) hər Cümə Günü oxuyan bol ruzi sahibi olar. Nə cinlərdən olan şeytanlardan (Auzu billahi minaş şaytanir racim) nə də insanlardan olan şeytanlardan (Auzu billahi minaş şaytanir racim) ailəsinə, canina və var-dövlətinə heç bir zərər dəyməz.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Sad" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Cümə Axşami oxuyana Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) sayi hesaba gəlməyən nemətlər bəxş edər. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) "Sad" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyanin ailəsindən hər kəsi, hətta xadimini belə Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) aparar.

İmam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Zumər" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyana Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) və Axirət (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) şərəfi nəsib edər.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Qafir" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyanin Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) keçmiş və gələck günahlarini bağişlayar. Qəlbini təqvali edər. Axirətini (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) Dünyasindan (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) da gözəl edər.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Şura" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) mütəmadi oxuyanin üzünü Qiyamət Günü qar kimi ağappaq edər. Və sorğu-sualsiz Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) aparar.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Zuxruf" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) mütəmadi oxuyan qəbir əzabi görməz. Zamani gəldikdə Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) gedər.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Duxan" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) vacib və müstəhəb namazlarda oxuyanin Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Qiyamət Günü hesabini yüngül edər. Və nameyi-əmalini sağ əlinə verər.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Casiyə" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyan nə Cehennem (Allahumma accirni minannar) odu görər, nə də ki Cehennemdeki (Allahumma accirni minannar) bağirtilari eşidər.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Əhqaf" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) hər Cümə Günü oxuyan Dünyada (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) qorxuya düşməz. Qiyamət Günü Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Pənahinda olar.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam)" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyan həyati boyu şəkkə düçar olmaz. Kasibçiliq görməz. Sultandan qorxmaz. Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) məsul etdiyi min Mələk (salam və rəhmət və bərəkət) onundəfnində iştirak edər. Mələklərin (salam və rəhmət və bərəkət) qildiği namazin savabi mərhuma çatar.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Muhəmməd (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam)" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyan ailəsini, kənizlərini və var-dövlətini hifz etmiş olar. Zamani gəldikdə ixlasli bəndələrin zümrəsində Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) gedər.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Hucurat" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) hər gün oxuyana Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin ziyarət etmək qismət olar.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Qaf" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) vacib və müstəhəb namazlarda oxuyanin ruzisi artar. Qiyamət Günü nameyi-əmali sağ əlinə verilər.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Zariyat" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) hər gün oxuyanin güzaranini Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) nizamlayar. Ruzisini artirar. Qəbiri nura qərq olar.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Tur" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyan Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) və Axirət (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) xeyirinə çatar.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Nəcm" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyan Dünyada (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) izzət sahibi olar.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Ər-Rəhman" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyan Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) ürəyi istədiyi yerində məskən salacaq.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Vaqiəh" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) hər Cümə Axşami oxuyan Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) sevimli bəndələrindən olar. Camaat arasinda hörmət sahibi olar. Cenneti (Allahumma inni assalukal Cennet) sevən, Cenneti (Allahumma inni assalukal Cennet) görmək istəyən "Vaqiəh" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxusun.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Hədid" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) və "Mücadilə" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) vacib namazlarinda oxuyan ailəsini, canini və malini zərərdən siğortalamiş olar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Səhər çaği üç dəfə de: Əuzu Billahi minəş şeytanir rəcim. Və "Həşr" Surəsinin (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) son üç Ayəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxu. Əgər həmin gün ölsən, şəhid hesab olunacaqsan.
Gecə vaxti üç dəfə de: Əuzu Billahi minəş şeytanir rəcim. Və "Həşr" Surəsinin (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) son üç Ayəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxu. Əgər həmin gecə ölsən, şəhid hesab olunacaqsan.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Mumtəhənə" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) vacib və müstəhəb namazlarda oxuyanin qəlbi iman imtahanindan uğurla çixar. Gözlərinin nuru artar. Övladlari kasibçiliq görməz.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Səf" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyani Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Peyğəmbərlərin (salam və rəhmət və bərəkət) və Mələklərin (salam və rəhmət və bərəkət) sirasinda qərar verər.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Təğabun" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyana "Təğabun" Surəsi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) qədər bələdçilik edəcək.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Hədid" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) və "Həşr" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) və "Səf" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) və "Cümə" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) və "Təğabun" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) və "Əla" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) yatmazdan əvvəl oxuyan İmam Mehdini (salam və rəhmət və bərəkət) görməmiş Dünyadan (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) köçməz.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Təlaq" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) və "Təhrim" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) vacib namazlarinda oxuyani Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Qiyamət Günü qəmləndirməz. "Təlaq" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) və "Təhrim" Surəsini mütamadi oxuyani Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) birbaşa Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) aparar.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Mülk" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) vacib namazlarda oxuyan Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Nəzəri altinda olar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: "Səcdə" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) və "Mülk" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) gecə oxuyan Qədr Gecəsinin savabina çatar.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Qələm" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) vacib və ya müstəhəb namazda oxuyan kasibçiliq görməz. Və qəbir əzabindan hifz olunar.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Əl-Haqqə" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) namazda oxumaq Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) və Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə olan imanin nişanəsidir. "Əl-Haqqə" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyan son nəfəsinə qədər dinindən çixmaz.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Məaric" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) çox oxuyani Qiyamət Günü Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) sorğu-suala çəkməyəcək. Və birbaşa Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) aparacaq.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Nuh" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) namazda oxuyan ümidvar və səbirli olsa, Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) ən yaxşi bəndələri sirasina qatilar. Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) Rəhman Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) iki yüz Huri (Allahumma zavvicni min al huri il al ain) və dörd min Möminə Xanim hədiyyə alar.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Cin" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) çox oxuyana Dünyada (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) heç bir bəd-nəzər, sehir, tilsim və cadu təsir etməz. Axirətdə (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) isə Cennetdeki (Allahumma inni assalukal Cennet) məkanindan olduqca razi qalar.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Müzəmmil" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) İşa Namazinda oxuyan üçün gecə və gündüz şahidlik edər. "Müzəmmil" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) çox oxuyani Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) pak yaşadar. Və pak öldürər.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Müdəssir" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) vacib namazda oxuyan Dünyada (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) bədbəxtlik görməz.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Qiyamət" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyub "Qiyamət" Surəsinə (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) əməl edən qəbirindən ən gözəl surətdə çixarilar. Və Sirat Körpüsünü keçənə qədər gözəl vədlərlə müjdələnər.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "İnsan" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) hər Cümə Axşami günü səhər çaği oxuyana Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) səkkiz yüz bakirə qiz, dörd min möminə xanim və Huri (Allahumma zavvicni min al huri il al ain) bəxş edər.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Mürsəlat" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyana Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin həqiqətini tanitdirar.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Mürsəlat" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) hər gün oxuyan bir il ərzində Həccə gedər.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Naziat" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyan su içmiş halda ölər. Qiyamətə su içmiş halda gələr. Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) su içmiş halda gedər.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "İnfitar" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) və "İnşiqaq" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyanin Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) istəklərinə çatdirar. Və həmişə Öz Nəzarəti altinda saxlar.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Mütəffifin" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) vacib namazda oxuyani Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Cehennem (Allahumma accirni minannar) odundan hifz edər. Və Qiyamət Günü "İnfitar" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyani sorğu-suala çəkməz.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Buruc" Surəsi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Peyğəmbərlərin (salam və rəhmət və bərəkət) Surəsidir. "Buruc" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyan Peyğəmbərlərlə (salam və rəhmət və bərəkət) bir yerdə olar.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Tariq" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) vacib namazlarda oxuyan Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) Peyğəmbərlərin (salam və rəhmət və bərəkət) Səhabələrindən olar.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Əla" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) vacib və müstəhəb namazlarda oxuyana Qiyamət Günü deyiləcək: Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) hansi qapisindan istəyirsən Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) keç.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Qaşiyəh" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) vacib və müstəhəb namazlarda oxuyani Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) və Axirətdə (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) Öz Rəhmətinə qərq edər.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Fəcr" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) vacib və müstəhəb namazlarda oxuyan Qiyamət Günü İmam Hüseynlə (salam və rəhmət və bərəkət) bir yerdə olar.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Bələd" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyan Dünyada (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) saleh bəndələrdən olar. Axirətdə (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) Peyğəmbərlər (salam və rəhmət və bərəkət) Şəhidlər və Salehlərlə birgə olar.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Şəms" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) və "Ləyl" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) və "Zuha" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) və "İnşirah" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) bir gündə oxuyana Qiyamət Günü Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyuracaq: Onu Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) tərəf aparin. Harani ürəyi istəyirsə, seçsin.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Tin" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) vacib və müstəhəb namazlarda oxuyana Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) məmnun qalacaği qədər yer verilər.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Ələq" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyan həmin gün Dünyasini (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) dəyişsə, Şəhid məqaminda olar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: "Qədr" Suresini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi haqqi nazal) dörd dəfə oxuyan Qurani (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) xətm edən kimidir.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Bəyyinə" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyan şirkdən təmizlənərək, Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Dininə daxil olar. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) "Bəyyinə" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyani Məhşərə mömin kimi gətirər.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Zilzal" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) müstəhəb namazlarinda oxuyan təbii fəlakət nəticəsində Dünyasini (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) dəyişməz. "Zilzal" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyana Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyuracaq: Ey Mənim (Ya Kərim Ya Rəhim) bəndəm. Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) harasinda istəyirsən məskən sal.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Adiyat" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) davamli oxuyan Qiyamət Günü İmam Alinin (salam və rəhmət və bərəkət) Dostlari sirasinda olar.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Qariə" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) davamli oxuyan Dəccalin fitnə-fəsadindan və Cehennem (Allahumma accirni minannar) odundan hifz olunar.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Təkasur" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) yatmazdan öncə oxuyan qəbir əzabi görməz.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Əsr" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) müstəhəb namazlarda oxuyanin Dünyada (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) üzü nurani, dodaqlari təbəssümlü, gözləri şad olar. Gülər üzlə Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) gedər.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Huməzə" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) vacib namazlarda oxuyana Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) bol ruzi bəxş edər. Və faciəli ölümdən hifz edər.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Fil" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) və "Qüreyş" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) vacib namazlarda oxuyanin namaz qilanlardan olduğuna Qiyamət Günü dağ, səhra, daş-kəsək şəhadət verər. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) "Fil" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) və "Qüreyş" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) vacib namazlarda oxuyani hesab çəkmədən Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) aparar.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Maun" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) vacib və müstəhəb namazlarda oxuyanin Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) namazini və orucunu qəbul edər. Və Qiyamət Günü Dünyadaki (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) əməlləri baradə sorğu etməz.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Kövsər" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) vacib və müstəhəb namazlarda oxuyan Kövsər Hovuzundan su içər.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Nəsr" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) vacib və müstəhəb namazlarda oxuyan düşmənlərinə qalib gələr. Dünyada (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) Xeyir Qapilari üzünə açilar. Axirətdə (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) Qapilari üzünə açilar.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Təbbət" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyan zaman Əbu Ləhəbi lənətləyin. Əbu Ləhəb Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbəri və Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə nazil olanlari danirdi.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Kafirun" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyan küfrdən uzaq olar.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Fələq" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyan sehirdən uzaq olar.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "Nas" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyan şeytanin (Auzu billahi minaş şaytanir racim) şərindən uzaq olar.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: "İxlas" Surəsini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Sübh Namazindan sonra on bir dəfə oxuyan həmin gün günah etməz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Elm (Allahummee feqqihni fid din) öyrənmək üçün yol arayani Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) aparan yola yönəldər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Düzgünlüyə iltizam edin. Çünki düzgünlük xeyirə, xeyir isə Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) aparir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Hovuzuma Cennetdeki (Allahumma inni assalukal Cennet) iki novdan su axir. O Hovuzun suyundan içən heç zaman susamaz. Hovuzun eni ilə uzunluğu bərabərdir. Suyu süddən də bəyazdir. Suyu baldan da şirindir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Müsəlman kişi müsəlman qardaşinin ziyarətində olduğu müddət boyunca, Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) xurmaliğindadir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qəbul olunmuş Həccin savabi Cennetdir (Allahumma inni assalukal Cennet).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Bir əməl var ki o əməlin sahibi Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) yüz dərəcə qaldirilar. Bir halda ki dərəcələrin arasi Yerlə Göyün arasi qədərdir.
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). O hansi əməldir?
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Yolunda Cihad.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Evimlə Minbərim arasindaki yer Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) Bağçalarindan biridir. Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Minbərim Hovuzun üzərindədir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir müsəlman gözəl bir şəkildə dəstəmaz alarsa, sonra qəlbini və üzünü qibləyə çevirib iki rükət namaz qilarsa, Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) o müsəlmana vacib olar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qiyamət Günü Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) Qapisina gəlib, Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) Qapsinin açilmasini istəyəcəyəm. Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) Qapisinin Gözətçisi (salam və rəhmət və bərəkət) soruşacaq:
- Sən kimsən?
Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) deyəcəm:
- Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Muhammadəm (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam).
Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) Qapisinin Gözətçisi (salam və rəhmət və bərəkət) deyəcək:
- Qapini ilk olaraq yalniz Sənin (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) üçün açmağa müvəkkil olunmuşam. Səndən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) əvvəl heç kəsin üzünə Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) Qapisini açmayacaqdim.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) üçün ən birinci Şəfaətçi Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) olacağam. Peyğəmbərlər (salam və rəhmət və bərəkət) içərisində heç kəsin Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) qədər təsdiqləyəni olmayib. Hətta Peyğəmbərlərdən (salam və rəhmət və bərəkət) eləsi vardir ki, O Peyğəmbəri (salam və rəhmət və bərəkət) yalniz bir kişi təsdiqləyib.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Qiyamət Günü bütün insanlari birincidən axirinciyadək bir yerdə cəm etdiyi zaman Carçi qalxib, haminin eşidəcəyi səslə deyəcək:
- Hani Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) xatir məhəbbət bəsləyənlər?

Bu vaxt camaatin içindən bir dəstə adam qalxacaq. Onlara deyiləcək:
- Sorğu-sualsiz Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) daxil olun.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) Bağlarinda gəzişin.
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) Bağlarinda necə gəzişə bilərik?
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) zikr olunduğu Məclislər - Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) Bağlaridir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ümmətimə sünnənin bərpa olunmasi və bidətin çat verib dağilmasina səbəb olan hədisi söyləyənin mükafati Cennet (Allahumma inni asalukal Cennet) olacaq.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir kimsənin vasitəsi ilə kmsə Islami (Allahumma inni asaluka imanan daiman) qəbul edərsə, o kimsəyə Cennet (Allahumma inni asalukal Cennet) vacib olar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Heç kəsi əməlləri Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) apara bilməz.
- Ya RasulAllah (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam). Hətta Səni (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) də?!
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Hətta Məni (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) də. Hərçənd Rəhman Allahin (Subhan Allahi ve Bihamdi) Mənə (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) Mərhəmət göstərməsi və Mənə (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) Rəhm etməsi istisnadir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Yolunda Cihad edənlər üçün hazirlanmiş yüz mərtəbə vardir. Mərtəbələr arasindaki məsafə Yerlə Göy arasindaki məsafə qədərdir. Rəhman Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) dilədiyiniz zaman Firdovs Cennetini (Allahumma inni assalukal Cennet) diləyin. Çünki Firdovs (Allahumma inni assalukal Cennet) Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) tam ortasi və ən yüksək dərəcəsidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Əgər Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) Qadinlarindan (Allahumma zavvicni min al huriil al ain) biri Yer sakinlərinə görünsəydi Göylə Yer arasinda olan hər tərəfi işiqlandirar və ətri hər yani bürüyərdi. O Qadinin (Allahumma zavvicni min al huriil al ain) baş örtüyü Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) və Dünyada (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) olanlardan daha xeyirlidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) Əhli Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) Isa (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərin yaşinda, Yusif (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərin gözəlliyində daxil olacaq.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir kimsə Rəhman Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) başqa ibadətə layiq heç bir haqq məbudun olmadiğina, Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) heç bir şəriki olmadiğina, Muhəmmədin (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Qulu və Elçisi olduğuna Isanin (salam və rəhmət və bərəkət) Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Qulu və Elçisi olduğuna, o cümlədən Öz Dərgahindan Məryəmə (salam və rəhmət və bərəkət) göndərdiyi Sözü və yaratdiği Ruhu olduğuna Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) və Cehennemin (Allahumma accirni minannar) haqq olduğuna şahidlik edərsə, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) o kimsəni Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) aparar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qiyamət Günü Mən (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) insanlarin ən fəzilətlisi olacağam. O Gün Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) bütün insanlari əvvəlkiləri və sonunculari elə bir yerdə toplayacaq ki carçi onlari çağira bilsin. Gözlər onlari görə bilsin. Günəş insanlara yaxinlaşdirilacaq. O zaman insanlari dərd və kədər bürüyəcək. Heç kəs o sixintiya tab gətirə bilməyəcək. Heç kəs o müsibətə dözmək üçün qüvvət tapa bilməyəcək. Deyəcəklər:
- Bu nə işdi gəldi bizim başimiza...Görəsən kim Rebbimiz (Ya Kərim Ya Rəhim) qarşisinda bizə şəfaət edə bilər?! Gəlin Adəm (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərin yanina gedək.

Insanlar hövlank özlərini Adəm (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərə yetirib deyəcəklər:
- Ya Adem (salam və rəhmət və bərəkət). Sən (salam və rəhmət və bərəkət) bəşəriyyətin Atasisan. Səni (salam və rəhmət və bərəkət) Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) öz əlləri ilə yaratmişdir. Öz Ruhundan Sənə (salam və rəhmət və bərəkət) üfürmüşdür. Öz Mələklərinə (salam və rəhmət və bərəkət) Sənə (salam və rəhmət və bərəkət) səcdə etməyi əmr etmişdir. Lütfən bizə Rebbimiz (Ya Kərim Ya Rəhim) qarşisinda Şəfaətçi ol. Başimiza gələnlər çox üzür bizi...

Adəm (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbər deyəcək:
- Bu Gün Rebbim (Ya Kərim Ya Rəhim) elə qəzəblənmişdir ki bundan əvvəl heç vaxt belə qəzəblənməmişdir. Və bundan sonra heç vaxt belə qəzəblənməyəcək. Rebbim (Ya Kərim Ya Rəhim) Mənə (salam və rəhmət və bərəkət) Ağaca yaxinlaşmaği yasaq etdi. Lakin Mən (salam və rəhmət və bərəkət) Rebbime (Ya Kərim Ya Rəhim) asi oldum...
Ey nəfsim...Ey nəfsim...Ey nəfsim...
Siz Nuh (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərin yanina gedin...

Insanlar hövlank özlərini Nuh (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərə yetirib deyəcəklər:
- Ya Nuh (salam və rəhmət və bərəkət). Sən (salam və rəhmət və bərəkət) Yer üzünə göndərilmiş ilk Elçisən. Səni (salam və rəhmət və bərəkət) Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) şükr edən bəndə adlandirmişdir. Lütfən bizə Rebbimiz (Ya Kərim Ya Rəhim) qarşisinda Şəfaətçi ol. Başimiza gələnlər çox üzür bizi...

Nuh (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbər deyəcək:
- Bu Gün Rebbim (Ya Kərim Ya Rəhim) elə qəzəblənmişdir ki bundan əvvəl heç vaxt belə qəzəblənməmişdir. Və bundan sonra heç vaxt belə qəzəblənməyəcək. Mənə (salam və rəhmət və bərəkət) dua etmək imtiyazi verilmişdi. Lakin Mən (salam və rəhmət və bərəkət) qövmümün əleyhinə bəd dua etdim.
Ey nəfsim...Ey nəfsim...Ey nəfsim...
Siz Ibrahim (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərin yanina gedin...

Insanlar hövlank özlərini Ibrahim (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərə yetirib deyəcəklər:
- Ya Ibrahim. (salam və rəhmət və bərəkət) Sən (salam və rəhmət və bərəkət) Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Peyğəmbərisən. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Səni (salam və rəhmət və bərəkət) Özünə Dost seçmişdir. Lütfən bizə Rebbimiz (Ya Kərim Ya Rəhim) qarşisinda Şəfaətçi ol. Başimiza gələnlər çox üzür bizi...

Ibrahim (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbər deyəcək:
- Bu Gün Rebbim (Ya Kərim Ya Rəhim) elə qəzəblənmişdir ki bundan əvvəl heç vaxt belə qəzəblənməmişdir. Və bundan sonra heç vaxt belə qəzəblənməyəcək. Mən (salam və rəhmət və bərəkət) üç dəfə yalan danişmişam.
Ey nəfsim...Ey nəfsim...Ey nəfsim...
Siz Musa (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərin yanina gedin...

Insanlar hövlank özlərini Musa (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərə yetirib deyəcəklər:
- Ya Musa. (salam və rəhmət və bərəkət) Sən (salam və rəhmət və bərəkət) Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Peyğəmbərisən. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Səninlə (salam və rəhmət və bərəkət) bilavastə danişmaqla Səni (salam və rəhmət və bərəkət) digərlərindən üstün tutmuşdur. Lütfən bizə Rebbimiz (Ya Kərim Ya Rəhim) qarşisinda Şəfaətçi ol. Başimiza gələnlər çox üzür bizi...

Musa (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbər deyəcək:
- Bu Gün Rebbim (Ya Kərim Ya Rəhim) elə qəzəblənmişdir ki bundan əvvəl heç vaxt belə qəzəblənməmişdir. Və bundan sonra heç vaxt belə qəzəblənməyəcək. Mən (salam və rəhmət və bərəkət) adam öldürmüşəm. Halbuki o adami öldürmək Mənə (salam və rəhmət və bərəkət) əmr olunmamişdi.
Ey nəfsim...Ey nəfsim...Ey nəfsim...
Siz Isa Peyğəmbərin (salam və rəhmət və bərəkət) yanina gedin...

Insanlar hövlank özlərini Isa (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərə yetirib deyəcəklər:
- Ya İsa (salam və rəhmət və bərəkət). Sən (salam və rəhmət və bərəkət) Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Peyğəmbərisən. Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Məryəmə (salam və rəhmət və bərəkət) göndərdiyi Kəliməsən. Sən (salam və rəhmət və bərəkət) hələ körpə ikən beşikdə insanlarla danişdin. Lütfən bizə Rebbimiz (Ya Kərim Ya Rəhim) qarşisinda Şəfaətçi ol. Başimiza gələnlər çox üzür bizi...

Isa (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbər deyəcək:
- Bu Gün Rebbim (Ya Kərim Ya Rəhim) elə qəzəblənmişdir ki bundan əvvəl heç vaxt belə qəzəblənməmişdir. Və bundan sonra heç vaxt belə qəzəblənməyəcək...
Isa (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbər xətasini açiqlamayacaq.
Yalniz deyəcək:
- Ey nəfsim...Ey nəfsim...Ey nəfsim...
Siz Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin yanina gedin...

Insanlar hövlank özlərini Mənə (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) yetirib deyəcəklər:
- Ya RasulAllah (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam). Sən (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Peyğəmbərisən. Sən (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) Sonuncu Peyğəmbərsən. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Sənin (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) keçmiş və gələcək günahlarini bağişlayib. Lütfən bizə Rebbimiz (Ya Kərim Ya Rəhim) qarşisinda Şəfaətçi ol. Başimiza gələnlər çox üzür bizi...

Mən (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) Ərşin altina gəlib, Rebbimin (Ya Kərim Ya Rəhim) qarşisinda səcdə edəcəyəm. Rebbim (Ya Kərim Ya Rəhim) Mənə (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) elə təriflər, elə alqişlar göndərəcək ki Məndən (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) öncə heç kəsə o cür təriflər, alqişlar göndərməmişdir. Sonra Rebbim (Ya Kərim Ya Rəhim) buyuracaq:
- Ya Muhammad (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam). Başini qaldir və istə. Sənə (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) istədiyin veriləcəkdir. Ya Muhammad (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam). Şəfaət et. Sənin (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) Şəfaətin qəbul olunacaqdir.

Mən (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) başimi səcdədən qaldirib deyəcəm:
- Ümmətim...Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Ümmətim...Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Ümmətim...Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim).

Rebbim (Ya Kərim Ya Rəhim) buyuracaq:
- Ya Muhammad (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam). Ümmətindən sorğu-suala çəkilməyəcək kimsələri Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) Sağ Qapilarindan Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) daxil et. Bir halda ki onlar başqalari ilə birlikdə Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) digər qapilarindan da keçə bilərlər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) 99 Ismini zikr edən Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) gedər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bəndə qəbirə qoyular. Yaxinlari dönüb gedərlər. Ölən adam yaxinlarinin uzaqlaşan ayaq səslərini eşidər. Onun yanina iki Mələk (salam və rəhmət və bərəkət) gələr. Həmin Mələklər (salam və rəhmət və bərəkət) ölənü oturdub soruşarlar:
- Sən Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər haqqinda nə bilirsən?
Mömin Mələklərin (salam və rəhmət və bərəkət) cavabinda deyər:
- Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Qulu və Rasulu olduğuna şəhadət verirəm.
O zaman Mələklər (salam və rəhmət və bərəkət) möminə deyər:
- Cehennemdeki (Allahumma accirni minannar) yerinə bax! Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Cehennemdeki (Allahumma accirni minannar) yerinin əvəzinə sənə Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) bir yer verdi.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Cennetle (Allahumma inni assalukal Cennet) müqayisədə hər bir nemət kiçik və dəyərsizdir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimizin (Amentu Billahi ve Bi Rasulihi sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam muhlisen lehud-din) mənzilləri Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhlinə sizin səmada gördüyünüz ulduzlar kimi görünəcək.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhlinin Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) əbədi qalmasinin səbəbi Dünyada (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) əbədi qalacaqlari halda həmişə Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) itaətində olmaq niyyətində olmalidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Bir kişi milçəyə görə Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) o biri kişi milçəyə görə Cehenneme (Allahumma accirni minannar) düşdü.
- Ya RasulAllah (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam). Bu necə başa verdi?
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Iki kişi bütlərə ibadət edən br tayfanin ərazisindən keçirdi. Həmin tayfa ibadət etdikləri bütə qurban kəsməyənə öz ərazilərindən keçməyə imkan vermirdi. Bütpərəstlər həmin iki kişidən birinə dedilər:
- Qurban kəs.
Birinci kişi dedi:
- Mənim qurban verməyə heç nəyim yoxdur.
- Heç olmasa bir milçəyi qurban et.

Kişi milçəyi bütə xatir öldürdü. Və yoluna davam etdi. Həmin kişi Cehennem (Allahumma accirni minannar) əhlindən oldu.

Bütpərəstlər ikinci kişiyə dedilər:
- Qurban kəs.
Ikinci kişi dedi:
- Mən Rəhman Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) qeyrisinə qurban kəsmirəm.
Bütpərəstlər bütə qurban kəsməkdən imtina edən kişinin boynunu vurdular. Həmin kişi Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) getdi.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim). Səndən (Ya Kərim Ya Rəhim) Cenneti (Allahumma inni assalukal Cennet) və Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) yaxinlaşdiran hər bir sözü və əməli diləyirəm.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Elm (Allahummee feqqihni fid din) öyrənmək üçün yol arayani Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) aparan yola yönəldər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Qardaşlariniz Uhud döyüşündə şəhid olduqda, Qüdrət və Qüvvət Sahibi olan Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) onlarin Ruhlarini (salam və rəhmət və bərəkət) yaşil quşlarin batininə yerləşdirdi. Qardaşlarinizin Ruhlari (salam və rəhmət və bərəkət) Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) çaylarinin yanina gəlir, Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) meyvələrindən yeyir və Ərşin kölgəsində yerləşdirilmiş çadirlarin yanina qayidirlar. Yeyib-içdiklərinin və qayitdiqlari yerin nə qədər gözəl olduğunu düşündükləri zaman deyirlər: Kaş qardaşlarimiz Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) bizə verdiyi nemətlərdən xəbərdar olaydilar. Və Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Yolunda olan Cihaddan imtina edərək, dönüb qaçmayaydilar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Hər kəs Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) xatir yaxşi iş görsə, Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) Qapilarina dəvət olunar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Namaz qilanlar Namaz Qapisindan Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) dəvət olunarlar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Cihad edənlər Cihad Qapisindan Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) dəvət olunarlar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Sədəqə verənlər Sədəqə Qapisindan Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) dəvət olunarlar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Oruc tutanlar Rayyan adli Oruc Qapisindan Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) dəvət olunarlar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) Ali ibn Talib (salam və rəhmət və bərəkət) üçün darixir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Istəməzdim ki uşaq yaşinda ölüb Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) gedim. Və böyüməyərək Allahimi (Ya Kərim Ya Rəhim) tanimayim.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Qiyamət Günü Cenneti (Allahumma inni assalukal Cennet) çağiracaq. Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) öz zinəti ilə gələcək. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyuracaq:
- Mənim (Ya Kərim Ya Rəhim) Yolumda döyüşən, öldürülən, əziyyətə məruz qalan və Mənim (Ya Kərim Ya Rəhim) Yolumda Cihad edənlər Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) daxil olun!
Onlar da sorğu-sualsiz Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) girəcəklər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) Qadinlarinin ən fəzilətlisi Xuveylidin Qizi Xədicə (salam və rəhmət və bərəkət) Muhammadin (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) Qizi Fatima (salam və rəhmət və bərəkət) Imranin Qizi Məryəm (salam və rəhmət və bərəkət) və Fironun zövcəsi Muzahimin Qizi Asiyadir (salam və rəhmət və bərəkət).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Siz alti şeyi öhdənizə alin. Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) də sizin Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) gedəcəyinizi öhdəmə götürüm. Yalan danişmayin. Vədinizə əməl edin. Əmanətə xəyanət etməyin. Gözlərinizi günahdan çəkindirin. Şəhvətinizi cilovlayin. Əllərinizi haramdan çəkin. Dilinizi saxlayin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) ilk öncə Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Sən (salam və rəhmət və bərəkət) Həsən (salam və rəhmət və bərəkət) və Hüseyn (salam və rəhmət və bərəkət) keçəcək. Bizdən (salam və rəhmət və bərəkət) sonra ardimizca Övladlarimiz (salam və rəhmət və bərəkət) Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) keçəcək. Övladlarimizin (salam və rəhmət və bərəkət) ardinca Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) sevən şiələrimiz (Amentu Billahi ve Bi Rasulihi sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam muhlisen lehud-din) Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) keçəcək.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) qiyməti qəlbdən Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) məhəbbətini silməkdir.

Hezreti Cabrail (salam və rəhmət və bərəkət) Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə buyurdu:
- Ey Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Elçisi (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam). Indi Xədicə (salam və rəhmət və bərəkət) əlində təam içəri daxil olacaq. Xədicə (salam və rəhmət və bərəkət) Sənə (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) yaxinlaşdiqda Rebbinden (Ya Kərim Ya Rəhim) və Məndən (salam və rəhmət və bərəkət) Xədicəyə (salam və rəhmət və bərəkət) salam söylə...Xədicəni (salam və rəhmət və bərəkət) Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) quru mirvaridən hazirlanmiş, içində də heç bir səs-küy və yorğunluq olmayan Ev ilə müjdələ.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Həqiqətən, sizdən Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) ən aşaği dərəcəyə malik olan kişiyə Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyuracaq:
- Istəklərini söylə.
Həmin kişi istəyini söyləyəcək.
- Istədiklərin hamisi və üstəlik istədiklərinin on misli də sənindir.
Sonra həmin kişi Cennetdeki (Allahumma inni assalukal Cennet) Evinə keşəcək. Kişinin yanina iri gözlü Hurilərdən (Allahumma zavvicni min al huri il al ain) olan iki zövcəsi daxil olub deyəcək:
- Səni bizim (Allahumma zavvicni min al huri il al ain) üçün və Bizi (Allahumma zavvicni min al huri il al ain) də sənin üçün Yaradan Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) həmd olsun!
Həmin kişi deyəcək:
- Mənə verilən qədər heç kəsə verilməmişdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir kimsə dəstamaz alarkən - Aşhadu an la ilahe ill Allahu vahdahu la şarika lahu ve aşhadu anna Muhammadan Abduhu ve Rasuluhu. SallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam, - deyərsə, Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) Səkkiz Qapisi o kimsənin üzünə açilar. Hansi Qapidan istərsə, O Qapidan Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) keçər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Agah olun. Həqiqətən də Məndən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sonra heç bir Peyğəmbər (sallam) sizdən sonra heç bir ümmət olmayacaq. Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) ibadət edin. Beş vaxtda namaz qilin. Ramazan Ayinin orucunu tutun. Həcc Ziyarətini yerinə yetirin. Səmimi qəlbdən zəkat verin. Vəliyyi-Əmrlərinizə (salam və rəhmət və bərəkət) itaət edin ki Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhlindən olasiniz.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhlindən ən aşaği səviyyədə olan kişinin vəziyyəti elə olacaq ki, əgər bütün insanlar və cinlər həmin kişinin qonaği olub, süfrəsində yeyib-içsələr, qonaqlara verilən təamdan heç nə azalmaz.

Imam Saccad (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Həmişə Quran (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxu. Çünki Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Cenneti (Allahumma inni assalukal Cennet) yaratdi. Və Quranin (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Ayələri sayda Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) dərəcələr verdi.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhli Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) daxil olduqdan sonra bir kişi gələcək. Və ona deyiləcək: "Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) daxil ol!"
- Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Necə daxil olum ki, artiq hami Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) daxil olub. Yerlərini tutub və alacaqlarini da alib.
Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) soruşacaq:
- Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) hökmdarlarindan birinin mülkü qədər mülkünün olmasini istərdinmi?
- Istərdim. Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim).
Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyuracaq:
- Istədiyin qədər və bir o qədər də, bir o qədər də, bir o qədər də, bir o qədər də, bir o qədər də sənindir.
- Razi qaldim. Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim).
Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyuracaq:
- Bu və üstəlik on misli qədər də sənindir. Həmçinin nəfsinin istədiyi və gözünə xoş gələn hər şey sənindir.
- Razi qaldim. Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) bir salavat göndərənə Mələklər (salam və rəhmət və bərəkət) yetmiş min salavat göndərər. Mələklərin (salam və rəhmət və bərəkət) salavat göndərdiyi kimsə isə Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) gedər.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Ən xoşbəxt mömin Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Fəzilət və Məqamimizi taniyan, Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) vasitəmizlə Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) yaxinlaşan, Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) olan məhəbbətində səmimi və ixlasli olan, göstərişlərimizə əməl edən və çəkindirdiyimizi tərk edəndir. Həmin mömin Bizdəndir (salam və rəhmət və bərəkət). Və Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) də Bizimlə (salam və rəhmət və bərəkət) olacaq.

Imam Zeynal Abidin (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Xoş rəftar Insani Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) aparir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Öz qullari üzərində Mühakiməsini tamamladiqda Cennetle (Allahumma inni assalukal Cennet) Cehennem (Allahumma accirni minannar) arasinda bir nəfər qalacaq. Həmin adam Cehennemden (Allahumma accirni minannar) çixib, Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) girənlərin axirincisi olacaq. Onun üzü Cehenneme (Allahumma accirni minannar) tərəf olacaq. O, deyəcək:
- Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Mənim üzümü oddan döndər. Çünki odun tüstüsü məni zəhərləmiş, alovu məni yandirmişdir.
- Bu istəyin yerinə yetsə, başqa bir şey istəyəcəksənmi?
- Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Sənin (Ya Kərim Ya Rəhim) Izzətinə and olsun ki, heç nə istəməyəcəyəm.
Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) onun üzünü oddan döndərəcək. Və üzünü Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) tərəf çevirəcək. Həmin adam Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) gözəlliyini görüb Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) istədiyi qədər susacaq. Sonra isə deyəcək:
- Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Məni Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) Qapisina yaxinlaşdir.
- Məgər sən and içib söz vermədin ki, istədiyindən başqa heç nə istəməyəcəksən?
- Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Sənin yaratdiqlarinin ən bədbəxti olmağima Izn vermə.
Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) onu Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) Qapisina yaxinlaşdiracaq. Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) Qapisina çatdiqda Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) gözəlliyini, Cennetdeki (Allahumma inni assalukal Cennet) sevinc və zövq-səfani görüb Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) istədiyi qədər susacaq. Sonra da deyəcək:
- Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Məni Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) daxil et.
- Vay sənin halina! Ey Adəm Övladi! Sən nə qədər vədinə xilaf çixirsan! Məgər sən and içib söz vermədin ki, daha heç nə istəməyəcəksən?
O zaman Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) həmin bəndəsini Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) daxil edəcək.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
-Ümmətlər Mənə (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) göstərildi. Mən (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) bir Peyğəmbər (sallam) gördüm ki yaninda bir dəstə adam var idi. Başqa bir Peyğəmbər (sallam) də gördüm ki yaninda bir-iki nəfər var idi. Hətta elə Peyğəmbər (sallam) gördüm ki, yaninda bir kimsə yox idi. Sonra Mənə (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) böyük bir toplum göstərildi və Mən (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) elə zənn etdim ki, bu Mənim (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) ümmətimdir. Mənə (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) deyildi:
- Bu Musa (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərin qövmüdür. Sən (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) üfüqə nəzər sal...
Mən (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) nəzərlərimi üfüqə yönəltdikdə daha böyük toplum gördüm.
Mənə (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) deyildi:
- Bu Sənin (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) ümmətindir. Sənin (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) ümmətindən yetmiş min nəfəri sorğu-sualsiz, əziyyətsiz Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) daxil olacaq.
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər sözünü tamamladiqdan sonra evinə keçdi. Toplaşanlar arasinda sorğu-sualsiz, əziyyətsiz Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) keçənlərin kimlər olacaği barədə mübahisə başlandi. Müxtəlif fikirlər söyləndi.
Bu vaxt Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər evdən bayira çixaraq buyurdu:
- Niyə mübahisə edirsiniz? Onlar özlərinə ovsun oxunmasini tələb etməyən, hər hansi bir hadisəni uğursuzluq əlaməti hesab etməyən, müalicə məqsədilə bədənlərinə dağ basmayan və yalniz öz Rebbine (Ya Kərim Ya Rəhim) təvəkkül edən kimsələrdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Cümə Günü Mənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) min salavat göndərən yuxusunda Cennetdeki (Allahumma inni assalukal Cennet) yerini görməmiş Dünyadan (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) köçməz.

Bir bədəvi ərəb Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Hüzuruna yetişib dedi:
- Ey Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Elçisi (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam). Mənə elə bir əməl öyrət ki, onu yerinə yetirməklə Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhlindən olum.
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) ibadət et. Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) heç bir şərik qoşma. Vacib namazlari qil. Fərz olan zəkati ver. Və Ramazan Ayinin orucunu tut.
Bədəvi dedi:
- Canim əlində olan Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) and olsun ki mən Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin sadaladiqlarina heç nə əlavə etməyəcəyəm. Və Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin sadaladiqlarindan heç nə əskiltməyəcəyəm.
Bədəvi çixib getdikdən sonra Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurudu:
- Kim Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhlindən olani görmək istəyirsə, o kişiyə baxsin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Çox sədəqə verməyə və adilliyə müvəffəq olmuş hakim Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) sakinidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Yaxinlarina qarşi kövrək qəlbli və rəhmli olan insan Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) sakinidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ailə sahibi olan iffətli müsəlman Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) sakinidir.

Fəqirlər aralarindan nümayəndə seçib, təmsilçi olaraq Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Hüzuruna göndərdilər. Həmin fəqir Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə xitab etdi:
- Məni Sizin (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) yaniniza fəqirlər göndərdi.
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Sənə və səni göndərənlərə merhaba. Onlar Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sevdiyim kimsələrdir.
Fəqir ərz etdi:
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) zənginlər imkanli olduqlari üçün Həccə gedirlər. Xeyriyyəçilik edirlər. Biz isə bunlari edə bilmirik. O səbəbdən biz mükafatimizin az olacağini təxmin edirik. Məni Sizin (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) yaniniza göndərən fəqirlər - Bizim halimiz necə olacaq? - deyirlər.
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Fəqirlərə çatdir ki qovuşacaqlari mükafatlari düşünərək, hallarina səbr edən fəqirlər zənginlərdə olmayan üç xüsusiyyətə malikdir.
Fəqirlərə Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) elə köşklər verilər ki insanlar Dünyada (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) ulduzlara baxdiği kimi o köşklərə baxarlar. Həmin köşklər fəqirlər, Peyğəmbərlər (salam və rəhmət və bərəkət) şəhidlər və möminlər üçündür.
Fəqirlər zənginlərdən yarim gün öncə Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) girərlər.
Zənginin "Subhan Allahi vel hamdu lillahi ve la ilaha ill Allahu vallahu Akbar" deyərək və on min dirhəm sədəqə verərək çatdiği savaba fəqir yalniz "Subhan Allahi vel hamdu lillahi ve la ilaha ill Allahu vallahu Akbar" söyləməklə çatar. Diğər xeyir işlərdə də durum eynidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) yaratdiqlarindan Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) birinci daxil olan yoxsullar və bütün yollari bağlanmiş biçarə hicrət edənlər olacaq. Onlarin düçar olduqlari çətin vəziyyət insanlari qorxuya salir, istəyi ürəklərində qaldiqlari halda ölür və məqsədlərinə çatmirlar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyurdu:
- Kim şərab içmək iqtidarinda ola-ola içkini tərk etsə, Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) mütləq ona Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) Içkisi əta edərəm. Kim ipək geyinmək iqtidarinda ola-ola ipək libasdan imtina etsə, Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) mütləq ona Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) ipək əta edərəm.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mömin Dünyadan (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) köçüb Axirətə (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) qovuşduqda, Göydən möminin yanina üzləri Günəş kimi parlaq Mələklər (salam və rəhmət və bərəkət) enər. Mələklər (salam və rəhmət və bərəkət) özləri ilə Cennetden (Allahumma inni assalukal Cennet) kəfən və ətir gətirər, möminin gözünün gördüyü son məsafədə oturub gözləyərlər. Sonra Ölüm Mələyi (salam və rəhmət və bərəkət) gəlib, möminin başinin üstündə oturar və deyər:
- Ey gözəl Ruh! Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Mərhəmətinə və Xeyir-Duasina qovuşmaq üçün çix!
Möminin ruhu bədənindən, qabin ağzindan süzülən su damcisi kimi çixar. Ölüm Mələyi (salam və rəhmət və bərəkət) ruhu götürdükdən sonra onu bir göz qirpiminda Mələklərə (salam və rəhmət və bərəkət) təhvil verər. Mələklər (salam və rəhmət və bərəkət) də mömini kəfənə büküb, ətirləyərlər. Həmin andan etibarən mömindən Yer üzündə mövcud olan ən gözəl ətirin qoxusu gələr. Mələklər (salam və rəhmət və bərəkət) mömini götürüb Göyə qaldirarlar. Göyə qalxdiqca, hansi Mələklərin (salam və rəhmət və bərəkət) yanindan keçsələr, O Mələklər (salam və rəhmət və bərəkət) soruşar:
- Görəsən, bu gözəl Ruh kimin Ruhudur?
- Filankəsin oğlu filankəsin Ruhudur, - deyə mömini Dünyada (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) çağirildiği ən gözəl adla təqdim edərlər.
Nəhayət, onlar birinci Göyə gəlib yetişər və Göy Qapilarinin açilmasini xahiş edərlər. Göyün Qapilari taybatay açilar. Bir Göyün Mələkləri (salam və rəhmət və bərəkət) möminin Ruhunu o biri Göyə qədər beləcə, yola salarlar. Nəhayət, yeddinci göyə gəlib çatdiqda, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyurar:
- Mənim (Ya Kərim Ya Rəhim) qulum barədə olan qeydləri Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) yazin. Sonra da qulumu qaytarin Yer üzünə. Çünki Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) vəd vermişəm ki, onlari torpaqdan yaradib, öləndən sonra ora qaytaracaq və (Qiyamət günü) bir daha oradan (dirildib) çixardacağam.
Mələklər (salam və rəhmət və bərəkət) Ruhu bədəninə qaytararlar. Sonra iki Mələk (salam və rəhmət və bərəkət) gəlib mömini oturdar və soruşar:
- Rebbin (Ya Kərim Ya Rəhim) kimdir?
- Rebbim Allahdir (Ya Kərim Ya Rəhim).
- Dinin nədir?
- Dinim Islamdir (Amentu Billahi ve Bi Rasulihi sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam muhlisen lehud-din).
- Sizə göndərilən kim idi?
- Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Elçisi Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər.
- Dünyada (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) ikən nə öyrəndin?
- Mən Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Kitabini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyub, Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Kitabina (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) iman gətirdim. Və Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Kitabina (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) sadiq qaldim.
O zaman Göydən səda gələr:
- Mənim (Ya Kərim Ya Rəhim) qulum doğru danişir. Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) nemətlərini onun önünə sərin və onun üçün Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) bir Qapi açin!
O zaman mömin Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) gözəl ətrini və havasini duyar. Qəbiri gözlərinin gördüyü son məsafəyə qədər genişlənər. Sonra gözəl görkəmli, əynində yaraşiqli paltar olan və gözəl ətir saçan bir nəfər möminin yanina gəlib deyər:
- Səni sevindirəcək bir xəbərə sevin! Bu, sənə vəd olunan gündür!
- Sən kimsən? Sənin üzündən xeyirxahliq yağir!
- Mən sənin yaxşi əməlinəm!
O zaman mömin dua edib deyər:
- Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim). Qoy Qiyamət Günü tez gəlsin ki, mən öz ailəmə qayidib, var-dövlətimə sahib olum.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ümmətimdən Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) daxil olan ilk zümrə kasib mühacirlər olacaq. Onlar Qiyamət Günü Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) Qapisina yaxinlaşacaqlar. Və O Qapinin açilmasini rica edəcəklər.
Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) Gözətçiləri soruşacaq:
- Məgər sizinlə haqq-hesab çəkildimi?
Kasib mühacirlər deyəcəklər:
- Nəyimiz var idi ki bizi haqq-hesaba çəksinlər...Biz son nəfəsimizə qədər qilinclarimiz çiyinimizdə Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Yolunda vuruşmuşuq.
Sonra Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) Qapisi kasib mühacirlərin üzünə açilacaq və başqa insanlar Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) daxil olana qədər onlar orada qirx il qalacaqlar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Üç cəhətə malik olan istədiyi qapidan Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) daxil olacaq. Gözəl əxlaq. Gizlində və aşkarda Rəhman Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) qorxmaq. Haqq onun tərəfində olsa belə, mübahisəni tərk etmək.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) getmək istəyirsinizsə, arzularinizi qisaldin. Ölüm anini gözləriniz önünə gətirin. Və Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) layiq olduğu tərzdə həya edin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhlindən olan bir nəfər Rəhman Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) əkinçiliklə məşğul olmaq üçün izn istəyəcək.
Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyuracaq:
- Məgər istəklərinə çatmamisan?
- Elədir. Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Lakin mən əkin əkməyi sevirəm.
O zaman Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) torpağa toxum səpməyə izn verəcək.
Toxumlar bir göz qirpiminda cücərib yetişəcək. Və bol məhsul verəcək. O məhsul dağ boyda olacaq.
O zaman Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyuracaq:
- Götür o məhsulu! Ey Adəm (salam və rəhmət və bərəkət) Oğlu! Həqiqətən də heç nə sənin gözünü doydura bilməz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ac möminə təam verənə Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) meyvələrindən əta edəcək.

Hezreti Fatimə (salam və rəhmət və bərəkət) Xanim buyurur: "Hədid" Suresini, "Vaqie" Suresini və "Ar-Rahman" Suresini oxuyan həm Göydə, həm də Yerdə Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhli kimi taninar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- And olsun Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim). Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sizin Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhlinin dörddə birini təşkil edəcəyinizə ümid edirəm.
- Allahu Akbar! - dedilər.
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sizin Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhlinin üçdə birini təşkil edəcəyinizə ümid edirəm.
- Allahu Akbar! - dedilər.
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sizin Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhlinin yarisini təşkil edəcəyinizə ümid edirəm.
- Allahu Akbar! - dedilər.
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Siz (say etibarilə) insanlar arasinda, ağ öküzün dərisindəki qara tük və ya qara öküzün dərisindəki ağ tük kimi olacaqsiniz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Həddi buluğa çatmamiş üç övladi vəfat edən elə bir Valideyin yoxdur ki, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) O Valideyini Öz Mərhəməti sayəsində Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) daxil etməsin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə söylədilər:
-Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) qonşuluqda yaşayan bir xanim vacib namazlari yerinə yetirir. Malindan sədəqə verir. Və heç kəsə əziyyət vermir.
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- O qadin Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhlindəndir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir kimsəyə müsibət vaxti Istirca (O kəslər ki, onlara bir müsibət üz verdikdə: Biz Allaha məxsusuq və Ona da qayidacağiq, - deyirlər. - "Beqere" Suresi, 55) ilham olunsa, Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) o kimsəyə vacib olar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Oğlum Ibrahim (salam və rəhmət və bərəkət) südəmər çağinda vəfat etdi. Onu (salam və rəhmət və bərəkət) Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) iki süd verən qadin gözləyir. Əmizdirmə müddəti bitənədək bu qadinlar ona süd verəcəklər.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Həqiqətən, hər bir sakit təbiətli, vüqarli və xoş xasiyyətli mömin Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhlindəndir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Musa (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbər Rəhman Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) soruşdu:
- Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhlindən ən yüksək dərəcəyə sahib olan kimlərdir?
Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyurdu:
- Onlar Mənim (Ya Kərim Ya Rəhim) seçdiyim, Kəramət Məqamina yüksəltdiyim və Kəramətlərinin dəyişməyəcəyinə hökm verdiyim kəslərdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyurdu:
- Ey Adəm Oğlu! Əgər sən sarsintinin ilk aninda səbr edib, Rəbbindən (Ya Kərim Ya Rəhim) savab umarsansa, sənin üçün Cennetden (Allahumma inni assalukal Cennet) qeyri mükafata razi olmaram.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Pakizə olmaq üçün var gücünüzlə çalişin. Çünki Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Islami (Amentu Billahi ve Bi Rasulihi sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam muhlisen lehud-din) pakliq üzərində bina etmişdir. Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) də yalniz paklar daxil olacaq.

Bir mömin dedi:
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam). Mən "Ixlas" Surəsini sevirəm.
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- "Ixlas" Surəsinə olan sevgin səni Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) aparacaq.

Qara dərili bir kişi Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Hüzüruna gəlib dedi:
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) mənim rəngim qaradir. Dərimdən pis qoxu gəlir. Sir-sifətimdə gözəllikdən heç bir əsər-əlamət yoxdur. Mal-dövlət sahibi də deyiləm. Bilmək istərdim ki,əgər mən kafirlərlə Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Yolunda vuruşub ölsəm, mənim halim necə olacaq?
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Sən Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhlindən olacaqsan.
Həmin kişi Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Yolunda vuruşdu və şəhid oldu.
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər o kişinin cənazəsi qarşisinda ayaq saxladi və buyurdu:
- Artiq Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) sənin rəngini ağartdi. Dərindən gələn qoxunu xoş ətirlə əvəzlədi. Sənə çoxlu mal-dövlət bəxş etdi. Hurilərdən olan qaragözlü zövcəni sənin ixtiyarina verdi.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Kim dəvənin iki sağimi arasindaki vaxt qədər olsa belə, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Yolunda Cihad etmişsə, Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) girəcək.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Vacib namazlardan əlavə hər gün Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Rizasi üçün on iki rukət namaz qilan üçün Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) bir qəsr inşa edər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) ən axirinci girən gah yeriyəcək, gah üzü üstə düşəcək, gah da alov onun üzünü qarsacaq. Alovdan keçdikdə dönüb alova baxaraq deyəcək:
- Məni səndən qurtaran Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) nə qədər Xeyirxahdir! Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) nə əvvəlkilərdən, nə də sonrakilardan heç kəsə vermədiyini mənə verdi!
Onun önünə bir ağac çixacaq. Və O, deyəcək:
- Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Məni bu ağaca yaxinlaşdir ki, o ağacin kölgəsində kölgələnim və su içim.
- Ey Adəm Övladi. Ola bilsin ki Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) sənə bunu versəm, sən başqa bir şey istəyəcəksən.
- Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Başqa heç nə istəməyəcəyəm.
Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) qarşisinda tab gətirə bilmədiyi bir nemət görən bəndəsini üzürlü sayacaq. Bəndə həmin ağacin kölgəsində kölgələnəcək və su içəcək. Sonra qarşisina əvvəlkindən də gözəl bir ağac çixacaq. Bəndə deyəcək:
- Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Məni bu ağaca yaxinlaşdir ki, o ağacin kölgəsində kölgələnim və su içim. Səndən başqa bir şey istəməyəcəyəm.
- Məndən (Ya Kərim Ya Rəhim) başqa bir şey istəməyəcəyəm söz vermədinmi? Ola bilsin ki Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) sənə bunu versəm, sən başqa bir şey istəyəcəksən.
Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) qarşisinda tab gətirə bilmədiyi bir nemət görən bəndəsini üzürlü sayacaq. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) bəndəsini ağaca yaxinlaşdiracaq. Bəndə həmin ağacin kölgəsində kölgələnəcək və su içəcək. Sonra bəndənin qarşisina Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) Qapisinin yaxinliğinda əvvəlki iki ağacdan daha gözəl bir ağac çixacaq. Bəndə deyəcək:
- Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Məni bu ağaca yaxinlaşdir ki o ağacin kölgəsində kölgələnim və su içim. Səndən (Ya Kərim Ya Rəhim) başqa bir şey istəməyəcəyəm.
- Məndən (Ya Kərim Ya Rəhim) başqa bir şey istəməyəcəyəm söz vermədinmi?
- Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Bunu istəyirəm, başqa heç nə istəmirəm.
Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) qarşisinda tab gətirə bilmədiyi bir nemət görən bəndəsini üzürlü sayacaq. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) bəndəsini ağaca yaxinlaşdiracaq. O ağaca yaxinlaşanda Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhlinin səsini eşidəcək. Bəndə deyəcək:
- Ya Rebbim (Ya Kərim Ya Rəhim). Məni Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) daxil et.
- Məndən (Ya Kərim Ya Rəhim) istədiklərinə nə son qoyacaq? Sənə Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) və Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) qədərini versəm, bu səni razi salarmi?
- Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Sən (Ya Kərim Ya Rəhim) aləmlərin Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim) olduğun halda mənə istehza edirsən?
- Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) sənə istehza etmirəm. Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) istədiyimi etməyə Qadirəm.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Üç əməl var ki, kim o əməllərdən birini yerinə yetirsə, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Cenneti (Allahumma inni assalukal Cennet) ona vacib edər. Kasib vaxtinda ehsan etmək. Hami ilə gözəl rəftar etmək. Insafli olmaq.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) elə bir dərəcə və məqam vardir ki, ona yalniz ədalətli rəhbər, qohumlari ilə six əlaqə saxlayan və səbri geniş olan böyük ailə sahibi yetişəcək.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) əməlisaleh qulunun Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) dərəcəsini artirar. Əməlisaleh bəndə soruşar:
- Ya Rebbim (Ya Kərim Ya Rəhim). Bu mənə haradandir?
- Övladinin sənin üçün bağişlanma diləməsindəndir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir bəndənin uşaği öldükdə Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Mələklərindən (salam və rəhmət və bərəkət) soruşar:
- Qulumun uşağinimi aldiniz?
- Bəli. Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim).
Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) soruşar:
- Qulumun ürəyinin meyvəsinimi aldiniz?
- Bəli. Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim).
Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) soruşar:
- Qulum nə dedi?
- Hemd və Istirca dedi.
- Quluma Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) bir ev tikin. Adini da “Həmd Evi” qoyun!

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) Əhlinə buyuracaq:
- Ey Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) Əhli!
- Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Əmrinə müntəzirik.
Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) soruşacaq:
- Razi qaldinizmi?
- Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Necə razi qalmaya bilərik ki?! Axi Sən (Ya Kərim Ya Rəhim) bizə yaratdiqlarindan heç kəsə vermədiyin nemətləri bəxş etmisən!
- Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) sizə bundan da yaxşisini əta edəcəm!
- Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Daha yaxşi nə ola bilər ki?
- Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) Öz Rizami sizə halal edirəm. Və bundan sonra siz heç vaxt Mənim (Ya Kərim Ya Rəhim) qəzəbimə düçar olmayacaqsiniz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qiyamət Günü insanlarin arasina çaxnaşma düşəcək. Onlar Adem (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərə üz tutub deyəcəklər:
- Ya Adem (salam və rəhmət və bərəkət). Rebbimiz (Ya Kərim Ya Rəhim) önündə bizdən ötrü Şəfaətçi ol.
Adem (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbər deyəcək:
- Mən (salam və rəhmət və bərəkət) O Məqama sahib deyiləm. Siz Ibrahim (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərə müraicət edin. Həqiqətən də Ibrahim (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbər Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Dost seçdiyi Peyğəmbərdir.

Insanlar Ibrahim (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərdən havadarliq etməsini diləyəcəklər. Ibrahim (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbər deyəcək:
- Mən (salam və rəhmət və bərəkət) O Məqama sahib deyiləm. Siz Musa (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərə müraicət edin. Həqiqətən də Musa (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbər Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) bilavəstə danişdiği Peyğəmbərdir.

Insanlar Musa (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərdən havadarliq etməsini diləyəcəklər. Musa (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərdeyəcək:
- Mən (salam və rəhmət və bərəkət) O Məqama sahib deyiləm. Siz Isa (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərə müraicət edin. Həqiqətən də Isa (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbər Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Ruh endirdiyi Peyğəmbərdir.

Insanlar Isa (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərdən havadarliq etməsini diləyəcəklər. Isa (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbər deyəcək:
- Mən (salam və rəhmət və bərəkət) O Məqama sahib deyiləm. Siz Muhammad (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) Peyğəmbərə müraicət edin.

Sonda insanlar Mənim (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) yanima gələcəklər. Mən (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) deyəcəm:
- Rebbim (Ya Kərim Ya Rəhim) Məni (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) O Məqama layiq görmüşdür.

Mən (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) Rebbimden (Ya Kərim Ya Rəhim) izn istəyəcəm. Rebbim (Ya Kərim Ya Rəhim) Mənə (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) izn verəcək. Və Mənə (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) indi agah olmadiğim həmdu-sənalari təlqin edəcək. Mən (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) Rebbimi (Ya Kərim Ya Rəhim) o cür həmdu-səna edib, səcdəyə qapanacağam. Rebbim (Ya Kərim Ya Rəhim) buyuracaq:
- Ya Muhammad (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam). Daniş ki Səni (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) dinləsinər. Istə ki istədiyin Sənə (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) verilsin. Şəfaət et ki şəfaətin qəbula keçsin.

Mən (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) deyəcəm:
- Ümmətim...Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Ümmətim...Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Ümmətim...Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim).

Rebbim (Ya Kərim Ya Rəhim) buyuracaq:
- Ya Muhammad (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam). Get qəlbində arpa dənəsi ağirliğinda imani olan kimsələri Cehennem (Allahumma accirni minannar) odundan çixart.

Mən (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) Rebbimin (Ya Kərim Ya Rəhim) göstərişini yerinə yetirəcəm. Sonra geri dönüb, Rebbime (Ya Kərim Ya Rəhim) həmdu-səna edib, səcdəyə qapanacağam. Rebbim (Ya Kərim Ya Rəhim) buyuracaq:
- Ya Muhammad (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam). Daniş ki Səni (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) dinləsinər. Istə ki istədiyin Sənə (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) verilsin. Şəfaət et ki şəfaətin qəbula keçsin.

Mən (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) deyəcəm:
- Ümmətim...Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Ümmətim...Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Ümmətim...Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim).

Rebbim (Ya Kərim Ya Rəhim) buyuracaq:
- Ya Muhammad (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam). Get qəlbində xardal dənəsi ağirliğinda imani olan kimsələri Cehennem (Allahumma accirni minannar) odundan çixart.

Mən (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) Rebbimin (Ya Kərim Ya Rəhim) göstərişini yerinə yetirəcəm. Sonra geri dönüb, Rebbime (Ya Kərim Ya Rəhim) həmdu-səna edib, səcdəyə qapanacağam. Rebbim (Ya Kərim Ya Rəhim) buyuracaq:
- Ya Muhammad (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam). Daniş ki Səni (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) dinləsinər. Istə ki istədiyin Sənə (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) verilsin. Şəfaət et ki şəfaətin qəbula keçsin.

Mən (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) deyəcəm:
- Ümmətim...Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Ümmətim...Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim). Ümmətim...Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim).

Rebbim (Ya Kərim Ya Rəhim) buyuracaq:
- Ya Muhammad (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam). Get qəlbində zərrə qədər imani olan kimsələri Cehennem (Allahumma accirni minannar) odundan çixart.

Mən (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) Rebbimin (Ya Kərim Ya Rəhim) göstərişini yerinə yetirəcəm. Sonra geri dönüb Rebbime (Ya Kərim Ya Rəhim) həmdu-səna edib səcdəyə qapanacağam.

Salam və Rəhmət və Rərəkət

Salamun əla Ali Yasin. As Salamu aleyke ya DaiyAllahi və Rəbbaniyyə ayatih. As Salamu aleyke ya babAllahi və dəyyanə dinih. As Salamu aleyke ya XəlifətAllahi və Nasirə həqqih. As Salamu aleyke ya HuccətAllahi və Dəlilə Iradətih. As Salamu aleyke ya Taliyə Kitabillahi və Tərcumanəh. As Salamu aleyke fi Ənai ləylikə və Ətrafi nəharik. As Salamu aleyke ya BəqiyyətAllahi fi ərzih. As Salamu aleyke ya ya MisaqAllahilləzi əxəzəhu və Vəkkədəh. As Salamu aleyke ya VədAllahilləzi zəminəh. As Salamu aleyke Əyyuhəl Ələmul Mənsub vəl ilmul məsbub vəl ğəvsi və Rəhmətul vasiəti vədən ğəyrə məkzub. As Salamu aleyke Hinə Təqum. As Salamu aleyke Hinə Təqud. As Salamu aleyke Hinə Təqrəu və Tubəyyin. As Salamu aleyke Hinə Tusəlli və Təqnut. As Salamu aleyke Hinə Tərkəu və Təscud. As Salamu aleyke Hinə Tuhəllilu və Tukəbbir. As Salamu aleyke Hinə Təhmədu və Təstəğfir. As Salamu aleyke Hinə Tisbuhu və Tumsi. As Salamu aleyke fil ləyli iza yəğşa vən nəhari iza təcəlla. As Salamu aleyke Əyyuhəl Imamul məmun. As Salamu aleyke Əyyuhəl Muqəddəmul məmun. As Salamu aleyke bi Cəvamis salam. Uşhidukə ya Məvlayə inni əşhədu ənla ilaha ill Allahu vəhdəhu la şərikə ləh. Və ənnə Muhəmmədən sallAllahu əleyhi və Alihi Əbduhu və Rəsuluh. La Həbibə illa Huvə və Əhluh. Və uşhidukə ya Məvlaya Əliiyən (salam və rəhmət və bərəkət) Əmirəlmumininə Huccətuh. Və uşhidukə Vəl Həsənə (salam və rəhmət və bərəkət) Huccətuh. Və uşhidukə Vəl Huseynə (salam və rəhmət və bərəkət) Huccətuh. Və uşhidukə Əliyyəbnəl Huseyni (salam və rəhmət və bərəkət) Huccətuh. Və uşhidukə Muhəmmədəbnə Əliyyun (salam və rəhmət və bərəkət) Huccətuh. Və uşhidukə Cəfərəbnə Muhəmmədin (salam və rəhmət və bərəkət) Huccətuh. Və uşhidukə Musəbnə Cəfərin (salam və rəhmət və bərəkət) Huccətuh. Və uşhidukə Əliyybnə Musa (salam və rəhmət və bərəkət) Huccətuh. Və uşhidukə Muhəmmədəbnə Əliyyun (salam və rəhmət və bərəkət) Huccətuh. Və uşhidukə Əliyyəbnə Muhəmmədin (salam və rəhmət və bərəkət) Huccətuh. Və uşhidukə Həsəbnə Əliyyun (salam və rəhmət və bərəkət) Huccətuh. Və əşhədu ənnəkə Huccətullah. Əntumul əvvəlu vəl axiru və ənna rəcətəkum həqqun la rəybə fiha yəvmə la yənfəu nəfsən imanuha ləm təkun amənət min qablu əv kəsəbət fi imaniha xəyra. Və ənnəl məvtə həqq. Və ənna Nakirən və Nəkirən həqq. Və əşhədu ənnən nəşrə həqq. Və əşhədu bəsə həqq. Və əşhədu ənnəs siratə həqq. Və əşhədu mirsadə həqq. Və əşhədu vəl mizanə həqq. Və əşhədu vəl Həşrə həqq. Və əşhədu vəl hisabə həqq. Və əşhədu vəl Cennete həqq. Və əşhədu vəl narə həqq. Və əşhədu vəl vədu vəl vəidə bihima həqq. Ya Mövlaya (salam və rəhmət və bərəkət) şəqiyə mən xaləfəkum və səidə mən ətaəkum. Fəşhəd əla ma əşhədtukə ələyh və əna vəliiyyun ləkə bəriun min əduvvik fəl həqqu ma rəzitumuh vəl batilu ma əsxəttumuh vəl mərufu ma əmərtum bih vəl munkəru ma nəhəytum ənh. Fə nəfsi muminətun billahi vəhdəhu la şərikə ləhu və Bi Rəsulihi (sallAllahu əleyhi və Alihi və sallam) və Bi Əmirəlmumininə (salam və rəhmət və bərəkət) və Bikum ya Mövlaya (salam və rəhmət və bərəkət) əvvəlikum və axirikum. Və nusrəti muəddətun ləkum. Və məvəddəti xalisətun ləkum. Ət təhiyyətu lillahi vəs səlavatu vət təyyibat.

As Salamu əla Adəmə Səfvətillah. As Salamu əla Nuhin Nəbiyyillah. As Salamu əla Ibrahima Xəlillah. As Salamu əla Musa Kəlimillah. As Salamu əla Isa Ruhillah. As Salamu əla RasulAllah sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. As Salamu ələykə ya Xəyrə Xəlqillah. As Salamu As Salamu ələykə ya Səfiyyəllah. As Salamu ələykə ya Muhəmmədəbnə Əbdillahi sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam Xatəmən Nəbiyyin. As Salamu ələykə ya Əmirəl Mumininə Əliyyəbnə Əbi Talibin Vəsiyyə Rəsulillah sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. As Salamu ələyki ya Fatimətu Səyyidətə nisaəl aləmin. As Salamu ələykuma ya Sibtəy Nəbiiyir Rəhməti Və Səyyidəy Səbabi əhli Cənnəh. As Salamu ələykə ya Əliyyibnil Husəyni Səyyidəl Abidinə və Qurrətə Əynin Nazirin. As Salamu ələykə ya Muhəmmədəbnə Əliyyin Baqirəl İlmi Bədən Nəbiyy. As Salamu ələykə ya Cəfərəbnə Muhəmməd as Sadiqəl Barrəl Əmin. As Salamu ələykə ya Musəbnə Cəfər ət Tahirət Tuhr. As Salamu ələykə ya Əliyəbnə Musa Rizəl Murtəza. As Salamu ələykə ya Muhəmmədəbnə Əliyyinit Təqiyy. As Salamu ələykə ya Əliyyəbnə Muhəmməd ən Nəqiyyən Nasihəl Əmin. As Salamu ələykə ya Həsənəbnə Əliyy. As Salamu ələl Vəsiyyi Min Bədih. Allahummə əccil fərəcəhu və məxrəcəhu vənsurna bihi nəsran Əziza. Allahumma salli əla Nurika və siracika və Vəliyyi Vəliyyikə və Vəsiyyi Vəsiyyikə və Huccətikə əla xəlqik. Allahumma salli əla Muhammadin və əla Muhammad ve accil faracahum.

Ət Təhiyyətu Lillahi Vəs Salavatu Vat Tayyibətu.
Əs Salamu Əleykə Əyuhhən Nəbiyyu və Rəhmətullahi və Bərəkatuhu.
Əs Salamu Əleynə və Alə Ibadillahis Salihin.
Əs Salamu Əleykum və Rəhmətullahi və Bərəkatuh.

Vida Duam

Əşhədu ən la ilahə ill Allah vəhdəhu la şərikə ləh və əşhədu ənnə Muhəmmədən sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam Əbduhu və Rəsuluh və Ənnəhu Seyyidul əvvəlinə vəl axirin və Ənnəhu Seyyidul Ənbiyai və Mursəlin. Allahummə salli ələyhi və əla Əhli Beytihil Əimmətit Təyyibin.

Əs Salamu ələykə ya RasulAllah sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə ya XəlilAllah sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə ya NəbiyyAllah sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə ya SəfiyyAllah sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə ya RəhmətAllah sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə ya XiyərətAllah sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə ya HəbibAllah sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə ya NəcibAllah sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə ya Xatəmən Nəbiyyin sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə ya Seyyidəl Mursəlin sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə ya Qaimən bil Qist sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə ya Fatihəl Xəyr sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə ya Mədinəl Vəhyi vət Tənzil sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə ya Mubəlliən ƏniAllah sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə Əyyuhəs ələykə Siracul Munir sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə ya Mubəşşir sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə ya Nəzir sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə və əla Əhli Beytikəl Təyyibinət Tahirinəl Hadinəl Məhdiyyin. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Əs Salamu ələykə və əal Cəddikə Əbdul Muttəlibi və əla əbikə Əbdillah. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Əs Salamu əla Ummikə Aminətə binti Vəhb. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Əs Salamu əla Əmmikə Həmzətə Seyyidəş Şuhəda. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Əs Salamu əla Əmmikəl Abbas ibni Əbdil Muttəlib. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Əs Salamu əla Əmmikə və Kəfilikə Əbi Talib. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Əs Salamu əla Əmmikə Cəfərinit Təyyari fi Cinanil Xuld. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Əs Salamu ələykə ya Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Əs Salamu ələykə ya Əhməd. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Əs Salamu ələykə ya HuccətAllahi ələl əvvəlinə vəl axirin vəs sabiqə ila taəti Rəbbil aləmin vəl Muhəyminə əla Rusulihi vəl Xatimə li Ənbiyaih vəş şahidə əla xəlqihi vəş şəfiə iləyhi vəl məkinə lədəyh vəl mutaə fi Mələkətuhil Əhmədə sallAllahu əleyhi və alihi və sallam minəl Əvsafil Muhammad sallAllahu əleyhi və alihi və sallam li sairil Əşrafil Kərimə indər Rəbb vəl Mukəlləmə min Vərail Hucubil faizə bis sibaq vəl faitə ənil lihaq təslimə arifin bi həqqikə mutərifin bit təqsiri fi qiyamihi bi vacibik ğəyri munkirin məntəha iləyhi min Fəzlik muqinin bil Məzidati min Rəbbik muminin bil Kitabil munzəli ələykə muhəllilin həlaləkə muhərrəmin həramək. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Əşhədu ya RasulAllahi sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam məə kulli Şahid. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və Ətəhəmməluha ən kulli Cahid. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Ənnəkə qəd bəlləğtə Risalati Rəbbik. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və nəsəhtə li ummətikə və cahədtə fi Səbili Rəbbik. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və sədətə bi Əmrihi vəhtəməltəl əza fi cənbih. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və dəəvtə ila Səbilihi bik Hikməti vəl məvizətil həsənətil cəmiləh. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və əddəytəl Həqqəlləzi kanə ələykə və Ənnəkə qəd Rəuftə bil muminin. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və ğəluztə ələl kafirin. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və ƏbədtAllahə muxlisən hətta ətakəl yəqin. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. FəbələğAllahu bikə əşrəfə məhəllil Mukərrəmin. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və əalmənazilil Muqərrəbin. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və ərfəə Dərəcatil Mursəlin həysu la yəlhəqukə lahiq. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və la yəfuqukə lahiq. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və la yəfuqukə Faiqun. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və la yəsbiqukə sabiq. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və alyətməu fi İdrakikə tami. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Əl həmdu Lillahilləzistən qəzəna bikə minəl hələkəti. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və hədana bikə minəz zəlaləh. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və nəvvərəna bikə minəz zulməh. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. FəcəzakAllahu ya RasulAllahi sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam min Məbusin əfzələ ma caza Nəbiyyən ən ummətihi. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və Rəsulən əmmən ursilə iləyhi bi əbi Əntə və ummi. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Ya RasulAllahi sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam zurtukə arifən bi Həqqik Muqirrən bi fəzlikə Mustəbsirən bi zəlaləti Mən Xaləfəkə. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və Xaləfə Əhli Beytik. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Arifən bil Hudəlləzi Əntə və ummi və nəfsi və əhli və mali və vələdi. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Əna usəlli ələykə kəma sallAllahu ələyk və səlla ələykə Məlaikətəhu və Ənbiyaəhu və Rusuluh səlatən Mutətabiətən Vafirətən Mutə Vasiləh lənqitaə ləha və la əmadə və la əcəl sallAllahu ələykə və Əla Əhli Bəytikət Təyyibinət Tahirinə kəma əntum əhluh.

Allahumməcəl Cəvamiə sələvatikə və nəvamiyə bərəkatik. Və Fəvazilə xəyratikə. Və şəraifə Təhiyyatik. Və Təslimatikə. Və Kəramətikə. Və Rəhəmatik. Və səlavati Məlaikətikəl Muqərrəbin. Və Ənbiyaikəl Mursəlinə. Və Əimmətikəl Muntəcəbinə. Və ibadikəs salihin. Və Əhlis səmavati vəl ərzin. Və Mən səbbəhə ləkə ya Rəbbəl aləminə minəl əvvəlinə vəl axirin əla Muhammadin Əbdikə və Rəsulikə və Şahidik və Nəbiyyikə və Nəzirikə və Əminikə və Məkinik və Nəciyyikə və Nəcibikə və Həbibikə və Xəlilik və Səfvətikə və Xassətikə və Xalisətik və Rəhmətikə və Xəyri xiyərətikə min xəlqik Nəbiyyir Rəhməti və Xazinil məğfirəh. Və qaidil xəyri vəl bərəkəh. Və Munqizil ibadi minəl hələkəh bi İznikə və Daiyhim ila dinikəl Qəyyimi bi Əmrikə əvvəlin Nəbiyyinə misaqə. Və axirihim Məbəsənilləzi ğəməstəhu fi bəhril Fəziləh vəl mənziləti cəliləti vəd dəracatir rəfiəh vəl Mərtəbətil xətirəh və Əvdətəhul əslabət tahirəh və Nəqəltəhu minha iləl ərhamil Mutəhhərəh lutfən minkə ləhu və təhənnunən minkə ələyh iz vəkkəltə li səvnihi və hərasətihi və həfzih və həyatətihi min Qudrətikə əynən asiməh həcəbtə biha ənhu mədanisəl əhri və məabəs sifah hətta rəfətə bihi nəvazirəl ibad və əhyəytə bihi məytəl bilad biən kəşəftə ən Nuri viadətihi zuluməl əstar və əlbəstə hərəməkə bihi hulələl ənvar. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Allahummə fəkəmə xəsəstəhu bi Şərəfi hazihil mərtəbətil Kəriməh və zuxri hazihil mənqəbətil Əziməh salli ələyhi kəma vəfa bi Əhdik və bəlləğə Risalatikə və qatələ əhləl cuhudi əla təvhidik və qətəə Rəhiməl kufri fi izazi Dinik və ləbisə səvbəl bəlva fi Mucahədəti ədaik və əvcəbtə ləhu bi kulli əzən məssəh əv kəydin əhəssə bihi minəl fi ətilləti havələt qətləh. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Fəzilətən təfuqul fəzail və yəmliku bihəl cəzilə min nəvalik və qəd əsərrəl həsrətə və əxfəz zəfrətə və təcərrəəl ğussəh və ləm yətəxəttə ma məssələ ləhu vəhyuk. Allahummə salli ələyhi və əla Əhli Beytihi səlatən tərzaha ləhum və bəlliğhum minna təhiyyətən kəsirəh və səlamən və atina min lədunkə fi muvalatihim Fəzlən və ihsanən və Rəhmətən və Ğufranə. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. İnnəkə Zul Fəzlil Əzim.

Allahummə İnnəkə qultə li Nəbiyyikə Muhammadin sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam və ləv Ənnəhum iz zələmu ənfusəhum cauk. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Fəstəğfərullahə vəstəğfərə ləhumur Rəsul. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Ləvəcudullahə Təvvabən Rəhima. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Və ləm əzhur zəmanə Rəsulikə ələyhi və alihis salam. Allahummə və qəd zurtuhu rağibən taibən min səyyi əməli və Mustəğfirən ləkə min zunubi və Muqirrən ləkə biha və Əntə Ələmu biha minni və Mutəvəccihən iləykə bi Nəbiyyikə Nəbiyyir Rəhməh səlavatukə ələyhi və alih. Vəcəlnillahummə bi Muhammadin sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam və Əhli Beytih. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. İndəkə vəcihən fid unya vəl Axirəti (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) və minəl Muqərrəbin. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Ya Muhammadu sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Ya RasulAllahu sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam bi əbi Əntə və ummi. Ya NəbiyyAllahu sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Ya Seyyide Xəlqillah sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam inni təvəccəhu bikə ill Allahi Rəbbikə və Rəbbi li yəğfirə lizunubi və yətəqəbbələ minni əməli və yəqziyə li həvaici fəkun li şəfiən ində Rəbbikə və Rəbbi fəniməl məsulul Məvla Rəbbi və niməş Şəfiu Əntə ya Muhəmməd sallAllahu aleyhi ve alihi ələykə və əla Əhli Beytikəs salam. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Allahummə və əvcib li minkəl məğfirətə vər Rəhmətə vər rizqəl vasiət təyyibən nafikəma əvcəbtə limən əla Nəbiyyəkə Muhammadən sallAllahu aleyhi ve alihi. Və Huvə Həyyun fəəqərrə ləhu bi zunubih vəstəğfərə ləhu Rəsulukə ələyhi və alihis salam. Fəğəfərtə ləhu bi Rəhmətikə ya Ərhəmər Rahimin. Allahummə və qəd əmməltukə və Rəcəvtukə və Qumtu bəynə yədəyk və Rəğibtu iləykə əmmən sivak və qəd əmməltu cəzilə səvabik və inni lə Muqirun ğəyru Munkir və taibun iləykə mimməqtərəft və aizun bikə fi hazəl məqami mimma qəddəmtu minəl əmalilləti təqəddəmtə iləyyə fiha və nəhəytəni ənha və əvədtə ələyhəl iqab və əuuzu bi Kərəmi vəchikə ən tuqiməni Məqaməl xizyi vəz zull yəvmə tuhtəkufihil əstaru və təbdu fihil əsrari vəl fəzaih və tərədu fihil fəraisu yəvməl həsrəti vən nədaməh yəvməl afikəti yəvməl azifəti yəvmət təğabun yəvməl fəsli yəvməl cəzai yəvmən kanə miqdarihu xəmsinəəlfə sənəh yəvmən nəfxəti yəvmə tərcufur racifətu tətbəuhər radifəh yəvmənnəşri yəvməl ərş yəvmə yəqumun nasu li Rəbbil aləmin yəvmə yəfirrul məru min əxihi və ummihi və əbihi və sahibətihi və bənih yəvmə təşəqqəqul ərzu vəəknafus səma yəvmə təti kullu nəfsin tucadilu ən nəfsihs yəvməyurəddunə ill Allahi fə Yunəbiuhum bima əmilu yəvmə la yuğni Məvlən şəya və la hum yunsərunəilla Mən RəhimAllah İnnəhu Huvəl Əzizur Rəhim yəvmə yurəddunə ila Alimil ğəybi vəş şəhadəh yəvmə yurəddunə ill Allahi Məvlahumul həqq yəvmə yəxrucunə minəl əcdasi siraa kəənəhum ila nusubin yufizun və kəənəhum cərradun muntəşir muhtiinə iləd dai ill Allahiyəvməl vaqiəh yəvmə turəccul ərzə rəcca yəvmə təkunus səmau kəl muhl və təkunul cibalu kəl ihn və la yusəlu həmimun həmimən yəvməş şahidi vəl məşhud yəvməş şahidi vəl məşhud yəvmə təkunul Məlaikətu səffən səffa. Allahummərhəm məvqifi fi zalikəl yəvmi bi məvqihi fi hazəl yəvm və la tuxzini fi zalikəl məvqif cənəytu əla nəfsi vəcəl ya Rəbbi fi zalikəl yəvmi məə Əvliyaikə muntələqi və fi Zumrəti Muhammadin sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam və Əhli Beytihiələyhimus salamu Məhşəri vəcəl Həvzəhu məvridi və fil ğurril kirami məsdəri və ətini Kitabi bi yəmini hətta əfuzə bi həsanati və tubəyyizə bihi vəchi və tuyəssirə bihi hisabi və turəccihə bihi mizani və əmziyə məəl faizinə min ibadikəs salihin ila Rizvanikə və Cinanikə İlahəl aləmin. Allahummə inni əuzu bikə min ən təfhəzəni fi zalikəl yəvm bəynə yədəyil xəlayiqi bi cərirəti əv ən əlqəl xizyə vən nədamətə bi xətiəti əv ən tuzhirə fihi Səyyiati əal həsnati əv ən tunəvvihə bəynəl xəlayiqi bi İsmi ya Kərimu ya Kərim. Əl əfvəl əfv. Əs Sətrəs sətr. Allahummə və əuzu bikə min ən yəkunə fi zalikəl yəvmi fi məvaqifil əşrari məvqifi əv fi Məqamil Əşqiyai Məqami və iza Məyyəztə bəynə xəlqik. Fəsuqtə kullən bi əmalihim zumərən ila mənazilihim. Fəsuqni bi Rəhmətikə fi ibadikəs salihin. Və fi Zumrəti Əvliyaikəl muttəqin ila Cənnatikə ya Rəbbəl aləmin.

Əs Salamu ələykə ya RasulAllah sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam. Əs Salamu ələykə ya Əyyuhəl Bəşirun Nəzir. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Əs Salamu ələykə ya Əyyuhəs Siracul Munir. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Əs Salamu ələykə ya Əyyuhəs Səfiru BəynAllahi və bəynə xəlqih. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Əşhədu ya RasulAllahi sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam Ənnəkə kuntə Nurən fil əslabiş şamixəh vəl ərhamil Mutəhhərəh ləm tunəcciskəl cahiliyyəti bi əncasiha və ləm tulbiskə min mudləhimmati siyabiha. Və əşhədu ya ya RasulAllahi sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam Ənni muminun bikə və bil əimməti min Əhli Beytik muqinun bi cəmii ma ətəytə bihi razin mumin. Və əşhədu Ənnəl əimmətə min Əhli Beytikə əlamul Huda vəl urvətul vusqa vəl Huccətu əla əhlid dunya. Allahummə la təəlhu axirəl Əhdi min ziyarəti Nəbiyyikə ələyhi və Alihis salam və in təvəffəytəni fə inni əşhədu fi məmati əla ma əşhədu ələyhi fi həyati Ənnəkə Ənt Allahu la ilahə illa Ənt vəhdəkə la şərikə lək və Ənnə Muhammadən sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam Əbdukə və Rəsuluk və Ənnəl əimmətə min Əhli Beytihi Əvliyaik və Ənsarukə və Hucəcukə əla xəlqik və xuləfaukə fi ibadikə və əlamukə fi bi ladik və xuzzanu İlmikə və həfəzətu Sirrikə və Təracimətu Vəhyik. Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad və bəlliğ Ruhə Nəbiyyikə Muhammadin və Alih fi saəti hazihi və fi kulli saətin təhiyyətən minni və səlam. Vəs Salamu ələykə ya RasulAllahi sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam və Rəhmətullahi və Bərəkatuh la Cəələhullahu axirə təslimi ələyk.

Ya Mən Xətəmən Nübuvvətə bi Muhammadin sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam ixtim li yəvmi haza bi xəyrin və şəhri bi xəyrin və sənəti bi xəyrin və umuri bi xəyr...

Açiq Məktub

...Həyat bir möhlətdir...
...Möhlət alsam...
...Səni (salam və rəhmət və bərəkət) Həsrətimdə gizləyəcəyəm...
...Ya Sahib az-Zaman (salam və rəhmət və bərəkət)...

...Cənnət bir fürsətdir...
...Fürsət tapsam...
...Səni (salam və rəhmət və bərəkət) Cənnətimdə gözləyəcəyəm...
...Ya Sahib az-Zaman (salam və rəhmət və bərəkət)...

Xətm Duam

Mən şahidlik edirəm ki Rəhman Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) başqa ibadətə haqqi olan məbud yoxdur. Təkdir. Şəriki yoxdur. Və şahidlik edirəm ki Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Qulu və Elçisidir.

Islam (Allahumma inni asaluka imanan daiman) Dinini bizim üçün kamil edən, bizə olan nemətini tamamlayan, bizi ən xeyirli ümmət edən və Peyğəmbərlik silsiləsini Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərlə xətm edən Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) həmd olsun.

Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) başqa məbud yoxdur. O (Ya Kərim Ya Rəhim) Təkdir. Onun (Ya Kərim Ya Rəhim) şəriki yoxdur. Mülk Onundur (Ya Kərim Ya Rəhim). Həmd Onadir (Ya Kərim Ya Rəhim). O (Ya Kərim Ya Rəhim) hər şeyə Qadirdir.

Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Doğru Yola yönəltdiyi kimsəni heç kəs azdira bilməz.

Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) başqa məbud yoxdur. O (Ya Kərim Ya Rəhim) Təkdir. Onun (Ya Kərim Ya Rəhim) şəriki yoxdur. Mülk Onundur (Ya Kərim Ya Rəhim). Həmd Onadir (Ya Kərim Ya Rəhim). O (Ya Kərim Ya Rəhim) hər şeyə Qadirdir.

Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) azdirdiği kimsəni heç kəs Doğru Yola yönəldə bilməz.

Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) başqa məbud yoxdur. O (Ya Kərim Ya Rəhim) Təkdir. Onun (Ya Kərim Ya Rəhim) şəriki yoxdur. Mülk Onundur (Ya Kərim Ya Rəhim). Həmd Onadir (Ya Kərim Ya Rəhim). O (Ya Kərim Ya Rəhim) hər şeyə Qadirdir.

Allahim. Allahu Akbar. Sənin (Ya Kərim Ya Rəhim) verdiyinə mane olacaq mane olduğunu verəcək kimsə yoxdur. Heç bir hörmət sahibinə Sənin (Ya Kərim Ya Rəhim) yaninda hörməti fayda verməz.

Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) başqa məbud yoxdur. O (Ya Kərim Ya Rəhim) Təkdir. Onun (Ya Kərim Ya Rəhim) şəriki yoxdur. Mülk Onundur (Ya Kərim Ya Rəhim). Həmd Onadir (Ya Kərim Ya Rəhim). O (Ya Kərim Ya Rəhim) hər şeyə Qadirdir.

Allahim. Allahu Akbar. Sənin (Ya Kərim Ya Rəhim) asanlaşdirdiğindan başqa asan olan heç nə yoxdur. Sən (Ya Kərim Ya Rəhim) istəsən çətin işi asanlaşdirarsan.

Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) başqa məbud yoxdur. O (Ya Kərim Ya Rəhim) Təkdir. Onun (Ya Kərim Ya Rəhim) şəriki yoxdur. Mülk Onundur (Ya Kərim Ya Rəhim). Həmd Onadir (Ya Kərim Ya Rəhim). O (Ya Kərim Ya Rəhim) hər şeyə Qadirdir.

Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim). Mən Səndən (Ya Kərim Ya Rəhim) istəyirəm. Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim). Sənin (Ya Kərim Ya Rəhim) Peyğəmbərin (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərlə Sənə (Ya Kərim Ya Rəhim) tərəf yönəlirəm...

Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) başqa məbud yoxdur. O (Ya Kərim Ya Rəhim) Təkdir. Onun (Ya Kərim Ya Rəhim) şəriki yoxdur. Mülk Onundur (Ya Kərim Ya Rəhim). Həmd Onadir (Ya Kərim Ya Rəhim). O (Ya Kərim Ya Rəhim) hər şeyə Qadirdir.

...Ya Rəhman Allah...Ya Kərim Allah...Ya Rəhim Allah...

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə xatir...Fatimə (salam və rəhmət və bərəkət) Anaya xatir...Ali (salam və rəhmət və bərəkət) Ataya xatir...Fatimə (salam və rəhmət və bərəkət) Ananin və Ali (salam və rəhmət və bərəkət) Atanin Övladlari olan Hesen (salam və rəhmət və bərəkət) və Hüseynə (salam və rəhmət və bərəkət) xatir...Sənin (Ya Kərim Ya Rəhim) Lütfün və İzninlə toplayib, yazdiğim hər bir duanin, hər bir hədisin, hər bir cümlənin, hər bir kəlmənin aşkar və gizli savabini, sabit və artimli savabini, dünya və axirət savabini Övladim Huseyn ibn Elçinin ruhuna, əqlinə və qəlbinə şamil et...

Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) başqa məbud yoxdur. O (Ya Kərim Ya Rəhim) Təkdir. Onun (Ya Kərim Ya Rəhim) şəriki yoxdur. Mülk Onundur (Ya Kərim Ya Rəhim). Həmd Onadir (Ya Kərim Ya Rəhim). O (Ya Kərim Ya Rəhim) hər şeyə Qadirdir.

...Ya Rəhman Allah...Ya Kərim Allah...Ya Rəhim Allah...

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin iki Əmanətinə xatir...Qurana (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) xatir...Əhli Beytə (salam və rəhmət və bərəkət) xatir...Bəndən Huseyn ibn Elçini Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərlə görüşənə qədər bir-birlərindən ayrilmaz olan Quran (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) və Əhli Beytin (salam və rəhmət və bərəkət) himayəsində qərar ver.

Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) başqa məbud yoxdur. O (Ya Kərim Ya Rəhim) Təkdir. Onun (Ya Kərim Ya Rəhim) şəriki yoxdur. Mülk Onundur (Ya Kərim Ya Rəhim). Həmd Onadir (Ya Kərim Ya Rəhim). O (Ya Kərim Ya Rəhim) hər şeyə Qadirdir.

Ey hacəti olanalarin hacətini gerçək etməyə Qadir olan Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim).
Ey batini niyyətlərdən agah olan Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim).
Ey qəmlilərin qəmini dağidan Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim).
Ey qüssəliləri qüssədən azad edən Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim).
Ey qocalara rəhm edən Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim).
Ey körpələrə ruzi verən Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim).
...Ya Rəhman Allah...Ya Kərim Allah...Ya Rəhim Allah...

...Ya Rəhman Allah...Ya Kərim Allah...Ya Rəhim Allah...Mən Oğlum Hüseyni mükafatlandirmaq qüdrətində deyiləm...

Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) başqa məbud yoxdur. O (Ya Kərim Ya Rəhim) Təkdir. Onun (Ya Kərim Ya Rəhim) şəriki yoxdur. Mülk Onundur (Ya Kərim Ya Rəhim). Həmd Onadir (Ya Kərim Ya Rəhim). O (Ya Kərim Ya Rəhim) hər şeyə Qadirdir.

...Ya Rəhman Allah...Ya Kərim Allah...Ya Rəhim Allah...Bəndən Hüseyni Öz Qüdrətinlə mükafatlandir...

Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) başqa məbud yoxdur. O (Ya Kərim Ya Rəhim) Təkdir. Onun (Ya Kərim Ya Rəhim) şəriki yoxdur. Mülk Onundur (Ya Kərim Ya Rəhim). Həmd Onadir (Ya Kərim Ya Rəhim). O (Ya Kərim Ya Rəhim) hər şeyə Qadirdir.

Ey Peğəmbərlik Silsiləsini Muhammad sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam Peyğəmbərlə xətm edən Allahim...
Sənin (Ya Kərim Ya Rəhim) Qulun və mənim Oğlum olan Hüseyn ibn Elçinin bu gününü, bu ayini, bu ilini, həyatini, Dünyasini (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) və Axirətini (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) xeyirlə xətm et...
Ey Peğəmbərlik Silsiləsini Muhammad sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam Peyğəmbərlə xətm edən Allahim...

Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) başqa məbud yoxdur. O (Ya Kərim Ya Rəhim) Təkdir. Onun (Ya Kərim Ya Rəhim) şəriki yoxdur. Mülk Onundur (Ya Kərim Ya Rəhim). Həmd Onadir (Ya Kərim Ya Rəhim). O (Ya Kərim Ya Rəhim) hər şeyə Qadirdir.

Cennete Özel Devet

Dedi: Atacan...Necə bir təriqətdir Şiəlik?
Dedim:...Qeyrətdir...Şücaətdir...Şiəlik...
...İffətdir...İzzətdir...Şiəlik...
...Həqiqətdir...Dəyanətdir...Şiəlik...
...Cəsarətdir...Fəxarətdir...Şiəlik...
Dedi: Atacan...Nə gözəl bir təriqətdir...Şiəlik...
...Cənnətə Özəl Dəvətdir...Şiəlik...

Cennete Özel Devetdir Şielik

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Tövratin (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Zəburun (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) İncilin (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) məzmunu Quranda (Allahumme bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) cəm olmuşdur. Quran (Allahumme bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) "Al-Fatiha" Surəsində cəm olmuşdur. "Al-Fatiha" Surəsinin mənasi "Bismillah" Kəlməsində cəm olmuşdur. "Bismillah" Kəlməsinin mənasi "B" Hərfində cəm olmuşdur. "B" Hərfinin mənasi O Hərfdəki nöqtədə cəm olmuşdur. Agah olun ki Mən (salam və rəhmət və bərəkət) həmin O Nöqtəyəm...

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Həqiqətən də Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Alini (salam və rəhmət və bərəkət) Fatiməni (salam və rəhmət və bərəkət) Heseni (salam və rəhmət və bərəkət) Hüseyni (salam və rəhmət və bərəkət) və Hüseynin (salam və rəhmət və bərəkət) Övladlarini (salam və rəhmət və bərəkət) xalqa Hüccət qərar vermişdir. Və Onlar (salam və rəhmət və bərəkət) Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Ümmətim üçün Elm Qapisidir. Kim Onlarin (salam və rəhmət və bərəkət) vasitəsilə hidayət olubsa, Siratəl-Müstəqimə (Doğru Yola) hidayət olub.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Alif. Lam Mim. ("Beqere" Suresi, 1). Bu təqvalilari hidayət edən Kitabdir. ("Beqere" Suresi, 2). (Təqvalilar) o kəslərdir ki, Qeybə inanir namaz qilir və onlara verdiyimiz ruzidən infaq edirlər. ("Beqere" Suresi, 3). Həm də o kəslərdir ki, Sənə və Səndən əvvəl nazil olana iman gətirir, Axirətə də kamil inanirlar. ("Beqere" Suresi, 4). Onlar Rebbi tərəfindən hidayət olunmuşlardir. Səadətə çatan da onlardir. ("Beqere" Suresi, 5).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ali (salam və rəhmət və bərəkət) və Alinin (salam və rəhmət və bərəkət) şiələri Qiyamət Günündə səadətə çatanlardir.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Sonra Adəm Rebbinden bəzi kəlmələri öyrəndi və (tövbə etdi). Allah da tövbəsini qəbul etdi. ("Beqere" Suresi, 37).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Adem (salam və rəhmət və bərəkət) dedi: Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim). Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Ali (salam və rəhmət və bərəkət) Fatimə (salam və rəhmət və bərəkət) Hesen (salam və rəhmət və bərəkət) və Hüseyne (salam və rəhmət və bərəkət) xatir tövbəmi qəbul et...
Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim). Adəmin (salam və rəhmət və bərəkət) tövbəsini qəbul etdi.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Beləliklə sizi orta bir ümmət etdik ki insanlara şahid oalsiniz. Və Peyğəmbər də sizə şahid olsun ("Beqere" Suresi, 143).

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Biz (salam və rəhmət və bərəkət) Yer üzündə Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Höccətiyik. "Beləliklə sizi orta bir ümmət etdik ki" Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) barəmizdə nazil omuşdur.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Hər kimsə tağutu inkar edib, Allaha iman gətirsə O, qirilmasi mümkün olmayan möhkəm bir ipdən yapişmiş olur. ("Beqere" Suresi, 256).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Ürvətül-Vüsqa - Ən Möhkəm Ip - Sənsən (salam və rəhmət və bərəkət).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Allah istədiyi kimsəyə hikmət verər. Hikmət verilənə çoxlu xeyir verilmişdir. ("Beqere" Suresi, 269).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Hikmət on hissədir. Hikmətin doqquz hissəsi Aliye (salam və rəhmət və bərəkət) bir hissəsi digər insanlara verilmişdir.

Nəcran xristianlardan ibarət bir heyət mübahisə və mücadilə etmək istəyi ilə Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin yanina gəldilər.

O zaman bu Ayə nazil oldu:

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Sənə Elm gələndən sonra onun barəsində Səninlə mübahisə edənlərə de: Gəlin (biz də) oğlanlarimizi (siz də) oğlanlarinizi (biz də) xanimlarimizi (siz də) xanimlarinizi (biz də) özümüzü (siz də) özünüzü çağiraq. Sonra mübahilə edək və yalançilara Allahin lənət etməsini istəyək. ("Ali-Imran" Suresi, 61).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər Ali (salam və rəhmət və bərəkət) Fatima (salam və rəhmət və bərəkət) Hesen (salam və rəhmət və bərəkət) və Hüseynle (salam və rəhmət və bərəkət) birlikdə xristianlarin qarşisina çixdi. Və xristianlara da öz yaxinlarini toplayaraq mübahiləyə hazir olmalarini təklif etdi. O zaman xristianlar dedilər:
- İcazə verin. Biz bir qədər fikirləşək...
Xristianlar keşişlərinə müraicət edərək, məsləhət istədilər. Keşiş dedi:
- Siz yaxşi bilirsiniz ki Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) tərəfindən haqla göndərilmişdir. Bu günə qədər Peyğəmbər (salam və rəhmət və bərəkət) ilə mübahilə edən nümayəndələrin heç biri salamat qalmayib. Siz də əgər Muhammadle (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) mübarizəyə qalxsaniz, həlak olacaqsiniz. Odur ki, öz dininizdə qalmaqda israrlisinizsa, Muhammadle (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) mübahilə etmədən evinizə-eşiyinizə qayidin...

Bu əsnada xristianlar gördülər ki, Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər Hüseyn (salam və rəhmət və bərəkət) qucağinda, Hesenin (salam və rəhmət və bərəkət) əlindən tutraq gəlir. Arxasinca Fatimə (salam və rəhmət və bərəkət) və Ali (salam və rəhmət və bərəkət) gəlir.
Keşiş dedi:
- Ey xristianlar! Mən elə Nurlu Simalar (salam və rəhmət və bərəkət) görürəm ki Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) istəsə Onlarin (salam və rəhmət və bərəkət) vasitəsilə dağlari yerindən qoparar. Onlarla (salam və rəhmət və bərəkət) mübahilə etməyin. Yoxsa həlak olarsiniz. Və Yer üzündə bir dənə də olsun xristian qalmaz.
Xristianlar dedilər:
- Ey Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam)...Biz qərara gəldik ki, Səninlə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) mübahilə etməyək. Sən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Öz Dinində qalasan. Biz də öz dinimizdə...
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Əgər mübahilə etmirsinizsə, Islam (Allahumma inni asaluka imanan daiman) Dinini qəbul edin!
Xristianlar Islam Dinini qəbul etməkdən imtina etdikdə, Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- O zaman Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sizinlə müharibə etməli olacam.
Xristianlar dedilər:
- Bizim müsəlamnlarla müharibə etməyə qüdrətimiz yoxdur. Amma sizinlə müqavilə bağlamağa haziriq.
Müqavilə razilaşmasi əldə edildikdən sonra Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- And olsun Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim)...Az qalmişdi Nəcran əhli həlak olsun. Əgər onlar mübahilə etsəydilər, şübhəsiz ki, insan surətindən çixib heyvan cildinə düşərdilər. Bu düzənliklər Nəcran əhli üçün Cehenneme çevrilərdi. Çox keçməzdi ki Nəcran əhlinin hamisi hətta ağacdaki quşlar belə məhv olardi...

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Allah iman gətirənləri xilas edir. Kafirləri məhv edir. ("Ali-Imran" Suresi, 141).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Həqiqətən də, Ali ibni Talib (salam və rəhmət və bərəkət) Məndən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sonra Ümmətimin Imami və Xəlifəsidir. Ali ibni Talibin (salam və rəhmət və bərəkət) Övladlarindan (salam və rəhmət və bərəkət) olan Mehdi (salam və rəhmət və bərəkət) Yer üzü zülm və fəsad ilə dolduğu zaman Zuhur edəcək. Və Dünyada Haqq və Ədaləti bərpa edəcəkdir...
Allah iman gətirənləri xilas edir. Kafirləri məhv edir. ("Ali-Imran" Suresi, 141).
...Bu Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Əmridir. Bu Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Sirridir. Hər kimsə bu barədə şəkk-şübhəyə düşsə, küfrə düşmüşdür.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Mükafatin daha gözəli Allah yanindadir. ("Ali-Imran" Suresi, 195).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Sən (salam və rəhmət və bərəkət) yaxşi əməl sahibləri olan şiələrin üçün Rəhman Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) bir mükafatsan.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Ey iman gətirənlər. Səbr edin. Dözümlü olun. Hazir olun. Və Allahdan qorxun. Bəlkə nicat tapasiniz. ("Ali-Imran" Suresi, 200).

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Səbr edin - yəni vacib olan hökmlərin yerinə yetirməyin əziyyətinə səbr edin. Dözün - yəni düşmənlərinizin sizə yetirdikləri əzab-əziyyətə dözün. Hazirlaşin - yəni İmam Mehdinin (salam və rəhmət və bərəkət) Zuhuruna hazir olun.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Ey iman gətirənlər. Allaha itaət edin. Peyğəmbərə və sizlərdən olan Əmr Sahiblərinə də itaət edin. ("Nisa" Suresi, 59).

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) soruşdu:
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). Əmr Sahibləri (Ulul-Əmr) kimlərdir?
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Sən O Əmr Sahiblərindən (salam və rəhmət və bərəkət) Birincisisən.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Peyğəmbər onlar üçün məğfirət istəsəydi, Allahi tövbələri Qəbul Edən və Mehriban görərdilər. ("Nisa" Suresi, 64).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər İmam Alinin (salam və rəhmət və bərəkət) və İmam Alinin (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrinin bağişlanmasi üçün dua etdi.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Bu gün sizə Dininizi kamil etdim. Sizə olan Nemətimi tamamladim. Din olaraq sizin üçün Islami bəyənib seçdim. ("Maidə" Suresi, 3).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Allahu Akbar! Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərliyim və Alinin (salam və rəhmət və bərəkət) bu ümmətə Imam təyin olunmasi ilə Islam (Allahumma inni asaluka imanan daiman) Dininin Kamil bir Din olaraq sizə din olmasina razi oldu.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Kafir olanlar və ayələrimizi təkzib edənlər Cehennem əhlidirlər. ("Maidə" Suresi, 10). Ayənin mənasi budur ki, Alinin (salam və rəhmət və bərəkət) Haqqini və Rəhbərliyini təkzib edənlər Cehennem əhlidirlər. Alinin (salam və rəhmət və bərəkət) Haqqini tanimaq bütün aləmlərə vacibdir.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Ey iman gətirənlər. Allahdan qorxun! Ona yaxinlaşmaq üçün vəsilə (vasitəçi) axtarin. ("Maidə" Suresi, 35).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Imamlar (salam və rəhmət və bərəkət) Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Övladlarimdir. Imamlara (salam və rəhmət və bərəkət) itaət edən Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) itaət etdiyini bilsin. Imamlara (salam və rəhmət və bərəkət) qarşi üsyan edən Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) qarşi üsyan etdiyini bilsin.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Ey iman gətirənlər. Sizdən hər kəs öz dinindən dönsə (bilsin ki) Allah tezliklə elə bir qövm gətirər ki Allah onlari onlar da Allahi dost tutarlar. (Onlar) möminlərə qarşi həlim və kafirlərə qarşi şiddətlilidirlər. Allah Yolunda Cihad edər və heç bir məzəmmət edənin tənəsindən qorxmazlar. Bu Allahin Fəzli-Kərəmidir ki onu istədiyinə verər. Allahin Rəhməti genişdir. (Allah) hər şeyi biləndir. ("Maidə" Suresi, 54).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Ey Qüreyş tayfasi! Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) sizin yaniniza bir nəfəri göndərənə qədər işlərinizdən əl çəkməyəcəksiniz. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Onun (salam və rəhmət və bərəkət) qəlbini iman ilə doldurmuşdur. O (salam və rəhmət və bərəkət) sizin boynunuzu vuracaq. Siz də Onun (salam və rəhmət və bərəkət) qabağindan qoyun sürüsü kimi qaçacaqsiniz...O (salam və rəhmət və bərəkət) həmin kəsdir çəkməyə yamaq vurur...

Bu zaman Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) əlində yamaq vurduğu çəkmə evdən çixdi.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Sizin əsl Vəliniz Allah Onun Peyğəmbəri və iman gətirənlərdir. O kəslər ki namaz qilir və ruku halinda zəkat verirlər. Və hər kəs ki Allahi Peyğəmbəri və iman gətirənləri özünə Vəli bilir (bilsin ki qalibdir çünki) Allahin Qoşunu həmən qalib gələndir. ("Maidə" Suresi, 55-56).

Bir gün İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) Məsciddə namaz qilirdi. Rukuya getdiyi zaman bir fəqir O İmam Aliden (salam və rəhmət və bərəkət) kömək istədi. İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) ruku halinda ikən üzüyünü o fəqirə verdi...

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Allah buyurdu: Bu (Qiyamət Günü) elə bir gündür ki doğru danişanlarin doğruluqlari fayda verər. Onlar üçün altindan çaylar axan Cənnətlər vardir. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Allah onlardan onlar da Allahdan razidirlar. Bu böyük səadətdir. ("Maidə" Suresi, 119).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Ali ibni Talib (salam və rəhmət və bərəkət) doğru danişanlarin Seyyididir.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Valideyinə yaxşiliq edin. ("Ənam" Suresi, 151).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Alinin (salam və rəhmət və bərəkət) müsəlmanlarin boynunda olan haqqi övladin boynunda Valideyin Haqqi kimidir.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Iblis dedi: Sən məni azdirdiğina görə mən də onlari (azdirmaq üçün) Sənin Doğru Yolunun üstündə oturacağam. ("Əraf" Suresi, 16).

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Iblisin dediyi Doğru Yol - İmam Alinin (salam və rəhmət və bərəkət) Yoludur.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Əraf üstündə kişilər vardir ki hamini simalarindan taniyarlar. Ümidvar olduqlri halda hələ Cənnətə daxil olmayan Cənnət Əhlini: Salam olsun sizə, - deyə səsləyərlər. ("Əraf" Suresi, 46).

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Biz (salam və rəhmət və bərəkət) Qiyamət Günü Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) kömək edənləri üzlərindən taniyib Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) daxil edəcəyik.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Əraf Əhli simalarindan tanidiqlari adamlari səsləyib deyərlər: Topladiğiniz mallar və təkəbbürlüyünüz sizə bir fayda vermədi. ("Əraf" Suresi, 48).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Həqiqətən də Əraf Əhli Sən (salam və rəhmət və bərəkət) və Sənin (salam və rəhmət və bərəkət) Övladlarindir. Sizin (salam və rəhmət və bərəkət) tanimadiğiniz və Sizi (salam və rəhmət və bərəkət) tanimayanlar Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) girməyəcək. Sizin (salam və rəhmət və bərəkət) inkar etdiyiniz və Sizi (salam və rəhmət və bərəkət) inkar edənlər Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) girməyəcək.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Və əgər Sənə hiylə gəlmək istəsələr (bil ki) təkcə Allah Sənə kifayətdir. Səni Öz Nüsrəti və möminlərlə möhkəmləndirən Allah ("Ənfal" Suresi, 62).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Ərşində belə yazilmişdir: Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) başqa ilah yoxdur. Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Mənim (Ya Kərim Ya Rəhim) Bəndəm və Rəsulumdur. Onu Alinin (salam və rəhmət və bərəkət) vasitəsilə müdaifə edib, möhkəmləndirdim.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Allahin Peyğəmbərini incidənlər üçün ağrili əzab vardir. ("Tövbə" Suresi, 61).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Kim Alini (salam və rəhmət və bərəkət) incitsə, Məni (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) incitmişdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Kim Fatiməni (salam və rəhmət və bərəkət) incitsə, Məni (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) incitmişdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Kim Əhli Beytimi (salam və rəhmət və bərəkət) incitsə, Məni (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) incitmişdir.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət)buyurdu: Bismillahir Rahmanir Rahim.
Səndən - O haqdirmi? - deyə sual edirlər. De: Bəli! And olsun Rəbbimə ki O, həqiqətən doğrudur. Və siz Onu aciz edən deyilsiniz. ("Yunus" Suresi, 53).

Səndən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Ali ibni Talib (salam və rəhmət və bərəkət) barəsində sual edirlər ki O (salam və rəhmət və bərəkət) Imamdirmi?

Bismillahir Rahmanir Rahim.
O Gün gəldiyi (zaman) Allahin Izni olmadan heç kəs danişa bilməz. Onlarin bir qismi bədbəxt (bir qismi də) xoşbəxtdir. ("Hud" Suresi, 105).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Cabrail (salam və rəhmət və bərəkət) Mənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) bildirdi ki xoşbəxt o kəsdir ki Alini (salam və rəhmət və bərəkət) həm Alinin (salam və rəhmət və bərəkət)sağliğinda həm də Alinin (salam və rəhmət və bərəkət)vəfatindan sonra sevsin. Bədbəxt o kəsdir ki Ali ilə (salam və rəhmət və bərəkət) həm Alinin (salam və rəhmət və bərəkət)sağliğinda həm də Alinin (salam və rəhmət və bərəkət)vəfatindan sonra düşmən olsun.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Yer üzündə bir-birinin yaninda olan qitələr, bir su ilə suvarilan üzüm bağlari, əkinlər və bir kökdən və ya başqa kökdən əmələ gələn xurma ağaclari vardir. ("Rəd" Suresi, 4).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Insanlar başqa kökdəndir. Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) və Sən (salam və rəhmət və bərəkət) eyni kökdənik.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Sən ancaq xəbərdarliq edənsən. Və hər qövm üçün bir Hidayətçi vardir. ("Rəd" Suresi, 7).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Xəbərdarliq Edənəm. Sən (salam və rəhmət və bərəkət) Hidayətçisən.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Allahin zikri ilə qəlblər aram tapar. ("Rəd" Suresi, 28).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Yaniz həqiqətən də Allahi (Ya Kərim Ya Rəhim) Peyğəmbəri (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) və Əhli Beyti (salam və rəhmət və bərəkət) sevən qəlblər aram tapar.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Kafir olanlar deyirlər: Sən Peyğəmbər deyilsən. De: Mənimlə sizin aranizda Allahin və Kitab Elmi yaninda olanin şahid olamasi yetər. ("Red" Suresi, 43).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Kitab Elmi yaninda olan - Ali ibn Talibdir (salam və rəhmət və bərəkət).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Pak Söz kökü (yerdə) sabitləşmiş və budaqlari Göydə çardaqlaşmiş pak bir ağac kimidir. ("Ibrahim" Suresi, 24).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) bir ağacam. Ali (salam və rəhmət və bərəkət) o ağacin köküdür. Fatimə (salam və rəhmət və bərəkət) o ağacin budağidir. Hesen (salam və rəhmət və bərəkət) və Hüseyn (salam və rəhmət və bərəkət) o ağacin meyvələridir. Alinin (salam və rəhmət və bərəkət) ardicillari o ağacin yarpaqlaridir.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Ibrahim dedi: Pərvərdigara. Bu şəhəri əmin-amanliq şəhəri et. Məni və övladimi bütlərə ibadət etməkdən uzaq saxla. ("Ibrahim" Suresi, 35).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) və Ali (salam və rəhmət və bərəkət) heç zaman bütlərə ibadət etməmişik.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Əgər bilmirsinizsə, Zikr Əhlindən soruşun. ("Nehl" Suresi, 43).

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Zikr Əhli (salam və rəhmət və bərəkət) Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Əhli Beytindən (salam və rəhmət və bərəkət) olan Imamlardir (salam və rəhmət və bərəkət).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
O Gün Rəhman Allahin izn verdiyi və sözündən şad olduğu kimsədən başqasinin şəfaət etməsi fayda verməz. ("Taha" Suresi, 109).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Hər kim desə - Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim). Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə və Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Əhli Beytinə (salam və rəhmət və bərəkət) Salavat göndər. Necə ki Ibrahim (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərə və Ibrahim (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərin Əhli Beytinə (salam və rəhmət və bərəkət) Salavat göndərmisən. Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim). Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin və Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Əhli Beytinin (salam və rəhmət və bərəkət) Məqamini Uca et. Necə ki Ibrahim (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərin və Ibrahim (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərin Əhli Beytinin (salam və rəhmət və bərəkət) Məqamini Uca etmisən. Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim). Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə və Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Əhli Beytinə (salam və rəhmət və bərəkət) Rəhmət göndər. Necə ki Ibrahim (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərə və Ibrahim (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərin Əhli Beytinə (salam və rəhmət və bərəkət) Rəhmət göndərmisən, - Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Qiyamət Günü o kimsənin Şəfaətçisi olaram.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Sur çalindiği zaman artiq aralarinda nə qohumluq olar, nə də bir-birlərindən hal-əhval tutarlar. ("Möminin" Suresi, 101).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Qiyamət Günü Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Nəslimdən (salam və rəhmət və bərəkət) olan insanlar müstəsna olmaqla, insanlar arasinda qohumluq əlaqələri kəsiləcək.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Allah Göylərin və Yerin Nurudur. Onun Nurunun məsəli içində çiraq olan o qəndilin məsəlidir ki o çiraq bir büllur içindədir. O büllur da parlaq bir ulduz kimidir ki nə gün çixana nə də gün batana aid olmayan mübarək bir zeytun ağacindan yandirilir. Onun (Zeytun Ağacinin) yaği özünə od yetirməsə də sanki işiq saçir. O nur üstündə nurdur. Allah istədiyini Öz Nuru ilə hidayət edər. Allah bu məslləri insanlar üçün çəkir və Allah hər şeyi Biləndir. ("Nur" Suresi, 35).

Imam Kazim (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qəndil Fatimədir (salam və rəhmət və bərəkət). Çiraq Hesen (salam və rəhmət və bərəkət) və Hüseyndir (salam və rəhmət və bərəkət). Parlaq ulduz Ibrahim (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərin ağac şəcərəsindən nurlanan Fatimədir (salam və rəhmət və bərəkət) ki parlaq ulduz tək Dünya qadinlari arasinda par-par yanirdi. Nə şərqlidir nə də qərbli. Nə yəhudidir nə xristian. Yaği özünə od yetirməsə də az qalir işiq saçsin - yəni vücudundan Elm yağir. Nurun əla Nur - yəni Imam ardinca Imam gətirir Dünyaya. Allah istədiyini Öz Nuru ilə hidayət edər - yəni Allah istədiyini Biz (salam və rəhmət və bərəkət) Imamlar (salam və rəhmət və bərəkət) ilə hidayət edər.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Pərvədigara. Zövcələrimizdən və uşaqlarimizdan bizə göz işiği ehsan et. Və bizi təqvalilara başçi təyin et. ("Furqan" Suresi, 74).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər soruşdu:
- Ya Cabrail (salam və rəhmət və bərəkət). Zövcələrimiz kimdir?
- Xədicə (salam və rəhmət və bərəkət).
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər soruşdu:
- Ya Cabrail (salam və rəhmət və bərəkət). Övladlarimiz kimdir?
- Fatimə (salam və rəhmət və bərəkət).
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər soruşdu:
- Ya Cabrail (salam və rəhmət və bərəkət). Gözümüzün Işiği kimdir?
- Hesen (salam və rəhmət və bərəkət) və Hüseyn (salam və rəhmət və bərəkət).
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər soruşdu:
- Ya Cabrail (salam və rəhmət və bərəkət). Müttəqilərin Imami kimdir?
- Ali ibn Abi Talib (salam və rəhmət və bərəkət).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Hər kəs yaxşi bir əməl gətirsə, onun üçün ondan da yaxşisi vardir. Onlar O Günün qorxusundan amandadirlar. ("Nəml" Suresi, 89). Pis əməl gətirənlər isə üzləri üstə oda atilarlar. Məgər etdiklərinizdən başqa bir şeylə cəzalandiralacaqsinizmi? ("Nəml" Suresi, 90).

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Yaxşi əməl - Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) sevməkdir. Pis əməl - Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) düşmən bilməkdir.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Tezliklə Qardaşinin (vasitəsilə) qolunu gücəndirəcəyik. ("Qəsəs" Suresi, 35).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Sən (salam və rəhmət və bərəkət) Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Qardaşimsan. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Sənin (salam və rəhmət və bərəkət) vasitənlə Məni (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) gücləndirdi. Necə ki Musa (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbəri Qardaşi Harun (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərlə gücləndirmişdi.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Insanlar belə hesab edirlər ki məhz "Iman gətirdik" deməklə onlardan əl çəkilib, imtahan olunmayacaqlar. ("Ənkəbut" Suresi, 2).

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) soruşdu:
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) bu nə imtahandir?
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Məndən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sonra o imtahan Sən (salam və rəhmət və bərəkət) olacaqsan.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Biz hər şeyi açiq-aydin bir Imamda toplamişiq. ("Yasin" Suresi,12).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə sual verdilər:
- Həmin Imam Tövratdir, Incildir ya Quran?
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Onlarin heç biri deyil. Həmin Imam Alidir (salam və rəhmət və bərəkət).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
De: "Bilənlərlə bilməyənlər eyni ola bilərmi?" Fəqət ağil sahibləri nəsihət qəbul edərlər. ("Zumər" Suresi, 9).

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bilənlər Biz (salam və rəhmət və bərəkət) Imamlariq. Bilməyənlər Biz (salam və rəhmət və bərəkət) Imamlarin düşmənləridir. Ağil Sahibləri Biz (salam və rəhmət və bərəkət) Imamlarin şiələridir.

Bir gün müşriklər dedilər:
- Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Öz Risaləti müqabilində mükafat umurmu?

Cavab olaraq bu Ayə nazil oldu:
Bismillahir Rahmanir Rahim.
De: Bunun müqabilində Əhli-Beytimə məhəbbətdən başqa bir əcr istəmirəm. ("Sura" Suresi, 23).

Ayə nazil olandan sonra Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə sual verdilər:
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). Bizə dostluq və məhəbbəti vacib olanlar kimlərdir?
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Fatimə (salam və rəhmət və bərəkət). Hesen (salam və rəhmət və bərəkət). Hüseyn (salam və rəhmət və bərəkət).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Siz ikiniz bütün inadcil kafirləri Cehenneme atin. ("Qaf" Suresi, 24).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Qiyamət Günü Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Mənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) və Aliye (salam və rəhmət və bərəkət) buyracaq: Sizinlə (salam və rəhmət və bərəkət) düşmənçilik edənləri atin Cehenneme (Allahumma accirni minannar).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Ey iman gətirənlər. Peyğəmbərlə gizli söhbətləşəcəyiniz zaman gizlicə danişacağinizdan əvvəl bir sədəqə verin. Bu sizin üçün daha xeyirli və daha pakliqdir. Əgər (verəcək bir şey) tapmasaniz (bilin ki ) həqiqətən də Allah Bağişlayan və Mehribandir. ("Mücadilə" Suresi, 12).

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Quranda elə bir Ayə vardir ki Məndən (salam və rəhmət və bərəkət) başqa o Ayəyə heç kim əməl etməmişdir. O Nəsva Ayəsidir.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Gizli söhbətləşəcəyinizdən əvvəl sədəqə verməkdən qorxdunuzmu? Siz vermədikdə Allah da sizi bundan azad etdi. ("Mücadilə" Suresi, 13).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Pərvərdigara. Bizi və bizdən əvvəl iman gətirən qardaşlarimizi bağişla. Qəlblərimizdə iman gətirənlərə qarşi bir paxilliq qoyma qalsin. Pərvərdigara. Sən həqiqətən Şəfqətli və Mehribansan. ("Həşr" Suresi, 10).

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Mənə (salam və rəhmət və bərəkət) dua edin. Çünki Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Mənə (salam və rəhmət və bərəkət) dua etməyi sizlərə əmr etmişdir. Pərvərdigara. Bizi və bizdən əvvəl iman gətirən qardaşlarimizi bağişla. ("Həşr" Suresi, 10). Əvvəlinci mömin Mənəm (salam və rəhmət və bərəkət).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Ağizlari ilə Allahin Nurunu söndürmək istəyirlər. Allah isə kafirlərin xoşuna gəlməsə belə, Öz Nurunu tamamlayacaqdir. ("Səff" Suresi, 8).

Imam Saccad (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Həqiqətən Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Öz Nurunu tamamladi. O Nur Imamətdir.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Ona görə ki bunu sizə bir ibrət edək və dərk edən qulaqlar da onu anlayib qulaqlarinda saxlasinlar. ("əl-Haqqə" Suresi, 12).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) istəmişəm ki "eşidib düşünən" Sənin (salam və rəhmət və bərəkət) qulağin olsun.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: O Duadan sonra Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərdən eşitdiyim hər bir söz yaddaşima həkk olunurdu.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Bir sual verən baş verəcək əzabdan sual etdi. ("Məaric" Suresi, 1).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər Qədir-Xumda buyurdu:
- Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) kimin Ağasiyamsa Ali (salam və rəhmət və bərəkət) onun Ağasidir.
Həmin an bir nəfər Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə sualla müraicət etdi:
- Sən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) bizə Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) başqa ilah olmadiğini dedin, biz də iman gətirdik. Peyğəmbər olduğunu dedin, biz də qəbul etdik. Namaz dedin, qəbul etdik. Oruc dedin, qəbul etdik. Zəkat dedin, qəbul etdik. Həcc dedin, qəbul etdik. Cihad dedin, qəbul etdik. Indi də Kürəkənin və Əmin (salam və rəhmət və bərəkət) Oğlu olan Alini (salam və rəhmət və bərəkət) Canişin elan edirsən. Və deyirsən ki, bu gündən etibarən Ali (salam və rəhmət və bərəkət) möminlərin Mövlasi və Rəhbəridir. Bu Sənin (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) istəyindir ya Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Əmridir?
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- And olsun Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim). Bu Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Istəyidir. Mənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) əmr etdi. Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) də Onun (Ya Kərim Ya Rəhim) Əmrini sizə çatdirdim.
Sual verən dedi:
- Əgər bu söz Sənin (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) deyilsə, Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Əmridirsə, Göydən bir daş düşsün və ya bir əzab nazil olsun. O zaman bizdə inanaq ki, Əmr Allahdandir (Ya Kərim Ya Rəhim).

Bu sözlərdən sonra Göydən bir daş düz sual verənin başina düşdü. Yersiz sual verəni yerindəcə öldürdü.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Kimin (nameyi-əməl) dəftəri sağ əlinə verilsə. ("Inşiqaq" Suresi, 7). Tezliklə onunla yüngül haqq-hesab çəkiləcəkdir. ("Inşiqaq" Suresi, 9).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Qiyamət Günü Alini (salam və rəhmət və bərəkət) sevənin Əməl Dəftərini sağ əlinə verəcək. Və Peyğəmbərlər (salam və rəhmət və bərəkət) kimi onunla da də yüngül haqq-hesab çəkəcək.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
And olsun bürcləri olan Səmaya. ("Buruc" Suresi, 1).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Səmayam. Əhli Beytimdən (salam və rəhmət və bərəkət) və Itrətimdən olan Imamlar (salam və rəhmət və bərəkət) isə Bürclərdir. O Imamlarin (salam və rəhmət və bərəkət) birincisi Ali (salam və rəhmət və bərəkət) sonuncusu Mehdidir (salam və rəhmət və bərəkət). Imamlar (salam və rəhmət və bərəkət) On Iki Nəfərdir (salam və rəhmət və bərəkət).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
And olsun əncirə və zeytuna. ("Tin" Suresi, 1). And olsun Turi-Sinaya. ("Tin" Suresi, 2). And olsun əmin-amanliq (olan) şəhərə. ("Tin" Suresi, 3).

Imam Kazim (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Əncir Həsən (salam və rəhmət və bərəkət) zeytun Hüseyndir (salam və rəhmət və bərəkət). Turi-Sina Alidir (salam və rəhmət və bərəkət). Əmin-amanliq Şəhəri Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərdir.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Həqiqətən də iman gətirib, yaxşi əməllər edən kimsələr yaradilmişlarin yaxşilaridir. ("Bəyyinəh" Suresi, 7).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Yaradilmişlarin yaxşilari Sən (salam və rəhmət və bərəkət) və Sənin (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrindir.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Bir də ki nemətlər barəsində sorğu-sual olunarsiniz. ("Təkasur" Suresi, 8).

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: O Nemətlər (Nəim) On Iki Imamdir (salam və rəhmət və bərəkət).

Bismillahir Rahmanir Rahim.
Biz Sənə Kövsər əta etdik. ("Kövsər" Suresi, 1).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Hezreti Cabrail (salam və rəhmət və bərəkət) Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) və Əhli Beytimin (salam və rəhmət və bərəkət) Kövsərdə olan Evimizi Mənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) göstərdi.

Bismillahir Rahmanir Rahim.
De: Allah birdir. ("Ixlas" Suresi, 1). Allah ehtiyacsizdir. ("Ixlas" Suresi, 2). Törətməyib. Törənməyib. ("Ixlas" Suresi, 3). Və Ona tay olan bir əhəd yoxdur. ("Ixlas" Suresi, 4).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Insanlar arasinda Sənin (salam və rəhmət və bərəkət) misalin Surələr arasinda "Ixlas" Surəsinin məsəli kimidir...
Hər kəs "Ixlas" Surəsini bir dəfə oxusa, Quranin (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) üçdə birini oxumuş kimidir.
Hər kəs "Ixlas" Surəsini iki dəfə oxusa, Quranin (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) üçdə ikisini oxumuş kimidir.
Hər kəs "Ixlas" Surəsini üç dəfə oxusa, Qurani (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) xətm etmiş kimidir.
Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Hər kəs Səni (salam və rəhmət və bərəkət) qəlbində sevsə, imanin üçdə birinə sahib olmuşdur.
Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Hər kəs Səni (salam və rəhmət və bərəkət) sevdiyini dilə gətirsə, imanin üçdə ikisinə sahib olmuşdur.
Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Hər kəs Səni (salam və rəhmət və bərəkət) sevdiyini əməllə təsdiqləsə, kamil imana sahib olmuşdur. {Allahim. Ya Kərim. Ya Rəhim. Əhli Beytə (salam və rəhmət və bərəkət) olan hüsni-rəğbətimi Ülvi Sevgiyə qədər tamamla. Allahim. Ya Kərim. Ya Rəhim. Əhli Beytə (salam və rəhmət və bərəkət) yaranacaq Ülvi Sevgimi Saf Eşqə qədər tamamla.}

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Cabrail (salam və rəhmət və bərəkət) Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) tərəfindən əlində yaşil səhifə nazil oldu. O Səhifədə ağ xətlə yazilmişdi: Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) Ali ibni Abi Talibin (salam və rəhmət və bərəkət) Məhəbbətini xəlq etdiklərimin hamisina vacib etdim. Bunu camaata çatdir. Və təbliğ et.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Günəş vasitəsilə Doğru Yola hidayət olun. Günəş yox olsa, Ay vasitəsilə Doğru Yola hidayət olun. Ay yox olsa, Zöhrə Ulduzu vasitəsilə Doğru Yola hidayət olun. Əgər Zöhrə Ulduzu yox olsa, Bürclərin Nur Saçan Ulduzlari vasitəsilə Doğru Yola hidayət olun.
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Günəş kimdir?
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Günəş Mənəm (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam).
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Ay kimdir?
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Ay Alidir (salam və rəhmət və bərəkət).
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Zöhrə Ulduzu kimdir?
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Zöhrə Ulduzu Fatimədir (salam və rəhmət və bərəkət).
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Bürclərin Nur Saçan Ulduzlari kimlərdir?
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Bürclərin Nur Saçan Ulduzlari Hesen (salam və rəhmət və bərəkət) və Hüseyndir (salam və rəhmət və bərəkət).

Imam Ali (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) dua etdi: Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim). Sənin (Ya Kərim Ya Rəhim) Bəndən və Peyğəmbərin olan Muhammada (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) xatir Mənim (salam və rəhmət və bərəkət) günahkar şiələrimi bağişla.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər dua etdi: Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim). Sənin (Ya Kərim Ya Rəhim) Bəndən olan Aliye (salam və rəhmət və bərəkət) xatir Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Ümmətimin günahkarlarini bağişla.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə sual verdilər:
- Imamlarin (salam və rəhmət və bərəkət) sayi nə qədərdir?
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Imamlarin (salam və rəhmət və bərəkət) sayi Quranda (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) göstərildiyi kimi Yerlər və Göylər yaradilan andan on iki olan aylarin sayi qədərdir. Imamlarin (salam və rəhmət və bərəkət) sayi Musanin (salam və rəhmət və bərəkət) Əsasini daşa vurarkən o daşdan açilan on iki çeşmənin sayi qədərdir. Imamlarin (salam və rəhmət və bərəkət) sayi Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Quranda (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) xəbər verdiyi kimi Bəni Israilin sayi qədərdir. Imamlarin (salam və rəhmət və bərəkət) sayi On ikidir. Imamlarin əvvəlincisi Ali ibn Abi Talibdir (salam və rəhmət və bərəkət). Imamlarin sonuncusu Mehdidir (salam və rəhmət və bərəkət).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Əgər ağaclar qələm dəryalar mürəkkəb cinlər hesabdar olsaydi, yenə də Ali ibni Abi Talibin (salam və rəhmət və bərəkət) Fəzilətlərini yazib qutara bilməzdilər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Əgər yeddi mərtəbə Göyləri və yeddi qat Yerləri tərəzinin bir gözünə və Alinin (salam və rəhmət və bərəkət) Imanini tərəzinin digər gözünə qoysalar, Alinin (salam və rəhmət və bərəkət) Imani ağir gələr.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Alinin (salam və rəhmət və bərəkət) Adini çəkmək ibadətdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Alinin (salam və rəhmət və bərəkət) Üzünə baxmaq ibadətdir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər Mənə (salam və rəhmət və bərəkət) Elmə açilan min Qapini tanitdi. O Elm Qapilarinin hər birindən min Qapi açilir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ali (salam və rəhmət və bərəkət) ilahiyyətdə hamidan üstündür.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) və Sən (salam və rəhmət və bərəkət) Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Nurundan xəlq edildik.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Əgər camaat Ali ibn Abi Talible (salam və rəhmət və bərəkət) dost olub Ali ibn Abi Talibin (salam və rəhmət və bərəkət) ətrafinda toplaşsaydi, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Cehennemi (Allahumma accirni minannar) yaratmazdi.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Peyğəmbərlər (salam və rəhmət və bərəkət) barəsidə pis niyyət və fikirdə olduqlarina görə Bəni-Israildən və Ali ibn Abi Talibe (salam və rəhmət və bərəkət) qarşi kin və ədavət bəslədiklərinə görə bu ümmətdən müqəddisliyi və pakliği götürdü.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Yer üzü Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) məxsusdur. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) bəndələrindən hər kəsə istəsə bəxş edər. Mənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) vəhy gəldi ki Fatiməni (salam və rəhmət və bərəkət) Sənə (salam və rəhmət və bərəkət) nigah edəm. Və Yer üzünün beşdə birini Fatiməyə (salam və rəhmət və bərəkət) başliq ayiram. Hər kimsə Yer üzündə gəzdiyi halda Sizinlə (salam və rəhmət və bərəkət) düşmən olsa, Yer üzü o kimsəyə haramdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Məndən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sonra Ümmətimin Ən Elmlisi Ali ibn Abi Talibdir (salam və rəhmət və bərəkət).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Qiyamət Günü Sənə (salam və rəhmət və bərəkət) böhtan atan olduqca acinacaqli hala düşəcəkdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Məni (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər kimi qəbul edən hər kəsə tövsiyyə edirəm ki, Ali ibn Abi Talibi (salam və rəhmət və bərəkət) Imam kimi qəbul etsin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ali ibn Abi Talibi (salam və rəhmət və bərəkət) sevmək mömini tanidan nişanədir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ali ibn Abi Talib (salam və rəhmət və bərəkət) Pak Insanlarin Imamidir. Və kafirlərin qənimidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qiyamət Günü Adəm (salam və rəhmət və bərəkət) Oğlu Şəys (salam və rəhmət və bərəkət) ilə fəxr edəcək. Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) isə Ali ibn Abi Talible (salam və rəhmət və bərəkət) fəxr edəcəyəm.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ali (salam və rəhmət və bərəkət) Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) və Axirətdə (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Qardaşimdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ali (salam və rəhmət və bərəkət) Möminlərin Əmiri və Müsəlmanlarin Seyyididir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ali (salam və rəhmət və bərəkət) Quran (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) ilə, Quran (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Ali (salam və rəhmət və bərəkət) ilədir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ali (salam və rəhmət və bərəkət) Haqq ilə, Haqq Ali (salam və rəhmət və bərəkət) ilədir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Alinin (salam və rəhmət və bərəkət) Mənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) olan nisbəti Harun (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərin Musa (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərə olan nisbəti kimidir. Yeganə fərq Məndən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sonra Peyğəmbər olmamasindadir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Əhli Beytə (salam və rəhmət və bərəkət) bir günlük Məhəbbət (Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad ve sallim) bir illik ibadətdən üstündür.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ali (salam və rəhmət və bərəkət) Möminlərin Ağasidir. Var-dövlət isə fitnəkarlarin ağasidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Elmdə Adəmi (salam və rəhmət və bərəkət) təfəkkürdə Nuh (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbəri helmdə Ibrahim (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbəri pəhrizkarliqda Yəhya (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbəri iztirabda Musa (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbəri görmək istəyən Ali ibn Abi Talibe (salam və rəhmət və bərəkət) nəzər salsin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Məndən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sonra Sənə (salam və rəhmət və bərəkət) zülm edənin vay halina!

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ali (salam və rəhmət və bərəkət) Müsəlmanlarin Seyyididir. Ali (salam və rəhmət və bərəkət) Pəhrizkarlarin Imamidir. Ali (salam və rəhmət və bərəkət) Namaz Əhlinin Pişnamazidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Biz (salam və rəhmət və bərəkət) Əhli Beytin (salam və rəhmət və bərəkət) Rəhbərliyinə inanin. Və Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) aramizda fərq qoymayin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Mələklərə (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) sizin Rəbbiniz (Ya Kərim Ya Rəhim) deyiləmmi?
- Bəli...Rəbbimizsən (Ya Kərim Ya Rəhim).
Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Mələklərə (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Mən (Ya Kərim Ya Rəhim) sizin Rəbbinizəm (Ya Kərim Ya Rəhim). Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sizin Peyğəmbərinizdir. Ali (salam və rəhmət və bərəkət) sizin Əmirinizdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ali (salam və rəhmət və bərəkət) Qiyamət Günü yeddi Adla çağiralacaq. Ey Siddiq (salam və rəhmət və bərəkət). Ey Hövzə (salam və rəhmət və bərəkət). Ey Abid (salam və rəhmət və bərəkət). Ey Hadi (salam və rəhmət və bərəkət). Ey Mehdi (salam və rəhmət və bərəkət). Ey Fəta (salam və rəhmət və bərəkət). Ey Ali (salam və rəhmət və bərəkət).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Cennet Qapisinin halqasi qizildandir. O halqa səsləndikdə "Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət)" sədasi yayilir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Aliye (salam və rəhmət və bərəkət) qarşi yönəlmiş qəzəb elə bir günahdir ki istəlinən ibadətin faydasini aradan aparir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). And olsun Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim). Əgər xristianlarin Isa (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbər barəsində dediklərini müsəlmanlarin Sənin (salam və rəhmət və bərəkət) barəndə deyəcəklərindən ehyiyyat etməsəydim Sənin (salam və rəhmət və bərəkət) Fəzilət və Məqamini tam açiqlayardim.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Bəşarət verirəm. Səni (salam və rəhmət və bərəkət) mömin sevər və münafiq düşmən bilər. Sən (salam və rəhmət və bərəkət) olmasaydin Hizbullah taninmazdi.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Alini (salam və rəhmət və bərəkət) Özü ilə bəndələri arasinda bir tanitim vasitəsi qərar vermişdir. Alini (salam və rəhmət və bərəkət) taniyan mömindir. Alini (salam və rəhmət və bərəkət) inkar edən kafirdir. Aliye (salam və rəhmət və bərəkət) qarşi nadanliq edən azğindir. Alini (salam və rəhmət və bərəkət) yerinə başqasini seçən müşrikdir. Alini (salam və rəhmət və bərəkət) sevən Cennetlikdir (Allahumma inni assalukal Cennet). Ali (salam və rəhmət və bərəkət) ilə düşmənçilik edən Cehennemlikdir (Allahumma accirni minannar).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) göndərdiyi Peyğəmbərləri (salam və rəhmət və bərəkət) Özünə yaxin olan Mələklərdən (salam və rəhmət və bərəkət) fəzilətli etdi. Məni (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) digər Peyğəmbərlərdən (salam və rəhmət və bərəkət) fəzilətli etdi. Məndən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sonra Səni (salam və rəhmət və bərəkət) fəzilətli etdi. Səndən (salam və rəhmət və bərəkət) sonra Imam olan Övladlarini (salam və rəhmət və bərəkət) fəzilətləndirdi.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Aliye (salam və rəhmət və bərəkət) Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) səbrim kimi səbr Yusif (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbəringözəlliyi kimi gözəllik və Cabrailin (salam və rəhmət və bərəkət) gücü kimi güc verilmişdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Əgər bir kimsə Səfa və Mərva Dağlari arasinda üç min il Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) ibadət etsə, amma Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Dostluğumuzun bərəkətindən bəhrələnməsə, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) o kimsəni Cehenneme (Allahumma accirni minannar) sürüklədər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Sənin (salam və rəhmət və bərəkət) Cennetdeki (Allahumma inni assalukal Cennet) Mənzilin Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Cennetdeki (Allahumma inni assalukal Cennet) Mənzilimlə üzbəüzdür.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Kim Səni (salam və rəhmət və bərəkət) sevsə və özünə Imam bilsə, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) onu Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) Mənimlə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) birlikdə məskunlaşdirar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Alinin (salam və rəhmət və bərəkət) Sözünü mömin qəbul edər. Kafir rədd edər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Qiyamət Günü bir dəstə insan öz qəbirlərindən çixarilarkən əyinlərində nurdan paltarlar olar. Onlar nurdan yaranan dəvələrə minərlər. O dəvələrə ki yüyənləri qirmizi yaqutdandir. Mələklər (salam və rəhmət və bərəkət) onlari müşaiyət edərlər.
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). Onlar Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Nəzərində necə də əziz və sevimlidilər...
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Onlar Sənin (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrin Səni (salam və rəhmət və bərəkət) sevənlərdir. Onlar Səni (salam və rəhmət və bərəkət) Mənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) xatir sevərlər. Məni (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) də Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) xatir sevərlər.

Bir gün Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə iki dəvə hədiyyə etdilər. Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər Səhabələrinə (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Sizlərdən elə bir kimsə varmi qalxib iki rükət namaz qilsin. Amma qəlbini Dünya ilə məşğul etməsin və fikirindən Dünya işlərini keçirməsin? Bir kimsə o cür namaz qilsa, dəvələrdən birini ona hədiyyə edəcəm.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) ayağa qalxdi. Və iki ruket namaz qildi. Namaz tamamlanandan sonra Hezreti Cabrail (salam və rəhmət və bərəkət) nazil oldu. Və buyurdu:
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) dəvələrdən birini Aliye (salam və rəhmət və bərəkət) ver.
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Axi Ali (salam və rəhmət və bərəkət) namazin təşəhüddündə fikirləşdi ki, görəsən Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər Mənə (salam və rəhmət və bərəkət) hansi dəvəni hədiyyə edəcək?
Hezreti Cabrail (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). Ali (salam və rəhmət və bərəkət) namazin təşəhüddündə fikirləşdi ki, görəsən payima hansi dəvə düşəcək? Kaş kök dəvə düşəydi...O dəvəni kəsib Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Yolunda ehsan edərdim...Alinin (salam və rəhmət və bərəkət) fikirləşməsi Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) üçün idi...

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər iki dəvənin ikisini də Aliye (salam və rəhmət və bərəkət) hədiyyə etdi.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Mənim (salam və rəhmət və bərəkət) məsəlim Isa (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərin timsalindadir. Bir dəstə Isa (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərisevməkdə ifrata vardi. Və həlak oldu. Digər dəstə Isa (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərlədüşmənçilikdə ifrata vardi. Və həlak oldu.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Camaat Axirəti (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) unudub, Dünyaya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) üz tutacaği zaman nə edəcəksən? Onlar mirasi hərisliklə yeyəcəklər. Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) malina darişacaqlar. Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Dinini (Allahumma inni asaluka imanan daiman) öz məkr və hiylələrinə vəsilə edərlər. Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) malini bir-birlərinə ötürərlər.
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) o zaman Mən (salam və rəhmət və bərəkət) camaati seçdikləri yola görə tərk edərəm. Rəhman Allahi (Ya Kərim Ya Rəhim) Peyğəmbəri (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) və Axirəti (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) seçərəm. Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) müsibətlərinə Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) sinaqlarina səbr edərəm. Ta o zamana qədər ki Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Istəyi ilə Sənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) qovuşaram.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) hər dəfə minbərdən düşərkən sözünun tamaminda buyurardi:
- Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbəri Öz Dərgahina apardiqdan sonra Mən (salam və rəhmət və bərəkət) hər zaman zülmə məruz qalmişam.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Mən (salam və rəhmət və bərəkət) belə düşünürdüm ki Əmirlər camaata zülm və əzab-əziyyət verə bilərlər. Fəqət belə görürəm ki indiki zamanda camaat Əmirlərə zülm edirlər.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) xütbə oxuduğu zaman bir ərəb dedi:
- Mənə kömək edin. Mənə zülm olunub.
Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Yaxin gəl.
Ərəb Imam Aliye (salam və rəhmət və bərəkət) yaxinlaşdi. Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Mən (salam və rəhmət və bərəkət) kiçik daşlarin, yağiş damcilarinin və başda olan saçlarin sayi qədər zülmə məruz qalmişam.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Sənə (salam və rəhmət və bərəkət) qarşi camaatin qəlbində kin-küdurət toplanib. Hələ ki o kin-küdurəti üzə çixarmirlar. Məndən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sonra kin-küdurətlərini büruzə verəcəklər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Alinin (salam və rəhmət və bərəkət) düşməni olduğu halda Mənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) məhəbbət bəslədiyini söyləyən kimsə yalançidir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) evdə Sübh Namazi qilmaq üçün dəstəmaz alarkən saqqalina xitabən buyurdu:
- Xoş sənin halina ki qana boyanacaqsan...
Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) Sübh Namazi qilmaq üçün Məscidə getdiyi zaman yol üstünə çixan su quşlari səs-küy salmağa başladilar. Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) o quşlari uzaqlaşdirmaq istəyənlərə xitabən buyurdu:
- Onlara toxunmayin. Onlar nohvə oxuyurlar...

Həmin gün Məsciddə Imam Aliye (salam və rəhmət və bərəkət) xəsarət yetirildi. Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) səcdədə olduğu zaman bir mürtəd namərdcəsinə arxadan İmam Alinin (salam və rəhmət və bərəkət) Mübarək Başina qilinc zərbəsi endirdi. Aldiği qilinc yarasindan iki gün sonra Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) Dünyadan köçdü.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Imamlara (salam və rəhmət və bərəkət) tabe olun. Imamlar (salam və rəhmət və bərəkət) Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Torpağimdan yaradilmişdir. Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Elmimdən bərəkətlənmişlər.

Hezreti Zeyneb (salam və rəhmət və bərəkət) Xanim buyurdu:
- Ey Kufə əhli! Ey hiyləgər və xain insanlar! Görüm gözünüzün yaşi qurumasin! Siz o qadina bənzəyirsiniz ki əlindəkini əyirir sonra da əyirdiklərini söküb-tökür. Nə əhdinizin dəyəri var...Nə də ki andinizin etibari. Öyünməkdən, kənizlər kimi yaltaqlanmaqdan, boş-boş danişmaqdan başqa əlinizdən nə gəlir?! Peyinlikdəki bitkiyə, qəbirə vurulmuş zinət əşyalarina bənzəyirsiniz. Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Qəzəbinə və Cehennem əzabina hazir olun. Ağlayirsiniz? Ağlayin! Çünki ağlar günə qalmisiniz. Alçaqliğiniz sizi ağlar günə qoyub. Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Nəvəsini (salam və rəhmət və bərəkət) və Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) Cavanlarinin Ağasini (salam və rəhmət və bərəkət) öldürməkdən naqis alçaqliq varmi? İmam Hüseyn (salam və rəhmət və bərəkət) yolunuzun Çiraği dar gününüzün Köməkçisi idi. Ölün! Xəcalətinizdən yerinizdəcə ölün! Keçmişinizi itirdiniz. Gələcəyiniz üçün heç nə qazanmadiniz. Zillətə məhkum olundunuz. Çünki Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Qəzəbini öz üzərinizə endirdiniz. Sizin pis əməliniz ucbatindan az qaldi Göy Yerə tokülsün! Yer yarilsin...Dağlar parça-parça olsun..

Hezreti Zeyneb (salam və rəhmət və bərəkət) Xanim buyurdu:
- Həmd olsun Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) ki Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) Şəhidliklə zinətləndirdi. Həmd olsun Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) ki Şəhidlik Iftixarini nəsibimiz etdi. Həmd olsun Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) ki Şəhidlik Tacini Qardaşimin (salam və rəhmət və bərəkət) Başina qoydu.

Hezreti Zeyneb (salam və rəhmət və bərəkət) Xanim buyurdu:
- Ey Yezid. Elə düşünürsən ki Yeri-Göyü Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) daraltmaqla hörmət qazandin? Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) əsir kimi şəhərbəhər gəzdirməklə hörmət qazandin? Yüksək məqama çatdin? Indi də məqaminla öyünürsən? Qüdrətli olduğunu zənn edirsən? Xəlifəlikdə qaldiğina görə sevincindən dərinə siğmirsan. Halbuki bu fürsət sənin (lenet) iç üzünün camaata əyan olmasi üçün verildiyini dərk etmirsən! Görünür Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) "Küfr edənlərə verdiyimiz möhləti heç də xeyir sanmasinlar. Bu möhlət ancaq dünahlarini daha da artirmaq üçündür. Onlari zəliledici əzab gözləyir." buyurduğunu unutmusan.
Ey azad edilmiş qulun oğlu. Qadinlarinizi qiz və kənizlərinizi pərdə arxasinda saxlayirsiniz. Ancaq Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Qizlarini (salam və rəhmət və bərəkət) əsir etməklə səslərini kəsirsiniz?! Naməhrəm kişilərin dəvələrinə mindirib şəhərbəşəhər gəzdirirsiniz?! Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Qizlarina (salam və rəhmət və bərəkət) yer verilmir. Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Qizlarini (salam və rəhmət və bərəkət) heç kim mühafizə etmir. Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Qizlarinin (salam və rəhmət və bərəkət) məhrəm kişiləri O Xanimlarin (salam və rəhmət və bərəkət) hal-əhvali ilə maraqlana bilmir. Sən hansi ədalətdən dəm vurursan ey Yezid ?! Sənin ürəyin Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) qarşi kin və ədavətlə doludur. Ey Yezid. Sən (lenet) deyirsən ki, kaş Bədr Döyüşündə ölən əcdadlarin burada olaydi. Bu günü görəydilər...Sonra da Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Nəvəsinin (salam və rəhmət və bərəkət) Kəsilmiş Başina çubuq vurursan?!!!.

Hezreti Zeyneb (salam və rəhmət və bərəkət) Xanimin sözlərinin saraya toplaşnlarin hiddətinə səbəb olduğunu görən Yezid dedi:
- Allah öldürsün Mərcanənin Oğlunu. Günahlar İbni Ziyaddadir. Mən Hüseynin (salam və rəhmət və bərəkət) öldürülməsinə razi deyildim.
Hezreti Zeyneb (salam və rəhmət və bərəkət) Xanim buyurdu:
- Ey Yezid. Əgər Hüseyni (salam və rəhmət və bərəkət) öldürən İbni Ziyad idisə, bəs Hüseynin Kəsilmiş Başina çubuq vuran kim idi?!

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Əgər batil özünün həqiqi simasinda görsənsəydi, heç nə ağil sahibləri üçün gizli qalmazdi. Və əgər həqiqət həqiqi simasinda görsənsəydi, heç bir ixtilaf yaranmazdi.

Bir nəfər Imam Aliye (salam və rəhmət və bərəkət) sual verdi:
- Camaat nə deməkdir? Ixtilaf nə deməkdir?
Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Camaat Haqq əhlinin nəzər birliyidir. Hətta saylari az olsa da...Ixtilaf batil əhlinin nəzər birliyidir. Hətta saylari çox olsa da...

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Hər haqqin bir həqiqəti var. Hər doğrunun bir nuru var. Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Kitabi ilə uyğun olana əməl edin. Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Sünnəsinə zidd olani tərk edin.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Sünnə iki hissədir. Birincisi vacibdir. O Sünnəyə əməl etmək hidayətdir. O Sünnəni tərk etmək zəlalətdir. Ikincisi müstəhəbdir. Bu Sünnəyə əməl etmək fəzilətdir. Tərk etmək xəta deyildir.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Rəhməti o bəndənin üzərinə olsun ki Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərdən hədis nəql edəndə yalan söyləmir. Və camaati yalandan qorumaq üçün tədbir tökür.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Əgər sizə mənaca bir-birini inkar edən hədislər nəql olunarsa, bilin ki, o hədislər Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Sözlərim deyildir. Hətta "Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər söyləyib" deyə and içsələr də...Əgər sizə mənaca bir-birini tamamlayan hədislər nəql olunarsa, bilin ki o hədislər Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Sözlərimdir.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Əgər sənə istər yaxşi, istər də pis ravi tərəfindən bir hədis gəlib çatsa və o hədis Qurana (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) müvafiq olsa, o hədisi qəbul et. Əgər sənə istər yaxşi, istər də pis ravi tərəfindən bir hədis gəlib çatsa və o hədis Qurana (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) müxalif olsa, o hədisi qəbul etmə.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Adimdan yalan danişanlarin sayi artib. Və daha da artacaqdir. Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Adimdan yalan danişan özünə Cehennemde (Allahumma accirni minannar) yer sifariş edir.

Bir nəfər Imam Sadiqe (salam və rəhmət və bərəkət) bir məsələ barədə sual verdi. Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) suali cavablandirdi. O zaman sual verən soruşdu:
- Əgər məsələ bir qədər başqa cür olsa, Sizin (salam və rəhmət və bərəkət) nəzərinizə görə hökmü nə olar?
Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Agah ol ki, Mənim (salam və rəhmət və bərəkət) verdiyim cavablarin hər biri Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Peğəmbərindəndir (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). Biz (salam və rəhmət və bərəkət) öz nəzərinə görə hökm verənlərdən deyilik.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Haqqi tanimadan yerinə yetirilən əməli qəbul etməz.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Hər kim Haqqi tanisa, mərifəti o kimsəni əməl etməyə sövq edər. Əməl etməyənin mərifəti yoxdur.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Mərifət Rəhman Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) başqa Tanri olmamisini Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) oxşarinin və bənzərinin olmamisini Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Qədim olmasini Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Sabit olmasini Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) mislinin olmamisini Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Bərabərinin olmamisini iqrar etməkdən ibarətdir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Tovhid odur ki Rəhman Allahi (Ya Kərim Ya Rəhim) dərrakənə siğişdirmayasan.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allahi (Ya Kərim Ya Rəhim) Özü ilə, Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbəri Peyğəmbərliyi ilə, Ulul Əmri (salam və rəhmət və bərəkət) ədalət və yaxşi işlərə əmr etmələri ilə taniyin.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Biz (salam və rəhmət və bərəkət) həmişə Adimiza (salam və rəhmət və bərəkət) söylənən yalanlara, yalançi və ağli zəif insanlarin hücumuna məruz qalmişiq.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Ey Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimiz! Orta mövqe tutun ki, ğülüvə düşən ğalilər sizə tərəf qayitsin. Və talilər sizə yetişsin.
Sual verdilər:
- Gülüvə düşən - ğali kimlərdir?
Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Onlar bir dəstədir ki, Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Özümüz haqqinda demədiklərimizi Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Adimizdan uyudurarlar. Onlar Bizdən (salam və rəhmət və bərəkət) deyil. Biz də (salam və rəhmət və bərəkət) onlardan deyilik.
Sual verdilər:
- Geridə qalanlar - tali kimlərdir?
Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Onlar xeyiri istəyənlərdir. Onlar xeyirə çatar. Və mükafatlarini alarlar.

Imam Sadiqe (salam və rəhmət və bərəkət) məlumat verdilər:
- Bir dəstə adam Sizlərin (salam və rəhmət və bərəkət) İlahi olduğunuzu xəyal edirlər...
Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Mənim (salam və rəhmət və bərəkət) qulağim, gözüm, dərim, ətim, qanim, tüküm o adamlardan uzaqdir. Və Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) da onlardan uzaqdir. Onlar Mənim (salam və rəhmət və bərəkət) və Mənim (salam və rəhmət və bərəkət) Babamin (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Dinində (Allahumma inni asaluka imanan daiman) deyildirlər. And olsun Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) onlar Qiyamət Günü Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Qəzəbinə düçar olacaqlar.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim). Mənim (salam və rəhmət və bərəkət) tüküm də dərim də Sənə (Ya Kərim Ya Rəhim) boyun əyir. Mən (salam və rəhmət və bərəkət) Sənin (Ya Kərim Ya Rəhim) Bəndənəm. Sənin (Ya Kərim Ya Rəhim) Bəndənin Oğluyam. Mən (salam və rəhmət və bərəkət) itaətkaram.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Mən (salam və rəhmət və bərəkət) Öz Rəbbinə (Ya Kərim Ya Rəhim) xuzu-xuşu edən kiçik və zəlil bir Qulam.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: And olsun Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) ki Mənim (salam və rəhmət və bərəkət) yalniz bir Rəbbim (Ya Kərim Ya Rəhim) vardir. Mən (salam və rəhmət və bərəkət) Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) ibadət edirəm. Və Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) şərik nisbət vermirəm.

Bir dəstə Əhli Beytə (salam və rəhmət və bərəkət) olan Məhəbbətin Insana tam kifayət etdiyini, o səbəbdən Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Əmrlərini yerinə yetirməyin və Dinin (Allahumma inni asaluka imanan daiman) Əhkamlarina bağli olmağin vacib olmadiğini yaymaq istədikdə, Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Hər bir müsəlman doğru bir əqidə ilə Quranin (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) gətirdiyi Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin bəyan etdiyi və ömür boyu əməl etdiyi işləri icra etməlidir.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: And olsun Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) ki Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Vücudumuz sizi Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Əzabindan qurtarmayacaqdir.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Sizlərdən kim itaətkar olsa, Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Vilayətimiz ona fayda verər. Sizlərdən kim üsyankar olsa, Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Vilayətimiz ona fayda verməz.

Bir yəhudi alim Imam Aliye (salam və rəhmət və bərəkət) sual verdi:
- Ya Əmirəlmöminin. Sən (salam və rəhmət və bərəkət) də Peyğəmbərsənmi?
Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Mən (salam və rəhmət və bərəkət) Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Xidmətçilərindən biriyəm.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Ey Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimiz! Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) qorxun. Biz Əhli Beytə (salam və rəhmət və bərəkət) nöqsan deyi, zinət olun. Camaatin məhəbbətini Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) cəlb edin. Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) hər cür pislikdən uzaq bilin.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allahi (Ya Kərim Ya Rəhim) çox zikr edin. Ölüm barədə çox düşünün. Qurani (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) çox oxuyun. Salavatin (Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad ve sallim) sayini çox edin.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Mən (salam və rəhmət və bərəkət) Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) çox qorxmağinizi, haramlardan çəkinməyinizi, doğru danişmağinizi, əmanətə sadiq olmağinizi, yaxşi qonşu olmağinizi və çox səcdə etməyinizi tövsiyə edirəm. Bütün bunlari Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) əmr edibdir.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Yəqinlə yerinə yetirilən mütəmadi az əməl Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Nəzərində yəqinsiz mütəmadi çox əməldən daha sevimlidir.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) haram buyurduqlarindan çəkinməkdən, müsəlmanlara əziyyət yetirməkdən çəkinməkdən, müsəlmanlarin qeybətin etməkdən çəkinməkdən faydali pəhriz yoxdur.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Hər kim gördüyü pis işdən narahat olarsa, yaxşi işlərə rəğbətli olarsa mömindir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Iman gətirməsəniz, Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) girə bilməzsiniz. Bir-birinizi sevməsəniz iman gətirə bilməzsiniz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sizə əməl edəcəyiniz təqdirdə aranizda məhəbbət yaradacaq bir əməli öyrədim. Bir-birinizə salami açiq və aşkar bir səslə deyin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Sizlər əmr be məruf nəhy əz münkər etməlisiniz. Əks halda pisləriniz sizə hakim kəsiləcək. Yaxşilarinizin duasi qəbul olunmayacaq.

Imam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Əgər camaat əmr be məruf nəhy əz münkəri bir-birinin öhdəsinə ötürsə, Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Əzabina düçar olacaqlarina əmin olsunlar.

Imam Hüseyn (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Mən (salam və rəhmət və bərəkət) həddi aşib, məğrur olduğuma, fəsad törədib, zalimliq etdiyimə görə Qiyam etmədim. Mən (salam və rəhmət və bərəkət) Babamin (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) ümmətinin islah olunmasi üçün Qiyam etdim. Mən (salam və rəhmət və bərəkət) əmr be məruf nəhy əz münkər istəyilə Qiyam etdim. Mən (salam və rəhmət və bərəkət) Babamin (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Yolunu getmək istəyilə Qiyam etdim. Mən (salam və rəhmət və bərəkət) Atam Ali ibn Talibin (salam və rəhmət və bərəkət) Yolunu getmək istəyilə Qiyam etdim.

İmam Huseyn (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Təqvalilar o kəslərdir ki, qeybə inanir namaz qilir və onlara verdiyimiz ruzilərdən (başqalarina) infaq (ehsan) edirlər. ("Beqere" Suresi, 3). Ayədeki "Onlara verdiyimiz ruzilər" Sözlərinin mənalarindan biri də budur ki, əgər sizə verilibsə və başqalarinin bilmədiyini bilirsinizsə və əgər sizdə camaata xeyir verəcək Elm (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) varsa, O Elmi (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Yolunda zəkata ehtiyaci olanlara çatdirmaq lazimdir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Özünü öyrədib və tərbiyə edən başqalarini öyrədib, tərbiyə edəndən daha hörmətlidir. Çünki özünü tərbiyə etmək daha çətin və daha əhəmiyyətlidir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) lənət etsin o kimsəyə ki dildə - əmr be məruf - söyləyərək, yaxşi işin əksini icra edir. Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) lənət etsin o kimsəyə ki, dildə -nəhy əz münkər -söyləyərək pis işləri icra edir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Camaat cahilləşibdir. Qarşilaşacaği bəlalar qarşilarina çixmayinca, ayird etmirlər. Uzaqgörən deyillər. Hərçənd gərəkdir uzaqgörən olsunlar. Yalniz zəmanələrinin ictimai vəziyyətini anlamaqla kifayətlənməsinlər. Labüddür o qədər ayiq olsunlar k,i gələcəkdə baş verəcək bəlalari indidən ayird etsinlər. Bilsinlər ki, əlli il sonra nələr olacaq.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər Təbibdir. Elə bir Təbibdir ki təbabətində səyyardir. Məlhəmlərini möhkəm edir. Lüzüm olduqda dağlayir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Elə bir vaxt olmayib ki, sizi bir işə çağirim. Ancaq sizdən əvvəl o işə əməl etməmiş olum. Özüm əməl etmədiyim əmələ sizi sövq etmərəm. Sizi özüm tərk etmədiyim əməldən çəkindərmərəm.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Mən öndə gedirəm. Və camaata deyirəm ardimca gəlin.

Imam Huseyn (salam və rəhmət və bərəkət) son səfərində buyurdu:
- Hər kəs ürəyinin qanini Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Yolumuzda bağişlamağa hazirdirsa, Bizimlə (salam və rəhmət və bərəkət) gəlsin. Hər kəs Allahla (Ya Kərim Ya Rəhim) görüşməyə müştəqdirsa, Bizimlə (salam və rəhmət və bərəkət) gəlsin.

Imam Huseyn (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Ey Insanlar! Hər kəs Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Qiyamla vəzifə əldə etmək niyyətimizin olduğunu düşünürsə, bilsin ki, əsla elə deyil. Və geri dönsün...

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Mən (salam və rəhmət və bərəkət) belə görürəm ki, Islam (Allahumma inni asaluka imanan daiman) Dini camaat arasinda tərs üzünə geyilmiş paltar misalinda olacaq.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Iki yaxşi əməl bir-birilə qarşilaşsa, gərəkdir kiçik əməl böyük əmələ xatir tərk edilsin.

Imam Hesen (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu: Əbu Sufyan oğlu Müaviyə ilə indi müharibə etməməyimin səbəbi Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Nəzərində müqəssir olacağimdançəkinməyimdir.

Imam Huseyn (salam və rəhmət və bərəkət) Bacisi Hezreti Zeyneb (salam və rəhmət və bərəkət) Xanima buyurdu:
- Ölüm haqdir. Şəhidlik haqdir. Şəhidlik Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) fəxarətimizdir. Babam Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər Məndən (salam və rəhmət və bərəkət) fəzilətli idi. Atam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) Məndən (salam və rəhmət və bərəkət) fəzilətli idi. Anam Zəhra (salam və rəhmət və bərəkət) Məndən (salam və rəhmət və bərəkət) fəzilətli idi. Qardaşim Hesen (salam və rəhmət və bərəkət) Məndən (salam və rəhmət və bərəkət) fəzilətli idi. Hər bir şəhid oldu. Indi növbə Mənimdir (salam və rəhmət və bərəkət).

Imam Huseyn (salam və rəhmət və bərəkət) Aşura Gecəsi buyurdu:
- Ey Mənim (salam və rəhmət və bərəkət) Əhli Beytim (salam və rəhmət və bərəkət). Mənim (salam və rəhmət və bərəkət) Səabələrim (salam və rəhmət və bərəkət). Mən (salam və rəhmət və bərəkət) Szlərə (salam və rəhmət və bərəkət) minnətdaram. Mən (salam və rəhmət və bərəkət) Szlərdən (salam və rəhmət və bərəkət) raziyam. Ancaq istəyirəm biləsiniz...Düşmən yalniz Məni (salam və rəhmət və bərəkət) istəyir. Məndən (salam və rəhmət və bərəkət) başqa heç kəslə işləri yoxdur. Mənə (salam və rəhmət və bərəkət) etdiyiniz beyətdən haminizi azad edirəm. Hər kəs istəsə gecə ikən çixib gedə bilər...
Dedilər:
- Əfsususlar olsun...Əfsususlar olsun ki...Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Sənin (salam və rəhmət və bərəkət) Yolunda fəda etməyə bircə canimiz var...Kaş ki Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Bizlərə (salam və rəhmət və bərəkət) ardicil min can verəydi. Min kərə Sənin (salam və rəhmət və bərəkət) Yolunda öləydik...Bir can nədir ki o cani Sənə (salam və rəhmət və bərəkət) fəda etməyək...

Imam Huseyn (salam və rəhmət və bərəkət) Aşura Gecəsi buyurdu:
- Sabah Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) hər birimiz şəhid olacaq.
Dedilər:
- Həmd olsun Bizləri (salam və rəhmət və bərəkət) Şəhidliklə yüksəldən Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim)...

Imam Huseyn (salam və rəhmət və bərəkət) Aşura Günü buyurdu:
- Ey Mənim (salam və rəhmət və bərəkət) Əhli Beytim (salam və rəhmət və bərəkət) çətinliklərə hazir olun. Yəqin bilin ki, Siz (salam və rəhmət və bərəkət) ağri-aciya düşar olacaqsiniz. Məhrumiyyətliklə üzləşəcəksiniz. Lakin zəlillik görməyəcəksiniz. Sizin (salam və rəhmət və bərəkət) əsirliyiniz də izzətli olacaq. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) sizləri mənfur düşmənlərdən hifz edəcək. Siz (salam və rəhmət və bərəkət) hörmət və izzətlə Öz Cəddinizin (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Hərəminə qayidacaqsiniz.
...Imam Saccadin (salam və rəhmət və bərəkət) kəsərli sözləri Yezidin canina vəlvələ saldi. Yezid hiyləyə əl atdi:
- Namaz vaxtidir...Azan verilsin...
Müəzzin dedi:
- Allahu Akbar...Allahu Akbar...
Imam Saccad (salam və rəhmət və bərəkət) Təkbiri təkrar etdi.
Müəzzin dedi:
- Şəhadət verirəm ki Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) başqa ilah yoxdur...
Imam Saccad (salam və rəhmət və bərəkət) Şəhadəti təkrar etdi.
Müəzzin dedi:
- Şəhadət verirəm ki Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Rasuludur...
Imam Saccad (salam və rəhmət və bərəkət) Salavat zikr etdi. Və buyurdu:
- Ey Müəzzin! Sakit qal! Ey Yezid (lenet) Adini (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) dilə gətirdiyin və Peyğəmbərliyinə şəhadət verdiyin Insan kimdir?!!! Ey camaat! Əsir saxladiğiniz Bizlər (salam və rəhmət və bərəkət) kimik?!!! Atam (salam və rəhmət və bərəkət) kimdir?!!! Kim Atami (salam və rəhmət və bərəkət) Şəhid edib?!!!

Yezid qorxudan əsə-əsə Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Əhli Beytini (salam və rəhmət və bərəkət) xarabaliqdan çixardib, böyük ehtiramla geriyə qaytarmaq göstərişi verdi.

Hezreti Zeyneb (salam və rəhmət və bərəkət) Xanim buyurdu:
- Həmd olsun Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) ki Şəhidliklə zinətləndirdi. Həmd olsun Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) ki, Şəhidlik Iftixarini nəsibimiz etdi. Həmd olsun Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) ki, Şəhidlik Tacini Qardaşimin (salam və rəhmət və bərəkət) Başina qoydu.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Ühüd Döyüşü zamani camaat Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbəri meydanda tək qoyub, dağilişdiği zaman Mən (salam və rəhmət və bərəkət) Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbəri axtarmağa başladim. Ölənlər arasinda Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbəri tapmadiqda düşündüm: "And olsun Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim). Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər döyüş meydanindan heç vaxt qaçmaz. Amma ölülərin arasinda da yoxdur. Ola bilsin ki Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) camaatin rəftarindan qəzəblənib. Və Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbəri səmaya qaldirib. Əgər elədirsə, Mənim (salam və rəhmət və bərəkət) varliğimin heç bir mənasi yoxdur. O səbəbdən Mən (salam və rəhmət və bərəkət) ölüncəyə qədər döyüşməliyəm."
Mən (salam və rəhmət və bərəkət) qilincimin qinini sindirib düşmənə hücum etdim. Düşmən ətrafa səpələndi. O zaman Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin düşmən mühasirəsində olduğu bəlli oldu.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə sual verdilər:
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərlərin (salam və rəhmət və bərəkət) sayi nə qədərdir?
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Yüz iyirmi dörd min.
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) O Peyğəmbərlərdən (salam və rəhmət və bərəkət) neçəsi Rasuldur?
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Üç yüz on üç nəfər.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Peyğəmbərlər (salam və rəhmət və bərəkət) arasinda beş Ulul-Əzm var. Nuh (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbər. Ibrahim (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbər. Musa (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbər. Isa (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbər. Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Məni (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) özündən, Əhli Beytimi (salam və rəhmət və bərəkət) öz ailəsindən, Övladlarimi (salam və rəhmət və bərəkət) öz övladlarindan, Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Canimi (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) öz canindan daha çox sevməyənin imani yoxdur.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Allahi (Ya Kərim Ya Rəhim) sizə bəxş etdiyi nemətlərə xatir, Məni (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) xatir, Əhli Beytimi (salam və rəhmət və bərəkət) Mənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) xatir sevin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Məni (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) və Əhli Beytimi (salam və rəhmət və bərəkət) sevən gərəkdir birinci nemətə görə şükr etsin.
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) birinci nemət nədir?
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Pak Mövlud. Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) Dünyaya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) pak gələnlər sevər.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Məni (salam və rəhmət və bərəkət) həqiqətən də sevən Məni (salam və rəhmət və bərəkət) üç yerdə mütləq görəcəkdir. Ruhu bədənindən çixdiği zaman. Sirat Körpüsündə. Kövsər Hovuzunda.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Hər kəs ki Allahi Onun Peyğəmbərini və iman gətirənləri özünə Vəli bilir (bilsin ki) Allahin Hizbi həmin qalib gələndir. ("Maidə" Suresi, 56).
Biz (salam və rəhmət və bərəkət) və Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimiz Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Hizbiyik. Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Hizbi qalibdir.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) görə narahat olanin aldiği nəfəs təsbihdir. Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) yetişən zülmə görə qəmlənməyi ibadətdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) yaratdiği ilk varliq Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Ruhlarimiz (salam və rəhmət və bərəkət) olub. Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Ruhlarimiza (salam və rəhmət və bərəkət) Öz tövhidinini və tərifini söylətdirdi. Sonra Mələkləri (salam və rəhmət və bərəkət) yaratdi.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Islamin (Allahumma inni asaluka imanan daiman) Dayaği Mənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) və Əhli Beytimə (salam və rəhmət və bərəkət) olan Məhəbbətdir (Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad ve sallim).

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Ismi Əzəmi (Ya Kərim Ya Rəhim) yetmiş üç hərfdir. Ismi Əzəmin (Ya Kərim Ya Rəhim) yetmiş iki hərfi Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) məlumdur. Yetmiş üçüncü hərf yalniz Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) məlumdur. Onu Öz Qeyb Elminə aid edibdir.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Və şairlərə gəldikdə isə onlara azğinlar uyarlar. ("Şüəra" Suresi, 224).
Elə bir şair görmüsən ki kimsə ona tabe olsun? Bu məzəmmət olunanlar əslində Dindən qeyri məqsəd üçün elm öyrənənlərdir. Nəticədə onlar həm özləri yollarini azar həm də başqalarini azdirarlar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Həqiqətən də mömin öz qilinci və dili ilə Cihad edər. And olsun Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) mömin şairin sözləri düşmənə vurulan ox kimidir.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Kim Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) barəmizdə bir şer desə, Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) onun üçün bir Ev tikər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Şəfaətim yalniz Əhli Beytimi (salam və rəhmət və bərəkət) sevənlərə şamil olacaq.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: And olsun Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim). Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Övladlarimi (salam və rəhmət və bərəkət) incidənlərə şəfaət etməyəcəm.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) pul qazanmaq vasitəsinə çevirən ağir yoxsulluğa düçar olacaq.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimizi üç vasitə ilə sinayin. Namazi vaxtinda qilib-qilmamaqlari. Sirlərimizi düşmənə verib-verməmələri. Mallarindan qardaşlarina yardim edib-etməmələri.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Istər mömin olsun istər kafir...Hər bir kəs öləndə Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) öz qarşisinda görəcək.

Imam Hüseyn (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Həqiqətən də şeytan (Auzu billahi minaş şaitanir racim) insana vəsvəsə edərək, qulağina piçildayir: Dinin barəsində camaatla mübahisə et ki, sənin nadan və cahil adam olduğunu fikirləşməsinlər.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Tezliklə sizi Məni (salam və rəhmət və bərəkət) söyməyə məcbur edəcəklər. Eybi yoxdur. Söyün Məni (salam və rəhmət və bərəkət)... Tezliklə sizdən Məndən (salam və rəhmət və bərəkət) uzaqlaşmaği tələb edəcəklər. O zaman boynunuzu irəli uzadin ki vursunlar...

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Təvəkkül hikmətin qapisidir.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Həddi-hüdudu olmayan heç nə yoxdur.
- Sənə (salam və rəhmət və bərəkət) fəda olum. Təvəkkülülün həddi-hüdudu nədir?
Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Yəqinlik.
- Yəqinin həddi-hüdudu nədir?
Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) qeyrisindən qorxmamaq.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Insanlarin ən güclüsü Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) təvəkkül edəndir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Kim Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) təvəkkül etsə, çətin işləri asanlaşar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər bir dəstə adamin əkin-səpin edənlərə qatilmadiqlarini gördükdə buyurdu:
- Siz nəçisiniz?
- Biz təvəkkül edənlərik.
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Siz təvəkkül edənlər deyilsiniz. Siz çiyindəki yüksünüz.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) Məscidin küncünə toplaşmiş bir dəstə adam gördükdə buyurdu:
- Siz kimsiniz?
- Biz təvəkkül edənlərik.
Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Siz müftəxorsunuz.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) qeyrisinə arxalanma ki Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) səni qeyrisinin ixtiyarina buraxmasin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Hər ağacin öz meyvəsi var. Qəlbin meyvəsi övladdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Saleh övlad Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) xoş ətirli güllərindən olan bir güldür.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Mən (salam və rəhmət və bərəkət) Öz Allahimdan (Ya Kərim Ya Rəhim) nə xoş sima övlad istədim, nə də boylu-buxunlu uşaq. Mən (salam və rəhmət və bərəkət) Allahimdan (Ya Kərim Ya Rəhim) Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) itaət edən, Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) qorxan övladlar istədim ki, o övladlara baxanda gözlərim işiqlansin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir iş görmək istədikdə öncə Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) yeddi dəfə xeyir istə. Sonra bax gör qəlbindən birinci nə keçir. Bil ki xeyir o birincidədir.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) xeyir istəyən elə bir mömin bəndə olmayib ki, Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) o möminin qarşisina xoşagəlməz hadisə çixaranda belə xeyir verməmiş olsun.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) xeyir istədikdə öncə gərəkdir həmd-səna söyləyəsən. Sonra salavat göndərəsən. Sözünün davaminda deyəsən: Allahumma inni asaluke bienneke Alimul-Ğeybi ve şehadatir Rahmanir Rahimi ve anta Allamul-Guyub astaxirullaha bi Rahmatih.

Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim) Sən (Ya Kərim Ya Rəhim) qeybi və aşkari bilənsən. Rəhman və Rəhimsən. Sən (Ya Kərim Ya Rəhim) bütün sirləri bilənsən. Səndən (Ya Kərim Ya Rəhim) ehtiyacimi diləyirəm. Allahimin (Ya Kərim Ya Rəhim) Rəhmətindən xeyir istəyirəm.

Bir kişi Imam Sadiqe (salam və rəhmət və bərəkət) dedi:
- Bir iş görmək istədikdə o işə başlamazdan öncə Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) xeyir istəyirəm. Ancaq fikrim bir nəticəyə çatmir...
Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Qurani (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) aç. Və gördüyün ilk Ayəyə uyğun olaraq Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Istəyilə işini icra et.

Bir kişi Imam Sadiqe (salam və rəhmət və bərəkət) müraicət etdi:
- Sənə (salam və rəhmət və bərəkət) fəda olum. Məni bu Ayədən agah et: Hər kim Islamdan başqa bir din istəsə, əsla ondan qəbul olunmaz. Və O, Axirərtdə ziyankarlardandir. ("Ali-Imran" Suresi, 85).
Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- O Din Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Vahidliyinə şəhadət verməkdir. Muhammadin (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərliyinə şəhadət verməkdir. Namaz qilmaqdir. Zəkat verməkdir. Həcc Ziyarətini yerinə yetirməkdir. Ramazan Ayinin Orucunu tutmaqdir.
Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) sükut etdi. Sonra iki dəfə buyurdu:
- Əhli Beytin (salam və rəhmət və bərəkət) Vilayətini qəbul etməkdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ümətimə sünnənin bərpa olunmasi və bidətin çat verib, parçalanmasina səbəb olan hədis söyləyənə Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) vacib olar.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Həqiqətən də Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) hədis və kəlamlarimiz qəlbləri dirildir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim). Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) canişinlərimi bağişla. Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim). Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) canişinlərimi bağişla. Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim). Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) canişinlərimi bağişla.
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Sənin (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) canişinlərin kimlərdir?
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) hədislərimi söyləyənlərdir. Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sünnəmi təbliğ edənlərdir.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Hədis rəvayət edən fəqih hədis söyləməyən min abiddən üstündür.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Sizə hədisi dərk edərək, rəvayət etməyi tövsiyə edirəm.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Avamlarin məqsədi hədisi sadəcə nəql etmək alimlərin məqsədi hədisi yaxşica dərk etməkdir.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bir hədisi dərk etməyin min hədis nəql etməyindən üstündür.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Əgər Bizdən (salam və rəhmət və bərəkət) sizə bir hədis söylənən zaman qəlbləriniz yumşalsa, doğmaliq hissi keçirsəniz o hədisi qəbul edin. Əgər hədis qəlbinizə yatmasa, könlünüzə yad olsa, o hədisi Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə və Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) həvalə edin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənasi dəyişməyəcəyi təqdirdə hədisdəki sözlərin yerini dəyişməyin eybi yoxdur.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ümmətimə Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) hədislərimdən yalniz onlarin idrakinin qəbul edəcəyi hədisləri söyləyin.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Həqiqətən də Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) hədislərimiz çətin və ağirdir. O hədisləri Müqərrəb Mələkdən (salam və rəhmət və bərəkət) Mürsəl Peyğəmbərdən (salam və rəhmət və bərəkət) Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Qəlbi İmanla Sinanmiş Bəndədən, Geniş və Dəyanətli qəlb Sahibindən qeyrisi qavraya bilməz.

Imam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Quranda (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) möhkəm və müştəşabih Ayələr olduğu kimi Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) hədislərin də möhkəm və müştəşabih olani var. Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) müştəşabih hədislərimizi möhkəm hədislərlə uyğunlaşdirin. Möhkəm hədislərə müraicət etmədən müştəşabih hədislərə tabe olmayin. Əks halda yolunuzu azarsiniz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Sözümü eşidən yadda saxlayan və eşitməyən insanlara çatdiran kimsənin könlünü sevindirsin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Yəhudilər yetmiş bir, xristianlar yetmiş iki, Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Ümmətim yetmiş üç firqəyə bölünəcək. Bir firqədən başqa hamisi oda varis olacaq.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Imanin elə dərəcələri və səviyyələri vardir ki insanlari bir-birindən fərqləndirir. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) möminləri cidir düzündə yarişan atlar kimi yarişdirir. Və bu yarişda Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) doğru can atmaqdaki fərqlərinə görə möminlərə üstünlük dərəcələri verir. Hər kəsə yarişmada əldə etdiyi dərəcə verilir. Heç kəsin haqqi kəsilmir. Və heç kəsə güzəşt olunmur. Geridə qalan önə keçirilmir. Geridə qalanlar irəlidə olanlari üstələyə bilmir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) Xeybər Döyüşü ərəfəsində buyurdu:
- Sabah bu Bayraği Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Mütləq Fəth nəsib edəcəyi bir adama verəcəyəm. Həmin adam Rəhman Allahi (Ya Kərim Ya Rəhim) və Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Peyğəmbərini (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) sevir. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) və Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Peyğəmbəri (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) də onu sevir.

Səhər açildiqda səhabələr Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) Hüzuruna gəldilər. Hər kəs Bayrağin məhz ona verilməsini arzulayirdi.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər soruşdu:
- Əbu Talibin Oğlu Ali (salam və rəhmət və bərəkət) haradadir?
- Ya RasulAllah (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) Alinin (salam və rəhmət və bərəkət) gözü ağriyir.
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Xəbər göndərin gəlsin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər mübarək tüpürcəyini Imam Alinin (salam və rəhmət və bərəkət) gözlərinə sürtərək dua etdi. Ağriyan göz bir göz qirpiminda sağaldi. Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) Bayraği Imam Aliye (salam və rəhmət və bərəkət) verdi.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Məni (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) xristianlarin İsa (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbəri tərif etdikləri kimi tərif etməyin. Deyin: Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Qulu və Rasulu (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam). Məni (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) vəsf etməkdə həddinizi aşmayin. Məni (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) layiq bildiyi dərəcədən artiq yüksəltməyin. Rəbbim (Ya Kərim Ya Rəhim) Məni (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) necə vəsf edibsə, siz də elə vəsf edin.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bəndə Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) qarşisinda dayanacaği zaman vacib namaz, vacib zəkat, vacib oruc, vacib Həcc və Biz (salam və rəhmət və bərəkət) Əhli Beytin (salam və rəhmət və bərəkət) Vilayəti barədə sorğu olunacaq. Əgər Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Vilayətimizi və Məhəbbətimizi etiraf edərək, bu Dünyadan (Rabbana atina fid dunya hasanatan) köçmüş olsa, namazi, orucu, zəkati və Həcci də məqbul sayilacaq.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Mebada, başqalari Qurana (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) əməl etməkdə sizdən önə keçsinlər.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Biz (salam və rəhmət və bərəkət) səbrliyik. Hərçənd Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimiz Bizdən (salam və rəhmət və bərəkət) də səbrlidir. Çünki Biz (salam və rəhmət və bərəkət) bildiklərimizə səbr edirik. Şiələrimiz isə bilmədiklərinə səbr edirlər.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Ey mömini məmnun və məsud edən! Yalniz mömini məmnun və məsud etdiyini zənn etmə. Bil ki bu əməlinlə sən Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbəri və Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) məmnun və məsud edirsən.

Imam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) ziyarət edə bilməyənlər Saleh Dostlarimizi ziyarət etsinlər. O zaman onlara Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) ziyarət edənin savabi verilər.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) itaət edən Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Dostumuzdur. Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) asi olan Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) düşmənimizdir.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Məgər bilmirsiniz ki, sizin Əməl Dəftərləriniz Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə göstərilir? Əməl Dəftərlərinizdə pis əməl gördükdə, Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər narahat olur. Pis əməllərinizlə Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbəri narahat etməyin. Yaxşi əməllərinizlə Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbəri sevindirin.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Aranizda Hidayət edən və Yol göstərən Imam (salam və rəhmət və bərəkət) olmadiği halda nə edəcəksiniz?! O zaman siz imtahana çəkiləcəksiniz. Təfriqəyə düçar olacaqsiniz. Ələkdən keçirələcəksiniz.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bu ümmət necə Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Imam Mehdiyə (salam və rəhmət və bərəkət) Zuhur etmək Izni verənə qədər onlarin aralarinda gəzməsini və sərgiləri üzərinə ayaq basmasini inkar edə bilər?!

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Imam Mehdi (salam və rəhmət və bərəkət) Yer üzünü haqqin üzərinə pərdə çəkən hər bir zalimdan təmizləyəcəkdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Sizlərdən Sirat (Allahhumma sabbit qadamayya ala siratikal mustaqim) üzərində ən sabit qədəmliniz, Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimə (salam və rəhmət və bərəkət) daha çox məhəbbəti olaninizdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Cəsusluq etməyin. Bir-birinizlə rəqabət aparmayin. Bir-birinizə arxa çevirməyin. Bir-birinizə həsəd aparmayin. Br-birinizə nifrət etməyin. Ey Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Qullari! Qardaş olun!

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) insanlara zahiri və batini iki höccəti vardir. Zahiri Höccət Rasullar (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərlər (salam və rəhmət və bərəkət) və Imamlardir (salam və rəhmət və bərəkət). Batini Höccət isə ağildir.

Imam Hesen Askeri (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Batil miniyinə minən peşmançilq evində enər.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Iman - ürəklə tanimaq, dillə iqrar etmək, əza ilə xidmətdə dayanmaq deməkdir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Nə qədər çoxdur ibrət dərsləri, nə qədər azdir ibrət alan.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Din qardaşinin əqidəsinin düzgünlüyünə etimad bəsləyən qardaşi barəsində danişilanlara əhəmiyyət verməsin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Аlti yüz min qоyun istəyirsən, yа аlti yüz min dinаr, yахud, аlti yüz min kəlmə?
- Alti yüz min kəlmə istəyirəm. Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam).
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Аlti yüz min kəlməni аlti kəlmədə хülаsə еdirəm. Cаmааt müstəhəb işlərlə məşğul оlаrkən, Sən (salam və rəhmət və bərəkət) vаcib işləri yеrinə yеtir. Cаmааt Dünyа (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) üçün çаlişаrkən, Sən (salam və rəhmət və bərəkət) Aхirət (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) üçün çаliş. Cаmааt bаşqаlаrinin еyblərini аrayarkən, Sən (salam və rəhmət və bərəkət) öz еyblərinə diqqət yetir. Cаmааt Dünyаsini (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) bəzəyərkən, Sən (salam və rəhmət və bərəkət) Aхirətini (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) bəzə. Cаmааt əməllərini аrtirаrkən, Sən (salam və rəhmət və bərəkət) əməlini saflaşdir. Cаmааt məхluqа əl аçаrkən, Sən (salam və rəhmət və bərəkət) Rəbbinə (Ya Kərim Ya Rəhim) əl аç.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər bir ruhi xəstənin yanindan keçərkən soruşdu:
- Ona nə olub?
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). O divanədir.
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Xeyr. Ona müsibət üz verib. Divanə Dünyani (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) Axirətdən (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) üstün tutandir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Öz Peyğəmbərlərindən (salam və rəhmət və bərəkət) sonra ixtilafa düçür olan elə bir ümmət olmadi ki, o ümmətin batilə uyanlari haqq tərafdarlarina qalib gəlməsin.

Imam Hadi (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Əhli-ayalin gözü qarşisinda öləcəyin və səni ölümün əlindən ala biləcək bir təbibin, sənə kömək edəcək bir dostunun olmayacaği günü niyə unudursan?!

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Dünyanin (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) şirinliyi Axirət (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) aciliğidir. Dünyanin (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) aciliği Axirət (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) şirinliyidir.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) öz qəbiləsini tərifləyən bir kişidən soruşdu:
- Varlilar yoxsullarin xəstələrinə baş çəkirlərmi?
- Arabir olur.
Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) soruşdu:
- Varlilarla yoxsullarin bir-birinə gəliş-gedişi varmi?
- Arabir olur.
Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) soruşdu:
- Varlilarin yoxsullara maddi köməyi dəyirmi?
- Siz (salam və rəhmət və bərəkət) bizim aramizda nadir əxlaq və sifətlər barədə soruşursunuz...
Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Elədirsə, onlar nəyə əsasən özlərini Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimiz adlandirirlar?!

Bir nəfər Imam Sadiqe (salam və rəhmət və bərəkət) söylədi:
- Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) barəsində deyilən çoxsayli mülahizələr məni yaman çaşdirib. Mənə çox sadə bir izah verə bilərsiniz?
Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Sən gəmiyə minmisən?
- Bəli.
Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Elə hal olubmu gəmi siradan çixsin və siz dənizin ortasinda aciz qalmisiniz. Çünki sizə kömək edəcək birisi yoxdur...
- Bəli.
Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Əliniz hər yerdən üzüldükdə qəlbindən sizi xilas edə biləcək Qadirin varliği keçibmi?
- Bəli.
Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- O Qadir Allahdir (Ya Kərim Ya Rəhim). Qadir Allahdir (Ya Kərim Ya Rəhim). Heç kəs fəryadina çatmadiği halda sənə kömək edən...Qadir Allahdir (Ya Kərim Ya Rəhim). Heç bir çixiş yolun olmadiği halda sənə nicat verən...Qadir Allahdir (Ya Kərim Ya Rəhim).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim). Onu bağişla. Ona rəhm et. Ona salmatliq ver. Onu əhv et. Onu gözəl tərzdə qarşila. Onun yerini geniş et. Onu su, qar, dolu ilə yu. Ağ paltar kirdən təmizləndiyi kimi onu da günahlarindan təmizlə. Ona evinin əvəzində daha xeyirli ev ver. Ailəsinin əvəzində daha xeyirli ailə ver. Zövcəsinin əvəzinə daha xeyirli zövcə ver. Onu Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) daxil et. Onu qəbir əzabindan qoru.

{Ya RasulAllah (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam)...Atam şiə olmasaydi, bəlkə mən də şiə olmazdim...Ya RasulAllah (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam)...Səndən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytin (salam və rəhmət və bərəkət) ehtiramina xatir Mərhum Atam Vahid ibn Əyyub barəsində də bu cür dua etməyini diləyirəm...Ya RasulAllah (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam)...
Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim). Vahid ibn Əyyubu bağişla. Vahid ibn Əyyuba rəhm et. Vahid ibn Əyyuba salmatliq ver. Vahid ibn Əyyubu əhv et. Vahid ibn Əyyubu gözəl tərzdə qarşila. Vahid ibn Əyyubun yerini geniş et. Vahid ibn Əyyubu su, qar, dolu ilə yu. Ağ paltar kirdən təmizləndiyi kimi Vahid ibn Əyyubu da günahlarindan təmizlə. Vahid ibn Əyyuba evinin əvəzində daha xeyirli ev ver. Vahid ibn Əyyuba ailəsinin əvəzində daha xeyirli ailə ver. Vahid ibn Əyyuba zövcəsinin əvəzinə daha xeyirli zövcə ver. Vahid ibn Əyyubu qəbir əzabindan qoru. Vahid ibn Əyyubu Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) daxil et...}.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ümmətimin arasinda Əhli Beytimin (salam və rəhmət və bərəkət) məsəli Nuhun (salam və rəhmət və bərəkət) gəmisinin məsəli kimidir. O gəmiyə minən nicat tapar, üz döndərən həlak olar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Yaşlilarimiza ehtiram göstərməyən, azyaşlilarimiza rəhm etməyən, və Alimlərimizin haqqini ödəməyən Bizdən (salam və rəhmət və bərəkət) deyildir.

Müşriklərin budaqlrindan silahlarini asdiqlari böyük bir sidr ağaci var idi. Müşriklər O ağacin ətrafinda dövrə vuraraq, öz ayinlərini yerinə yetirirdilər. O ağac Zətu-Ənvat adlanirdi. Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər böyük bir sidr ağacinin yanindan keçdikdə dedilər:
- Ya RasulAllah (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam). Bizə də Zətu-Ənvat düzəlt.
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- And olsun Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim). Siz Israil oğullarinin Musa (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərdən istədiklərinin eynisini Məndən (sallAllahu əleyhi və alihi və sallam) istədiniz.

Biz Israil oğullarini dənizdən keçirtdik və onlar öz bütlərinə tapinan bir qövmə rast gəldilər. Onlar dedilər: Ey Musa. Onlarin tanrilari olduğu kimi bizim üçün də bir tanri düzəlt. (Musa) dedi: Həqiqətən siz cahil bir tayfasiniz. ("Əl-Əraf" Suresi, 138).

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Əhli Beyti (salam və rəhmət və bərəkət) Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Gizli Sirrinin Qoruyucusu, Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Fərmaninin Pənahi, Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Elm Xəzinəsi, Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Hikmətlərinin Mərcəyi, Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Kitablarinin Hafizidirlər.

Imam Mehdi (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Haqq biz Əhli Beytlədir (salam və rəhmət və bərəkət). Kiçik bir dəstənin Bizdən (salam və rəhmət və bərəkət) ayrilmasi Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) qorxutmur. Çünki Biz (salam və rəhmət və bərəkət) Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Yetirmələri (salam və rəhmət və bərəkət) digər məxluqlar isə Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) yetirmələrimizdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər bal arisina xitabən buyurdu:
- Siz arilar gülün aci gönçəsini yeyirsiniz. Nədən o aci gönçə şirin bala çevrilir?
Bal arisi dedi:
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) balin şirinliyi Sizi (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) və Əhli Beyti (salam və rəhmət və bərəkət) zikr etməyimizin bərəkətindəndir. Gönçəyə yaxinlaşdiqda biz arilara ilham olunur ki, üç dəfə salavat göndərək. Biz salavat göndəririk. O salavatin bərəkəti müqabilində bizim balimiz şipşirin olur.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Cümə axşami və Cümə gecəsi bir dəstə Mələk (salam və rəhmət və bərəkət) yerə enər. O Mələklərin (salam və rəhmət və bərəkət) qələmi qizildan, löhvələri gümüşdən olar. O Mələklər (salam və rəhmət və bərəkət) Cümə axşamindan Cümə Gününün axirinadək Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə və Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Əhli Beytinə (salam və rəhmət və bərəkət) göndərilən salavatdan başqa heç nə yazmazlar.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimizin (Amentu Billahi ve Bi Rasulihi sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam muhlisen lehud-din) mənzilləri Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhlinə sizin səmada gördüyünüz ulduzlar kimi görünəcək.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Imam Mehdinin (salam və rəhmət və bərəkət) Qeybi Dövrü Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Sevgimizə sarilan, Vilayətimizə bağli qalan və düşmənlərimizdən uzaqlaşan şiələrimiz necə də xoşbəxtdir! Onlar Bizdəndir (salam və rəhmət və bərəkət). Biz (salam və rəhmət və bərəkət) də onlardaniq. Onlar Bizlərdən (salam və rəhmət və bərəkət) Imam (salam və rəhmət və bərəkət) kimi razidirlar. Biz (salam və rəhmət və bərəkət) də onlardan şiələrimiz kimi raziyiq.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Mənim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimin oruc tutmaqdan dodaqlari quruyar. Qarinlari bellərinə yapişar. Təqva onlarin üzlərindən oxunar. Gecənin abidləri olarlar. Gündüzün şirləri.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimiz Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) qarşisinda təqvali olub, Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) itaət edənlərdir.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimiz təvazökarliqla taninarlar.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimiz mülayimliklə taninarlar.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimiz əmanətdar olmaqla taninarlar.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimiz Rəhman Allahi (Ya Kərim Ya Rəhim) çox zikr etməklə taninarlar.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimiz oruc tutmaqla taninarlar.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimiz namaz qilmaqla taninarlar.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimiz Ata-Anaya (Rabbanağfirlii ve li validayya ve lil muminina yavma yeqmul hisab) yaxşiliq etməklə taninarlar.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimiz qonşularla mehriban davranmaqla taninarlar.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimiz yoxsullarla mehriban davranmaqla taninarlar.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimiz miskinlərlə mehriban davranmaqla taninarlar.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimiz borclularla mehriban davranmaqla taninarlar.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimiz yetimlərlə mehriban davranmaqla taninarlar.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimiz vəfali olmaqla taninarlar.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimiz doğru danişmaqla taninarlar.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimiz Quran (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxumaqla taninarlar.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimiz xeyirli söz söyləməklə taninarlar.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimiz çalişmalidirlar Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) üçün zinət olsunlar. Üz qarasi olmasinlar. Camaatla yaxşi davransinlar. Dillərini qorusunlar. Yersiz danişmasinlar. Nalayiq sözlər söyləməsinlər.

Bir kişi Imam Hesenin (salam və rəhmət və bərəkət) Hüzurunda dedi:
- Mən Sizin (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrinizdənəm.
Imam Hesen (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Ey Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) bəndəsi! Əgər Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) əmr və qadağalarimiza itaət edirsənsə, doğru deyirsən. Əgər belə deyilsə, əhli olmadiğin Ali Məqam iddiasi ilə öz günahlarini artirma. Demə ki..."Sizin (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrinizdənəm..." De ki..."Mən Sizi (salam və rəhmət və bərəkət) sevənlərdən və Sizin (salam və rəhmət və bərəkət) düşmənlərinizin düşmənlərindənəm..."

Hezreti Fatimə (salam və rəhmət və bərəkət) Xanim buyurur: Yalniz elmli və agah bəndələr Rəhman Alhin (Ya Kərim Ya Rəhim) qarşisinda müti olur və İlahi Vəzifələr qarşisinda məsuliyyət hiss edirlər.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Insanlar sağa-sola dönsələr də, Biz (salam və rəhmət və bərəkət) və şiələrimiz Doğru Yola hidayət olunduq. Doğru yol İmam Alidir (salam və rəhmət və bərəkət).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ali (salam və rəhmət və bərəkət) və Alinin (salam və rəhmət və bərəkət) şiələri nicat tapanlardir.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiəmiz olduğunu iddia edən, lakin Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) göstərişimizə zidd əməllər edən, əsla Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiəmiz deyildir.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimiz namazin vaxtlarina riayət edərlər. Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimiz düşmənə sirr verməzlər. Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimiz qardaşlarina mənəvi və maddi dəstək olarlar.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Gərəkdir Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimiz orta həddi gözləsin ki iti gedənlər Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimizə tərəf qayida bilsin. Geridə qalanlar Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimizə çata bilsin.
- Sənə (salam və rəhmət və bərəkət) fəda olaq. Iti gedənlər kimlərdir?
Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Biz (salam və rəhmət və bərəkət) öz barəmizdə demədiyimiz sözləri Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) dilimizdən uyduran bir dəstədir. Onlar Bizlərdən (salam və rəhmət və bərəkət) deyil, Biz (salam və rəhmət və bərəkət) də onlardan.
- Bəs geridə qalanlar kimlərdir?
Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Xeyir istəyənlər. Xeyir axtaranlar. Onlar xeyirə çatar və xeyirin mükafatini alarlar.

Imam Həsən Əskəri (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimizdən Elm Sahibi (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) olanlar Islam (Allahumma inni asaluka imanan daiman) Dininin sərhədçiləridir.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Həqiqətən də Biz (salam və rəhmət və bərəkət) ağilli, düşüncəli, fəqih, həlim, tədbirli, səbrli, sədaqətli və vəfali şiələrimizi sevirik.

Hezreti Fatimə (salam və rəhmət və bərəkət) Xanim buyurur: Biz Əhli Beyt (salam və rəhmət və bərəkət) Rəhman Allahla (Ya Kərim Ya Rəhim) bəndələr arasinda vasitəyik. Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Seçilmiş Bəndələri ve Pakliq Məkaniyiq. Biz (salam və rəhmət və bərəkət) Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Aydin Dəlilləri və Peygəmbərlərin (salam və rəhmət və bərəkət) Varisləriyik.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Onlar Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Xəlifələrimdir (salam və rəhmət və bərəkət). Məndən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sonra müsəlmanlarin Imamlaridir (salam və rəhmət və bərəkət).

Sözünün davaminda Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər On Iki Imamin Adini (salam və rəhmət və bərəkət) ardicilliqla saydi.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Hər kimsə Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) özümüzə yaxşiliq etməyə qadir olmasa, əməli saleh şiələrimizə yaxşiliq etsin. Və hər kəs Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) ziyarət etməyə qadir olmasa, saleh şiələrimizin ziyarətinə getsin. O zaman o kimsə üçün Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) ziyarət etməyin savabi yazilar.

Imam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) məhəbbət bəsləmək iman, ədavət bəsləmək küfrdür.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Ən xoşbəxt mömin Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Fəzilət və Məqamimizi taniyan, Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) vasitəmizlə Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) yaxinlaşan, Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) olan məhəbbətində səmimi və ixlasli olan, göstərişlərimizə əməl edən və çəkindirdiyimizi tərk edəndir. Həmin mömin Bizdəndir (salam və rəhmət və bərəkət). Və Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) də Bizimlə (salam və rəhmət və bərəkət) olacaq.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Tezliklə batilə uyanlar sizə qalib gələcək. Çünki onlar öz batil əqidələrində həmrəy və müttəfiqdirlər. Siz isə öz haqq əqidənizdə təfriqəyə və parçalanmaya düçar olmusunuz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Xoş o kəslərin halina ki Imam Mehdini (salam və rəhmət və bərəkət) görə, Zuhur etməzdən öncə Imam Mehdiyə (salam və rəhmət və bərəkət) iqtida edə, Imam Mehdinin (salam və rəhmət və bərəkət) Dostu ilə dost düşməni ilə düşmən ola və Imam Mehdidən (salam və rəhmət və bərəkət) əvvəlki Imamlari (salam və rəhmət və bərəkət) qəbul edə. Onlar Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Dostlarim, Məhəbbətimi qazananlar və Ummətim içərisində ən Əzizlərimdir.

Imam Zeynal Abidin (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Imam Mehdinin (salam və rəhmət və bərəkət) Qeybi uzun sürəcəkdir. Imam Mehdinin (salam və rəhmət və bərəkət) Imamətinə inanci olan və Qeyb Dövründə Imam Mehdinin (salam və rəhmət və bərəkət) Zuhurunu gözləyənlər, digər zamanlarda yaşayan insanlardan daha üstündür. Çünki Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) onlara elə bir ağil, düsüncə və mərifət dərəcəsi vermişdir ki, onlar Imam Mehdinin (salam və rəhmət və bərəkət) Qeybi ilə Imam Mehdinin (salam və rəhmət və bərəkət) Zuhuru arasinda fərq duymazlar. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) onlari Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Hüzurunda Cihad edən mücahidlər kimi qərar vermişdir. Doğrusu onlar Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) səmimi və həqiqi şiələrimizdir. Onlar gizlində də, aşkarda dainsanlari Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) tərəf yönəlməyə çağirarlar.

Imam Mehdi (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Yer üzü heç vaxt Huccətsiz (salam və rəhmət və bərəkət) qalmayacaq. Istər O Huccət (salam və rəhmət və bərəkət) gizli, istərsə aşkar olsun.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Imam Mehdinin (salam və rəhmət və bərəkət) Qeybi Dövründə insanlar bulud arxasinda olan Günəşdən bəhrələndikləri kimi Imam Mehdinin (salam və rəhmət və bərəkət) Nurundan nur kəsb edəcək, Vilayətindən faydalanacaqlar.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: İnsanlar Imam Mehdini (salam və rəhmət və bərəkət) arayir. Halbuki, Imam Mehdi (salam və rəhmət və bərəkət) Həcc mövsümündə Həcc Mərasiminə qatilir və onlari görür, amma onlar Imam Mehdini (salam və rəhmət və bərəkət) görə bilmirlər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Imam Mehdinin (salam və rəhmət və bərəkət) Qeybi Dövründə Imam Mehdini (salam və rəhmət və bərəkət) Imam kimi olduqca az adam taniyacaq.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Imam Mehdinin (salam və rəhmət və bərəkət) Qeybə çəkilməsinin hikməti sizlərə yalniz Imam Mehdi (salam və rəhmət və bərəkət) Zuhur etdikdən sonra bəlli olacaq.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Imam Mehdinin (salam və rəhmət və bərəkət) Qeybi o dərəcədə uzun sürəcək ki, sonda cahillər deyəcəklər: Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Ali Muhammadə (salam və rəhmət və bərəkət) heç bir məhəbbəti yoxdur.

Imam Hesen (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Məgər siz bilmirsinizmi ki Bizlərin (salam və rəhmət və bərəkət) hər birinin boynunda zəmanənin tağutunun beyəti vardir? Hərçənd Imam Mehdi (salam və rəhmət və bərəkət) Bizdən (salam və rəhmət və bərəkət) fərqlənəcək. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) İmam Mehdini (salam və rəhmət və bərəkət) gizli şəkildə Dünyaya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) gətirəcək, İmam Mehdinin (salam və rəhmət və bərəkət) məkanini məxfi saxlayacaq. O səbəbdən İmam Mehdi (salam və rəhmət və bərəkət) Zuhur etdikdə İmam Mehdinin (salam və rəhmət və bərəkət) boynunda bir kimsənin beyəti olmayacaqdir.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Imam Mehdinin (salam və rəhmət və bərəkət) Zuhurundan öncə sizin bəziləriniz bəzilərinizdən bezdiyini bəyan edəcək. Bəziləriniz bəzilərinizi təqhir edəcək. Bəziləriniz bəzilərinizin kafirliyinə şəhadət verəcək.

Imam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Həqiqətən də özünü yalandan Əhli Beyt (salam və rəhmət və bərəkət) Aşiqi kimi qələmə verən kimsənin fitnə-fəsadi Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimiz üçün Dəccalin fitnəsindən də betərdir. Çünki əslində o yalançi Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) düşmənlərimizi sevir. Və Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Dostlarimizla düşmənçilik edir. Belə halda, haqq batilə bənzəyir. Və mömin münafiqdən seçilmir.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) böhtan atanlara ar olsun. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) Özümüz haqqimizda demədiklərimizi deyənlərdən hifz etsin.

Cihada hazirlaşan bir kişi Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə söylədi:
- Mənim Sənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Sədaqət Andi içmkdə məqsədim var. Istərdim ki ox buramdan girib buramdan çixsin, - kişi öz boynunu göstərdikdən sonra sözünə davam etdi. - Və mən Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) gedim.
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Sən Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) sadiq ol ki, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) da sənə sadiq olsun.

Müsəlmanlar həmin Döyüşdə qələbə çaldilar. Həmin kişini axtardiqda şəhidlər arasinda tapdilar. Ox o kişinin boynunun bir tərəfindən girib o biri tərəfindən çixmişdi.

Imam Sadiqe (salam və rəhmət və bərəkət) sual verdilər:
- Ey RasulAllahin (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Nəvəsi (salam və rəhmət və bərəkət). Nədən Aşura Günü Müsibət Günü, qəm-qüssə günü oldu, amma Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Vəfat Günü Müsibət Günü olmadi? Hezreti Fatimə (salam və rəhmət və bərəkət) Xanimin Vəfat Günü Müsibət Günü olmadi? İmam Alinin (salam və rəhmət və bərəkət) Vəfat Günü Müsibət Günü olmadi? İmam Hesenin (salam və rəhmət və bərəkət) Vəfat Günü Müsibət Günü olmadi?
Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Imam Huseynin (salam və rəhmət və bərəkət) Müsibət Günü digər günlərin Müsibətindən daha böyükdür. Çünki Kisa Əshabi Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) yaratdiqlarinin ən üstünləri idilər. Onlar (salam və rəhmət və bərəkət) beş nəfər idi. Onlarin (salam və rəhmət və bərəkət) arasindan Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər Dünyadan (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) köçdükdə, Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) Hezreti Fatimə (salam və rəhmət və bərəkət) Xanim, Imam Hesen (salam və rəhmət və bərəkət) və Imam Huseyn (salam və rəhmət və bərəkət) həyatda idilər. Xalq üçün bir təsəlli və könül rahatliği var idi. Hezreti Fatimə (salam və rəhmət və bərəkət) Xanim Dünyadan (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) köçdükdə, Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) Imam Hesen (salam və rəhmət və bərəkət) və Imam Huseyn (salam və rəhmət və bərəkət) xalq üçün bir təsəlli və könül rahatliği idi. İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) Şəhid olduqda, Imam Hesen (salam və rəhmət və bərəkət) və Imam Huseyn (salam və rəhmət və bərəkət) xalq üçün bir təsəlli və könül rahatliği idi. Imam Hesen (salam və rəhmət və bərəkət) Şəhid olduqda, Imam Huseyn (salam və rəhmət və bərəkət) xalq üçün bir təsəlli və könül rahatliği idi. Imam Huseyn (salam və rəhmət və bərəkət) Şəhid olduqda, artiq Kisa Əshabindan (salam və rəhmət və bərəkət) xalqin təsəlli və könul rahatliği üçün bir kimsə qalmadi. O səbəbdən Imam Huseynin (salam və rəhmət və bərəkət) Şəhadəti Onlarin (salam və rəhmət və bərəkət) hər birinin Şəhadəti deməkdir. Necə ki, Imam Huseynin (salam və rəhmət və bərəkət) baqi qalmasi Onlarin (salam və rəhmət və bərəkət) hər birinin baqi qalmasi kimi idi.

Imam Sadiqe (salam və rəhmət və bərəkət) sual verdilər:
- Uşaqlarimiza Öz Adinizi (salam və rəhmət və bərəkət) və Atalarinizin (salam və rəhmət və bərəkət) Adini (salam və rəhmət və bərəkət) qoyursunuz. Bunun Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Dərgahinda savabi vardirmi?
Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Bunun mənəvi faydasi vardir.

Hezreti Fatimə (salam və rəhmət və bərəkət) Xanim buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) itaət etməyi ümmətin nizam-intizami, Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Imamətimizi təfriqə və pərakəndəlikdən amanda qalmaq vasitəsi qərar verdi.

Hezreti Fatimə (salam və rəhmət və bərəkət) Xanim buyurur: Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər Mənə (salam və rəhmət və bərəkət) dedi:
- Sənə (salam və rəhmət və bərəkət) salavat göndərənin Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) günahlarini bağişlasin. Və onu Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) Mənimlə (sallAllahu aleyhi və alihi və sallam) bir yerdə qərar verər.

Allahummə salli ələs Siddiqəti Fatimətəz Zəkiyyəti Həbibəti Həbibikə və Nəbiyyik və ummi əhibbaikə və əsfiyaik əllətntəcəbtəha və fəzzəltəha vəxtərtəha əla nisail aləmin. Allahummə kunit talibələha mimmən zələməha vəstəxəffəbi həqiha və kunuis sair Allahummə bi dəmi əvladiha. Allahummə və kəm a cəəltəha umməl əimmətil huda və həlilətə sahibil liva vəl kərimətə indəl mələil əla fə salli ələyha və əla ummiha səlatən tukrimu biha vəchə Muhammadin sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam və tuqirru biha əyunə Zurriyətiha və əbliğhum ənni fi hazihis saəti əfzələt təhiyyəti vəs səlam.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bu heç bir şəkk-şübhə olmayan və müttəqilərə doğru yol göstərən Kitabdir. ("Bəqərə" Surəsi, 2).

Müttəqilər İmam Alinin (salam və rəhmət və bərəkət) şiələridir. Onlar Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) təfsirimizə müraicət etməklə, Quranin (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) həqiqi mənasini anlayirlar.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: O gün nemətlər barəsində hökmən sorğu-suala tutulacaqsiniz. ("Təkasur" Suresi, 8). Siz Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) bəxş etdiyi Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər və Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Əhli Beyti (salam və rəhmət və bərəkət) barəsində sorğu-suala tutulacaqsiniz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Öz Peyğəmbərlərindən (salam və rəhmət və bərəkət) sonra ixtilafa düçür olan elə bir ümmət olmadi ki, o ümmətin batilə uğrayanlari haqq tərafdarlarina qalib gəlməsin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim). Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) və Ali Muhammadi (salam və rəhmət və bərəkət) sevən hər bir kəsə pak və kifayət edən ruzi (Allahummağfirli varhamni vahdini varzuqni vaafini) ver.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ali Muhammad (salam və rəhmət və bərəkət) Sevgisilə (Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad ve sallim) ölən şəhid olaraq ölmüşdür.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ali Muhammad (salam və rəhmət və bərəkət) Sevgisilə (Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad ve sallim) ölən günahlari bağişlanmiş halda ölmüşdür.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ali Muhammad (salam və rəhmət və bərəkət) Sevgisilə (Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad ve sallim) ölən tövbə etmiş halda ölmüşdür.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ali Muhammad (salam və rəhmət və bərəkət) Sevgisilə (Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad ve sallim) ölən imani kamil ölmüşdür.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ali Muhammad (salam və rəhmət və bərəkət) Sevgisilə (Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad ve sallim) öləni öncə Ölüm Mələyi (salam və rəhmət və bərəkət) sonra da Nekir (salam və rəhmət və bərəkət) və Munker (salam və rəhmət və bərəkət) Cennetle (Allahumma inni assalukal Cennet) müjdələr.

İmam Hüseyn (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu: Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim). Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə və Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Əhli Beytinə (salam və rəhmət və bərəkət) salam yetir. O Əhli Beytə (salam və rəhmət və bərəkət) ki dənizlərdə üzən gəmi timsalindadir. O gəmiyə minəm nicat tapar. O gəmiyə minməkdən imtina edən sulara qərq olar. Əhli Beytin (salam və rəhmət və bərəkət) önünə keçən Dindən çixar. Əhli Beytdən (salam və rəhmət və bərəkət) geridə qalan fənaya uğrayar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimin (salam və rəhmət və bərəkət) məsəli Bəni-İsrailin Hittə Qapisini məsəli kimidir. Kim O Qapidan keçsə, günahlari bağişlanar.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- And olsun Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim). Əgər insanlar Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Biz Əhli Beyt (salam və rəhmət və bərəkət) barəsində söylədiklərini dərk etsəydilər, bu Mənim (salam və rəhmət və bərəkət) üçün oturduğum bu həyətin qizil və gümüşlə dolmasindan daha xoş olardi. Biz Əhli Beyt (salam və rəhmət və bərəkət) bu ümmət üçün Nuh (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərin gəmisi kimiyik. Biz Əhli Beyt (salam və rəhmət və bərəkət) bu ümmət üçün Bəni-İsrailin Hittə Qapisi kimiyik.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Xəbərdar olun ki, ilk Peyğəmbərdən (salam və rəhmət və bərəkət) sonuncu Peyğəmbərə (salam və rəhmət və bərəkət) qədər olan bütün Peyğəmbərlərin (salam və rəhmət və bərəkət) Fəzilətləri Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin İtrətində cəmlənmişdir. Görün sizi hara çağirirlar? Siz isə hara gedirsiniz? Əhli Beyt (salam və rəhmət və bərəkət) sizin aranizda Əshabi-Kəhf kimidir. Əhli Beyt (salam və rəhmət və bərəkət) sizin üçün Hittə Qapisi kimidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Siz Əhli Beyt (salam və rəhmət və bərəkət) Kəbə kimisiniz. Hər kəs Kəbəyə daxil olsa, amandadir. Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimi (salam və rəhmət və bərəkət) sevən, Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimin (salam və rəhmət və bərəkət) tərəfdari olan Cehennem (Allahumma accirni minannar) odunun əzabindan amanda qalacaq. Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimə (salam və rəhmət və bərəkət) düşmən kəsilən Cehennem (Allahumma accirni minannar) oduna atilacaq. Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). İmkani çatan hər kəs Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Evini ziyarət etməlidir. Tutarli üzrü ola, üzrlü hesab olunur. Kimin yol azuqəsi azdirsa, üzrü yol azuqəsinin azliğidir. Kim xəstədirsə, üzrü xəstəliyidir. Fəqət. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Əhli Beytin (salam və rəhmət və bərəkət) tərəfdari olub-olmaq məsələsində nə varlinin üzrünü qəbul edəcək. Nə də ki kasibin. Nə xəstənin üzrünü qəbul edəcək. Nə də ki sağlamin. Nə gözü kor olanin üzrünü qəbul edəcək. Nə də ki gözü sağlam olanin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ulduzlar Yer əhlinin məhv olmasinin qarşisini alan əmniyyat vasitələridir. Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytim (salam və rəhmət və bərəkət) ümmətimin təfriqəyə düşməsinin qarşisini alan əmniyyat vasitələridir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Siz İmamlar (salam və rəhmət və bərəkət) ulduzlar kimisiniz. Bir ulduz sönəndə o biri ulduz yanir. Bu nizam Qiyamətə qədər davam edəcəkdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytim (salam və rəhmət və bərəkət) ümmətim içərisində ulduzlar kimidirlər. Biri sönəndə o biri yanir. Onlar (salam və rəhmət və bərəkət) hidayət olunmuş və hidayət edən İmamlardir (salam və rəhmət və bərəkət). O İmamlara (salam və rəhmət və bərəkət) nə pislik edənlərin pisliyi, nə kömək edə bilənlərin fəaliyyətsizliyi ziyan yetirməz. Tam əksi olar. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimə (salam və rəhmət və bərəkət) kin bəsləyənləri və Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimdən (salam və rəhmət və bərəkət) köməyini əsirgəyənləri ziyana uğradar. Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytim (salam və rəhmət və bərəkət) Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Yer üzündəki Hüccətləridir. Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytim (salam və rəhmət və bərəkət) Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) insanlar üzəridəki Şahidləridir. Kim Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimə (salam və rəhmət və bərəkət) itaət etsə, Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) itaət edər. Kim Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimə (salam və rəhmət və bərəkət) asi olsa, Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) asi olar. Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytim (salam və rəhmət və bərəkət) Quranladir (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal). Quran (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimlədir (salam və rəhmət və bərəkət). Nə Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytim (salam və rəhmət və bərəkət) Qurandan (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) ayrilar. Nə də ki Quran (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimdən (salam və rəhmət və bərəkət) ayri düşər.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizdən (salam və rəhmət və bərəkət) başqa elə bir alim yoxdur ki, ölümündən sonra yerini xəlifəsi tutsun. Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) bir Alimimiz Dünyadan (Rabbana atina fid dunya hasanatan) köçəndə, yerini başqa Alimimiz tutur.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytim (salam və rəhmət və bərəkət) bədəndəki baş, başdaki göz nisbətindədir. Nə bədən başsiz yolu tapa bilər. Nə də baş gözlərsiz yolu taniya bilər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Hər kəs ölsə və Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Övladalrimdan (salam və rəhmət və bərəkət) olan bir İmami olmasa, cahiliyyət zamaninda ölmüş kimidir. Həm cahiliyyət zamaninda, həm də İslamda olduğu zamanda etdiyi əməllərin hesabini verməli olacaqdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Hər kəs ölsə və Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Övladalrimdan (salam və rəhmət və bərəkət) olan bir İmami (salam və rəhmət və bərəkət)olmasa, cahiliyyət zamaninin ölüsü kimidir. Əgər İmami (salam və rəhmət və bərəkət) tanimasa və İmamla (salam və rəhmət və bərəkət) düşmənçilik etsə, müşrikdir. Əgər nə İmami (salam və rəhmət və bərəkət) tanisa, nə İmamla (salam və rəhmət və bərəkət)düşmənçilik etsə, nə də İmamin (salam və rəhmət və bərəkət) düşməninə tərəfdarliq etməsə, cahildir.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: İslamin Sütunlari Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Təkliyinə və Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Elçisi olduğuna şəhadət vermək, Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Hökmlərini təsdiq etmək və Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Əhli Beytinin (salam və rəhmət və bərəkət) Vilayətini qəbul etməkdir.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bir kimsə səhərə çixsa, amma Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) tərəfindən təyin olunmuş aydin və ədalətli İmami (salam və rəhmət və bərəkət)olmasa, həmin kimsə yolunu azmiş ikən səhərə çixmişdir. Həmin səhər ölsə, küfr və nifaq halinda ölmüşdür.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Ali (salam və rəhmət və bərəkət) Fatimə (salam və rəhmət və bərəkət) Hesen (salam və rəhmət və bərəkət) və Hüseyn (salam və rəhmət və bərəkət) Qiyamət Günü Birgünbəzli Evdə olacağiq.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimdən (salam və rəhmət və bərəkət) aşkar və gizli pislikləri uzaq etmişdir.

İmam Hüseyn (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Biz (salam və rəhmət və bərəkət) elə bir xanədaniq ki, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) İslamla izzətli etmiş, Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) seçmiş, bütün növ çirkinlikləri Bizdən (salam və rəhmət və bərəkət) uzaqlaşdirmiş və Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) pak qərar vermişdir. Çirkinlik və natəmizlik şəkk və şübhələrdən ibarətdir. Biz (salam və rəhmət və bərəkət) isə zərrə qədər də nə Haqq olan Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) varliği, nə də ki Haqq olan Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Dinində şəkk etmirik. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) hər növ düşüncə tərzində fikir çaşqinliğini və yol seçimində azğinliğa düşməyi bizdən çox-çox uzaq tutmuşdur.

İmam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Hezreti Ibrahimə (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərlik verdi. Sonra Ibrahim (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbəri Özünə Dost seçdi. Daha sonra Ibrahim (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbəri İmam təyin etdi.
Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyurdu:
- Mən Səni insanlarin Rəhbəri təyin etdim.
Ibrahim (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbər soruşdu:
- Mənim övladlarim da İmam olacaq?
Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyurdu:
- Mənim Peymanim zalimlara yetməz.
Bu Ayə Qiyamət Gününə qədər hakimiyyətə gələn zalimlarin idarəçiliyinin batil olduğunu bəyan edir. Və İmamətin yalniz Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Seçilmiş Bəndələrinə məxsus olduğunu bəyan edir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Mövlamdir. Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) hər bir möminin Mövlasiyam. Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) kimin Mövlasiyamsa, Ali (salam və rəhmət və bərəkət) də onun Mövlasidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər Vida Həccindən qayitdiği zaman buyurdu:
- Ey camaat. Lütfükar və Xəbərdar olan Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Mənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) bildirdi ki, hər bir Peyğəmbər (salam və rəhmət və bərəkət) Özündən əvvəlki Peyğəmbərin (salam və rəhmət və bərəkət) ömrünün yarisi qədər yaşamişdir. Güman edirəm ki yaxin zamanlarda Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Dərgahina çağirilacağam. Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) həmin çağirilişla sizin aranizdan gedəcəyəm. Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) də məsulam. Siz də məsulsunuz. O zaman nə edəcəksiniz?
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). Biz şahidlik edəcəyik ki, Sən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Vəhyini çatdirdin. Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Yolunda Cihad etdin. Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) xatir nəsihət etdin. Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Sənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) xeyirli mükafat versin...Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam).
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Şəhadət verin ki...Rəhman Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) başqa tanri yoxdur. Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Qulu və Elçisidir. Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) haqdir. Cehennem (Allahumma accirni minannar) haqdir. Öldükdən sonra dirilmək haqdir. Qiyamət Günü haqdir. Şəhadət verin ki...Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) hər bir kəsi qəbirindən qaldiracaq.
- Şahidlik edirik...Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam).
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Ya Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim) Şahid ol...Camaat agah olun ki,Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Sərvərim və Rəhbərimdir. Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) möminlərin Sərvəri və Rəhbəriyəm. Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) kimin Sərvəri və Rəhbəriyəmsə, Ali (salam və rəhmət və bərəkət) də onun Sərvəri və Rəhbəridir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Heç bir Peyğəmbər (salam və rəhmət və bərəkət) Özündən sonra yadigar qoymamiş Dünyadan (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) köçməmişdir. Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Özündən sonra sizə iki yadigar qoyub gedirəm. Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Kitabini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) və Əhli Beytimi (salam və rəhmət və bərəkət). Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Yadigarlarimi heç sanani Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) heçə endirər.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin şəhadətinə səbəb olacaq xəstəliyi şiddətləndikdə, Həsəni (salam və rəhmət və bərəkət) və Hüseyni (salam və rəhmət və bərəkət) o qədər öpdü ki, sonda bihuş oldu. Mən (salam və rəhmət və bərəkət) Həsəni (salam və rəhmət və bərəkət) və Hüseyni (salam və rəhmət və bərəkət) Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin yatağindan uzaqlaşdirdim. Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər gözlərini açib buyurdu:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Çağir Həsən (salam və rəhmət və bərəkət) və Hüseyni (salam və rəhmət və bərəkət). İstərəm Həsən (salam və rəhmət və bərəkət) və Hüseyn (salam və rəhmət və bərəkət) Məndən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Mən də (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Həsən (salam və rəhmət və bərəkət) və Hüseyndən (salam və rəhmət və bərəkət) bəhrələnim. Həsən (salam və rəhmət və bərəkət) və Hüseynə (salam və rəhmət və bərəkət) Məndən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sonra zülm ediləcək...
Camaat...Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sizin aranizda Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Kitabini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Şəriətimi (Allahumma inni asaluka imanan daiman) və Əhli Beytimi (salam və rəhmət və bərəkət) yadigar qoyub gedirəm. Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Kitabini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) zay edən Şəriətimi (Allahumma inni asaluka imanan daiman) zay etmişdir. Şəriətimi (Allahumma inni asaluka imanan daiman) zay edən Əhli Beytimi (salam və rəhmət və bərəkət) zay etmişdir. Agah olun ki Onlar ta Kövsər Hovuzunda Mənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) qovuşuncaya qədər bir-birlərindən ayrilmayacaqlar.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər Minbərə qalxaraq, Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) həmdu-səna etdi və buyurdu:
- Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sizə Öz Sözümü deyil, Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Sözünü deyirəm. Hər kəs Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Sözümü təsdiq etsə, Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Sözünü təsdiq etmişdir. Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Sözünü təsdiq edən Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) gedər. Hər kəs Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Sözümü təkzib etsə, Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Sözünü təkzib etmişdir. Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Sözünü təkzib edən Cehenneme (Allahumma accirni minannar) gedər...

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər Məni (salam və rəhmət və bərəkət) yanina çağirdi. Mən (salam və rəhmət və bərəkət) Minbərə qalxib, Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin qarşisinda dayandim. Həsən (salam və rəhmət və bərəkət) Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin sağ tərəfində, Hüseyn (salam və rəhmət və bərəkət) Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin sol tərəfində dayandi. Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Camaat...Cabrail (salam və rəhmət və bərəkət) Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) də Rəbbim (Ya Kərim Ya Rəhim) sizin də Rəbbiniz (Ya Kərim Ya Rəhim) olan Rəhman Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) Mənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əmr gətirib. O Əmri sizə çatdiriram: Quran (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Böyük Əmanətdir. Ali (salam və rəhmət və bərəkət) Həsən (salam və rəhmət və bərəkət) və Hüseyn (salam və rəhmət və bərəkət) və Hüseynin (salam və rəhmət və bərəkət) sülbündən gələcək və Nəsihətlərimizin Daşiyacilari olacaq İmamlar (salam və rəhmət və bərəkət) Kiçik Əmanətdir. Böyük Əmanət Kiçik Əmanətə, Kiçik Əmanət Böyük Əmanətə şahiddir.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Biz (salam və rəhmət və bərəkət) Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Qalib Dəstəsi Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin ən yaxin Əqrabasi (salam və rəhmət və bərəkət) Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Pak və Təmiz Ailə Üzvləri (salam və rəhmət və bərəkət) Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin yadigar qoyduğu iki Əmanətdən biriyik.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Quranin (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) ən etibarli təfsirçiləri Bizik (salam və rəhmət və bərəkət). Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Quranin (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) həqiqətlərinə yəqinimiz var.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Camaat...Mənə (salam və rəhmət və bərəkət) çatacaq nemətlərin artiq hamisi Mənə (salam və rəhmət və bərəkət) çatib. Mən (salam və rəhmət və bərəkət) hiss edirəm ki əcəlim yaxinlaşib. Siz Mənim (salam və rəhmət və bərəkət) işlərimdən bixəbərsiniz. Mən (salam və rəhmət və bərəkət) sizin aranizda Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin yadigar qoyub getdiklərini yadigar qoyub gedirəm. Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Kitabini və Əhli Beytimi (salam və rəhmət və bərəkət). Mənim (salam və rəhmət və bərəkət) Əhli Beytim (salam və rəhmət və bərəkət) Nicat Yolunu göstərənlərdir. Mənim (salam və rəhmət və bərəkət) Əhli Beytim (salam və rəhmət və bərəkət) Sonuncu Peyğəmbər (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Nəciblər Ağasi (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) və Seçilmiş Elçinin (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Ailə Üzvləridir (salam və rəhmət və bərəkət).

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) Pak yaratmiş, Məsum qərar vermiş, Bəndələrinə Şahid və Yer üzündə Hüccət qərar vermişdir. Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) Quranla (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Qurani (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Bizimlə (salam və rəhmət və bərəkət) birgə etmişdir.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: And olsun Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim). İmamlarin (salam və rəhmət və bərəkət) sayinin çox ya az olmasindan asili olmayaraq, Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Nəzərində qiymətləri çox böyükdür. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Öz Dəlillərini İmamlarin (salam və rəhmət və bərəkət) vasitəsi ilə qoruyur.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Elm və bilik öz həqiqi simasi ilə İmama (salam və rəhmət və bərəkət) tərəf gəlmiş, yəqin ruhunu qarşilamişdir. Naz-nemətdə böyüyənə çətin gələnlər İmam (salam və rəhmət və bərəkət) üçün asanlaşdirilmişdir. Nadanin uzaq qaçdiği İmam (salam və rəhmət və bərəkət) üçün yaxinlaşdirilmişdir.

İmam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: İmamlar (salam və rəhmət və bərəkət) Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Yer üzündəki Xəlifələridir (salam və rəhmət və bərəkət).

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: İmamlar (salam və rəhmət və bərəkət) Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Dininə çağiran Carçilardir (salam və rəhmət və bərəkət).

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Ailə Üzvləri (salam və rəhmət və bərəkət) Pak Rəhbərlər (salam və rəhmət və bərəkət) Məsum Nəsil (salam və rəhmət və bərəkət) Möhtərəm Övladlar (salam və rəhmət və bərəkət) və hidayət olunmuş Canişinlərdir (salam və rəhmət və bərəkət).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərlərin (salam və rəhmət və bərəkət) və Elçilərin (salam və rəhmət və bərəkət) Ağasiyam. Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) yaxin olan Mələklərdən (salam və rəhmət və bərəkət) də üstünəm. Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Vəsilərim (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərlərin (salam və rəhmət və bərəkət) və Elçilərin (salam və rəhmət və bərəkət) Vəsilərinin (salam və rəhmət və bərəkət) Ağasidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərlərin (salam və rəhmət və bərəkət) Sərvəriyəm. Ali (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərlərin (salam və rəhmət və bərəkət) Vəsilərinin (salam və rəhmət və bərəkət)Sərvəridir.

İmam Hüseyn (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Ailə Üzvləri (salam və rəhmət və bərəkət) Yavərləri (salam və rəhmət və bərəkət) Vəsiləri (salam və rəhmət və bərəkət) Varisləri (salam və rəhmət və bərəkət) və ümməti arasinda Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Məqamina yiyələnməyə ən çox haqqi olanlar Bizik (salam və rəhmət və bərəkət).

İmam Hüseyn (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Biz (salam və rəhmət və bərəkət) Məqamimiza Məqamimizi mənimsəyənlərdən daha layiqliyik.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) və Əhli Beytim (salam və rəhmət və bərəkət) Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Seçilmiş Bəndələriyik.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Ya Fatimə (salam və rəhmət və bərəkət). Biz elə xanədaniq ki Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) yeddi xüsusiyyət vermişdir. O yeddi xüsusiyyətə nə Bizdən (salam və rəhmət və bərəkət) əvvəl bir kimsə sahib olmuş, nə də Bizdən (salam və rəhmət və bərəkət) sonra bir kimsə sahib olacaq.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərlərin (salam və rəhmət və bərəkət) Sərvəriyəm (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). Ali (salam və rəhmət və bərəkət) Vəsilərin (salam və rəhmət və bərəkət) Sərvəridir (salam və rəhmət və bərəkət). Həsən (salam və rəhmət və bərəkət) və Hüseyn (salam və rəhmət və bərəkət) Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) cavanlarinin Sərvəridir (salam və rəhmət və bərəkət). Sonraki İmamlar (salam və rəhmət və bərəkət) təqvalilarin Sərvəridir (salam və rəhmət və bərəkət). Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Dostumuz Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Dostudur. Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Düşmənimiz Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Düşmənidir. Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) itaət Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) itaətdir. Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) qarşi çixmaq Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) qarşi üsyandir. Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) kifayətdir. Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) ən gözəl Vəkildir (Ya Kərim Ya Rəhim).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ali (salam və rəhmət və bərəkət) və Alinin (salam və rəhmət və bərəkət) Nəslindən (salam və rəhmət və bərəkət) olan İmamlar (salam və rəhmət və bərəkət) Məndən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sonra Yer əhlinin Ağalaridir (salam və rəhmət və bərəkət). Qiyamət Günü əl, üz və ayaqlari ağ olan bəndələrin Öndərləridir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) taniyan Allahini (Ya Kərim Ya Rəhim) taniyar. Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) inkar edən Allahini (Ya Kərim Ya Rəhim) inkar edər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ali (salam və rəhmət və bərəkət) Fatimə (salam və rəhmət və bərəkət) Həsən (salam və rəhmət və bərəkət) və Hüseyn (salam və rəhmət və bərəkət) kəramət baximindan Yer əhlinin ən üstünləridirlər.

İmam Saccad (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim). Yaratdiqlarinin Seçilmişi olan Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə və Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Pak Əhli Beytinə (salam və rəhmət və bərəkət) salam yetir. Və bizi əmr etdiyin kimi Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbəri və Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Pak Əhli Beytini (salam və rəhmət və bərəkət) eşidən və Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbəri və Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Pak Əhli Beytinə (salam və rəhmət və bərəkət) itaət edən bəndələrindən qərar ver.
İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Ey iman gətirənlər! Allaha, Peyğəmbərə və özünüzdən olan ixtiyar (əmr) sahiblərinə itaət edin! ("Nisa" Surəsi, 59). Ayədəki Əmr Sahibləri Bizik. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) möminlərə əmr etmişdir ki, Qiyamət Gününə qədər Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) itaət etsinlər.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Ey iman gətirənlər! Allaha, Peyğəmbərə və özünüzdən olan ixtiyar (əmr) sahiblərinə itaət edin! ("Nisa" Surəsi, 59). Bu Ayə Əhli Beyt (salam və rəhmət və bərəkət) barəsində nazil olmuşdur.
- Camaat soruşur ki, bəs niyə Əhli Beytdən (salam və rəhmət və bərəkət) heç kəsin Adi Quranda (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) çəkilməmişdir?
İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Soruşanlara de: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə namaz hökmünü vacib etmişdir. Lakin Quranda (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) namazin neçə rukət qilinmasi baradə məlumat yoxdur. Namazin necə və neçə rukət qilinmali olduğunu Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər bəyan etmişdir. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə zəkat hökmünü vacib etmişdir. Lakin Quranda (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) hər qirx dirhəmdən bir dirhəmin zəkat kimi ödənilməli olduğu baradə məlumat yoxdur. Zəkatin necə və nə qədər ödənilməsini Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər bəyan etmişdir. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə Həcc hökmünü vacib etmişdir. Lakin Quranda (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) yeddi dəfə təvaf baradə məlumat yoxdur. Həccin qanun və qaydasini Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər bəyan etmişdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Əgər bilmirsinizsə, zikr əhlindən soruşun. ("Nəhl" Surəsi, 43). Zikrdə məqsəd Mənəm (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). Zikr Əhlində məqsəd İmamlardir (salam və rəhmət və bərəkət).

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Əgər bilmirsinizsə, zikr əhlindən soruşun. ("Nəhl" Surəsi, 43). Zikr Əhli Bizik (salam və rəhmət və bərəkət). Bizik (salam və rəhmət və bərəkət) Elm Əhli. Bizik (salam və rəhmət və bərəkət) Quranin (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) təvil və tənzil mədəni.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Əgər bilmirsinizsə, zikr əhlindən soruşun. ("Nəhl" Surəsi, 43). Zikr sözünün iki mənasi vardir. Quran (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) və Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər. Hər iki mənaya əsasən Zikr Əhli Bizik (salam və rəhmət və bərəkət).

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Ətrafli məlumatiniz olmadiği şəri məsələlərdə vəzifəniz İmamlara (salam və rəhmət və bərəkət) tabe olmaqdir. Tabe olun ki, İmamlar (salam və rəhmət və bərəkət) sizi Doğru Yola yönəltsinlər. Cəhalətinizi aradan aparsinlar. Həqiqəti tanitsinlar.
Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyurur: Əgər bilmirsinizsə, zikr əhlindən soruşun. ("Nəhl" Surəsi, 43).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimdən (salam və rəhmət və bərəkət) olan bir Ədalətli İmam (salam və rəhmət və bərəkət) hər bir zamanda Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Dinini həddini aşanlarin təhrifindən və cahillərin təfsirindən qoruyacaqdir. Batilə Din libasi geyindirilməsinə mane olacaqdir. Sizin İmaminiz (salam və rəhmət və bərəkət) sizi Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) tərəf yönəldir. Dində və namazlarinizda kimə iqtida etdiyinizə xüsusi diqqət yetirin.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Din Alimləri Peyğəmbərlərin (salam və rəhmət və bərəkət) Varisləridir. Peyğəmbərlər (salam və rəhmət və bərəkət) Özlərindən sonra dirhəm və dinar deyil, hədislərini miras qoyurlar. Hər kəs həmin hədislərdən əxz etmiş olsa, böyük fayda götürər. Fəqət. Elmi kimdən əxz etdiyinizə son dərəcə diqqətli olun.

İmam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: İmam (salam və rəhmət və bərəkət) Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Dininin Qoruyucusudur.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Biz (salam və rəhmət və bərəkət) Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Qapilariyiq.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizik (salam və rəhmət və bərəkət) Şuar. Bizik (salam və rəhmət və bərəkət) Əsbab. Bizik (salam və rəhmət və bərəkət) Elm Xəzinədarlari. Bizik (salam və rəhmət və bərəkət) İlahi Qapilar. Evə qapidan girərlər. Qapidan dolayi evə oğru girər.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Vilayətimizi qəbul etməyən və başqasini Bizdən (salam və rəhmət və bərəkət) üstün tutan yolunu azmişdir.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Hər kəs Bizimlə (salam və rəhmət və bərəkət) olarsa, elə saf bulaqlardan içər ki, o bulaqlar Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) əşriylə axarlar. O bulaqlar heç vaxt qurumazlar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Səni (salam və rəhmət və bərəkət) və Sənin (salam və rəhmət və bərəkət) Övladlarin olan İmamlari (salam və rəhmət və bərəkət) taniyan, Sənin (salam və rəhmət və bərəkət) və Sənin (salam və rəhmət və bərəkət) Övladlarin olan İmamlarin (salam və rəhmət və bərəkət) tanidiqlari Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) daxil olacaqlar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Səni (salam və rəhmət və bərəkət) və Sənin (salam və rəhmət və bərəkət) Övladlarin olan İmamlari (salam və rəhmət və bərəkət) tanimayan, Sənin (salam və rəhmət və bərəkət) və Sənin (salam və rəhmət və bərəkət) Övladlarin olan İmamlarin (salam və rəhmət və bərəkət) tanimadiqlari Cehenneme (Allahumma accirni minannar) yuvarlanacaq.

Bir kişi İmam Sadiqe (salam və rəhmət və bərəkət) xitab etdi:
- Ərafin üstündə hər bir dəstəni simalarindan taniyan kişilər vardir. ("Əraf" Suresi, 46) Ayəsi baradə rəyinizi öyrənmək istərdim...
İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- O Kişilər (salam və rəhmət və bərəkət) Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin xanədanindan olan On İki İmamdir (salam və rəhmət və bərəkət)...
- Lütfən...Ayədəki "Əraf" kəlməsini də açiqlayardiniz...
İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Əraf - müşkdən olan bir təpədir. Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər və Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Vəsiləri (salam və rəhmət və bərəkət) həmin təpənin üzərində dayanib, hər kəsi simasindan taniyacaqlar.

İmam Saccad (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Biz (salam və rəhmət və bərəkət) müsəlmanlarin Rəhbəriyik.
Biz (salam və rəhmət və bərəkət) Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) alimlərə olan Dəlilləriyik. Biz (salam və rəhmət və bərəkət) möminlərin Sərvəriyik. Biz (salam və rəhmət və bərəkət) üzü ağ olanlarin Öndəriyik. Biz (salam və rəhmət və bərəkət) Yer üzünün Dirəkləriyik.

İmam Saccad (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) xatir Göyün
Yerin üzərinə düşməsinə izn vermir. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) xatir Yer kürəsinin üzərindəki varliqlari titrətməsinə izn vermir. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) xatir yağiş yağdirir. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) xatir Rəhmətini nazil edir. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) xatir Yerin bərəkətini üzə çixarir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ulduzlar Asiman əhlinin əmin-amanliq səbəbidirsə, Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytim (salam və rəhmət və bərəkət) də Yer əhlinin əmin-amanliq səbəbidir. Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytim (salam və rəhmət və bərəkət) tamamilə aradan gedərsə, Yer əhli üçün təhdid nişanələri zahir olar.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Biz (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərlik Eviyik. Biz (salam və rəhmət və bərəkət) Hikmət Mədəniyik. Biz (salam və rəhmət və bərəkət) Yer əhlinin Əmin-Amanliq Səbəbiyik. Biz (salam və rəhmət və bərəkət) Nicat Qapisiyiq.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Yaranmişlar içərisində Məndən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) başqa heç bir kəs Əhli Beytimdən (salam və rəhmət və bərəkət) üstün deyildir.

İmam Hüseyn (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Haqqi Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) qəlblərimizə əmanət etmişdir.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Biz (salam və rəhmət və bərəkət) Haqq Yolun Dəvətçiləriyik. Biz (salam və rəhmət və bərəkət) Möminlərin Öndəriyik. Biz (salam və rəhmət və bərəkət) Doğru Danişan Dillərik.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Haqqin Dirəklərini dikəldən Bizik (salam və rəhmət və bərəkət). Batilin qoşunlarini darmadağin edən Bizik (salam və rəhmət və bərəkət).

İmam Hadi (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Həqiqət Bizimlədir (salam və rəhmət və bərəkət). Həqiqət Bizdədir (salam və rəhmət və bərəkət). Həqiqət Bizdəndir (salam və rəhmət və bərəkət). Həqiqət Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) tərəfdir.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Biz (salam və rəhmət və bərəkət) Söz Sərdariyiq.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- And olsun Məni (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Haqla müjdə vermək üçün göndərən Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim)...Yer üzündə Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) üçün Bizdən (salam və rəhmət və bərəkət) daha sevimlisi və daha hörmətlisi yoxdur. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Adimi Öz Adlarinin birindən seçmişdir. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Məhmuddur (Ya Kərim Ya Rəhim). Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Muhəmmədəm (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam).
Ya Əli (salam və rəhmət və bərəkət). Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Sənin (salam və rəhmət və bərəkət) Adini Öz Adlarinin birindən seçmişdir. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Əliyil-Əladir (Ya Kərim Ya Rəhim). Sən (salam və rəhmət və bərəkət) Əlisən (salam və rəhmət və bərəkət).
Ya Həsən (salam və rəhmət və bərəkət). Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Sənin (salam və rəhmət və bərəkət) Adini Öz Adlarinin birindən seçmişdir. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Mühsindir (Ya Kərim Ya Rəhim). Sən (salam və rəhmət və bərəkət) Həsənsən (salam və rəhmət və bərəkət).
Ya Hüseyn (salam və rəhmət və bərəkət). Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Sənin (salam və rəhmət və bərəkət) Adini Öz Adlarinin birindən seçmişdir. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Zül-Ehsandir (Ya Kərim Ya Rəhim). Sən (salam və rəhmət və bərəkət) Hüseynsən (salam və rəhmət və bərəkət).
Ya Fatimə (salam və rəhmət və bərəkət). Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Sənin (salam və rəhmət və bərəkət) Adini Öz Adlarinin birindən seçmişdir. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Fatirdir (Ya Kərim Ya Rəhim). Sən (salam və rəhmət və bərəkət) Fatiməsən (salam və rəhmət və bərəkət).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim). Şahid ol ki Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) deyirəm: Əhli Beytimlə (salam və rəhmət və bərəkət) vuruşanla vuruşdayam. Əhli Beytimlə (salam və rəhmət və bərəkət) sülhdə olanla sülhdəyəm. Əhli Beytimi (salam və rəhmət və bərəkət) sevəni sevirəm. Əhli Beytimə (salam və rəhmət və bərəkət) nifrət edənə nifrətliyəm. Əhli Beytimlə (salam və rəhmət və bərəkət) düşmən olanla düşmənəm. Əhli Beytimlə (salam və rəhmət və bərəkət) dost olanla dostam.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Bizimlə (salam və rəhmət və bərəkət) başladiği kimi Bizimlə (salam və rəhmət və bərəkət) tamamlayacaq. Ədavət və düşmənçilik hissindən sonra Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) vasitəmizlə qəlblərə ülfət bəxş edəcək.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) vasitəmizlə yalanlarin üstünü açir. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) vasitəmizlə ağir xəstəlikləri sağaldir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ali (salam və rəhmət və bərəkət) ilə birlikdə olmaq xoşbəxtlikdir. Aliye (salam və rəhmət və bərəkət) itaət naminə ölmək şəhadətdir.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) hidayətimizlə azğinliq və cəhalət zülmətindən çixdiniz.
Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) hidayətimizlə düzgün yola qədəm qoydunuz. Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) hidayətimizlə qaranliq gecədən işiqli səhərə çixdiniz.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Biz (salam və rəhmət və bərəkət) Hikmət Qapisyiq. Biz (salam və rəhmət və bərəkət) Zülmətlərin Nuruyuq. Biz (salam və rəhmət və bərəkət) Ümmətin Ziyasiyiq.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Elm Xəzinələri Bizdədir (salam və rəhmət və bərəkət). İşlərin aqibəti Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) tərəfdir.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qəlbində Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Məhəbbətimiz olduğu halda Məhşərə gələnin xoş halina...

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) görə savab verər. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) görə cəza verər.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) sevənə imani fayda verər. Əməli qəbula keçər.

Hezreti Fatimə (salam və rəhmət və bərəkət) Xanim buyurur: Biz (salam və rəhmət və bərəkət) Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) İmtiyazli Bəndələriyik.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Biz (salam və rəhmət və bərəkət) bir kimsəyə bircə dəfə nəzər salmaqla, o kimsənin iman sahibi və ya münfaiq olmasini təyin edirik.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Biz (salam və rəhmət və bərəkət)
paxilliği çox çəkilən bir Tayfayiq (salam və rəhmət və bərəkət).

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Hidayət İmamlarinin (salam və rəhmət və bərəkət) vasitəsilə Öz Dinini insanlara izah edir.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Hidayət İmamlarinin (salam və rəhmət və bərəkət) vasitəsilə Öz Aydin Yollarini göstərir.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Biz (salam və rəhmət və bərəkət) hər bir xeyirin köküyük. Və bütün yaxşilar Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şaxələrimizdir.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) düşmənlərimiz hər bir pisin köküdür. Və bütün pisliklər Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) düşmənlərimizin şaxələridir.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Alimlər Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Elmimizlə dilə gəlirlər. Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Elmimiz olmasaydi, alimlər lal olardi.

İmam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Biz (salam və rəhmət və bərəkət) Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Etibarli Sirdaşlariyiq.

İmam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Biz (salam və rəhmət və bərəkət) orta yoldayiq. Nə yüyürən Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) çata bilər. Nə də ki arxadan gələn Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) önümüzə keçə bilər.

İmam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) digər insanlarin gözlərindən tam fərqli gözlərimiz vardir. Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) gözlərimizdə elə bir nur vardir ki, şeytanin (Auzu billahi minaş şaitanir racim) o nurda heç bir payi yoxdur.

İmam Cavad (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Biz (salam və rəhmət və bərəkət) Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Qeybinin Xəzinədarlariyiq. Biz (salam və rəhmət və bərəkət) Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Hikmətinin Xəzinədarlariyiq.

İmam Cavad (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Biz (salam və rəhmət və bərəkət) Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Tükənməz Kəlmələriyik.

İmam Cavad (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) digər insanlardan üstünlüyümüz dərk olunmazdir.

İmam Həsən Əskəri (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Biz (salam və rəhmət və bərəkət) Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) siğinanlar üçün Pənah Yeriyik.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Biz (salam və rəhmət və bərəkət) Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Xəzinadarlariyiq. Biz (salam və rəhmət və bərəkət) qizil ya gümüş deyil, Elm Xəzinadarlariyiq.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Biz (salam və rəhmət və bərəkət) Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Vəhy Tərcümanlariyiq.

İmam Saccad (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Biz (salam və rəhmət və bərəkət) Tövhidin Sütunlariyiq.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər Özündən əvvəlki Peyğəmbərlərin (salam və rəhmət və bərəkət) Elminin Varisidir. İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) Özündən əvvəlki Vəsilərin (salam və rəhmət və bərəkət) Elminin Varisidir.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Hezreti Adəmlə (salam və rəhmət və bərəkət)enən Elm yer üzündən qaldirilmayib. Ölən Alim elmini miras qoyur. Yer üzü heç vaxt Alimsiz qalmayacaqdir.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Elm - gecə-gündüz, günbəgün, saatbasaat baş verənlərdir.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Biz (salam və rəhmət və bərəkət) əgər öz rəyimizə əsasən hədis söyləsəydik, yolumuzu azmiş olardiq. Necə ki, Bizdən (salam və rəhmət və bərəkət) əvvəlkilər yolunu azmişdilar. Biz (salam və rəhmət və bərəkət) söylədiyimiz hədisi dəlil əsasinda Rəhman Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) nəql edirik. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə bəyan etmiş, Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər də Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) açiqlamişdir.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Mənim (salam və rəhmət və bərəkət) hədisim Atamin (salam və rəhmət və bərəkət) hədisidir. Atamin (salam və rəhmət və bərəkət) hədisi Babamin (salam və rəhmət və bərəkət) hədisidir. Babamin (salam və rəhmət və bərəkət) hədisi Hüseynin (salam və rəhmət və bərəkət) hədisidir. Hüseynin (salam və rəhmət və bərəkət) hədisi Həsənin (salam və rəhmət və bərəkət) hədisidir. Həsənin (salam və rəhmət və bərəkət) hədisi Alinin (salam və rəhmət və bərəkət) hədisidir. Alinin (salam və rəhmət və bərəkət) hədisi Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin hədisidir. Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin hədisi Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Sözüdür.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: And olsun Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim)...Biz (salam və rəhmət və bərəkət) öz rəyimizlə fikir söyləmirik. Öz rəyimizlə əməl etmirik. Biz (salam və rəhmət və bərəkət) Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Sözünü söyləyirik.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimin (salam və rəhmət və bərəkət) önünə keçməyin. Azarsiniz. Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimdən (salam və rəhmət və bərəkət) geridə qalmayin. Büdrəyərsiniz. Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimlə (salam və rəhmət və bərəkət) müxaliflik etməyin. Cahalətə yuvarlanarsiniz. Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimə (salam və rəhmət və bərəkət) yol göstərməyin. Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytim (salam və rəhmət və bərəkət) sizdən qat-qat çox elmlidir. Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimdən (salam və rəhmət və bərəkət) olanin kiçik yaşlarinda insanlarin ən ağillisi, yetkin yaşlarinda insanlarin ən savadlisi olduğunu bilin.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Mən (salam və rəhmət və bərəkət) sənə verdiyim sualin cavabini səndən yaxşi bilirəm. Mənə (salam və rəhmət və bərəkət) hikmət uşaq yaşlarimdan verilib. Bu Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Lütfü və Rəhmətidir.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Şərqə də getsən, Qərbə də getsən Doğru Elmin yalniz Əhli Beyt (salam və rəhmət və bərəkət) tərəfindən yayildiğinin şahidi olacaqsan.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Doğru Elm axtarirsansa, elmi Əhli Beytdən (salam və rəhmət və bərəkət) əxz et.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) seçmiş və digərlərinə vermədiyini Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) vermişdir.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Elm Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) tərəfimizdən insanlara sirayət etmişdir. Bəziləri necə iddia edə bilərlər ki, onlar bilirlər və hidayət olunublar. Biz (salam və rəhmət və bərəkət) isə bilmirik və zəlalətdəyik?!!!

İmam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Peyğəmbərləri (salam və rəhmət və bərəkət) və İmamlari (salam və rəhmət və bərəkət) müvəffəq edib. Peyğəmbərlərə (salam və rəhmət və bərəkət) və İmamlara (salam və rəhmət və bərəkət) başqalarina vermədiyi Elmi verib. O səbəbdən Peyğəmbərlər (salam və rəhmət və bərəkət) və İmamlarin (salam və rəhmət və bərəkət) Elmi zəmanələrində yaşayan elm adamlarinin hamisinin elmindən üstündür.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) deyil, özlərinin elmdə qüvvətli olduqlarini zənn edənlər nə danişdiqlarinin mahiyyətinə varirlarmi?! Sözsüz ki, onlar yalan danişirlar. Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Haqqimiza təcavüz edirlər. Halbuki Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) yüksəkliyə qaldirmiş, onlari isə aşaği endirmişdir. Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) daxil, onlari xaric etmişdir.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Vücudumuzun Nuru sayəsində gözlərə bəsirət verilir.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Ümmətə Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə itaət etmək vacib buyrulduğu kimi Əmr Valilərinə (salam və rəhmət və bərəkət) də itaət etmək vacib buyrulmuşdur.

Ey iman gətirənlər! Allaha, Peyğəmbərə və özünüzdən olan ixtiyar (əmr) sahiblərinə itaət edin! ("Nisa" Surəsi, 59).

Onlara əmin-amanliq və ya qorxu xəbəri gəldikdə, onu yayarlar. Halbuki bunu Peyğəmbərə və özlərindən olan nüfuz sahiblərinə çatdirsaydilar, içərilərindən onun mahiyyətinə varan kəslər o xəbəri bilərdilər. ("Nisa" Surəsi, 83).

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərdən və Əmr Valilərindən (salam və rəhmət və bərəkət) başqa hər kəs Quranin (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) təvilini bilməkdə acizdir. Elmdə güdrətli olanlar məhz Quranin (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) təvilini bilənlərdir.

Kitabi sənə nazil edən Odur. O Kitabin bir qismi mənasi aydin ayələrdir ki, bunlar da Kitabin anasidir. Digərləri isə mənasi aydin olmayan ayələrdir. Qəlblərində əyrilik olanlar fitnə-fəsad törətmək və istədikləri kimi yozmaq məqsədilə mənasi aydin olmayanin ardinca düşərlər. Onun yozumunu isə Allahdan başqa heç kəs bilməz. Elmdə qüvvətli olanlar isə deyərlər: "Biz onlara iman gətirdik, hamisi bizim Rəbbimizdəndir." Bunu isə ancaq ağil sahibləri dərk edərlər. ("Ali-İmran" Surəsi, 83).

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin xanədani elm və biliyi yaşadanlardir. Cəhalət və nadanliği öldürənlərdir. Helmləri elmlərindən, zahirləri batinlərindən, sükutlari məntiqlərindən xəbər verir.

İmam Hüseyn (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Kitab Elmi və O Elmin şərhi yalniz Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) məlumdur.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) İmamlarin (salam və rəhmət və bərəkət) əvvəli, əfzəli və ən üstünüdür.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Ali (salam və rəhmət və bərəkət) Məndən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sonra insanlara Quranin (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) təvilindən bilmədiklərini öyrədəcəkdir.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər yeni nazil olan Ayəni Mənə (salam və rəhmət və bərəkət) əvvəlcə oxuyar, sonra imla edərdi. Mən (salam və rəhmət və bərəkət) də yeni Ayəni yazardim. Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər Mənə (salam və rəhmət və bərəkət) yeni Ayənin təvilini və təfsirini örədərdi.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: On İki İmamdan (salam və rəhmət və bərəkət) başqa heç kəs deyə bilməz ki, Quranin (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) həm zahirini, həm də batinini bilir.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qurani (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) nazil etdiyi şəkildə cəmləyən və hifz edən yalniz İmamlardir (salam və rəhmət və bərəkət).

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) nazil olan hər bir Ayənin təvilini Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə öyrədib. Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər nazil olan hər bir Ayənin təvilini İmam Aliye (salam və rəhmət və bərəkət) öyrədib. İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) nazil olan hər bir Ayənin təvilini Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) öyrədib.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Böyük Adinin (Ya Kərim Ya Rəhim) yetmiş üç hərfi vardir. Biz (salam və rəhmət və bərəkət) Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Böyük Adinin (Ya Kərim Ya Rəhim) yetmiş iki hərfini bilirik. Bir hərf isə Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Qeyb Elminə məxsus etmişdir.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Biz (salam və rəhmət və bərəkət) Süleyman (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbər kimi quşlarin, quruda və suda yaşayan heyvanlarin dilini anlayiriq.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Əgər Musa (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərlə Xizir (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərin yaninda olsaydim deyərdim: Sizdən daha bilikliyəm.
Musa (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərlə Xizir (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərə hal-hazirda baş verən və gələcəkdə baş verəcəklərin Elmi veriməyib. Həmin Elm Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə verilib. Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) də O Elm Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərdən irsən keçib.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Mən (salam və rəhmət və bərəkət) Göylərdə və Yerdə olanlari, Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) və Cehennemde (Allahumma accirni minannar) olanlari, keçmişdə baş verənləri və gələcəkdə baş verəcəkləri bilirəm. Mən (salam və rəhmət və bərəkət) bunlari Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Kitabindan (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) bilirəm.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) ölüm, bəlalar və nəsəblər barəsində olan Elm verilmişdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Biz (salam və rəhmət və bərəkət) səmada qanad çalan quşlardan da xəbərdariq.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Alimlərimiz (salam və rəhmət və bərəkət) qeybi bilmir. Lakin hər an, istər gecə, istər də gündüz bir-birinin ardinca baş verəcəklər Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Alimlərimizə (salam və rəhmət və bərəkət) əyan olur.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) bəndələrinə xeyir yetirmək istədikdə bunu bəndələrinə eşitdirir. O zaman haqqi eşitməkdən məhrum olmuş birisi heç nə eşitməyibmiş kim üzünü yana çevirir.

Bir nəfər İmam Sadiqe (salam və rəhmət və bərəkət) sual verdi:
- Deyirlər, Siz (salam və rəhmət və bərəkət) Qurani (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) halal və harami, insanlar arsinda baş verənləri ayird edə bilirsiniz?
İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Bilirik. Amma gecə və gündüz baş verən hadisələri bilməyimiz daha üstündür.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Elə bir gecə yoxdur ki, Yerin və Yer üzərində baş verənlərin xəbərləri Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) yetişməsin.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Elə bir gecə yoxdur ki, Cinlərin və Mələklərin (salam və rəhmət və bərəkət) xəbərləri Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) yetişməsin.

Bir nəfər İmam Aliye (salam və rəhmət və bərəkət) sual verdi:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Sən (salam və rəhmət və bərəkət) Qeyb Elmini bilirsən?
İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Mən (salam və rəhmət və bərəkət) Qeyb Elmini bilmirəm. Qeyb Elmi Qiyamətin vaxtini bilməkdir.

Həqiqətən, O Saat haqqinda elm yalniz Allahdadir. Yağişi O yağdirir və bətnlərdə olani O bilir. Heç kəs sabah nə qazanacağini bilə bilməz; heç kəs harada öləcəyini də bilməz. Allah isə, şübhəsiz ki, Biləndir, Xəbərdardir. ("Loğman" Surəsi, 34).

Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) bətnlərdəkilərdən kimin oğlan və ya qiz, çirkin və ya göyçək, səxavətli və ya simic, bədbəxt və ya xoşbəxt, Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) sakini və ya Cehennem (Allahumma accirni minannar) üçün oduncaq olacağini bilir. Bu Qeyb Elmidir. Qeyb Elmini Rəhman Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) qeyrisi bilmir. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Qeyb Elmindən başqa hər bir Elmi Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə öyrətmişdir. Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər də Elmini Mənə (salam və rəhmət və bərəkət) öyrətdi. Və dua etdi ki, sinəm O Elmi möhkəm saxlasin.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Elmimiz Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Elmindən qaynaqlanir. Biz (salam və rəhmət və bərəkət) Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Hikmətindən əxz etmişik. Və Doğru Danişanin (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sözlərini eşitmişik.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: İmam Alinin (salam və rəhmət və bərəkət) Elmi Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Elmindəndir. Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Elmimiz İmam Alinin (salam və rəhmət və bərəkət) Elmindəndir.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Biz (salam və rəhmət və bərəkət) Elmimizi miras aliriq. Və O Elmi xəzinə kimi qoruyuruq. Necə ki insanlar öz qizil-gümüş xəzinələrini qoryurlar.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Elmin əsaslari, vasitələri, nuru və bəndləri Əhli Beytə (salam və rəhmət və bərəkət) məxsusdur.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- İbrahim (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərin və Musa (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərin Səhifələri Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə yetişdi. Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər O Səhifələri İmam Aliye (salam və rəhmət və bərəkət) əmanət etdi. İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) O Səhifələri Oğlu Həsənə (salam və rəhmət və bərəkət) əmanət etdi. İmam Həsən (salam və rəhmət və bərəkət) O Səhifələri Qardaşi Hüseynə (salam və rəhmət və bərəkət) əmanət etdi. İmam Hüseyn (salam və rəhmət və bərəkət) O Səhifələri Oğlu Əli ibn Hüseynə (salam və rəhmət və bərəkət) əmanət etdi. Əli ibn Hüseyn (salam və rəhmət və bərəkət) O Səhifələri Oğlu Muhammad ibn Əliyə (salam və rəhmət və bərəkət) əmanət etdi. Atam (salam və rəhmət və bərəkət) O Səhifələri Mənə (salam və rəhmət və bərəkət) əmanət etdi. Mən (salam və rəhmət və bərəkət) O Səhifələri Oğluma (salam və rəhmət və bərəkət) əmanət etmişəm.

İmam Həsən (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin imlasi və İmam Alinin (salam və rəhmət və bərəkət) xətti ilə yazilmiş Kitab Bizdədir (salam və rəhmət və bərəkət).

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər İmam Aliye (salam və rəhmət və bərəkət) on iki möhürlə möhürlənmiş bir Kitab verdi və buyurdu:
- Birinci möhürü aç. Və göstərişə əməl et. Tapşiriq ver ki, Kitab Həsənə (salam və rəhmət və bərəkət) çatanda ikinci möhürü açib, göstərişə əməl etsin. Kitab Hüseynə (salam və rəhmət və bərəkət) çatanda üçüncü möhürü açib, göstərişə əməl etsin. Sonra Hüseynin (salam və rəhmət və bərəkət) Doqquz Övladi (salam və rəhmət və bərəkət) növbə ilə möhürləri açsinlar. Və müvafiq göstərişə əməl etsinlər.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər Dünyasini dəyişdikdən sonra Hezreti Fatimə (salam və rəhmət və bərəkət) Xanim çox qəmgin oldu. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) bir Mələk (salam və rəhmət və bərəkət) göndərdi ki Hezreti Fatimə (salam və rəhmət və bərəkət) Xanimla söhbət edib, təsəlli versin...
...Hezreti Fatimə (salam və rəhmət və bərəkət) Xanim O Mələkdən (salam və rəhmət və bərəkət) aldiği məlumati İmam Aliye (salam və rəhmət və bərəkət) imla edir, İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) də yazirdi. Nəticədə bir səhifə ərsəyə gəldi.

Bir nəfər İmam Sadiqe (salam və rəhmət və bərəkət) sual verdi:
- Cəfr nədir?
İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- İnək dərisindən hazirlanmiş, Elmlə dolu olan bir Səhifə...Peyğəmbərlərin (salam və rəhmət və bərəkət) Vəsilərin (salam və rəhmət və bərəkət) və Bəni İsrail Alimlərinin Elmini özündə ehtiva edən bir Səhifə...
- Bəs Camiə nədir?
İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Uzunluğu yetmiş qol, eni inək budunun uzunluğu qədər olan dəridən hazirlanmiş Səhifə...O Səhifədə insanlari hər bir ehtiyaci baradə məlumat verilmişdir. Haram və halallar göstərilmişdir.

İmam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Hüccət təyin etdiyi Bəndəsinin (salam və rəhmət və bərəkət) köksünü açar ki, hikmət çeşmələri O Bəndənin (salam və rəhmət və bərəkət) qəlbinə axsin. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) O Bəndəsinə (salam və rəhmət və bərəkət) Kamil Elmi ilham edər ki, O Bəndə (salam və rəhmət və bərəkət) heç bir sualin cavabinda aciz qalmasin. Haqla batili ayird edərkən xəta etməsin. O səbəbdən O Bəndə (salam və rəhmət və bərəkət) Məsumdur. Rəhman Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) güc və qüvvət almişdir. Müvəffəqiyyət qazanmişdir. Hidayət olunmuşdur. Düzgün Yoldan sapmadan amanda qalmişdir. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) O Bəndəyə (salam və rəhmət və bərəkət) bir sıra imtiyazlar verilib ki, digər insanlara Hüccət olsun. Bu, Allahin lütfüdür, onu istədiyinə verir. Allah böyük lütf sahibidir. ("Maidə" Surəsi, 54).

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Rəsul O Bəndəyə (salam və rəhmət və bərəkət) deyilir ki Mələklər (salam və rəhmət və bərəkət) O Bəndənin (salam və rəhmət və bərəkət) yanina gəlir və Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Sözünü çatdirirlar. Rəsul (salam və rəhmət və bərəkət) O Mələkləri (salam və rəhmət və bərəkət) görür.
Nəbi O Bəndəyə (salam və rəhmət və bərəkət) deyilir ki Həqiqi Yuxular görür. Nəbinin (salam və rəhmət və bərəkət)
Yuxuda gördüklərinin heç bir təhrif olunmadan həyata keçir.
Mühəddis O Bəndəyə (salam və rəhmət və bərəkət) deyilir ki Mələkləri (salam və rəhmət və bərəkət) eşidir. Mühəddisin (salam və rəhmət və bərəkət) qəlbinə elm ilham olunur.

İmam Sadiqe (salam və rəhmət və bərəkət) sual verdilər:
- Sizin (salam və rəhmət və bərəkət) Aliminizin Elmi necə hasil olur?
İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Musa (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərin Anasina (salam və rəhmət və bərəkət) gələn vəhy kimi bir vəhy gəlir.

İmam Kazim (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Elmimiz üç qismdir. Keçmiş zamana aid olan Elm. Gələcək zamana aid olan Elm. İndiki zamana aid olan Elm. Keçmiş zamana aid olan Elm Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) üçün təfsir edilmişdir. Gələcək zamana aid olan Elm Camiədə və Həzrəti Fatimə (salam və rəhmət və bərəkət) Xanimin Səhifəsində yazilmişdir. İndiki zamana aid olan Elm qəlbimizə ilham olunur.

İmam Hadi (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: İmamin (salam və rəhmət və bərəkət) elə bir Elmi var ki, doğru danişiğina və ədalətli rəftarina bariz dəlildir.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: İmamin (salam və rəhmət və bərəkət) iki nişanəsi var. Elmi və müstəcəb olan duasi.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Əgər Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Elmimiz artmasa, tükənər.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Müsəlman o kəsdir ki, üzünü Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Qibləmizə tutsun. Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) İmamliğimiza şəhadət versin. Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) kimi ibadət etsin. Dostumuzu dost, düşmənimizi düşmən bilsin.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimiz Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) dostlarimiza bəxşişlər verərlər. Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimiz Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) məhəbbətimizin nurunda bir-birlərini sevərlər. Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimiz Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) yolumuzda sabitqədəm olmaq üçün bir-birinin görüşünə tələsərlər.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimiz qəzəbləndikdə zülm etməzlər. Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimiz razi qaldiqda hədlərini aşmazlar.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimiz Rəhman Allahi (Ya Kərim Ya Rəhim) taniyan, Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Əmrlərinə itaət edəndirlər. Fəzilət əhlidirlər. Doğru danişandirlar.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimiz savabi az olan əməllərlə kifayətlənməzlər. Savabi çox olan əməllərlə qürrələnməzlər.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Biz (salam və rəhmət və bərəkət) pak vücuddan yaradilmişiq. Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimiz Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) vücudumuzdan yaranmişlar.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimiz Rəhman Allahi (Ya Kərim Ya Rəhim) və Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Dinini taniyanlardir. Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Əmrlərinə sözsüz tabe olanlardir. Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) itaətdən zövq alanlardir.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimiz zəkali, ağilli, səmimi və şərafətlidirlər.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiəmiz kənardan baxana ruhi xəstə, ağli çaşmiş kimi görünə bilər. Halbuki, o şiə tamamilə sağlamdir. Bəlkə də Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Əzəməti o şiəni xəstə halina salmiş, Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Heybəti qəlbini sindirmişdir. Ağlini pərişan etmişdir.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimizi üç imtahanla sinağa çəkin. Baxin görün namazlarin vaxtlarina nə dərəcədə riayət edirlər. Dostlarimizi düşmənlərimizdən nə dərəcədə qoruyurlar. Var-dövlətlərindən qardaşlarina nə dərəcə pay ayirirlar.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiəmiz Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) savabina ümid bəsləyir. Əzabindan qorxur.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiəmiz bacardiği işi görür. Bacarmadiği işə baş qoşmur.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimiz təqvali, çalişqan, vəfali, əmanətdar və sadiqdirlər.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimiz üç dəstəyə bölünüblər. Birincilər Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) ürəkdən sevib, Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) özlərinə dost seçənlər. Bu şiələr Bizdəndir (salam və rəhmət və bərəkət). Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) tərəfdir. Bizimlədir (salam və rəhmət və bərəkət).
İkincilər Bizimlə (salam və rəhmət və bərəkət) özlərini zinətləndirirlər. Biz (salam və rəhmət və bərəkət) Bizimlə (salam və rəhmət və bərəkət) özlərini zinətləndirənlərin zinətiyik.
Üçüncülər Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Adimizdan sui-istifadə edərək, camaatin malini yeyirlər. Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Adimizi şəxsi məqsədləri üçün vasitə edənlər fəqirliyə düçar olacaqlar.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) elə şiələrimiz var ki, Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) sözlərimizi qoruyurlar. Amma Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) əməllərimizə əhəmiyyət vermirlər. Bilsinlər ki, Cehenneme (Allahumma eccirni minannar) atilacaqlar.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) elə şiələrimiz var ki, Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) sözlərimizi qoruyur və Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) əməllərimizi zahirən yerinə yetirirlər. Halbuki, son məqsədləri camaatin malini mənimsəməkdir. Bilsinlər ki, Cehenneme (Allahumma eccirni minannar) atilacaqlar.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) elə şiələrimiz var ki, Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) sözlərimizi qoruyurlar. Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Əmrlərimizə itaət edirlər. Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) əməllərimizi saf ürəklə yerinə yetirirlər. O şiələrimiz Bizidəndir (salam və rəhmət və bərəkət). Axirətdə (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) də Bizimlə (salam və rəhmət və bərəkət) olacaqlar.

Bir nəfər İmam Sadiqe (salam və rəhmət və bərəkət) sual verdi:
- Ey Peyğəmbər (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Övladi. Sizin (salam və rəhmət və bərəkət) dostlariniz neçə qismdirlər?
İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) zahirdə sevib, batində sevməyənlər. Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) batində sevib, zahirdə sevməyənlər. Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) batində də, zahirdə də sevənlər.

Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) zahirdə sevib, batində sevməyənlər
ən aşaği təbəqədir. Onlar Bizimlə (salam və rəhmət və bərəkət) padşahlarin davrandiqlari kim davranarlar. Dilləri Bizimlə (salam və rəhmət və bərəkət) olar. Qilinclari əleyhimizə.

Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) batində sevib, zahirdə sevməyənlər orta təbəqədir. Onlar gündüzləri oruc tutub, gecələri ibadət edərlər. Onlarin üzlərində Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Qorxusu vardir. Sülhsevər və itaətcildirlər.

Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) batində də, zahirdə də sevənlər ən üstün Şiələrdir. Ən üstün Şiələri digərlərindən fərqləndirən bir neçə əlamət vardir. O əlamətlərdən birincisi Tövhidi lazimi dərəcədə anlayib, Tövhid Elmini möhkəmləndirməkləridir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Hüzurunda dayandiğindan həyacanlanan bir kişi tir-tir əsirdi. Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər gülümsəyərək buyurdu:
- Sakit ol. Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) padşah deyiləm...

Bir dəstə kişi səsləndi:
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). Sən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) bizim Rəhbərimizsən.
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Rəhbər Allahdir (Ya Kərim Ya Rəhim).
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). Sən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) bizdən çox-çox üstünsən. Daha çox bağişlayansan.
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Ürəkdən gələn sözlərinizi deyin. Amma nə dediyinizə diqqət yetirin ki, şeytan (Auzu billahi minaş şaitanir racim) sizi öz nümayindəsi etməsin.

{...Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim)...Əhli Beyti (salam və rəhmət və bərəkət) tərifləməkdə ifrata varmaqdan, həddi aşamaqdan və mübaliğə etməkdən Sənə (Ya Kərim Ya Rəhim) pənah apariram...}

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) öz miniyinə minib, evdən çixdi. Bir dəstə adam piyada halda Imam Alini (salam və rəhmət və bərəkət) müşaiyət etməyə başladi.
Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) soruşdu:
- Sizin Mənimlə (salam və rəhmət və bərəkət) bir işiniz var?
- Xeyr. Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Biz sadacə olaraq, Səninlə (salam və rəhmət və bərəkət) yol getmək istəyirik.
Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Məndən (salam və rəhmət və bərəkət) aralanin. Çünki piyadanin süvarinin yaninca getməsi süvari üçün fəsad, piyada üçün zillətdir.

İmam Hüseyn (salam və rəhmət və bərəkət) səki üzərində qarşilarina qoyduqlari çörək parçalarini yeyən fəqirlərin yanindan keçirdi. Fəqirlər İmam Hüseyni (salam və rəhmət və bərəkət) yeməyə dəvət etdilər. İmam Hüseyn (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) təkəbürlüləri sevməz.
İmam Hüseyn (salam və rəhmət və bərəkət) fəqirlərlə birlikdə çörək yedi. Sonra buyurdu:
- Mən (salam və rəhmət və bərəkət) sizin dəvətinizi qəbul etdim. İndi siz Mənim (salam və rəhmət və bərəkət) dəvətimi qəbul edərsinizmi?...

İmam Hüseyn (salam və rəhmət və bərəkət) fəqirləri evinə qonaq apardi. Süfrə açdirdi. Və fəqirlərə paltar hədiyyə etdi.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Biz Əhli Beytin (salam və rəhmət və bərəkət) Mürüvvəti Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) zülm edəni bağişlamaqdir. Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) məhrum edənə bağişlamaqdir.

İmam Saccadin (salam və rəhmət və bərəkət) kənizi təsadüfən su qabini əlindən saldi. Və İmam Saccadin (salam və rəhmət və bərəkət) üzünü yaraladi. Kəniz tez dilləndi:
- Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyurur: ...qəzəbini boğanalar...
İmam Saccad (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Qəzəbimi boğdum.
- Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyurur: ...insanalri bağişlayanlar...
İmam Saccad (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) səni bağişlasin.
- Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) buyurur: ...Allah yaxşiliq edənləri sevir...
İmam Saccad (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Mən (salam və rəhmət və bərəkət) səni azad etdim.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim). Mən (salam və rəhmət və bərəkət) Sənə (Ya Kərim Ya Rəhim) nə Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) istəyilə, nə də Cehennem (Allahumma accirni minannar) qorxusu ilə ibadət etmirəm. Mən (salam və rəhmət və bərəkət) Sənə (Ya Kərim Ya Rəhim) Səni (Ya Kərim Ya Rəhim) ibadətə layiq gördüyüm üçün ibadət edirəm.

Ayişə (salam və rəhmət və bərəkət) Xanim buyurur: Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər gecənin çox hissəsini ibadətdə keçirtdiyi üçün ayaqlari şişirdi. Mən (salam və rəhmət və bərəkət) soruşdum:
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). Nədən Özünü bu qədər üzürsən? Bir halda ki Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Sənin (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) gələcək və keçmiş günahlarini bağişlamişdir.
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Nədən Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) şükr edən bəndə olmayim ki?!

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər vacib namazdan iki dəfə çox müstəhəb namaz qilardi.

Ayişə (salam və rəhmət və bərəkət) Xanim buyurur: Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər bir uzun gecəni ayaq üstə, bir uzun gecəni oturaq halda namaz qilardi.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bu gecə gözlərin Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Qorxusundan göz yaşi axidirsa, sabah Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Hüzurunda gözlərin nurla dolacaq.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Qorxusundan axan bir damla göz yaşi dərya boyda olaraq, Cehennem (Allahumma accirni minannar) odunu söndürər.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Heç kəsin məqami Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) qorxusundan ağlayan, Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) xatir sevən, Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) xatir qəzəblənin məqami qədər yüksək deyildir.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Atam (salam və rəhmət və bərəkət) gecənin ortasinda namaz qilardi. Və səcdəni o
qədər uzadardi ki, Atamin (salam və rəhmət və bərəkət) səcdədə yuxuya getdiyini zənn edərdilər.

Bir nəfər İmam Rzanin (salam və rəhmət və bərəkət) məhbus edildiyi evə yaxinlaşdi. Və qapida dayanan nəzarətçiyə İmam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) ilə görüşmək istədiyini bildirdi. Nəzarətçi dedi:
- Sən İmam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) görüçə bilməyəcəksən!
- Niyə?
- Çünki İmam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) gecə və gündüz min rükət namaz qilir. Yalniz günün başlanğicinda, zöhrdən əvvəl və bir də Günəş Qürub edən zaman bircə saatliq namazdan ayrilir. Həmin saat ərzində də namaz qildiği yerdə əyləşib, Allahi (Ya Kərim Ya Rəhim) ilə münaicət edir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Namaz Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Gözümün Nurudur.

Ayişə (salam və rəhmət və bərəkət) Xanim buyurur:
- Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər ailə üzvləri ilə söhbətləşərdi. Ancaq elə ki namaz vaxti yetişdi...Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin hali elə dəyişərdi ki, sanki nə O (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) bizi taniyirdi, nə də ki biz Onu (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) taniyirdiq.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) Süffeyn savaşinda döyüşə-döyüşə Günəşə göz qoyurdu. İbn Abbas (salam və rəhmət və bərəkət) soruşdu:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Niyə belə narahatsan?
İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Namazin əvvəl vaxtini ötürəcəyimizdən ehtiyyat edirəm.
İbn Abbas (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Axi biz döyüşdəyik...Məgər müharibə şəraitində də namazin əvvəlki vaxtina diqqət etməliyik?!
İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Düzdür biz döyüşdəyik. Amma məgər biz elə namazin bərqərar olması üçün vuruşmuruq?!

Namazin vaxti yetişəndə İmam Alinin (salam və rəhmət və bərəkət) hali dəyişərdi, bədəni titrəyərdi. Soruşdular:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Sənə (salam və rəhmət və bərəkət) nə olub?
İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Elə bir əmanəti qaytarmağin zamani yetişib ki, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) o əmanəti Göylərə, Yerə və dağlara təklif etdi. Onlar həmin əmanəti daşimaq istəmədilər. Amma insan o əmanəti öz çiyninə götürdü. İndi bu gücsüzlüyümlə Mən (salam və rəhmət və bərəkət) bilmirəm o yükü daşiya biləcəm ya yox?!

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qizim Fatimə (salam və rəhmət və bərəkət) namaza dayananda Fatimənin (salam və rəhmət və bərəkət) Nuru Mələklər (salam və rəhmət və bərəkət) üçün zahir olur. Necə ki Göydəki ulduzlarinin nuru Yer əhli üçün nümayan olur.

İmam Saccad (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: İmam Hesen (salam və rəhmət və bərəkət) namaz qilirdi. Bir kişi İmam Hesenin (salam və rəhmət və bərəkət) önündən keçmək istədi. Digər kişi onunqarşisini kəsərək, yolunu dəyişməyə vadar etdi. İmam Hesen (salam və rəhmət və bərəkət) namazi tamamladiqdan sonra soruşdu:
- Nədən qabağimdan ötüb keçənə mane oldun?
- Ey Peyğəmbər (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Övladi (salam və rəhmət və bərəkət). Sizinlə (salam və rəhmət və bərəkət) mehrab arsinda maneə yaradacağina görə narahat oldum...
İmam Hesen (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Sən doğrudan da zənn edirsən ki, kim isə Mənimlə (salam və rəhmət və bərəkət) Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim) arasinda maneə yarada bilər?! Bir halda ki Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim) Mənə (salam və rəhmət və bərəkət) çox-çox yaxindir.

İmam Hüseyn (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Əgər bəndə kiminlə danişdiğini dərk etsəydi, heç vaxt namazdan ayrilmazdi.

Ayişə (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər gecənin əvvəlində yatar, gecənin axirini isə namaz və ibadətdə keçirərdi. Heç vaxtGecə Namazini tərk etməzdi. Xəstələndikdə, bihal olduqda Gecə Namazini oturaq halda qilardi.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Hər ayin üç gününü oruc tutmaq bir ayin orucuna bərabərdir. Və şeytanin (Auzu billahi minaş şaitanir racim) vəsvəsələrini uzaqlaşdirir.
- Həmin üç gün hansi günlərdir?
İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Hər ayin ilk Cümə Axşami, həmin ayin onundan sonraki ilk Çərşənbə və həmin ayin axirinci Cümə Axşami.
- Nəyə görə məhz bu günlərdə...
İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Əvvəlki Peyğəmbərlərin (salam və rəhmət və bərəkət) ümmətinə bəla məhz bu günlərdə nazil olardi. Ümmətinə bəla nazil ola biləcəyinə görə narahat olan Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər həmin günlərdə oruc tuturdu.

İmam Hüseyn (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Həmd olsun Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim). Yalniz Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) istədiyi olacaqdir. Güc və qüvvət yalniz Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) məxsusdur. Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) Salami və Rəhməti Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə olsun. Ölüm insanin boynuna kiçik yaşli qizin boynundan asilmiş boyunbaği kimi bağlanmişdir. Yəqub (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərin Oğlu Yusif (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbəri görməyi arzuladiği kimi Mən (salam və rəhmət və bərəkət) də Babami (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Anami (salam və rəhmət və bərəkət) Atami (salam və rəhmət və bərəkət) və Qardaşimi (salam və rəhmət və bərəkət) görməyi arzulayiram. Kərbəla Mənim üçün (salam və rəhmət və bərəkət) qətlgah seçilib. Tezliklə Mən (salam və rəhmət və bərəkət) o qətlgahi görəcəyəm...

İmam Hüseyn (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) təqdir qələmi ilə yazilmiş gündən qaçiş yoxdur. Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Raziliği Əhli Beytin (salam və rəhmət və bərəkət) Raziliğidir. Biz (salam və rəhmət və bərəkət) Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) imtahanina səbr edirik. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) da səbr edənlərin mükafatini verir.

İmam Hüseyn (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Əgər Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) xoşlanmadiğimizi Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) üçün bəyənib, təqdir edərsə, Biz (salam və rəhmət və bərəkət) yalniz şad olariq.

İmam Hüseyn (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Biz (salam və rəhmət və bərəkət) xoşladiqlarimizda da Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) itaət edirik. Biz (salam və rəhmət və bərəkət) xoşlamadiqlarimiza görə də Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) həmd edirik.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Biz (salam və rəhmət və bərəkət) ailəmizin, övladimizin, canimizin və malimizin salamat olmasini arzulayiriq. Amma Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Təqdiri ilə bir qəza baş verəndə, heyfslənmirik.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Biz (salam və rəhmət və bərəkət) müsibət yaxinlaşdiqda qəmgin oluruq. Elə ki müsibət gəlib çatdi,Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Təqdiri ilə razilaşiriq. Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Əmrinə təslim oluruq.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Biz (salam və rəhmət və bərəkət) ehtiyaci olanlari əliboş qaytarmaqdan ehtiyyat etdiyimiz üçün ehtiyaci olmayanlari da əliboş qaytarmiriq.

İmam Kazim (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Ən pis qardaş o qardaşdir ki, qardaşi imkanli olduqda qardaşina nəzər edir. Qardaşi kasibladiqda isə qardaşi ilə əlaqəni kəsir.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbəri birinci dəfə görən Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərdən çəkinərdi. Amma Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərlə bir az ünsiyyətdə olduqdan sonra Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbəri sevərdi.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) tərəfindəndən Əmr olunub ki, təam ikram edək. Hədiyyə verək. Qohumlara baş çəkək. Gözlər yuxuda ikən namaz qilaq.

İmam Saccad (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) həlimliyi, elmi, şücaəti səxavəti və möminlərin qəlbində sevilməyi Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) ərməğan etmişdir.

Qonaqlar səfər tədarükünü bitirdikdən sonra xudafizləşmək üçün İmam Alinin (salam və rəhmət və bərəkət) yanina gəldilər. Və dedilər:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Bizi qonaq saxladin. Bizimlə xoş davrandin. Bizə hədiyyələr verdin. Amma xidmətçilərinə tapşirdin ki bizə səfərə hazirlaşmaqda yardimçi olmasinlar. Niyə?
İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Biz (salam və rəhmət və bərəkət) elə xanədaniq ki qonaqlarimizin Bizdən (salam və rəhmət və bərəkət) ayrilib getməsinə köməklik göstərmirik.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bihudə zəhmət çəkmək əməlisalehlərin əxlaqindan və pəhrizkarlarin şüarindan deyildir.

İmam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Biz (salam və rəhmət və bərəkət) elə xanədaniq ki əfv etməyi Yəqub (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərin Övladalrindan, təşəkkür etməyi Davud (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbərin Övladalrindan irs almişiq.

İmam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Mükafatina ümidvar olduğunuz əmələ səbr edin.

İmam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Çalişin ki cəsədləriniz Dünyani (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) tərk etməmişdən öncə, qəlblərinizin Dünyani (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) tərk etsin.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) yalniz itaətlə yaxinlaşmaq olar. Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) itaətkar olan Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Vilayətimizin faydasini görər.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Diqqətli ol ki, batil əqidələr səni aldatmasin. Məgər bir kimsəyə kifayət edərmi ki desin: Mən Alini (salam və rəhmət və bərəkət) sevirəm. Alini (salam və rəhmət və bərəkət) özümə İmam bilirəm?!

Dildə o sözləri deyən, amma Axirəti (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) üçün çalişmayan üçün oməhəbbətin nə faydasi var?!

Dildə o sözləri deyən, amma Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Şəriətinə əməl etməyən üçün o məhəbbətin nə faydasi var?!

Dildə o sözləri deyən, amma Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Yolunu tutmayan üçün o məhəbbətin nə faydasi var?!

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Şiə olduğunu iddia edənə Əhli Beytə (salam və rəhmət və bərəkət) olan məhəbbətindən dəm vurmasi kifayət edərmi?!
And olsun Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim)...Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Şiəmiz o kəsdir ki, Rəhman Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) çəkinir. Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) itaət edir. Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Şiəmiz səbr, təvazökarliq, əmanətə sadiqlik, Rəhman Allahi (Ya Kərim Ya Rəhim) çox zikr etməklə, oruc tutmaqla, namaz qilmaqla, Valideyinlərə (Rabbi irhamhuma kama Rabbayani sağira) yaxşiliq etməklə, miskin qonşulara yardim etməklə, borclulara möhlət verməklə, yetimlərə nəvaziş göstərməklə, düz danişmaqla, Quran (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxumaqla, din qardaşlarlarina etibarli olmaqla taninarlar.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Haramlardan və günhalardan çəkinməklə, Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Rizasi naminə çalişmaqla insanlari Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) tərəf dəvət edin. Əgər sizi belə görsələr, insanlar özləri Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) tərəf gələcək.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Məbadə elə bir iş görəsəniz ki, o işə görə Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) danlasinlar. Pis övlad pis əməli ilə Valideynini danlaq altinda qoyar.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: İnsanlarla elə yoldaşliq et ki, qaib olsan, sənin üçün darixsinlar. Dünyadan (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) köçsən, sənin üçün ağlasinlar.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qanini və malini qardaşina, xeyirxahliğini və köməyini dostuna, ədalət və insafini düşməninə, gülərüzlülük və yaxşiliğini camaata bəxş et.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Sizə Rəhman Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) qorxmaği, Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) itaət etməyi, günahlardan çəkinməyi, əmanətləri sahiblərinə qaytarmaği, yaxşi yoldaşliği və səssizcə insanlari Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) tərəf dəvət etməyi tövsiyə edirəm.
- Səssizcə camaati Sizə (salam və rəhmət və bərəkət) necə çağiraq?
İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Sizə əmr etdiyimiz kimi Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) itaət edin. Sizə əmr etdiyimiz kimi Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) haramlarindan çəkinin. İnsanlarla haqq və ədalətlə davranin. Əmanətləri qaytarin. Yaxşiliğa dəvət edin. Pislikdən çəkindirin. Yalniz yaxşiliq edin.

İnsanlar sadaladiğim sifətləri sizdə görsələr düşünəcəklər: Bu müsəlmanlarin necə də gözəl Rəhbərləri (salam və rəhmət və bərəkət) var...O Rəhbərlər (salam və rəhmət və bərəkət) öz şiələrini necə də gözəl ədəbləndirmişlər...

O zaman insanlar Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) digər insanlardan üstün olduğumuzu anlaycaqlar. Və Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) tərəf can atacaqlar.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimiz cəmiyyətin ən yaxşi üzvləri olublar. Bir Məscidin Pişnamazi Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiəmiz olardi. Bir qəbilənin Azan verəni Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiəmiz olardi. Bir tayfanin əmanətdari Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiəmiz olardi. Bir camaatin ilahiyyətçisi Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiəmiz olardi. Çalişin ki siz də Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimiz kimi olasiniz. Camaati Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) tərəf yönəldəsiniz.

İmam Həsən Əsgəri (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Sizlərdən biri Dinində pəhrizkardirsa, doğru danişirsa, əmanəti sahibinə qaytarirsa, insanlarla mehriban davranirsa, necə də gözəl İnsandir. Necə də gözəl şiədir.
İmam Həsən Əsgəri (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur:
Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) çəkinməklə Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) sevindirin.

İmam Həsən Əsgəri (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bütün sevgiləri Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) tərəf çəkin. Bütün pislikləri Bizdən (salam və rəhmət və bərəkət) uzaqlaşdirin.

İmam Həsən Əsgəri (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) barəmizdə deyilən hər bir xoş söz Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) aiddir. Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) barəmizdə deyilən heç bir pis söz Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) aid deyildir.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) sevimlisi o kəsdir ki, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) nəfsinə qalib gəlməkdə o bəndəyə Yardimçi olmuşdur.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Nadan və azğinlardan bir ovuc nadanliq və azğinliq əldə edib, insanlara yalan sözlərdən və uydurmalardan torlar quran, Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Kitabini öz düşüncəsinə uyğun təfsir edən, haqqi və ədaləti öz nəfsinə uyğun yönəldən məgər alimdir?!!!

Odur insanlari Qiyamət Əzabindan xatircəm edən. Odur böyük günahlari gözlərdə kiçik günah kimi cilvələndirən. Odur şübhə torunda çabaladiği halda insanlari şübhələrdən çəkindirdiyini söyləyən. Odur bidət bataqliğina düşdüyü halda insanlari bidətdən çəkindirdiyini söyləyən. Odur insan simali, vəhşi qəlbli.

Nə Hidayət Qapisini taniyir ki, O Qapini döysün...
Nə Azğinliq Qapisini taniyir ki, O Qapidan geri dönsün...

O ki dirilər arasinda ölüdür...

Elədirsə, hara gedirsiniz?! Kimin ardinca gedirsiniz?!
Axi niyə siz Haqdan üz çevirib, başqa tərəfə yön almisiniz?!

Əlamətlər aydin, nişanələr aşkar, yol işiqlari parlaqdir. Elədirsə, niyə sərgərdan qalmisiniz?!

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bizlərdən (salam və rəhmət və bərəkət) ölən zahirdə ölüb, həqiqətdə ölməyib.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bilmədiyinizi söyləməyin. Həqiqətlərin çoxu sizin inkar etdiklərinizin arasindadir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sizə iki Əmanəti tapşirdim. İman Bayrağini Yerə sancdim. Haram və haramin sərhədlərini tanitdim.Ədalətdən biçilmiş afiyət libasini əyninizə geyindirdim. Yaxşilarin büsatini söz və əməlimlə sizə açiqladim. Rəftarimla gözəl əxlaqi sizə tanitdim. Elə isə gözünüzün görə bimədiyi, fikrinizin yetişə bilmədiyi məsələlərdə nədən öz rəylərinizə üstünlük verirsiniz?!!!

İmam Hüseyn (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Məzlumlarin haqqini qaytarmaq İslama Dəvətdir. Zalimlarla mübarizə İslama Dəvətdir. Betül-malin düzgün bölüşdürülməsi İslama Dəvətdir. Qənimətlərin düzgün bölüşdürülməsi İslama Dəvətdir. Vacib vergini toplamaq İslama Dəvətdir. Toplanan vergini lazimi yerlərə xərcləmək İslama Dəvətdir. Yaxşiliğa çağirmaq İslama Dəvətdir. Pislikdən çəkindirmək İslama Dəvətdir.

İmam Hüseyn (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Ey camaat. Siz elmlə şöhrət qazandiniz. Yaxşiliqda ad çixardiniz. Xeyirxahliqla tanindiniz. Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Lütfü ilə qəlblərə heybət saldiniz. Qüdrətlilər sizlərdən çəkinir. Zəiflər sizə hörmət edir. Sizdən aşağida olmayanlar və sizin yaxşiliğiniza ehtiyaci olmayanlar da sizə hörmət edir. Ehtiyaci olanlar sizin yardiminizdan faydalanirlar. Padşahlar kimi heybətlisiniz. Yolu kəramətlə gedirsiniz. Artiq elə bir səviyyəyə çatmisiniz ki Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Haqqina riayət etməkdə təqsirə yol verirsiniz. İmamlarin (salam və rəhmət və bərəkət) Haqqini yüngül sayirsiniz. Gücsüzlərin haqqini ümumiyyətlə, yox hesab edirsiniz. Özünüz üçün ağliniza gələn haqlari tələb edirsiniz. Halbuki, Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Yolunda nə bir mal sərf edirsiniz, nə də ki Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) xatir düşmənçilik edirsiniz. Bəs hansi məntiqlə Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) əzabindan amanda qalacağiniza ümüd edirsiniz? Hansi məntiqlə Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) məskunlaşacağiniza ümüd edirsiniz? Hansi məntiqlə Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərlə qonşu olacağiniza ümüd edirsiniz?

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: O zaman həqiqətən də Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Dostumuz ola bilərsən ki, bütün həmşəhərlilərin bir ağizdan sən desələr - Sən pis adamsan. - bu səni kədərləndirməsin. O zaman həqiqətən də Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Dostumuz ola bilərsən ki, bütün həmşəhərlilərin bir ağizdan sən desələr - Sən yaxşi adamsan. - bu səni sevindirməsin.
Əgər sən Quranin (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) göstərdiyi yolla gedirsənsə...Əgər sən Quranin (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) çəkindirdiklərindən çəkinirsənsə...Əgər sən Quranin (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) rəğbətləndirdiyinə rəğbətlisənsə...Əgər sən Quranin (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) qorxutmalarindan qorxuya düşürsənsə...Sabit qədəm ol. Və bil ki sənin haqqinda deyilənin heç bir əhəmiyyəti yoxdur.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Ey Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimiz. Dostlarimiza etdiyimiz tövsiyələrimizi eşidin. Və dərk edin. Doğru danişan olun. Dostlariniza verdiyiniz andlariniza vəfa edin. Düşmənlərinizə verdiyiniz vədi yerinə yetirin. Bir-birinizə maddi dəstək olun. Qəlbən bir-birinizi sevin. Fəqirlərə sədəqə verin. Birlik yaradin. Namərdlik etməyin. Yəqindən sonra şəkk etməyin. Başladiğiniz işi yarimçiq qoymayin. Dostlariniza arxa çevirməyin. Düşmənlərinizə bənzəməyin. Düşmənlə dostluq yaratmayin.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiəmiz o kəsdir ki, danişanda doğru danişir. Vəd verdikdə əməl edir. Əmanəti sahibinə qaytarir. Haqq Yolunda boynuna düşən vəzifəni yerinə yetirir. Vacib haqqi ödəyir. Haqq əmr olunduqda, əmrə tabe olur. Eşitdiyi hər sözü paylaşmir.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiəmiz o kəsdir ki, Bizdə (salam və rəhmət və bərəkət) eyb axtarani dəstəkləmir. Bizimlə (salam və rəhmət və bərəkət) düşmənçilik edənlə dostluq etmir. Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) kin bəsləyənlə üns qurmur.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiəmiz o kəsdir ki, möminlə rastlaşdiqda, möminə sayqi göstərir. Cahillə rastlaşdiqda, sakitcə cahildən uzaqlaşir.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiəmiz o kəsdir ki, özündən uzaq, Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) yaxin olani özünə yaxinlaşdirir. Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiəmiz o kəsdir ki, özünə yaxin, Bizdən (salam və rəhmət və bərəkət) uzaq olani özündən uzaqlaşdirir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Yalniz Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Haqqimiz taniyanlara əməlləri fayda verəcək.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin, Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Əhli Beytinin (salam və rəhmət və bərəkət) Haqqini taniyan yatağinda ölsə belə, şəhiddir.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: İmamin (salam və rəhmət və bərəkət) Haqqini tanimayanlar özünə zülm edənlərdir. İmamin (salam və rəhmət və bərəkət) Haqqini taniyanlar orta mövqedədir. Yaxşi işlərdə Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) İzni ilə qabaqcil olan İmamdir (salam və rəhmət və bərəkət).

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) İmamlarin (salam və rəhmət və bərəkət) vasitəsi il Dinini aşkar etdi. Öz Yolunu aydinlatdi.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qiyamət Günü Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Quran (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) və Əhli Beytim (salam və rəhmət və bərəkət) Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Hüzuruna ilk gələnlər olacağiq. Sonra Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) ümmətim gələcək. O zaman onlardan soruşacam: Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Kitabi (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) və Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimlə (salam və rəhmət və bərəkət) necə davrandiniz?

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytim (salam və rəhmət və bərəkət) Dinin Sütunu, Zülmətlərin Çiraği və Elm Mədənləridir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim). Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimi (salam və rəhmət və bərəkət) hər bir möminə əmanət edirəm.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Siz Məndən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sonra Əhli Beytimlə (salam və rəhmət və bərəkət) imtahan olunacaqsiniz.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Məbadə, Peyğəmbər (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Övladlarina (salam və rəhmət və bərəkət) zülm olunduqda, siz o zülmün qarşisini almaq iqtiqarinda olduğunuz halda, fəaliyyətsiz qalasiniz.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Əgər təqvali olsaniz, Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Əhli Beytinin (salam və rəhmət və bərəkət) Haqqina riayət etsəniz, digərləri sizdən daha çox müstəhəb namaz qilsalar belə, sizdən daha çox müstəhəb oruc tutsalar belə, şübhəsiz ki siz Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) daha yaxşi yolla ibadət etmiş sayilirsiniz.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Əhli Beytinə (salam və rəhmət və bərəkət) məhəbbət bəsləməyiniz son nəticədə elə sizin xeyrinizədir. Çünki Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Əhli Beytinə (salam və rəhmət və bərəkət) məhəbbət səbəbilə siz hidayət olunarsiniz. Xoşbəxtliyə nail olarsiniz. Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Əzabindan qurtlarsiniz.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) Kəbənin ətrafinda təvaf edən insanlara nəzər salib, buyurdu:
- Cahillik dövründə də bu cür təvaf edilərdi. İndi isə insanlar Kəbəni təvaf etməyə, sonra da Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) yanimiza gəlib Vilayətimizi qəbul etdiklərinə və dostluqlarinin dərəcəsini bildirməyə, Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) olan kömək və himayələrini elan etməyə məmurdurlar.

İmam Hüseyn (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bəzən insan birini çox istəyir, amma onun övladina ikrah hissi duyur. Lakin Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbəri sevənə Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) də sevməyi vacib etdi. Bir qism insan Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Əmrinə tabe oldu. Bir qismi isə tabe olmadi.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) və Əhli Beytim (salam və rəhmət və bərəkət) Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) bitən, budaqlari Dünyaya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) uzanan ağac kimiyik.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi) Əhli Beytimi (salam və rəhmət və bərəkət) tərk edən Rəhman Allahi (Ya Kərim Ya Rəhim) tərk edib.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi Əhli Beytimə (salam və rəhmət və bərəkət) itaət Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) itaətdir. Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi Əhli Beytimlə (salam və rəhmət və bərəkət) müxaliflik Rəhman Allahla (Ya Kərim Ya Rəhim) müxaliflikdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir kimsə Nicat Gəmisinə minmək, möhkəm tutacaqdan tutmaq və Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Qirilmaz İpindən yapişmaq istəyirsə, gərəkdir Alini (salam və rəhmət və bərəkət) sevsin, Alinin (salam və rəhmət və bərəkət) düşməni ilə düşmən olsun. Və Alinin (salam və rəhmət və bərəkət) Nəslindən olan İmamlari (salam və rəhmət və bərəkət) Rəhbər kimi qəbul etsin. Çünki O İmamlar (salam və rəhmət və bərəkət) Məndən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sonra Canişin və Vəsilərim, Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) insanlar üçün Dəlilləri, ümmətimin Rəhbərləridir. O İmamlar (salam və rəhmət və bərəkət) təqvalilari Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) doğru yönəldərlər. O İmamlarin (salam və rəhmət və bərəkət) firqəsi Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) firqəm, Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) firqəm isə Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) firqəsidir. O İmamlarla (salam və rəhmət və bərəkət) düşmən olanlarin firqəsi şeytanin (Auzu billahi minaş şaytanir racim) firqəsidir.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizdən (salam və rəhmət və bərəkət) yapişan Nicat Sahilinə çixar. Bizdən (salam və rəhmət və bərəkət) uzaq qaçan qərq olar.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Əlamətlər mövcuddur. Nişanələr aşkardir. İşiqlar yandirilib. Elədirsə, niyə yolunu azirsiniz?!

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Həqiqəti Bəyan Edənlər, Dinin Nişanələri və Doğruluq Dilləri olan Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Əhli Beyti (salam və rəhmət və bərəkət) aranizda ikən niyə sərgərdan qalmisiniz?! Niyə yolunuzu azmisiniz?!

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Həqiqəti Bayraği Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) əlimizdədir. O Bayraqdan möhkəm yapişan nicat tapar.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Əgər Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Əhli Beyti (salam və rəhmət və bərəkət) oturubsa, siz də oturun. Əgər Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Əhli Beyti (salam və rəhmət və bərəkət) ayağa qalxibsa, siz də ayağa qalxin. Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Əhli Beytinin (salam və rəhmət və bərəkət) önününə keçməyin ki, yolunu azmayasiniz. Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Əhli Beytindən (salam və rəhmət və bərəkət) geri qalmayin ki, fəlakətə düçar olmayasiniz.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Vasitəmizlə hər bir möminin intiqami alinir. Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Vasitəmizlə hər bir möminin boynundan zillət halqasi açilir.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizdən (salam və rəhmət və bərəkət) qeyrisinin ətəyindən yapişanin Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) tanidiğini iddia etməsi yalandir.

Bir nəfər İmam Kazima (salam və rəhmət və bərəkət) sual verdi:
- Necə edim ki, tövhidçi olum?
İmam Kazim (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Bidətçi olma! Hər kəs öz rəyinə uyğun əməl edərsə, məhv olar. Hər kəs Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Əhli Beytini (salam və rəhmət və bərəkət) tərk edərsə, azğinliğa düçar olar. Hər kəs Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Ktabini (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) və Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Sözlərini əhəmiyyətsiz sayarsa, kafir olar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Hər kəs Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) kimi yaşayib, Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) kimi ölmək istəyirsə, Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Mənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) vəd etdiyi Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) girmək istəyirsə, gərəkdir Məndən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sonra Alinin (salam və rəhmət və bərəkət) və Alinin (salam və rəhmət və bərəkət) Nəslindən olan İmamlarin (salam və rəhmət və bərəkət) Vilayətini qəbul etsin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) və Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimin (salam və rəhmət və bərəkət) Vilayəti Cehennem (Allahumma accirni minannar) odundan amanda qalmaq vasitəsidir.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: İnsanlarin boynunda Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) itaət və rəhbərlik haqqimiz vardir.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Həqiqətən də Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) ibadət edən Rəhman Allahi (Ya Kərim Ya Rəhim) taniyaraq, ibadət edəndir. Rəhman Allahi (Ya Kərim Ya Rəhim) tanimayanlar Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) azğinliqla ibadət edirlər.
- Allahi (Ya Kərim Ya Rəhim) necə taniyaq?
İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Rəhman Allahi (Ya Kərim Ya Rəhim) və Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Elçisi Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbəri təsdiq edin. İmamlara (salam və rəhmət və bərəkət) tabe olun. İmamlarin (salam və rəhmət və bərəkət) düşmənlərindən Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) pənah aparin.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin və Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Əhli Beytinin (salam və rəhmət və bərəkət) dostlari sirasina daxil olan, Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) daxil olar. Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin və Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Əhli Beytinin (salam və rəhmət və bərəkət) düşmənlərinin dəstəsinə daxil olan Cehenneme (Allahumma accirni minannar) daxil olar.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Ey Rəbbim. Məni, ata-anami, mənim evimə mömin kimi daxil olan kimsəni və bütün mömin kişiləri və qadinlari bağişla.

Ayədə məqsəd Vilayətdir. Vilayətə daxil olan Peyğəmbərlərin (salam və rəhmət və bərəkət) Evinə daxil olub.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Əhli Beytini (salam və rəhmət və bərəkət) Səmavi Kitablarin (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) qütbü qərar vermişdir.

İmam Kazim (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Vilayətimizə doğru gələn Cehennemden (Allahumma accirni minannar) uzaqlaşar. Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Vilayətimizdən uzaqlaşan Cehenneme (Allahumma accirni minannar) yaxinlaşar.

İmam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Dinin kamilliyi Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Vilayətimizi qəbul etmək və düşmənlərimizdən uzaq gəzməkdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Alinin (salam və rəhmət və bərəkət) sizin aranizda olmasi Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sizin aranizda olmağim deməkdir. Dininizdə Alini (salam və rəhmət və bərəkət) təqlid edin. İşlərinizdə Aliden (salam və rəhmət və bərəkət) göstəriş alin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Mənə nazil etdiyi təlimlər, ilahi hikmət Alide (salam və rəhmət və bərəkət) də var.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimi (salam və rəhmət və bərəkət) özünüzə öncül seçin. Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimin (salam və rəhmət və bərəkət) önünə keçməyin. Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimi (salam və rəhmət və bərəkət) özünüzə hakim seçin. Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimə (salam və rəhmət və bərəkət) hakimlik etməyin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Vay olsun! Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimin (salam və rəhmət və bərəkət) üstünlüyünü inkar edənlərin halina. Vay olsun! Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimlə (salam və rəhmət və bərəkət) olan qohumluğumun hörmətini saxlamyanlarin halina.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Peyğəmbərlər (salam və rəhmət və bərəkət) kimi yaşamaq, şəhidlər kimi ölmək və Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) girmək istəyən Aliye (salam və rəhmət və bərəkət) tabe olsun. Alinin (salam və rəhmət və bərəkət) dostlari ilə dostluq etsin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) məhəbbəti, Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) məhəbbətim, o cümlədən, asayiş, rahatliq, rəhmət, kömək, imkan, asanliq, raziliq, rizvan, çixiş yolu, qələbə Alini (salam və rəhmət və bərəkət) sevməkdə və Alinin (salam və rəhmət və bərəkət) Övladlarinin (salam və rəhmət və bərəkət) ardinca getməkdə qərar verilmişdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qiyamət Günü Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) dörd nəfərə şəfaət edəcəyəm. Məndən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sonra Övladlarima (salam və rəhmət və bərəkət) ehtiram göstərənə. Məndən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sonra Övladlarimin (salam və rəhmət və bərəkət) ehtiyaclarini ödəyənə. Məndən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sonra Övladlarimin (salam və rəhmət və bərəkət) ehtiyaclarini ödəmək üçün çalişana. Məndən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sonra Övladlarimi (salam və rəhmət və bərəkət) ürəkdən sevənə.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Məni (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sevdiyiniz kimi Alini (salam və rəhmət və bərəkət) də sevin. Məni (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) hörmət etdiyiniz kimi Aliye (salam və rəhmət və bərəkət) də hörmət edin.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) xatirlamaq Rəhman Allahi (Ya Kərim Ya Rəhim) xatirlamaqdir. Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) düşmənlərimizi xatirlamaq məlun şeytani (Auzu billahi minaş şaitanir racim) xatirlamaqdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Məndən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sonra Əhli Beytimlə (salam və rəhmət və bərəkət) necə davrandiğiniza diqqət yetirin. Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimə (salam və rəhmət və bərəkət) əziyyət törədən Mənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) əziyyət törədib. Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimə (salam və rəhmət və bərəkət) zülm edən Mənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) zülm edib. Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimi (salam və rəhmət və bərəkət) xar edən Məni (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) xar edib. Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimə (salam və rəhmət və bərəkət) ehtiram göstərən Mənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) ehtiram göstərib. Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimə (salam və rəhmət və bərəkət) kömək edən Mənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) kömək edib. Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimdən (salam və rəhmət və bərəkət) köməyini əsirgəyən Məndən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) köməyini əsirgəyib.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Ən mühüm hacətinə çatmaq istəyən öz malindan ən mühüm hesab etdiyini Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Əhli Beytinə (salam və rəhmət və bərəkət) və ya Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Əhli Beytindən (salam və rəhmət və bərəkət) olan İmamlarin (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrinə bəxşiş etsin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) bəxşiş verməyə imkani olmayan Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Dostlarimiza bəxşiş versin. O zaman Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) bəxşiş verməyin savabina nail olar. Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) ziyarət etməyə imkani olmayan Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Dostlarimizi ziyarət etsin. O zaman Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) ziyarət etməyin savabina nail olar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Namazinda Mənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) və Əhli Beytimə (salam və rəhmət və bərəkət) salavat göndərməyənin namazi qəbul olunmaz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bir məclisdə Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) və Əhli Beytimin (salam və rəhmət və bərəkət) üstünlüklərindən söz açildiqda Mələklər (salam və rəhmət və bərəkət) Asimandan Yerə enərlər. Məclisə qoşularlar. Məclis əhli ilə həmsöhbət olarlar. Məclis yekunlaşdiqda Mələklər (salam və rəhmət və bərəkət) Asimana qalxarlar. Digər Mələklər (salam və rəhmət və bərəkət) məclisdən yenicə qayitmiş Mələklərə (salam və rəhmət və bərəkət) deyərlər:
- Siz (salam və rəhmət və bərəkət) necə də xoş ətir saçirsiniz...
- Biz (salam və rəhmət və bərəkət) Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin və Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Əhli Beytinin (salam və rəhmət və bərəkət) fəzilətlərinin zikr olunduğu məclisdən gəlirik. Məclis əhlinin ətri ilə ətirlənmişik...
- Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) də o məclisə aparin.
- Məclis artiq sona yetib.
- Elədirsə, heç olmasa Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) o məclis qurulmuş məkana aparin.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Əhli Beyti (salam və rəhmət və bərəkət) zikr etmək xəstəliyin, narahatçiliğin və şəkk-şübhələrin dərmanidir.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizdən (salam və rəhmət və bərəkət) axidilan qana, Bizdən (salam və rəhmət və bərəkət) alinmiş haqqa, Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) qarşi və ya şiələrimizdən birinə qarşi edilən hörmətsizliyə görə gözündən bir damla yaş axidani Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) bir hüqub Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) sakin edər.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) müsibətimiz xatirlandiği zaman ağlayanin çöhrəsini Cehennem (Allahumma accirni minannar) oduna haram edər.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) müsibətimizə görə qəmlənin nəfəsi təsbihdir. Kədərlənməsi ibadətdir.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) sirlərimizi qorumaq - Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Yolunda Cihaddir.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Əmirəlmöminin (salam və rəhmət və bərəkət) şəhid edildiyi gündən Göy və Yer, Göydə və Yerdə olan Mələklər Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) müsibətimizə ağlayir.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) müsibətimizə ağlayanin göz yaşi gözündən axmağa macal tapmamiş Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) onu bağişlayir.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) müsibətimizə görə ürəyi qübar bağlayan öldüyü zaman Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) gördükdə elə sevinəcək ki, Kövsər Hovuzunun başinda Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) qovuşana qədər həmin sevinc hissi onun qəlbində qalacaq.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: İslam sanki üryandir. İslamin libasi həyadir. İslamin zinəti vüqardir. İslamin mürüvvəti saleh əməldir. İslamin sütunu təqvadir. İslamin təməli Əhli Beytə (salam və rəhmət və bərəkət) məhəbbətdir.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Əhli Beytinin (salam və rəhmət və bərəkət) vasitəsilə haqq öz yerinə qayitdi. Batilin kökü qazildi. Dili dibindən qoparildi.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Əhli Beytini (salam və rəhmət və bərəkət) sevmək Dinin nizamidir.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Əhli Beytini (salam və rəhmət və bərəkət) sevən Rəhman Allahi (Ya Kərim Ya Rəhim) sevir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allahi (Ya Kərim Ya Rəhim) sizə verdiyi nemətlərə görə sevin. Məni (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) görə sevin. Əhli Beytimi (salam və rəhmət və bərəkət) Mənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) görə sevin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimə (salam və rəhmət və bərəkət) bir gün məhəbbət bəsləmək bir illik ibadətdən üstündür.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Ən üstün yaxşiliq Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) sevməkdir. Ən pis pislik Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) düşmən kəsilməkdir.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Əhli Beytinə (salam və rəhmət və bərəkət) məhəbbət insanin özündən sonra saxladiği xeyirli əməllərdəndir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) və Əhli Beytimin (salam və rəhmət və bərəkət) məhəbbətini Mələklərə (salam və rəhmət və bərəkət) əmanət etmişdir. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) və Əhli Beytimin (salam və rəhmət və bərəkət) məhəbbətini möminlərə əmanət etmişdir.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) olan məhəbbətiniz Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) sizə olan bəxşişidir.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) olan məhəbbət Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Ərşinin altinda yerləşən, qizil-gümüş xəzinələrini xatirladan Xəzinələrdən müəyyən qədər nazil edilir.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) olan məhəbbət yağiş yağdiran bir bulud kimidir. O buluddan yağan məhəbbət yağişisinin damlasi hətta ana bətnində olab uşağa qədər gedib çatir.

Bir kişi səhradan çixib, Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin yanina gəldi. Və soruşdu:
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) satin qiyməti varmi?
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) satin qiyməti vardir. İxlasla - La İlahə ill Allah - demək.
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). İxlas nədir?
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Mənimlə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) göndərilən Dinə əməl etmək və Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimi (salam və rəhmət və bərəkət) sevmək.
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). Sənin (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytini (salam və rəhmət və bərəkət) sevmək - La İlahə ill Allah kəlməsinin şərtlərindən biridirmi?
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimi (salam və rəhmət və bərəkət) sevmək - La İlahə ill Allah kəlməsinin əsas şərtlərindəndir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Mənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) bəyan edib ki, yalniz Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimin (salam və rəhmət və bərəkət) məhəbbətilə həmrah olan imani qəbul edəcək.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimi (salam və rəhmət və bərəkət) sevmək - imanin kamilliyidir.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) bir kimsənin qəlbini iman üçün xalisləşdiribsə, həmin kimsə qəlbində Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) qarşi məhəbbət bəsləyir. Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) bir kimsəyə qəzəbi tutubsa, həmin kimsə qəlbində Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) qarşi nifrət bəsləyir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Yalniz mömin Alini (salam və rəhmət və bərəkət) sevəcək. Yalniz münafiq Aliye (salam və rəhmət və bərəkət) nifrət edəcək.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) möminlərdən Sənə (salam və rəhmət və bərəkət) məhəbbət əhdi alib. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) münafiqlərdən Sənə (salam və rəhmət və bərəkət) ədavət əhdi alib.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Əgər mömini qilincla vursam ki, Mənimlə (salam və rəhmət və bərəkət) düşmən olsun, olmaz. Əgər münafiqin ayağini altina dinar töksəm ki, Məni (salam və rəhmət və bərəkət) sevsin, sevməz.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Kim özünün mömin olub-olmadiğini təyin etmək istəyirsə, ürəyinə Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) məhəbbətimizi təklif etsin. Ürəyi Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) məhəbbətimizi qəbul etsə, mömindir.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bir kimsə Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) xatir sevsə, Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) o kimsəni layiqincə mükafatlandirar. Bir kimsə Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) deyil, başqa məqsədlə sevsə, Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) o kimsə ilə istədiyi şəkildə rəftar edər.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) olan məhəbbəti Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) istədiyi bəndəsinin qəlbinə yazir. Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) yazdiğini isə bir kimsə poza bilməz.

İmam Sadiqin (salam və rəhmət və bərəkət) qonaği dedi:
- Canim Sənə (salam və rəhmət və bərəkət) fəda olsun. İndiyə qədər bu cür dadli xörək yeməmişdim. Və güman etmirəm ki nə vaxtsa yeyim...

Qonağin gözləri yaşla doldu. İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Nədən ağladin?
- Ey Peyğəmbər (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Övladi (salam və rəhmət və bərəkət) yadima bir Ayə düşüdü...
İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Hansi Ayə?
- Sonra, o gün nemətlər barəsində hökmən sorğu-suala tutulacaqsiniz. ("Təkasur" Surəsi, 8).
İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) güldü. Sonra buyurdu:
- Sən nə nə ləziz xörək, nə yumşaq paltar, nə də ki gözəl qoxulu ətir barəsində sorğu-sula olunmayacaqsan. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) sadaladiqlarimi bəndələrinin istifadəsi üçün yaradib.
- Canim Sənə (salam və rəhmət və bərəkət) fəda olsun. Ayədə sözügedən nemətlər hansilardir?
İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Söhbət Əhli Beytə (salam və rəhmət və bərəkət) olan məhəbbətdən gedir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Övladlarinizi Mənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) və Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimə (salam və rəhmət və bərəkət) və Qurana (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) məhəbbət üzərində tərbiyələndirin.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: İnsanlarin sevgisini Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) yönəldənə Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Rəhmətinə qərq olsun.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) sevən əməllərimizi icra etməlidir. Xeyirxahliqdan kömək ummalidir.

İmam Mehdi (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) məhəbbətimizə səbəb olacaq əməlləri icra etməyə tələsin. Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) nifrətimizə səbəb olacaq əməllərdən uzaq gəzin.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Mən (salam və rəhmət və bərəkət) dostumu dost, düşmənimi də düşmən tutaraq gündüzümü başa vurub, gecələyirəm. Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) dostumuz intizarinda olduğu İlahi Mərhəmətə ümidvar olaraq, gündüzünü başa vurub, gecələyir. Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) düşmənimiz öz işini cəfəngiyyat ləbbəsi üzərində quraraq gündüzünü başa vurub, gecələyir.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allahi (Ya Kərim Ya Rəhim) sevən Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Elçisini (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sevər. Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Elçisini (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sevən Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) sevər. Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) sevən Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şiələrimizi də sevər.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Möminlərin Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) sevməsi qəlbimizi şad edir. Düşmənlərimizin düşmənçiliyinin səbəbini də gözəl bilirik.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) sevənin eyni zamanda Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) düşmənimizi də sevməsi qeyri-mümükündür.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) sevən Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) qizil kimi saf olan saf məhəbbətlə sevməlidir.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Camaati Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) qarşi qoyani sevən bilsin ki, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) və Cabrayil (salam və rəhmət və bərəkət) və Mikayil (salam və rəhmət və bərəkət) onudüşmən kimi qəbul edir.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) dostumuz dostluğunu xalisləşdirər. Necə ki qizil od vasitəsilə xalisləşir. Qatişiği aradan gedir. Hər Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) qarşi olan məhəbbətinin nə dərəcədə xalis olduğunu bilmək istəyirsə, ürəyini imtahan etsin. Əgər Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) olan məhəbbəti ilə yanaşi düşmənlərimizə də məhəbbət hiss edirsə, bilsin ki, nə Biz (salam və rəhmət və bərəkət) ondan, nə də O Bizdəndir (salam və rəhmət və bərəkət).

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) olan məhəbbətindən dəm vuran, amma düşmənimizdən bezarliq etməyən yalançidir.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) bir nəfərlə hər biri bir xurma müqabilində su quyusundan su çəkəcəyi baradə sövdələşdi. İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) on yeddi dəfə su çəkdi. Və zəhmət haqqi kimi aldiği on yeddi xurmani Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə apardi.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Bu xurmalar Sənə (salam və rəhmət və bərəkət) haradandir?
İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). O xurmalari zəhmətimlə qazandim ki, Sənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) gətirim...
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) və Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Elçisinə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) olan məhəbbət Səni (salam və rəhmət və bərəkət) o işi icra etməyə sövq etdi. Eləmi?
İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Bəli. Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam).
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) sevən fəqirliyi qarşilamağa hazir olsun. Çünki fəqirlik Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) sevənə tərəf dağdan dərəyə axan seldən də sürətlə gəlir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər bir nəfərdən soruşdu:
- Sən Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) və Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Elçisini (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) çoxmu sevirsən?
- Bəli. Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). Səni (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) özümdən, övladimdan, əyalimdan və mal-dövlətimdən dəfələrlə çox sevirəm.
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Elədirsə, fəqirliyə səbr etməyə hazir ol. Bəla üçün libas hazirla.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) sevən bəla üçün zireh hazirlasin.

Bir nəfər İmam Aliye (salam və rəhmət və bərəkət) yaxinlaşib dedi:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Mən Səni (salam və rəhmət və bərəkət) zahirdə nə qədər çox istəyirəmsə, batində də o qədər çox istəyirəm.
İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Sən yalan söylədin. Mən (salam və rəhmət və bərəkət) sənin çöhrəni dostlarimin çöhrəsi arasinda görmürəm. Mən (salam və rəhmət və bərəkət) sənin adini dostlarimin adlari sirasinda görmürəm.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Əhli Beyti (salam və rəhmət və bərəkət) sevmək günhalri paklayir. Və savabi ikiqat artirir.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Əgər bir kimsə Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) və Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) dostlarimizi dünyəvi məqsədlərə görə deyil, məhz Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) xatir sevirsə, eləcə də düşmənlərimizi şəxsi ədavətə görə deyil, məhz Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) xatir düşmən tutursa, Qiyamət Günü çinqilliğin çinqillari, dəryanin kəfinin sayi qədər günahla Məhşərə gəlsə belə, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) o kimsəni bağişlayacaq.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Hikmət çeşmələri Əhli Beyti (salam və rəhmət və bərəkət) ürəkdən sevənin qəlbinə cari olar. İmani təzələnər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) sevgimizlə Qiyamətə gələn Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şəfaətimizlə Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) gedər.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Pis əməllərinizlə Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) sizə şəfaət etməyimizə mane olmayin.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) şəfaət etmək haqqimiz var. Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) dostlarimizin da şəfaət etmək haqqi var.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qiyamət Günü ən nurlu çöhrə Məni (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) ən çox sevənin çöhrəsi olacaq.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimi (salam və rəhmət və bərəkət) sevən Qiyamət Günü əmin-amanliqda olacaq.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimi (salam və rəhmət və bərəkət) sevən Sirat Körpüsündən sürətlə keçəcək.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Qiyamət Günü Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) dostlarimizdan heç birini hər iki ayaği eyni zamanda tirəməyəcək. Bir ayaği tirəyəndə sabit qalan ayağini dayaq verəcək.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Mənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) bir müjdə verdi. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Qizim Fatiməni (salam və rəhmət və bərəkət) nikah etmək istəyəndə bir Mələyə (salam və rəhmət və bərəkət) Tuba Ağacini silkələməyi əmr etdi. Tuba Ağacindan yazili yarpaqlar töküldü. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) həmin yarpaqlari toplamaq üçün Mələklər (salam və rəhmət və bərəkət) yaratdi. Qiyamət Günü Mələklər (salam və rəhmət və bərəkət) həmin yarpaqlari Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) səmimi dostlarimiz arasinda paylaşdiracaqlar. O yarpaqlarda yazilib: Bu Ali (salam və rəhmət və bərəkət) və Fatimə (salam və rəhmət və bərəkət) tərəfindən Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) ümmətinin qadin və kişilərinə verilən amannamədir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Məni (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) və Mənim Əhli Beytimi (salam və rəhmət və bərəkət) sevən Bizimlə (salam və rəhmət və bərəkət) birgə Məhşərə gələcək. Və Biz (salam və rəhmət və bərəkət) həmin dostumuzu Özümüzlə Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) aparacağiq.

Bir nəfər Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə söylədi:
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). Mənim olduqca çox sevdiyim insanlar var. Lakin mən o insanlarin əməllərini yerinə yetirə bilmirəm...
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Hər bir insan sevdiyi insanla Məhşərə gələcək. Amma öz əməllərinin nəticəsini görəcək.
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). Mən Səni (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) və Sənin (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam)
Əhli Beytini (salam və rəhmət və bərəkət) çox sevirəm.
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Sən Bizimlə (salam və rəhmət və bərəkət) birgə Məhşərə gələcəksən.

Xorasandan piyada gələn bir kişi İmam Baqirin (salam və rəhmət və bərəkət) Hüzuruna yetişdi. Qabar bağlamiş
ayaqlarinin altini İmam Baqire (salam və rəhmət və bərəkət) göstərib söylədi:
- And olsun Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim). Məni Xorasandan qaça-qaça Sizin (salam və rəhmət və bərəkət) yaniniza gəlməyə vadar edən yeganə səbəb Əhli Beytə (salam və rəhmət və bərəkət) olan məhəbbətimdir.
İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Məgər Din - saf məhəbbət deyildirmi?!

Əsali bir qoca İmam Baqirin (salam və rəhmət və bərəkət) məclisinə varid oldu. Salam verdi. Əsasina söykənib, söylədi:
- Ey Peyğəmbər (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Övladi (salam və rəhmət və bərəkət). Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) məni Sənə (salam və rəhmət və bərəkət) fəda etsin. And olsun Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim). Mən Sizi (salam və rəhmət və bərəkət) və Sizi (salam və rəhmət və bərəkət) sevənləri çox sevirəm. And olsun Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim). Mən Sizi (Ya Kərim Ya Rəhim) və Sizi (salam və rəhmət və bərəkət) sevənləri Dünyaya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) həris olduğuma görə sevmirəm. And olsun Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim). Mən Sizin (salam və rəhmət və bərəkət) düşmənlərinizə nifrət edirəm. And olsun Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim). Mən Sizin (salam və rəhmət və bərəkət) düşmənlərinizə hansisa şəxsi kin və ədavətimə görə nifrət etmirəm. And olsun Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim). Mən Sizin (salam və rəhmət və bərəkət) halal bildiyinizi halal bilirəm. And olsun Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim). Mən Sizin (salam və rəhmət və bərəkət) haram bildiyinizi haram bilirəm. And olsun Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim). Mən Sizin (salam və rəhmət və bərəkət) Əmrinizə münfəzirəm. Sizə (salam və rəhmət və bərəkət) fəda olum...Mənim üçün bir nicat varmi?
İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) qocani öz yaninda əyləşdirdi. Qayği göstərdi. Sonra buyurdu:
- Bir nəfər Atam Əli ibn Hüseynin (salam və rəhmət və bərəkət) yanina gəldi. Sənin söylədiklərini söylədi. Sənin verdiyin suali verdi. Atam (salam və rəhmət və bərəkət) o kişiyə söylədi: Əgər Dünyadan (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) köçsən, Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin, Alinin (salam və rəhmət və bərəkət) Hesenin (salam və rəhmət və bərəkət) Hüseynin (salam və rəhmət və bərəkət) və Ali ibn Hüseynin (salam və rəhmət və bərəkət) yanina varid olarsan. Qəlbin şad, ürəyin sərin, gözlərin işiqli olar. Son nəfəsində Mələklər (salam və rəhmət və bərəkət) sevinc və şadliqla sənin istiqbalina çixarlar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Hüseyn (salam və rəhmət və bərəkət) Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) Əhlidir. Hüseynin (salam və rəhmət və bərəkət) Atasi (salam və rəhmət və bərəkət) Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) Əhlidir. Hüseynin (salam və rəhmət və bərəkət) Anasi (salam və rəhmət və bərəkət) Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) Əhlidir. Hüseynin (salam və rəhmət və bərəkət) Qardaşi (salam və rəhmət və bərəkət) Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) Əhlidir. Hüseynin (salam və rəhmət və bərəkət) Dostlari Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) Əhlidir. Hüseynin (salam və rəhmət və bərəkət) Dostlarinin Dostlari Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) Əhlidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Kim Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) qəlbiylə sevib, dili və əliylə Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) yardim etsə, Bizimlə (salam və rəhmət və bərəkət) birgə Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) ən ali mərtəbəsində məskunlaşacaq. Kim Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) qəlbiylə sevib, diliylə Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) yardim etsə, amma əliylə yardim etməsə, Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) ali mərtəbəsindən aşağidaki mərtəbədə məskunlaşacaq Kim Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) qəlbiylə sevib, nə diliylə Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) nə də ki əliylə Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) yardim etməsə, Cennetin (Allahumma inni assalukal Cennet) aşağimərtəbəsində məskunlaşacaq.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Kim Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) xatir sevərsə, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Qiyamət Günü ona sərin bir kölgəlikdə yer ayirar. Kim Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) Bizdən (salam və rəhmət və bərəkət) umduğu mükafata görə sevərsə, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) onu Cennetde (Allahumma inni assalukal Cennet) yerləşdirər. Kim Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) dünyəvi məqsədinə görə sevsə, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) ona güman etmədiyi yerdən ruzi yetirər.

Bir nəfər İmam Sadiqe (salam və rəhmət və bərəkət) söylədi:
- Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) mənə nəsib etdiyi Əhli Beyt (salam və rəhmət və bərəkət) Eşqi və Əhli Beytin (salam və rəhmət və bərəkət) Haqqini tanimaq neməti mənim üçün Dünyanin (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) bütün mülkündən daha xoşdur.
İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Yanliş müqayisə apardin. Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) və Dünyada (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) olanlar nədir ki?! Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) qarni doyurmaq və övrəti örtməkdən ötrüdür. Sənə nəsib olan o nemət müqabilində sən Cenneti (Allahumma inni assalukal Cennet) qazanacaqsan.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Kim Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) təvəkkül etmək istəyirsə, Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimi (salam və rəhmət və bərəkət) sevsin. Kim qəbir əzabindan amanda qalmaq istəyirsə, Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimi (salam və rəhmət və bərəkət) sevsin. Kim hikmətə çatmaq istəyirsə, Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimi (salam və rəhmət və bərəkət) sevsin. Kim sorğu-sualsiz Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) girmək istəyirsə, Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimi (salam və rəhmət və bərəkət) sevsin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimi (salam və rəhmət və bərəkət) sevənə Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) və Axirət (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) xeyiri nəsib olmuşdur.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimi (salam və rəhmət və bərəkət) sevənin Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) əhlindən olmasina heç kim şübhə etməsin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimi (salam və rəhmət və bərəkət) sevməyin Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) faydalari: Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Əmr və Qaydalarina sayqi. Zahidlik. İş və əmələ şövq. Dində pəhrizkarliq. İbadətə rəğbət. Ölümdən əvvəl tövbə. Gecə ibadətindən xoşhalliq. Camaatin əlində olana biganəlik. Dünyaya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) meyl etməmək. Səxavət.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Ölüm Mələyi (salam və rəhmət və bərəkət) enərkən Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) olan məhəbbətinin sənə faydasi çatacaq. Qəbir sorğu-suali zamani Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) olan məhəbbətinin sənə faydasi çatacaq. Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Hüzurunda dayanaciğin zaman Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) olan məhəbbətinin sənə faydasi çatacaq.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimi (salam və rəhmət və bərəkət) sevənə Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) mehr-məhəbbətlə baxar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimi (salam və rəhmət və bərəkət) sevənin Əməl Dəftəri açilmaz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimi (salam və rəhmət və bərəkət) sevənin Əməl Dəftəri sağ əlinə verilər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimi (salam və rəhmət və bərəkət) sevən üçün Mizan qurulmaz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimi (salam və rəhmət və bərəkət) sevən Cehennemden (Allahumma accirni minannar) amanda qalar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimi (salam və rəhmət və bərəkət) sevənin üzü ağ olar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimi (salam və rəhmət və bərəkət) sevənə Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) libasi verilər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimi (salam və rəhmət və bərəkət) sevənin başina Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) taci qoyular.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimi (salam və rəhmət və bərəkət) sevən hesabatsiz Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) gedər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimi (salam və rəhmət və bərəkət) sevənin qohum-əqrabasindan yüz nəfər üçün etdiyi şəfaəti qəbula keçər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimi (salam və rəhmət və bərəkət) sevənin xoş halina.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizimlə (salam və rəhmət və bərəkət) açiq-aşkar düşmənçilik edənə İslamin heç bir faydasi yetməyəcək.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) tox olmasina baxmayaraq, yemək yeyənə nifrət edər. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) itaətdən qafil olana nifrət edər. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) göndərdiyi Peyğəmbərinin (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) şəriətinə əməl etməyənə nifrət edər. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) öz Rebbi (Ya Kərim Ya Rəhim) ilə olan əhdi-peymani sindirana nifrət edər. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Peyğəmbərinin (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Övladlari (salam və rəhmət və bərəkət) ilə düşmənçilik edənə nifrət edər. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) qonşularini incidənə nifrət edər.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Ən pis kor Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) üstünlüyümüzü görməyəndir.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizdən (salam və rəhmət və bərəkət) bir ziyan görməyən nədən Bizimlə (salam və rəhmət və bərəkət) düşmənçilik edir?! Halbuki, Biz (salam və rəhmət və bərəkət) onu Haqqa tərəf səsləyirik. Digərləri isə onu fitnəyə doğru çağirir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimə (salam və rəhmət və bərəkət) düşmən kəsilən alninda bu sözlər yazilmiş halda Məşhərə gələcək: Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Rəhmətindən məhrumdur.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimə (salam və rəhmət və bərəkət) düşmən kəsilən münafiqdir.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) yalniz təqvali mömin sevər. Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) yalniz bədbəxt münafiq düşmən kəsilər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimə (salam və rəhmət və bərəkət) nifrət edərək, düşmən kəsilən öldüyü zaman kafir kimi can verər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimlə (salam və rəhmət və bərəkət) düşmənçilik edəni Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) əlləri kəsilmiş halda qəbirdən qaldiracaq.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Əgər Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) yaratdiği bütün Mələklər (salam və rəhmət və bərəkət) Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Seçdiyi bütün Peyğəmbərlər (salam və rəhmət və bərəkət) bütün Siddiqlər (salam və rəhmət və bərəkət) bütün Şəhidlər (salam və rəhmət və bərəkət) bir yerdə Əhli Beyt (salam və rəhmət və bərəkət) düşməninin Cehennemden (Allahumma accirni minannar) çixarilmasi baradə şəfaət etsələr belə, Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Əhli Beyt (salam və rəhmət və bərəkət) düşməninin Cehennemden (Allahumma accirni minannar) çixarilmasina izn verməz.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimə (salam və rəhmət və bərəkət) əzab verməklə Mənə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) əzab verənə qarşi Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Qəzəbi çox şiddətli olacaq.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qəlbində Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) düşmən kəsilən, əli və dili ilə əleyhimizə çixan Cehennem (Allahumma accirni minannar) əhlidir. Qəlbində Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) düşmən kəsilən, dili ilə əleyhimizə çixan Cehennem (Allahumma accirni minannar) əhlidir. Qəlbində Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) düşmən kəsilən, nə əli, nə də dili ilə əleyhimizə çixmayan Cehennem (Allahumma accirni minannar) əhlidir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimə (salam və rəhmət və bərəkət) zülm edənə Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Cenneti (Allahumma inni assalukal Cennet) haram etmişdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimlə (salam və rəhmət və bərəkət) savaşana Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Cenneti (Allahumma inni assalukal Cennet) haram etmişdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimə (salam və rəhmət və bərəkət) söyüş söyənə Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Cenneti (Allahumma inni assalukal Cennet) haram etmişdir.


Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Kim Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimi (salam və rəhmət və bərəkət) sevsə, Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimə (salam və rəhmət və bərəkət) tabe olsa, Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimi (salam və rəhmət və bərəkət) təsdiq etsə, Məndəndir (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). Mənimlədir (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). Mənimlə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) görüşəcəkdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Kim Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimə (salam və rəhmət və bərəkət) zülm etsə, Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimə (salam və rəhmət və bərəkət) qarşi çixsa, Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimi (salam və rəhmət və bərəkət) inkar etsə, Məndən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) deyildir. Mənimlə (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) deyildir. Mən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) ondan bezaram.

Bir nəfər İmam Heseni (salam və rəhmət və bərəkət) ölümünə səbəb olacaq xəstəliyi dövründə ziyarət etdi. Və gördü ki, verilmiş zəhər nəticəsində İmam Hesen (salam və rəhmət və bərəkət) qan qusur. Ziyarətçi soruşdu:
- Ey Peyğəmbər (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Övladi (salam və rəhmət və bərəkət). Niyə özünü müalicə etmirsən?
İmam Hesen (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Ölümü nəylə müalicə edim?
Biz Allahdan ötrüyük. Və Allaha tərəf qayidacağiq.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) xəbər verib ki, bu ümmətə Ali (salam və rəhmət və bərəkət) və Fatimənin (salam və rəhmət və bərəkət) Nəslindən olan İmamlar (salam və rəhmət və bərəkət) rəhbərlik edəcək. O İmamlar (salam və rəhmət və bərəkət) ya zəhər vasitəsilə, ya qətlə yetirilməklə öldürələcəklər.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər ölüm anlarinda huşunu itirdi. Fatimə (salam və rəhmət və bərəkət) Xanim ağlamağa başladi. Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər ayildiqda Fatimə (salam və rəhmət və bərəkət) Xanim soruşdu:
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). Səndən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sonra Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) halimiz necə olacaq?
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Məndən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sonra Sizi (salam və rəhmət və bərəkət) zəif duruma salacaqlar.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) ağir xəstəlindikdə Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Sənin (salam və rəhmət və bərəkət) xəstəliyini Səndən (salam və rəhmət və bərəkət) alacaqlar. Öldürüləcəksən. Saqqalin başinin qanina boyanacaq.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Heseni (salam və rəhmət və bərəkət) zəhərləyib, öldürəcəklər.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər Dünyadan (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) köçdükdən sonra bəzi insanlar yenidən keçmişə qayitdilar. Müxtəlif həlakət yollarina qədəm qoydular. Doğru olmayn fikirlərə istinad etdilər. Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Əhli Beyti (salam və rəhmət və bərəkət) ilə deyil, tam fərqli insanlarla əhd-peyman bağladilar. Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Əhli Beytindən (salam və rəhmət və bərəkət) uzaq gəzdilər.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Sirat (Allahhumma sabbit qadamayya ala siratikal mustaqim) Rəhman Allahi (Ya Kərim Ya Rəhim) tanimağin Yoludur. Sirat (Allahhumma sabbit qadamayya ala siratikal mustaqim) iki növdür. Dünyada (Rabbana atina fid dunya hasanatan) Sirat (Allahhumma sabbit qadamayya ala siratikal mustaqim). Və Axirətdə (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) Sirat. Dünya (Rabbana atina fid dunya hasanatan) Sirati (Allahhumma sabbit qadamayya ala siratikal mustaqim) itaəti vacib olan Imamdir (salam və rəhmət və bərəkət). Dünyada (Rabbana atina fid dunya hasanatan) Imamini (salam və rəhmət və bərəkət) taniyan və Imamin (salam və rəhmət və bərəkət) yönəltdiyi yolla gedən Cehennem (Allahumma eccirni minannar) üzərində körpü olan Axirət (Rabbana atina fil ahirati hasanatan) Siratindan (Allahhumma sabbit qadamayya ala siratikal mustaqim) rahat keçər.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim). Heseni (salam və rəhmət və bərəkət) və Hüseyni (salam və rəhmət və bərəkət) və ləyaqətli möminləri Sənə (Ya Kərim Ya Rəhim) əmanət edirəm.

Hezreti Fatimə (salam və rəhmət və bərəkət) Xanim ölüm yatağinda ikən Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Xanimlari (salam və rəhmət və bərəkət) və Qüreyşin xanimlari ziyarətinə gəldilər. Hezreti Fatimə (salam və rəhmət və bərəkət) Xanim ziyarətçilərə xitabən buyurdu:
- And olsun Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim). Dünyanizdan bezaram. Və sizdən ayrilacağima görə sevinirəm. Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) və Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Elçisinin (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Hüzuruna ürəyim dərdlə dolu olduğu halda gedirəm. Çünki nə Haqqim tanindi. Nə Əhdimə riayət olundu. Nə Tövsiyəmə məhəl qoyuldu. Nə də ki Ehtiramim saxlanildi.

İmam Saccad (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) öz qövmümüzün arsindaki hali Bəni İsrailin Firon dövründəki hali kimidir...Minbərlərə qalxanlar İmam Alini (salam və rəhmət və bərəkət) lənətləyirlər. Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) lənətləsinlər deyə, camaata mal-mülk paylayirlar. Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) bəsləyən məhəbbət dostlarimizin haqq və hüquqlari tapdanir.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Kim Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) zülm edildiyini, Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) haqlarimizin pozulduğunu və Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) əziyyətə məruz qaldiğimizi etiraf etməzsə, Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) zülm edənlərin zülmündə, Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) haqlarimizi pozanlarin haqsizliğinda, Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) əziyyətə salanlarin əziyyətində şərikdir.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bəla ilk öncə Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) yetişir. Sonra şiələrimizə. Asayiş ilk öncə Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) yetişir. Sonra şiələrimizə.

İmam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Məni (salam və rəhmət və bərəkət) zəmanənin ən pis məxluqu zəhərləyib, öldürəcək. Sonra qərib eldə, dar evdə dəfn etdirəcək.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Bəzilərinin Sənə (salam və rəhmət və bərəkət) qarşi bəslədikləri kin-küdurəti hələ ki, qəlblərində gizlətdiklərindən və Məndən (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) sonra üzə çixaracaqlarindan xəbərdar ol.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Şərq tərəfdən Qara Bayraqlar qalxacaq. Qara Bayraqlari qaldiranlarin qəlbi dəmir löhvələr kimi möhkəm olacaq. Qara Bayraqlilarin çağirşini eşidənlər çağirişa cavab versinlər.

İmam Hesen (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Qara Bayraqlilara kömək edənlərə Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) kömək edəcək. Qara Bayraqlilari tənha qoyanlari Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) tənha qoyacaq.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: İmam Mehdi (salam və rəhmət və bərəkət) Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) tərəf çağiran hər bir möminin öldürələcəyi bir zamanda Zuhur edəcəkdir.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) dövlətimiz sonuncu dövlət olacaq. Hakimlik edənlər Bizdən (salam və rəhmət və bərəkət) öncə hakimlik edəcəklər ki, Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) idarəçiliyimizi gördükdən sonra deməsinlər: Bizə də hakimiyyət verilsəydi, məhz bu cür hökumət qurardiq.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Güclü olaniniz gücsüzə kömək etsin. Varliniz kasibiniza yardim göstərsin.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: İmam Mehdinin (salam və rəhmət və bərəkət) Zuhurunun intizarinda olub, çətinlik və məhrumiyyətlər qarşisinda səbr etsə, Qiyamət Günü Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Zümrəmizdə (salam və rəhmət və bərəkət) olacaq.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: İmam Mehdinin (salam və rəhmət və bərəkət) Zuhurunun intizarini çəkən, əlinə qilinc alib, Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin müdaifəsinə qalxan kimidir.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: İmam Mehdinin (salam və rəhmət və bərəkət) Köməkçilərindən olmaq istəyən gərəkdir İmam Mehdinin (salam və rəhmət və bərəkət) Zuhurunun intizarini çəksin. Pəhrizkar olsun. Gözəl əxlağa yiyələnsin. Əgər bu halda Dünyadan (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) köçsə, İmam Zamanin (salam və rəhmət və bərəkət) Zuhurunu görən qədər savab qazanar.

İmam Cavad (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim). Öz Dostlarina zalim düşmənlərinin üzərində qələbə bəxş et.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) barəmizdə ifratçiliqdan çəkinin. Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Qulu və Bəndəsi kim qəbul edin.

İmam Hüseyn (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) İslam Eşqinə sevin.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Məni (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) tərif etməkdə həddinizi aşmayin. Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Məni (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər seçməmişdən öncə
Özünə qul seçib.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: İfratçilar o qədər Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) barəmizdə ifrata varirlar ki, hətta şeytan (Auzu billahi minaş şaitanir racim) da onlarin yalanlarindan bəhrələnir.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: And olsun Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim). Biz (salam və rəhmət və bərəkət) Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) yaratdiği və seçdiyi bəndələrik. Biz (salam və rəhmət və bərəkət) nə xeyir yetirə bilirik. Nə də ki ziyan vura bilirik. Əgər Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) rəhm etsə, Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Mərhəmətlidir. Mehribandir. Əgər Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) əzab versə, günahimizin ucbatindandir. Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) qarşisinda bir hüccətimiz, xüsusi bir icazəmiz yoxdur. Biz (salam və rəhmət və bərəkət) də Dünyadan (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) köçürük. Dəfn olunuruq. Qiyamət Günü Məhşərə gətirələcəyik.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: And olsun Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim). Biz (salam və rəhmət və bərəkət) yaranmiş bəndələrik. Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Rəbbimiz (Ya Kərim Ya Rəhim) var. Biz (salam və rəhmət və bərəkət) Rəbbimizə (Ya Kərim Ya Rəhim) ibadət edirik. Əgər Biz (salam və rəhmət və bərəkət) Rəbbimizə (Ya Kərim Ya Rəhim) ibadət etməsək, Rəbbimiz (Ya Kərim Ya Rəhim) Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) əzab verər.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: And olsun Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim). Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Elmimizdən sizə Əlifdən (əlifbanin birinci hərfi) başqa heç nə verilməyib.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Məhzəbində ifratçiliğa varanin arxasinda namaz qilma. Hətta səninlə eyni məzhəbdən olsa belə.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: And olsun Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim). İfratçilar yəhudilərdən, xristianlardan, məcusilərdən və müşriklərdən də pisdirlər.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim). İsa (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbər xristianlardan bezar olduğu kimi Mən (salam və rəhmət və bərəkət) də ifratçilardan bezaram.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) bəndəlik sərhədindən kənaraçixarmayin.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Mənim (salam və rəhmət və bərəkət) təqsirim olmadan iki nəfər Mənə (salam və rəhmət və bərəkət) görə həlak olacaq: ifratçi dostum və ifratçi düşmənim. İfratçi dost Mənə (salam və rəhmət və bərəkət) sitayiş edəcək. İfratçi düşmən Mənə (salam və rəhmət və bərəkət) böhtan atacaq.

İmam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim). Biz (salam və rəhmət və bərəkət) Sənin (Ya Kərim Ya Rəhim) bəndələrinik. Nə özümüzə mənfəət və ya xeyir yetirməyimizin, nə yaşamağimizin, nə ölməyimizin, nə də ki qəbirlərdən qalxmağimizin ixtiyari Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) əlimizdə deyildir.

İmam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Allahim (Ya Kərim Ya Rəhim). Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) demədiyimiz, lakin ifratçilarin Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) barəmizdə dedikləri sözlərə görə Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) bağişla.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Ümmətimin iki dəstəsi İslamdan heç bir fayda aparmayacaq. Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimə (salam və rəhmət və bərəkət) qarşi düşmənçilik bayraği qaldiranlar. Dində ifrata varib, Dinin sərhədindən kənaraçixanalar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: İfratçilara və qədərə inanlara İslamdan heç bir pay çatmayacaq.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Məzhəbdə ifrata varanin məclisində oturub, ifratçinin söhbətinə qulaq asmaq kifayət edir ki, bəndə Dindən çixsin.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: İfratçilarla bir yerdə oturma. İfratçilarla bir süfrədən yemək yemə. İfratçilarla əllə görüşmə. İfratçilara hədis nəql etmə.

İmam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: İfratçilar kafirdir. Müfəvvizə isə müşriklərdir. Kim onlarla məclis qursa, onlarla yoldaşliq etsə, onlarla bir süfrə başinda otursa, onlara qiz versə, onlardan qiz alsa, onlarin əmanətini saxlasa, onlara əmanət versə, onlarin sözünü təsdiq etsə, onlara sözü ilə dəstək olsa Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərin Əhli Beytin (salam və rəhmət və bərəkət) Dinindən xaric olar.

İmam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Kim təşbihə və cəbrə etiqad bəsləsə, kafir və müşrikdir. Biz (salam və rəhmət və bərəkət) Dünya (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) və Axirətdə (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) ondan bezariq.

İmam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: İfratçilar təşbih və cəbrə aid Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) adimizdan yalançi hədislər söyləyirlər. Onlar Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) Əzəmətini kiçildirlər. Onlarla dost olan, Bizimlə (salam və rəhmət və bərəkət) düşmən olmuşdur. Onlarla düşmən olan, Bizimlə (salam və rəhmət və bərəkət) dost olmuşdur. Kim onlarla əlaqə yaradibsa, Bizimlə (salam və rəhmət və bərəkət) əlaqəni kəsib. Kim onlarla əlaqəni kəsibsə, Bizimlə (salam və rəhmət və bərəkət) əlaqə yaradib. Onlardan uzaq olan Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) yaxinlaşib. Onlara hörmət edən Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) qarşi hörmətsizlik edib. Onlara hörmətsizlik edən Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) hörmət edib. Onlari qəbul edən Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) rədd edib. Onlari rədd edən Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) qəbul edib. Onlara yaxşiliq edən Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) pislik edib. Onlara pislik edən Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) yaxşiliq edib. Onlari təsdiq edən Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) təkzib edib. Onlari təkzib edən Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) təsdiq edib. Onlara bəxş edən Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) məhrum edib. Onlari məhrum edən Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) bəxş edib.

Bir nəfər İmam Rzaya (salam və rəhmət və bərəkət) söylədi:
- Müxaliflər Əmirəlmöminin (salam və rəhmət və bərəkət) və
Əhli Beytin (salam və rəhmət və bərəkət) fəzilətləri barədə hədislər söyləyirlər. Hərçənd ki, o hədisləri biz Sizdən heç eşitməmişik...
İmam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Danişana qulaq asan, ona ibadət etmiş olur. Əgər danişan Rəhman Allahdan (Ya Kərim Ya Rəhim) danişirsa, qulaq asan Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) ibadət etmiş olur. Əgər danişan şeytandan (Auzu billahi minaş şaitanir racim) danişirsa, qulaq asan şeytana (Auzu billahi minaş şaitanir racim) ibadət etmiş olur.

Müxaliflər Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Fəzilətlərimiz barəsində bir sira hədislər uydurublar. O hədisləri üç qismə bölmək olar.

İfratçiliği özündə ehtiva edən hədislər.
Haqqimizi kiçildən hədislər.
Düşmənlərimizin adi çəkilib, eyblərini göstərən hədislər.

İfratçiliği ehtiva edən hədisləri camaata eşitdirməkdə məqsəd budur ki, şiələrimizi kafir kimi tanitsinlar.

Haqqimizi kiçildən hədisləri camaata eşitdirməkdə məqsəd budur ki, Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) Haqqimiz nəzərə alinmasin.

Düşmənlərimizin adi çəkilib, eyblərini göstərən hədisləri camaata eşitdirməkdə məqsəd budur ki, düşmənlərimiz təqhir edildiyi kimi Biz (salam və rəhmət və bərəkət) də təqhir olunaq.

İmam Baqir (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Kim Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) sevərsə, Bizdəndir (salam və rəhmət və bərəkət).
- Sizdəndir?
- Bəli. Bizdəndir (salam və rəhmət və bərəkət). Məgər eşitməmisən ki, İbrahim (salam və rəhmət və bərəkət) Peyğəmbər buyurur: Kim Mənə (salam və rəhmət və bərəkət) tabe olarsa, Məndəndir (salam və rəhmət və bərəkət).

İmam Saccad (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) yaxşi əməl edənimiz üçün ikiqat savab, pis əməl edənimiz üçün ikiqat əzab vardir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Kim öz istəyi və ixtiyari ilə zillətə boyun əyərsə, Bizdən (salam və rəhmət və bərəkət) deyildir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) aldanmaqdan, aldatmaqdan, fitnə yaratmaqdan, yalançi olmaqdan. kahinlikdən, cadugərlikdən, bidətçilikdən, şəkk-şübhəyə qapilmaqdan, insanlardan üz çevirməkdən, münafiq olmaqdan hifz edib. Kimdə sadalanan sifətlərdən biri olarsa, Bizdən (salam və rəhmət və bərəkət) deyildir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qonşusu ondan amanda olmayan Bizdən (salam və rəhmət və bərəkət) deyildir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Əmanətə xəyanət edən Bizdən (salam və rəhmət və bərəkət) deyildir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qonşusuna yaxşi qonşu olmayan Bizdən (salam və rəhmət və bərəkət) deyildir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Dünyasini (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) Axirətinə (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) görə tərk edən Bizdən (salam və rəhmət və bərəkət) deyildir. Axirətini (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) Dünyasina (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) görə tərk edən Bizdən (salam və rəhmət və bərəkət) deyildir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Qəzəbləndiyi vaxt özünü ələ almayan Bizdən (salam və rəhmət və bərəkət) deyildir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Xoş davrananla xoş davranmayan Bizdən (salam və rəhmət və bərəkət) deyildir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Yoldaşliq edənlə yoldaşliq etməyən Bizdən (salam və rəhmət və bərəkət) deyildir.

İmam Kazim (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Hər gün öz əməllərinin hesabini aparmayan Bizdən (salam və rəhmət və bərəkət) deyildir.

İmam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizimlə (salam və rəhmət və bərəkət) əlaqəni kəsənlə əlaqə saxlayan Bizdən (salam və rəhmət və bərəkət) deyildir.

İmam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizi (salam və rəhmət və bərəkət) pisləyəni tərifləyən Bizdən (salam və rəhmət və bərəkət) deyildir.

İmam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizə (salam və rəhmət və bərəkət) hörmətsizlik edənə hörmət göstərən Bizdən (salam və rəhmət və bərəkət) deyildir.

İmam Hüseyn (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) bəndələri Onu (Ya Kərim Ya Rəhim) tanisinlar deyə yaratmişdir. Elə ki, Onu (Ya Kərim Ya Rəhim) tanidilar Ona (Ya Kərim Ya Rəhim) ibadət edəcəklər. Elə ki Ona (Ya Kərim Ya Rəhim) ibadət etdilər, Ondan (Ya Kərim Ya Rəhim) qeyrisinə pərəstiş etməyəcəklər.

Bir gün bir fəqir kömək istəyirdi. İmam Hüseyn (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Bilirsinizmi, o fəqir nə demək istəyir.
- Xeyr. Bilmirik.
İmam Hüseyn (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Fəqir deyir: Mən sizin Axirət (Rabbana atina fil-ahirati hasanatan) Elçinizəm. Nə versəniz ünvanina çatdiracam. Heç nə verməsəniz əliboş gedəcəm.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimə (salam və rəhmət və bərəkət) zülm edənə Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Cenneti (Allahumma inni assalukal Cennet) haram etmişdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimlə (salam və rəhmət və bərəkət) savaşana Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Cenneti (Allahumma inni assalukal Cennet) haram etmişdir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Əhli Beytimə (salam və rəhmət və bərəkət) söyüş söyənə Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Cenneti (Allahumma inni assalukal Cennet) haram etmişdir.

İmam Hüseyn (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Rəhman Allaha (Ya Kərim Ya Rəhim) itaətsizlik etməklə ələ gətirdiyin tezliklə əlindən çixacaq. Qorxduğun tezliklə səni haqlayacaq.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər bir kişinin qoluna mis həlqə taxdiğini gördükdə soruşdu:
- Qoluna taxdiğin nədir?
- Ya RasulAllah (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam). Bu həlqəni taxiram ki ağrilarim azalsin.
Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurdu:
- Çixart onu. Qoluna taxdiğin ancaq sənin zəifliyini artirir. Əgər o həlqə qolunda ikən ölsən, nicat tapmayacaqsan.

Hezreti Cabrail (salam və rəhmət və bərəkət) Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbərə Cennet (Allahumma inni assalukal Cennet) meyvələrindən olan iki nar gətirdi. Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər o narlardan birini tək yedi. O birini isə Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) ilə tən böldü və buyurdu:
- Ya Ali (salam və rəhmət və bərəkət). Birinci nar Peyəğmbərlik idi. Sənin (salam və rəhmət və bərəkət) Peyəğmbərlikdə payin yoxdur. İkinci nar Elmdir. Elmdə (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) Sən (salam və rəhmət və bərəkət) Mənim (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) ortağimsan.

Imam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Elm (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) və maarif (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) Mənim (salam və rəhmət və bərəkət) feyz bulağimda sel tək çağlar, elm (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) və bilik (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) səmasinda qanad çalanlarin heç biri Mənim (salam və rəhmət və bərəkət) zirvəmə çata bilməz.

Bir nəfər İmam Hüseyne (salam və rəhmət və bərəkət) söylədi:
- Günah etmədən yaşaya bilmirəm...
İmam Hüseyn (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) yetirdiyi ruzini yemə. Sonra nə qədər istəyirsən günah et. Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) ərazisindən kənara çix. Sonra nə qədər istəyirsən günah et. Rəhman Allahin (Ya Kərim Ya Rəhim) səni görməyəcəyi məkana get. Sonra nə qədər istəyirsən günah et. Ölüm Mələyi (salam və rəhmət və bərəkət) ruhunu almağa gələndə Ölüm Mələyini (salam və rəhmət və bərəkət) özündən uzaqlaşdir. Sonra nə qədər istəyirsən günah et. Cehennem (Allahumma accirni minannar) Mələyi səni Cehenneme (Allahumma accirni minannar) sürüklədikdə oda-alova girməkdən imtina et. Sonra nə qədər istəyirsən günah et.

İmam Ali (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Şiələrimizi nalayiq söz danişan və söyüş söyən olmasini görmək istəmirəm.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Dünyani (Rabbana atina fid dunya hasanatan) sevən və Bizdən (salam və rəhmət və bərəkət) qeyrisinin məhəbbətinə qəlbində yer verən Rəhman Allahi (Ya Kərim Ya Rəhim) sevmir.

İmam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Mən (salam və rəhmət və bərəkət) o şiəmizdən naraziyam ki, gecə oyaq qalir, lakin Gece Namazi qilmir. Halbuki, gecə Quran (Allahumma bil haqqi anzaltahu ve bil haqqi nazal) oxuyur. Sübh vaxti yetişən kimi Sübh Namazini qilir.

İmam Hüseyn (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Əksər insanlar Dünyanin (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) qullaridirlar. Nə qədər ki, məişət xərcləri Din vasitəsilə əldə edilir, Dinin başina dolanirlar.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Merac Gecəsi Mələklərin (salam və rəhmət və bərəkət) qəsrlər inşa etdiyini gördüm. Hərçənd Mələklər (salam və rəhmət və bərəkət) hərdən işlərini dayandirirdilar. Səbəbini Hezreti Cabrailden Mələklərin (salam və rəhmət və bərəkət) soruşdum. Hezreti Cabrail (salam və rəhmət və bərəkət) buyurdu:
- Tikilən qəsrlərin ləvazimatlari Dünyadan (Rabbana atina fid-dunya hasanatan) göndərilir.

Muhammad (sallAllahu aleyhi ve alihi ve sallam) Peyğəmbər buyurur: Elm (Allahummee feqqihni fid din) öyrənmək üçün yol arayani Rəhman Allah (Ya Kərim Ya Rəhim) Cennete (Allahumma inni assalukal Cennet) aparan yola yönəldər.

Imam Sadiq (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Bizim (salam və rəhmət və bərəkət) eyhamli və üstüörtülü Kəlamlarimizi (Rabbi zidni ilman var zuqni fahman) anlayandan qeyrisi fəqih deyildir.

İmam Rza (salam və rəhmət və bərəkət) buyurur: Ürək bəzən qəbul etməyə hazir olur, bəzən hazir olmur. İbadətlərinizi ürəyiniz hazirliqli olduğu zaman yerinə yetirin.

Ayetul Kursi As Salamu Aleykum ve Rahmatullahi ve Barakatuh. Siz hal-hazırda Ayetul Kursi səhifəsini nəzərdən keçirirsiniz. Ayetul Kursi səhifəsinin qisa məzmunu: Ayetul Kursi Duasi. Ayetul Kursi Duasi. Tərcuməsi. Namaz Dininizin Simasidir. Sübh Namazi. Zöhr Namazi. Asr Namazi. Şam Namazi. Xiften Namazi. Namazin Vacibati. Namazdan Sonra Oxunan Dualar. Yəstəşir Duasi. Oruc Savabi. Fitr Namazi. Ədilə Duasi. Seyfi Səğir Duasi. Dünya və Axirət Duasi. Məzlumun Duasi. Yaxşi Nədir? Pis Nədir? Sünnət Duasi. İbrətamiz Dəlillər. Tez İcabət Olan Dua. Təvəssül Duasi. Dua Edirəm. Qorxuluğu Götürən Dua. Cin Duasi. Uğur Düsturu. Cennete Devet. Xətm Duam. Cennete Özel Devet. Vida Duam. Açiq Məktub. Cennete Özel Devetdir Şielik. Ayetul Kursi səhifəsində dərc edilmiş məlumatdan istifadə edərkən Ayetul Kursi səhifəsini istinad mənbəyi kimi göstərin.

...Əhli Beyti (salam və rəhmət və bərəkət) sevirəm...

...Nə Dünyaya, nə də ki Axirətə görə...

...Əhli Beytin (salam və rəhmət və bərəkət) Elminə vurğunam...

Description